Obrazy na stronie
PDF
ePub

QUÆ IN HOC TOMO LXXII CONTINENTUR.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

JOANNES PAPA III. Epistolæ et Decreta. .

Col.

9 S. MARTINUS, DUMIENSIS EPISC. Opuscula septem. .

21 S. GERMANUS, PARISIENSIS EPISC. Epistola ad Brunichildem

77 Privilegium monasterii S. Germani Expositio brevis aniiquæ liturgiae Gallicana,

83 Appendix ad opera S. Germani, varia monumenta liturgica continens, inter quæ principem locum obtinet Mabillonji opus de liturgia Gallicana

99 S. DOMNOLUS, CENOMANENSIS EPISC. S. Domnoli Vita et Testamentum

629-651 S. RADEGUNDIS. S. Radegundis Vita et Testamentum. .

651-681 BENEDICTUS PAPA I. Epistole

Ibid. LICINIANUS, CARTHAGINENSIS EPISC. Epistolæ duæ.

637 S. VERANUS, CABELLITANUS EPISC. Sententia de castitate servanda .

701 PELAGIUS PAPA II. Epistolae et Decreta.

Ibid. S. AUNARIUS, AUTISSIODORENSIS EPISC. . Relatio concilii ab Aunario celebrati.

761 Aunarii et Stephani abbatis epistolæ amcebææ .

767 SEDATUS, BITERRENSIS EPISC. Homilia de Epiphania.

771 Sermones duo hic tantum memorati).

773 S. AREGIUS. Vita et Testamentum (hìc tantum memorata).

Ibid. COGITOSUS. Vita S. Brigidæ virginis .

775 MARIUS, AVENTICENSIS EPISC. Chronicon.

793 LUCULENTIUS. Commentarii in aliquot Novi Testamenti partes . .

803 JOANNES, ARELATENSIS EPISC. Epist. ad virgines monasterii Sanctæ Mariæ.

JOANNES, BICLARENSIS ABBAS. Chronicon..

863 S. LEANDER, HISPALENSIS EPISC. Regula.

873 Homilia in laudem Ecclesiæ.

893 ANTONINUS PLACENTINUS. Itinerarium . .

897 FLORIANUS ABBAS. Epistola ad S. Nicetium.

917 ANONYMUS. Appendix ad Eusebii Chronicon (hìc tantum memorata). ...

919 SEXTI SÆCULI SUPPLEMENTUM. Syntagma decretorum, præceptionum ac edictorum præcipuorum, quibus sive imperatores sive reges scse rebus ecclesiasticis ingesserunt . .

Ibid.

859

[ocr errors]

Clichy. – Ex-typis Paul Dupont, 12 via dicta Bac-d'Asnières (1706, 2-8).

ANNI DOMINI DLX-DLXXII*.

JOANNES PAPA III.

(Mansi, Collect. Concil.)

VITA JOANNIS III,

Ex Libro Pontificali.

(NOTA. Labbæo esse tribuendum qnidquid, uncinis [] conclusum, non cod. Lucensi nominatim tribuitur.)

Joannes (a) natione Romanus de patre Anastasio A illustri (Cod. Luc., illustrio), sedit annos duodecim

NOT.E SEVERINI BINII. (a) Die 27 mensis Junii, anno Christi Redemptoris exsilii bellum dictaret, visibili ictus plaga ex hac 539, qui est Justiniani imperatoris 33, in locum vita excessit, » Quando nimirum annis triginta octo Pelagii subrogatus fuit Joannes hujus nominis papa et mensibus octo imperium administrasset. tertius, postquain sedes apostolica tribus mensibus Corrupticolæ sive Severiani, et Aphthardocitæ et viginti quinque diebus pastore orbata et viduata sive Incorruptibiles, qui erant duarum Eutychianafuisset. His temporibus Theodomirus, post filium rum sectarum diversi sectarii, his temporibus inter srum in transportatione reliquiarum sancti Martini se confligebant. Corrupticolæ affirmabant (quod hæmiraculose sanatum, ab Arianismo ad fidem catho- reticum est) Christum habuisse carnem corruptibilem licam est conversus. Gens Pictorum, in Britannia et passionibus ex necessitate obnoxiam, ut nequainsula commorantium, per sanctum Columbanum ad quam se ab his liberum reddere potuerit. Aphtharfidem Christi perducta fuit (Beda de Gestis anglicis, docitæ contra docebant Christi carnem (quod non libro in cap. 4). Belisarius anno 3 pontificatus Joannis minus erroneum est) sua natura incorruptibilem et in suspicionem conjurationis adductus, a Justiniano passionum expertem fuisse , tamen quando volebat, imperatore, omnium scriptorum testimonio, in ordi- eam passionibus subjicere potuisse. Horum de incornem redactus fuit; eamque suæ impietatis penam ruptione venenosam sententiam Justinianus non incurrit, de qua supra dixi in notis ad vitam Silverii, tantum imbibit, sed etiam inconsulta sententia epiquem ille innocentem injuste relegaverat. Post obi- scoporum, edicto publico, ut refert Evagrius lib. iv tum Childeberti regis, Clotarius gerinanus illius frater cap. 38, stabilivit et confirmavit ; ita ut exsilii peregnum accepit; ejectisque filiabus Childeberti, so- B nam incurreret quisquis contra suam hac de re opilus totius Francici regni monarchia potitus fuit. Hic nionem sentiret. Nullo metu exsilii aut mortis procum Parisios venisset, ibique repente in morbum hibente, Anastasius Antiochiæ episcopus edicto incidisset, ideo quod sanctum Germanum ejus civi- imperatoris contradixit. Justinianus eum sine dubio tatis episcopum contempsisset, per ejusdem sancti gravi pæna relegationis punivisset, nisi ultione diGermani contactum miraculose sanitatem recuperavit vina percussus, in proposito suo exsequendo morte (Fortunatus in Vita sancti Germaniapud Surium, etc.). præventus fuisset. Facti hujus turpissimi illum in

Rex compluribus delictis obnoxius, ob incestás extremis pænituisse, atque Eutychium, quem relenuptias a Nicetio Trevirensi, quem relegaverat sæpe gaverat, ab exsilio revocari mandasse, non citra monitus et excommunicatus, obiit. Defuncto illo, probabilitatem a plurimis asseritur ex eo, quod sanquatuor illius filii, nempe Charibertus, Chilpericus, ctus Gregorius papa una cum Patribus synodi vi Guntheramus et Sigebertus regnum vicissim inter se aliisque pluribus eum nominet imperatorem piæ partiti fuerunt, anno post natum Christum 565 (imo memoriæ, quando illius alibi mentionem facit. Ut ut 561, aut 562), postque obitum Clodovei regis 31. sit, non immerito respuit Ecclesia illa Justiniani

Justinianus imperator, qui se divinis rebus plus scripta et constitutiones, quas de usuris, ecclesiis, nimio immiscuit, quique pontificium munus inferen- personisque ecclesiasticis arroganter nimis edidit. dis legibus ecclesiasticis, iisque exigendis, et in rele- Suidas tradit illum litterarum imperitum ac plane gandis episcopis, sibi arroganter assumpsit, cum analphabetum fuisse. Quod si verum est, affirmari hæreticis velamento pacis et concordie familiarius debet, quod sicut Triboniani fuerunt leges civiles, quam oportebat agere consuevit, a Theodoro illo ita etiam Theodori Cæsariensis fuerint illa scripta nequissimo Cæsaræ Cappadociæ archiepiscopo Ori- C genista et occulto Eutychiano, in errorem Aphthar- vulgata leguntur. Justinus ex sorore Justiniani nedocitarum sive incorruptibilium justo Dei vindicis pos, prout illi Eutychius episcopus ante triennium permissu inductus, et specioso Incorruptibilis no- prædixerat, defuncto Justiniano successit : insignia mine deceptus, exsecrabilem et detestabilem hære- imperii non prius accepit, quam ad templum prosim in ecclesiam induxit, eorumque, quibuscum gressus pias preces fudisset. A patriarcha Joanne liberius vivebat, venena pestilentissima imbibit. Re- benedictus, coronatus, et in solio collocatus, abso. sistentem suæ sententiæ Eutychium Constantinopo- lutis acclamationibus ad populum orationem habuit,

litanum episcopum exsiliis multavit : cumque «Ana- ante cujus initium frontem signo crucis obsignavit. 2) stasii, inquit Nicephorus lib. xvii cap. 31, sacerdo- De fide catholica edictum edidit. Quæ sane maxima tumque ejus, qui eodem cum illo ardore flagrabant, laude digna forent, si non admodum in voluptatibus

* Auctoribus quos in hoc tomo recudimus, locum ante Gregorium Turonensem vindicabat ordo chronologicus : quia vero paucis tantum annis ab illo distabant, justumqne poterat ex ipsius operibus incunctanter coalescere volumen, cum plerisque aliorum opusculis ponnisi per longas investigationnm vel transcriptionum ambages potiri liceret, sanctum Episcopum præponere non dubitavimus, licentiæ dubio procul innocuo facilem apud lectores veniam habituri. Edit, PATROL. LXXII, 13331

1

[ocr errors]

of M Bindery FEB 28 62

(a), nienses undecim, dies viginti sex. Ilic ampliavit A (Cod. Lue., aut certe et civitatem) Romanam, aut (Cod. Luc., amavit) et restauravit coemeteria sancto- certe gentibus deserviemus. Quo audito, Narses rum martyrum. Hic constituit ut oblationes et amu- dixit : Si mala feci Romanis; male inveniam. Tunc læ, vel luminaria in eadem cæmeteria per omnes egressus Narses de Roma, venit in Campaniam, et dominicas de Lateranis ministrarentur. Hic perfecit scripsit genti Langobardorum ut venirent, et ecclesiam sanctorum Philippi et Jacobi, et dedicavit possiderent Italiam. Ut cognovit Joannes papa, quia eam.

suggestionem suam ad imperatorem contra NarseEodem tempore Eruli (Forsan, Heruli in Tusciam] tem misissent, festinus venit Neapolim, coepitque in Tursiam (Cod. Luc., Tassiam exierunt, et leva- eum Joannes papa rogare, ut reverteretur Romam. verunt sibi regem Sindual (Cod. Luc., Sinduad), Tunc Narses dixit ei : Dic, santissime papa, quid et premebant cunctam Italiam. At egressus Narses mali feci Romanis? Vadam ad pedes ejus qui me ad eum, interfecit regem (Cod. Lue., interfectus est misit, ut cognoscat omnis Italia, quomodo totis rex), et omnem gentem Erulorum sibi subjugavit. viribus laboravi pro ea. Deinde venit Amingus dux Francorum, et Bucel- Respondit Joannes papa, dicens: Citius ego vadam, linus (6), et simili modo ipsi premebant Italiam. Sed, quam tu de hac terra egressus fueris. Reversus est auxiliante Domino, et ipsi a Narsete interfecti sunt. B ergo Narses cum Joanne sanctissimo papa. Tunc Erat ergo tota Italia gaudens. Tunc Romani (c), in- sanctissimus papa retinuit se in cemeterio sanctovidia ducti suggesserunt Justino (Cod. Luc., Justi- rum Tiburtii et Valeriani, et habitavit ibi multum niano) et Sophiæ, quia expediret (Forsan, quia magis] temporis, ut etiam episcopos ibi consecraret. Narses Romanos Gothis servire, quam Græcis, ubi Narses vero ingressus Romam, post non (In Cod. Luc. non eunuchus imperat, et servitio nos subjicit, et piissi- deest] multum temporis mortuus est. Cujus corpus mus imperator hæc (Cod. Luc., princeps noster hæc] positum est in locello plumbeo, et reductum est cum ignorat. Aut libera nos de manu ejus et civitatem omnibus divitiis ejus Constantinopolim. Eodem temobscenis volutatus, illicita conjugia constitutione viginti quinque dierum, pontificatum adeptus fuit sua approbasset, justumque matrimonium communi anno Christi 559 ut supra dixi necessario affirmari conjugum consensu dissolvi posse, lege sancita debet quod qui ad mensem Julium anni 572 superedixisset; denique, si non pecuniæ ardenter appe- vixit, per annos tredecim ct dies duodecim sedemi tens, etiam ipsa sacerdotia plebeiis hominibus vena- pontificiam obtinuerit. lia exposuisset (Evagrius lib. v, cap. 1). De Justino (6) llæc teste Agathia lib. iv contigerunt anno 29 refert Cedrenus, quod cum apud rebelles subditos Justiniani imperatoris, anno Domini 535, sub ponscriptis non proficeret, ad populum libere dixerit, si tificatu Vigilii, et Theodobaldo Francorum rege. præceptis suis parere nollent, alium sibi suo arbitrio

С imperatorem deligerent. « Ego enim (illun dixisse

Errat itaque Anastasius, qui hanc historiam ad tem

pora Joannis papa II liic refert (Vide Buronium ait, contumacibus, injustis et aliena volentibus im- anno 535 num. 12 et 15). perare nolo. » Addit unius refractarii graviore et (c) Ad historiam istam Anastasii Paulus diaconus acerbiore supplicio effectum fuisse, ut ubique in lib. i cap. 5 de Gestis Langobardorum addit, Narsesumma pace viveretur, atque intra trigesimam diem tem Romanorum invidiam incurrisse, quia multum neque actor ullus esset, ncque reus injuriarum. auri et argenti, aliarumque rerum divitias acquisi

Anno 9 pontificatus Joannis, qui est Christi 568, visset. In reliquis fere conveniunt; nisi quod Paulus Alboinus rex Langobardorum e Pannonia (quam, ex diaconus historiam hanc paulo prolixius recenseat. Scandinavia insula progressus, per suos occupatam Utriusque historiam tanquam fabulosam et plane quadraginta duobus annis obtinuerat) primus in commentitiam refellit Baronius anno 567, num. 11 Italiam magnis viribus potens ingreditur. Per conju- et seqq., ubi, auctore Corippo grammatico Africano, gium Clothosindæ Clotarii filiæ, quam, teste Gre- ostendit Narsetem ante annum 567, quo Langobardi gorio, in uxorem duxerat, quatuor reges Francorum ex Pannonia in Italiam irruere cæperunt, Constansibi confederavit, ita ut aliorum etiam barbarorum tinopolim revocatum, magnumque honorem conseauxilia adeptus, Romanis effectus fuerit formidabilis. cutum fuisse. Deinde idem eo argumenio convincit, Post vastatam Venetam provinciam, captasque prope quod ipsi scripto proprio fatentur mortui cadaver universas Liguriæ civitates (justo enim Dei judicio cum honore Constantinopolim translatum esse. Quod primum feris barbaris consumendi traduntur' schis- si verum est, ipsi Narsetem ab Italia proditionis crimatici Aquileiensis provinciæ illi, quos tam multis mine immunem reddunt, suamque hac de re enarralitteris Pelagius papa ad Ecclesiæ unionem invita-D tionem in mendaciorum textrina contexta esse, verat) præter eas quæ in littore maris sitæ sunt, propria confessione revelant. Nam si Narses, quod insidiis Rosimundæ uxoris interficitur, cum tres referunt illi, Langobardos in Italiam evocavit, pro annos et sex menses in Italia regnasset. Successit sceleris magnitudine, non modo tanto honore et post Alboinum Clepbis, tenuitque regnum Italiæ triumpho spoliandus fuerat, sed potius exhumandus, anno uno et mensibus quinque. Ita Dei permissu combustisque cincribus plane foras ejiciendus erat. feri barbari Italiam invadere cæperunt, ut ejus do- Si dicas ipsum Narsetem ab imperatore iterum in minio orientales iniperatores, quibusvis barbaris Italiam esse missum cum eodem munere præfecturæ; adversus Romanos truculentiores, paulatim exueret; repugnant omnes scriptores, qui unanimi consensu sicque tandem fieret, ut excussa Græcorum tyran- fatentur. Longinum in locum Narsetis subrogatum nide, et vendicata a Francis cum urbe Italia, eadem fuisse. Explosa igitur fabulosa utriusque hac enarramagna ex parte Romano pontifici cederet. (Paulus tione de proditione Narsetis, ejusque obitu et transdiaconus de Gestis Langobardorum lib. Il cap. 10 et latione, cum Græcis scriptoribus asseramus, ipsum seqq.)

honorifice Constantinopolim esse reversum, substi(a) Annis tredecim atque diebus quatuordecim pon- tutoque illi Longino successore, mirifice cultum, tificatum tennisse indicant ca tempora quibus hoc ibidem usque ad obitum permansisse, et sumptuosa munus apostolicum administrare cæpit et desiit. ædificia erexisse. Hæc ex Cedreno, Corippo, aliisque 111 Idus Julii defunctum esse fatetur Anastasius. Si scriptoribus, Baronius ann, 567 et 568, num. 3 et ergo die 27 Junii post interregnum trium mensium et sequentibus,

2

Jul.

AD EPISCOPOS GERMANIE ET GALLLE.

pore Joannes papa et ipse mortuus est, et sepultus A tim eum nullus ex septuaginta discipulis, quorum in basilica beati Petri apostoli, in Idus Julias (In Cod. speciem in ecclesia gerunt, legatur donum Spiritus Luc. 11 id. Jul. deest]. Hic fecit ordinationes duas sancti per manus impositionem tradidisse. Quod auper mensem Decembrium, presbyteros triginta octo tem solis apostolis, eorumque successoribus proprii (In Cod. Luc., triginta novem] diacones tredecim sit officii tradere Spiritum sanctum, liber Actuum episcopos per diversa loca numero sexaginta unum. apostolorum (Act, vin) docet. In concilio vero CæsaEt cessavit episcopatus menses, dies tres [In Cod. reensi ita de chorepiscopis habetur scriptum (Neocæs. Luc., menses decem, dies tres sub die 13 mensis concil., can. 13): Chorepiscopi quoque ad exemplum

et formam septuaginla videntur esse : ut comministri EPISTOLA“ (a) JOANNIS PAPÆ III

autem, propter studium quod erga pauperes exhi

bent, honorentur. Si enim meliores sanctioresque 1. Primum chorepiscopos quosdam temerarios olim jam sanctis apostolis (vos) esse putatis, facite quæ illi

damnatos arguit, quod nimium sibi sumerent auc- non fecerunt, et superextollite vos illis. Si vero toritatis in impositione manuum.

ejusdem ordinis estis, et æquiparare vos vultis illis, II. Deinde monstrat Clementem I post beatum Petrum nolite ea agere, quæ illi non egerunt: sed imitamini,

sedem apostolicam rerisse, idque tradente sibi ipso B prout melins potestis, exempla et vestigia eorum. Illi Petro

autem, præcipiente Domino, illisque denuntiante, ut III. Tertio tradit quanta cura atque sollicitudo illi illi et successores eorum tantummodo per manus subeunda sit, qui gregem Christi pascat.

impositionem traderent Spiritum sanctum, nulli unJoannes episcopus universis per Germania et quam ex septuaginta tradere Spiritum sanctum per Galliæ provincias constitutis, in Domino salutem. manus impositionem permiserunt, eis (quorum ty

Optareram siquidem, charissimi, pro nostri cha- pum, ut prædictum est, chorepiscopi, antequam proritate collegii, omnes Domini sacerdotes in una de- hibiti essent, gerebant in ecclesia) scientes illicitum rotione persistere, nec quemquam prohibita gratia fore, dantes successoribus eorum exemplum, ne aut favore sacerdotum sectari, aut a via recta disce- unquam talia præsumerent. Unde in Actibus apostodere. Et quanquam credamus, Dilectionem vestram lorum scriptum est (Act. vii) : Cum audissent aposad omne opus bonum esse paratam (devotam), ut toli qui erant Hierosolymis, quia recepit Samaria vertamen efficacior fiat congruum nobis visum est, lit- bum Dei, miserunt ad cos Petrum et Joannem. Qui cum teris sedis apostolicæ (ut antecessorum quoque no- venissent, oraverunt pro ipsis, ut acciperent Spiritum strorum vestigia imitemur vos monere, præcepta sanctum. Nec dum enim in quemquam illorum venerat, divina et apostolicæ sedis instituta viriliter peragere,

Csed baptizati tantum erant in nomine domini Jesu. et prohibita non tangere, sed cavere; nec cuiquam Tunc imponebant manus super illos, et accipiebant liceat unquam doctrinam Patrum deserere, et sacer- Spiritum sanctum. Non ergo (ut jam dictum est) alidotali honore gaudere.

quem ex septuaginta, licet pauci essent apostoli, I. Perlatum est ad sedem apostolicam emersisse ad hoc opus perficiendum direxerunt, sed Petrum et et denuo reviviscere prohibitum et funditus exstir- Joannem apostolos per manus impositionem tradere patum tam a sancto Damaso, quam a sancto Leone, Spiritum sanctum miserunt : quorum vicem episcopi viris apostolicis, atque ab universis synodali aucto- in ecclesia gerunt, et non chorepiscopi (Nicol. I, in ritate episcopis, reprehensibilem atque oppido ino- epist. ad Rudolphum Bitur. arch.), qui septuaginta litum usum, eo quod quidam chorepiscopi (qui et a discipulorum formam ante prohibitionem eorum geprædictorum antecessorum sanctorum apostolicorum rebant. Quod illi non fecerunt, vos facere nolite, ne patribus et viris apostolicis, et ab ipsis, sive a nobis dissimiles eis, et indigni eorum successione et minisunt prohibiti, sicut eorum hactenus testantur de- sterio esse videamini:quia (ut ait Dominus in Evancreta, ultra modum suum progredientes (Conc. Pari- gelio) qui non est mecum, adversum me est : et qui siense vi. lib. 1 c. 27), donum sancti Spiritus per D non colligit mecum, dispergit (Luc. xi,

23). impositionem manuum tradant, et alia, quæ, solum II. Si autem Petrus princeps apostolorum adjupontificibus debentur, contra fas peragant : præser

tores sibi ascivit Linum et Cletum, non tamen po(a) Adulterinam omnes docti censent, nec ipse Baronio præeunte ausus est refragari Binius. LABB.

NOTA SEVERINI BINII. Hanc epistolam ab aliquo impostore sub nomine ad Vitas eorumdem pontificum diximus, pro veris Joannis papæ III post obitum illius suppositam fuisse, pontificibus agnovit. Taceo quod nomen chorepimultis argumentis ostendi potest. Primo, quod sub scoporum, de quorum munere integra epistola scriconsulatu 16 Justini iv Kalendas Augusti, anno pta est, in Gallia et Germania plane abolitum fuerit. 7 Justini, et 572 Christi scripta fuisse reperia- Hoc unum duntaxat sanctissimi pontificis scriptum* tur, quo tempore Joannes papa jam in vivis esse de- commentitium, germanis ejusdem epistolis deperdisierat. Secundo, quod nota consulari insignita sit, tis, exstare, vehementer est dolendum (Vide Baroqua his temporibus epistolæ pontificia consignari nium anno 572, num. 3). desierant. Tertio, quod in ea scribatur Linum et Cle

Ab inficeto plagiaro qui sub Isidori larva delitescit, rum fuisse tantum chorepiscopos; quo tamen omnis

mercesque suas imperitis obtrudit et obcæcatis scriptopene antiquitas scriptorum optimorum, ut in notis ribus. LABB,

non esse

testatem pontificii, aut ligandi, aut solvendi eis nor- A difficile fuerit aut propter instantem necessitatem, mam tradidit, sed successori suo sancto Clementi, aut propter itineris longitudinem, a tribus tamen qui sedem apostolicam post eum, et potestatem omnimodis in idipsum convenientibus, et absentibus pontificalem, tradente sibi beato Petro, tenere pro- quoque pari modo decernentibus, et per scripta meruit. Linus vero et Cletus ministrabant exteriora, consentientibus, tunc ordinatio celebratur. Firmitas princeps autem apostolorum Petrus verbo et orationi autem corum quæ gerentur per unamquamque proinsistebat : quæ non incongrue ad traditionem Spi- vincian, metropolitano tribuatur episcopo. Omnia ritus sancti per manus impositionem pertinent. Unde quoque maxima concilia affirmant, eum et in Actibus apostolorum scriptum habetur (Act.vi): episcopum, qui minus quam a tribus episcopis, aucNon est æquum, nos relinquere verbum Dei, et mi- toritate etiam metropolitani, fuerit factus episcopus. nistrare mensis. Quapropter septuaginta electi sunt Ideoque illos quos chorepiscopos vocatis, quia ab discipuli, qui exteriora peragerent, ipsi vero apos- uno (ut audivimus) fiunt episcopo, episcopos non toli verbo et orationi insisterent; inde et in Evan- esse, nec aliquid de pontificali privilegio agere degelio secundum Lucam scriptum est ita : Post hæc bere, perspicuum est. Quoniam si nomen non haautem designavit Dominus et alios septuaginta duos, et bent, quomodo officium possunt habere (facere ? misit illos binos ante faciem suam in omnem civi- B Si ergo episcopi non sunt, et presbyteri (quorum tatem et locum, quo erat ipse venturus. Et dicebat illis : vicem gerunt, quia ad exemplum et formam septuaMessis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo ginta olim fiebant) esse despiciunt, quid erunt? Prodominum messis, ut mittat operarios in messem suam. fecto quod ratione caret, aut nihil aut parum prorIte. Ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos. Nolite sus est. Si quis de his amplius, et quod fieri non deportare sacculum, neque peram, neque calceamenta; beant, voluerit scire, legat prædictorum apostolicoet neminem per viam salutaveritis. In quamcunque rum (Damasi scilicet et Leonis) decreta, et ibi repedomum intraveritis, primum dicite : Pax huic domui. riet. De quibus aliqua et hicinserere,dignum duximus. Et si ibi fuerit filius pacis, requiescet super illum pax III. Si Domini desideramus esse discipuli (a), ipsius vestra; sin autem, ad vos revertetur. In eadem autem imitemur vestigia, ut de nobis dicatur : Ego sum domo manete, edentes et bibentes quæ apud illos sunt. pastor bonus, et agnosco oves meas, et voco eas nomiDignus est enim operarius mercede sua. Nolite transire natim, et cognoscunt me meæ, et reliqua (Joan. x). de domo in domum. Et in quamcunque civitatem intra- Et iterum, monente dominicæ vocis imperio, quo veritis, et susceperint vos, manducate quæ apponuntur beatissimus apostolus Petrus trina repetione mystivobis, et curate infirmos qui in illa sunt, et dicite cæ sanctionis imbuitur (Joan. ult.), ut Christi oves,

С illis : Appropinquabit in vos regnum Dei. In quamcun- qui Christum amat, diligenter et cum magna cura que autem civitatem intraveritis, et non receperint vos, pascat, quoniam ipsius sanctæ sedis (cui per abunereuntes in plateas ejus, dicite : Etiam pulverem qui dantiam divinæ gratiæ præsumus) ipsius amore et adhæsit nobis de civitate vestra, extergimus in vos. Ta

reverentia coarctamur, ut tantæ superstitionis, quæ men hoc scitote, quia appropinquabit regnum Dei. Dico nullius (ut sæpe dictum est) fulcitur auctoritate, pevobis, quia Sodomis in illa die remissius erit quam illi riculum (quantum possumus) declinemus, ne beati civitati (Luc. x). Et in Matthæo evangelista est : Ecce magistri nostri Petri summi apostoli dilectio, qua se ego mitto vos sicut oves in medio luporum. Estote ergo amatorem Dei esse testatus est, vana inveniatur in prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbæ. nobis : quoniam omnis negligenter pascens toties Cavete autem ab hominibus. Tradent enim vos in con- commendatum sibi dominicum gregem, convincitur ciliis, et in synagogis suis flagellabunt vos; et ad reges summum non amare pastorem, nec ejus velle se et præsides ducemini propter me, in testimonium illis discipulum fieri, cujus exempla negligit imitari. Nam et gentibus. Cum autem tradent vos, nolite cogitare gratia prorsus major acquiritur, si de commissis oviquomodo aut quid loquamini. Dabitur enim vobis in bus lucrum offerat domino sollicitudo pastoris. Nam illa hora quid loquamini. Non enim vos estis qui loqui- D et beatum Jacob, qui pro uxoribus diu servierat, mini, sed Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis. dixisse meminimus (Genes. XXII) : Viginti annis fui Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater tecum : oves tuæ et capræ steriles non fuerunt : arietes filium, et insurgent filii in parentes, et morte eos affi- gregis tui non comedi, nec captum a bestia ostendi tibi: cient. Et eritis odio omnibus propter nomen meum. ego damnum omne reddebam, et quiquid furto perieQui autem perseveraverit usque in finem, hic salvus rat, a me exigebas. Die noctuque æstu urebar et gelu, erit (Matth. x). Linum namque et Cletum nihil legi- fugiebat somnus ab oculis meis. Si igitur sic laborat tur unquam ex pontificali ministerio egisse potesta- et vigilat, qui pascit oves Laban, quanto labore, tive : sed quantum eis a beato Petro præcipiebatur, quantisque vigiliis debet intendere, qui pascit oves tantum solummodo agebant. Nam et in canone legi- Dei? Sed in his omnibus ipse nos instruat, qui pro tur Nicæno (Nicæni concilii can. 4) : Episcopum suis dedit ovibus animam, et adjuvet nos, ut de his namque convenit maxime quidem ab omnibus qui qui nobis commissi sunt, fructum multiplicem (mulsunt in provincia episcopis ordinari. Si autem hoc tiplicet, ac mensuram supereffluentem ad æterna

(a) Damasi papæ epistola 5, imo impostoris Mercatoris ineptus cento. LaBB.

« PoprzedniaDalej »