Obrazy na stronie
PDF

CAPITULATIO LIBRI MALACHIM.

I. De senettute David, et de Abisag Sonamite, et de Odonia filio David, qui affectavit sucoederc in regnurn, et de Salomone undo in regem.

II. Deprœceptis David in quibus instituit Salomonen), et de morte David, etdeinterfectione Adonia?,

Abiatar, Joab, et Semei.

III. De filia Pharaonisuxore Salomonis,ot de visione ejus in Gabaon ubi a Domino sapientiam (Ed. apparitione Domini, ubi sapientiam, etc.) postulat, de (Ed. judicio de) duabus mulieribus, pro infante mortuo litigantibus(Ed. tacet, mortuo litigantibus) et de ducibus ao principibus.

IV. De expensa Salomonisdiurna, et deeruis et curribus, et de sapientia, et parabolis ejus, et de Chira rege et lignis cedriniset expensa operario rum ligna ca?dentium [Ed. tacet ligna cadentium).

V. De construction tem pli, et divina con testatione ad Salomonem, et de altari et reliquis.

VI. De domibus quas .rdilicavit Salomon sibi, et uxori jEgyptiœ, et de Cbiram азгапо et de mare

et bubus et leonibus aeneis, et reliquis utensibus templi.

VII. De area in templum locata, et de gloria quae apparuit in nebula, et deprecatio Salomonis ad Dominum et ad populum benedictio.

VIII. De solemnitate celébrala et de pecudum numero in sacrificiis oblatorum, et quomodo ei Dominus secundo apparens sic locutus; et de (Ed.apparaît, et de, etc.) Pharaons ubi Gazer urbem captam filia» suae in dotem dédit : et de reliquis urbibus (Ed. tacet urbibus), quas Solomon aedificavit, et de principibus ejus Dl, et de classe quam fecit.

IX. De regina Saba, et muneribus ejus: et de lignis thyanis, et auro a Chira rege delitis,et de reliquis tributis, et de ducentis scutis aureis, et de curribuset equis (Ed.equitibus),et de thorono Salomonis.

X.De uxoribusetconcubinis Salomonis per quas depravatus(Ed. prœvaricatus) est, a divina increpatione correptus,Satana? traditus est: et de Adad et Jeroboam odiis contra eum, et de Achia propbeta ad Jeroboam misso, et de Salomonis morte.

XI. De regno Roboan in duas tribus, et de Semeia prophète ad eum misso et de Jeroboam regno et idolis qua? fecit.

XII. De propheta misso ad Jeroboam qui prophetavi t de Josia nascituro; ubi Jeroboam manus aruit, et propheta ab altero circumventus occisus a leone est.

XIII. De prophetia Habia? ad uxorem Jeroboam (Ed. add. et de morte filii ejus, et de morte Jeroboam, etc.),el de Nadab filio ejus euccedcnte in regno, et de iniquitatibus populi, et Sesac rege Mgy

A. pti qui excidit Jerusalem, et de morte Roboam.

XIV. De Abia filio Roboan, et de morta ejus, et de Asa filio ejua qui pro eo regnavit, cui Josaphat filius successit, et de morte Nadab, et de Baasa filio ejus rege Israel.

XV. De Jeu propheta tr.isso ad Baasa, et de morte Baasa : et de Hela filio ejus, et de Zambri, et Tebui (Ed. supplet et Amri).

XVI. De Achab filio Ambri, et Jezabel, et de Helia? actibus, et de muliere Seraphtena, cujus filium euscitavit, et de Abdiaquiabscondit centum prophètes, et de prohetis idolorum Cccl ocisis, et de fuga Helia?, et de visione in monte Choreb.

XVII. De Helia ubi jubetur ungere Azahel regem suR per Syriam, et Jeu вирег Israel, et llelisreum

prophetam : et de Benadad rege Syria?, et bello in quo de Syriis centum millia ceciderunt et de propheta qui alterum (Ed. ad alterum) dixit: Percute me ; et de Naboth et vinea ejus, et de increpatione Heliae (Ed. Achab tantum), et Acham pœnitentia.

XVIII. De conventu Josaphat, et Achab regum, etde ccccpseudoprophetis,et de Michaea propheta, etde bello inquo Achab periit, et de Ochozia filio ejus, et do Joram filio Josaphat (Ed explicuerunt Capitula. Incipiunt Capitula delibro Regumquarto. De allocutione angeli ad lleliam super Ochozia, etc], et prophetia Uelia? super Ochosia, et de quinquagenisigne ad verbum Heliae consumptis.

n XIX. De Joram fratre Ochosia?, et de Helia ubi Jor danem dividit et in cœlum rapitur, et de Helisœi reditu et divisione Jordan i, et de Joram et Josaphatet regeEdom, ubidimicavcruntcontraMoab, ubi aquae (Ed. aquam) terram sine pluvia repleverunt. XX.De muliere cujus vasa oleo inipleta sunt ad Helisœi verbum ; et de Sonamite, cujus filium suscitavit.

XXI. De Neemam Syro leproso per Helisajum curato, etdeGiesi pucro lltiisœi.

XXII. De rege Syria? qui venit obsidere Samariam, ubi Helisaeus orons, liostes cœcitato percussil, et de obsidione et fame, ubi dua? mulieres comedera nt infantem : et de fuga Syrorum.

n XXIII. De fame nnnorum septem, et deSonamitc qua? peregrinata est, et do Benadad (Ed. Nadab.) et Azachel regibus Syria?, et de Gaza (Ed. Achazia).

XXIV. De Jeu uneto in regem, qui oeeidit Jora, et Jezabel, et Lxx filios Acbab, et sacerdotes Baal.

XXV. De Azachel quomodo evertit Galaad, et Joachaz filio Jeu, et de Athalia regina, de Joas ocoultato, et de Joada sacerdote, et de restauratione A

templi. ,

XXVI. DeAzachel regeSyriae, quomodo asportavit de Israel thesanros, et de Amasia filio Joas et de Joachaz filio Jeu,et de Joas filio ejus,et de morte Helisœi et de eo qui reecuscitatus est super ejus sepulcum [Ed. tacet super ejus seplcrum).

XXVII. De Amasia rege Juda, et de bello quod ei intulit Joas,et de Jeroboam filio Joas, et de Azaria filio Amaziae, et de Zacharia filio Jeroboam.

XXVIII. De Joatha filio Azariae, et de Jona propbeta et de Sellum (Ed. Azariœ propheta et de Bellum, etc.), qui reguavitpostZachariam, et pest Sellum Anahera, et de Ful rege Assyriorum, et de Phaceia Ed. Phac, et de Pbaceia) post quem Phacee filius Romoliœ.

XXXIX.De Theglal rege Assur,quomodoGalileeam,et Galaad demolitusest.etdeOseequi regnavit post Phacee, et de Achazfilio Joathœ,et quae de Rasin et Phacee referuntur.

XXX. [Ed. totum hocce capitulum praeterraittit. ] De Ezechia filio Achaz, et de Osee rege Israel, et de Salmanasar, et de Samaria capta quod ob iniquitateminterierit Israel, et dealienigenis,quos in Samaria, leones comederenl.

В

XXXI.De Ezechia quomodo abstulitœneum serpentera, et deSenacheribo et Rapsace, et Isaia propheta et quomodo ángelus centum... zz millia [Ed.centum octoginta quinqué millia] de Assyriis interfecit.

XXXII. De œgritudine Ezechiae, et de signo in sole» et de pueris et litteris Berodach regis Babylonia, de Manasse et iniquitatibus ejus, et de Ammon filio Manasse.

ХХХШ. De Josia filio Ammon, et de libro in templo reperto, et de Oldad propheta, et idolis de Juda et de Samaria ezpurgatis, et de Pascha qnod celebravil (Ed. sup. Josias).

XXXIV. De Joachaz filio Josias, et de Nechao rege •Egypti ; quomodo Joacim regem loco Joachaz [Al. Joaz] fecerit, et de Nabuchodonosor, et de [Jojachim [AI. et de Joachim [AI. et de Joachim duntaxal,absque filio Jojachim),et de captivitate secundo in Babylonem abducta cum rege Jojacin, et de Sedecia.

XXXV. De tertia captivitate in Chaldasam, cum Sedería" rege, et universis templi vasis translatis, et de Godolia,quomodo vel propositus, veloccisus est, et de Joacin in Babylone educto de carcere.

1NCIPIUNT

LIBRI DUO MALACHIM

LIBER PBIMUS'.

[Cap. I.] Et rex David senuerat, habebatque С astatis plurimos dies : cumque operireturvestibus, non calefiebat. Dixerunt ergo servi sui: Quaeramus domino nostro regi adolescentulam virginem, et stet coram rege, et foveat(h. operiat)eum, dormiatqueinsinusuo, et calefaciat dominum nostrum regem. Quaesierunt igitur adolescentulam speciosam in omnibus finibusIsrael, etinvenerunt Abisag Sanamiten, et adduxerunt earn ad regem. Erat autempuellapulchranimis, dormiebatquecum rege (h. fuitque operimentum regi), et ministrabat ei rex vero non cognovit earn. Adonias autem iilius Haggith elevabaturdicens: Ego regnabo. Fecitque sibi currum et équités et quinquaginta viros, qui ante eum curreront. Nee corripuit cum pater suus aliquando, dicens : Quare hoc fecisti ? Erat autem r, et ipse pulcher valde, secundus natu post Absalon [h. et ipeum peperit post Absalon|. Et sermo ei cum Joab filioSarviœ, et cum Abiathar sacerdote,

1 In Veronensi ms. in quo ad Hebrasi textus normam singularis est liber Malachim, non additur

qui adjuvabant partes Adonia?. Sadoc vero sacerdos, et Banaias (ms. Banias), filius Joiadse, etNatham propheta et Semei, et Rei, et robur (h. et robustissimiDavid)excercitus David non erat cum Adonia. Immolatis ergo Adonias arietibus (h. ovibus) et vitulis, et universis pinguibus, juxta lapidem Zohelelh, qui erat vicinus fonti Rogel, voeavit universos fratres suos filios regis, et omnes viros Juda servos regis. Nathan autem prophetam, etBanaian, et robustos quosque, et Salomonem fratrem suum non voeavil. Dixit itaque Nathan ad Bethsabet, matrem Salomonis : Num audisti, quod regnaverit Adonias filius Haggith, et dominus noster David hoc(b. non habet) ignorât? Nunc ergo veni, aeeipe a me consilium, et salvaanimam tuam, filiique tui Solomo7iis (h. non habet.) Vade et ingredere ad regem David, et die ei : Nonne tu, domine mi rex, jurasti mihi (h. non habet ancillœ tua?, dicens quod (Vulg. tacet quod) Salomon filiis tuus re

pritnus. Recolé qua? superius hac de re adnotamus in fine libri Samuel.

[ocr errors]

gnabit post me,et ipse sedebit in solio meo?quare A et canetis buccina, atque dicetis : Vivat rex Salomon! Et ascendetis post cum. et venietis (b. et veniet), et sedebit super solium meum, et ipse regnabit pro me : illique preeoipiam ut sit dux super Israel, et super Judam. Et respondit Banaias Alius Joiadae, regi dicens : Amen : sic loquatur Dominus Deus domini mei regis *. Quomodo fuit Dominus cum domino meo rege, sic sit cum Salomone, et sublimáis faciat solium ejus a solio domini mei regis David. (T. II.) Descendit ergo Sadoc sacerdos et Nathan propheta, et Banaias Alius Joiada?, et Cheretbi, et Phclethi :et imposuerunt Salomnem super mulam regis David, et adduxerunt eum in Gion. Sumpsitque Sadoc sacerdos cornu olei de tabernáculo, et unxit Salomonen): etcecinerunt buccina,et dixit omnis populus:Vivat rex SalomonlEt ascendit universa multitude post eum, et populus canentium tibiis, et Isetanlium gaudio magno, et insonuit terra a clamore eorum *. Audivit autem Adonias, et omnes qui invitati fuerant ab eo, jamque cenvivium tinitum erat : sed et Joab,audita voce tub», ait : Quid sibi vult clamor civitatis tumultuantis? Adhuc i lio loquente, Jonathan filius Abiathar sacerdotis venit : cui dixit Adonias : Ingredere, quia vir fortis es, et bona nuntians. Responditque Jonathan Adunia; : Nequáquam : dominus enim noster rex David regem constituit Salomonem;m¡8Ítque cum eo Sadoc sacerdotem,et Nathan prophelamet Banaiam filium Joiadae, et Cberethi et Phelethi,el imposuerunt eum super mulam regis. Uxeruntque eum Sadoc sacerdos et Nathan propheta regem in Gion (ms. Geon), et ascenderuntinde la; tan tes,et insonuit (mjj.intonuit civitas:h«c est vox, quam audistis.Sed et Salomon sedet super solium regni. Et ingressi servi regis benedixerunt domino nostro regi David dicentes: Amplified Deus nomen Salomonis super nomen tuum, et magnißcel thronum ejus super thronum tuum. Et adoravit rex in lectulo suo. Insuper et hœc (Vulg. tacent insuper et haec) locutus est : Benedicts Dominus Deus Israel, qui dedit hodie sedentem super solium *, videntibus oculis meis. Territi sunt ergo, et surrexerunt omnes qui invitati fuerantabAdonia,elivitunusquisquein viamsuam. Adonias autem timens Salomonen!, surrexit, et abiit tenuitque cornu alturis. Et nunliuverunt Salo

ergo regnat Adonias ' ? Et adhuc ibi te loquente cum rege, ego veniam post te, et complebo sermones tuos. Ingressa est ilaque Bethsabee ad regem in cubiculum:rex autem senuerat nimia, et Ab i sag Sanamitis ministrabat ei. Inclinavit se Bethsabee, et adoravit regem. Ad quam rex : Quid tibi.inquit, vis? Que respondens, ait : Domine mi, tu jurasti per Dominum Deum tuum ancillac tuse. Salomon filius tuus regnabit post me,et ipse sedebit in solio meo.Et ecce nunc Adonias regnat 2,te, domine mi rex,ignorante. Mactavit boves, et pinguia quœque, et arietes [h. oves] plurimos, et voeavit omnes Alios regis, Abiatbar quoque sacerdotem, et Joab prineipem militiav.Salomonem autem servum tuum non voeavit. Verumtamen, domine mi rex, in te oculi respiciunt totiua Israel, ut indices eis, qui sedere debeat in [h. in solio domini mei regis post eum] solio tuo, domine mi rex, post te. Eritque,cum dormierit dominus meus rex cum patribus suis, erimus ego et Alius meus Salomon peccatores. Adhuc illa loquente cum rege, Nathan propheta venit.Et nuntiaverunt regi, dicentes: Adest Nathan propheta. Cumque introisset ante conspectum (Vulg.ia conspectu) regis,et adoressent eum pronus in terram, dixit Nathan : Domine mi rex, tu dixisti : Adonias regnet post me, et ipse sedeat super thronum meum? Quia descendit hodie, et immolavit boves, et pinguia, et arietes (oves) plurimos.et voeavit universos Alios regis, et principes exercilus, Abiathar quoque sacerdotem: illisque »escentibus, et bibentibus coram eo, et dicentibus: Vivat rex Adonias : me servum tuum, et Sadoc sacerdotem, et Banaiam Alium Joiadae, et Salomonen! famulum tuum, non voeavit. Nunquid a domino meo rege exivit hoo verbum, et mihi non indicasti servo tuo.quis sessurus esset super thronum domini mei regis post eum? Et respondit rex David, dicens : Vocate ad me Bethsabee. Qu* cum fuisset ingressa coram rege, et stetisset ante eum, juravit rex, et ait : Vivit Dominus, qui eruit animam meam de omni angastia,quia sicut juravi tibi per Dominum Deum Israel, dicens : Salomon ûlius tuus regnabit post me, et ipse sedebit super solium meum pro me : sic faciam hodie. Summissoque Bethsabee in terram vultu, adoravit regem

dicens : Vivatdominus meus ivx IVulg. tacent rex) D moni,dicentes: Ecce Adonias timens regem Salomonen), tenuit cornu altaris, dicens : Juret mihi hodie rex Salomon,quod non interfleiat servum suum gladio.Dixilque Salomon : Si fuerit vir bonus (nu.fllius virtutis),non cadet ne unus quidem capillus ejus in terram.sin autem malum inventum fuerit in eo.morietur Misit ergo rex Salomon,et eduxit eum ab altari,et ingressug adoravit regem Salomonen) : dixitque ei (ms.taeel ei) Salomon : Vade in domum tuam.

David in sternum. (Titulus I.) Dixit quoque rex David : Vocate mibi Sadoc sacerdotem, et Nathan prophetam, et Banaiam Alium Joiadae.Qui cum ingressi fuissent coram rege, dixit ad eos : Tollitc vobiscum servos domini vestri,et imponite Salomonen) Alium meum super mulam meam, et ducite (h.deponite)eum in Gion. Et ungat eum ibi Sadoc sacerdos,et Nathan propheta,in regem super Israel:

1 Rectius habet Veronens. ms. regnavit cum Hebreo ~<pz, et plerisque aliis libris.

'herum idem ms. cum Hebreo, etc. regnavit. * Idem Veronens. ms. domino meo xegi.

'Omittit hie idem ms. librarii, ut videtur, oscitantia, vocee a clamore eorum : qua? tarnen in Hebreo sunt oblpa, ac caeteris libris.

• Veronens. ms. in solio meo, cum Vulgatis.

(T. III, cap. II.) Appropinquaverunt autem dies A. dicas Salomoni régi (ñeque enim negare tibi quid"

[ocr errors]

David ut moreretur, prœcepitque Salomoni filio
suo, dicens : Ego ingredior viam universas terres,
confortare, et esto vir. Et observa (nu. etc.,) cu-
stodias Domini Dei tui, ut ambules in vus ejus,ut
custodias ceremonias (h. statuta) ejus, et prœcepta
ejus, et judicia, et testimonia, sicut scriptum est
in lege Mosi, ut intelligas universa qu¡e facis, et
quocumque te verteris : ut confirme! Dominus ser-
mones suos, quos locutus est de me, dicens : Si
custodierint filii tui viam suam -, et ambulaverint
coram me in veritate, in omni corde suo, et in omni
anima sua,non auferetur tibi vir de solio Israel.Tu
quoque nosti quae fecerit mihi Joab filiusSarviae,quae
fecerit duobus principibua exercitus Israel, Abner
filio Ner,et Amassas filio Jether:quos ocoidit, et etfu-
dit sanguinem belli in pace, et posuit cruorem
praelii in balleo suo, qui erat circa lambos ejus, et
in calceamento suo.quod erat in pedibus ejus.Facies
ergojuxlasapienliam tuam,etnon deduces (h. depo-
nes) canitiem ejus pacifico ad inferos. Sed et filiis
Berzellai Galaaditis reddes gratiam, eruntque co-
medentes in mensa tua : occurrerunt enim mihi
quando fugebiam a facie Absalom fratris tui. Habes
quoque apud te (ms. tacet te) Semei filium Gera filii
(h. non habet) Jemini de Bahurim, qui maledixit
mihi maledictione pessima, quando ibam ad castra
(h.Mannaim) : sed quia descendit mihi in occursum
cum traneiremJordanem.et juravi ei per Dominum,
dicens : Non te interßciam gladio : tu noli pati
esse eum innoxium. Vir autem sapiens es, et scies
quas facias, deducesque (h. depones) canos ejus С
cum sanguine ad infernum. (T. IV.) Dormivit igi-
tur David cum patribus suis, et sepultus est in
civitate David. Dies autem quibus regnavit [David
super Israel, quadraginta anni sunt : in Hebron
regnavit Septem annis:in Jerusalem,triginta tribus.
Salomon! autem sedit super thronum David patris
sui, et firmatum est regnum ejus nimis. (T. V.) Et
ingressus Adonias filius Haggith ad Bethsabee ma-
trem Salomonis. Quas dixit ei : Pacificusne est (ms.
tacet est) ingressus tuus?Qui respondit : Pacificus.
Addiditque : Sermo mihi est ad te. Cui ait : Lo-
quero. Et ille : Tu, inquit nosti, quia meum erat
regnum, et me prœposuerat (ms. propoeuerat)
omnis Israel sibi in regem:sed translatum est re-
gnum, et factum est fratris mei
constitutum est ei. Nunc ergo

quam potest |h. Nam non avertet faciem tuam]) ut det mihi Àbisag Sunamiten (Vulg. Sunamidem hie et infra) uxorem. Et ait Bethsabee : Bene, ego loquar pre te régi. Venit ergo Bethsabee ad regem Salomonein, ut loqueretur ei pro Adonia, et surrexit rex in occursum ejus, adoravitque earn, et sedit super thronum suum : positusque eBt thronus matri regis, quae sedit ad dexteram ejus. Dixitque ei : Petitionen! unam parvulam ego deprecor a te,no confundas (h. ne avertas) faciem meam. Et (ms.tacet Et) dixit ei rex: Pete,mater mea (ms. mi): ñeque enim fas est ut avertam faciem tuam (h. Pete, mater mi. Non avertam faciem tuam). Quae ait: Detur Abizab Sunamitis Adoniae fratri tuo uxor. Responditque rex Salomon, et dixit matri suae : Quare postulas Abizag Sunamiten Adonia;? postula ei et regnum ; ipse est enim frater mens major me, et habet Abiathar sacerdotem, et Joab filium Sarviae (h. et ei, et Abiathar sacerdoti, et Joab filio Sarviae). Juravit itaque rex Salomon per Dominum, dicens : Hœc faciat mihi Deus, et base addat, quia contra animam suam locutus est Adonias verbum hoc. Et nunc vivit Dominus, qui Brin avit me, et collocavit (Vulg. addunt me) super solium David patris mei, qui fecit mihi domum, sicut locutus est, quia hodie occidetur Adonias. (T. VI.) Misitqne rex Salomon per manum Banaia» filii Joiadas, qui interfecit eum, et mortuus est. Abiathar quoque sacerdoti dixit rex : Vade in Anathoth ad agrum tuum,ei¡uidem vir mortis ев: sed hodie te non interficiam, quia portasti arcara Domini Dei (h. Domini Domini) coram David patre (ms. patri) meo, etsustinuisti laborem in omnibus, in quibus laboravit pater meus. Ejecit ergo Salomon Abiathar, ut non esset sacerdos Domini, ut impleretur sermo Domini, quem locutus est super domum Heli in Silo.Venit autem nuntius ad Joab1, quod Joab declinasset post Adoniam, et post Salomonem non declinasset : fugit ergo Joab in tabernaculum Domini, et apprehendit cornu altaris. Nuntiatumque est regi Salomoni, quod fugisset Joab in tabernaculum Domini et esset juita altare, misitque Salomon Banaiam filium Joiads, dicens : Vade interfice eum. Et (ms. tacel Et) venit Banaias ad tabernaculum Domini, et dixit a Domino enim ß ei : Haec dicit rex ; Egredere. Qui ait : Non "egrepetitionem unam diar, sed hin moriar. Renuntiavit Banaias regi

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Fac sicut locutus est, et interfice eum, et sepelí, A. et amovebis sanguinem innocentem, qui cll'usus est a Joab, a me, et a domo patris mei. Et reddat Dominus sanguinem ejus super caput ejus, quia interfecit duos viros, melioresque se, et oeeidit eos gladio, patre meo David ignorante, Abner fllium Ner prineipem militia? Israel, et Amasam filium Jether prineipem exercitus Juda, et revertetur sanguis illorum in caput Joab, et in caput seminis ejus, in sempiternum. David autem et semini ejus, et domui et tbrono illius, sit pas usque in xlernum a Domino. (T. VII.) Ascendit itaque Banaias filius Joiadae: et egressus eum interfecit: sepultueque est in domo sua in deserto. Et coastituit rex Banaian fllium Joiadae pro eo super exeroitum, et Sadoc, sacerdotem posuit pro д Abiathar. Misit quoque rex, et voeavit Semei, dixitque ei : /Edifica tibi domum in Jerusalem, et habita ibi, et non egredieris inde hue atque ¡¡lue. Quacumque autem die egressus fueris, et transieris torrentem Cedrón, scito te interficiendum; sanguis tuus erit super caput tuum. Sixitque Semei regi: Bonus est (ms. tacel est) sermo. Sicut locutus est dominus meus rex, sie faciet servus tuus. Ilabitavit itaque Semei in Jerusalem diebus multis. Factum est autem po3t annos tres,ut fugerent servi (h. duo servi) Semei ad Achis filium Maacha regem Gelh : nuntiatumque est ¡Semei, quod servi ejus essent {Vulg. issent) in Geth. Et surrexit Semei, et stravit asinum suum : ivitque in Geth ad Achis ad requirendum servos suos, et adduxit eos de Geth. Nuntialum est autem Salomoni, quod С isset Semei in Geth de Jerusalem, et rediisset. Et mittens vocavit eum, dixitque illi : Nonne testificatus sum tibi per Dominum,et praedixi tibi : Quaunqe (b. adjuravi tibi per Dominum, et contristatus sum : Quacunque) die agressus, ieris hue et ¡Hue, scito te esse moriturum? Et repondisti mihi; Bonus sermo, quem audivi'. Quare ergo non custodisti jusjurandum Domini, et praeeeptum quod praeeeperam tibi? Dixitque rex ad Semei: Tu nosti omne malum, cujus tibi conscium est cor tuum, quod fecisti David patri meo: reddidit Dominus malitiam tuam in caput tuum. Et rex salomón benedictus, et thronus David erit stabilis coram Domino usque in sempiternum. Jussit itaque rex Banaiee filio Joiadae, qui egressus, perçus- D sit eum, et mortuus est.

(T. VIII, cap. III.) Confirmatum est ¡gitnr regnurn in manu Salomonis, et affinitate conjunetus est Pharaoni regi ¿Egypti ; aeeepit namque filiam ejus, et adduxit in civitatem David, doneccomplcret œdificans domum suam et domum Domini, et

murum Jerusalem percireuitum. Attamen populus immolabat in excelsis: nonenim aedificatum erat templum nomini Domini usque in diem illum. Dilexit autem Salomon Dominum, ambulans in praeceptis David patris sui, excepto quod in excelsis immolabat, et accendebat thymiana. Abiit itaque in Gabaon, ut imraolaret ibi: illud quippe erat excelsum maximum : mille boslias (hi mille holocausts) in holocaustum obtulit Salomon super altare illud in Gabaoa. (T. IX.) Apparuit autem (»15. facet autem) Dominus Salomoni per somnium node, dicens : Postula quod vis, ut dem tibi . Et ait Salomon : Tu fecisti cum servo tuo David pâtre meo misericordiam magnam: sicut ambulavit in conspectu tuo in veritate, et justitia, et recto corde tecum: custodisti enim ci misericordiam grandern *, et dedisti ei filium sedentem super thronum ejus, sicut est hodie. Et nunc, Domine Deus meus (ms. et Vulg. lacent meus), tu regnare fecisti servum tuum pro David patre meo: ego autem sum puer parvus, et ignorans egressum et introitum meum (h. non habet). Et servus tuus in medio est populi (h. populi tui), quem elegisti, populi infiniti, qui numerari et supputari non potest prae multitudine. Dabis ergo servo tuo cor docile, ut populum tuum judicare possit, et discernere inier bonum et malum. Quis enim poteritjudicarepopulum tuüm huncmultum *? Placuit ego sermo coram Domino (h. in oculis Domini, quod Salomon hujuscemodi postulasset rem. Et dixit Dominus Salomoni : Quia postulasti verbum hoc, et non petisti tibi dies multos, nee divitias: aut animam (ms. et Vulg. animas)inimicorumtuorum, sed postulasti tibi sapientiam ad disceruendum ju licium : ecce feci tibi secundum sermones tuos, et dedi tibi cor sapiens et intelligens, in tantum ut nullus ante te similis tui fuerit, nee post te surrecturus sit. Sed et haec, quae non postulasti, dedi tibi : divitias scilicet, et gloriam, ut nemo similis tui fuerit in regibus cunctis retro diebus (h. sit in regibus omnibus diebus tuis). Si autem ambulaveris in vus meis, et custodieris praecepta mea, et mandata mea 4, sicut ambulavit David pater tuus, longes faciam dies tuos. Igitur evigilavit Salomon, el intellexit quod somnium (h. igitur evigilavit Salomon: et ecce somnium). Cumque venisset Jerusalem, stetit coram arca foederis Domini, et obtulit holocausta, et fecit viclimas pacificas, et grande (h. non habet) convivium universis famulis suis. (T. X.) Tunc venerunt duae mulieres meretrices ad regem, steteruntque coram eo, quarum una ait: Obsecro (h. non habet), midominc: ego et mulierhaoc habitabamus

1 Reticet juxta Hebraicam phrasim ms. Veraneos, quem. Chaldaeus quoque atque aliae Orientales Versiones ita legunt, dis'.inguuntque, Bonum teibum: audivi, etc.

1 Interstrit ms. Veronens, tuam, reticentibua Hbris aliis.

* Idem ms. cum Vulgatis, populum istum, populum tuum hune multum, longius tarnen ab Hebraico.

* Ñeque hic bene ad Hebraeum textum tacet ms. Veronens. mandata tua, neque mox David nomen.

« PoprzedniaDalej »