Global Strategic Assessment 2009: America's Security Role in a Changing World

Przednia okładka
Patrick M. Cronin
Government Printing Office, 2009 - 496
0 Recenzje
Nie weryfikujemy opinii, ale staramy się wykrywać i usuwać fałszywe treści
Provides an overview of eight broad trends shaping the international security environment; a global analysis of the world's seven regions, to consider important developments in their distinctive neighborhoods; and, an examination of prospective U.S. contributions, military capabilities and force structure, national security organization, alliances and partnerships, and strategies.
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści

III
6
V
7
VI
8
VII
9
VIII
15
IX
19
X
24
XI
27
XCIV
249
XCV
252
XCVI
255
XCVII
256
XCVIII
260
CI
265
CII
267
CIII
268

XII
31
XIII
36
XVI
38
XVII
42
XVIII
44
XIX
46
XX
49
XXI
53
XXIV
55
XXV
56
XXVI
57
XXVII
60
XXVIII
63
XXX
65
XXXI
69
XXXIV
73
XXXV
74
XXXVI
76
XXXVII
78
XXXVIII
81
XXXIX
84
XL
86
XLI
88
XLII
92
XLIII
97
XLV
100
XLVI
101
XLVII
105
XLVIII
108
XLIX
112
L
119
LII
120
LIII
123
LIV
131
LV
135
LVI
137
LVII
138
LVIII
145
LX
146
LXI
148
LXII
151
LXIII
153
LXIV
157
LXV
162
LXVII
166
LXVIII
171
LXIX
173
LXX
176
LXXI
180
LXXII
187
LXXIII
191
LXXIV
197
LXXV
199
LXXVI
201
LXXVII
202
LXXVIII
204
LXXIX
205
LXXX
209
LXXXI
210
LXXXII
212
LXXXIII
215
LXXXV
219
LXXXVI
223
LXXXVII
225
LXXXVIII
227
LXXXIX
228
XC
231
XCII
238
XCIII
239
CIV
271
CV
274
CVI
277
CVII
279
CVIII
280
CIX
285
CX
289
CXI
292
CXII
297
CXIII
300
CXIV
301
CXV
306
CXVII
310
CXVIII
315
CXIX
319
CXX
321
CXXI
326
CXXII
328
CXXIII
334
CXXV
336
CXXVI
339
CXXVII
342
CXXVIII
346
CXXIX
355
CXXX
357
CXXXI
361
CXXXII
364
CXXXV
366
CXXXVI
369
CXXXVII
373
CXXXVIII
375
CXXXIX
378
CXL
379
CXLI
383
CXLIII
384
CXLIV
387
CXLV
391
CXLVI
394
CXLVII
397
CXLVIII
400
CXLIX
401
CL
403
CLI
405
CLII
412
CLIV
418
CLV
420
CLVI
423
CLVII
426
CLVIII
428
CLIX
430
CLXI
434
CLXII
439
CLXIV
440
CLXV
444
CLXVI
447
CLXVII
452
CLXVIII
455
CLXIX
459
CLXX
462
CLXXI
466
CLXXII
474
CLXXIII
476
CLXXIV
479
CLXXVI
483
CLXXVII
489
CLXXVIII
491
CLXXIX
495
Prawa autorskie

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne