Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

UZUPEŁNIONE I DOPROWADZONE DO ROKU 1866. 2 tl2:"it: 1866

Wydanie pierwsze 1859, drugie 1860 r.

Parra

POZNAŃ
NAKŁADEM I DRUKIEM N. KAMIEŃSKIEGO I SPÓŁKI.

1866.

WSTĘP.

§ 1. Piśmiennictwo, zwykle literaturą zwane jest obrazem stanu oświaty w narodzie i objawia się w plodach piśmiennych.

§ 2. Znamiona główne narodu polskiego jak cielesne tak i duchowe były i są po części takie same, jakie i całą rzeszą słowiańską zdobią, a po części powstały ze stosunków spółecznych i obywatelskich. Do pierwszych da się policzyć gościnność i milość do pieśni, do drogich wojowniczość, tudzież pochop i Iguienie do cudzoziemszczyzny téj warstwy społeczeństwa, która wiedzę swą rozprzestrzeniła nauką i jakiej takiej nabyła ogłady.

§ 3. Polskie piśmiennictwo jako wpływ tej wiedzy i ogłady toż samo nosi na sobie znamię. Długie wieki było naśladowniczém, mianowicie Rzymian i Francuzów; dopiero w nowych czasach wszedł naród w siebie i zaczął kroczyć o własnych siłach, samodzielnie i odtąd poczęło się rozwijać piśmiennictwo w ścislém znaczeniu narodowe.

§ 4. Język polski, jako mowa słowiańska posiada przymioty i innym słowiańskim właściwe; do czeskiego najwięcej zbliżony, jednak do śpiewności łączy męzkość, na której zbywa czeskiemu. Wiele ucierpiał i jeszcze cierpi przez języki cudzoziemskie: dawniej dla uczoności w łacinie kryjącej się, a w nowych czasach dla popisywania się znajomością francuzkiego i t. d.

« PoprzedniaDalej »