Zderzenie Wiatw

Przednia okładka
Paradigma Ltd, 2010 - 356
0 Recenzje
Nasz wiat podlega wielkim kataklizmom, a zmiany nie nast powa y wy cznie w wyniku powolnej ewolucji. Ziemia przesz a wiele wstrz sow w czasie zbli e z innymi planetami, a mia o to miejsce W CZASACH HISTORYCZNYCH. Pozosta o wiele ladow materialnych i zapiskow staro ytnych ludow, ktore opisuj te zdarzenia. Ziemi niszczy y huragany, ogie, potopy, zmienia a si jej orbita, a z ni pory roku oraz d ugo miesi cy i lat. Zdarzenia opisane w staro ytnych ksi gach - plagi egipskie, manna z nieba, rozdzielenie morza itp., zdarzy y si naprawd i nie ograniczy y do jednego tylko, ma ego obszaru Ziemi. wiadectwa tych kataklizmow by y znane, ale traktowano je jako twory bujnej wyobra ni naszych przodkow. Dr Velikovsky pierwszy odwa y si potraktowa dos ownie to, co przekazali nam staro ytni. Fascynuj ca, niezwyk a ksi ka."
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści

Rozdział I
23
Rozdział II
34
Wenus
53
Rozdział II
62
Rozdział III
79
Rozdział IV
99
Rozdział V
111
Rozdział VI
128
Rozdział I
197
Rozdział II
214
Rozdział III
228
Rozdział IV
243
Rozdział V
258
Rozdział VI
275
Rozdział VII
287
Rozdział VIII
302

Rozdział VII
141
Rozdział VIII
151
Rozdział IX
164
Rozdział X
186
Rozdział IX
328
Stając przed wieloma problemami
343
Skorowidz
352
Prawa autorskie

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne