Vaderlandsche letter-oefeningen

Przednia okładka
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 248 - Ere the base laws of servitude began, When wild in woods the noble savage ran.
Strona 140 - A search after abstract perfection in government may produce in generous minds an enterprise and enthusiasm to be recorded by the historian and to be celebrated by the poet ; but such perfection is not an object of reasonable pursuit, because it is not one of possible attainment. And never yet did a passionate struggle after an absolutely unattainable object fail to be productive of misery to an individual, of madness and confusion to a people. As the...
Strona 86 - Fortunati ambo ! si quid mea carmina possunt, Nulla dies unquam memori vos eximet aevo : Dum domus .¿Eneae Capitoli immobile saxum Accolet, imperiumque pater Romanus habebit.
Strona 5 - Want indien ik datzelve, wat ik afgebroken heb, wederom opbouw, zoo stel ik mij zelven tot een' overtreder. 19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zoude. 20 Ik ben met Christus gekruist ; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij ; en hetgeen ik nu in het vleesch leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij liefgehad heeft, en zich zelven voor mij overgegeven heeft.
Strona 94 - t zout , En zag , beneden aan zijn voet , , Op 't worstlen neer van wind en vloed. Ja ! kakelbont , en lomp van vorm , Was 't schip , waarop de groote vaderen , Den zee-orkaan en d...
Strona 90 - Die, aan den graauwend' ochtendtrans, Met nevelige golven vloot Van flauw en smeltend morgenrood, 't Werd telkens lichter over 't meer ; Een purperwaas doordrong de sfeer, En kaatste, spieglende in den vloed, Terug in dieper rozengloed. Het flaauwe koeltje wakkerde aan En sierde, op de effen waterbaan, 't Doorschijnend golfje met een' pluim Van helder, lichtweerspieglend schuim. Ginds schoot met ruischend wiekgerucht Op zilvren vleugelvin verheven, Het vliegend vischje, in snelle vlugt, Naar boven...
Strona 91 - t ongeoefend oog, Bewegingloos in vorm en stand, Een' mistbank, die de kim betoog; Den zeeman, wien geen schijn bedroog, Was 't de eerste groet van 't land! Daar klonk van 't breed halfdek een' stem, Wier korte toon, vol kracht en klem, Aan menig rappen voet en hand Onzigt'bre vleugels scheen te geven, En 't tuig bevolking schonk en leven, 't Oog zag langs top en breede raas Gewiekte luchtgestalten zweven; Terwijl, door 't wakkrend Oost gesteven, Elk marszeil de uitgestoken reven Weer opende aan...
Strona 795 - ... maar ook om des gewetens wille. 6 Want daarom betaalt gij ook schattingen ; want zij zijn dienaars van God, in ditzelfde gedurig bezig zijnde. 7 Zoo geeft dan een...
Strona 93 - t meer , Dan spiegelde , als een lichte zoom , Zich straks de witgeverwde boom In 't blaauwe zee vlak weer ! Op 't snavelvormig , laag galjoen Blonk, kruiddamp , lucht en zee ten spijt, Nog beeld- en lofwerk , goud en groen , Herinnerend een beter tijd , Toen nog de koninklijke vlag, Het beeld van Spanjes rijksgezag , Haar rijk blazoen , bij 't windgestoei , Ontplooide in 't daavrend slaggeloei.
Strona 90 - De zwaluw van deez' waterdreven. De rijke dolfijn steeg omhoog, Uit d' afgrond van de heldre baren, Om fier den blozend' Etherboog In pracht van kleuren te evenaren, En sprong de dagtoorts te gemoet, Als bragt hij 't licht zijn' morgengroet. Daar rijst de zon ! Haar eerste stralen Laat ze op het blanke zeildoek dalen, Dat, als een' witgetopte wolk, Zweeft over de effen waterkolk.

Informacje bibliograficzne