Obrazy na stronie
PDF
ePub

JACOBI USSERII ARMACHANI

DISSERTATIO

DE

EPISTOLA AD LAODICENSES.

.

DISSERTATIO

DE

EPISTOLA

AD LAODICENSES.

TERTULLIANUS contra Marcionem: “ Prætereoa hic et de alia epistola ; quam nos ad Ephesios præscriptam babemus, hæretici vero ad Laodicenos.” Et capite decimo septimo, cui vetus inscriptio hæc attexebatur (teste Pamelio) “ De epistola ad Laodicenos sive ad Ephesios; Ecclesiæ quidem,” inquit Tertullianus, "veritate epistolam istam ad Ephesios habemus emissam, non ad Laodicenos. Sed Marcion ei titulum aliquando interpolare gestiit; quasi et in isto diligentissimus interpolator. Nihil autem de titulis interest; cum ad omnes apostolus scripserit, dum ad quosdam.” Hactenus Tertullianus. .

Epiphaniusb a Marcione locum hunc productum notat ex epistola ad Laodicenos. Eίς Κύριος. μία πίστις, εν βάπτισμα, είς θεός και πατηρ πάντων, και επί πάντων και δια πάντων, και εν πάσιν, quod habetur in quarto capite ad Ephesios, προσέθετό δε (inquit de Marcione) εν τω ιδίω 'Αποστολική καλουμένη, και της καλουμένης προς Λαοδικέας είς Κύριος, μία πίστις, &c. συναδόντως μεν τη πρός Έφεσίους" ώ Μαρκίων και ταύτας τας κατά σου μαρτυρίας από της λεγομένης προς Λαοδικέας συνήγαγες κατά σου μαρτυρίας. Et paulo post : Ου γαρ έδοξε το ελεεινοτάτω Μαρκίωνι από της προς Εφεσίους ταύτην την μαρτυρίαν λέγειν, αλλά της προς Λαοδικίας, της μεν ούσης εν τω ’Atootódy. Ubi nota, inter epistolas Paulinas a Marcione receptas septimo loco collocatam esse epistolam ad Ephesios, quæ apud nos ordine est quinta, secundum Epiphanium. Unde illa ab eo citata testimonia

a Lib. 5. cap. 11.

b Hæres. 42. pag. 142. lin. 2.

. eadem habentur in nostra ad Ephesios epistola : quæ eadem Marcioni epistola fuit ad Laodicenos, secundum Tertullianum (ubi supra.) Præter hanc tamen ad Ephesios epistolam, putat Epiphanius recepta etiam esse a Marcione epistolæ ad Laodicenses fragmenta: "Exe de και της προς Λαοδικέας μέρη, inquitd. Ε quibus tamen unicum illud a se productum reperit.

Jacobus Pamelius“, “ Fortassis," inquit, “ occasionem dedit Marcioni hujus tituli huic epistolæ imponendi; quod legisset, Col. cap. IV. Salutare fratres, qui sunt Laodi

Et cum lecta fuerit apud vos epistola hæc : facite ut et in Laodicensium ecclesia legatur. Legatur vobis et ea que est Laodicensium.Quæ autem Marcionem moverint, ista fuisse videntur.

I. Supracitata apostoli sententia ex Col. cap. IV. collata cum his duabus rationibus : 1. Quod epistola ad Colossenses ejusdem sit argumenti cum ea, quæ scripta est ad Ephesios (quod etiam notat Chrysostomus) nec quicquam differat ab ea, nisi quod in hac sit aperta significatio Judaicarum ceremoniarum, ad Ephesios vero tenuis earum mentio: quod ad finem explicationis epistolæ ad Colossenses notat Adamus Sasbout. Cum igitur eædem res eodem fere modo et ordine in utraque epistola tractarentur, ut altera videri posset explicatio alterius: est enim epistola ad Colossenses quasi epitome epistolæ ad Ephesios, ut epistola ad Ephesios epistolæ ad Romanos; jure mandare videatur apostolus, ut utraque epistola ab utris

cere.

b

Pag. 164. lin. 16.

© Pag. 138. 141. 162. d Pag. 138. lin. 21. e Annot. 259. in lib. 5. Tertulliani adv. Marcionem. I Initio homil. 10. in Coloss. cap. 4.

[ocr errors]

que legeretur. 2. Quod utraque epistola eodem tempore scripta videatur; et per eundem nuncium Tychicum, quemadmodum ad sextum caput epistolæ ad Ephesios notat Hieronymus ex collatione Coloss. cap. IV. ver. 7,8. cum Ephes. cap. VI. ver. 21, 22. Ex qua etiam colligit Adamus Sasbout epistolam ad Colossenses plane eodem tempore, loco et impetu scriptam esse, quo scripta est illa ad Ephesios: ut in qua succurrerent Paulo eadem verba ex propinqua cogitatione de præcedente epistola. Contra tamen Baronius. Confer et Theodoreti argumentum in epistolam ad Ephesios. Erasmus, qui multa habet de supposititia ad Laodicenses epistola, initio annotationum in caput primum ad Ephesios, Certe," inquit, "stylus tantum dissonat a cæteris Pauli epistolis, ut alterius videri possit : nisi pectus atque indoles Paulinæ mentis hanc prorsus illi vindicaret.” At tamen stylus plane convenit cum epistola ad Colossenses.

II. In utriusque epistolæ argumento, quod extat apud Oecumenium (vide et Theophylactum) ita scriptum est tam de epistola ad Ephesios, quam de illa quæ est ad Colossenses: Ταύτην επιστέλλει από Ρώμης, ούπω μεν εωρακώς αυτούς, ακούσας δε περί αυτών. Εt de epistola ad Colossenses confirmat id Johannes Chrysostomus, homilia prima in eam epistolam, reclamante tamen Theodorito, et ex eo Baronio". De epistola vero ad Ephesios id collegisse videantur ex Ephes. cap. I. ver. 15. et cap. III. ver. 2. 4. Certum vero est Paulum antea Ephesios vidisse; quippe apud quos biennio commoratus sit; et ad vincula proficiscens, solenni modo benedixit, Act. cap. XX.

.

. III. In antiquis exemplaribus, illud £v 'Epłoq. defuisse apparet ex illis Basilii verbis circa medium libri secundi adversus Eunomium. Tοίς 'Εφεσίους επιστέλλων, ώς γνησίως ηνωμένοις τω όντι δι' επιγνώσεως, όντας αυτούς ιδιαζόντως (id est, per excellentiam) ώνόμασεν, είπών. Τοις αγίοις, τοίς ούσι, και πιστοίς εν Χριστώ Ιησού. Ούτω γαρ και οι προ ημών παραδεδώκασι, και ημείς έν τισι των αντι

& Anno 59. sec. 19. collat, cum anno 60. sect. 9. h Anno 60. sec. 14.

Cap. 1. ver. 1.

i

« PoprzedniaDalej »