Obrazy na stronie
PDF

CX. Ubi Elias Ochoziæ mortem annuntiat, post quem A CXLIII. Ubi vulneratur cum eoJoram filius Ahab ,.,,

regnavit Joram octavus rex. CXI. Ubi Elias raptus in coelum. CXII. Pallio misso Elias aquas Jordanis dividit. CXIII. Ubi Elisæus spiritum Eliæ accipit, sicut petit. CXIV. Miraculo Elisæi incipiunt aquæ dulcari. GXV. Ubi pueri irrident Elisæum, et ab ursis devorantur. CXVI. Ubi designatur quod Joram filius Ahab xii annis regnaverit. CXVII. Hic rex Moab a pace regis Israel discedit. CXVIII. Ubi tres reges ascendentes contra regem Moab propter penuriam aquæ laborant, et consulunt Elisæum.

[ocr errors]

CXX. Ubi Elisæus mulieri viduæ vasa vacua oleo implet. CXXI. Ubi Elisæus muliere hospitio recipitur, et ejus filium postea suscitavit. CXXII. Ubi Elisæus filium promittit mulieri, quæ eum hospitio recepit. CXXIII. Hic moritur filius mulieris, qui, promittente Elisæo, fuerat natus. CXXIV. Commemoratio Giezi ad Elisæum de puero suscitando. CXXV. Ubi Elisæus puerum suscitat. CXXVI. Ubi filii prophetarum ab herbi8 venenosis farina infusa liberatur. CXXVII. Ubi Naaman leprosus ab Elisæo instruitur. CXXVIII. Naaman in Jordane a lepra mundatur. CXXIX. Munera Naaman Elisæus non accipit. CXXX: Ubi puerGiezi Elisæi suppetit munera a Naaman jam curato. CXXXI. Reprehensio Giezi ab Elisæo poenalis præfertur. CXXXII. Ubi Elisæus de Jordane ferrum levat. ÖXXXIII. Annuntiat Elisæus regi Israel insidias regis Syriæ. CXXXXIV. Ubi Elisæus missos a rege Syriæ obcæcat. CXXXV. Rex Joram a mulieribus interpellatur, quibus in fame filios suos comedere placuerat. CXXXVI. Ubi Elisæus post famem regi abundantiam promittit. CXXXVII. De quatuor leprosis ad regem Syriæ transeuntibus, qui eum nuntiant fugere. CXXXVIII. A Benadad Elisæus consulitur de infirmitate sua. CXXXIX. Ubi Elisæus regnum Syriæ Azael promittit. CXL. Hic Benadad rex Syriæ. CXLl. Mortuo Josaphat rege Judæ, regnat, Joram filius ejus annis viii : quintu8 est cum Roboam. CXLII. Hic moritur Joram filius Josaphat, et regnat post eum Achazias filius ejus anno uno, et est septimus cum Roboam.

Israel ab Azael rege Syriæ. CXLIV. Ubi Elisæus mittitur ad Jehu ungendum in regem Israel post Joram filium Ahab, et est decimus rex. CXLV. Ubi Jehu Joram*filium Ahab occidit. CXLVI. Ubi Jehu contra Joram vulneratum rebel. lat. CXLVII. De occisione Achaziæ regis judæ a Jehu rege Israel. CXLVIII. Ubi Jezabel occiditur, et a canibus devo. ratur. CXLIX. Ubi filios Ahab Jehu jubet occidi. CL. Ubi fratres Achaziæ regis Judæ occidit Jehu. CLI. Ubijubet vocari Jehu omnes prophetas Baal, et universos servos ejus, cunctosque sacerdotes. CLII. Ubi Jehu occisis sacerdotibus, etiam statuam incendit. CLIII. Hic moritur Jehu, qui regnavit annis xxviii ; cui succedit Joachas filius, et est undecimus rex. CLIV. Hic Joas septem annorum ex semine regio a Joiada sacerdote ungitur in regem Juda. CLV. Mortua Athalia, ostenditur.xi annis regnasse Joas in Juda. CLVI. Ubi ostenditur Joiadam sacerdotem a consiliis regis Joas non defuisse. CLVII. Ubi oblationum genera tria ostenduntur voto peregrinatorum cura salutis, spontanea voluntate.

C CLVIII. Ubi sacerdotes pecuniam de templo accipere

prohibentur ob negligentiam.

CLIX. Ubi dipensatorum fides ostenditur, et dimittendum quod in templo erogatur. CLX. De oblatione pro dilectis facta, ut sacerdotibus proficiat. CLXI. Hic moritur Joas, et Amasias regnatin Judæa, id est, filius ejus. CLXII. Scriptura ad regem Israel revertitur.

CLXIII. Mortuo Joachas, accipit regnum Israel Joas filius ejus, et est duodecimus rex, qui regnavit ann 1S XVI.

CLXIV. Hic moritur Joas rex Israel, et regnat post eum Jeroboam rex decimus tertius.

CLXV. Moritur Elisæus, et prophetat populum Israel superaturum populum Syriæ. CLXVI. Mortuus Elisæus mortuum suscitat. CLXVII. Joas Syriam superat secundum verbum Eli. sael. CLXVIII. Scriptura ad regem Juda revertitur, et dicit Amasiam regnasse annos xxviii. CLXIX. Ubi Amasias rex servos occidit, qui patrem ejus occiderunt, et filiis parcit secundum legem Mosi datam. CLXX. Ubi pugnat Joas rex Israel contra Amasiam regem Juda. CLXXI. Post bellum eum Amasiaconfectum moritur Joas, cui succedit Jeroboam filius ejus.

CLXXII. Mortuo Amasia, fit a populo rex Azarias, A CXCVI. Ubi Salmanasar rex Syriæ Samariam debel

et est undecimus in Juda. CLXXIII. Ubi Scriptura redit ad regem Jeroboam, quem dicit regnasse in Israel annis xL. CLXXIV. Ubi Jonas propheta ostenditur fuisse temporibus illis. CLXXV. Hic moritur Jeroboam, et regnat Zacharias filius ejus annis xiv. CLXXVI. Ubi Scriptura revertitur ad Azariam regem Juda, qui regnavit annis lii; et hic erat leproSuS. CLXXVII. Ubi Azarias rex Juda moritur, et Scriplura ad Zachariam regem Israel redit. CLXXVIII. Ubi Zacharias occiditur, et Sellum pro eo in Israel regnum suscipit, et est decimus quintus rex finitajam promissione Domini in progenie Jehu. CLXXIX. De occiso Sellum, qui regnavit mense uno: pro quo Manahem suscepit regnum: in Israel, qui est decimus sextus. CLXXX. Indictio argenti divitibus Manahem, quod detur regi Syriæ. CLXXXI. Ubi Manahem moritur, et regnat post eum Phaceia filius ejus, et est decimus septimus rex. CLXXXII. Ubi occiditur Phaceia a Phacee, qui fuit rex decimus octavus in Israel. CLXXXIII. Ubi Osse filius Phaceia occidit Phacee, et regnat decimus nonus in Israel. CLXXXIV. Ubi Scriptura redit ad Joatham regem Juda, quem dicit regnasse annos xvi. CLXXXV. Ubi Joatham moritur, et regnat Achaz duodecimus in Juda annos xvi. CLXXXVI. Ubi Achaz rex Juda filium suum idolis consecrat. CLXXXVII. Ubi Achaz altare novum fieri jubet ab Uria sacerdote. CLXXXVIIl. Ubi ordinat rex Achaz cum Uria sacerdote, quæ sacrificia novo altari imponantur. CLXXXIX. Hic moritur Achaz, et regnat pro eo Ezechias decimus tertius. CXC. Ubi redit Scriplura ad regem Israel, et ostendit 0see regnasse Ix annis. CXCI. Hic explicitis regibus Israel, qui sunt a Jeroboam usque in Osee novemdecim, captivatus populus Israel a Salmanasar rege Assyriorum. CXCII. De gentibus a rege Assyriorum in Samariam transductis, et leonibus devoratis. CXCIII. Con.memoratio mandatorum legis per Moysen populo datæ. CXCIV. Ubi ad regem Juda Scriptura revertiuur, et dicit, Ezechiam regnasse annos xix. CXCV.Hic ostenditur Ezechiam et lucos et serpentem aeneum, quem Moyses erexerat, comminuisse.

lat temporibus Ezechiæ regis Juda. CXCVII. Ubi Ezechias rex Juda Isaiam consulit obsessus a rege Assyriorum. CXCVIII. Ubi Isaias propheta Ezechiæ victoriam pollicetur. CXCIX. Ubi Rabsaces in regionem suam revertitur. CC. Ubi Isaias prophetat de rege Assyriorum ad Ezechiam. CCI. Ubi Ezechiæ mors ab Isaia pronuntiatur CCII. Ubi adduntur Ezechiæ ad vitam xv anni. CCIII. Munera missa Ezechiæ a rege Babylonis. CCIV. Prophetatio Isaiæ venturum populum Judain captivatem Babyloniæ. CCV. Hic moritur Ezechias, et regnat filius ojus Manasse Lv annis, et est rex in Juda xiv. CCVI. Ubi post immundas sanctiones Manasse regis, prophetant multi captivitatem Judæ. CCVII. Ubi moritur Manasses, et regnat Ammon filius ejus annis duobus. CCVIII. Ubi Ammon a servis occiditur, et fit rex Josias filius ejus, qui fuit decimus sextus, et regnavit annis xxi. CCIX. Ubijubetur rex Josias pecuniam templi colligi, et sartis tectis expendi. CCX. Ubi ostenduntur rationes non redditæ a præp0sitis templi. CCXI. Hic traditur liber legis regi Josiæ, quo lecto, omnia simulacra et lucos incendit. CCXII. Ubi non tanguntur ossa illius prophetæ, qui sine nomine ad Jeroboam venerat, cujus mentio fit in superiori capitulo xLviii. CCXIII. Ubi ostenditur etiam recto corde Josiæ regis Judæ et Jerusalem captivitatem non amotam. CCXIV. Hic occiditur Josias, et regnat Joachaz filius ejus mensibus iii : qui est decimus septiImuS. CCXV. Remoto Joachaz rege, regnat Joachim frater ejus decimus octavus annis xi. CCXVI. Hic ostenditur noluisse Deum propitiari populo Juda propter Manassen. CCXVII. Hic moritur Joachim, et accipit regnum, jam captivo populo Joacim filius ejus, qui postea Sedecias dictus est, et regnavit annis xi. CCXVIII. Ubi Nabuchodonosor regi Babyloniæ traditur populus Juda cum rege Sedecia, et templum Jerusalem incenditur. CCXIX. Postquam Sedecias, qui etJoacim dictus est, captivus cæcusque in Babyloniam ductus est præponitur in Jerusalem Godolias. CCXX. Ubi de carcere Joachim, qui et Jechonias, liberatur, et alimoniis statutis pascitur. Populusque omnis in captivitate remansit.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

CAPITULATI0 LIBRI MALACHIM.

I. De senectute David, et de Abisag Sonamite, et de A pti qui excidit Jerusalem, et de morte Roboam.

0donia filio David, qui affectavit succedere in re-
gnum, et de Salomone uncto in regem.
II. De præceptis David in quibus instituit Salomo-
nem, et de morte David, et de interfectione Adoniæ,
Abiatar, Joab, et Semei.
IIl. De filia Pharaonis uxore Salomonis,et de visione
ejus in Gabaon ubi a Domino sapientiam (Ed. ap-
paritione Domini, ubi sapientiam, etc.) postulat,
de (Ed. judicio de) duabus mulieribus, pro in-
fante mortuo litigantibus (Ed. tacet, mortuo liti-
gantibus) et de ducibus ac principibus.
IV. De expensa Salomonis diurna, et de equis et cur-
ribus, et de sapientia, et parabolis ejus, et de
Chira rege et lignis cedrinis et expensa operario-
rum ligna cædentium [Ed. tacet ligna caden-
tium).
V. Deconstructione templi, et divina contestatione ad
Salomonem, et de altari et reliquis.
VI. De domibus quas ædificavit Salomon sibi, et
uxori Ægyptiæ, et de Chiram ærario et de mare
et bubus et leonibus æneis, et reliquis utensibus
templi.
VII. De arca in templum locata, et de gloria quæ
apparuit in nebula, et deprecatio Salomonis ad
Dominum et ad populum benedictio.
VIII. De solemnitate celebrata etde pecudum numero
in sacrificiis oblatorum, et quomodo ei Dominus
secundo apparens sic locutus; et de (Ed.apparufit,
et de, etc.) Pharaone ubi Gazer urbem captam

XIV. De Abia filio Roboan, et de morta ejus, et de

Asa filio ejua qui pro eo regnavit, cui Josapbat filius successit, et de morte Nadab, et de Baasa filio ejus rege Israel.

XV. De Jeu propheta misso ad Baasa, et de morte

Baasa : et de Hela filio ejus, et de Zambri, et
Tebui (Ed. supplet et Amri).

XVI. De Achab filio Ambri, et Jezabel, et de lIe

liæ actibus, et de muliere Seraphtena, cujus filium suscitavit, et de Abdia qui abscondit centum prophetas, et de prohetis idolorum cccl ocisis, et de fuga Heliæ, et de visione in monte Choreb.

XVII. De Helia ubi jubetur ungere Azahel regem su

per Syriam, et Jeu super lsrael, et Helisæum prophetam : et de Benadad rege Syriæ, et bello in quo de Syriis centum millia ceciderunt et de propheta qui alterum (Ed. ad alterum) dixit: Percute me ; et de Naboth et vinea ejus, et de increpatione Heliæ (Ed. Achab tantum), et Acham pœnitentia.

XVIII. De conventu Josaphat, et Achab regum, et de

cccc pseudoprophetis,et de Michæa propheta, etde bello in quo Achab periit, et de Ochozia filio ejus, et de Joram filio Josaphat (Ed explicuerunt Capitula. Incipiunt Capitula de libro Regum quarto.

De allocutione angeli ad Heliam super Ochozia,

etc], et prophetia Ileliæ super Ochosia, et de quinquagenis igne ad verbum Heliæ consumptis.

filiæ suæ in dotem dedit: et de reliquis urbibus (Ed. tacet urbibus), quas Solomon ædificavit, et de principibus ejus Dl, et de classe quam fecit. IX. De regina Saba, et muneribus ejus: et de lignis thyanis, et auro a Chira rege delitis,et de reliquis tributis, et de ducentis scutis aureis, et de curri

XIX. De Joram fratre Ochosiæ, et de Helia ubi Jordanem dividit et in cœlum rapitur, et de Helisæi reditu et divisione Jordani, et de Joram et Josaphat et rege Edom, ubi dimicaveruntcontra Moab, ubi aquæ (Ed. aquam) terram sine pluvia repleve

- - - - runt. buset equis (Ed. equitibus),et de thorono Salomo- XX.De muliere cujus vasa oleo impleta sunt ad Hen18. - - - - lisæi verbum ; et de Sonamite, cujus filium susciX. De uxoribusetconcubinis Salomonis per quas de- tavit

pravatus (Ed. prævaricatus) est, a divina increpatione correptus,Satanæ traditus est: et de Adad et Jeroboam odiis contra eum, et de Achia prophela ad Jeroboam misso, et de Salomonis morte. Xl. De regno Roboan in duas tribus, et de Semeia propheta ad eum misso et de Jeroboam regno et idolis quæ fecit. XII. De prophetamisso ad Jeroboam qui prophetavit D XXIII. Defame annorum septem, et deSonamite quæ de Josia nascituro; ubi Jeroboam manus aruit, et peregrinata est, et de Benadad (Ed. Nadab.) et propheta ab altero circumventus occisus a leone sa- regibus Syriæ, et de Gaza (Ed. Achaest. Zla ). X\I. De prophetia Habiæ ad uxorem Jeroboam (Ed. XXIV. De Jeu uncto in regem, qui occidit Jora, et add. et de morte filii ejus, et de morte Jeroboam, Jezabel, et Lxx filios Achab, et sacerdotes Baal. etc.),et de Nadab filio ejus succedente in regno, XXV. De Azachel quomodo evertit Galaad, et Joaet de iniquitatibus populi, et Sesac rege Ægy- chaz filio Jeu, et de Athalia regina, de Joas oc

XXI. De Neemam Syro leproso per Helisæum curato, et de Giesi puero Helisæi.

XXII. De rege Syriæ qui venit obsidere Samariam, ubi Helisæus orpns, hostes cæcitate percussit, et de obsidione et fame, ubi duæ mulieres comederunt infantem : et de fuga Syrorum.

[graphic]

cultato, et de Joada sacerdote, et de restauratione A XXXI. De Ezechia quomodo abstulitæneum serpen

templi. • XXVI. De Azachel rege Syriæ, quomodo asportavit de Israel thesanros, et de Amasia filio Joas et de Joachaz filio Jeu,et de Joas filio ejus,et de inorte Helisæi et de eo qui rescuscitatus est super ejus sepulcum [Ed. tacet super ejus seplcrum). XXVII. De Amasia rege Juda, et de bello quod ei intulit Joas,et de Jeroboam filio Joas, et de Azaria filio Amaziæ, et de Zacharia filio Jeroboam. XXVIII. De Joatha filio Azariæ, et de Jona propheta et de Sellum (Ed. Azariæ propheta et de Sellum, etc.), qui regnavit post Zachariam, et pest Sellum Anahem, et de Ful rege Assyriorum, et de Phaceia Ed. Phac, et de Phaceia) post quem Phacee filius Romoliæ. XXXIX.De Theglal rege Assur,quomodo Galilæam,et Galaad demolitus est, et de Osee qui regnavit post Phacee, et de Achaz filio Joathæ, et quæ de Rasin et Phacee referuntur. XXX. [Ed. totum hocce capitulum prætermittit. ] De Ezechia filio Achaz, et de Osee rege Israel, et de Salmanasar, et de Samaria capta quod ob iniquitatem interierit Israel,et de alienigenis,quos in Samaria, leones comederent.

tem, et de Senacheribo et Rapsace, et Isaia propheta et quomodo angelus centum... xx millia [Ed.centum octoginta quinque millia} de Assyriis interfecit. XXXII. De ægritudine Ezechiæ, et de signo in sole, et de pueris et litteris Berodach regis Baby!onis, de Manasse et iniquitatibus ejus, et de Ammon filio Manasse. XXXIII. De Josia filio Ammon, et de libro in templo reperto, et de Oldad propheta, et idolis de Juda et de Samaria expurgatis, et de Pascha quod celebravit (Ed. sup. Josias). XXXIV. De Joachaz filio Josiæ, et de Nechao rege Ægypti ; quomodo Joacim regem loco Joachaz [Al. Joaz] fecerit, et de Nabuchodonosor, et de [Jojachim [Al. et de Joachim [Al. et de Joachim duntaxat,absque filio Jojachim), et de captivitate secundo in Babylonem abducta cum rege Jojacin, et de Sedecia. XXXV. De tertia captivitate in Chaldæam, cum Sedecia|rege, et universis templi vasis translatis, et de Godolia, quomodo vel præpositus, veloccisus est, et de Joacin in Babylone educto de carCete.

INCIPIUNT

LIBRI DUO MALACHIM.

LIBER PRIM U S 4.

(Gap. I.] Et rex David senuerat, habebatque C qui adjuvabant partes Adoniæ. Sadoc vero sacerdos, gnabit post me,et ipse sedebit in solio meo? quare A et canetis buccina, atque dicetis : Vivat rex Salo

aetatis plurimos dies : cumque operiretur vestibus, non calefiebat. Dixerunt ergo servi sui : Quæramus domino nostro regi adolescentulam virginem, et stet coram rege, et foveat (h. operiat) eum, dormiatquein sinu suo, et calefaciat dominum nostrum regem. Quæsierunt igitur adolescentulam speciosam in omnibus finibus Israel, et invenerunt Abisag Sanamiten, et adduxerunt eam ad regem. Erat autem puella pulchra nimis, dormiebatque cum rege (h. fuitque operimentum regi), et ministrabat ei rex vero non cognovit eam. Adonias autem filius Haggith elevabatur dicens: Ego regnabo. Fecitque sibi currum et equites et quinquaginta viros, qui ante eum currerent. Nec corripuit eum pater suus aliquando, dicens : Quare hoc fecisti ? Erat autem et ipse pulcher valde, secundus natu post Absalon [h. et ipsum peperit post Absalon]. Et sermo ei cum Joab filio Sarviæ, et cum Abiathar sacerdote,

* In Veronensi ms.in quo ad Hebræi textus normam singularis est liber Malachim, non additur

et Banaias (ms. Banias), filius Joiadæ, et Natham propheta et Semei, et Rei, et robur (h. et robustissimi David)excercitus David non erat cum Adonia. Immolatis ergo Adonias arietibus (h. ovibus) et vitulis, et universis pinguibus, juxta lapidem Zoheleth, qui erat vicinus fonti Rogel, vocavit universos fratres suos filios regis, et omnes viros Juda scrvos regis. Nathan autem prophetam, et }3anaiam, et robustos quosque, et Salomonem fratrem suum non vocavit. Dixit itaque Nathan ad Bethsabet, matrem Salomonis : Num audisti, quod regnaverit Adonias filius Haggith, et dominus noster David hoc (h. non habet) ignorat? Nunc ergo veni, accipe a me consilium, et salva animam tuam, filiique tui Solomonis (h. non habet.) Vade et ingredere ad regem David, et dic ei : Nonne tu, domine mi rex, jurasti mihi (h. non habet ancillæ tuæ, dicens quod (Vulg. tacet quod) Salomon filiis tuus re

rimus. Recole quæ superius hac de re adnotamus in fine libri Samuel.

ergo regnat Adonias * ? Et adhuc ibi te loquente cum rege, ego veniam post te, et complebo sermones tuos. Ingressa est itaque Bethsabee ad regem in cubiculum:rex autem senuerat nimis, et Abisag Sanamitis ministrabat ei. Inclinavit se Bethsabee, et adoravit regem. Ad quam rex : Quid tibi,inquit, vis ? Quæ respondens, ait : Domine mi, tu jurasti per Dominum Deum tuum ancillæ tuæ. Salomon filius tuus regnabit post me,et ipse sedebit in solio meo.Et ecce nunc Adonias regnat *,te, domine mi rex,ignorante. Mactavit boves, et pinguia quæque, et arietes [h. oves] plurimos, et vocavit omnes filios regis, Abiathar quoque sacerdotem, et Joab principem militiæ:Salomonem autem servum tuum

non vocavit. Verumtamen, domine mi rex, in te B

oculi respiciunt totius Israel, ut indices eis, qui sedere debeat in [h. in solio domini mei regis post eum] solio tuo, domine mi rex, post te. Eritque,eum dormierit dominus meus rex cum patribus suis, erimus ego et filius meus Salomon peccatores. Adhuc illa loquente cum rege, Nathan propheta venit.Et nuntiaverunt regi, dicentes: Adest Nathan propheta. Cumque introisset ante conspectum (Vulg.in conspectu) regis,et adorassent eum pronus in terram, dixit Nathan : Domine mi rex, tu dixisti : Adonias regnet post me, et ipse sedeat super thronum meum? Quia descendit hodie, et immolavit boves, et pinguia, et arietes (oves) plurimos,et vocavit universos filios regis, et principes exercitus, Abiathar quoque sacerdotem : illisque vescentibus, et bibentibus coram eo, et dicentibus: Vivat rex Adonias : me servum tuum, et Sadoc sacerdotem, et Banaiam filium Joiadæ, et Salomonem famulum tuum, non vocavit. Nunquid a domino meo rege exivit hoc verbum, et mihi non indicasti servo tuo,quis sessurus esset super thronum domini mei regis post eum ? Et respondit rex David, dicens : Vocate ad me Bethsabee. Quæ cum fuisset ingressa coram rege, et stetisset ante eum, juravit rex, et ait : Vivit Dominus, qui eruit animam meam de omni angustia,quia sicut juravi tibi per Dominum Deum Israel, dicens : Salomon filius tuus regnabit post me, et ipse sedebit super solium meum pro me : sic faciam hodie. Summissoque Bethsabee in terram vultu, adoravit regem,

dicens : Vivat dominus meus rex (Vulg. tacent rex) D

David in æternum. (Titulus I.) Dixit quoque rex David : Vocate mibi Sadoc sacerdotem, et Nathan prophetam, et Banaiam filium Joiadæ.Qui cum ingressi fuissent coram rege, dixit ad eos : Tollite vobiscum servos domini vestri,et imponite Salomonem filium meum super mulam meam, et ducite (h. deponite) eum in Gion. Et ungat eum ibi Sadoc sacerdos,et Nathan propheta,in regem super Israel:

1 Rectius habet Weronens. ms. regnavit cum Hebraeo -ba, et plerisque aliis libris.

* Iterum idem ms. cum Hebræo, etc. regnavit.

* Idem Veronens. ms. domino meo regi.

mon ! Et ascendetis post eum, et venietis (b. et veniet), et sedebit super solium meum, et ipse regnabit pro me : illique præcipiam ut sit dux super Israel, et super Judam. Et respondit Banaias filius Joiadæ, regi dicens : Amen : sic loquatur Dominus Deus domini mei regis *. Quomodo fuit Dominus cum domino meo rege, sic sit cum Salomone, et sublimius faciat solium ejus a solio domini mei regis David. (T. II.) Descendit ergo Sadoc sacerdos et Nathan propheta, et Banaias filius Joiadæ, et Cherethi, et Phelethi:et imposuerunt Salomnem super mulam regis David, et adduxerunt eum in Gion. Sumpsitque Sadoc sacerdos cornu olei de tabernaculo, et unxit Salomonem : et cecinerunt buccina,et dixit omnis populus: Vivat rex Salomon!Et ascendit universa multitudo post eum, et populus canentium tibiis, et lætantium gaudio magno, et insonuit terra a clamore eorum *. Audivit autem Adonias, et omnes qui invitati fuerant ab eo, jamque convivium finitum erat : sed et Joab,audita voce tubæ, ait : Quid sibi vult clamor civitatis tumultuantis? Adhuc illo loquente, Jonathan filius Abiathar sacerdotis venit : cui dixit Adonias : Ingredere, quia vir fortis es, et bona nuntians. Responditque Jonathan Adoniæ : Nequaquam : dominus enim noster rex David regem constituit Salomonem;misitque cum eo Sadoc sacerdotem,et Nathan prophetam et Banaiam filium Joiadæ, et Cherethi et Phelethi, et imposuerunt eum super mulam regis. Uxeruntque eum Sadoc sacerdos et Nathan propheta regem in Gion (ms. Geon), et ascenderunt inde lætantes,et insonuit (mss.intonuit civitas: hæc est vox, quam audistis.Sed et Salomon sedet super solium regni. Et ingressi servi regis benedixerunt domino nostro regi David dicentes : Amplificet Deus nomen Salomonis super nomen tuum, et magnificet thronum ejus super thronum tuum. Et adoravit rex in lectulo suo. Insuper et hæc (Vulg. tacent insuper et hæc) locutus est : Benedictus Dominus Deus Israel, qui dedit hodie sedentem super solium *, videntibus oculis meis. Territi sunt ergo, et surrexerunt omnes qui invitati fuerant ab Adonia,et ivit unusquisque in viam suam. Adonias autem timens Salomonem, surrexit, et abiit tenuitque cornu altaris. Et nuntiaverunt Salomoni,dicentes: Ecce Adonias timens regem Salomonem,tenuit cornu altarie, dicens: Juret mihi hodie rex Salomon,quod non interficiat servum suum gladio.Dixitque Salomon : Si fuerit vir bonus (ms.filius virtutis), non cadet ne unus quidem capillus ejus in terram.sin autem malum inventum fuerit in eo,morietur. Misit ergo rex Salomon,et eduxit eum ab altari,et ingressus adoravit regem Salomonem : dixitque ei (ms.tacet ei) Salomon : Vade in domum tuam.

* Omittit hic idem ms. librarii, ut videtur, oscitantia, voces a clamore eorum : quæ tamen in Hebræo sunt =5==, ac cæteris libris.

* Veronens. ms. in solio meo, cum Vulgatis.

« PoprzedniaDalej »