Obrazy na stronie
PDF

XIV. Liberator populi Othoniel Alius Cenez.

XV. Liberator populi Aod tilius Gera, filii Gemini, qui utraque manu utebatur pro dextra.

XVI. Samgar, filius Anath, qui percussit de Philistbaeis sexcentos viros.

XVII. Erat autsm Debbora prophetis uxor Lapidoth, quae judicabat populum.

XVIII. Surrexit itaque Debbora, et perrexit cum Balac in Vades.

XIX. Nuntiatum est Sisarae, quod ascendisset Barac in montem Thabor.

XX. Egressa Jahel in occursum Sisarae, dixit : Intra ad me, domine mi.

XXI. Canticum Pebborœ quod cecinit cum Barac.

XXII. Filii Israel traditi sunt in manu Madian septem annis.

XXIII. Israel clamât ad Dominum auxilium postulans contra Madianitas.

XXIV. Ángelus Domini seditsub quercu, quiccrat in Ephra.

XXV. Signum Gedeon postulat in vellere.

XXVI. De trecentis viris ad,aquas probatis.

XXVII. tiedeon oravit Dominum, narrante Madianita somniuin proximo suo de pane subcinericio.

XXVIII. Trecenti viri hydrias confringentes, et tubis sonantes clamaverunt ; gladius Domini, et Gedeonis.

XXIX. Immis'it Dominus gladium in omnibus castris, et mutua se caede trucidabant.

XXX. Ephraim perseculus est Madian.capita Oreb et Zeb portantes ad Gedeon.

XXXI. Nonne melior est racemus Ephraim vindemiis Abiezer?

XXXII. InteriOgavit Gedeo Zebee et Salmana de fratribus suis, quos occiderunt in Thabor.

XXXIII. Fuit Abimelech filius Jerobaal in Sichern ad fralres matris sues.

XXXIV. Locutus est Jonathan viris Sichern simili, tudinem de oliva, et vite, et rubo.

XXXV. Jonathan dicit viris Sichern, si recte et

A

absque peccato constituislis super vos regem Abimelech?

XXXVI. Post Abimelec surrexit dux in Israel Thola, filius Phua.

XXXVII. Jair Galaadites judicavit Isral per viginti et duos annos.

XXXVIII. Dicit Dominus ûliis Israel ; Non addam ultra vos liberare.

XXX'.X. Fuit i По tempore Jephthe Galaadites, vir

fortissimus atque pugnator. XL. Locutus est Jephthe omnes sermones coram

Domino in Maspha. XLI. Jephthe votum filia vovit pro filiis Ammon. XLII. Quarevadens ad pugnam contrafilios Ammon

vocare nos noluistis? n XLIII. Judicavit Israel Abessan de Bethlehem, qui

habtiit friginta filios et totidem filia*. XLIV. Ahialon Zabulonites judicavit Israel decern

annis, mortuusque est ас sepultus in Zabulón. XLV. Judicavit Israel Abdon filius Helet Pharato

nites. XLVI. Erat vir quidam de Sera et de stirpe Dan. XLVII. Samson natus. XLVI1I. Samson dixit patri : Hanc mulierem accipe

mihi, quia placuit oculis meis. XLIX. Spiritus Domini irruit in Samson, et dilace

ravit leonem. L. Samson sodalibus suis proposuit problema de

favo mellis ab ore leonis sumpto. LI. De vulpibus quas Samson cepit. LH. De maxilla, id est mandíbula, asini. "LUI. De porlis quas Samson iu vértice montis tulit

cum postibus et sera. LIV. De Dalida.

LV. Philisthaei laetantes per convivía, vocant Sam-
eon.
LVI. Michas matri suae loquitur.
LVII. De filiis Dan.
LVIII. De Jonathan filio Gersan.
LIX. De Levita habitante in latere montis Ephraim.

[ocr errors][merged small][merged small]

(T. I, B. I, Cap. I.) Post mortem Josue consulue- D euo : Ascende mecum in sorte mea.et pugna contra runt fiiii Israel Dominum,dicentes : Quis ascendet Chananaeum, ut et ego pergam tecum in sorte tua. ante nos contra Chananœum, et erit dux belli? Et abiit cum eo Simeon.Ascenditque Judas.ettraDixitque Dominus : Judas ascendet . ecce tradidi diditDominus Chananaeum acPberezasuminmanus terram in manus ejus. Et ait Judas Simeoni fratri eorum : et percusserunt in Bezec decern millia virorum. [С. I]. Inveneruntque Adoni Bezec in Bezec, A quoque non delevit Beth-San.et Thanaccum vicu

e! pugnaverunt contra eum, ac percusserunt Chananaeum et Pherezteum.Fugit autern Adoni-Bezec: quem secuti comprehenderuDt.cœsissummitatibus maouum ejus ac pedum. Dixitque Adoni-Bezec: Septuaginta reges, amputatis iuanuum ac pedum sumniitatibus,colligebant sub mensa mea ciboi'um reliquias : sicut feci,ita reddidit mihi Dons. Adduleruatque eum in Jerusalem, et ibi mortuus esl. Opf.ugmntes ergo filii Judae Jerusalem, cepcrunt eam.et percusserunt in ore gladü, tradentes cunctam incendio civitatem. Et postea descendentes pugnaverunt contra Chananaeum, qui habilabat in montanis, et ad meriditm.et in chmpestribus.Pergensque Judas contra Chananaeum, qui hubitabat

lis suis.et habitatores Dor.et Jeblaam, et Mageddo cum viculis suis.ccepitqueChananseus habitare cum eis. Postquam autem confortatus est Israel, fecit eos tributarios, et delere noluit. Ephraim etiam non interf'ecit Chananaeum, qui habitabat in Gazer, sed habitavit cum eo. Zabulón non delevit habitalores Cetron et Naalol, sed habitavit Chananaeus in medio ejus, faclusque est et tributarius. (G. VI). Äser quoque non delevit habitatores Aecho, et Sidonis, et Aalab et Achazib, et Alba, et Aphec, et Hoob ; habitavitque in medio Ghanansei habitaloris illius teme, nee interfecit eum. Nephthali (Vulg. add. quoque) non delevit habitatores BethSemes et Beth-Anath ; et habitavit inter Chana

[ocr errors]

be, percussit Sisai.et Ahimam, et Tholmaid atque inde profectusabiitad habitatores Dabir,cujus nomen vetus erat Cariath-Sepher.id est, civitas litio rarum. [G. II]. Dixitque Chaleb: Qui perçussent Cariath-Sepber, et vastaverit eum, dabo ei Лхат íiliam meam uxorem. Cumque cepisset earn Othoniel, filius Cenez, frater Chaleb minor, dedit ei Axirn Oliam su am conjugera, quam pergentem in ilincre iDonuit vir ' suus, ut peterct a patre, suo agrum. Qua; cum suspirasset sedens in asico, dixit ei Chaleb: Quid habes? At illa respondit : Da mihi benedictionem, quia terram arentem dedisti raihi, da el irriguam aquis. Dedit ergo ei Chaleb irriguum superius, et irriguum inl'erius. [C. III]. Filii autem C'.inaei cognali Mosi.ascenderunt de civilité palmarum,cum íiliis Juda, in desertum sortis ejus, quod est ad meridiem Arad, et habilave.runt cum eo. Abiit autem Judas cum Simeone, l'ratre suo, et percusserunt simul Chananaeum qui habitabat in Sephath.et interfecerunt eum.Vocatumque est nomen urbis, Horma, id est, anathema. Cepitque Judas Gazani cum finibus suis,et Ascalonem, atque Accaron cum terminis suis. Fuitque Dominus cum Juda, et montana possedit ; nee poluit delere habitatores Willis,quia fulcatis curribus abundabant. Dederuntque Cbaleb Hebron,sicut di »erat Moses, qui delevit ex ea tres filios Enac. [C. IV). Jebussum autem habitatorem Jerusalem non deleverunt Glii Benjamin ; habitavitque Jebusaeus cum filiis Benjamin in Jerusalem, usque in prœ

etBethanitaetributarii.Arctavitque Amorrhaeus Alios Dan in monte, пес dedit eis locum ut ad planiora descenderent : habitavitque in monte Hares, quod interpretalur testaceo, in Ailon et Salabim. Et aggravate est manus domus Joseph, factusque est ei tributarius. Fuit autem terminus Amorrhaei ab ascensu Scorpionis, petra, et superiora loca.

(В. II, Cap. II). Ascenditque ángelus Domini de Galgal ad locum flentium, et ait: Eduxi vos de .íEgypto, et introduxi in terram, pro qua juravi patribus vestris : et pollicitus sum ut non facerem irritum pactum meum vobiscum in sempiternum: ita duntaxat ut non feriretis foedus cum habitatoribus terrae hujus, et (Уи1д. sed) arae eorum aubverteretis : et noluistis audire vocem meam : cur hoc fecistis? Quam ob rem nolui delere eos a facie vestra : ut habeatis hostes, et dii eorum sint vobis in ruinam. (C. VII). Cumque loqueretur ángelus Domini verba haec ad omnes filios Israel, elevaverunt (Vulg. add. ipsi) vocem suam, et fleverunt. Et vocatum est nomen loci illius, Flentium (Vulg. add. Locus) sive lacrymarum : immolaveruntque ibi hostias Domino. (C.VlIl).Dimisitergo Josue populum,et abierunt filii Israel unusquisque in possessionem suam, ut obtinerent earn : servieruntque Domino eunetis diebus ejus,et seniorum qui longo post eum vixerunt tempore, et noverant omnia opera Domini, quae fecerat cum Israel. (T. II, B. III). Mortuus est autem Josue, filius Nun,famulus Domini,centum et decern annorum, et sepelierunt

eentem diem. Domus quoque Joseph ascendit in n eum in finibus possessionis suae in Thamnath-Sare

Beth-El, fuitque Dominus cum eis. 14am cum obsiderent urbem.quae prius Luza vocabatur, viderunt hominem egredientem de civitate, dixeruntque ad eum:()stende nobis introilum civitatis,et fuciemus tecum miscricordiam. Qui cum ostendisset eis, percusserunt urbem in ore gladii ; hominem autem ilium et отпет cognationem ejus dimiserunt. Qui dimissus, abiit in terram Ethim, et aedificavit ibi civitatcm.[C. V.] Vocavitque earn Luzam : quae ita »ppellatur usque in prœsentem diem. Manasaes

in monte Ephraim, a septentrionali plaga montis Gaas. Omnisqueillageneratio congregataesl ad patres suos:et surrexerunt alii,qui non noverant Dominum, etoperaquae fecerat eum Israel. Feceruntque filii Israel malum in conspeclu Domini, et servierunt Baalim. Ac dimiserunt Dominum Deum patrum suorum, qui eduxerat eos de terra ¿Egypti: et secuti sunt deos alienos, deosque populorum, qui hHbitabant in circuitu eorum, et adoraverunt eos, etadiracundiam concitaverunt Dominum, di(G. IX). Iratusque Dominus contra Israel, tradidit eos in manibus diripientium,qui deceperunt eos,et vendiderunt hostibus, qui habitaban' per gyrum, пес potuerunt resistere adversaras suis ; scJ quocunque pergere voluissent.manus Domini erat super eos sicut locutus est, ut juravit eis, et vehementer afflicti sunt (B.IV). Suscitavitque Dominus judices.qui liberarent eos de vastantium manibus; sed neo illos audire voluerunt, fornicantes cum dus alienis, et añorantes eos. Cito deseruerunt viam, per quam ingressi fuerant patres eorum, et audientes mandata Domini,omniafecerecontraria. Cumque Dominus judices suscitaret, in diebus eorum flectebatur misericordia, et audiebat afflictorum gemitus,et liberabat eos de caîde vastantium. Postquam autem mortuus essel judex, revertebantur, et multo majora' faciebanl quam fecerant patres eorum, sequentes déos alíenos, servientes eis, et adorantes illos. Non dimiserunt adinventiones suas,et viam durissimam,per quam ambularc consueverant. (C. X). Iratusque est furor Domini in Israel, et ait : Quia irritum fecit gens ista pactum meum,quod pepigeram ci m patribus eorum,et vocem meam audire contempsit : et ego non delebo gentes, quas dimisit Josue, et mortuus est, ut in ipsisexperiarlsrael.utrum custodiant viam Domini, et ambulent inea,sicutcustodierunt patres eorum, an non. (B. V). Dimisit ergo Dominus omnes has nationes, et cito subvertere noluit, пес tradidit in manus Josue.

1 Palatin, ms. rnonuit earn vir.Vide qua; de hujus loci sensu diximus paulo superiua in caput Josue xv. Patrol. XXVIII. 18

mitteiites eum, et servientes Baal : et Astharoth. A. torem, et liberavit еоз, Othoniel videlicet filium

Cenez, fratrem Chaleb minorem ; fuitque in eo Spiritus Domini, et judicavit Israel. Egressusque est ad pugnam, et tradidit Dominus in manu ejus Chusan-Rasathaim, regem Syriœ, et pressit eum. Quievitque terra quadraginla annis,et mortuus est Othoniel Alius Cenez. (T. III, С VU). Addiderunt autem filii Israel faceré malum in conspeclu Domini; qui confortavit adversum eos Eglon, regem Moab, quia fecerunt malum in conspectu ejus. Et copulavit ei filios Ammon et Amalee, abiitque et percussit Israel atque possedit urbem Palmarum. Servieruntque filii Israel Eglon, régi Moab, decem et octo annis. (C. XIV). Et postea clamaverunt ad Dominum : qui suscitavit eis salvatorem vocabulo Aod ', filium Gera, filii Jemini, qui utraque manu utebatur pro dextera. Miseruntque filii Israel per ilium muñera Eglon régi Moab. Qui fecit sibi gladium ancipilem, habentem in medio capulum longitudinis palmas manus,et accinctus est eo subter sagum in dextro femora. Obtulilque muñera Eglon, regi Moab. Erat autem Eglon crassus nimia. Cumque obtulissat ei muñera, prosecutus est socios, qui cum со vénérant. Et reversus de Galgalis,ubi orant idola,dixit ad regem : Verbum secretum habeo ad le, о rex. Et ille imperavit silentium ; egressisque omnibus qui circa eum ernnt, ingressus est Aod ad eum : sedebat autem in a;stivo cœnaculo solus,dixitque : Verbum Dei habeo ad te. Qui statim surrexit de throno.Extenditque Aod manurfl sinistram,et tulit sicam de dextro femore

(C. XI, Cap. III). H* sunt gentes quas Dominus С SU0) infixitque earn in ventre ejus tam valide, ut

dereliquitjut erudiret in eis Israelcm, et omnes qui non noverant bella Chananaeorura : ut postea discerent filii eorum certare cum hostibus,et habere consuetudinem prasliandi : quinqué sátrapas Philisthinorum, omnemque Chananœum, et Sidonium, atque Evaeum, qui habitabat in monte Líbano, de monte Baal Hermon usque adintroitum Emath.Dimisitque eos, ut in ipsis experiretur Israelem, utrum audirel mandata Domini qua; praeceperat patribus eorum per manum Mosi, an non. (B. VI, C. XII).Itaque filii Israel habitaverunt in medio Chananœi, et Hetthœi, et Amorrhaei, et PherezaH, et Evaei, et Jebusasi ; et duxerunt uxores filias eorum, ipsique filias suas filiis eorum tradiderunt,et ser

capulus ferrum sequeretur in vulnere, ас pinguissimo adipe slringcretur. Nec eduxit gladium, sed ita ut percusserat, reliquit in corpore : statimque per secreta natura? alvi slercora proruperunt. Aod autem clausis diligentissime ostiis cœnaculi,et obfirmalis sera, per poslicam egressus est. Servique regis ingressi viderunt clausas fores cœnaculi, atque dixerunt: Forsitan purgat alvum in aestivo cubículo.Exspectantesque diu donee erubescerent, et videntes quod nullus aperiret, tulerunt clavem, et aperientes invenerunt dominum suum in terra jacentem mortuum. Acd autem,dum illi turbareatur, effugit, et pertransiit locum idolnrum,unde reversus fueral. Venitque in Seirath : et statim in

vieruntdiiseorum.Feceruntquemaluminconspectu fj sonuit buccina in monte Ejhraim, descenderuntsernnt transiré quemquara; sed ,percusserunt A. cursum Sisarse,dixit ad eum : Intra ad me, domine

Domini,et obliti sunt Dei sui. servientes Baalim et Astharoth. Iratusque Dominus contra Israel,tradidit eos in manus Chusan Rasatbaim regis Mesopotamia?, servieruntque ci octo annis. (C. XIII). Et clamaverunt ad Dominum : qui suscitavit eis salva

que cum eo iilii Israel,ipso in fronte gradiente.Qu i dixit ad eos: Sequimini me,tradidit enim Dominus inimicos n.ostros Moabitas in manus nostras. Descenderuntque post eum, et oecupaverunt vada Jordanie qua? tr&nsmittunt in Moab ; et non dimi

1 Juxla Hebraeum habent codd. nostri Baal, quanquam in Palatin, posterior manus rescripsit, Baalim.

* Sic mss. omnes ; editi. multo pejora; sed unus est sensus, sive majora, sive pejora legamus.MART.

'Non solum Aod, sed Aod inelytum (ilium. Gera, legunt mss. aliquot recentiores iibri cum Canone

Hebr. verit.Certum est autem i\\ai\,inclyfum, nihil aliud esse prêter interpretationem nominis Aod, qua? errore librariorum fluxite margine in sacrum contextura. Mart.

— Mss., Aoth, vel Haolh. Unus Palatin, nostris addit secunda manu inelytum ; quas vox ipsius nominis Aod interpretatio est.

Moabites in tempore illo, circiter decern millia, orines robustos et fortes viros. Nullus eorum evadere potuit. Humiliatusque est Moab dio illo sub manu Israel, et quievit terra, octoginta annis, [B. VII. С XV.] Post hune fuit Samgar, Alius Anath, qui peroussitde Philistim sexcentos viros vomere, et ipse quoque défendit Israel.

[B. IX, Cap. IV.] Addideruntque filii Israel faceré malum in conspectu Domini post mortem Aod, et tradidit illos Dominus in manus Jalin, regis Chanaan, qui regnavit in Asor: babuitque ducem excercitus sui nomine Sisaram, ipse autem habitabat in Aroseth gentium. Clamaveruntquo filii Israel

mi : intra, ne timeas. Qui ingressus tabernaculum ejus, et operlus ab ea pallio, dixit ad earn : Da mihi, obsecro, paululum aquas, quia valde sitio. Quas aperuit utrem lactis, et dedit ei Libere, et operuit ilium. Dixitque Sisara ad earn. Sta ante ostium tabernaculi, et cum veneritaliquis interrogans te, et dicens^: Nunquid hie est aliquis? respondebis: Nullus est. Tulit itaque Jahel, uxor Aber, clavum tabernaculi, assumens pariter et malleum : et ingressafabscondite et cum silentio, posuit supra tempus capitis ejus clavum, percussumque malleo defixit in cerebrum usque ad terrain : qui soporem morti socians defecit, et mortuus est. Et ecce Barac sequens Sisaram veniebat:

a^'DomiñumVnongTntos'enlm'habébatlaicatos В eSrcssa4ue Jahel in occursum ejus dixit ei : Veni,

et ostendam libi virum quem quœns. Qui cum inA

currus, et per viginii annos vehementer oppresserat eos. [С. XVI.] Erat autem Debbora prophétie Qior Lupbidoth, quae judicabat populum in illo tempore. Et sedebat sub palma, qua? nomine illius ascendebantqueadeam filii Israelinomnejudicium, Quae misit et voeavit Barac filium Abionem de Gedes Nephthali: dixitque ad eum : Pneeepit tibi Dominus Deus Israel, vade, et duc exercitum in montem Tbabor, tollesque tecum decern millia pugnatorum de filiis Nephthali, et de flliis Zabulón: ego autem adducam ad te in loco torrentis Gison, Sisaram prineipem exercitus Jabin et ourrus ejus, atque omnem multitudinem, et tradam eos in manu tua. Dixitque ad earn Barac : Si venia mecum, vadam : si nolueris venire, non pergam. Quae dixit _ ad eum: Ibo quidem tecum, sed in hac vice tihi victoria non reputabitur, quia in manu mulieris tradetur Sisara. [С. XVII.] Surrexit itaque Debbora, et perrexit cum Barac in Cedes. Qui accitis Zabulón et Nephtholi, ascendit cum decern millibus pugnatorum, habens Debboram in comitatu suo. Aber autem Cinaeus recesserat quondam a caeteris Ciñáis fratribus suis, flliis Jobab, cognati Mosi, et teteaderat tabernacula usque ad vallem, quajvocabatur Sennirn, et erat juxta Cedes. [G. XVIII.] ■Vontiatumque est Sisaraae, quod ascendisset Barac filius, Abinoem in montem Thabor. Et congregavit nongentos falcatos currus, отпсшцие exercitum de Aroseth gentium ad torrentem Cison. Dixitque Debbora ad Barac: Surge, haRC est enim dies, in qua tradidit Dominus Sisaram in rnanus tuas: en D ipse ductor est tuus. Descendit itaque Barac de monte Thabor, et decern millia pugnatorum cum eo. Perterruitque Dominus Sisnram, et omnes currus ejus, universamque multitudinem,in oregladii, ad conspeclum Barac: in tantum, ut Sisara de carru desiliens, pedibus fugeret, et Barac persequeretur fugientes currus et exercitum, usque ad Aroseth gentium,etomnishostiumMultitudo usque ad internecionem caderet. Sisara autem fugiens prrvenit ad tentorium Jahel uxoris Aber Cinœi. .11. XIX.] Erat enim pax inter Jabin regem Azor, et domum Aber Cinasi. Egressa igitur Jahel in oc

trasset ad earn, vidil Sisaram jacentem mortuum, et clavum infixum in tempore ejus. Humiliavit ergo Deus in die illo Jabin regem Chanaan coram filiis Israel: qui crescebant quotidie, et forti manu opprimebant Jabin regem Chanaan, donec delerent eum.

[C. XX, Cap. V.] Cecineruntque Debbora et Barac, filius Abinoem, in illo die, dicentes:

Qui sponte obtulistis de Israel animas vestras ad periculum,

benedioite Domino. Audite, reges, pereipite auribus, principes:

Ego sum, ego sum quae Domino curiam,

psallam Domino Deo Israel. Domine, cum exires de Seir,

et transires per regiones Edom, Terra mota est, cœlique ас nubes stillaverunt aquis. Montes fluxerunt a facie Domini,

et Sinai a facie Domini Dei Israel. In diebu3 Samgar filii Anath,

in diedus Jahel, quieverunt semitas:

et qui ingrediebantur per eas, ambulaverunt per calles devios.

Cessaverunt fortes in Israel, et quieverunt:

donec surgeret Debbora,surgerel mater in Israel. Nova bella elegit Dominus,

et portas bostium ipse subvertit: Clypeus et hasta si apparuerint

in quadraginta millibus Israel. Cor meum diligit principes Israel,

qui propria volúntate obtulistis vos discrimini.

benedicite Domino. Qui aicenditis super nitentes asinos,

et sedetis in judicio,

et ambulatis in via, loquimini. Ubi collisi sunt currus, et hostium est suffocatus exercitus,

ibi narrentur juslitiae Domini

et dementia in fortes Israel. Tunc descendit populus Domini ad portas,

et obtinuit prinoipatum.

Surge, surge, Debbora,

surge, surge, et loquero canticum: Surge, Barao,

et appréhende captivos tuos, fllii Abinoem. Salvatae sunt reliquia? populi,

Dominus in fortibus dimicavit. Ex Ephraim delevit eos in Amalee,

et post eum ex Benjamin in populos tuos, о Amalee.

De Machir principes descenderunt,
et de Zabulón qui exercitum ducorent ad bclUn-
dum.
Duces Issachar Tuero cum Debbora,
et Barac vestigia sunt secuti,
qui quasi in praeceps ac barathrum se discrimi-
ni dédit.
Diviso contra se Ruben,

magnanimorum reperta contentio est. Quare habitas inter duos terminoe,

ut audias sibilos gregum? Diviso contra se Ruben,

magnanimorum reperta contentio est, Galaad trans Jordanem quiescebat,

et Dan vacabat navibus: Aser babitabat in littore marie,

in portubus morabatur. Zabulón vero et Nephtbali oblulerunt animas suas morti in regione Merome. Venerunt reges et pugnaverunt, pugnaverunt reges Cbanaan, in Thanach juxta aquas Magcddo, et tarnen nihil tulere prœdantes. De cœlo dimicatum est contra eos: Stella; manpntes in ordinc et cursu suo, adversum Sisaram pugnaverunt. Torrens Cison traxit cadavcra corum, torrens Cadumin, torrens Cison: conculca, anirm mea, robustos Ungulae equorum ceciderunt,

fugienlibue Ímpetu, Et por ргжеерэ ruentibus fortissimis hostium. Maledicite terrae Meroz, dixit ángelus Domini: maledicite habitatoribus ejus, quia non venerunt ad auxilium Doniini, in adjutorium fortissimorum ejus. Benedicta inter mulieres Jahel uxor AberCinœi, D menta in lorculari, ut fugeret Madian, apparuitei

Per fenestram prospiciens ululabat mater ejus:

et de cœnaculo loquebatur.
Cur moratur regredi currus ejus?

quare tardaverunt pedos quadrigarum illius? Una sapientior ceteris uxoribus ejus

haec socrui verba respondit: Forsitan nunc dividil spolia,

et pulcherrima feminarum eligilur ei: Vestes diversorum colorum Sisaras traduntur in praedam,

et supcllex varia ad ornanda colla congeritur. Sic perçant omnes inimici lui, Domine:

qui autem diligunt te,

sicut sol in ortu suo splendet, ila rutilent.

(C. XXI ) Quievitque terra per quadraginta annos.

(T. IV, B. X, Cap. VI.) Fecerunt autem fllü Israel malum in conspectu Domini: qui tradiditeos in manu Madian septum anuís, et oppressi stmt valde ab eis. Feceruntque sibi antra speluncas in montibus, et munitissinia ad repugnandum loca. Cumque s;«visset Israel, ascendebat Madian et Amalee, caeterique orientalium nationum, et apud eos Ggentes tentoria, sicut erant in herbis, cuneta vastabant usque ad introitum Gazée: nibilque oranino ad vila.ii pertinens relinquebant iu Israel, non ovee, non boves, non asinos. Ipsi enim et universi greges eoium veniebant cum tabernaculis suis, et instar locuslarum universa complebant, , innúmera multitudohominum et camelorum quid'quid tetigerant, devastantes, üumilialusque est Israel valde in conspectu Madian. (С. XXII.) Et clamavit ad Dominum postulans auxilium contra Madianitas. Qui misit ad eos virum propbeiaui.et lucutus est: IIa>c dicit Dominus Deus Israel : Ego vos feci conscendere de -ICgyplo, et eduxi de domo servilutis, et liberavi de manu /Egypliorum et omnium inimicorum,qui affligebant vos: ejeciqueeos introitum vestrum,et tradidi vobis terram eorum. Et dixi: Ego Dominus Deus vester, ne timeatis deos Amorrhaeorum, in quorum terra habitalie. Et noluistis audire vocem meam. Venit autem angélus Domini, et sedit sub quercu, quae erat in Bphra el pertinebat ad Joas patreni familia; Ezri. Cumque Godeon filius ejus excuteret atque purgaret fru

brnodicatur in tabernáculo suo. Aquam petenti lac dedit,

et in phiala principum obtulit butyrum. Sinistram manum misil ad clavum,

et dcxteram ad fabrorum таНеоз, Percussitque Sisaram quaerens in capite vulneri locum,

et tempus valide perforans. Inter pedes ejus ruit:

defecit, et mortuus est. Ante pedes illius volvebatur,

et jacebat exanimis et miserabilis.

ángelus Domini, et ait : Dominus tecum, virorum iortissime. Dixitque ei Gedeon : Obsecro, domine mi, si Dominus nobiscum est, cur apprehenderunt nos baac omnia? ubi sunt mirabilia ejus, quee narraverunt patres nostri atque dixerunt : De HSgypto eduxit nos Dominus? Nunc autem dereliquitnos (Vulg. addit Domini), et tradidit in manu Madian. Respexitque ad eum Dominus, et ait: Vade in hac fortiludine tua, et liberabis Israel de manu Madian : scito quod miserim te. Qui respondens ait: Obsecro, domino mi, in quo liberabo Israel? ecce familia mea ínfima est in Manasse, et ego minimus

« PoprzedniaDalej »