The Cast of Character: The Representation of Personality in Ancient and Medieval Literature

Przednia okładka
University of Toronto Press, 1983 - 202

Z wnętrza książki

Spis treści

The Amores
37
Literary Typology and the Medieval Idea of Character
83
Boccaccios Characters and the Rhetorical Disputatio in utramque partem
98
Prawa autorskie

Nie pokazano 2 innych sekcji

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne