Obrazy na stronie
PDF

super caput ejus, et immolabit earn in loco ubi A rogabit pro eo offerens arietem, et di mittel ur ei

soient holocaustorum caedi hostiee. Sumetque sacerdos de sanguine ejus digito suo, et tangens cornua altaris holocausti, reliquum fundet, ad basim ejus. Omnem quoque auferens adipem, sicut auferrt sillet adeps arietis qui immolaturpro pacifias, cremabit super altare in incensum Domini, rogabitque pro eo et pro peccato ejus, et dimittetur ei.

[C. Ill, Cap. V.] Si peccaverit anima, et audierit vocem adjurantis, testifique fuerit quod aut ipse vidi! aut conscius est: nisi indicaverit, portabit iniquitatem suam. Anima qua' tetigerit aliquid immundum, sive quod occisum a bestia est, aut perse mortuum, vel quodlibet aliud reptile, et

Anima si peccaverit per ignorantiam, feceritque unum ex lis quae Domini lege prohibentur, et peccati rea intellexerit iniquitatem suam, offeret arietem immaculatum de gregibus sacerdoli justa mensuram aestimationemque peccati: qui orabit pro eo, quia nesciens fecerit, et dimittelur ei quia per errorem deliquit in Dominum.

[С. IV, Cap. VI.] Locutuseet Dominus ad Mosen, dicens : Anima quœ peccaverit, et comtemplo Domino, negaverit deposilum proximo suo, quod fldei ejus creditum fuerat [h.aut id quod fldei ejus creditumfuerat],vel vi aliquidextorserit,aut calumniam fecerit, sive rem porditam invenerit, et inflcians insuper pejeraverit, et quodlibet aliud ex pluribus

obüta fuerit [h. anima quae tetigerit aliquid immun- n fecerit, in quibus peccare soient homines, convicta

dum, aut cadaver bestias immundae vel cujuslibet çnadrupedis vel reptilis animantis irnniundi, et oblita fuerit] immunditiae suae, rea est, et deliquit: etsi tetigerit quid nam de imrnund ilia hominis juxta omnem impuritatem qua pollui solet, oblitaque cognoverit postea, subjacebit delicto. Anima quœ juraient et protulerit labiis suis, ut vel male quid faceret vel bene, et idipsum juramento et sermone firmaverit, oblitaque postea intellexerit delictum iuum,»gatpœnitentiani pro peccato,et offeret agnam de gregibus, sive capram, orabitque pro ea sáceres et pro peccato ejus: sin autem non potuerit oîerre pecus,offerat duos turtures, vel duos pullos columbarum Domino, umim pro peccato, et alterom in bolocaustiim, dabitque eos sacerdoti, qui

delicti, reddet omnia, quae, perfraudem voluitobtinere, integra, et quintam insuper partem domino, cui damnum intulerat. Pro peccato autem suo offeret arietem immaculatum de grege,et dabit eum sacerdoti, juxta eeetimationem mensuramque delicti,qui rogabit pro eo coram Domino, et dimitteturilli pro singulis, quae faciendo peccavit. [B. Ill, C. V.] Locutus est Dominus ad Mosen, dicens : Praecipe Aaron et filiis ejus : Haec est lex holocausti : Cremabitur in altari tota node usque mane: ignis ex eodem altari erit. Vestietur sacerdos tunica et feminalibus lineis : tolletque ciñeres quos vorans ignis excussit, et ponens juxta altare, spoliabitur prioribus vestimentis,indutusque aliis, eiferet eos extra castra et in loco mundissimo [h. non habet, usque

primum ofTerens pro peccato, retorquebit caput С ad favillam consumí faciei] usque ad favillam con

ejos ad pínnulas [h. cervicem], ita ut eolio haereat, el non penitus abrumpatur. Et asperget de sanguine ejus parietpm altaris : quiquid autem reliquum fuerit, faciet distillare ad fundamentum ejus, quia pro peccato est. Alterum vero adolebit holotauslum, ut fieri solet : rogabitque pro eo sacerdos et pro peccato ejus [h. expiabit super eum sacerdos pro peccato ejus], et dimittetur ei. Quod si non quiveritmanus ejus ofTerre duos turtures, vel duos pollos columbee,offeret pro peccato similam, partem epha deeimam, non mittet in eam oleum, nee thuris aliquid imponet, quia pro peccato est; trafique eam sacerdoti, qui plenum ex ea pugillum biuriens ', cremabit super altare in monumenlum

sumi faciet. Ignis autem in altari semper ardebit, quem nutriet sacerdos eubjiciens ligna mane per singulosdie;,et imposito holaucausto,desuper adolebit adipes paeificorum. Ignis est ipse perpetuus, qui nunquam deficiet in altari. Haec est lex sacrificii et libamentorum, quae Offerent filii Aaron coram Domino, et coram altari [h. coram Domino in altari]. Toilet sacerdos pugillum similee,qu«conspersaest oleo, et totum thus, quod super similam positum est: adolebitque illud in altari, in monumentum odoris suavissimi Domino : reliquam autem partem similae comedat Aaron cum filiis suis, absque fermento, et comedet in loco sancto atrii tabernaculi. Ideo autem non fermentabitur, quia pars ejus in

'jus, qui obtulit, rogans pro illo, et expians, rj Domino offertur incensum.Sanctum sanctorum erit,

reliquam vero partem ipse babebit in muñere. T. III.. Locutusque est Dominus ad Mosen, dicens: Anima si praevaricans ce?remonias, per errorem h. per ignorantiam], in his qus Domino sunt sanetificata, peccaverit, offeret pro dilecto suo arie-*m immaculatum de gregibus, qui emi potest 'iuobus siclis juxta pondus sanctuarii : ipsumque quod tulit damn [h. non habet] restituet, et quinUm partem ponet supra, tradens sacerdoti, qui

'Alitor codex Regius ms. Bibliorum, unus Corb. * canon Hebr. verit. qui legunt, plenum ex tolo pu{-¡nm.Sed melius ut in editie juxta llebraeum, pie

sicut pro peccato atquedclicto. Mares tantum stirpis Aaron comedent illud. Legitimum acsempiternum est [Vulg. erit] in generationibus vestris de sarificiis Domini. Omnia qui tetigerit ilia, sanctificabitur. [T. IV, G. VI.] Et locutus est Dominus ad Mosen, dicens : Hœc est oblatio Aaron et filiorum ejus, quam ciñere debent Domino in die unclionis suae. Decimam partem epha Offerent similae in sacrificio sempiterno, medium ejus mane, et medium ejus

пит ex ea pugillum. Mart.

— Palatin, et Urbinas mss., plenum ex eo pugillum : alii pones Martian., ex loto legunt pro ex eo. Offerat autcin cam caiidam.in odorem suavissimum Domino, sacerdos qui patri jure successerit : et tota cremabitur in altan. Omneenim sacriQcium sacerdotum igne consumetur, nee quisquam comedet ex eo. [C. VII.] Lucutus est autem Dominus ad Mosen> dicens : Loquero ad Aaron et ad lilios ejus : Ista est lex hostiae pro peccato : In loco ubi offertur holocaustum, immolabitur coram Domino.Sanctum sanctorum est. Sacerdos, qui otferet [Vulg. offert.], comedet earn in loco sancto, in atrio tabernáculo Quiquid [h. quiquis] teligerit carnes ejus, sanctificabitur. Si de sanguine illius vestis fuerit aspersa, lavabitur in loco sancto. Vas autem fictile, in quo cocta est, confringetur : quod si vasasneum fuerit,

vespere : quae in sartagine oleo conspersa frigetur. A. mundus, vescelur ea. Anima polluta, quae ederit de

carnibus hostia: paciiicorum, quae oblata est Domino, peribit de popuiis suis. Et que tetigerit immunditiara hominis, vel jumenti, sive omnis rei qua: polluere potest, et comederit de hujuscemodi carnibus, interibit de popuiis suis. Locutusque est Dominus ad Mosen, dicens : Loquere iiliis Israel: Adipem ovis, et bovis, et саргаз, non comedetie Adipem cadaveris morticini, et ejus animalis quod a bestia captum est, habebitis in usus varius. Si quis adipem, qui offerri debet in incensum (h. Si quis adipem animalium quae offerri debent in sacrificiumj Domini, comederit, peribit de populo suo. Sanguinem quoque omnis animalis non sumetisin cibo, tarn de avibus quam de pecoribus (h. non

defricabitur, et lavabitur aqua. Omnia masculusde n sumetis m cibo, in cundit habilaculis vestris). Omnis

anima, quae ederit sanguinem, p6ribit de popuiis

genere sacerdotali vescelur carnibus ejus, quia san el um sanctorum est. Hostia enimquœ cœditur pro peccato, cujus sanguinis infertur in tabernaculum teslimonii adexpiandum in sanctuario, non cornedetur, sed comburetur igni.

[Cap. VIL] Haec quoque est lex hostiae pro delicto, sancta sanctorum est : ideirco ubi immolabilur holocaustum, mactabitur et victima pro delicto : sanguis ejus pergyrura fundetur altaris. Offerent exea caudam et adipem, qui operit vitalia. Duos renunculos,et pinguedincm quae juxtailia est, reticulumque jeeoris cum renunculis. Et adolebit ea sacerdos super altare : incensum est Domini pro delicto.Omnis masculus de sacerdotali genere, in loco sancto vescetur his carnibus, quia sancta[ Vulg. sanctum] sanctorum est. Sicut pro peccato offertur hostia, ita et pro delicto : utriusque hostiae lex una erit; ad sacerdotem, quia earn obtulerit, pertinebit. Sacerdos qui offert holocaust i victiman), habebit pellem ejus. Et orane sacrificium similae, quod coquilur in cubano, quidquid et in cratícula vel in sartagine prae • paratur, ejus erit sácenlo!is a quo offertur : (h. et) sive oleo conspersa, sive arida fuerit, cunctis tiliis Aaron mensura «qua per singulos devidetur. Назс est lex hostiae paciiicorum qua? offertur Domino. Si pro gratiarum actione fuerit oblatio, Offerent panes absque fermento conspersos oleo, et lagaña azyma uñeta oleo, coctamque similam, et collyridas olei admistlone conspersas : panes quoque fermentatos, cuín hostia gratiarum,quaeimmolaturpropacificis

suis. (С. IX) Locutusque est Dominus an Mosen, dicens : Loquere liais Israel {Vuly add. dicens): Qui offert victimam paciiicorum Domino, offerat simul et sacrificium, id est, et libamenta ejus. Tenebit manibus adipem hostiae, et pectusculum: cumqueambo oblata Domino consecraverit, tradet sacerdoti, qui adolebit adipem super altare, pectusculum autemerit Aaron et filiorum ejus.Armua quoque dexter de pacificorumhostiis cedet in primitias sacerdotis. Qui obtulerit sanguinem et adipem, filiorum Aaron, ipse habebit annum dextrum in portione sua. Pectusculum enim elevationis et armum separations tuli a Iiliis Israel de hostiis eorum. pacificis, et dedi Aaron sacerdoti ac iiliis ejus, ■ lege perpetua, ab omni populo Israel. (T. V, В. IV.) Нжс est unctio Aron et filiorum ejus in caeremoniis Domini, die qua obtulit eos Moses, ut sacerdotio fungerentur, et quae praecepit dari eis Dominus a iiliis Israel religione perpetua in generalionibus suis. Ista lex holocaust) et sacrificii pro peccato atque delicto, et pro consecratione et paciiicorum victimis; quas [Vulg. quam) constituit Dominus Mosi in monte Sinai, quando manduvit Iiliis Israel ut offerrent oblationessuas Domino in deserto Sinai.

(G. X, Cap. VIII.) Locutusque est Dominus ad Mosen, dicens : Tolle Aaron cum Iiliis suis veetes eorum, et unctionis oleum, vitulum pro peccato, duos arietes, et canistrum cum azymis, et cocgre

ex quibus unus pro primiltis offeretur Domino, et » gabis omnem coetum ad ostium tabernaculi. (CXI.)

Fecit Moses ut Dominus imperaverat. Congrégala que omni turba ante fores tabernaculi, ait : Iste est scrmo, quem jussit Dominus fieri. Statimque obtulit Aaron et filios ejus. Cumquc lavisset eos, vestivit pontificem subucula linea, accingens eum balteo, et induene {Vulg. add. eum) tunica byacinthyna, el desuper humerale imposuit, quod astringens cingulo, aptavit rationali, in quo erat Doctrina et Veritas, Cidari quoque texit caput : et super earn contra fronten), posuit laminara auream consecratam in sanctih'catione, sicut praeceperat ei Dominus. Tulitet unctionis oleum, quo linivit tabernaculum

erit sacerdotis qui fundet hostia; sanguinem. Cujus carnes eadem comedentur die,nee renianebit ex pis quidquam usque mane. Si voto vel sponte quisquam obtulerit hostiam, eadem similiter edetur die : sed et si quid in crastinum remaoserit, vesci licitum est: quidquid autem tertius invenerit dies, ignis absumet.(G.VIIL) Etsi quis de carnibus victime pncificorum die tertio comederit, irrita fiet oblatio. nee prodcrit offerenti : quin potius quœcunque anima tali se edulio contaminaverit, prsevaricationisrea erit. Caro, qua: aliquid tetigerit immundum, non comedetur, sed comburetur igni : qui fuerit

cum omni supelleciili sua. Cum quo sanctificans A aspersissct altare Septem vicibus, unxit illud, et omnia vasa ejus, labrumque cum basi (h. fístula) sua sanctificavit oleo. Quod fundenssuper caput Aaron. unxit eum et consecravit ; filios quoque ejus oblatos vestivit tunicislineis, et cinxit balteo (Vulg. balte/s), imposuitque mitras, utjusserat Dominus. Obtain et vitulum pro peccato. Cumque super caput ejus impoauisset Aaron, et filii ejus manus suas, immolavit eum, hauriens sanguinem.'et tincto dígito, tetigit cornua altaris per gyrum. Quo expiato et sanctifinato, fudit reliquum sanguinem ad fundamenta ejus. Adipem autem qui erat super Vitalia, et rcticum jecoris, duosque renunculos cum arvinuНз sais, adolevit super altare: vitnluin cum pelle, carnibus, et fimo, cremans extra castra, sicutpr.c- n ceperatüomiaus.Obtulitetarietemin holocaustum, super cujus caput cum imposassent Aaron et filii ejus manus suas, immolavit eum, et fudit sanguinemejus su per altare per circuitum {Vuli/. percircoitum altaris). Ipsumque arietem in frusta concidens, caput ejus, et artus, el adipem adolevit igni, lotis prius intestinis et pedibus, totumque simul arietem incendit super altare, eo quod esset holocaustum suavissimi odoris Domino, sicut praeceperatei.Obtulit et arietem secundum, in consecrationesacerdotum, possueruntque supercaput illius Airon et filii ejus manus suas. Quem cum immolaiselMoses, sumens desanguine, tetigitextremum auricula dextrae Aaron, et pollicem manus ejus dextra, similiter et pedis. Obtulit et filios Aaron. Cumquedesanguinearietieimmolatiteligissetextremum" auriculae singulorum dextrae, et pollices manus ac pedis dextri, reliquum fudit super altare per circuitum : adipem vero, etcaudam,otrnemque pinguedinem quae operit intestina reticulumque jecoris, et duoe renes cum adipibus suis et armodextroséparait Tollcns autem de canistro azymorum, quod erat coram Domino, panem absque fermento, et eollyridamconepersamoleo, laganumqueposuit super adipesjet armumdextrum, tradens simul omnia Aaron et fiiiis ejus. Qui postquam levaverunt ea coram Domino ', rursum suscepta de man ib us eorum, adolevit super altare holocausti, eo quod consecrationis esset oblatio, in odorem suavitatis «acrificii Domino. Tulit et pectusculum, elevans illud coram Domino, de ariete consecrationis in D partem suam (h. in partem suam Moses), sicut prsceperatei Dominus. Assumensque unguentum et sanguinem qui erat super aliare {Vulg. altan), tspersit super Aaron et vestimenta ejus, et super films illius ac vestes eorum. Cumque sanctificasset eos in vestitu suo (h. Cumque sanctificassset eos et '«stes eorum), praecepit eis, dicens: Coquito car

nes ante fores labernaculi (h. tabernaculi testimonio,el ibijcomedetis eas. Panesquoque consecrationis edite qui positi sunt in canistro, sicut praecepit mihi Dominus, dicens : Aaron et filii ejus comedent eos : quidquid autem reliquum fuerit de carne et paribus, ignis absumet. De ostio quoque tabernaculi non exibitis Septem diebus, usque ad diem quo complebitur tcmpus consecrationis vestrae. Septem enim diebus finitur consecratio : sicut et impraesentiarum factum est, ut ritus sacrifica compleatur (Vulg. compleretur).Dieacnncte mancbilis in tabernáculo observantes custodias Domini, ne moríamini: sic enim mihi praeceptum est. Feceruntque Aaron et filii ejus cunda quae locutus est Dominus per manum Mosi.

{Cap. IX.) Facto autem octavo die, vocavit Moses Aaron et filios ejus, ac majores natu Israel, dixitque ad Aaron; Tolle de armento vitulum pro peccato, et arietem in holocaustum, utrumque immaculatum, et offer illos coram Domino. Et ad filios Israel loqueris : Tollite hircum pro peccato, et vitulum atque agnum anniculos, et sine macula, in holocaustum, bovem et arietem pro pacilicis; et immolate eos coram Domino, in sacrificio singulorum similam oleo conspersam offerentes. Hodie enimüominusapparebitvobis.Tuleruntergo cuneta quae jusserat Moses ad ostium tabernaculi, ubi cum omnis astaret multitudo, ail Moses: Iste est sermo, quem praecepit Dominus : facite, et apparebit vobis gloria ejus. Dixitque ad Aaron : Accede ad altare, et immola pro peccato tuo : offer holocaustum, et deprecare pro te et pro populo. Cumque maetaverishostiam populi, ora pro eo, sicut praecepit Dominus. Statimque Aaron accedens ad altare, immmolavit vitulum pro peccato suo ; cujus sanguinem obtulerunt ei- filii sui ; in quo tingens digitum, tetigit cornua altaris, et fudit residuum ad basim ejus. Adipemque et renunculos ao reticulum jecoris, quae sunt pro peccato, adolevit super altare, sicut praeeeperat Dominus Mosi ; carnes vero etpellem ejus extra castra combussit igni. Immolavit et holocausti victimam, obtulerunlque ei filii sui sanguinem ejus, quem fudit per altaris circuitum. Ipsam etiam hostiam in frusta concieam. cum capite et membris singulis obtulerunt. Quae omnia super altare cremavü igni (h. non ha- . bet), lotis prius aqua intestinis et pedibus. Et pro peccato populi offerens maetavit hircum: expiatoque altari (h. quo lolo atque oblato), fecit holocaustum, addens in sacrificio lihamenta, quae pariter ofleruntur, et adolens ea super altare, absque caeremoniis holocausti matutini. Immolavit et bovem atque arietem, hostias pacificas populi; obtulcruntque ei filii sui sanguinem, quem fudit

'Non incongruo sensu habent hie canon, et S. Germani ms. codex, num. 3, postquam libaverunt M coram Domino, Mart.

— Quidam pones Martian, ms., libaverunt, pro '¿eaterunt, satis absurde, quidquid ipsi videatur,

neque enimdegustareHebraeislicebat quae offerrentLatinorum is est librariorum solemnis error, qui litleras 1 pro E, et В pro V, ex vulgi pronuntiationesubstilununt.

super altare in oirouitu.Adipesautem bovis, etcau- Д flliis tuis de oblationibus Domini, sicut prœceptum

dam arietis (h. Adipem autem bovis et arietis, et caudam arietis) renunculosque cum adipibus suis, et reticulum jecoris posuerunt super pectora. Cumque cremati essent adipesin al tari, pectora eorum, el armos destros separavit Aaron, elevans coram Domino, sicut praeceperat Moses. Ettendens manual contra populum ', benedixit ei. Sicque completis hostiis pro peccato, et holocaustis, et pacificis, descendit. Ingressi autem et Moses et Aarun tabernaculum testimonii, et deinceps egressi, benedixerunt populo. (B. V.) Apparuitque gloria Demini omni multitudini, et ecce egressus ignis a Domino, devoravit holocaustum, et adipes qui erant super altare. Quod cum vidissent turbse, laudaverunt Dominum, ruentesin faciès suas.

(G. XII. Чар. X.) ArreptisqueNadab et Abiu fili Aaronthuribulis, posueruntignem etincensum desuper, offerentes coram Domino ignem alienum: quod eis prœceptum non erat. Egressusque ignis a Domino, devoravit eos, et mortui sunt coram liomino. Dixit Moses ad Aaron : Hoc est quod looutus estDominus :Sanctificabor in iisquiappropinquant mihi, et in conspectu omnis populi glorifii;abor. Quod audiens tacuit Aaron. Vocatis autem Moses Misaele et Elsapban, fllii Oziel, patrui Aaron, ait ad eos : Ite el tollite fratres vestros de conspectu sanctuarii, et aspartate extra castra. Confestimque pergenies, tulerunt eos sicut jacebant, vestitos lineis tunicis, et ejecerunl foras (h. confestimque pergentes tulerunt eos in tunicis suis, et ejecerunt

est mihi. Pectusculum quoque quod oblatum est, et armum qui separatos est, edetis in loco mundissimo tu et lilii tui, ac filian tute tecum. Tibi enim ac liberie tuis reposita sunt de bostiis salutaribus filiorum Israel : eo quod armum et pectus, et adipes qui cremantur in altari, elevaverunt coram Domino, et pertineant ad to, et ad iî 1 tos tuos, lege perpetua, sicut prœcepilDominus. Inter haec hircum, qui oblatus fuerat pro peccato, cum quaereret Moses, exustum reperit, iratusque contra Eleazar et Itbamar, til ios Aaron, qui remanserant, ait: Cur.non comedistis bostiam pro peccato in loco sancto, quae sancta sanctorum est, et data vobis ut portetis iniquitatem multitudinis, et rogéD tis pro ea in conspectu Domini, prssertim cum de

.. В ¡_ ;,,;. . _;. ;,, ... . . . .

sanguine illius non sit illatum intra sancta, et comedere earn debueritus in sanctuario, sicut praeceptum est mihi? Respondit Aaron: Oblata est hodie victima pro peccato, et holocaustum coram Domino: mihi autem accidit, quod vides. Quomodo potui comedere earn, aut placeré Domino in caeremoniis, mente lugubri ? Quod cum audisset Moses, recepit satisfaclionem.

(B. VI, G. XV, Cap. XI.) Locutus est Dominus ad Mosen et Aaron dicens: Dicite filiis Israel: Haec sunt animalia qua; comedere debetis de cunctis animantibus (h. quadrupedibus) lerrœ : Omne quod habet divisam ungulam, et ruminât in pecoribus, comedetis. Quidquid autem ruminatquidem, et habet ungulam, sed non dividit earn, sicut cafaras), ut sibi fuerat imperatum. Et dixit Moses ad С melus et estera, non comedetis illud, et inter

Aaron el ad Ëleazar, atque Ithamar, Alios ejus, Capita vestra nolite nudare, et vestimenta no)ite scindere, ne forte moriamini, et super omnem ccetum oriatur indignatio. Fratres quoque vestri, omnis domus Israel, plangant incendium quod Dominus suscitavit : vos autem non egrediemini fores tabernaculi, alioquin peribitis : oleum quippe sancta? unctionis est super vos. Qui fecerunt omnia juxta prœceptum Mosi. (T. VI. G. XIII.) Dixit queque Dominus ad Aaron: Vinum omne quod inebriare potest, non bibetis tu et filii tui, quando intretis in tabernaculum testimonii, nomorianimi; quia (h. non habet) praeceptum sempiternum est in generationes vestras. Et ut habeatis scientiam dis

immunda reputabitis. Chœrogryllius qui ruminât, ungulamque non dividit, immundus est: lepus quoque, nam et ipse ruminât, sed ungulam non dividit. Et sus, qui cum ungulam dividat, non ruminât. Ilorum carnibus non vescemini, nee cadavera contingetis, quia immunda vobis. (C. XVI.) Haec sunt etiam qua; gignuntur in aquis, et vesci licitum est. Omne quod habet pínnulas et squamae, tarn in mari quam in fiuminibus et stagnis (h. non habet, et stagnis),comedetis.Quidquid autem pínnulas et squamas non habet eorum, quaa in aquis moventur et vivunt, abominabile vobis et exsecrandum erit, carnes eorum non comedetis, et morticina vitabitis. Cuneta qua; non

cernendi inter sanctum et profanum,inter pollutum i, habent pínnulas et squamas in aquis, pollutu

[merged small][ocr errors]

genus suum, upupam quoque, et vespertilionera. A reptil!, quod movetur super teram. Ego enim sum

(C. XVIII.) Omne de volucribus quod graditur super quatuor pedes, abominabileeritvobis. Quidquid autem ambulat quidem super quatuor pedes, sed habet loiigiora retro crura, per qua? salit superterram, comedere debetis, utest bruchusin genere suo, et attacus atque opbiomachus, ac locusta, singula juxta genus suum. Quidquid autem ex volucribus quatuor tantum habet pedes, exsecrabile eritvobis, et quicumquemorticina eorum tetigerit, polluetur, et erit imrnundus usque ad vesperum, et si necesse fuerit ut portet quippiam horum (h. et qui portaverit quippiam horum) mortuum, lavabit vestimenta sua, et imrnundus erit usque ad occasum sous. Omne animal quod habet quidem DDgolam, sed non dividit earn, nee ruminât, im- ц mundumerit, et qui tetigerit illud, cootaminabitur. Quod ambulat super manus, ex cunctis animantibus, quae incendunt quadrupedia, immundum erit: qui tetigerit morticina eorum, polluetur usque ad vesperum. Et qui portaverit hujuscemodi cadavera, lavabit vestimenta sua, et imrnundus erit usque ad vesperum, quia omnia haec immunda sunt vobis. Нас quoque inter polluta reputabuntur de his qua? moventur in terra, mustela et mus et crocoditus, singula juxta genus suum, mygale, et chameelcon, et stellio, et lacerta, et talpa, omnia hsec immunda sunt; qui tetigerit morticina eorum, imrnundus erit usque ad vesperum, et super quod ceciderit quidquam de morticinis eorum, polluetur, tam vas ligneum et veslimentum, quam pelles et cilicia, et _ in quoeunque fit opus intingentur aqua,et polluta erunl usque ad vesperum, et sic postea mundabuntur. Vas autem fictile, in quod horum quidquam intro ceciderit, polluetur, et ideirco frangendum est. Omnis cibus quem comedetis, si fusa fuerit super eum aqua, imrnundus erit: et omne liquens qnod bibitur de universo vase, immundum erit. Et quidquid de morticinis istiusmodi ceciderit super illud, immundum erit, sive clibani, sive chytropodes, destruentur et immundi erunt. Fontes vero eteisternai, et omnis aquarum congregatio munda erit. Qui morticinum eorum tetigerit, polluetur. Si eeciderint super sementem, non polluent eam. Si autem quispiam aqua sementem perfuderit, et postea morticinis tacta fuerit, illico polluetur. Si

Dominus qui eduxivosde terra .¿Egypli, ut essem vobis in Deum. Sancti eritis, quoniam ego sanctus sum. Istaest lex animantiumaevolucrum, etomnis anima? viventis, qua? movetur in aqua, et reptat in terra, ut differentiae noveritis mundi et immundi, et sciatis quid comedere etquid respuere debeatis.

(B. VII, С XX, Cap. XII.) Locntusque est Dominus ad Mosen, dicens : Loquere filiis Israel, et dices ad eos : Mulier, si suscepto semine (h. fuso semine) pepererit masculum, immunda erit septena diebus, juxla dies separationis menstrua?. Et die octavo circumeideturinfantulus : ipsa vero triginta tribus diebus manebit in sanguine purificationissuae. Omne sanctum non tanget.nec ingredieturinsanctuarium, donee impleantur dies purificationis ejus (C. XXI). Sin autem feminam pepererit.immundaerit duabus hebdomadibusjuxta ritum fluxus menstrui, et sexaginta ac sex diebus manebit in sanguine purificationis suae. Cumqueexpleti fuerint dies purificationis ejus, pro fiilio, sive pro filia.deferet agnum anniculum in holocaustum, et pullum columbae, sive turturem pro peccato ad ostium tabernaculi testimonii, et tradet sacerdoti, qui offeret ilia coram Domino, et rogabit pro ea, et sic mundabitur a profluvio sanguinis sui. Ista est lex parientis masculum aut feminam. Quodsi non invenerit manus ejus, пес potuerit offerre agnum, sumet duos turturesvel duos pullos columbae, unum in holocaustum, et alterum pro peccato. Orabitque pro ea eacerdos, et sie mundabitur.

(B. VII, G. XXII, Cap. XIII.; Locutusque est Dominus ad Mosen et Aaron, dicens: Homo, in cujus cute et carne ortus fuerit diversus color sive pústula, aut quasi lucens quidpiam, id est plaga, leprae, adducelur ad Aaron eacerdotem,vel ad unum quemlibet filiorum ejus. Qui cum viderit lepram in cute, et pilos in album mutatos colorem, ipsamquo speciem leprae humiliorem cute et carne reliqua, plaga lepra? est, ad arbitrium ejus separabitur . Sin autem lucens candor fuerit in cute, пес humil¡or carne reliqua, et pili coloris pristini, recludet eum sacerdos septem diebus, et considerabit dio séptimo: etsiquidem lepra ultra non creverit, пес transierint in cute priores términos, rursum include t

mortuum fuerit animal, quod licet vobis comedere, D Vulg. reclaudet) eum septem diebus aliie. Et die

qui cadaver ejus tetigerit, imrnundus erit usque ad vesperum, et qui coiuederit ex eo quidpiam, sive portaverit, lavabit vestimenta sua, et imrnundus erit usque ad vesperum. (C. XIX.) Omne quod reptat super terram.abominabile erit.nec assumetnr in cibum. Quidquid super pectus quadrupes ¡,'radilur, et multos habet pedes, sive per humum trabitur, non comedetis, quia abominabile est. Noüte contaminare animas vestras, пес tangatie quidquam eorum, ne immundi sitis. Ego enim sum Dominus Deus vester: sancti estote, quia ego sanctus sum. Ne polluatis animas vestras in omni

séptimo conteraplabitur ; si obscurior fuerit lepra, et non creverit mundubit eu m,mundubit quia scabies est ; lavabitque homo vestimenta sua, et mundus erit- Quod si postquam a sacerdote visos est, et redditus munditia?, iterum lepra creverit, adducetur ad eum, et immunditiîe condemnabitur. Plaga lepra? si fuerit in nomine, adducetur ad sacerdotem, et videbit eum. Gumque color albus in cute fuerit, etcapillorum mutaverit aspectum, ipsa quoque caro viva apparuerit : lepra vetustissima judicabitur, atqueinolitaculi.Gontamir¡Hbititaqueeum sacerdos, et non recludet, quia perspicua? immun

« PoprzedniaDalej »