Obrazy na stronie
PDF

"fojetisset manibus ambabus thura in ignem; Leonidas paedagogus ejus: Adoltbis, inquic , sic , cum lubegeris regiones eas ^ ubi thura nascuntur. Inttrea titert parct praesentibus. (Cicer, i. leg. n. 4i•) Postea Alexander , Arabia , regione thurifera • redac"la in ditionem suam memo; reprehensionis oiirn. fa&ae a Leonida , rrnsit ei thura multa , odoresque alios; admonuitque ne velict posthac esse par> cus in honoribus Deorum.

CAPUT VII.

Impii non placant Deum donis.

7. Impii audiant Platonem qui vetat dubitarf tjna mente Deus sit futurus in eos; cum vir nemo probus velit donari se ab improbo. (Hieroc. in Fjty. carm.)

Jucundum non esset viro probo accipere dona, quae non ignoraret dari animo nialo. Si pietas adsit , nihil non potest esse gratum Deo : contra autem , si desit. ( Plaut. in Rudente.)

Scelesti inducunt in aniinum suum , se posse placare Jovem donis & hostiis: at perdunt operam & sumtum. (Diog. Laert. in Bla».)

Bias navigabat aliquando cum impiis : quum vero , rempestate exorta , navis quaterctur fluctibus , illique invocarent Deos: Silete • inquit , ne Dii audiant vos navigare in hac nave. Idem respondit nihil homini impio percontanti quid esset pietas. Cumque iile sciscitaretur causam sikntii: Taceo% injjuit, quia quatris de rebus nibil pertinen/ibus ad tt.

2. Puras Deus , non plenas , aspicit manus. ( Publius Syrus.)

Mentes Deorum possunt placari pietate , & rerligione , & precibus justis , non superstitione contaminata , neque hostiis caesis ad perficiendum scelus. (Cicer. pro Cluent. n. 394.)

AEschinus dicit apud Terentium patri: Pater, tu comprecare Deos potius , quam ego. Nam certe scio eos obtemperaturos tibi magis , quod es vir melior multo , quam ego sum. (Adelpb. ac7. 4. scen. f.)

Cultus primus Deorum est, credere Deos. Deinide , scire eos esse qui praesident mundo, qui gerunt tutelam generis humani , curiosi singulorum. (Senec. Ep. ) Vis propitiare Deos? Esta bonus. Quisquis imitatus est eos, satis coluit.

Ille honorat Deum optime , qui facit mentem suam similem Deo , quantum potest fieri. (Stxti Stntent.)

Dilige Deum plus quam animam. Si non diligis Deum , non ibis ad Deum. Non amabis autem Deum , nisi habueris in te aliquid simile Dei.

Conandum est, ut efficiamur similes De<> • quantum licet homini. Homo autem efficitur similis Deo prudentia , justitia , sanclitate. (Plato in Tbeat.)

CAPUT VIII.

Mtns bona & inventio artium, veniunt a Dto.

i. Virtus non advenit a natura, neque a doclrina , sed a numiue divino. ( Plato in Afenon.)

Na

Natura non dat virtutem. Nascimur quidem ad hoc• sed sine hoc. (Senec. Ep. 9o. W tp. 4i.)

Nemo vir bonus est sine Deo. An potest aliquis exsurgere supra fortunam , nisi adjutus ab illo? IUe dat consilia magnifica & erecla: Ille habitat in unoquoque virorum bonorum. Si videris hominem interritum periculis , inta&um cupiditatibus, felicem inter adversa , placidum in tempestatibus, despicientem quasi ex loco superiore humana omnia; nonne admiraberis eum? Nonne dices! Virtus illa eit major V altior corpusculo in quo tstl vis divina descendit illuc?

Si quis est animo excellente , & moderato: si quis ridet quidquid caeteri mortales timent aut optant , coelestis potentia agitat eum ac regit ; res tanta non potest stare sine adminiculo Numinis.

Itur ad astra frugalitate , temperantia , fortitudine • aliisque virtutibus. Dii non sunt fastidiosi, non invidi. Admittunt nos , tk porrigunt manum ascendentibus, Imo Deus venit ad homines , & in homines. Mens bona nulla est sine Deo. (Audor. de vir. ill. c. 49. A. Gellius, /. 7. r. r.)

2. P. Scipio Africanus nihil coepit priusquam aedisset diutissime in cella Jovis , quasi acciperet inde mentem divinam , & consilia salutaria Reipublicae. Propterea solitus erat ventitarc in Capitolium ante diluculum. (p. 4o-)

Cicero in oratione pro Sylla palam praedicat, consilium patriae servandae fuisse injeclum sibi 3 Diis , cum Catilina conjurasset adversus eam. O Dii immortales ! Vos profeclo incendistis tum animum meum cupiditate conserrandac patriae. Vos

ato

.avocastis me a cogitationibus omnibus caeteris , 8.8 convertistis ad salutemwunam patriam 'Vos denique praeculistis menti meae clarissimum lumen in tenebris tamis erroris .8: insciemiac. » Tribuam enim vobis quae sunt vestræ Nec vero possum dare tantum ingenio meo , ut dispexeritn sponte mea Iin .tempestacc -illa turbulentissima reipublicae , quid esset optimum (асы. (Corn. три, Timol. c. 4\)

Nihil insolens 86 gloriosum exiit unquam ex ore Timoleoncis: qui quidem cum audiret laudes :suas praedicari , nunquam dixit aliud f, quam se habere acque agere gratias maximas VDiis ‚ quod cum isratuissent liberare isiciliam azdominatu tyrannorum , voluissem se potissimum esse ducem hujus operis. Putabattenim nihil rerum humanarum agi sine numine Dcorum. (Diag. Lam. in Evian.) ' ‚и а. quidquid boni egeris , puta acceptum esse a Díis: inquiebat Bias. (М Ат; 1.11. с. x7.) ' v

M. Antoninus in libro de vita sua . agit gra. tias Diis verbis multis , quod dederint sibi saepius monica 8L adjumenta ad instituendam vitam sapienter; quod eripuerint se Sz juvenem 18a. senem ab occasionibus multis peccandi s quod concesserint bonos parentes , praeceptores , amicos. (Excerp. Nin Daman)

Cum divitiae soleant añ'erre hominibus aut amorem voluptatis , aut animi superbiam ; opus est ho,mini auxilio divino., ut modestiam colac. (Cir. 2. de nat. n. 16;.)

Credendum est neminem virorum bonorum tialem fuisse , nisi adiuvante Deo. Е: nemo unquam fuit vir magnus sine aftiatu aliquo divino, . ri

­ Si

[ocr errors]
[ocr errors][graphic]

.{ Si mens, virtus , fides , eoncordia inest in genere humano ;. unde haec potuerunt defluere in terras , nisi a superis? (Ibid. n. 7J>.) . 4. Cura priscorum in inveniendo , benignitas im tradendo, est donum Deorum. (p//ij. iib.ij. c.i. 2.) Si quis fbrte credit illa potuisse excogitari ab homine 1 intelligit ingrate munera Deorum.

Ne dixeris illa , quae invenimus, esse nostra•. Semina artium omniura insita sunt nobis, tk Deus magister ex occulto acuit & excitat ingenia. (StntcS 4.. benef. c. 6. )

CAPtfT IX?

Ttmpla ad augendam pittatem txstrulla smaf.

Censeo delubra esse excitanda Difs in mbibus• Nec sequor fnagos Persarum , quorum consilio Xerxes dicitur inflammasse templa Graeciae. (Cicer. 2/ leg. 2. n. 26.) Indignabantur quippe includi parietibus Deos , quibus omnia deberent esse patcntia ac libera , quorumque hic mundus omnis rssct rcmplum & domus. Graeci & Rcmani meiius scnscrc ac fecere: qui, licet agnasccrrnt divinum Numen esse ubique diffusum , tamen , ut augerent pietatem nostram in Deos , voluerunt illos incolere easdem urbes > quas nos. Affert enim haec opinio religionem utilem civitatibus. Siquidem bene diclum ese 1 Pythagofa docrissimo vii o , pietatem & religionem maxime versari in animis , cum rebus divinis operam damus in templis, cernentes simulacra Deorum. .. '. . ...

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »