Obrazy na stronie
PDF

вса gravisaima in domos Pharaonis et servorum A crificel mihi.Quia íd hac vice mittam omnes plagas

ejus, et in omnem terram Mgypti, corruptaque est terra ab hujuscemodi muscis. Vooavitque Pharao Mosen et Aaron, et ait eis; He, sacrifícate Oeo vestro in terra [Vulg. et cod. Mem. addunt hac]. Et ait Moses: Non potest itafieri : abominationes enim^SgyptiorumimmolabimusDomino Ueonostro qnod si mactaverimue ea quae colunt./£gyptii coram eis, lapidibus nos obruent. Yiam trium dierum pergemus in solitudinem:et sacrificabimus Domino Deo nostro sicut praecepit nobis. Dixitque Pharao: Egodimittam vos ut sacrificetis Domino Deo vestro, in deserto: verumtamen longius ne abealis.rogate pro me. Et ait Moses: Egressus a te, rogabo Dominum, et recedel musca a Pharaone, et a servis,

meas super cor tuum [Vulg. add. et],super servos tuos, et super populum tuum : ut scias quod non sit similis mei in omni terra. Nunc enim extendería manum meam [Vulg. tac. meam], percutiam te et populum tuum peste, peribisqua de terra. Idcirco autem posui te, ut ostendam in te fortitudinem meam, et narretur nomen meum in ommi terra. Adhuc retines populum meum, et non vis eum dimittere ? En pluam hac ipsa hora eras grandinem multam nimis, qualis non fuit in Ägypto, a die qua fundata est, usque in prœsens tempus. Mitte ergo jam nunc, et congrega jumenta tua, et omnia quae habes in agro : homines enim, et jumenta, et universa, quae inventa fuerint foris, nec congre

etapopuloejuscras: verumtamen noli ultra fallere, „ gata de agrie, cecideritque super ea gran do, mo

nt non dimittas populum sacrificare Domino.Egres susque Moses a Pharaone, oravit Dominum. Qui fecit juxta verbum illius : et abstulit muscas a Pharaone, et a servis, et a populo ejus : non superfuit ne una quidem. Et ingravatum est cor Pharaonis, ita ut ne hac quidem vice dimitteret populum.

[Cap. IX, 5 Plaga.] Dixit autem Dominus ad Mosen: Ingredere ad Pharaonem, et loquere ad eum : Нас dicitDominus Deus Hebrœorum: Dimitle populum meum ut sacrificet mihi. Quod si adhuc renuis, et retines eos : ecce manus mea erit super agros tuos : super equos, et asinos, et camelos, et boves, et oves, pestis valde gravis. Et faciet Dominus mirabile, inter possessiones Israel et possessio

rientur. Qui timuit verbum Domini de servie Pharaonis, fecit confugore servos suos et jumenta in domos: qui autem neglexit sermonem Domini, dimisit servos suos et jumenta in agris. Et dixit Dominus ad Mosen : Extende manum tuam in cœlum, ut flat grando in universa terra ¿Egypli super homines, et super jumenta, et super omnem herbam agri in terra jEgypti. Extenditque Moses virgam in cœlum, et Dominus dédit tonitrua, et grandinem, aediscurrentia fulgura super lerram: pluitque Dominus grandinem super terram jîîgypti. Et grando et ignis immista pariter fe.rebantur : tanUeque fuit magnitudinis, quanta ante nunquam apparuit in universa terra jîîgypti ex quo gens illa condita est '. Et percussit grando in omni terra

nés Jïgyptiorum, ut nihil omnino pereat ex his С iEgypti cuneta quae fuerant in agris, ab nomine

quae pertinent ad Alios Israel. Constituitque Dominus tempus, dicens : Cras faciet Dominus verbum istud in terra. Fecit ergo Dominus verbum boc altera die : mortuaque sunt omnia animantia Mgyptiorum : de animalibus vero filiorum Israel nihil omnino periit. Et misit Pbarao ad videndum : nec erat quidquam mortuum de his quae possideba Israel. [6 Plaga.] Ingravatumque est cor Pharaonis, et non dimisit populum. Et dixit Dominus ad Mosen et Aaron : Tollite plenas manus cineris de camino, et spargat ilium Moses in cœlum coram Pharaone: sitque pulvis super omnem terram ,£gypti:erunt enimhominibus et jumentis vulnera [fulg. ulcera], et vesicae turgentes, in universa

usque ad jumentum, eunetamque herbam agri percussit grando, et omne lignum regionis confregit. Tantum in terra Gesen, ubi erantfilii Israel, grando non cecidit. Misitque Pharao, et voeavit Moeen et Aaron, dicens an eos: Peccavi etiam nunc: Dominus Justus : ego et populus meus, impii. Orate Dominum, ut desinant tonitrua Dei, et grando : ut dimittam vos, et nequáquam hic ultra maneatis. Ait Moses ; Cum egressus fuero de urbe, extendnm palmas meas ad Dominum, et cessabunt tonitrua, et grando non erit: ut scias quia Domini est terra: novi autem, quod et tu, et servi tui, needum timeatis Dominum Deum. Linum ergo et hordeum leesum est, eo quod esset hordeum virens, et linum

terra iEgypti. Tulerunt cinerern de camino, et J) jam follicules germinaret: triticum autem et far

steUrunt coram Pharaone, et sparsit illum Moses in cœlum : faclaque sunt vulnera vesicarum turgentium in bominibus, et jumentis, nec poterant malefioi stare coram Mose propter vulnera, quae in ¡His erant, et in omni terra /Egypti. Induravitque Dominus cor Pharaonis, et non audivit eos sicut loontus est Dominus ad Mosen [7 Plaga.] Dixitque Dominus ad Mosen : Mane consurge, et sta coram Pharaone, et dices ad eum: Haec dicit Dominus Deus Hebraeorum: Dimitte populum meum ut sa

non sunt laesa, quia serótina erant. Egressusque Moses a Pharaone ex urbe tetendit manus ad Dominum ; et cessaverunt tonitrua et grando, nee ultra stillavit pluvia super terram. Videns autem Pharao quod cessasset pluvia, et grando, et tonitrua, auxit peccatum, et ingravatum est cor ejus, et servorum illius, et induratum nimis : neo dimisit Olios Israel, sicut locutus est Dominus per manum Mosi. [L. VI, Cap. X, 8 Plaga.] Et dixit Dominus ad

. 'Aliter canon Hebraicas veritatis, sed eodem sensu ; legit enim huno in modum : Ex quo gent in %üa ctndüa est Mart.

nepotum

et signa mea feoerim in eis, et scietis [Vulg

[ocr errors]

Mosen : Ingredere ad Pharaonem ; ego enim indu- A ravi cor ejus, et servorum illius : ut faciam signa mea haec in eo, et nares in auribus lilii tui, et tuorum, quoties contriverim ¿Egyptios,

sciatis] quia ego Dominus. Introierunt ergo Moses et Aaron ad Pharaonem, et dixerunt ad eum : Ila:c dicit Dominus, Deus Hebrœorum ; Usquequo non via subjici mihi?dimitte populum meum.utsacrificet mibi. Sin autem resistís, et non vis dimitiere. eum : ecce ego inducara eras locustam in lines tuos : quœ operiat superfleiem terrae пес [Vulg. ne] quidquam ejus appareat, sed comedatur quod residuum fucrit grandini : corrodet enim omnia ligna que germinant in agris.Et implebunt domos tuas et servorum tuorum, et omnium.Egyptiorum; quantam non viderunt patres tui, et avi, ex] quo orti sunt super terrain usque in prœsentem diem. Avertitque se, et egressus esta Pharaone. Dixerunt autem servi Pbaraonis ad eum: Usquequo patiemur hoc scandalum ? Dimitte homines, ut sacriQcent Domino Deo suo : nonne vides quod perieril iEgyptus? Revocaveruntque Mosen, et Aaron ad Pharaonem : qui dixit eis : Ite, sacrifícate Domino Deo vestro: quinam sunt qui ituri sunt? Ait Moses: Cum parvulis nostris et senibus [Vulg. senioribus] pergemus, cum filiis et (iliabus, cum ovibus et armentis : est enim solemnitas Domini Dei nostri. Et respondit Pharao : Sic Dominus sit vobiscum, quomodo ego dimittam vos, et párvulos vestros, cui dubium est quod pessime cogitetis? N00 fiel ita, sed ite tantum viri, et sacrifícate Do- С mino : hoc enim et ipsi petistis. Statimque ejeeli sunt de conspectu Pharaonis. Dixit autem Dominus ad Mosen : Extende manum luam super ternim í VBgypti ad locustam, ut ascendat super earn, et devoretomnemberbamqua;residua fuerit grandini. Et extend it Moses virgam super terram /Egypti ; et Dominus induxit ventum urenlem tota illa die, ас nocte, et шипе facto, ventus urens levavit locustas. Que ascenderunt super universam terram vEgypti, et sederunt in eunetis fmibus/EgypUorum innumerabiles, quales ante illud tempus non fuerant, nee postea futura; sunt. Operueruntque universam superüciem terrae, vastantes omnia. Devorata est igitur herba terras, et quiquid pomorum in arboribus

[ocr errors]
[ocr errors]

mentissimum, et arreptam locustam projeeit in mare Rubrum : non remansit ne una quidem in eunetis finibus /Egypti. Et induravit Dominus cor Pharaonis, needimisit lilios Israel. [9 Plaga.] Dixit autem Dominus ad Mosen Extende manum tuam in caelum, et sint tenebrae super terram jEgypti tarn densas ut palpari queant. Extenditque Moses manum in cœlum, et facts sunt tenebrae horribiles in universa terra iEgypti tribus diebus. Nemo vidit f rat rem suum, nee movit se de loco in quo erat : ubieunque autem habitabanl filii Israel, lux erat. Vocavitque Pharao Mosen, et dixit ' : Ite, sacrifícate Domino, oves tantum vestroe et armenta remaneant, parvuli vestri eant vobiscum. Ait Moses: Hostia quoque st holaucausta dabis nobis, qu;e of(eramus Domino Deo nostro. Cuncti greges pergent nobiscum : non remanebit ex eis úngula: quae necessaria sunt in eultum Domini Dei nostri : praeser tim cum ignoremusquid debeat immolari,donecad ipsum locum perveniamus. Induravit autem Dominus cor Pharaonis, et noluit dimittere eos. Dixitque Pharao ad Mosen: Recede a me [Vulg add. et], cave ne ultra videas faciem meam : quoeunque die apparueris mihi, morieris. Respondit Moses: Ita Met '' ut locutus est, non videbo ultra faciem tuam.

[C. XVII, Cap. XI.] Et dixit Dominus ad Mosen: Adhuc.una plaga tangam Pharaonem et ¿Egyptum, et post hœc dimittet vos et exire compellet. Dices ergo omni plebi, ut postulet vir ab amico suo, et mulicr a vicina sua, vasa argéntea et áurea. Dabit autem Dominus gratiam populo suo coram /Egyptiis. Fuitque Moses vir magnus valde in terra ¿Egypti, coram servis Pharaonis et omni populo. El ait Haec dicit Dominus: Media nocte egrediar [Vulg. ingrediar], in iEgyptum, et morietur omne primogenitum in terra iEgyptiorum,a primogénito Pharaonis, qui sedet in solio ejus, usque ad primogenitum ancillœ, quœ est ad molam, et omnia primogénita jumentorum. Eritque clamor magnus in universa terra ^Egypti, qualis nee ante fuit, пес postea futurus est. Apud omnes autem filios Israel non mutiet canis ab homine usque ad pecus, ut sciatis quanto miraculo dividat Dominus /Egyptios et Israel. Descendentque omnes servi tui isti ad me, et adorabunt me, dicentes : Egredere tu, et fuit, quœ grando dimiserat, nihilque omnino virons pj omnis populus, qui subjectus est tibi : post haec

[merged small][merged small][graphic]

Dominus ad Mosen et Aaron in terra /Egypti : Men- A tur in domibus vestris : qui comederit fermenta

sis iste, vobis principium mensium; primus erit in mensibus anni. Loquiraini ad Universum cœtum filiorum Israel, et dicite eis: Decima die mensis bujustollat unusquisque agnum per familias et domos suas '. Sin autem minor est numerus, ut suflicere possit ad vescendum agnum, assumet vicinum suum qui junclus est domui ejus, juxta numerum aoimarum quae suflicere possunt ad esum agni. Erit autem agnus absque macula, masculus, anniculus : juxta quem ritum tolletis et hœdum. El servabilis eum usque ad quartam decimam diem mensis bujus: immolabitque eum universa multitudo filiorum Israel ad vesperum. [Et sument de sanguine ejus, ac ponent superulrumquo posfem,

tum, peribit anima ejus de ccetu Israel: tarn de adrenis quam de indigenis terrae. Oratio fermentatum non comedetis : in cunntis babitaculis vestris edetie azyma. Vocavit autem Moses omnes séniores [li.'j Israel, et dixit ad eos: He tollentes animal per familias vestras.et immolate Phase. Fasciculumque hyssopi tingite in sanguine qui est in limine, et aspergite ex eo superliminare, et utrumquo postein: nullus veslrum egrediatur ostium domus sua? usque mane. Transibit enim 'Dominus percutiens .Egyptios : cumque viderit sanguinem in superliminari, et in utroque poste, transcendet ostium domus, et non sinet percussorem ingredi domus veatras et laedere. Custodi verbum istud

et in superliminaribus domorum, in quibus come- n legitimum tibi et filiistuis usque in œternum. Cum

dent il lu m. Et edent carnes nocte illa assas igni et azymos panes cum lactucis agrestibus. Non comedetis exeo crudum quid, neo coctum aqua, sed assum tantum igni : caput cum pedibus ejus et intestinis vorabitis. Nee remanebit quidquam ex eo usque mane, si quid residuum fuerit, igné comburetis. Sic autem comedetis illum, renes vestros accingetis, et calceamenta habebitis in pedibus tenentes báculos in manibus, et comedetis festinanter : est enim Phase (id est transitus) Domini. Et transibo per terram jEgypti nocte illa, percutiamque omne primogenitum in terra^Egypti ab homineusque ad pecus, et in eunetis diis .Egypti fcciam judicia, ago Domimus. Erit autem sanguis vobis in Signum in aedibus in quibus eritis, et videbo sanguinem, et transibo vos, nee erit in vobis plaga disperdens quandopercussero terrain.Egypti. Habebitis autem hanc diem in monumentum, et celebrabitis earn solemnem Domino in generationibus vestris eultu sempiterno. Septem diebus azyma comedetis : in die primo non erit formen tum * in domibus vestris : quieunque comederit fermentalum, peribit anima ¡Hade,Israel, aprimo die usque ad diem septimum. Dies prima erit saneta atque solemnis, et dies séptima eadem festivitate venerabilis : nihil operis facietis in eis, exceptis bis quae ad vescendum pertinent. Et observabitis azyma, in eadem enim ipsa die educam exercitum vestrum de terra /Egypli, et nustodielisdiem istum in generationes vestrasritu perpetuo. Primo mense, quarta

que intoieritis terram, quam Dominus daturus est vobis ut pollicitus est, observabitis cteremooias istas. Et cum dixerint vobis fllii vestri : , Quœ est ista religio ? dicetis eis: Victima transitus l)omnii est, quando transivit super domos filiorum Israel in /Egypto, percutiens /Egyptios, et domos nostros liberans. Incurvatus^ue populus adoravit. Et egressi lilii Israel fecerunt sicut praeeeperat Dominus Mosi et Aaron. [10 Plaga.] Factum est autem in noctis medio, percussit Dominus omne primogenitum in terra /Egypti, a primogénito Pharaonis, qui sedebat in solio ejus, usque ad primogenitum captiva quae erat in carcere, et omne primogenitum jumentorum. Surrexitque Pharao nocte, et omnes servi ejus, eunetaque /Egyptus, et ortus est clamor magnus in /Egypto: neque enim erat domus in qua non jaceret mnrtuus. Vocatisque [Vulg. add. Pharao] Mose et Aaron nocte, ait: Surgile, egredimini a populo meo, et vos, et filii Israel: ite, immolate Domino sicut dicitis, Oves vestras et armenta assumite ut petieratis, et abuntes benedicite mihi. Urgebantque /Egyptii populum de terra exire velociter, dicentes ; Omnes moriemur. Tulitigiturpopulusconspersam farinam antequam fermentaretur : etligans in palliis, posuit super humeros suos. Feceruntque lilii Israel sicut praeeeperat Moses : et petierunt ab /Egyptiis vasa argéntea et áurea, vestemque plurimam. Dedit autem Dominusgratiam populo coram.Egyptiis, ut commodarent eis : et spoliaverunt /Egyptios.

decima die mensis ad vesperam, comedetis azyma D [T. VIII.] Profectique sunt filii Israel de Ramesse usque diem vicesiniam primam ejusdem mensis ad in Soccoth, sexcenta fere millia peditum virorum, vesperam. Septem diebus fermentum non invenie- absque parvulis, et mulieribus * [h. non habet: 1 Errore libiariorumomittitur in omnibus codd. manuscriptis prima syllaba/>/¡¡", etlegitur tantum,

'. Canon Hebr. ver. docet unde tollendus sit agnus, nam ad domos suas adjeeit, ab ovibus et hxdis; qiiod Arabs partim expressif d ¡cens, id que capul ex ovibus. Glossema videtur marginale in corpore positum a librariis. Proximum est liuic quod legitur cap. i Levitici, vers. 10. Mart.

— Voculas et domos Urbinas ms. ignorât. Hebraeus ГПТ7 по ГОМ-ППЛ iTB agnum, per domum patrum. agnum per domum.

1 Pro fermento mss. omnes fermentâtum legunt: retinenda tarnen editorum lectio, quia in fonte He

braico fermentum legimus, non (ermentatum Mart.

— Sic recte habent mss. nostrl, fermentum: secus quibus Martian, usus est, (ermentatum. Mom.hanc habet notationem in marg. fermentum, non ut alii (ermentatum.

J Lectioni canonis consentiunt tres mss. codd. Colbertinaebibliolliecœ, et unus e recentioribus 8. Germani a Pratis. Deleta autem videntur in aliis ultima verba, et mulieribus, propter adnotationem marginalem canonis. Mart.

mulieribus]. Sed et vulgnus promiscuum ¡nnume- A rabile asoendit cum eis, oves et armenta et animantia diversi generis multa nimis. Goxeruntque farinam, quam dudum conspersam de /Egypto tulerant: et fecerunt subcinericios panes azymos: ñeque enim poterant fermentan, cogcntibus exire /Egyptiis, et nullam faceré sinentibus moram: nec pulmenti quidquam occurrerat preparare. [G.XVlIl.]Habitatio autem flliorumIsrael,qui manserunt in .iEgypto, fuit quadringentorum triginta annorum. Quibus expletis, eadem die egressus est omnia exeroitus Domini de terra /Egypti. Nux est ista observabilis Domini, quando eduxit eos de terra /Egypti ; banc observare debent omnes iilii Israel in generationibus suis. [C. XX]. Dixitque Dominus ad Mosen et Aaron: Haec est religio n Phase ; Omnis alienigena non comedetex eo.Omnis autem servus emptitius ciroumcidetur, et sic comedet. Advena et mercenarius non edent ex eo. In una domo comedetur, nec efTeratis de carnibus ejus foras, nec os illius confringetis. Omnis cœtus flliorum Israel faciet il lud. Quod si quisperegrinorum in vestram voluerit transiré coloniam, et faceré Phase Domino, circumcidetur prius omne masculinum ejus, et tune rite celebrabit: eritque sicut indígena terree ; si quis autem circumeisus non fuerit, non vescetur ex eo. Eadem lex erit indígena et colono, qui peregrinatur apud vos . Feoeruntque omnes iilii Israel sicut preceperat Dominus Mosi et Aaron. Eteademdie eduxit Dominus Alios Israel de terra egypti per turmas suas.

[T. VII, С. XXI, Cap. XIII.] Locutusque est Do- С minus ad Mosen, dicens: SanctiGca mihi omne primogeni tum,quodaperitvulvam in lili is Israel tam de hominibus quam de jumentis : mea sunt enim omnia. Et ait Moses ad populum: Mementote diei hujus, in qua egressi estis de /Egypto et de domo servitutis, quoniam in manu forti eduxit vos Dominus de locoisto, ut non comedatis fermentatum panem. Hodie egredimini mense novarum frugum. Cumque introduxerit te Dominus in terrain Chananasi et Hetthœi et Amorrhœi etEvœi et Jebusaei, quam juravit patribus tuis ut daret tibi terram fluentem lacté et melle, celebrabis huno morem sacrorum mense isto.Septem diebus veeceris azy mis, et in die séptimo erit solemnitas Domini. Azyma comedetis septem diebus, non apparebit apud te I) aliquid fermentatum, neo in cunctis flnibus tuis. Narrabisque filio tuo in die illo, dicens : Hoc est quod fecit Dominus mihi, quando egressus sum de .Egypto. Et erit quasi signum in manu tua, et quasi monumentum ante oculos tuos, et ut lex Domini semper sit in ore tuo : in manu enim forti eduxit te Dominus de Jïgypto. Custodies hujuscemodi cultum statuto tempore a diebus in dies. Cumque introduxerit te Dominus in terram Chananœi,sicut juravit tibi et patribus tuis, et dederit earn tibi,

separabis omne, quod aperit vulvam Domino, et quod primitivum est in pecoribus tuis, quidquid babueris masculini sexus, consecrabis Domino. Primogenitum asini mutabis ove, quod si non redemeris, interfiles. Omne autem primogenitum hominis de liUis tuis, pretio redimes. Cumque interrogaverit te Alius tuus eras dicens: Quid est hoc? respondebis ei : In manu forti eduxit nos Dominus de terra /Egypti de domo servitutis. Nam cum induratus esset Pharao, et nollet nos dimitiere, ooeidit Dominus omne primogenitum in terra .Egypli, a primogénito hominis usque primogenitum jumentorum ; ideirco immolo Domino omne quod aperit vulvam masculini sexus, et omnia primogénita flliorum meorum redimo. Erit igitur quasi signum in manu tua, et quasi appensum quid, ob reeordatlonem, inter ooulos tuos ; eo quod in manu forti eduxit nos Dominus de /Egypto. [C. XXII.] Igitur cum emisisset Pharao populum, non eos eduxit Deus per viam terrae Philistbiim qus vicina est, repulans ne forte peeniteret cum, si vidisset adversum se bella consurgere, et reverteretur in /Egyptum. Sed circumeidit per viam deserli qua est juxta mare Rubrum, et armati ascenderuat Glii Israel de terra /Egypti. Tulit quoque Moses ossa Jacob secum, eo quod adjurasset filios Israel, dicens ¡Visitabit vos Deus, eiferte ossa mea hiño vobiscum. Profectique deSoccoth castrametatisunt in Etbam in extremis flnibus solitudinis. [C. VIII.] Dominus autem prscedebat eos ad ostendendam viam per diem in columna nubis; et pernoclem in columna ignis ¡ utdux esset ilineris utroque tempore. Nunquam defuit columna nubis per diem, nec columna ignis per noctem, coram populo.

[С. XXIII, Cap. XIV.] Locutus est autem Dominus ad Mosen, dicens -. Loquere filiis Israel*. Rêverai castrametentur e regione Phiabiroth, qus estinter Magdalum et mare contra Beelsephon, in conspectu ejuscastra ponetis super mare. Dicturusque est Pharao super filiis Israel : Coarctati sunt in terra, conclusit eos desertum. Et indurabo cor ejus, ac persequetur vos, et gloriflcabor in Pharaone, et in omni exercitu ejus ; scientque /Egyptii, quia ego sum Dominus: Feceruntque ita. Et nuntiatum est regi .Egyptiorum quod fugisset populus, immutatumque est cor Pharaonis et servorum ejus super populo, et dixerunt : Quid voluimus faceré, ut dimitteremus Israel, ne servirct nobis ? Junxit ergo currum,etomnem populum suum assumpsit secum. Tulitque sexentoe currus electos, et quidquid in /Egypto curruum fuit, et duces totiusexercitus. Induravitque Dominus cor Pharaonis regis /Egypti, et persecutus est Glios Israel, at ¡Hi egressi erant in manu excelsa. Cumquepersequerentur .Egyptii vestigia prœcedenlium, repererunt eos in castris super mare ; omnis equitatus el ourrus Pharaonis, et universus exercitus, erant in Phiahiroth * contra Beeleephon. Cumque appropinquasset Pharao, A. levantes fllii Israel oculos, viderunt ¿Bgyptios post se, et timeruat valde, clamaveruutque ad Dominum, et dixerunt ad Mosen : Forsitan non erant eepulcra in JEgypto, ideo tulisti nos, ut moreiemur in solitudine? quid hoc faceré voluisti, ut educares nos ex /Egypto : Nonne iste est sermo, quern loquebaraur ad te in .Egyplo dicentes: Recede a nobis, et serviamus ^Egyptiis.' multo enim melius est serviré eis, quam mori in solitudine. Et ait Moses ac populum: Nolite : state, et videte magnalia Domini quae facturus est hodie : --Egyplios enim, quos nunc videtis, nequáquam ultra videbitis usque in aempiternum. Dominuspugnabitprovobis, et vos tacebitis. Dixitque Dominus ad Mosen : Quid clamas ad mel Loquere iiliis Israel,ul proficiscantur. n Tu autem eleva virgam tuam, et extende manum tuam super mare, et dividej illud ut gradiantur fllii Israel in medio mari per siccum. Ego autem indurabo cor .Egyptiorum, ut persequantur vos, et gloriflcabor in Pharaone, et in omni excercitu ejus, in curribus et in equitibus illius. Et scient /Egyplii quia ego sum Dominus, cum gloriflcatus fuero in Pbaraone, et in curribus atque in equitibus ejus. Tollensque se ángelus Dei, qui praecedebat castra Israel, abut post eos, et cum eo pariter columna nubia, priora dimittens, post tergum stetit, inter castra .¡Egyptiorum et castra Israel, et erat nubes tenebrosa, et illuminans noctem, ita ut ad se invicem toto noctis tempore accederé non valerent. Cumque extendieset Moses manum super mare, abstulit illud Dominus, Cante vento vebementi et С urente tota nocte, et vertit in siccum: divisaque est aqua. Et ingressi sunt tilii Israel per medium maris eicci : erat enim aqua quasi murus a dextra eorum et lasva. Persequentesque ^gyptii ingressi sunt post eos, omnis equitatus Phraonis, currus ejus et équités, per medium maris. Jamque advenerat vigilia matutina, et ecce respiciens Dominus super castra /Egyptiorum per columnam ignis et nubis, ioterfecit excercitum eorum, et subvertitrotas curruum, terebanturque in profundi!m. Dixerunt ergo i£gyptii : Fugiamus Israelem : Dominus enim pugnat pro eis contra nos.Et aitDominus ad Mosen : Exlende manum tuam super mare, ut revertantur aquae ad /Egyptios super currus et équités eorum. Cumque extendisset Moses manum con-n tra mare, reversum est primo diluculo ad priorem locum: fugientibusque/Egyptiis occurrerunt aquœ.

étant in Abirtlh: qua; exscriptorum incogitantia lectorem non debuit latere. Mart

— Optime Urbinas Phyayroth. : secus Palatin. Alhiroth. Tum idem Urbinassubsequens Pharaonü nomen praetermittit.

1 Laudat Rabanus editionem quae fert, Dominus nomen est Uli.

* Hüne locum diversimode legunt mss. codices. Canon Heb. ver. ita habet : Dextram tuam, Dominus, marjnißrem in fortüudine. Ain, Dextra tua, Domine, magnifiée in ¡ortiludine Hecentior unus legit, Magnißcelur tn fortitudine. Sic pro volúntate ex

et involviteos Dominus in mediisfluctibus. Reversaeque sunt aquae, et operuerunt currus et équités cunctiexcercitus Pharaonis, qui sequentesingressi fuerant mare, ne unus quidem superfuit ex eis. Filii autem Israel perrexerunt per medium sicci maris, et aqua: eis erant quasi pro muro a dextris et a ainistris; liberavitque Dominus in die illa Israel de manu /Egyptiorum. Et viderunt /Egyptios mortuos super littus maris, et manum magnam quam exercuerat Dominus contra eos, timuilque populus Dominum et crediderunt Domino, etMosi servo ejus.

Tunc cecinit Moses et filii Israel carmen hoc Domino et dixerunt: Cantemus Domino: gloriose enim magnificatus est, equum et ascensorem dejecit in mare. Fortitudo mea, Dominus;

et factus est mihi in salutem. Iste Deus meus, et glorificabo eum; Deus patrie mei, et exaltabo eum. Dominus quasi vir pugnalor; omnipotens [in h. Dominus] nomen ejus *: currus Pharaonis et exercitum ejus projecit in mare. Electi principes ejus submersi sunt in mari Rubro: abyssi opemerunt eos: descenderunt in profundum quasi lapis. Dextera tua, Domine, magnißcata est in fortitudine '.

dextera tua, Domine, percussit inimicum : et in multitudine gloriœ tua; deposuisti adversarios meos 8 [h. [tuos]. Misisti iram luani, quœdevoravit eos sicut stipulant : et in spritu furoris tui congregatae sunt aquœ. Stetit unda fluens:

congregates sunt abyssi in medio mari. Dixit inimicus : Persequar et comprebendam,

dividain spolia, implebitur anima mea. Evaginabo gladium meum: interficiet eos manus mea. Flavit Spiritus tuus, et oporuit eos mare: submersi sunt quasi plumbum in aquis vehementibus. Quis similis tui in fortibus, Domine? quis similis tui, magnifions in sanctitate: terribilis atque laudabilis, faoiens mirabilia? Extendisti manum tuam [h. dexteram tuam],

Bcriptorumuniussentcntia: multa; sœpiueoccùrrnnt variantes lectiones. Mart.

— In Latina editione alia, quam Rabbanus laudat, glorißcata est.

3 Editi legunt, tuos, juxta Hebrœum. At mss. omnes optima; nota; et antiquiores habent meos, Quare ne quid propria auctoritate a nobis mutaretur, res ut sunt in canone, manere voluimas, Mart.

— Sionostri, aliique omnes mss.habenf meos. He* bra?us tarnen et Vulgatus, tuos.

« PoprzedniaDalej »