Obrazy na stronie
PDF

videbitis faciem meam, nisi fratrera vestrum mini- A.'culis vestris; nam pecuniam, quam dedistis mihi.

mum adduxeritis vobiscum. Si ergo vis mittere eura nobiscum, pergemus pariter, et ememus tibi necessaria: sin autem non vis, non ibimus : vir enim, utsaepe diximus, denuntiavlt nobis, dicens: Non videbitis faciem meam absque fiatrevestro minimo. Dixit eis Israel : In meam hoc fecistis miscriam, ut indicaretis et alium habere vos fratrem. At illi responderunt: Interrogavit nos homo per ordineru nostram progeniem: si pater viveret, si haberemus fratrem, et nos respondimus ei consequenter juxta id quod fuerat sciscitatus : nunquid scire poteramus quod dicturus essel : Adducite vobiscum fratrem vestrum ? Judas quoque dixit patri suo: Mitte puerum mecum, ut proficiscamur, et

probatam ego habeo. Eduxitque ad eos Simeon. Et introdujtis domum, attulit aquam, et laverunt pedes suos, deditque pabula asinis eorum. lili vero parabant muñera, donee ingrederetur Joseph meridie: audierant enim quod ibi comesuri essent panem. Igitur ingressus est Joseph domum suam, obtuleruntque ei muñera, tenentes in manibus [Vulg. add. suis]: et adoraverunt proni in terram. At ille clementer resalutatis eis, interrogavit f Vulg. add. eos], dicens : Salvusne est pater vesler senex, de quo dixeratis mihi ? adhuc vivit ? Qui responderunt: Sospes est servus tuus pater noster, adhuc vivit. Et ineurvati, adoraverunt eum. Attollensoutem oculos Joseph, vidit Benjamin fratrem suum

possimus vivere, ne moriaraur nos et parvuli nostri. g uterinum, était: Iste est frater vester parvulus.

Ego suseipio puerum : de manu mea require ilium: nisi reduxero, et tradidero eum tibi, ero peccati in te reus omni tempore. Si non intercessisset dilatio, jam vice alttira venissemus. Igitur Israel pater eorum dixit ad eos: Si sic necesse est, facite quod vultis, sumite de opfimis [Vulg. add. fructibus] terrae in vasis vestris, et ferte viro muñera, modicum resinas, et mellis, et siyracis, stactes, et terebinthi, et amygdalarum. Pecuniam quoque duplicem ferte vobiscum, et ¡Ham, quam invenistis in sacculis, repórtate, ne forte errore factum sit; sed et fratrem vestrum tollite, et ite ad virum. Dens autem [Vulg. add. meus] omoipotens faciat vobis eum placabilem, et remittat vobiscum fratrem vestrum quern tenet, et hunc Benjamin: ego autem

quasi orbatus absque liberie ero. Tulerunt ergo viri ^ eo '.

de quo dixeratis mihi? Et rursus: Deus, inqoit, misereatur tui, flli mi. Festinavitque, quia commota fuerunt viscera ejus super fratre suo, et erumpebant lacrymae, et introiens cubiculum, flevit. Rursusque lota facie egressus, continuit se et ait: Ponite panes. Quibus appositis seorsum Joseph, et seorsum fratribus, iEgyptiis quoque, qui vescebantur simul, seorsum (illicitum est enim ¿Egyptiis comedere cum Hebreis, et profanum putantbujuscemodi conviviura), sederunt coram eo, primogenitus juxta primogénita sua, et minimus juxta a?ta.tom suam. Et mirabantur (nimis) [h. viri ad invicem] sumptis partibus, quas ab eo acceperant: majorque pars venit Benjamin, ila ut quinqué partibus excederet. Biberuntque et inebriati sunt cum

muñera, et pecuniam duplicem, et Benjamin : descenderuntque in ¿Egyptum, et steterunt coram Joseph. Quos cum ille vidisset, et Benjamin simul, praecepit dispensatori domus suae, dicens: Inlroduc viros domum, et occide victimas, et instrue convivium, quoniam [Vulg. add. hodie] mecura sunt comesturi meridie. Fecit ille qu<>d sibi fuerat impcratum, etintroduxit viros domum. Ibique exterriti, dixerunt mutuo : Propter pecuniam, quam retulimus prius in saccis nostris, introducti sumus, ut devolvat in nos calumniam, et violenter subjiciat servituti, et nos, et asinos nostros. Quamobrem in ipsis foribus accedentes ad dispensatorem [Vulg. add. domus] locuti sunt: Oramus, domine,

[Cap. XLIV.] Praacepit autem Joseph dispensatori domus suae, dicens: Imple saceos eorum frumento, quantum possint capere, et pone pecuniam singulorum in summitate sacci. Scyphum autem meum argenteum, et pretium quod dedit tritici, pone in ore sacci junioris *. Factumque est ita. Et orto mane, dimissi suntcum asinis suis. Jamque urbe exierant, et processerant paululum: tunc Joseph, accersito dispensatore domus: Surge, inquit, persequere viros: et apprehensis dicito: Quare reddidistis malum pro bono? Scyphum quem furati estis, ipse est in quo bibit dominus meus, et in quo augurari solet: pessimam rem fecistis. Fecit ille ut jusserat. Et apprehensis per ordinem

ut audias [Vulg. add. nos]. Jam ante descendimus D locutus est. Qui responderunt: Quare sic loquitur

ut emeremus escas, quibus emptis, cum venissemus ad diversorium,aperuimus saccules nostros, et invenimus pecuniam in ore saccorum: quam nunc eodem pondere reportavimus. Sed et aliud attuliinus argentum, ut emamus quae [Vulg. add. nobis] necessaria sunt: non est in nostra conscientia, quis earn posuerit in marsupiis nostris. At ille respondit. Pax vobiscum, nolite timere: Deus vester. et Deus patris vestri, dedit vobis thesauros in sac

1 Idioma est linguœ Hebraicas, ut ebrietate pro satietale ponat, sicut Psal. Lxiv, H ; In slillicidiii ejus inebriabitur germinans haud dubium quin terra

dominus noster, ut servi tui tantum flagitii commiserint? Pecuniam, quam invenimus in summitate saccorum, reportavimus ad te de terra Cbanaan : et quo modo consequens est ut furati simus de domo domini tui aurum vel argentum? Apud quemeunque fuerit inventum servorum tuorum quod quíci-is, moriatur, et поз servi erimus domini nostri. Qui dixit eis: Fiat juxta vestram sententiam: apud quemeunque fuerit inventum, ipse sit

pluviis irrigata. Mart.

1 Pro saeco, peronem vel follem in Hebrseo habet. Ita S. Hieronymus. Mart.

servus meus, vos autem eritis ¡nnoxii. Itaque festi- ¡^ nato deponentes in ton-uni saceos, aperuerunt singuli. Quos scrutatus, ¡ncipiens a majore usque ad minimum, invenit cyphum in sacco Benjamin. At illi, scissis vestibus, oneratisque rursum asinie, reversi sunt in oppidum. Primusque Judas cum fratribue ingressus est ad Joseph (needum enim de loco abierat) omnesque ante eum in terram panier corruerunt. Quibus ille ait: Cur sic agere voluistis? an ignoratis quod non sit similis mei in augurandi scientia? Cui Judas: Quid respondebimus, inquit, domino meo? vel quid loquemur, ant juste poterimus obtendere? Deus invenit iniquitatem servorum tuorum : en omnes servi sumus domini mei, et nos, et apud quem inventus est scyphus. Respondit Joseph: Absit a me ut sic agam ; qui luratus est cyphum, ipse sit servus meus ; vos autem abite liberi ad patrem vestrum. Accedens autem propius Judas, confîdenter ait: Oro, domine mi, loquatur servus tuus verbum in auribus tuis, et ne ¡rascaría fámulo tuo; tu es enim post Pharaonem dominus meus, lnterrogasti prius servos tuos: Habetis patrem,aut lratrem ? et nos respondimus tibi domino meo ; Est nobis pater senes, et puer parvulus, qui in senecla illius natus est ; cujus uterinus frater mortuus eat, et ipsum solum habet mater sua, pater vero tenere diligit eum. Dixistique servis tuis: Adducite eum ad me, et ponam oculos meos super illum. Suggessimus domino meo; Non potest puer reünquere patrem suuro ; si enim illum dimiserit, morietur. Et dixisti servis tuis ; Nisi venerit frater vester minimus vo- G biscum.non videbitis amplius faciem meam. Cum ergo ascendissemus ad famuluin tuum, patrem nostrum, narravimus ei omnia quae locutus est dominus meus. Et dixit pater noster: Hevcrtimini, et emite nobis parum tritioi. Cui diximus; Ire non possumus; si frater noster minimus descendat [Yulg. descendent] nobiscum, proliciscemur simul; alioquin illo absente, non audemus videre faciem viri. Ad quœ ille respondit: Vos scitis quod duos genuerit mihi uxor mea. Egiessus est unus, et dixistis: Bestia devoravit eum el hucusque non comparet. Si tuleritis et istum, etaliquid ei ic via contigerit, deducetis canos meos cum mcorore ad inferos.Igitur si intravero ad servum tuum patrem nostrum, et puer demerit (cum anima illius ex Q hujus anima pendeai), videritque eum non esse nobiscum, morietur, et deducent famuli tui canos ejus cum dolore ad inferos. Ego proprie servus tuus sira, qui in meam hunc reeepi fidem ; et spopondi, dicens: Nisi reduxero eum, peccati reus ero in patrem meum omni tempore. Manebo itaque servus tuus pro puero in ministerium domini mei, et puer ascendat cum fratribus suis. Non enim possum redire ad patrem meum,absente puero, ne

calamitatis, quœ oppressura est patrem meum, testis assistara.

[Cap. XLV.J Non se poterat ultra cohibere Joseph multis coram aatautibus; unde prœcepit ut egrederentur euneti loras, et nullus inleresset alie« nus agnitioni mutuas.Elevavitque vocem cum fletu • quam audierunt/Egyptii, omnisque donius Pharaonis. Et dixit Iralribus suis ; Ego sum Joseph ; adhuc pater meus vivit ? Non poterant responderé fratres nimio terrore perterriti. Ad quos ille clementer: Accedite, inquit, ad me.Et cum uccessissent prope, Ego sum, ait, Joseph, frater vester, quem vendidistis in /Egyptum. Nolite pavere, nee vobis durum esse videutur, quod vendidistis me in his regionibus : pro salute enim vestra misit me Deus ante vos.Biennium est quod fames esse eeepit in terra; et adhuc quinqué anni restant, quibus neo arari poterit, nee meti. Praemisitque ;ne Deus ut reservemini super terrain, et escua ad vivendum habere possitis. Non vestro consilio,sed Dei hue volúntate missus sum : qui fecit me quasi patrem Pharaonis, et dominum universa) domus ejus, ас principen) in omni terra ..-Egypti. Festínate et ascendite ad patrem meum, et dicttia ei : ll.ee mandat lilius tuus Joseph : Deus me fecit Dominum universas terrai .íEgypti; descende ad me, ne moreris, et habiti [Vultj. babitabisj in terra Uesen ' ; erisque juxta me tu, et filii tui, et iîlii filiorum tuorum, oves tua),et armenia tua, et universa qua) possides. Ibique te pascam (adhuc enim quinqué anni residui sunt fainis), ne tu pereas, et domus tua, et omnia qua) possides. En oeuli vestri, et oculi fratris mei Benjamin, vident quod os meum loquatur ad vos. Nunliate patri meo universain gloriam meam, et ouncta quœ vidistis in /Egypto. Festinate et adducite eum ad me. Cumque amplexatus recidieset in Collum Benjamin fratris sui, ilevit ; illo quoque líenle similiter super colluiu ejus. Osculatusque est Joseph omnes fratres suos, et ploravit super singulos. Post qua) ausi sunt loqui ad eum. Audilumque est, et celebri sermone vulgalum in aula regis: Veuerunt fratres Joseph ; et gavisus est Pharao, atque omnis familia ejus. Dixitque ad Joseph ut imperaret fratribus suis, dicens ; Onerantes jumenta, ite in terrain Chanaan, et tollite inde patrem vestrum et cognationem, et venite ad me ; et ego dabo vobis omnia bona -Egypti, ut comedatis medullam terra). Praecipe etiam ut tollant plaustra de terra -'Egypti, ad subvectionem parvuluruni suorum et conjugum ; ac dicito : Tollite patrem vestrum, et properate quantocius venientes. Nee dimittatis Lh. aiuittatis] quidquam de supellectili ve&tro; quia omnes opes ¿Egypti vestrœ erunt. [Ü. XLIIl.j Keceruutque Qlii Israel ut eis mandalum fuerat. Quibus dedit Joseph plaustra, secundum Pharaonis imperium; et cibaria in itinere.

> Eodem modo legit sanctus llieronymus in Qusettionibui Hebraicis. Mart.

— Palatin, ms. cum Vulgatis libris, Gesien.Viio Question. Hebraicas.

Singulisque proferri jussit binas stolas ; Benjamin Д cerdotis Heliopoleos: Menasses et Ephraim, b'ilii

vero dédit trecentos argénteos cum quinqué stolis optimis ; tantumdem pecunias et vestium mittens patri suo, addens et asinos decern, qui subvehercnt ex omnibus diviliis ^Sgypti; et totidem asinas, triticum in itinere panesque portantes.bimisit ergo fratres suos, et proficiscentibus ait: Ne irascimini in via. Qui ascendentes ex ¿Egypto, venerunt in terram Cbanaan ad patrem suum Jacob. Et nuntiaverunt ei, dicentes ; Joseph iilius tuus vivit, et ipse dominalur in omni terra jEgypti. Quo audito [Vuty. add. Jacob], quasi de gravi somno evigilans, tamen non credebat eis. Uli contra referobant omnem ordinem rei. Gumque vidisset plaustra et universa qua: miserat, revixit Spiritus ejus, et ait: Sufficit

[ocr errors]

mihi si adhuc filius meus Joseph vivit; vadam, et ~ ret in Gesen. Quo cum pervenisset, juncto Joseph

videbo illum antequam moriar.

[T. XXXVI, С LXXIV, Cap. XLVI ] Profeclusque Israel cum omnibus quae habebat, venit ad Putcumjuramenti.etmaclalisibivictimisDeo patrie sui Isaac, audivit eum per visionera noctis vocantem se et dicentem sibi : Jacob, Jacob ; qui respondit : Ecce adsum. Ait illi Deus: Ego sum fortissimus Deus palris tui: noli timere, descende in iEgyptum, quia in gentem magnam faciam te ibi. Ego descendam tecum illuc, et ego inde adducam te reverlendum: Joseph quoque ponet manum suam super oculos tuos. [G. I.XXV.] Surrexit autem Jacob a Puteo juramenti; tulerunlque eum filii cum parvulis et uxoribus suis in plaustris quœ miserat Pharao ad portandum senem et omnia qua? possederant [In h. et duxerunt secum grèges suos] ^ in terra Chanaan ; venitque in iEgyptum cum omni semine suo, filii ejus, et nepotes, filias, et cuneta sinuil progenies. Ilœc sunt autem nomina filiorum Israel, qui ingressi sunt in JSgyptum, ipse cum liberie suis; Primogenitus Ruben. Filii Ruben: Enoch et Phallu et Esron et Charmi. Filii Simeon: Jemuel et Jamin, et Ohad [Vulg. Ahad], et Jachin et ßoher, et Saul filius Chanaanitidis. Filii Levi: Gerson et Gaath et Mcrari. Filii Juda : Her et Onan et Sela et Phares et Zara, mortui sunt autem 11er et Onan in terra Chanaan. Fuerunlque fllii [Vulg. Natique sunt] Phares: Esron et Amul. Filii Issachar : Thola et PhuaetJob etSimron. Filii Zabulón : Sared et Elon et Jahelel. Hi íilii Lies quos ge

curru suo, ascendit obviam patri suo ad eumdem locum : vidensque eum, irruit super Collum ejus, et inter amplexus flevit. Dixitque pater ad Joseph: Jam lettus moriar, quia vidi facieru tuam, etsuperstitem to relinquam. [G. LXXVII.] Et [Vulg. relinquo.AlJillclocutus est ad fratres suos et ad omnem domum patris sui : Ascendam et nuntiabo Pharaoni, dicamque ei : Fratres mei, et domus patris mci,qui erant in terra Chanaan, venerunt ad me: et sunt viri pastores ovium, curamque habent aler.dorum gregum: pécora sua, et armenta, et omnia quas habere potuerunt, adduxerunl secum. Cumquc voeaverit vos, et dixerit: Quod est opus vestrum? Rcspondebitis: Viri pastores sumus servi tui ab infantia nostra usque in pressens, et nos et pairesnostri. Hase autem dicetis, ut habitare possitis in terra Gesen : quia detestantur ¿Egyplii omnes pastores ovium.

[Cap. XLVII.] Ingressus ergo Joseph nuntiavit Pbaraoni,dicens : Pater meus et fratres, oves eorum et armenta, et cuneta quae possidont, venerunt de terra Chanaan: et ecce consistunt in terra Gesen. Extremos quoque fratrum suorum quinqué viros statuit coram rege : quos ille interrogavit: Quid habetis operis ? Responderunt: Pastoree ovium sumus servi lui, et nos, et patres nostri. Ad peregrinandum in terra tua venimus : quoniam non ost herba gregibus servorum tuorum, ingravescente fame in terra Chanaan : petimusque ut esse nos jubeae servos tuos in terra Gesen.

[ocr errors][merged small][merged small]

1 In antiquismss. codd.inque canone Hebr.verit. legitur, Dies peregrinationis vitae тех, sed rite muparvi, et mali, et non pervenernnt usque ad dies \ ricordiam et verilatem : ut non sepelías me in

patrnm meorum quibus peregrinati sunt ; ct benedicto rege, egressos esl foras. Joseph vero patri et fratribus suis dedit possessionem in jEgypto in óptimo terrae solo [Vulg. loco]. Ramesses, ut рггсceperat Pharao. Et alebat eos, omnemque domura patris sui, prœbens cibarie singulis : in tolo enim orbe pañis deerat, et opresserat fames terram, maxime ..Egypliet Chanaan. E quibus omnem pecuniam congregavit pro venditione frumenli, et intulit earn in aerarium regis. Cumque defecisset emptoribus ' pretium, venit cuneta ¿Egyptus ad Joseph, dicens : Da nobis panes: quare morimur coram te, deficiente pecunia?Quibus illerespondit; adducite pécora vestra, et dabo vobisproeiseibos,

iEgypio : sed dormiam cum patribus meis, etauferas me de bac terra, condasque in sepulcro majorum meorum. Cui respondit Joseph : Ego faciam quod jussisti. Etille : JurHergo.inquit, mihi.Quo jurante, adoravit Israel Deum, conversus ad lectuli caput. [T. XXVII, С. LXXX, Cap. XLVIII ] His ila transactis, nuntiatum est Joseph quod aegrotaret pater suuB : qui assumptis duobus filiis Manasseet Ephraim, ire perrexit. Dictumque est seni: Ecce filius tuus Joseph venit ad te. Qui confortatus sedit in lectulo. Et ingresso ad se ait : Deus omnipotens apparuit mihi in Luza, quas est in terra Chanaan: Benedixitque mihi,et ait: Ego te augebo et multiplicabo, et fBciam [Vulg. add. te] in turbas popu

[ocr errors]

dedit eis alimenta pro equis, et ovibus, et bobus, et asinis : sustentavit>pje eos illo anno procommutationepecorum. Venerunt quoque anno secundo, et dixerunt ei : Noncelamusdomino [Vulg. celabimus donum] nostro, quod, deficiente pecunia, pécora simul defecerunt: nee clam te est, quod absque corporibus et terra nihil habeamus. Cur ergo moriemur, te vidente ? et nos et terra nostra tui erimus : eme nos in servitutem regiam, et prebesemina, ne, pereunte cultore, redigatur terra in solitudinem. Emit igitur Joseph omnem terram Jîgypti.vendentibussingulis possessiones suas prae magnitudine famis. Subjecitque cam Pharaoni, et eunctos populos ejus, a novissimis terminis ^gypti nsque ad extremos fines ejus, praeter terram saccr

filii tui, qui nati sunt [Vulg. add. tibi] in terra ./Egypti, anlequam huevenirem ad te, mei erunt: Ephraim et Manasses, sicut Ruben et Simeon repulabuntur mihi. Reliquos autem quos genueris post eos, tui erunt, et nomine fratrum suorum vocabunlurin possesssionibussuis. Mihi enimquando veniebam de Mesopotamia, mortua est Rachel in terra Chanaan in ipso itinere, eratquevernum tempus : et ingrediebar Ephratam, et sepelivi earn juxta viam Epbratœ, quae alio nomine appellatur Bethlehem. Videns autem filios ejus dixit ad eum Qui sunt isti ? Respondit : Filii mei sunt, quos dedit mihi Deus in hoc loco. Adduc. induit, eos ad me, ut benedicam Ulis. [B. XLV.] Oculi enim Israel ca

dolum, quae a rege tradita fuerat eis: quibus et С ligaverant prae nimia senectute, et clare videre non

statuta eibaria ex horréis publicis praebebantur, et ideirco non sunt compulsi venderé possessiones suas. Dixit ergo Joseph;ad populos : En ut cernitis, et vos et terram vestram Pharao possidet : accipite semina, et serite agros, ut fruges habere possitis. Quintam partem régi dabitis: quatuor reliques permitto vobis in sementem, etincibumfamiliiset liberie vestris. Qui responderunt : Salus nostra in manu tua est : respiciat nos tantum Dominus noster, et laeti serviemus regi. Ex eo tempore usque in praestentem diem, in universa terra ¿Egypli, regibus quinta pars solvitur, et factum est quasi in legem, absque terra sacerdotali, quae libera ab hac conditions fuit. [С. LXXIX.]Habitavit ergo Israel

poterat. Applicitosque ad se deosculatus est, et circumplexus [Vulg. add. eos] dicit ad filium suum: Non sum fraudalus aspeclu tuo: insuper ostendit mihi Deus semen tuum. Cumque tulisset eos Joseph de gremio patris, adoravit pronus in terram. Et posuit Ephraim ad dextcram suam, id est, ad sinistral!) Israel : Manassen vero in sinistra sua, ad dexteram scilicet patris, applicuitque ambos ad eum, Qui extendeos manum dexteram posuit super caput Ephraimjunioris [Vulg. minoris] fratris : sinistram autem super cuput Manasse, qui major natu erat, commutans manus. Benedixitque Joseph filio suo *, et ait: Deus,i n cuj us conspectu ambulaverunt patres mei, Abraham et Isaac, Deus qui pascit me ab ado

in JEgypto, id est, in terra Gesen, et possedit earn: Q lescentia mea usque in praesenlem diem ; ángelus, tus est de capite Ephraim, et tranferre super ca- . Maledictusfuroreorum,quiapertinax;etindignatio put Manasse. Dixitqueadpatrem: Nonita convenit, - '(' ■

auctosque est, et multiplicatus nincis. Et vixit in ea decern et Septem annis: Tactique sunt omnes dies vit« illias centum quadraginta et Septem annorum. Cumqueappropinquarecerneret mortiadiem [Vulg. add. suas], vocavit filium suum Joseph, et dixit ad eum : Si inveni gratiam in conspectu tuo, pone manum tuam sub femore meo, et faciès mihi mise

qui eruit me de ounetis maus, benedicat pueris [Vulg. add. istis] : et invocetur super eos nomen meum, nomina quoque Patrum meorum Abraham et Isaac ; et crescant in multitudinem superterram, Videns autem Joseph quod posuisset pater suus dexteram manum super caput Ephraim, graviter accedit et apprehensam patris manum levare cona

tnatum videtur e LXX interpretibus, qui legunt. Dies annorum vitae тех. Mart.

— Addunt nostri mes. vilx. Sed et Hebraeus, et A qu ila neecio quid plus habet, quam dies peregrina

tionis тех, seil, dies annorum peregrinationis тех.

1 Alii libri temporibus praeferunt.

* Vulgati libri, Benedixitque Jacob filiis Joseph, et ait, etc.

pater: quia hie est primogenitus, pone dexteram
tuam super caput ejus. Qui renuens, ait: Öcio,
flu mi, scio : et iste quidem erit in populos, et
multiplicabitur : sed frater ejus junior major illo
erit : et semen illius crescet in gentes. Benedixit-
que eis in ipso tempore, dicens: In te benedicetur
Israel, atque dicetur: Faciat tibi Deue sicut
Ephraim et sicut Manasse. Conslituitque Ephraim
ante Manassen. Etait ad Joseph lilium suum: En
ego morior, et erit Deus vobiscum, reducetque vos
ad terrampatrumvestrorum.Dotibi partem utiam'
exlra fratres tuos, quam tuli de manu Amorrhaäi
in gladioet arcu meo.
[T. XXXVIII, G. LXXXI, Cap. XLIX.] Vocavit

eorum, quia dura : dividam eos in Jacob, etdispergim eos in Israel ;Juda, te laudabunt fratres tui: manustuaincervicibusinimicorum tuorum : adorabunt te ûlii patrie tui. Catulus leonis Juda: ad praadum, flu mi, ascendisti •: requiescens accubuisti ut leo, et quasi leœna, quis suscitabil cum? Non auferetur sceptrum de Juda, et dux de femoribus(Tu¿0.(emore]ejus, doneeveniatqui mittendus est, et ipse erit exspeetatio gentium. Ligans ad vineam pullum suu m,5, et ad vitem, о fili mi, asinam suani. Lavabit in vino stolam suam, et in sanguine uvas pallium suum. Pulchriores oculi ejus vino, et deutes lacte candidiores. Zabulón in littore maris habitabit [AI. habitavit], et in statione navium pertingens usque ad Sidonem.Issachar asinusfortis

autem Jacob Alios suos, et ait eis : Congregamini, В aceubans ínter términos. Vidit requiem quod esset

ut annunliem qua; ventura sunt vobis in diebus

novissimis. Congregamini, et audite, filii Jacob,

audite Israel patrem veslrum : Ruben primogenitus

mous 2, tu fortitude mea, et prineipium doloris

mei : prior in donis, major in imperio. EfTusus es

sicut aqua, non crescas: quia ascendisti cubile

patris tui, elmaculastistratum ejus. Simeon et Levi

fratres 3 : vasa iniquitatis bellanlia. In consilium

eorurn non veniat anima mea, et in cœtu illorum

non sit gloria mea ; quia in furore suo occiderunt

virum, et in volúntate sua suffoderunt murum.

1 Hebraeus habet ins 0212 Sichern ahad, quod Septuaginta interpretantur 2i/.i¡jta Ecaipixov, id est, Sicimamprxcipuam. Hunc locum satis obscurum varia erudilione Hieronyiuus explicavit : Sicima, in- ( quit, juxta Grxcam et Lalinam consueludinem declínala est. Alioquin Hebraice Sichern dicilur, ut Joannes quoque evangelistatcstatur \licetviliose, uiSichar legator, error inolevit el est nunc l\eapc lis urbe Samaritanorum. Quia iyitur Sichern lingua Hebma transferelur in humerum, pulchreullusil ad nomendicens: Etcgo dabo tibi humerumunum ;proprxcipuoenim, id est, è£a!pexov unum scribiturin Hebrxo. Quod autem dicit se earn in arcu et gtadio possedisse. arcum hie et gladium, Justitium vocal, etc. Vide in Qwest. Hebr. Mart.

— Nostri mss.. Daboin futuro ;Hebrœus praeteritum potius notât W13 dedi, Porro quod ait partem unam. Hebrœus prœfert humerum unum 1ПХ 021?, quanquam D31S pro sSil parle, exponunt, quœ scilicet in humero portatur. Cœterum vid. Quxst. Her.

3 Verba Hebraica nor. semper eodem modo interpretalur Hieronymus: in Quxst. enim Hebraicis de Ftubtm in Hebrooo ila scriptum esse docnt; Hüben primogenitus meus, forlitudo mea, el capiiulum in liberis meis. Major ad porlundum, et major robore: effusus es sicut aqua, ne adjicius. Ascendisti enim cubile patris lui, et conlaminasti stratum in ascensu. Quis sit horum verborum sensueapud cum, discere nemo non potest. Mart.

— Unus Palat. hicquoque addit, et ait eis. Ad sequentiapatriarcharum nomina conferQu. Hebraicas, ubi aliter ex Hebra?o S. P ter interpretatur.

3 Ex eodem Hieronymolegiturhiclociin Hebraica veri täte, Simeon el Levi fratres, vasa iniquitatis arma eorum. In arcanum eorum me intret anima, el in conventueorum nedissolvatur gloria mea:quia in furore suo interfeceruntvirum, elin libídine sua suffoderunt murum. Maat.

bona.etterram quodoptima, et supposuit humerum 3uum ad portandum, factusque eat tributis servions e. Dan judicabit populum suum sicut et alia tribus in Israel. Fiat Dan coluber in via, cerastes in semita, mordens úngulas equi, ut cadat ascensor ejus retro. Salutare tuum exspectabo, Domine. Gad, accinctus praaliabitur anteeum, et ipseacc'ngelur retrorsum '. Aseer, pinguis panis ejus, et prœbcbit delicias regibus. Nephthali, cervus emissus, et dans eloquia pulchritudinis *. Filius accrescens Joseph, filius accrescens * et decorus aspectu:

* In Hebraeo habet juxta Hieronymum :De captivila/e, fili mi, ascendisti. Mart.

Hic quoque in Hebraeo scriptum est : Alligans ad G vilem pullum suum, et in Sorec, plli mi, asinam. suam. Sorec autem electa vitis dicitur. Sed et hoc sciendum, quod ubi nos legimus: alligans ad vitem pullum suum, pro pullo inHebrœo possit legi, urbetn suam, ПТУ. Mart

* Issachar asinus osseus recumbens inter términos el videns requiem, quia bona est: et terram, quia pulchra est ; inclinavit humerum suum ad portandum, et foetus est intribulum serviens. Itaadverbum Iranstulit Hieronymus. Mart.

7 Gad talrunculus labrocinabitur eum, et ipse latrocinabitur pluiitum. Juxta Hebrœum sic se interpretan dicit Hieronymus, et deinde: Ubi nos latrunculum posuimus, ibi scriptum í.sígedud, ut ad God nomen alludcret, qui signi/icanfius E'jÇcovoc, id est accinctus sive expedüus, exprimí potest. Mart.

8 In llebrajo ita scriptum est : Nephtali ager irriguus, duns eloquia pulchriludinis. Ilebroai autem vori tunt propter Tiberiadem, qua; legisvidebaturhabere

notitiam, agrumirriguum, et eloquia pulchritudinia prophetari, porro ubi nos agrum irriguum, et LXX virgultum resolutum posuerunt, in Hebrœo legitur AiALA SELUA (nnbu пЬ'К) quod potest et cervus in/ssustransferri propter temporáneas fruges, velocitatem terra; uberioris ostendens. Пазе sanctus Hieronymus. Variantes aulem ex Hcbraeo hujusmodi lectionesafferrecuravintus.utintelligeret lector quam diversas habeamus ejusdem Hebraici contextúa ab uno Hieronymo interpretationes, et quemquam moveat, si parum sibi constare videatur: quia nunc vcrbum de verbo, modo ?ensum e sensu exprimera voluit. Mart.

e Alterum, filius accrescens, in Palat. ms. inducitur, contra textus fidem.

« PoprzedniaDalej »