Obrazy na stronie
PDF

W młodości służył wojskowo, był kapitanem artyleryi i kawalerem różnych orderów. Odbył kampanią francuzką 1807 i turecką w latach następnych. Raniony na okopach Szumli opuścił szeregi wojenne, wrócił do Wilna i naukom się zupełnie oddał. Znane są ze swéj ogólnéj użyteczności jego słowniki: 1) Słownik polsko rossyjski 3 tomy, Wilno 1829 do 1830, 2gie wyd. 184] tamże. 2) Słownik rossyjsko polski 2 tomy, Wilno 1832. Wiele prac umieszczał w Tygodniku wileńskim, wizerunkach i roztrząsaniach naukowych. W rękopiśmie zostawił olbrzymie dzieło pod tytułem: Pan Learykon (przezwane tak przez Ignacego Szydłowskiego), czyli Słownik powszechny francuzko polski, w 4ch ogromnych in folio wypracowany tomach. Dla nadzwyczajnych kosztów, jakich wymaga wydanie, dotychczas nie wyszedł; teraz dopiero p. Maurycy Orgelbrand księgarz wileński, zamierza własnym nakładem ogłosić go drukiem. 8) DoMiNiK BAaroszewicz: Słownik polsko-rossyjski podług słownika Trojańskiego 2 tomy, Warsz. 1841. Także Słownik rossyjsko-polski. 9) Ropelewski Stanisław, jeden z najmłodszych emigrantów polskich z r. 1831. urodził się 1815 d. 18 Czerwca w Suchych Komnatach w Sandomierskim. Dobrze mówił i pisał po francuzku i ułożył wyborny Słownik francuzko-polski i polsko-francuzki (Dictionaire français-polonais et polonaisfrançais. Pierwsze wydanie wyszło bez roku w Lipsku u Brockhausa i Avenariusza. Następne wydania w 4 tomach bez roku u B. Behra w Berlinie. Nowe wydanie w jednym tomie wielki 8aw nonpareilem Berlin 1863 r. u B. Behra 1127 stronnic. Z niego korzystali inni wydacy. Napisał też do kalendarzyka emigracyjnego krótki rys literatury emigracyjnéj od r. 1832, a do Soplicy przedmowę wysoko cenioną. Ropelewski bawił w końcu w poznańskiem. Umarł w Górze d. 17 Lipca 1865 r. 10) K. A. HoFMAN wydał: Słownik polsko francuzki 3 tomy i francuzko polski 4 tomy, Berlin 1840–1842. Nowe wydanie Słowników tychże 1857 i 1858.

11) w.JANUsz: Dokładny słownik francuzko polski i polsko francuzki, podług najlepszych źródeł, Lwów 1854.

12) PiotR DAHLMANN: Nowy słownik podręczny polsko francuzki i francuzko-polski, 2 tomy, Wrocł. 1846. 2gie wydanie Berlin 1852. 5 wyd. 1864.

13) CelestyN MaoNgowiusz kaznodzieja w Gdańsku, napi

sał: Dokładny slownik polsko niemiecki krytycznie wypracowany, Królewiec 1835; jako téż: Słownik niemiecko polski, 2gie wyd. Królewiec 1837.

14) XAw. Łukaszewski i Aug. Mosbach wydali polsko niemiecki i niemiecko polski słownik kieszonkowy, podług najlepszych źródeł wypracowany, wydanie 7me, stereotyp. Berlin roku 1857. wyd. 10 r. 1865. 15) Dokładny słownik polsko-angielski i angielsko-polski. 2 tomy. Drukiem L. Martineta w Paryżu 1849 i 1851. 16) Dokładny słownik polsko-włoski i włosko polski 2 tom. Drukiem L. Martineta w Paryżu 1856 i 1857. 17) PLĄskowski IGNAcY: Słownik polsko-włoski i włoskopolski 2 spore tomy in 8 w Warszawie 1860 r. 18) Wokabularzyk polsko-francuzki ułatwiający mówienie po francuzku przez M. Szulca prof. w gimnazium katolickiem w Poznaniu. Nakład N. Kamieńskiego i Spółki. Poznań 1864. 19) MicHAŁ AMszejewicz Dykcyonarz zawierający wyrazy i wyrażenia z obcych języków polskiemu przyswojone a mianowicie: w umiejętnościach, sztukach, tudzież w stylu prawniczym, administracyjnym, gazeciarskim, naukowo-filozoficznym, literackim i w potocznej mowie używane, do użytku powszechnego ułożony, Warsz. 1859.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Bohusz 519.

Bojm 310.
Bolesławita 596.
Bonfilio Marek 63.
Boretius 313.
Borucki 823.
Borowicz 7.10.
Borkowski Stanisław 405.
Borkowski Alexander 566.
Borkowski Józef 575.
Borowski Franciszek 253.
Borowski Ignacy 624.
Borowski Leon 75l.
Borzęcki 768.
Bossuet 394.
Bourdaloue 394.
Brandt 510.

Braun 344.
Breyn 311, 325.
Brodowski Alexander 253.
Brodowski Samuel 310.
Brodziński 542, 620, 709,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »