Obrazy na stronie
PDF
[graphic]
[graphic]

LESŁAWA ŁUKASZEWICZA
- , 2 2-
RYS DZIEJÓW - - ---- - -

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

POZNAN. § t , ,
NAKŁADEM l DRUKIEM N. KaMiešskiego i spółki.

[ocr errors]

----- --~~~ ~ ~ ~• • • •••~~-----*****------------------ ~~~~ ~~~~ ~- - ~~~~ ·

WsTĘP.

§ 1. Piśmiennictwo, zwykle literaturą zwane jest obrazem stanu oświaty w narodzie i objawia się w płodach piśmiennych.

§ 2. znamiona główne marodu polskiego jak cielesne tak i duchowe były i są po części takie same, jakie i całą rzeszą słowiańską zdobią, a po części powstały ze stosunków spółecznych i obywatelskich. Do pierwszych da się policzyć gościnność i miłość do pieśni, do drugich wojowniczość, tudzież pochop i lgnienie do cudzoziemszczyzny téj warstwy społeczeństwa, która wiedzę swą rozprzestrzeniła nauką i jakiej takiej nabyła ogłady.

§ 3. Polskie piśmiennictwo jako wpływ téj wiedzy i ogłady toż samo nosi na sobie znamię. Długie wieki było naśladowniczem, mianowicie Rzymian i Francuzów; dopiero w nowych czasach wszedł naród w siebie i zaczął kroczyć o własnych siłach, samodzielnie i odtąd poczęło się rozwijać piśmiennictwo w ścisłem znaczeniu narodowe.

§ 4. Język polski, jako mowa słowiańska posiada przymioty i innym słowiańskim właściwe; do czeskiego najwięcéj zbliżony, jednak do śpiewności łączy męzkość, na któréj zbywa czeskiemu. Wiele ucierpiał i jeszcze cierpi przez języki cudzoziemskie: dawniej dla uczoności w łacinie kryjącéj się, a w nowych czasach dla popisywania się znajomością francuzkiego i t. d.

« PoprzedniaDalej »