Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]

Kraków, 1904. – Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego.

[graphic][graphic]

TREŚĆ.

Strona 1. JózEF TRETIAK: Juliusz Słowacki. Historya ducha poety i jej odbicie w poezyi. Część pierwsza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–151 Część druga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152–291

2. Aleksander BRückNER: Przyczynki do słownictwa polskiego . . . 292–397

[graphic]

Juliusz Słowacki. Historya ducha poety i jej odbicie w poezyi. Napisał

Józef Tretiak.

SŁOWO WSTĘPNE.

Praca niniejsza miała mieć w pierwotnym zamiarze szczuplejszy zakres. Uderzał mię zawsze i domagał się wyjaśnienia ów antagonizm, który tak rażąco występuje we wzajemnym stosunku dwu największych poetow polskich, w szczególności ze strony Słowackiego. On też, ów antagonizm, jego przyczyny, jego koleje, jego różne objawy tak w życiu, jak w poezyi Słowackiego, miały być przedmiotem niniejszej pracy. Ale studyując ów antagonizm, przekonałem się, że on do tego stopnia przenika całą istność duchową Słowackiego, iż bez podania pełnej historyi ducha poety nie da się przedstawić należycie. I stąd poszło rozszerzenie pierwotnego planu, i to, co pierwotnie miało być przedmiotem wyłącznym, według nowego planu stało się tylko głównym.

Nie sama ciekawość naukowa wiodła mię do zbadania i objaśnienia tej jedynej w swoim rodzaju walki między dwoma geniuszami poetyckimi. Miałem i mam to przekonanie, że należyte zrozumienie tego antagonizmu może mieć doniosłe znaczenie społeczne. Mickiewicz i Słowacki to nie byli tylko przedstawiciele dwóch przeciwnych natur artystycznych, jak ich przedstawiał niegdyś trzeci poeta z wielkiej trójcy, Krasiński, ale zarazem i przewodnicy i choRozprawy Wydz. filologicznego T. XXXVIII. 1

« PoprzedniaDalej »