Obrazy na stronie
PDF

LIBER QUINTUS.

DE TEMPERANTIA. Cap. I. T) Atione duce per totam vitam eundum

XV Pag- 3i*

II. Jh sedatione perturbationum animi vita beata. 3 2 3.

HI. Malus beatae vitae judex populus. 3z4

IV. Corpori indulgendum , «on serviendum. 328

V. Ci&w/ />0f«/ desiderio condiuntur. 329

VI. 2>//« parvo esse contentus. 33i

VII. Platonicae tT Syracusanae mensae. 33J

VIII. Convivia Lacedaemoniorum. 3 34

IX. Castigata corporis obaesitas. 335

X. Corporis voluptas non est digna bominis praeitantia. 3 37

XI. Corpus ZT animum ad patientiam exerce. 33*

XII. BwMff valetudinis rnater est frugalitas. 341

XHI. Omne vitium ebrietas iT incendit tS" detegit.

344

XIV. Coercendus luxus , CT colenda frugalitas. 34«

XV. Nibil est agricultura melius , nibil dulcius , nihil bomine libero dignius. 3f I

XVI. Omnes corporis motus decorum teneant. 3 £4

XVII. A forma removeatur ornatus non dignm viro.

XVTn. E speculo coniilium ad quaedam. 3/7

XIX. In vettitu mediocritas optima. 3f£

XX. Nibil olere latius est quam bene olere. 361

XXI. Dormi quantum satis est. %6% XXH. Nerno fere saltat sobrius , nisi forte inianit.

l*S Mu

XXIII. Musicae magna vis in utramque partem. 3 66

XXIV. Bonis moribus damnosum est desidere in spejlaculo. 3 69

XXV. Subducendus popuio est tener animus. %72

XXVI. Est adolescentis majores natu vereri. 373

XXVII. Vir bonus aspejlus cogitatus emendat.

377

XXVIII. Multa nobis aliorum judicio W exemplo facienda aM corrigenda sunt. 378

XXIX. Adolescentia in labore &" patientia est exercenda. 3 80

XXX. Plura audiamus , loquamv.r pauca. 38+

XXXI. Adolescentum ludis intersint rnajores natu.

XXXII. In ludo ac joco modus retinendus. 3^0

XXXIII. Est cui magno constitit diilerium. 35*2

XXXIV. Facete ditta aut faQa. 3.94

XXXV. Excitatur laude aemulatio. 4oi

XXXVI. Famae consulendum est. 40 j

XXXVII. Vive ut in publico. 404

XXXVIII. Vitae genus eligere, res difficillima. 407

XXXIX. Magistratus non suis , sed civium , comrnodis consulat. 4o8

XL. Varia eorum , qui aliis praesunt, officia. 4i j XLI. Judicis est in causis semper verum sequi. 4i7 XLII. Cives magistratibus pareant , magistratus legi

bus. 42* XLIII. Vitiosi Principes plus exemplo , quam peccato

nocent. 4*7 XLIV. Potentia decori est, /» salutaris sit. 431

[ocr errors]
[graphic]

Jutftu ai« fonM ::\ il svj t •;• .

SELECTAE E PROFANIS

'^CRIPTORIEUS .;

; HISTORIAE. j;

PARS PRIMA.

V i " > > J- ii —. ••

"XIBER PRIMUS.

DE DEO.

CAPUT PRIMU M.

Constnsus pipuhrum omnium prabat Dtum tsst.

i• A NIMAL nullum est , praeter hominem, qaod habeat notitiam aliquam Dei. (Cicer. i. rfe /egi£• ». i4.) At inter homines gens nulla est tam feri ,- quae non sciat Deum esse habendum , etiamsi ignoret qualem babere deceat. (i+Tuscul. n. 3o.) Quoniam vero in re omni consensio firma gentium omnium , est vox naturae & argumentum veritatis j confitendum est numen aliquod divinum esse. (i. Dt nat• n. 43. 44•)

z. Consuetudo disputandi contra Deos est mala & impia, sive id fit serio, sive simulate. (Stntc. Epht. ii7%) Itaque cum Protagoras, Sophista maximus temporibus suis , posuisset in principio libri cujusdam , se dubitare an Dii essent; jussu Atheniensium exterminatus est ex urbe eorum atque agro , librique ejus combusti sunt in concione. (Cicer. i. de nat. n. tf8. i. de nat. n. 29. 6%.) Ferunt quoque talentum argenti fuisse propositum praemium ei qui illum occidisset. Sic etiam dubitatio de Diis non potuit poenam effugere.

CAPUT II.

Agnmimus Deum tx operibut tjut.
(Cicer. i. Twc. n. 7o.)

i. Quis est tam vecors , qui cum suspexerit in coelum , non sentiat Deum essc ? ( De arusp. n. t».)

Pulchritudo mundi, ordo rerum coelestium, conversio solis , Iunae , siderumque omnium , indicant satis aspe&u ipso ea omnia non esse fortuita , & cogunt nos confiteri , naturam esse aliquam praestantem aeternamque , quae sit admiranda humano generi. ( z. De divin. n. i48. t. De nat. num. if. er 9o.)

z. Quemadmodum , si quis venerit in aedes aliquas, auj in gymnasium , videritque ibi distinclionem rerum omnium , ordinem , disciplinam; intelliget aliquem esse profeclo, qui praesit, & cui pareatur ; sis si quis intueatur motus perpetuos & cer

tos,

tos , vicissitudines , ordines rerum coelestium tot tantarumque ; necesse est, ut fateatur , haec cuncla gubernari a mente aliqua. Gum autem nec mens nec potestas humana possit hoc efficere , Deus unus potest esse architeaus & rc&or tanti operis ac muneris. (Ibid.) s :;.;,;jr; . . -•: i • •.

.. - .... . .,.\" .i ', . ::.•.o:r .:

CAPUT III.. -\ .

Natura Dti tst . optima , & pratstantissima.
( Cic&i' i; de nati- «.u 2i. Ibid. «r^. f.)

i. Sententiae veterum Philosophorum de natura Dei , fuerunt variae atque inter se dissidentes; quas longum ac difficile esset dinumerare. Natura duce intelligebant Deum esse ; sed non conveniebat inter illos, quid Deus esset. (Ibid. n. 6o.) Itaque cum tyrannus Hiero quacsivisset e Simonide , non solum poeta suavi , verum etiam viro doclo sapienteque, quid Deus esset ; postulavit sibi diem unum ad deliberandum. Cum idem quaereretur postridie ex eo , petivit biduum , & deinceps saepius duplicavit numerum. Admirans Hiero requisivit cur ita faceret : Quia, inquit ,«w videtur mibi tanto obscurior, quanto diutius tam considero. (Seneca q. 7. c. jo.)

i. Si, cum intramus templa , solemus esse compositi animo, habitu , incessuque : si , accessuri ad sacrificium , submittimus • vultum , aptamus togam, & studemus omni modo significare modestiam : debemus quoque disputare verecunde de natura Deorum , ne affirmemus aliquid temere• (Jamblic . de myst. c. i8. SimpU in Epis.)

A z Non

« PoprzedniaDalej »