Obrazy na stronie
PDF

in domo patrie mei. Dixitque ei Dominus: Ego ero A. per manum шеат Israel, sicut locutus es, ропот

te.'um.et percuties Madian quasi un um virum. El ¡Ile : Si inveni, iaquit, gratiam coram te, da mihi Signum, quod tu sis qui loqueris ad me. Ne recédas hinc, donec revertar ad le, portans sacrificium, et oflerens tibi. Qui respondit : E^u prsestolabor adveotum t'ium.Ingressus est ¡laque Goileon etcoxit haedum et de farinas modio azymos paues: carnesque ponens jn canielro, et jus carnium mittens in ollam,tulit omnia sub quercu,el obtulit ci. Cui dixit angélus Domini : Tolle carnes et panes azymos, et pone supra petram illam, et jus desuper funde. Cumque fecisset ita, extendit angélus Domini summitatem viren;, quam tenebanl in manu, et teligit carnes et azymos panes, ascenditque ignis de petra, et cames azymosque panes consumpsit ; В Madian in valle ad septentrionalem plagameollispx

hoc vellus lanœ in arca : si ros in solo vellere fuerit, et in omni terra siccitas,sciam quod per manum шеат, sicut locutus ее, liberubis Israel. Factumque est ita. Et de nocte oonsurgens, expresso vellere, conebam rore complevit. Dixitque rursus ad Deum : Ne irascatur furor tuus contra me, si adhuc semel tentavero,signum quœrens in vellere. Oro, ut solum vellus siccum sit, et omnia terra rore madens. Kecitque Deus nocte illa ut postulavorat, et fuiteiccilas in solo vellere, et ros in omni terra.

[Cap. VII.] Igitur Jerobaal, qui et Gedeon, de necte consnrpens, et omnis populos cum eo, venit ad fontem qui vocatur Harod. Erant autem castra

angélus autem Domini evanuit ex oculis ejus. Vidensque Gedeon, quod esset angélus Domini, ait: Heu mihi, Domine Deus, quia vidi angelum Domini facie ad faoiera. Dixitque ei Dominus : Pax tecum: ne timeas, non morieris. /Edificavit ergo ibi Gedeon altare Domino, vocavitque illud, Domini pax, Dsque in prœsentem diem. Cumque adbuc esset in Ephra, qua; est famili« blzri, nocte ilia dixit Dominus ad eum:Tolle taurura patria ttii, et alterum taurum annorum septem, destruesque aram Baal, qu3> est patris tui, et nemus, quod circa агат est, succide : et aedifleabis altare Domino Deo tuo in snmmitate petrae hujus, super quam sacrillciiim ante posuiati : Tollesque taurura secundum, et

celsi. Dixitque Dominus ad Gedeon : Multus tecum est populus, пес tradetur Madian in manus pjus, ne gloriptur contra me Israel, et dicat : Meis viribus liheratus sum. Loquero ad populum, et cunclis nudientibus praedica : Qui formidolosus et timidus est, revertatur.Recesseruntquede monte Galand, et reversi sunt de populo viginti duo millia virorum, et tantum decern millia remanserunt. [G. XXV.] Dixitque Dominus ad Gedeon : Adhuc populus multus est, duc eos ad aquas, et ibi probabo illos, et de quo dixero tibi ut tecum vadat, ipse pergat: quem ire prohibuero, ipse revertatnr. Cumque descendisse populus ad aquas, dixit Dominus ad Gedeon: Qui lingua lambuprint aquas, sicut soient

offeree holocaustum super lignorum struem, quae (J canes lamberé, separabis eos seorsum : qui autem

de nemore snecideris. Assumptis igitur Gedeon decern viris de servis suis, fecit sicut praeceperat [Vulg. addü ei] Dominus. Timens autem domum patris sui, et homines ill i us civitatis, per diem faceré noluit, sed omnia node complcvil. Cumque snrrexissent viri oppidi ejus mane, viderunt destructam aram Baal,lucumquesuccisum,et tuurum aiterum impositum super altare, quod tunc asdilicatum erat. Dixerunlque ad inviuem : Quia hoc fecit?Cacnque perquirerent auctorem facti,.dictum est : Gedeoo, filius Joas, iecit haec omnia.Et dixerunt ad Joas : Produc filium tuum, ut morialur: quia destruxil aram Baal, et succidit nemus. Quibus ille respondit: Nunquid ullores estis Baal, ut

curvatis genibus biberint, in altern parte erunt.Fuit itaque numerus eorum qui manu ad os projiciente aquas lambuerant,trecenti viri : omnis autem reliqua multitude flex poplite biberat. Et ait Dominus ad Gedeon : In trecentis viris qui lamhuerunt aquas, liberabo vos, et tradam Madian in manu tun: omnis autem reliqua multitudo revertatur in locum suum.Sumptis itaque pro numero cibariis et tubis, отпет reliquam multitu linem abire praeeepit ad tabernacula sua, et ipse rum trecentis viris se certamini dédit. Castra autem Madian erantsubter in valle. Eadem nocte dixit Dominus ad eum : Surge, et descende in castra : quia tradidi Pos in manu tua.Sin autem solus ire formidae, descendat tecum

pugoetis pro eo? qui adversarius est ejus, moría- n Phura puer tuus. Et cum audieris quid loquantur,

tur antequam lux crastiua veniat : si deus est, vindicet se de eo, qui suffodit aram ejus. Et illo die Tocilus est Gedeon, Jerubaal eo quod dixisset Joas : Ulciscatur se Baal de eo, qui suffodit altare ejus. Igitur omnis Madian, el Amalee, el orientales populi congregali sunt simul, et transeúntes Jordancm. castramelati sunt ¡u valle Jezrael. Spiritus autem Domini induit Gedeun, qui clangens buccina convocavit domum Abiezer, ulse sequeretor. Hisitque nuntios in Universum Manassen, qui et ipse seculus est eum, el alios nunlios in Aser et Zabulón et Nephtali, qui occurrerunt ei. [U. XXIV.] Dixit Gedeon ad Deum : Si salvum facias

tunc confortabuntur manus tu«, et securior ad hostium castra descendes. Descendit ergo ipse et Phura puer ejus in partem rastrorum, ubi erant armalorum vigilia;. Madian autem et Amalee, et omnes orientales populi, fusi jacebant in valle, ut locustarum multitudo : caraeli quoque innumerable erant, sicut arena quœ jacet in littore maris. [C. XXVI.] Cumque venisset Gedeon, narrabat aliquis somnium proximo suo, et in buno raodum referebat quod viderat: Vidi somnium.et videbatur mibi quasi subeinericius pañis ex bordeo volvi, et Madiau castra descenderé: eu raque pervenisset ad taberuaculum, percussit illud, atque subvertit, et terrœ funditus coaequavit. Respondit ¡s, cui loque- A. bant contra eum.Cumque venisset Gedeon ad Jor

batur : Non est hoc aliud, nisi gladius Gedeonis, filiiJoas, viri Israelitas ; tradidit enira Deus [Vulg. Dominus],in menus ejus Madian et omnia castra ejus. Gumque audisset Gedeon somnium, etinterpretationem ejus, adoravit, et reversus ad castra Israel, ait Surgite, tradidit enim Dominus in manus nostras castra Madian. Oivisitque trecentos viros in tres partes, et dédit tubas^in manibus eorum, lagenasque vacuasac lampadas in medio lagenarum.Eldixitadeos : Quod me faceré viduritis, hoc facite; ingrediar partem castrorum, el quod fecero sectamini. Quando personuerit tuba in manu mea, vos quoque per castrorum circuitum clangite et concïamate, Domino et Gedeoni. Ingressusque Ge

danem, transivit cura eum trecentis viris, qui seciiin erant, et prae lussitudine, fugienles persequi non poterant. Dixilque ad viros Soccoth : Date, obseoro, panes populo, qui mecum est, quia valdc defecerunt,*ut possim us persequi Zebee et Salmana, reges Madian. Responderunt principes Soccoth: Forsitan palmœ manuum Zebee et Salmana in manu tua sunt,et idcirco postulas ill demus exercitui tuo panes. Quibus ille ait : Cum ergo tradiderit Dominus Zebee cl Salmana in inanus meas, conteram carnes vestras cum gpinis tribulisque deserti. Et inde conscendens.venit in Phanuel : locutusque est ad viros ejus loci similia. Cui il 1 i responderunt, sicut rcsponderant viri Soccoth. Dixit itaque et eis:

[ocr errors]

castrorum, incipientibus vigiliis noctis medite, et custodibus suscitatis, cœperunt buccinis clangere, et complodere inter se lagenas. [C. XXVII.] Cumque per gyrum castrorum in tribus personarent locis, et hydrias confregissent, tenuerunt sinistris manibus lampadas, et dextiis sonantes tubas, clamaveruntque : Gladius Domini et Gedeonis, stantes singuli in loco suo percircuitumcastrorumhostium [Vulg. hostilium.] Omnia itaque castra túrbala sunt, et vociferantes, ululantesque fugerunt, et n¡hilominus insistebant trecenti viri buccinis personantes. [C.XXV1II.] Immisitque Dominus gladium in omnibus castris, et mutua se cœde truncabant, fugientes usque ad Beth-Seta, et crepidinem AbelMeula in Tebbath. Conclamantes autem viri Israel

rem banc. Zebee autem et Salmana requiescebant cum omni exercitu suo. Quindecim enim millia viri remanserant ex omnibus lurmis orientalium populorum,caesis centum viginti millibus bellatorum et educentium gladium. Ascendensque Gedeon per viam eoram qui in tabernaculis morabantur, ad oricntalem partem Nobe et Jegbaa, percussit castra hostium, qui seculi erant, ct nihil adversi suspicabantur. Fugeruntque Zebee et Salmana, quos persequens Gedeon comprehendit, turbato omni exercitu eorum. Revertensque de bello ante solie ortum.apprehendit puerum de biris Soccoth : interrogavitque oum nomina principum et seniorum Soccoth, et descripsit sepluaginta Septem viros. Venitque ad Soccoth, et dixit eis : En Zebee et

de Nephthali, et Äser, et omni Manasse, perseque- С Salmana, super quibus exprobrastis mihi, dicentes:

bantur Madian.Misitque Gedeon nunlios in omnem montera Ephraim, dicens : Descendite in occursum Madian, et occupate aquas usque Beth Вага atque Jordanem. C.'amavitquc ononis Ephraim, et ргаэосcupavit aquas usque Beth Bara alque Jordanem. Apprehensosque duos viros Madian, Oreb et Zeb, interfecit Oreb in Petra Oreb, Zeb vero in Torculari Zeb. fC. XXIX.] Et persecuti sunt Madian, capita Oreb et Zeb portantes ad Gedeon ' de contra iluenta Jordanie.

[Cap. VIII.] Dixeruntque ad eum viri Ephraim: Quid est hoc quod faceré voluisti, ut non nos vocares, cum ad pugnam pergeres contra Madian? jurgante fortiter, et prope vim inferen tes. [С. XXX.]

Forsitan manus Zebee et Salmana in manibus luis sunt, et idcirco postulas ut demus viris, qui lassi sunt et defecerunt, panes. Tulit ergo séniores civitatis et spinas deserti ас tribuios, et contrivil cum eis,atque comminuit viros Soccoth.Turrera quoque Phanuel subvertit, occisis habitatoribus civitatis. [C. XXXI.] Dixilque ad Zebee et Salmana : Quales fuerunt viri, quosoccidislis in Thabor?Qui responderunt : Similes lui, et unus ex eis quasi filius regis. Quibus ille ait [Vulg. respondit] : Fratres mei fuerunt, filii matris теаз. Vivit Dominus, quia si seivassetis eos, non vos occiderem. Dixilque Jether primogénito suo : Surge, et interûce eos. Qui non eduxit gladiumUimebat enim, quia adhuc

Quibus ille respondit:Quid enim taie fucere potui, n puer erat. Dixeruntque Zebee et Salmana: Tu quale vos fecistis? Nonne melior est racemus surge, et inue in nos, quia juxta œtatem robur est Ephraim, vindeuiiis Abiezer? In manus vestras tra- hominis. Surrexit GeJeon, et iuterfecit Zebee et dédit Dominus principes Madian, Oreb et Zeb: quid Salmana, tulit ornamenta ас bullas, quibus colla tale faceré potui, quale vos fecistis? Quod cum regalium caiiielorum decoran soient. Dixeruntque locutue esset, requievit spiritus eorum, quo tunic- отпеэ viri Israel ad Gedeon : Dominare noslri tu. et Glius luus,et Alius filii tui,quia liberasti nos de A ut ungerent super se regem : dixeruntque olive:

[ocr errors][ocr errors]

Impera nobis. Qua? respondit : Nunquid possum deserere pinguedinem meam.qua et dii utuntur et homines, et venire ut inter ligna promovear? Dixeruntque ligna ad arborem fioum: Yeni, et super nos regnum accipe. Quae respondit eis: Nunquid possum deserere dulcedinem meam, fructusque suavissimos, et ¡re ut inter caetera ligna promovear? Locutaqne sunt ligna ad vitem : Veni, et impera nobis. Quae respondit (Vulg. addit eis): Nunquid possum deserere vinum meura, quod lsetificat Deum et homines, et inter ligna cœtera promoveri (At commoveri) ? Dixeruntque omnia ligna ad rhamnum: Veni, et impera super nos. Quœ respondit ei : Si vore me regem vobis constituais,

manu (Vulg. lacet, manu) Madian. Quibus ille ait Non dominabor vestri.nec dominabitur in vos Alius meus,sed dominabitur Dominus. Dixitque ad eos: Unam petitionem poslulo a vobis : date mihi maures ex praeda vestra. Inaures enim áureas Ismaelita? habere consueverant. Qui responderunt: Libentissime dabimus. lixpandeolesque super terram pallium, projccerunt in eo inaures de prœda, et fuit pondus postulatarum inaurium, mille septingenti auri sicli,absque ornamentis,et monilibus, et veste purpurea, quibus Madian reges iiti soliti erant, et praeter torques áureas camelorum. Fecitque ex eo Gedeon ephod,et posuit illud in civitate sua Ephra. Komicatusquc est omnia Israel in eo,et factum est

[ocr errors]

tus est autem Madian coram filiis Israel, nec po tuerunt ultra elevare cervices, sed quievit terra per quadraginta annos, quibus prœfuit Gedeon: (B. XI). Abiit itaque Jerobaal, filius Joas, ct habitavit in domo sua : habuitque scptuaginla Alios,qui egressi aunt de femore ejus, eo quod plures haberet njores. Concubina autem illius, quam habebat in Sichern, genuit ei filium nomine Abimelech. Mortuuique est Gedeon Alius Joas in sencctute bona, et sepultus in sepulcro Joas patrie sui in Ephra de familia Ezri. (T. V). Postquam autem mortuus est Gedeon,aversi sunt Alii Israel,et fornicati sunt cum Baalim.Percusseruntque cum Baal fœdus, ut esset eis in deum, nec recordati sunt Domini Dei sui,qui eruit eos de manibus omnium inimicorum

vultis, egrediatur ignis de rbamno, et devoret cedros Libani. (G. XXXIV). Nunc igitur, si recte et absquo peccato constituistis super vos regem Abimelech, et bene egistis cum Jerobaal, et cum domo ejus,et rcddidistis vicem beneAciis ejus, qui pugnavit pro vobis, et animam suam deditpericulis, ut erueret vos de manu Madian,qui nunc surrexistis contra domum patrie mei, ct interfecistis fiüos ejus septuaginta viros super unum lapidem, et constituistis regem Abimelech filium ancillœ ejus super habitatores Sichern, eo quod frater vester sit : si ergo recte et absque vitio egistis cum Jerobaal,et domo ejus, hodie laetemini in Abimelech, et ille lœtetur in vobis. Sin autem perverse, egrediatur ignis ex eo, et consumât habitatores Si

auorum per circuitum.nec fecerunt misericordiam С chen3j et oppidum Mello, egrediaturque ignis de

cam domo Jerobaal Gedeonjuxta omnia bona quœ fecerat Israeli.

(C. XXXII, Cap. IX). Abiit autem Abimelech filius Jerobaal in Sichern ad fralres matris suae et locutus est ad eos, et ad omnem cognationem domus patrie matris sure, dicens: Loquimini ad omnes viros Sichern : Quid vobis est melius, ut dominentur vestri septuaginta viri omnes Alii Jerobaal, an ut dominetur vobis unus vir?simulque considerate, quia os vestrum et caro veslra sum. Locutique sunt fratres matris ejus de eo ad omnes viros Sichern universos sermones istos, et inclinaverunt cor eorum post Abimelec, dicentes : Frater noster est. Dederuntque illi septuaginta pondo

viris Sichern, et de Mello, et devoret Abimelech. Qua? cum dixissel, fugit et abiit in Bera : habitavitque ibi metu Abimelech fratris sui. Regnavit ita<]ue Abimelech super Israel tribus annis. Misitque Dominus spiritum pessimum inter Abimelech et habitatores Sichern, qui cœperunt eum detestari, et scelus interfectionis septuaginta Quorum Jerobaal,et effusioncm sanguinis eorum conforre in Abimelech fralrem suum, et in caeleros Sichiniorum principes,qui eum adjuverant.Posueruntque insidias adversus eum in montium summitäte, et dum illius príestolarentur adventum, exercebant latrocinia, agentes pra?das de prœtereuntibus.Nuntialumqueest Al.imelech.Venit autem Gaal argenti de fano Baal-Berilh. Qui conduxit sibi ex D Alius Ebed cum fratribus suis, eitransivit in Sichi

co viros inopes et vagos, secutique sunt eum. Et venit in domum palris sui in Ephra,et occidit Iratres suos Alios Jerobaal septuaginla viros, super lapidem unum.remansitquc Joatham filius Jerobaal minimus, et absconditus est. Congregati sunt autem omnes viri Sichein,et universas familiae urbis Mello: abieruntque et conslituerunt regem Abimelech, juxta quercum quœ stabat in Sichern. (С. XXXlll). Quod eum nunliatum esset Joatham, ivit et stetit in vértice montis Garizim, elevataque voce clamavit, et dixit: Audite me, viri Sichern, ita ut [Vulg.tatet ut) audiat vos Deus. lerunt ligna,

mam. Ad cujus advenlum orecti habitatores Sichern, egressi sunt in agros, vastantes vineas, uvasque calcantes,et faclis canlanlium chons, ¡ngressi sunt fanum dei sui, ct inter cpulas et pocula maledicebant Abimelech. Et dicit Gaal Alius (Vulg. clamante Gael Alio) Ebed: Quis est Abimelech, et qua? est Sichern,ut serviamus ei? nunquid non est Alius Jerobaal,et const Unit prineipem Zebu! sei vum suum super viros Ешог palris Sichern ? Cur igitur serviemus ei ? utinam daret aliquis populum istum sub manu mea, ut auferrem de medio Abimelech. Dictumquc est Abimelech : Congrega exercitus mul

titudinem, et veni. Zebul enim princeps civitatis, A autem.inde proficisceDs, venit ad oppidnra Thebes, auditis sermonibue Gaal filii Obed, iratus est valde, et misit clam ad Abimelech nuntios, dicens : Ecce Gaal filius Obed venit in Sichimam cum fratribus suis, et oppugnat adversum te civitatem. Surge itaque nocte cum populo qui tecum est, et latita in agro, et primo mane, oriente sole, irrue super civitalem. Illo autem egrediente adversum te cum populo 8uo, fac ei quod potueris. Surrexit itaque Abimelech cum omni exercitu suo nocte, et tetendit insidias juxta Sichimam in qualuor locis. Bgressusque est Gaal filius Obed,et stetit in introitu port» civitatis.Surrexit autem Abimelech, et omnis exercitus cum eo de insidiarum loco. Cumque vidissetpopulum Gaal, dixit ad Zebul : Ecce de montibus multitude descendit. Gui ille respondit: Umbras montium vides quasi hominum capita, et hoc errore deoiperis. Kursusquc Uaal ait: Ecce populus de umbilico terrœ descendit, et unus cuneus venit per viam quse respicit quercum. Cui dixit Zebul: Ubi est nunc os tuum,quo loquebaris: Quis est Abimelech ut serviamus ci? Nonne iste e st populus, quem despiciebas? Egredereet pugna contra eum. Abiit ergo Gaal, spectante Sichimorum populo, et pugnavit contra Abimelech, qui persecutus est eum fugientem, et in urbem compulit; cecideruntque ex parte ejus plurimi, usque ad portant civitatis : et Abimelech sedit in Ruma: Zebul autem, Gaal et socios ejus expulit de urbe, пес in ea passus est commorari. Sequent i ergo die egressus est populus in campum. Quod cum nun

quod circumdans obsidebat exercitu. Erat autem turris excelsa in media civitate.ad quam confugerant viri simul ac mulieres.et orones principes civitatis, clausa firraissime janua, et super turris tectum stantes per propugnacula. Accedensque Abimelech juxta turrim, pugnabat fortiter: et appropinquans ostio, ignem supponere nitebatur. (C. XXXVI). Et ecce mulier una fragmen molœdesuper jaciens, illisit capiti Abimelech, et confregit cerebrum ejus. Qui voeavit cito armigerum suum, et ait ad eum : Evagina gladium tunm, et percute me : ne forte dicatur quod a femina interfeotus sim. Qui jussa perficiene, interfecit eum. Illoque mortuo, omnes qui cum eo erant de Israel, reversi sunt ad sedes suas : et reddidit Deus malum,quod fecerat Abimelech contra patrem suum, interfectis septuaginta fratribus suis ; Sichimitis quoque, quod operaii erant, retributum est, et venit super eos maledictio Joatham filii Jerobaal.

(T. VI, C. XXXVI, Cap. X). Post Abimelech surrexit dnx in Israel Thola filius Phua patrui Abimelech, vir de Issachar, qui habitavit in Samir • montis Ephraim : et judieavit Israelem viginti et tribus annis.mortuusqueacsepultus est in Samir. (ß. XII, G. XXXVII). HuicsuccessitJairGalaaditee, qui judieavit Israel per viginti et duos annos, habeos triginta filias sedentes super triginta pullos aeinanim, et principes triginta civitatum, quae ex nomine ejus appellatœ sunt Havotb-Jair, id est, oppida Jair, usque in prwaentem diem, in terra

tiatum esset Abimelech, tulit exercitum suum, et С Galaad. Mortuusque est Jair, ab sepultus in loco

cui est vocabulum Gamon. Filii autem Israel, peccatis veteribus jungantes nova, fecerunt malum in conspectu Domini, et servierunt idolis, Baalim et Astharoth, et diis Syriae ac Sidonis et Moab et filiorum Ammon et Philisthim : dimiseruntqoe Dominum, et non colebant eum. Contra quos Dominus iratus, tradidit eos in manus Philisthim et liliorum Ammon. Afflictique sunt, et vehementer oppressi per annos decern et octo,omnes qui habitabant trans Jordanem in terra Amorrbaei, qui est in Galaad : in tantum, ut filii Ammon, Jordane transmisse, vaRtarent Judam et Benjamin et Ephraim: afflictusque est Israel nimis.Et clamantes ad Dominum, dixerunt : Pecoavirniis tibi,quia dere

divisit in tres turmas, tendens insidias in agris. Vidensque quod egrederetur populus de civitate, surrexit et irruit in eos cum cuneo sno,nppugnan8 et obsidens civitatem: du» autem turma; palantes per campum adversarios persequebanlur. Porro Abimelech omni illo die oppugnabat urbem,quam cepit, interfectis habitatoribus ejus, ipsaque destrueta, ita ut sal in ea dispergeret. Quod cum audissent qui habitai.ant in turre Sichimorum, ingrese! sunt t'anum dei sui Bcrith, ubi .Urdus cum eo pepigerani, et ex eo locus nomen aeeeperat, qui erat valde tnunitus. Abimelech quoque, audiens viros turris Sichimorum pariter conglobatos, ascendit in montem Selmon cum omni populo suo,

et, arrepta securi, praeeidit arboris ramum, impo- n liquimus Deum nostrum (Vulq. addü Dominum),

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

déos quos elegistis : ipsi vos libèrent in tempore A cerent régi Ammon : Ha?c dicit Jephthe : Non tulit

augustiœ. Dixeruntque filii Israel ad Dominum Peccavimus redde tu nobis quidquid tibi placet: tantum nunc libera nos. Qu» dicentes, omnia de, ñnibus 9nis alienorum deorum idola projecerunt, et servierunt Domino [Vulg. addit Deo) : qui doluit super miseriis eorum. Itaque filii Ammon conclamantes in Galaad fixere tentoria : contra quos congregati filii Israel,in Maspba castrametati sunt. Dixeruntque principes Galaad singuli ad próximos sues : Qui primus e nobis (h. non habet) contra filios Ammon cœperit dimicare, erit dux populi Galaad.

(B. XIII, С XXXIX, Сор. XI.) Fuit illo tempore Jephtbe Galaadites.vir fortissimus atque pugnntor,

Israel terrara Moab, nec terram filiorum Ammon sed quando de ¿Egypto conscenderunt, ambulavit per solitudinem usque ad mare Rubrum, et venit in Cades. Misitque nuntios ad regem Edom, dicens: Dimitte me, ut transeam per terram tuam. Qui noluit acquiescera precibus ejus. Misit quoque et ad regerr. Moab, qui et ipse transitum prsebere contempsit. Mansit itaque in Cade, et circumivit ex latere terram Edom et terram Moab : venitque contra orientalem plagam terras Moab, et cástramete tus est trans Arnon: nec voluit intrare términos Moab: Arnon quippe confinium est terrœ Moab. Misit itaque Israel nuntios ad Seon regem Amorrhaeorum, qui habitabat in Esebon, et dixerunt ei:

filias mulieris meretricis.qni natus est de Galaad, g Dimitte ut trenseam per terram tuam usque ad flu

Habuit autem Galaad uxorem, de qua suscepit filios, qui poslquam oreverant, ejecerunl Jephthe, dicentes : Hœres in domo patrie nostri esse non poteris, quia de altera matre generatus es. Quos ille fugiens atque devitans, habitavit in terra Tob: eongregatique sunt ad eu m viri inopes, et latrocinantes, et quasi principem sequebantur. In illis diebus pugnabant filii Ammon contra Israel.Quibus acriter instantibus, perrexerunt majores natu Galaad, ut tollerent in auxilium sui Jephthe de terra Tob : dixeruntque ad eum : Veni, et esto princeps noster, et pugna contra filios Ammon. Quibus ille respondit : Nonne vos estis, qui odistie me, et ejeoistis de domo patrie mei, et nunc venistis ad me necessitate compulsi ? Dixe

vium. Qui et ipse Israel verba despiciens, non dimisit eum transiré per termines suos : sed infinita multitudine congregata, egressus est contra eum in Jessa, et fortiter resistebat. Tradiditqueeum Dominus in manus Israel cum omni exercitu suo, qu^ peroussit eum, et possedit omnem terram Amorrhœi habitatoris regionis illius, et universos fines ejus, de Arnon usque Jebboc, et de solitudine usque ad Jordanem. Dominus ego Deus Israel subvertit Amorrhaeum pugnante contra illum populo suo Israel, et lu nunc vis possidere terram ejus ? Nonne ea, qua; possidet Chamos Deus tuus, tibi jure debentur? Quœ autem Dominus Deus noster victor obtinuit, in nostram cedent possessionem: nisi forte melior es Balao filio Sepphor rege Moab: «ut

runtqne principes Galaad ad Jephthe : Ob hancigi- « docere potes quod jurgatus sit contra Israel, et

tnr causum nunc ad te venimus, ut proficiscaris nobiscum, et pugnes contra filios Ammon, sisque dux omnium qui habitant in Galaad. Jephthe quoque dixit eis : Si veré venistis ad me, ut pugnem pro vobie contra filios Ammon, tradideritque eos Dominus in manus meas, pgo ero princeps vesterî Qui responderunt ei : Dominus, qui haeo audit,ipse mediator ас testis est,quod nostra promissa faciemns.Abiit itaque Jephthe cum principibus Galaad, fecitque eum omnia populns principem sui.(C.XL ) Locutusqueest Jephtheomnessermones suos coram Domino in Maspha. Et misit nuntios ad regem filiorum Ammon,qui ex persona sua dicerent : Quid mihi et tibi est,quia venisti contra me,ut vastares

pugnaverit contra eum, quando babitavit in Esebon, et viculis ejus, et in Aroer, et villi's illus, vel in cunctis civitatibus juxta Jordanem, per trecentos annos. Quare tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis? Igitur non ego pecco in te, sed tu contra me male agis, indicens mihi bella non justa. Judicet Dominus arbiter hujusdiei, inter Israel et inter filios Ammon. Noluitque acquiescere rex filiorum Ammon verbis Jephthe. quœ per nuntios mandaverat. Factus est ergo super Jephthe Spiritus Domini : et circumiens Galaad, et Mariasse, Mespha quoque Galaad, et iode transiens ad filios Ammon, votum vovit Domino, dicens. [С. XL!.] Si tradideris filios Ammon in manus meas, quieun

terram raeam? Quil.us ille respondit : Quia tulit Jj que primus fuerit egressus fores (AI. de foribus) Israel terram earn, quando ascendit de jEgypto, domus mw, mihique oecurrerit revertenti com a finibus Arnon usque Jebboc atque Jordanem: picea lilüs Amnion, eum holocaustum otTeram Domine igitur cum pace redde mihi eam. Per quos mino '. Transivitque Jephthe ad filios Ammon, ut rursum mandavit Jephthe : et iraperavit eis, ut di- pugnare! contra eos : quos tradidit Dominus in ma

1 Totum hunc locum replicat Hieronymus libro primo adversus Jovinianum : A plerüque Hebrxorum, ioquit, reprehendilur paler voti temerarii, quia dixerit : Si tradens tradideris filios Ammon in manitius meis, quicunque exieritde domo mea in occursum mihi, cum revertí cœpero in pace a filiis Ammon,eritDomino, et ofTeram illum holocaustum. Si canis, inquiunl,si asinus occurrisset,quid (aceren, «tc? Advertat leotor istam Hieronymi vereionem ad

Hebraica verba pronius accederé, quam illa quœ in ipso contextu sacro legitur. Mart.

— Locum nunc pressius ad Hebrœum récitât S. Pater, lib. i contra Jovinian. num. 23, qui habet ex recensione nostra: Si tradens tradideris filios Ammon in manibus meis, omnis quicunque cxierit de domo mea in occursum mihi, cum revertí cœpero in pace a ßliis Ammon, erit Domino, et offeram ilium holocaustum.

« PoprzedniaDalej »