Obrazy na stronie
PDF

die hac.Lapidaviique eum omnis Israel: et cuneta A Ai, quoniam tibi tradam earn. Cumque elevasset

clypeum ex adverso civitatis, insidias, quai latebant,surrexerunt confestim : et pergentes ad civitatera, ceperunt et sucoenderunt еаш. Viri autem civitatis,qui persequebantur Josue, respicientes et videntes fumum urbis ad cœlum uequeconscendere, non potuerunt ultra hue illucque diffugere : prœserlim cum hi qui simulaverant fugam, et tendebant ad solitudinem.contrapersequcntes fortissimo restilissent. Vidensque Josue et omnis Israel quod capta esset civitas, et fumus urbis ascenderet, reversus percussit viros Ai. Siquidem et illi qui ceperant et succenderant civitatem, egressi ex urbe contra suos. medios hostium ferire coeperunt. Cumque ergo ex utraque parte adversara caederentur, ña ut nullus de tanta multiludine salvaretur, В regem quoque urbis Ai apprehenderunt viventem,' et obtulerunt Josue.Igitur omnibus interfeclis, qui Israelem ¡id deserta tendenlem fuerant persecuti, el in eodem loco gladio corruentibus reversi fllii Israel percusserunt civitatem. Erant autem qui eo die considérant a viro usque ad mulierem.duodecim millia hominum, omnes urbis Ai. Josue vero non contraxit manumquamin sublime porrexerat, tenens clypeum donee interficcruntur omnes habitatores Ai. Jumenta autem et praedam civitatis diviserunt sibi filii Israel, sicut prseceperat Dominus Josue. Qui succendit urbem, et fecit earn tumulum sempiternum: regem quoque ejus suspendit in patíbulo usque ad vesperam.Et sous occasu pracepit Josue, el deposuerunt cadaver ejus de ] cruce; projeceruntque in ipso introitu civitatis, congesto super eum magno acervo lapidum, qui permanet usque in praesentem diem (XXXIII). Tuno œdifîcavit Josue altare Domino Deo Israel in monte llebal, sicut prseceperat Moses famulus Domini filiis Israel, et scriptum est in volumine legis Mosi : Altare de lapidibus impolitis, quos ferrum non tetigit ; et obtulit super, eo holocausta Domino, immolavitque pacificas victimas. Et scripsit super lapides Deuteronomium legis Mosi, quod ille digesserat coram filiis Israel. Omnis autem populus (h. et omnis Israel) et majores natu, ducesque ас judices stabant ex utraque parte агеаз, in conspectu sacerdotum (h. sacerdotum Levitarumj, qui portabant arcam foederis Domini, ut

qua illius erant.igne consumpta sunt.Congregave runt quoque super eum acervum magnum lapi dum, qui permanet usque in präsentem diem. Et aversus est furor Domini ab eis. Vocatumque est Dornen loci illius, Valus Achot, usque hodie.

(T. IV, B. XIV, С XXXI, Cap. VIII). Dixit autem Dominus ad Josue : Ne timeas, neque formides; tolle tecum omnem multitudinem pugnatorum, et consurgens ascende in oppidum Ai. Весе tradidi in manu tua regem ejus, et populum urbemque et terram. Faciesque urbi Ai et regi ejus, sicut fecisti Jericho et regi illius: prœdam vero et omnia animantia diripietis vobis; poue insidias urbi post earn. Surrexitque Josue, et omnis exercitus bellatorum cum eo, ut ascenderent in Ai : et electa triginta millia virorum fortium misit nocte, praeepitque eis, dicens : Ponite insidias post civitatem , nee longius recedatis, et eritis omnes parati. Ego autem, et reliqua multitude quae raecum est, accedemus ex adverso contra urbem. Cumque exierint contra nos, sicut ante feeimus (h. non habet feeimus),fugiemus et terga vertemus: donec persequentes ab urbe longius protrahantur (*ii/ff. protrahamur); putabunt enim fugere nos sicut prius.Nobis ergo fugientibus, et illis sequentibus, consurgetis in insidiis, et vastabitis civitatem : tradetque eam Dominus Deus vester in maDus vestras. Cumque ceperitis urbem (Vulg. tacet urbem), succendite eam, et sic omnia faoietis, ut jussi (h. juxta verbum Domini facite. Videte quia ego prscipio vobis). Diinisitque eos et perrexe-' runt ad insidiarurn locum, sederuntque inter Beth-El et Ai, ad occidentalem plagam urbis Ai: Josue autem in nocte ilia in medio mansit populi, fnrgensque dilueulo recensuit socios, et nscendit com senioribus in fronte exercitus,vallatus auxilio pagnatorum. Cumque venissent et ascendissent ex afoerso civitatis, steterunt ad septentrionajem urbis plagam, inter quam et eos vallis media erat. Oaiaque millia autem viros elegerat, et posuerat '" insidiis inter Beth-El et Ai.ex occidentali parte «josdem civitatis : omnis vero reliquüs exercitus ä|l aqnilonem aciem dirigebat, ita ut novissimi multitudinis (Vulg. addit illius; occidentalem plagam urbis attingerent. Abiit ergo Josue nocte illa,

et rtet.t in vallis medio (С. XXXII). Quod cum D advena ila et indígena. Media pars eorum juxta

ridisset rex Ai, festinavit mane, et egressus est com omni exercitu civitatis, direxitque aciem contra desertnm, ignorans quod posttergum latent insidiae. Josue vero et omnis Israel cesserunt wco.simulantes metum, et fugientes per viam solitadinig. At illi vociferantes pariter, et se mutuo cohortantes, persecuti sunt eos. Cumque recessissent a civitate, et ne unus quidem in urbe Ai et Betb-tl remansisset qui non persequeretur Israel »icot eruperant aperta porta (Vulg. lacee porta) °Ppida relinquentes), dixit Dominus ad Josue: kva clypeum qui in manu tua est, contra urbem

PATBOt. XXVIII.

montem Garizim, et media juxta montem Hebal sicut praeceperal Moses famulus Domini. Et primum quidem benedixit populos Israel (C. XXXIV). Post haec legit omnia verba benedictionis et maledictionis.eí cunda (h.non habet) quae scripta erant in legis volumine.Nihil ex his quae Moses jusserat, reliquit intactum, sed universa replieavit coram omni multiludine Israel, mulieribus ac parvulis et advenís, qui inter eos morabantur.

(В. XV, Cap. IX). Quibus auditis, cuncti reges trans Jordanem, qui versabantur in montanis et campestribus,in muritimis ac littore maris magni,

17

[ocr errors]
[ocr errors]

et Amorrhaeus, et Chananaeus, Pherezeaeus, et
Evœus, et Jebusaeus, coogregati sunt pariter, ut
pugnarent contra Josue et Israel uno animo, ea-
demque sententia [h.non habet]. [В. XVI, С. XXXV.]
At hi qui habitant in Gabaon, audientes cuncta-
quae fecerat Josue Jericho et Ai : et callide cogi-
tantes, tulerunt sibi cibaria, saceos veteres asinis
imponentes, et utree vinarios scissos atque con-
sutos, calceamentaque perantiqua, quae ad indi-
cium vetustatis pittaciis consuta erant,induti vete-
ribus vestimentis: panes quoque quos portabant
ob viaticum, duri crant, et in frusta comminuti:
perrexeruntque ad Josue, qui tunc morabalur in
castris Galgalas, et dixerunt ei, atque omni simul
Israeli : De terra longinqua venimus, pacem vo-
biscum faceré oupientes. Responderuntque viri
Israel ad eos [h. ad Rvseum], atque dixerunt : Ne
forsan in terra, que nobis forte debetur.habitetis,
et non possimus fœdus inire vobiscum. At Uli ad
Josue : Servi, inquiunt, tui sumus.Quibus Josue:
Quinam, ait, estis vos ? et unde venistis? Respon-
derunt : Oe terra longinqua valde venerunt servi
tui in nomine Domini Dei tui. Audivimus enim
famam potentiœ ejus, cuneta quœ fecit in /Egypto,
et duobus Amorrbaeorum regibus,qui fuerunt trans
Jordanem,Seon regi Esebon, et Og regi Basan, qui
erant in Astaroth : dixeruntque nobis séniores, et
omnes habitatores terrae nostra; : Tollite in mi-
nibus cibaria ob longiseimam viam, et occurrite
eis, ас dicite : Servi vestri sumus, fœdus inite no-
biscum. En,panes quando egressi sumus de domi-"
bus nostris, ut veniremus ad vos, calidos sumpsi-
mus, nunc sicci facti sunt,et vetustate nimia com-
minuti. Utree vini novos implevimus, nunc rupti
sunt et soluti.Vestes et oalceamenta quibus indui-
mur, et quœ hubemus in pedibus,ob longiludinem
largioris [Vulg. longioris] vi» trita sunt, et pene
consumpta [C. XXXVI]. Susceperunt igitur de
cibariis eorum, et os Domini non interrogaverunt.
Fecitque Josue cum eis pacem, et inito fœdere
pollicitus est quod non occiderentur: principes
quoque multitudini juraverunt eis. Post dies au-
tem tres initi foederis, audierunt quod in vicino
habitarent, et inter eos futuri essent. Moveruntque
castra fîlii Israel, et venerunt in civitates eorum

dixit eis : Cur nos decipere fraud* voluistis 'h. quare decepistis nos], ut diceretis : Prooul valde babitamus a vobis,cum in medio nostri sitis? 1 laque sub maledictione critis,et non deüciet de stirpe vestra ligna caedens, aquasque comportaos ia domum Dei mei. Qui responderunt : Nuntiatum est nobis [h. non habet nobis] servis tuis.quia promisisset Dominus Deus tuus Mosi servo suo, ut traderet vobis omnem terram, et disperrteret cúnelos habitatores ejus [h. a facie vestra]. Timuimus igitur valde, et providimus animabus nostris vestro terrore compulsi, et hoc consilium inivimus. Nunc autem in manu tua sumus : quod tibi bonum et rectum videtur, fao nobis. Fecit ergo Josue utdixerat, et liberavit eos de manu filiorum Israel, ut non occiderentur. Decrevitque in illo die eos essein ministerio cuncti populi,et altaría Domini, cadentes ligna,et aquas comportantes, usque in preseas tempus, in loco quem Dominus elegisset.

[B. XVII, С XXXVIII, Cap. X]. Qua cum audissetAdonisedec,rex Jerusalem,quod scilicet cepisset Josue Ai, et subvertisset earn (sicut enim fecerat Jericho et regi ejus, sic fecit Ai et regi illius], et quod tranefugissent [h. pacem inissent] Gabaonits ad Israel, et essent foederati eorum, timuit valde. Urbs enim magna erat Gabaon, et una regalium civitutum, el major oppido Ai, omnesque bellatores ejus fortissimi.Misitergo Adonisedec rex Jerusalem ad Oham regem Hebron, el ad Phiram regem Jarimuth, ad Japhie quoque regem Lachis,et ad Dabir regem Eglon, dicens : Ascendite ad me, et ferte praesidium, ut expugnemus Gabaon, quare transfugerit (h.pacem inierit) ad Josue et ad Alios Israel. [T.V.].Congregati igitur ascenderunt quinqué reges Amorrhaeorum, rex Jerusalem, rex Hebron, rex Jarimuth, rex Lachis, rex Eglon, simul cum exercitibus suis, et castrametati suet circa Gabaon, oppugnantes earn. [C. XXXIX]. Habitatores autem Gabaon urbis obteux [h. non habet] miserunt ad Josue, qui tunc morabatur in castris apud Galgalam, et dixerunt ei: Ne retrahas manus tuas ab auxilio servorum tuorum : ascende citu, et libera nos, ferque praesidium : convenerunt enim adversum nos omnes reges Amorrhaeorum,qui habitant in montanis. Ascenditque Josue de Gaigalis, et

die tertio, quarum haec vocabula sunt, Gabaon, et D omnis exercitus bellatorum cum eo.virique fortis

sirai. [B. XVIII]. Dixitque Dominus ad Josue : Ne ti meas eos: in manus enim tuas tradidi illos: nullus tibi ex eis resistero poterit. Irruit itaque Josue super eos repente, tota nocte ascendens de Gaigalis.Et conturbavit eos Dominus a facie Israel: contrivitque plaga magna in Gabaon, ao persecutus est [Vulg. addit eos] per viam ascensus Beth-Horon, et percussit usque Azeca et Maceda. [G. XL.]. Cumque fugerent Alios Israel [h. a facie Israel], et essent in descensu Belh-Horon,Dominus misit super eos lapides magnos de cœlo usque ad Azoca: et mortui sunt multo plures lapidibus grandinis,

Caphira, et Beroth, et Cariath-Iarim. Et non percusserunt eos, eo quod jurassent eis principes multitudinis in nomine Domini Dei Israel [h. in Domino Deo Israel]. Murmuravit itaque omne vulgus contra principes. [С. XXXVII]. Qui responderunt eis : Juravimus illis in nomine Domini Dei Israel [h. in Domino Deo Israel], et ideirco non possumus eos contingere. Sed boc faciemus eis. Reserventur quidem, ut vivant, ne contra nos ira Domini concitetur, si pejeraverimus : sed sic vivant,ut in usus universas multitudisin ligna csedant, aquasque comportent. Quibus

quam quos gladio percusserant filii Israel. Tunc A locutus est Josué Domino, in die qua trad ¡dit Amorrhsum in conspectu filiorum Israel, dixitque coram eis: Sol, contra Gabaon ne movearis, et luna, contra vallera Aialon. [G. XLL] Stcteruntque sol et luna, donee ulciscretur se gens do inimicis suis. Nonne scriptum est hoc in libro Justorum ' [h. recti, id est Dei] ? Stetit ¡tuque sol in medio coeli, et non festinavit occumbere spatio unius diei. Non fuit ante et [Vulg. nee] postea tarn longa dies [b. talis dies],obediente Domino voci hominis, pugnante pro Israel. Reversusque est Josue cum omni Israel in castra Galgals. [C. XLII.j Pugerunt enim quinqué reges, et se absconderunt in spelunca urbig Maceda. Nuntiatumque est Josue, quod inventi essent quinqué reges latentes in spelunca [Vulg. addit ., nrbis] Maceda. Qui pracepit sociis, et ait: Vol vite sexta ingenua ad os spelunca!, et ponite viros industries, qui clausos custodiant : vos autem nolite stare, sed persequimini hostes, et extremos quosquefugientium csedite: ne dimittatis eos urbium suarum intrare presidia, quos tradidit Dominus Deus in manus vestras. Cassis igitur adversaras plaga magna, et usque ad in ternectionem pene consumptis, bi qui Israel effugere potuerunt, ingressi sont civitates munitas. Reversusque est oranis exercitus ad Josue in Maceda, ubi tunc erant castra, saoi et integro numero: nullusque contra fllios Israel mutire ausus est. [C. XLIIL] Pracepitque Josue, dicens: Aperite os spelunca, et producite ad me quinqué reges qui in ea latitant. Feceruntque ministri ut sibifueratimperatum,eteduxerurit С ad eum quinqué reges de spelunca, regem Jerusalem, regem Hebron, regem Jarimuth, regem Lachis, regem Eglon. [C. XLIV.] Cumque edueti essent ad eum, voeavit omnes viros Israel, et ait ad principes exercitus qui secum erant : Ite et ponite pedes super colla regum istorum. Qui cum permissent, et subjeetorum pedibus colla calcarent, rorsum ait ad eos: Nolite timere, nee paveatis, confortamini et estote robusti : sie enim faciet Dominus cuDCtis hostibus vestris, adversum quos dimicatis. Percussitque Josue, et interfecit eos, atque

suspendit super quinqué stipites : fueruntque suspenso usque advesperum. Cumque oecumberet sol, pracepit sociis, utdeponerent eosde patibulis. Qui depósitos projeeerunt in speluncam, in qua laluerant, et posuerunt super os ejus saxa ingentia, qua? permanent usque in presens. [С. XLV.] Eodem dieMacedam quoque cepit Josue, et percussit in ore gladii, regemque illius interfecit et omnes babitatores ejus : non dimisit in ea saltern parvas reliquis. Fecitque regi Maceda, sicut fecerat regi Jericho. Transivitque cum omni Israel de Maceda in Libna, et pugnabat contra earn : quam tradidit Dominus cum rege suo in manu Israel, percusseruntque urbem in ore gradii,et omnes babitatores ejus. Non dimiserunl in ea ullas reliquias. Feceruntque regi Libna, sicut fecerant regi Jericho. [C. XLVI.] De Libna transivit in Lachis cum omni Israel : et exercitu per gyrum dispositooppugnabat eam. Tradiditque Dominus Lachis in manu Israel, et cepit earn die altero, atque percussit in ore gladii, omnemque animam quae fuerat in ea, sicut fecerat Libna. [C. XLVII.] Eo tempore ascendit lloram, rex Gezer, ut auxiliaretur Lachis, quem percussit Josue cum omni populo ejus usque ad internetionem. [C. XLVI1I.] Transivitque de Lachis in Eglon, et circumdedit atque expugnavit eam eadem die: percussitque in ore gladii omnes animas qu;e erant in ea, juxta omnia quse fecerat Lachis. [C. XLIX.] Ascendit quoque cum omni Israel de Eglon in Hebron, et pugnavit contra eam, cepitque, et percussit in ore gladii, regem quoque ejus, et omnia oppida regionis illius, universasque animas quœ in ea fuerant commorats: non reliquit in ea ullas reliquias: sicut fecerat Eglon, sie fecit et Hebron, cuneta qua in ea reperit consumens gladio. [C. L.] Inde reversus in Dabiram, cepit earn atque vastavit: regem quoque ejus, et omnia per cireuitum oppida, percussit in ore gladii: non dimisit in ea ullas reliquiae : sicut fecerat Hebron et Libna et regibus eorum, sicut fecit Dabir et regi illius. [G.LI.] Percussit itaque Josue omnem terrain montanam et meridianam atque campest rom, et Asedoth, cumregibus suis; non

1 Indefinala nimis apparet bxcdelibrojusloruin. sive, recti intelligentia: nullum est enim e canonici« Scrip iuris volumen, quod non sit, ас rede D dicatur liber Dei. Melius itaque sanetus Hieronynius, Hb. xii Comment, in Isa. cap. Xliv, ubi conceptis verbis librum Geneseos, librutn justorum appellari deûnivit: « Alio nomine, inquit, Israolem »oeat, isuRUN (V1W) enim verbum Hebraicum, catteri, eûeÎTotTov, sive, eù8ùv, id est.rectissimura et rectum interpretati sunt: soli LXX, dilectissimum, ingentes de suo, Israel. Proprie enim juxta Hebreos et litterarum fidem, Israel, rectus Dei dicitur : Vir autem videns Deum, non in elementis, aed in sono vocisest* Undeet liber Geneseos appellator, EUSiidv, id est justorum, Abraham, Isaac, et Israel. • Eadem afferl lib. vi Comment, in feeeh., cap. xvm, recitans ilia verba Balaam: terittur anima mea in animabus justorum (Num.

ян, 10) :« Si Balaam vanum populum sonat,

perspicuum est, inquit, quod vanusprius gentium populus desideret habere consortium cum animabus justorum, Abraham, Isaac et Jacob, qui Eôoeiç, id est recti et jusli noncupantur. Unde et Geneseos liber ex eorum vocabulo nomen accepit. » Нжс e CommentariisHieronymi adnotavimus, ut videant nunc critici receniiores quam longe sint a vero, qui putant commentum esse auctorum Gemaroth, librum Geneseos appellari librum Justorum. Certe si commentum est, antiquius demonstratur omnibus Thalmudicie, nee solum apud Hebreo?, sed apud veteres scriptores etiam ecclesi as ticos olim acceptum. Plura adbuc de libro Justorum, cum ad secundum Samuelis librum ventum erit. Mart.

— Vide qua: nobis in Commentariis in Isaiœ cap. Xliv elEzechielis xvin, hac super re sunt animadversa.

dimieit in eis ullas reliquias, sed omne quod A quidem verbum, quod jusserat Dominus Mosi. Ce

spirare poterat, interfecit, sicut prœceperat ei Dominus Deus Israel, aCades-Barne usquead Gazam [b. Aza]. Omnem terrain Gosen usque Gabaon, universos reges et regiones eorum, uno cepit ímpetu, atque vastavit ; Dominus enim Deus Israel pugnabat pro eo, reversusque est cum omni Israel ad locum castorum in Galgala,

[C. LII, Cap. XI.] Quae cum audisset Jabin rex Asor, misit ad Jobab regem Madon, et ad regem Semeron, atque ad regem Achsaph : ad reges quoque Aquilonis qui babitabant in montanis et in planitie contra meridiem Chinerotb, in campeslribus quoque et in regionibus Dor juxta mare; Chananaeumque ab oriente et occidente,et Amorrh.'eum

pit ¡taque Josué omnem terram raontanam, et meridianam, terramque Gosen, et planitiem, etoccidcntalem plagam, montemque Israel, etcampestria ejus : et partem montisqua? ascenditSeir usquead Baal-Gad, per planitiem Li bani su bter mon tem Hermon: omnes reges eorum cepit, percussit et oecidit. Multo tempore pugnavit Josue contra reges istos. Nod fuit civitas que se traderet filiis Israel, praster Evœum, qui habitabat in Gabaon: omnes bellende cepit. [C. LV.] Domini enim sententia fuerat, ut indurarentur corda eorum, et pugnarent contra Israel, et caderent, et non mererentur ullam clementiain, ae périrent, sicut praeeeperat Dominus Mosi. [T. VI, С LVI.] In tempore illo

atque Hetthaeum ac Pherezœum et Jebusaeum in n venit Josue, et interfecit Enacim de montanis, de

montanis: Evaeum quoque qui babitabat ad radices Hermon, in terra Mispha. Egressique sunt omnes cum turmis suis populus multusnimis sicut arena, quœ est in littore maris, equi quoque et currus immense multitudinis. Conveneruntque omnes reges isti in unum ad aquas Merom, ut pugnarent contra Israel. Dixitque Dominus ad Josue : Ne timeas eos : eras enim hac eadem bora ego tradam omnes istos vulnerandoe [h. vulneratos] in con« spectu Israel :equos eorum subnervabis, et currus igne comgures. [G. LIII.] Venitque Josue, et omnis exercitus cum eo adversum illos ad aquas Merom subito, et irruerunt super eos tradiditque illos Dominus in manu Israel. Qui percusserunt eos, et persecuti sunt usque ad Sidonem mngnam, et

[Vulg. lacel de] Hebron, et Debir, et An ab, et de omni monte Juda, et Israel, urbesque eorum delevit. Non reliquit ullum de stirpe Enacim, in terra Quorum Israel : absque in civitatibus [h. non habet in civitatibus] Gaza, et Getb, et Azata, in quibus solis relicti sunt. Cepit ergo Josue omnem terram, sicut locutus est Dominus ad Mosen, et tradidit earn in possessionem filiis Israel, secundum partes et tribus suas. Quievitque terra a prasliis.

[Cap. XII.] Hi sunt reges quos percusserunt fllii Israel, et possederunt terram eorum trans Jordanem ad sous ortum ', a torrente Arnon usque ad montem Hermon, et omnem orientalem plagam quae respicit solitudinem. [C. LVH.J Seon rex Amorrhaeorum, qui habita vit in Esebon, dominatus

aquas Miserephoth [h. Miserephoth, in Latinum, " est ab Aroer, qua? sita est super ripam torrenlis

Aquas Calidas], campumque Mispbe, qui est ad orientalem illius partem IIa percussit omnes, ut nullas dimitteret ex eis reliquias: feciique sicut preceperat ei Dominus, e^uos eorum subnervavit, eurrusqueignecombussit. Reversusque statim cepit Asor, et regem ejus percussit gladio. Asor enim antiquitus inter omnia regna baec principatum tenebat. Percussitque omnes animas quœ ibidem morabantur. non di misit in ea ullas reliquias, sed usque ad internecionem universa vastavit, ipsamque urbem combussit incendio. ;G. LIV.] Et omnes per circuitum civitates, regesque earum cepit, percussit atque delevit, sicut prœceperat ei Moses famulus Domini. Absque urbibus,quae erant

Arnon, et mediae partis in valle, dimidiique Galaad. usque ad torren te m Jaboc,|qui est terminus filiorum Amnion. El a solitudine usque ad mare Cheneroth oontra orientem, et usque ad mare deserti, quod est mare salsissimum, ad orientalem plagam per viam quae ducit Beth-lisimoth: et ab australi parte, quae subjacet Asedoth-Pbisga. (B. |XIX.) Terminus Og regis Basan, de reliquiis Raphaim, qui habitavit in Astarotb, et in Edrai, et dominatus est in monte Hermon, etSalacba, atque in universa Basan, usque ad terminum Gesuri, el Machati et dimidiœ partis Galaad : terminum Seon regis Esebon. Moses famutus Domini, et filii Israel percusserunt eos, tradiditque terram eorum Muses in

in collibus et in tumuli* siine, esteras succendit D possessionem Hubenitis, et Gadditis et dimidia

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Jebusaeue Rex Jericho unus: rex Ai, quae est ex latere A. Bethel, unus, rex Jerusalem unus, rex Hebron unus, rex Jarimuth unus, rex Lachis unus,rex Eglon unus, rex Gezer unus, rex Debir unus, rex Geder unus, reí Harma unus, rex Harab unus, rex Libna unus, rex Adulam unus, rex Maceda unus, rex Beth-El unus, rex Tapphua unus, rex Epher unus, rex Apheo unus, rex Lassaron unus, rex Madon unus, rex Asor unus, rex Simeron Maron unus, rex Achsaph unus, rex Thanac unus, rex Mageddo unus, rex Cedes unus, rex Jacanaam Charmeli unus, rex Dor, et provinciae (h. de provincia) Dor unus, rex Gentium Galgal unus, rex Thirsaunus: omnee reges triginta et unus.

(T. VII, C. LIX, Cap. XIII.) Josue senex provecUeque aetatis erat, et dixit Dominus ad cum: В Senuisti, et longaevus es, terraque latissima derelicta est, quae necdum est sorte divisa : omnis videlicet Galilea, Philisthim, et universa Gesuri. A üuvio túrbido, qui irrigat /Egyptiim, usque ad términos Accuron contra aquilonem : terra Chanaan, qua in quinqué reguíos Philistim dividitur, Gazseos, et Azotios Ascalonitas, Gethœos, el Accaronitas. Ad meridiem vero sunt (h. Ad austrum sunt Evaei.) omnis terra Chanaan, et Maara Sidoniorum, usque Apheca et términos Amorrbaei, ejusque confinia (b...) Libani quoque regio contra orientem (h...), a Baal Gad sub monte Hermon, donee ingrediaris Emath. Omnium qui habitant in rnonte.a Libnno usque ad aquas Miserephntb, univeraique Sidonii. (B. XXI) Ego sum qui delebo p (h. ejiciam) eos a facie filiorum Israel. Veniat ergo in partem haereditatis Israel, sicut praecepi tibi. (С. LX.) Et nuno divide terram in possessionem novem tribubus, el dimidiae tribui Manasse, cum qua Ruben et Gad possederunt terram quam tradiditeis Moses famulus Domini trans fluenta Jordanie ad Orientalen! plagam. Ab Aroer, qua? sita est in ripa torrentis Arnon, et in vallis medio, universaque campestria Medaba, usque Dibon, et cunetas civitatesSeon regis Amorrhaei, qui regnavit in Escbon usque ad términos filiorum Ammon, et Gallad , se terminum Gesuri et Machati, et omnem roontem Hermon, et Universum Basan, usque Salecha, omne regnum Og in Basan, qui regnavit in Attarotb at Edrai, ipse fuit de reliquiis Ilaphaim: percussitque eos Moses, atque delevit. Noluerunt- D que disperdere filii Israel Gesuri et Maachati : et babitaverunt in medio Israel usque in praesentem diem. Tribui autem Levi non dedit possessionem; sed sacrificia et victimas (h. et victima;, non habet) Domini Dei Israel, ipsa est ejus haereditas, sicut loculus est illi. (C. LXI.) Dedit ergo Moses possessionem tribui filiorum Ruben juxta cognationee •ote. Fuitque terminus eorum ab Aroer, quae sita Mt in ripa torrentis Arnon, et in valle ejusdera torrentis media : universam planitiem (h. et urbem qne est in medio ejusdem torrentis, et universam planitiem) quae ducit Medaba, Esebon, cunctosque

viculos ejus (Vulg. earum), qui sunt in campestribus : Dibon quoque, et Bamoth-Baal, et oppidum Baal-Maon, Jasa, et Cedemoth, et Mephaatb, et Ciriathaim, et Sibama, et Sereth-Assahar in monte convallis. Deth-Phohoret Asedoth-Phisga,et BethJisimoth ; omnes urbes campestres, universaque régnaSeon regis Amorrhaei, qui regnavit in Esebon, quem percussit Moses cum prineipibus Madian: ¿vi et Recem, et Sur, et Hur, et Reba, duces (Vulg. tac. duces) Seon habitatores terrae. Et Balaam filium licor hariolum occidcrunl filii Israel gladio cum cœteris interfectis. Factusque est terminus filiorum Ruben Jordanie fluvius. Назс est possessio Rubenitarum per cognationes suas urbium et viculorum. (C. LXII.) Deditque Moses tribui Gad et filïis ejus per cognationes suas possessionem,cujus haec divisio est (h. cujus iste est terminus). Terminus Jaser, et omnes civitates Galaad,dimidiamque partem terras filiorum Ammon, usque ad Aroer, quae est contra Rabba. Et ab Esebon usque Itamath, Misphe et Batooim : et a Manaim usque ad h...) terminum Dabir. In valle quoque Beth Aram, et Beth-Nemra, et Soccoth, et Saphon reliquam partem regni Seon regis Esebon : hujus quoque Jordania finis est usque ad extremam partem maris Chenereth trans Jordanem ad orient aie m plagam, Haec est possessio filiorum Gad per familias suas, civitates et villae earum. (C. LXIII.) Dedit et dimidiae tribui Manasse, filiisque ejus juxta cognationes suas possessionem, cujus hoc prineipium est: a Manaim universam Basan, et cuneta régna Og regis Basan, omnesque vicos Jair, qui sunt in Basan, sexaginta oppida. Et dimidiam partem Galaad, Astaroth, et Edrai, urbes regni Og in Basan: filiis Machir, filii Manasse, dimidiae parti Quorum Mach ir juxta cognationes suas. Hanc possessionem divisit Moses in campestribus Moab trans Jordancm contra Jericho ad orientaient plagam. Tribui autem Levi non dedit possessionem quoniam Dominus Deus Israel ipse est possessio ejus, ut locutus est illi.

(C. LXIV, Cap. XIV.) Hoc est quod possederunt filii Israel in terra Chanaan, qnam dederunt eis Eleazar sacerdos et Josue filius Nun, et principes familiarum per tribus Israel : sorte omnia dividentes, sicut praeceperat Dominus in manu Mosi, novem tribubus et dimidiae tribui. Duabus enim tribubus etdimidiaedederat Moses trans Jordanem possessionem : absque Levitis, qui nihil terrae aeceperunt inter fratres suos : ted in corum successerunt locum (h. non habet ea, ted sic : Quoniam filii Joseph in duas fuere divisi tribus) filii Joseph in duas divisi tribus, Manasse et Ephraim : nee aeceperunt. Levitra aliam in terra partem, nisi urbes ad habitandum, et suburbana earum ad alenda jumenta et pécora sua. Sicut praeceperat Dominus Mosi, ita fecerunt filii Israel, et diviserunt terram. (B. XXII, С LXV.) Accesserunt itaque filii Juda a Josue in Galgals, loculusque est ad eum Chaleb filius Je

« PoprzedniaDalej »