Obrazy na stronie
PDF

XXVIII. Séptimo raense,décimo die menais jejunan dum.

XXIX. SacriGoia per Dei sacerdotes offerenda.

XXX. Sanguinem, et perse mortuum non manducandum.

XXXI. Morticinum el a feracaptum non comedendum.

XXXII. Gum omni domestica generis non dormiendum.

XXXIII. Non adulterandam.

XXXIV. Sanctos esse deberé, qui ad Deum accedunt ', et parentes diligere.

XXXV. Reliquias messis pauperibus dimittendas.

XXXVI. Non furandura necmentiendum, nee perjurandum, neque delaturam faciendam.

XXXVII. Proximum non laedendum.

XXXVIII. Mercedem mercenarii non detinendam

XXXIX. Non maledices surdo.

XL. Ante ccccum non pones olfendiculum

XL!. Dominum Deum tuum timebis.

XLII. Non judicable injuste.

XLIII. Personas non accipies.

XLIV. Non ambulabis dolose.

XLV. Non insistes in sanguinem proximi tui.

XLVI. Non oderis * fratrem tuum, nee vindicabia te Ipsum.

XLVII. Diliges proximum tuum tanquam te.

XLVIII. Jumenta tua non sines coire diverso generi.

XLIX. Veste, quœ ex discoloribus est, non indueris.

L. Si quis dormierit cum ancilla desponsata viro

LI. Non augurandum vel auspicandum.

LU. Non profanabis flliam tuam in moechiam.

LUI. Ventriloques et incantatores non Hudiendop.

L1V Séniores et presbyteros honorandos.

LV. Advenam diligendam.

LVI. Pondera et mensuras seque habendes.

LVII. Quicunque dederit flliam suam prineipi Moloch, morte moriatur.

LVIII. Quicunque secutus fuerit ventriloquos aut praecantatores, pereat de populo.

LIX. Qui maledixerit patri aut matri, moriatur.

LX. Adulteri pariter moriantur.

LXI. Cum uxore patrie qui dormierit, ambo moriantur.

A LXII.Si quis manserit cum nuru sua,ambo moriantur.

LXIII. Quicunque manserit cum masculo coitu femíneo, ambo moriantur.

LXIV. Quicunque aeeeperit mulierem et matrem ejus, igni cremabuntur.

LXV. Quicunque dederit coneubitum in quadrupedem, moriatur, et quadrupedem oeeidetis.

LXVI. Quaecunque mulier ad aliquod pecue accesserit causa coitus, ooeidatur *.

LXVII.Quicunque aeeeperit uxorem tororem suam1, exstirpabuntur de populo.

LXVIII. Si quis cura menstruata coierit, vel cum uxore patris, vel avuneuli, vel fratrie sui, morte moriatur. _ LXIV. Ventriloquam et incanlatorem lapidandos.

LXX. Sacerdotes in nullo inquinan, sed esse sanotos.

LXXI. Filia viri sacerdotis, si proelituatur ad fornicandnm, igne cremabitur.

LXXII. Homo in quo fuerit macula, 'non accedet ofîerre dona Deo.

LXXIII. Sacerdotem, in quo fuerit immunditia, et sic accesseritad sancta, exterminan a Deo, et de Sanctis extraneus non manducet.

LXXIV. Maculosa et vitiosa non offerenda.

LXXV. De sacrificio orationis.

LXXVI. De Sabbalo observando.

LXXVII. De Pascha et Azymis.

LXXVIII. De priraitiis messie offerendis.

LXXIX. De menso séptimo.
С LXXX. Ad lumen lucernae oleum inferendum.

LXXXI. Eum qui blasphemaverit, lapidandum.

LXXXII. Eum qui occiderit, occidendum, et de Jubileo.

LXXXIII. De fratre paupere.

LXXXIV. De fratre venumdato et comparato.

LXXXV. Idola non facienda.

LXXXVI. Sabbata observanda.

LXXXVIi. Helium abfuturum, si mandata cuatodiantur.

LXXXVIII. In tribulationibus,el fame,et plagismaus castigandos, si preecepta non servanlur.

LXXXIX. Votum masculi vel feminae pretio offerendum, in pecudibus vero non mutandum.

'Ms. Palatin., qui ad Deum pertineanl. 1 Idem mss., non occiderit, pro oderit. * Integrum hocce capitulum 66 Palatin, ms. ne

seit.

* Sufferimus ex palat. ms. uxorem, quod nomen deerat.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

(T. 1, B. I, C. I, Cap. I. ) Vocavit autem Mosen, el locutus est es Dominus de tabernáculo testimonii, dicens: Loquere filiis Israel, et dices ad eos: Homo qui obtulerit'ex vobis hostiam Domino de pecoribus, id est de bobus et ovibus offerens victimas, si holocaustum fuerit ejus oblatio, ac de armento, masculum immaculatum offeret ad ostium tabernacali testimonii, ad placandum sibi Dominum, pooeique manum super caput hostia;, et acceptabilis erit atque in expiationem ejusproficiens. Immolabitque vitulum coram Domino: Offerent filii Aaron sacerdotes sanguinem ejus, fundentes per altaris circuitom, quod est ante ostium tabernaculi: detiactaque pelle hostia?, artus in frusta concident, etsubjicient in altari ignem, strue lignorum ante composite, et membra, qua» caesa sunt, desuper ordinantes, caput videlicet, et cuneta quae adhaeM: jecori, intestinis et pedibus lotis aqua: adolebitque ea sacerdos super altare ¡nholocaustum et гоатеш odorem' Domino. Quod si de pecoribus oblatio est, de ovibus, sivedecapris holocaustum, masculum ', absque macula offeret: immolabitque '■ latus altaris, quod respicit ad Aquilonem, coram Domino: sanguinem veroilliusfundent super altare filii Aaron per circuitum, dividentque membra, capel et omnia qua? adhaerent jecori, et imponent super ligua, quibus subjiciendus est ignis: inlet'ioavero et pedes lavabunt aqua. Et oblata omnia adolebit sacerdos super altare, in holocaustum et odorem suavissimum Domino. Si autem deavibus, bolocauata oblatio fuerit Domino, de turturibus, »ot pullis columba1, o (feral earn sacerdos ad altare, retorto ad collum capite, ac rupto vulneris loco, '«urrere faciet sanguinem super orepidinem altaris 'íííiculam verogutturis, et plumas projiciet propter illare ad Orientalen) plagam, in loco in quo ciñeres

'Indecim mee. codices, quos in hoc opere adumssim contulimus, duobusmodislegunt hie loci. Upon Hebr. veril., Bibliorum codex Regius, n. Э5вЗ, et alii quatuor S. Germani, vel Corbeiensis isonasterii. sic habent : Quod si de pecoribus oblaív> at. de ovibus, sive de capris holocaustum, ***ic&lum el absque macula offeret. Colbertinae auв bibliuthecae mss. tres, nempe 74, 157, el 181, ЧЩипоСогЬ. n. 1, et alteros. Germ. num. 7. •* praecedentium lectionem addunt, Agnum, id est, ^JDl hoc modo, agnum anniculum et absque macu"^fítret. Ad Hebrsus nee agnum habet, nee anni^«TM, ibienim legimus ut in editis, D'Ofi 1ЭТ '~"p lachar thamim iacribennu, quod signifi

A effundi soient, confringetque escollas ejus, et non secabit,.nee ferro dividet earn, et adolebit super altare, lignis igne supposito. Holocaustum est et oblatio suavissimi odoris Domino.

{Cap. 11.) Anima cum obtulerit oblationem (h. muñera) sacrificas Domino, simila erit ejus oblatio, fundetque super earn oleum, et ponetthus, ac deferet ad luios Aaron sacerdotes, quorum unus toilet pugillum plenum similae et olei, ac totum thus, et ponet memnriale super altare, in odorem suavissimum Domino : quod autem reliqum fuerit de sacrificio, erit Aaron et filiorum ejus, sanctum sanctorum de oblationibus Domini. Cum autem obtuleris sacrificium coctum in clibano, de simila, panes scilicet absque fermento, conspersos oleo, et laga

g na azyma oleo lita : si oblatio tua fuerit de sartagine, similae conspersœ oleo et absque fermento, divides earn minutatim, et fundes super earn oleum. Sin autem de cratícula fuerit sacrificium: aeque simila oleo conspergetur, quam offeree Domino, tradens manibus sacerdotis. Qui cum obtulerit earn, toilet memorialede sacrificio,et adolebit super altare,in odorem suavitatis Domino; quidquid aulem reliquum est, erit Aaron et filiorum ejus, sanctum sanctorum de oblationibus Domini.Omnia oblatio, quae offertur Domino, absque fermento fiet, nee quidquam fermenti ac mellis adolebitur in sacrificium Domino. Primitias tantum eorum offeretis ac muñera: super altare vero non ponentur in od rem suavitatis. Quidquid obiuleris sacriiicii, sale condies, nee auferes sal foederis Dei tui de

"sacrificio tuo. In omni oblatione (Vulg. ndil. tua) offeree sal. Sin autem obtuleris munus primitiarum frugum tuarum Domino de spicis adhuc virentibus, torrebis eas [Vulg. tac. eas) igni, et confringes in morem farrie, et sic offeree primitias tuas

eat: masculum immaculatum adducel, sive, offeret ilium. Huic lectioni conse.ntiunt LXX interpretes, et texlus Samaritanus; sed diversa consequenter addiderunt, textus quidem Sam. ista, ad ostium tabernaculi adducct eum, etc. Septuaginta vero, xal èitiftTJuei Ttjv Xe^?a ЬTM Tv x*<paXr;v auxoû, hoc est, et imponet manum super caput ejus. Cœterum error manifestus est in omnibus Latinis codicibus mss. ubi exscriptores agnum etanniculum posuerunt pro masculo sive masculum. Mart.

— Nostri mss. et quibus usus est Martian, fere n omncs leuunt holocaustum, anniculum et absque macula : alii agnum anniculum, etc. Ilehraeus ad lit le i am masculum immaculatum offeret ilium.

Domino, fundens supra oleum, et thus imponens, A. causti in introitu tabernaculi. Et adipem vituli au

quiaoblatio Domini est: de qua adolebit sacerdos in memoriam muneris, partem farris fracti, et olei, ac totum thus.

(Cap. III.) Quod si hostia pacificorum fuerit ejus oblatio, etde bobus voluerit offerre, marem sive feminam, immaculata offeret coram Domino. Ponetque manum super caput victimas sus, quae immolabitur in introitu tabernaculi testimonii, fundentque filii Aaron sacerdotes sanguinem per circuitum altaris. Et Offerent de hostia pacificorum in oblationem Domino, adipem qui operit vitalie, et quiquid pinguedinis intrinsecus est: duos renes oum adipe qua teguntur ilia, el reticulum'jncoris cum renunculis : adolebuntque ea super

feret fh. et omnem adipem vituli peccati auferet] pro peccato, tam eum quioperit Vitalia, quam omnia quœ intrinsecus sunt: duos renunculos, et reticulum, quod est super eos justa ilia, el adipem jecoris cum renunculis,sicut auferturdevitulohostiae pacificorum, et adolebit ea super altare holocaust i. Pellem vero, et omnes carnes cum capita et pedibus et intestinis a timo, et reliquo corpore eiferet extra castra in locum mundum, ubi cineres effundi soient: incendetque ea super lignorum struem, qus in loco e flu во rum cinerum cremabuntur. Quod si omnis turba Israel ignoraverit, et per imperitiam fecerit quod contra mandatum Domini est, et postea intellexerit peccatum suum,

altare in holocaustum. lignis igne supposito, in Jj offeret vitulum pro peccato [Vulg. add. suo], addu

oblationem suavissimi odoris Domino. Si vero de ovibus fuerit ejus oblatio, et pacificorum hostia,sive masculum.sive feminam obtulerit,immaculataerunt Si agnum obtulerit coram Domino, ponet manum suam super caput victimas suas, qua; immolabitur in vestíbulo tabernaculi testimonii, fundentque filii Aaron sanguinem ejus per altaris circuitum. Et Offerent de pacificorum hostia sacrificium Domino: adipem etcaudam totam cum renibus, et pinguedinem qua? operit ventrem atque universa vitalia, et utrumque renunculum cum adipe qui est juxta ilia, reticulumque jecoris cum renunculis: ct adolebit ea sacerdos super altare, in pabulum ignis et oblationis Domini. Si capra fuerit ejus oblatio, et obtulerit earn Domino, ponet manum suam super caput ejus: immolabitque earn in introitu tabernaculi testimonii. Et fundent filii Aaron sanguinem ejus per altaris circuitum. Tollentque ex ea in pastum ignis Dominici, adipem qui operit ventrem, et qui tegit universa vitalia, duos renunculos, cum retículo quod est super eos juxta illia, et arvinam jecoris cum renunculits, adolebitque ea sacerdos super altare, in alimoniam ignis et suavissimi odoris. Omnis adeps, Domini erit jure perpetuo in generationibus et cunciis habitaculis vcstris> nee adipem, nee sanguinem omnino comedetis.

(T. II, В. И, С il, Cap. IV.) Locutusque est Dominus ad Mosen, dicens: Loquere filiis Israel: Anima, cuia(Vulg. quae] peccaverit per iguorantiam et de universis mandatis Domini, quae praecepit,ut

cetque eum ad ostium tabernaculi. Et ponent séniores populi manussuper caput ejus eoram Domino. Immolatoque vítulo in conspectu Domini, inferet sacerdos, qui unctus est, de sanguine ejus in tabernaculum testimonii, tincto dígito aspergens septies contra velum. Por.etque de codein sanguine in cornibus altaris,quod est coram Domino in tabernáculo testimonii; reliquum autem sanguinem fundet juxta basim altaris bolocaustorum, quod est in ostio tabernaculi testimonii. Omnemque ejus adipem tollet, et adolebit super altare : sic faciens et de hoc vítulo quomodo fecit et prius, et rogante pro eis sacerdote, propitius erit eis Dominus. Ipsum autem vitulum efferet extra castra, alque comburet, sicut et priorem vitulum, quia pro peccato est multitudinis. Si peccaverit princeps, et fecerit unum e pluribus per ignoranliam, quod Domini (h. quod Domini Dei sui lege) lege prohibetur, et postea intellexerit peccatum suum, offeret hostiam Domino,hircuno de capris immaculatum . Ponetque manum suum super caput ejus cumque immolaveriteum in loco, ubi solet roactari holocaustum coram Domino, quia pro peccato est, tinget sacerdos digitum in sanguine hostias pro peccato, tangens cornua altaris hnlocausti, et reliquum (Vulg. add. sanguinem; fundens ad basim ejus. Adipem vero adolebit supra, sicut in victimis pacificorum fieri solet: rogabitque pro eo sacerdos, et pro peccato ejus, ас dimittetur ei. Quod si peccaverit anima per

non fièrent, quidpiara fecerit: si sacerdos, qui est " ignorantiam, de populo terra;, ut faciat quidquam

unctus, peccaveritjdelinquere faciens populum.offoret pro peccato suo vitulum immaculatum Domino, et adducet ilium ad ostium tabernaculi testimonii coram Domino: ponetque manum super caput ejus, et immolabit eum Domino. Hauriet quoque de sanguine vituli, inferens ilium in tabernaculum testimonii. Cumqueintinxerit digitum in sanguine, asperget со septies coram Domino contra velum sanctuarii; ponetque de eodem sanguine super cornua altaris thymiamatis gratissimi Domino, quod est in tabernáculo testimonii; omncni autem reliquum sanguinem fundet in basim altaris holo

ex iis qua? Domini lege prohibentur, atque delinquat, et cognoverit peccatum suum, offeret capram immaculatam.Ponetque manum super caput hostias, quae pro peccato est et immolabit earn in loco holocausti. Tollctque sacerdos dc sanguine in dígito suo, tangens cornua altaris holocausti, reliquum fundet ad basim ejus. Omnem autem adipem auferens, sicut auferri solet de victimis pacificorum, adolebit super altare in odorem suavilatis Domino, rogabitque pro eo, et dimittetur ei. Sin autem de pecoribus obtulerit victimam pro peccato, ovem scilicet immaculatam, ponet manum

« PoprzedniaDalej »