Obrazy na stronie
PDF

Busque est Aaron ad Mosen ad ostium tabernaculi A custodite sacerdotium veetrum ; et omnia quae ad

foederis postquam quievit interitus,

(В. XLIV, С. XLIX, Cap. XVfl.) Et locutus est Dominus ad Mosen, dicens: Loquere ad filios Israel, et arcipe ab eis virgas singulas per cognationes suas, a cunctis priacipibus tribuum, virgas duodecim (h. et sint virgas duoiecim), et uniuecujuaque nomen superscribes virga? suœ. Nomen autem Aaron erit in Iribu (h. in virga) Levi, et una virga cunetas eorum (Yulg. scorsum) familias continebit.ponesquc еаз in tabernáculo fœderis,coram testimonio, ubi loquar ad te. Quem ex bis elegero, germinabit virga ejus, et cobibebo a me querimonias filiorum Israel.quibus contra vos murmurant.

cultum altaría pertinent, et intra velum sunt, per sacerdotes administrabuntur. Si qui externus accesserit, occidetûr (h. morietur), (В. Xlvi, С. LI), Loculusque est Dominus ad Aaroa: Ecce ego dedi tibi custodiam primitiarum mearum. Omnia qua? sanctificantur a filiia Israel, tibi tradidi et liliistuispro officio sacerdotali legitima sempiterna. Haec ergo acoipies (b. Haec ergo erunt tibi) de hie quae sanctificantur, et oblata aunt Domino. Omnia oblatio, et sacriflcium, et quidquid pro peccalo atque delicto redditur mihi, et cedit in Sancta sanctorum,tuum erit, et filiorum tuorura.In sanctuaiio comedeaillud(h.InSanctissanctorumcomedea illud) marea tantumedent ex eo,quiaconaecratum est tibi.

[ocr errors]

runtque virgo duodecim cum (h. cum. Noatri, abaque) virga Aaron '. Quaa cum posuisaet Mosea coram Domino in tabernáculo teatimonii, sequenti die regressus invenit germinasse virgam Aaron in domoLevi,etturgentibua gemmis,ieruperant flores, qui, foliis dilatatia, in amygdalae deformati aunt (h. qui in amygdalae deformati aunt). Prolulil ergo Mosesomnes virgas de conspectu Domini ad eunetos filios Israel : videruntque, et reeeperunt singuli virgas suas. Dixitque Dominus ad Мозеп: Refer virgam Aaron in tabernaculum testimonii, ut servetur ibi in signum rebellium filiorum (Yulg. add. Israel), et quieecant querelas eorum a me, ne moriantur. Fecitque Moses sicut praeceperat Dominus. Dixerunt autem filii Israel ad Mosen : Ecce defecimus (Vulg. consumpti sumas), omnes perivimua. Quicunque aceedit ad tabernaculum Domini, morietur (Vulg. morilur). Num usque ad internecioncm cuncti delendi sunius?

(T. XI. B. XLV, С L, Cap. XVIII.) Dixitque Dominus ad Aaron : Tu, et filii tui, et domus patris tui tecum, portabitis iniquitatem sanctuarii: et tu et filii tui simul, susiinebitis peccatn sacerdotii veatri. Sed et fratrea tuoa de tribu Levi, eceptrum patris tui aume tecum, praatoque aint etminietrent tibi,tu autem et filii tuiministrabitis in tabernáculo testimonii. Excubabuntque Levita? ad praecepla tua, et ad cuneta opera tabernaculi, itaduntaxat, utad vasa sanctuarii et ad altare non accédant, ne et i 11 i

petuo : qui mundus eet in domo tua, vescetur eis. ümnem medullam (b. pinguedinem) olei, et vini, ac frumenti, quidquid offerunt primitiarum Domino, tibi dedi. Univeraae frugum primitiae, quas gignit humus, et Domino deportantur, cedent in usus tuoa :qui mundus est in domo tua, vescetur eis. Omne quod ex voto reddiderint filii Israel, tuum erit (h. omne quod conaecratur a filiis Israel tuum erit. Quidquid primum erumpit e vulva cuneta; carnis, quam offerunt Domino, aive ex hominibus, sive de pecoribus fuerit, tui juris erit: ita duntaxat, ut pro hominis primogénito pretium accipias, et omne animal qnod immundum eat, redimí faciea, cujua redemptio erit post unum menC aem, aiclia argenti quinqué (h. cujus redemptio erit post unum mensem, ad asatimationem tuam aiclia argenti quíneme), pondere sanctuarii. Siclus viginti óbolos habet. Primogenitum autem bovis et ovia et caprœ non faciès redimí, quia aanctificata sunt Domino; aanguinem tantum eorum tundes super altare, et adipes adolebis in suavisaimum odorem Domino.Carnea vero in usura tuum cedent, sicut pectusculum consecratum, et annus dexter, tua erunt. Omnes primitias sanctuarii, quas offerunt filii Israel Domino,tibi dedi, et filiia ас filiabus tuie, jure perpetuo. Pactum salis eat sempiternum coram Domino, tibi ас filiia tuia (C. LII.) Dixitque Dominus ad Aaron : In terra eornm nihil possidebitis, nee babebitis partem inter eos : ego pars et

oriantur, et vos pereatis simul.Sint autemtecum, n haereditas tua in medio filiorum Israel. Filiis au

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

nibus vestris. Nihil aliud possidebunt, deoimarum A boo septena diebus fuerit immundus : aspergetur ex

oblatione coutenti, quae in usus eorum et neccssariaeeparavi (C. LUI.) Locutusque est Dominus ad Hosen, dicens : Praecipe Levitis, atque denuntia: Com acceperitis a filiis Israel decimas, quas dedi »obis (h. quas dedi vobis in hasreditatem), primitias earum offerte Domino, id est, decimam partem decimas, ut reputetur vobis in oblationem primitivorum, tarn de areis quam de torcularibu? : et universia quorum accipitis (h. et reputabitur vobis: quasi de area et torculari dederitis primillas), oüerte Domino, et date Aaron sacerdoti. Omnia qua ofTeretis ex deeimis, et in donaría Domini separabitis, optima et electa erunt. Dicesque .'./'о? : Si (b. Cum) praeclara et meliora quasque

hac aquo, die tertio et séptimo, et sie mundabitur. Si die tertio aspersus non fuerit, séptimo non potent emundari. Omnis qui letigerit humanos animée morticinum, et aspersus hac commistione non fuerit, polluet tabernaculum Domini, et peribit ex Israel : quia aqua expiationis non est aspersus, immundus erit, et manebit spurcitia ejus super eum. lata est lex hominis qui moritur in tabernacuto : Omnes qui ingrediuntur tentorium illius, et universa vasa qua» ibi sunt, polluta erunt Septem diebus. Vas, quod non habiierit operculum, пес ligaturam desuper, iramundum erit. Si quia in agro teligerit cadaver occisi hominis, autper se mortui, sive os illius, vel sepulcrum, immunduserit septem

obtuleritis ex decimis, reputabitur vobis quasi de n diebus. (C. LIV.) Tollentque de cineribus combu

area et torculari dederitis primilias : et comedetis easin omnibus locis vestris, tam vos quam famiii-E vestrae : quia pretiumestpro ministerio, quoservilis io tabernáculo testimonii. Et non peccabitis super hoc, egregia vobis et pinguia reservantes, oepolluatisoblationes filiorum Israel, etmoriamini.

(T. XII, B. XLVII, Cap. XIX.) Locutusque est Dominus ad Mosen et Aaron, dicens : Ista religio victimas (h. religio legis) quam constituit Dominus. Precipe filiis Israel, ut adducant ad te vaccam rufam astatis integras, in qua nulla sit macula, nee portaverit jugura : tradetisqueeam Eleazaro sacerdoti. Qui eductam extra castra, immolabit in con.:pectuomnium : et tingenedigitum in sanguineejus ¡¡•ettollens de sanguine ejus in digito suo), uperget contra fores tabernaculi septem vicibus,

T'.L.buret earn cunctis videntibus, tam pelle et cari bus ejus quam sanguine et timo Iluminas traditis. Lignum quoque cedrinum. et hyssopum, coccumloebie linctum sacerdos mittet in Hammam, quas vaccam vorat. Et tunc demum, lotis vestibus '-'■ corpore suo, ingredietur in castra, commacula¡asque erit usque ad vesperum. Sed et ille qui 'ombusserit earn, lavabit vestimenta.sua et corpus, ¡¡immundus erit usque ad vesperum. Golliget mtem vir niundus ciñeres vaccaa, et effundet eos Ь. et ponet eos) extra in loco purissimo, ut riat multitudini filiorum Israel in custodiam, et in Цош aspersionis : quia peccato (h. quia pro peotato sunt) vacca combusta est. Cumque laverit, qu.

stionis atque peccati (h. combustionis peccati), et mittent aquas vivas super eos in vas. In quibus cum homo mundus tinxerit hyssopum, asperget ex eo omne tentorium, et cunctam Bupellectilem.et homines hujuscemodi contagione pollutos : atque hoc modo mundus lustrabit immundum tertio et séptimo die. Expiatusque die séptimo, lavabit et se et vestimenta sua, et immundus erit usque ad vesprram. Si quis hoc ritu non luerit expiatus, peribit anima illius de medio Ecclesias: quia sancluarium Domini polluit, et non est aqua lustrationis aspersus. Erit (h. Non est aqua lustrationis aspersus, immundus erit) hoc prasceptum legitimum sempiternum. Ipse quoque qui aspergit aquas, lavabit vestimenta sua. Omnis qui tetigerit aquas expiationis С immundus erit usque ad vesperum. Quidquid tetigerit immundus, immundum faciet : et anima quas horum quidpiam tetigerit, immunda erit usque ad vesperam.

(B. XLVIII, G. LV, Cap. XX.) Vcneruntque fllii Israel, et omnis multitudo indesertum Sin, menso primo, et mansit populus in Cades. Mortuaqueest ibi Maria, et sepulta in eodem loco. Cumque indigeret aqua populus, coierunt adversus Mosen et Aaron : et versi in seditionem, dixerunt: Шпат periissemus inter fratres nostros coram Domino, Cur eduxistis Ecclesiam Domini in solitudinem, ut et nos et nostra jumenta moriantur (Vulg. moriamur) ? Quare nos fecistis ascenderé de Algypto, et adduxistis in locum ¡stum pessimum.qui seri non

»ace« portaverit ciñeres, vestimenta sua, immun. D potest, qui пес ficum gignit, nee vineas, nee mala ius erit usque ad vesperum. Habebunl hoc granata, insuper et aquam non habet ad bibendum '-»i Ierael et advenas, qui habitant inter eos, Ingressusque Moses et Aaron, dimissa multitudine, «¿Mum jure perpetuo ' (h. legitimum sem- tabernaculum l-ederis, corruerunt proni in terram * ptemmn). Qui tetigeritcadaverhominis et propter (C. LVI) Et apparuit gloria Domini (h. Et apparuit illis gloria Domini super eos. Locutusque est Do- A quamobrem divertit ab eo Israel. Cum^ne castra

[ocr errors][merged small]

minus ad Mosen, dicens : Tolle virgam, el congrega populum, tu et Aaron frater tuus, et loquimini ad petram coram eis, et illa dabit aquas. Gumque eduxeris aquam de petra, bibet omnis multitudo et jumenta ejus. Tulit igitur [Moses virgain, quaeerat in conspectu Domini, sicul praeceperat ei, congregate multitudine ante petram, dixilqueeis : Audite, rebelles et increduli [h. non habet, [increduli]. Num de petra hac vobis aquam poterimus [h. potero] ejicere ' ? Cumque elevasset Moses manum, percutiens virga bis silicem, egressae sunt aquae largissimaj, ila ut populus biberet et jumenta. Dixilque Dominus ad Mosen et Aaron : Quia non crcdidistis mihi, ut sancUricuretis me coram liliis

movissent de Cades, venerunt in montem Hor, qui est in finilius terra; Edom. (G. LVIII.) Ubi locutus est Dominus ad Mosen : Pergat, inquit, Aaron ad populos suos: non enim intrabit lerram, quam dedi filiis Israel, eo quod incredulus fuerit (h. со quod increduli fueritis) ori meo,"ad Aquas contradictionis. Toile Aaron, et filium ejus cum eo, et duces eos in montem Hor. Cumque nudaveris patrem veste sua, indues ea Eleazarum filium ejus, et Aaron colligetur, et morieturibi. Fecit Moses ut praeceperat Dominus, et ascenderunt in montem Hor cnram omni multitudine. Cumque Aaron spoliasset vestibus suis, induit eis Eleazarum filium ejus. Illo mortuoin mentis supercilio, descendit

Israel, non inlroducetis hos populos in lerram pcum Eleazaro. Omnis aulem multitudo videns oc quam dabo eis. Назс est aqua contradiclionie, ubi jurgati sunt filii Israel contra Dominum, et sanctificatus est in eis. (T. XIII, B. XLIX.) Misit intcrea nuntios Mosee de, Cades ad regem Edom, qui dicetent: Hœc mandat [h. dicitj frater tuus Israel. Nosli omne m laborem qui apprehendit [h. invenit nos, quomodo descenderint paires noslri in jïîgyptum, et habitaverimus ibi multo tempore, al'flixerintque nos ^gyptii, et patres nostros, et quomodo clamavorimus ad Dominum, et exaudierit nos, miseritque angelum, qui cduxerit nos de ¿Egypte Et ecce in urbe Cades, qua; est in extremis linibus tuis positi obsecramus, ut nobis transiré liceat per terram tuam. Non ibimus per agros per vineas, non bibemus aquas de puteis tuis, sed gradiemur

cuhuisse Aaron, flevit super eo triginta diebus per cunetas familias suas.

(В. LI, С. LIX, Cap. XXI.) Quod cum audisset Chananœus rex Arad, qui habitabat ad meridiem, venisse scilicet Israel per exploratorum viam, pugnavit contra ilium, et victor existons duxit ex eo pra?dam. A Israel voto se Domino obligaos ait: Si Iradideris populum islum in manu mea, delebo (h. anathematizabo) urbes ejus. Exaudivitque Dominus preces Israel, et tradidil Chananaeum, quem ille interlock, subversis urbibus ejus, et voeavit nomen loci illius Horma, id est, anathema. Profecti sunt autem et de monte Ног per viam, quae ducit ad mare Rubrum, ut circumirent torrara Edom. Et taedere coepit populum itineris ac labo

[ocr errors]

diñantes, doñeo transeamus términos tuos. (С. LVII.) Cui respondit Edom : Non transibis per me, alioquin armatus occurram tibi. Dixeruntque filii Israel: Per tritam gradiemur viam, et si biberimus aquas tuas nos et pécora nostra, dabimus quod justum est : nulla erit in pretio dilficultas, tantum velociter transeamus. At ille respondit : Non transibis. Statimque regressus est obvius. cura infinita multitudine, et manu forti. nec vokiii acquiesoere deprecanti, uteoncederet transilum per fines suos

ait: Cur eduxisli nos de iEgypto, ut moreremur in solitudine? Deest panis, non sunt aqua; : anima nostra jam nauseat super cibo isto levissimo. Quamobrem misit Dominus in populum Ígnitos serpentes, ad quorum plagas (h. morsus), et mortes plurimorum, venerunt ad Mosen, atque dixerunt: Peccavimus quia locuti sumus contra Dominum et te: oro ut tollat a nobis serpentem. Oravitque Moses pro populo. (С. LX.) et locutus est Dominus ad eum: Fac serpentem », et pone eum

mus et Augustinus, tot erant exemplaria diversa,
quot codices. Sunt qui putant hoc addilamentum
sumptura fuisse ex aliqua paraphrasi Chaldaica
quarum olim major numerus erat, quam Rit hodie
Quidquid vero dicatur, certum est verba hwc su-
perabundare in exemplaribus Bibliorum, quia non
exstant in textu llobrœo, vel Samaritano ; non in
translatione LXX Seniorum, neque apud alios in-
terpretes, Chaldœum puta, Syrum, et Arabern.
Denique supersunt adhuc Latini Bibliorum sacro-
rum codices optima; notes, in quibus absunt quae
in editis abundare videotur. Hujus rei fidem facit
Biblorum exemplar Corbeinse ante octingentos
annos descriptum, in quo nihil invenías prœtcrea,
quae in Hebraico textu leguntur: et si posterins
omendatur vitiosus aliquis. totura additamenlum
suppleverit ad oram marginalem volumins, cum
signo pósito in textu, quasi hœc verba ibi deside-
rarentur. Mart.
— Insigne illud additamentum, quod subjungunt

hie loci Latini omnes vulgati Bibliorum codices, in uno Urbinatems. invenimus : scilicet, Clamaveruntque ad Dominum, atque dixerunt : Domine Dens, г» audi clamorom hujus populi, et aperi eis Ihesaurum tuuvi, ¡ontem aqux viltr, ut satiati, cesset murrnuratioeorum. Quae minime novit Palatin, ms., et in Memmiano quoque exemplari dieunlur expuneta. Notum vero neque in Hebreo, Chaldaao.aut Sepluaginta, sive in expressis ad eos textus versionibus haberi.

1 Ad solum Mosen loquentem hoc verbum refert Scholiastes noster ; sed in Hebraeo vox est pluralis numeri, ejiciemut, vel, educemus. Mart.

— Notatum et Marlianaoo contra Scholiastis sen tentiam, in НеЬгаэо archelypo dici plurium numero N'U'Jl ex/irimemus.

* Addunt Vulguti libri xneum, pro quo malim igneutn: Uebrams enim serpentem hic non habet, sod lantum *|"ш, quod est, urentern.

[ocr errors]

Fecit ergo Moses scrpentem aeneum, et posuit eum pro signo; quem cum percussi aspicerent, sanabantur. Profectique filii Israel castrametati sunt in Oboth. Unde egressi fixere tentoria in Hiebarim, in solitudine, qua respicit Moab contra orientalem plagam. Et inde raoventes, venerunt aJ torrentem Zared. (B. LIU.) Quem relinquentes castrametati sunl contra Arnon, quae est in deserto, et proeminetinünibue Amorrhaäi. Siquidem Arnon terminus est in Moab, dividens Moabites et Amorrhaeos. Unde dicitur in libro Bellorum Domini: Sicut fecit in mari Rubro, sic faciet in torrentibus Arnon. Scopnli torrcntium inclinati sunt, ut.requiescerent in Ar ', et recumberent in linibus Moabitarum. (C, LXI.) Et ex eo loco apparuit puteus, super quo

Esebonscilicet.etviculisejus. UrbsEsebon fuit Scon regis Amorrhaei, qui pugnavit contra regem Moab5: et Luiït omnem [h. contra regem Moab priorem 6] terram, quae ditionis illius luerat, usque Arnon. Idcirco dioitur in Proverbio : Venite in Esebon, aediflcetur et construatur civitas Seon. Ignis egressus est de Esebon, flamma de oppido Seon, et dcvoravit Ar Moabitarum, et habitatores excelsorum Arnon. Va? tibi, Moab ! peristi, popule Chamos! Del it litios ejus in tugam, et filias in captivitatein regi Amorrhaeorum, Seon. Jugum ipsorum disparût ab Esebon usque Dibon : lassi pervenerunt in Nophe, et usque 7 [b. quae contra] Medaba (B. LIV.)Hahitaxit itaque Israel in terra Amorrhaei. Misitque Moses qui explorarent Jazer : cujus сере

locutusest Dominus ad Mosen: Congrega popu- " runt viculos, et possederunt habitatores. Verte

lum, ei dabo etaquam. Tunc cecinit Israel carmen islud 2 : Ascendat puteus. Goncinebant: Puteus, quem foderunt principes, et paravernnt duces multitudes in datore legis (h. in doctore legis), et in bacnlis suis. De solitudine, Matthana : etde MatthacaNahaliel 3 : deNahaliel in Bamoth. De Bamoth, vallis est in regione Moab, in vértice Phasga, quod respicit contra desertum. Misit autein Israel nuntios ad Seon regem Amorrhaeorum, dicens: Obsecro ut transiré mihi liceat per terram tuam, non declinabimus in agros et in vineas, non bibemus aquas * ex puteis, via regia gradiemur, donec transeamus términos tuos. Qui concederé noluit, ut transiret Israel per fines suos : quin potius.ex

runtque se, et ascenderunt per viam Basan, et oecurrit eis üg rex Basan cum omni populo suo, pugnaturus in Edrai. Dixitque Dominus ad Moson: Ne timeas eum, quia in manu tuatradidi iilum, et omnem populum ac terram ejus, faciesque illi sicut fecisti Seon regi Amorrhaeorum habitabori Esebon. Percusserunt igitur ethunc cum filiis suis, universumque populum ejus usque ad internecioneiti, et possederunt terram illius.

(B. LV. Cap. XXII. ) Profectique castrametati sunt in oampestribus Moab, ubi trans Jordanem Jericho sita est. (T. XIV, G. LXIII). Videos autem Balac filius Sephor omnia, quae fecerat Israel Amorrhaeo, el quod pertimuissent eum Moabita?, et

eroitu congrégalo, egressus est obviam in deser- С imp'ctum ejus ferre non possent, dixit ad majores

tum, et venit in Jasa, pugnavitque contra eum. A quo percussus est inore gladii, et possessa est terra ejus ab Arnon usque Jebboc, et filios Amnion : quia forti praesidio tenebantur termini Ammonitarum. (C. LXI1.) Tulit ergo Israel ou,пев

1 Pro Ar, Canon et alii fere omnes mss. codices legunt, Arnon ; sed error bic est librariorum, qui ei immediate praecedenti Arnon deeepti sunt, non intelligentes apud Hieronymum libro de Loci* Hebmicis,Arnon esserupem quamdamin sublime projeetam in linibus Amorrhaeorum, inter Moab et quod a Septuaginta interpretibus perexlensam vocalem Er dicitur. De nomine Ar idem llieronymus Üb. vi Comment.in cap. xv (vers, f) Isaiaj hase a nobis observan voluit: Pro Ar, inquit, quod tolm Theolotio ila posuit ut legitur in Hebrxo, Aquila et

natu Madian : ita delebit hie populus omnes qui in nostris finibus eommorantur, quomodo solet bos herbas usque ad radices carpere. Ipse erateo tempore rex in Moab.Misit ergo nuntios ad Balaam filiuin Beor hariolum, qui hahitabal super Humen

vértice Phasga, qui prospicit contra desertum. Hxc toca in finibus Amerrhxorum quidam interpretantes, putant non mansiones esse, sed transiius. etc. Prudente siudiosumcfue lectorem rugatum vclim, ut sciat Hieronymum hoc loco venere quœdam nomina Hebraica juxta proprias signiticationes, licet in sacro textu ea posuerit ut leguutur in HoЬгазо. Мант.

»Codex Urbinas plus, atque aliter habet: Profectique solitudine in Matthana: de Matthana in Natutliel. etc., ferme rectius Conler. si libet epist.

tymmachus urbem interpretan sunt, non conside- n 78, de Mansionibus, ad Fabiol., mans. 39, ubi tortmles quod inter Ais el Res elementa Hebraica, joo tum hoc carmen alus saepe verbis récitât S. Pater. litleram non haberei : quse si esset, recle cinilas dl- * Vocem aquas Urbinas ms. ignorât ; habet ta

certlur. Mart. men Hebrœum archetypum, aliique libri.

8 Equidem et in Hebraeo additur П<МПЛ primum. « Bene monet scholiastes, quod Seon rex Amorrhaeorum expugnavit regem Moab priorem ; significat enim Scriptura hujus loci expugnatum luisse aSeone regem Moabitarum primum, vel eum qui regnaverat aute Balac. Мапт.

1 Ohm pro ~W ad, quod scribitur in Hebraeo hodierno, legebant hie by, al, ut liquet e textu Sarnaritano, ac ex praesenti canonis adnotatione marginali. Mart.

— Legerit scholiastes, quemadmodum Samaritanus interpres, by pro 7У, quod et Martian, putat

'Totum carmen illud récitât S. Hieronymus «pistola ad Fabiolam de 42 Mansionibus Israelitarorn in deserto : quod cum insignes habeat a nostra textu variâmes lectiones, non abs re visum est hue ipsa Hieronymi verba transtulisso. Sic igitor legas in mansione 3g : Post hxc venerunt ad ршеит, ubi cecinit Israel carmen hoc: Ascende, pntee.quem foderunt principes, et aperuerunt duces populorum in datore legum, et in báculo ejus ft de solitudine in Matthana, et de Mathana ad torrentem Dei, et de torrente Dei ad excelsa, et áe excclsis ad vallem quae est in regione Moab in

terras filiorum Amnion • (h. Miaif ergo nuntioa ad \ agrum. Quam cum verberaretBalaam, etvellcl ad

Balaam iiliuni Behor, qui habüabat in Phetho super flumen terrx filiorumpopuli sui), ut vocareut eum, et dicerent : Ecce egressus est populus ex ¿Egypto, qui operuit superficiem terras, sedens contra meVeni igitur, et maledic populo huic, quia fortior me est: si quo modo possiin percutere eum, et ejicere de terra mea(h. non habet, mea) : novi enira quod benedictus sit,cui benedixeris.etmaledictus, in quern maledicta congesseris. Pcrrexeruntque séniores Moab, et majores natu Madian, habentes divinationispreliumin manibus. Cumque venissent ad Balaam, et narrassent ei omnia verba Baluc, il le respondit: Manete hic nocte, et respondebo quidquid mihidixerit Dominus. Manentibusautem

semitam reducere, stetit angélus (h.) Domini in anguatiis duarum maceriarum.quibus vines? cingebantur. Quern videns asina, junxit se parieti, et attrivit sedentis pedem. At ille iterum verberabat earn, et nihilominus ángelus fh.) Domini ad locum angustum transiens, ubi nee ad dexteram nee ad sinistram polerat deviare, obvius stetit. Cumque vidisset asinastantem angelum (h.) Domini, cecidit sub pedibus sedentis, qui iratus, vehementins caedebat fuste (h. báculo) latera ejus. (С, LX1V.) Aperuilque Dominus os asina?, et locuta est : Quid feci tibi ?cur percutís me ecce jam tertio? Respondit Balaam : Quia commeruisti, et illusisti mihi (h. Quia illusisti mihi): utinam baberem gladium,

illis apud Balaam,venit Deus,ct ait ad eum : Quid n utle percuterem (h. Si haberem gladium in manu sibi volunt homines isti apud te? (h. qui sunt om- mea, utique inlerficerem te). Dixit asina : Nonne

nes isti qui sunt apud te ?) Respondit: Balac, Alius Sepphor, rex Moabitarum, misit ad me, dicens: Ecce populus qui egressus est de ^Egypto, operuit superliciem terras veni et maledic, ei si quo modo possim pugnans abigere eum. Uixitque Deus ad Balaam : Noli ire cum eis, ñeque maledicas populo, quia benedictus est. Qui mane consurgens dixit ad principes : Ite in terram vestram, quia prohibuit me Dominus venire vohiscum. Reversi principes dixerunt ad Balac: Noluit Balaam venire nobiscum. Ruráum ille multo plures et nobiliores quam ante miserat, misit. Qui cum venissent ad Balaam, dixerunt: Sic dicit (h. Нэвс dicit) Balac Alius Sepphor: Ne cuncteris venire ad me;

animal tuum sum, cui semper sedere consueviäti usque in prassentem diem? die quid simile unquam fecerim tibi. Atille ait: Nunquam. Protinus aperuit Dominus oculos Balaam, et vidit angelum (h.) Domini stantem in via, evaginato gladio, adoravitque eum pronus in terram (h. non habet, in terram). Cui angélus (h.) Domini :Cur, inquit, tertio verberas asinara tuam? Ego veni ut adversarer tibi, quia perversa est via tua, mihique contraria, et nisi asina declinasset de via, dans locum resistenti, te occidissem, et illa viveret. Dixit Balaam: Peccavi, nescions quod tu stares contra me, et nunc si dieplicet tibi ut vadiim, revertar. Ait ángelus (b.) Domini : Vade cum istis, el cave nealiud quam pre

Paratus sum honoraro te, et quidquid volueris С cepero tibi loquaris. Ivit igiiur cum priucipibus

dabo (h. faciam. Vulij add. tibi) : veni, et maledic populo isti. Respondit Balaam : Si dederit mihi Balac plenam domum suam argenti et auri, non potero immutare verbum Domini Dei mei, ut vel plus, vel minus loquar. Obsecro, ut hie maneutis etiam hac nocte, et scire queam quid mihi rursum respondeat Dominus. Venit ergo Deus Hd Bataam nocte, et ait ei : Si vocare te veneruiit homines isti, surge, et vade cum eis : ita duntaxat, ut quod tibi praseepero, facias. Surrexit Balaam mane, et strata asina sua, profectus est cum eis. Et iratus est Deus (h. Et iratus est Deus eo quod pergeret). Stetitque ángelus Domini in via contra Balaam, qui sedebal asina?, et duos pueros habebat secum.

Quod cum audisset Balac,egressus est in occursum ejus, in oppido Moabitarum, quod situm est in extremis finibus Arnon. Dixitque ad Balaam : Misi nuntios ut vocarem te : cur non statim venisti ad me ? an quia mercedem adventui tuo reddere nequeo ? Cui ille respondit : Ecce adsum : nunquid potero loqui aliud, nisi quod Deus posueritin ore meo? Perrexerunt ergo simul,etvenerunt in urbem' qua? in extremis (Husoth, qua? vertitur in Latinum, extrema) regni ejus finibus erat "(h. non habet, qua? in extremis finibus regni ejus erat. Sic habet: Etveneruntin urbem). Cumque occidisset Balac boves et oves, misit ad Balaam et principes qui cumeo erant muñera. Mane aulem facto, duxil

Cernens asina angelum (h.) Domini stantem in via, fj eum ad excelsa Baal, et intuitua est exlremam evaginato gladio, avertit ae de itinere, et ibat per partem populi.

[merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »