Denkschriften, Tomy 113-115

Przednia ok³adka
Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1973

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis tre¶ci

Einleitung
7
Aufbau und Ablauf der Prägung VVN ON mit Synchronogramm
22
Das Problem der Goldprägung und das Kleinsilber Kls
39
Prawa autorskie

Nie pokazano 7 innych sekcji

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne