Obrazy na stronie
PDF

suo : Da mihi liberos, alioquin moriar. Cui iratus A. antftquam venirem [Vulg. add. ad te], et nunc dives

respondit Jacob : Num pro Deo ergo sum, qui privavit te fructu ventris tui? At ilia : Dabeo, inquit, famulam Balam : ingredere ad illam, ut pariât super genua mea et habeam ex ea Alios. Dedique illi Balam in conjugium, quae, ingresso ad se viro, concepit, et peperit filium. Et dixit Rachel : Judicavit mihi Deus, et exaudivit vocem meam, et dedit mihi filium : et idcirco appellavit nomen illius, Dan. Rursumque Bala concipiens peperit alterum pro quo ait Rachel : Comparavit me Deue cum sorore mea, et invalui. Vocavitque eum. Nephthali. [C. LV.] Sentiens Lia quod parera desiisset, . Zelpham ancillam suam marito tradidit. Qua post conceptual edente filium, dixit: Féliciter: et id

effeelus es : benedixitquc tibi Dominus ad inlroitum meum. Justum est igitur, ut aliquando provideam etiam domuimeae.Dixitque Laban-.Quid dabo tibi? At ille ait: Nihil voló: sed si feceris quod postulo, Herum pascam, et custodiam pécora tua. Gyra omnns greges tuos, ct separa cunetas oves varias et sparso vellere: et quodeunque fulvum et maculoFum, variumquo fuerit, lam. in ovibus,quam in capris, erit merces mea. Respondebitque mihi eras juslitia mea,quando placiti tempus advenerit coram te, et omnia quae non fuerint varia, et maculosa, el rufa [vulg. furvaj, tarn in ovibus quam in capris, furti me arguent. Dixitque Laban : Gratum habeo quod petis. Et separavit in die illo ca

circo vocavit nomen ejus, Gad. Peperit quoque « pras, et oves, hircos, et arietes varios atque ma

Zelpha alterum. Dixitque Lia: Hoc pro beatitudine mea: Beatam quippe me dicent mulieres. Propterea appellavit eum, Aser. Egressus autem Ruben tempore messis tritícea; in agrum, reperit mandragoras: quas malri Lia; detulit. Dixitque Rachel: Da mihi partem de mandragoris filü tui. Illa respondit: Parumne tibi videtur, quod praripueris maritum mihi, nisi etiam mandragoras filü mei tulerie? Ait Rachel : Dormiat tecum hac nocte pro mandragoris filü tui. Itcdeuntique ad vesperam de agro Jacob, egressa est in oceursum ejus Lia: et, Ad me, inquit, intrabis : quia mercede conduxi te pro mandragoris filü mei. Dormivit cum ea nocte illa. Et exaudivit Dpus preces ejus: conccpitquc et peperit filium quintum, et ait : Dedit Deus merce

cnlosoSjCunctum autem gregem unicolorem,id est, albi et nigri velleris, tradidit in manu filiorum suorum. Et posuit spalium itineris trium dierum inter se et [h. Jacob] generum, qui pascebat reliquos greges ejus. [T. XXVI.] Tollens ergo Jacob virgas populeas virides et amygdalinas, et ex platanis, ex parte decorticavit eas : detractisque corticibus,in his qua! epoliata fuerant candor apparuit: illa vero qua; integra fuerant, viridia permanserunt: atque in hune modum color effectue est varius. Posuitque eas in canalibus, ubi effundebatur aqua: ut cum venissent greges ad bibendum, anteoculos haberent virgas, ct in aspectu earum conciperent. Fuctumque est ut in ipso calore coitus oves intuerentur virgas, et parèrent maculosa, et varia, di

dem mihi, quia dedi ancillam meam viro meo, С verso colore respersa. Divisitque gregem Jacob, et

posuit virgas [Vulg. add. in canalibus] ante oculos arietum ; erant autem alba quœque et nigra [ aban; caHera vero, Jacob, separatis inter se gregibus. Igitur quando primo tempore ascendebsntur oves,ponebat Jacob virgas in canalibus aquarum ante oculosarietumet ovium,ut in earum contemplatione conciperent : quando vero serótina admissura erat, et conceptué extremus, non ponebat eas. Factaque sunt ea, quœ erant serótina, Laban : et quae primi teinporis, Jacob. Ditatusque est bomo ultra modum, et habuit greges multos, ancillas et servos, camelos et asinos.

fC. LVII, Cap. XXXI.J Poslquam autem audivit verba filiorum Laban dicentium : Tulit Jacob

appellavilque nomen ejus, Issacbar '. Rursum Lia concipiens, peperit seitum filium, et ait: Doíavit me Deus dote bona: etiam hac vice mecum erit marilus meus, eo quod ц'епиеп'т ci sex Alios: et idcirco appellavit nomen ejus,Zabulón. Post quern peperit filiam, nomine Dinam. [C. L. VI.] Recordatus quoque Deus Rachelis, exaudivit earn, et aperuit vulvam ejus. Quae concepit et peperit filium, dicens: Ab9tulit Deus opprobrium meum. Et vocavit nomen illius Joseph, dicens: Addat mihi Dominus Filium alterum. Nato autem Joseph, dixit Jacob socero suo: Dimitte me ut revertar in patrian), et ad terram meam. Da mihi uxores, et liberos mcos, pro quibueservivi tibi, ut abeam; tu nosti

servitutem quae servivi tibi. Ait ei Laban : Inveniam p ornniaquse fuerant patris nostri,et de illius facúltale gratiam in conspectu tuo : experimento didici ditatus, factus est inclytus : animadvertit quoque quod benedixerit mihi Deus propter te ; constitue faciem Laban, quod non esset erga se sicut heri et mercedem tuam quam dem tibi. At ille respondit: nudiustertius, maxime dicente sibi Domino i Tu nosti quomodo eervierira tibi et quanta in ma- Reverteré in terram patrum tuorum, et ad generanibus meis fuerit possessio tun. Modicum habuisti tionem tuam, eroque tecum. Misit et vocavit Rachel

• Manuscripti codices hachar semper legunt cum unico t, et in Hebraeo hodierno alterum schin otiosum esse videtur, quia nullam habet vocalem sibi sociam. Nihilominus duplex ss ab Hieronymo legendum discimus;deeodem enim nomine itadisserunt in Quaest. Hebraicis. Etymologiam, inquit, hujus nominis Sepluaginta Interpretes ediderunt, est merces:

non utique utplerique, additopronomine, mate legunt, xstimandum est üa scriptum esse, quod est merces, sed totutn nomen interpretalur. est merces. /* quippe dicitur est et Sachar merces. Mart.

— Nostri mss. constanter hachar legunt. Vid. Quaest. Hebraicas.

el Ham in agrum ubi pascebat greges, dixitque eis: Video faciem patris vestri quod non sit erga me sicut heri et nudiusterius: Deus autem patris mei fuit mecum. Et ipsa? nostis quod totis viribus meis servierim patri vestro. Sed pater vester cicumvenit me, et mutavit mercedem meam decern vicibus: et tarnen non dimieit cum Deus, ut nocerot mihi. Si quando dixit: Varia? ernnt mercedes tua?: pariebant omnes oves varios fetus ; quando vero econlraric nit: Alba quœque accipies pro mercede: omnes greges alba pepererunl. Tulitque Deus substantiam patris vestri, et dedit mihi. Postquam enim conccptus oviurn lempus advenerat, levavi oculos meos, et vidi ir. somnis ascendentes mares super lcminas, varios et maculosos et diversorum colorum. Dixitque ángelus Dei ad me in somnis : Jacob! Et ego respondí: Adsum. Qui ait: Leva oculos tuos, et vide universos masculos ascendentes super feminas,varios, maculosos atque reepersos. Vidi enim omnia qua? fecit tibi Laban. Ego sum Deus Bethel, ubi unxisti lapidem, et votum vovisti mihi. Nunc ergo surge, et egredere de terra hac, revcrtens in terram nativitatis tuae. Responderuntque Rachel et Lia : Nunquid habemus residui quidquam in facullatibus et hsreditate domus patris nostri ? Nonne quasi alienas reputavit nos, et vendidit,comedilque pretium nostrum? SeJ Deus tul it opes patris nostri, et nobis eas tradidit, ac filiis noslris ; unde omnia quae pra?cepit tibi Deus, fac. [B. XXXV.J Surrexit itaque Jacob, et imposilis liberie et conjugibus suis super camelos, abut. Tulitque omnem substantiam su am, et greges, et quidquid in Mesopotamia acquisierat, pergeñe ad Isaac patrem suum in terram Chanaan. Eo tempore Laban ierat ad tondendas oves, et Rachel furata est idola ' patris sui. Noluitque, Jacob confiteri socero suo quod fugeret. Gumque abiisset tam ipse quam omnia quae juris ejuserant et amne transmisso pergeret contra montcm Galaad 2, nuntialum est Laban die tertio quod fugeret Jacob. Qui, assumptis fratribus suis, persecutusest eum diebus Septem, et comprehendit eum in monte Galaad. Viditque in somnis dicenlem sibi Deum: Cave ne quidquam aspere loquaris contra Jacob. Jamque Jacob cxlenderat in nionte tabernaculum: curaque ille consecutus fuisset eum cum fratribus suie, in eodem monte Galaad fixit tentorium. Et dixit ad Jacob : Quare ita egisti, ut clam me abigeres filias meas quasi captivas gladio? Cur ignorante me, fugere voluisti, nee indicare mihi, ut prosequerer te cum gaudio, et canticis et tympanis,

A et citharis? Non es passus ut oscularer filios meos ac filias : slulte operatus es, et nunc quidem valet manus mea reddere tibi malum : sed Deus patris vestri heri dixit mihi : Cave ne loquaris cum [Vulg. contra Jacob quidquam durius. Esto, ad tuos ire cupiebas, et desiderio tibi erat domus patris tui, curfuralus es déos meos,? Respondit Jacob : Quod inscio te profectus sum,timui ne violenter auferres filias tuas. Quod autem furti me arguis.apud quemcunquc inveneris deos tuos, nccetur coram fratribus nofitris. Scrulare quidquid luorum apud me inveneris, et aufer: ha?c dicens, ignorabat quod Rachol furata esset idola. Ingressus itaque Laban tabernaculum Jacob et Lia?, et utriusque fámula?, non invenit. Cumque intrasset tentorium Rachelis, illa feslinans abscoudit idola subter stramenta cameli, et sedit desuper : scrutantique omne tentorium, et nihil invenienti, ait: Ne irascatur dominus meus quod coram te assurgere nequeo: quia

В justaconsuetudiaem feminarum nunc accidit mihi: sic delusa sollicitudo qua?rentis est. Tumensque Jacob, cum jurgio ait : Quam ob culpam meem, et ob quod peccalum meum sic exarsisti post me, et scrutatus es omnem suppellectilem meam ? Quid ¡nvenisti de cuneta substantia domus tua?? pone hic coram fratribus meis et fratribus tuis, et judicent inter me et te. Idcirco viginti annis fui tecum? oves tua? et capra? steriles non fuerunt, arietes gregis tui non comedi : nec captum a bestia ostendi tibi, ego damnum omne reddebam : quidquid furto poriebat, a me exigebas : die noctuque a?stu urebar, et gelu, fugiebatque somnus ab oculis meis. Sic per viginti annos in domo tua servivi tibi, quatuordecira pro filiabus, et sex pro gregibus tuis : immutasti quoque mercedem meam decern vicibus. Nisi Deus patris mei Abraham, et timor Isaac adfuisset mihi, forsitan modo nudum me dimisisses: alfii

p clionem meam et laborem manuum mcarum respexit Deus, etarguit te heri. Respondit in Laban: Kilia? mea? et filii, et greges lui et omnia quae cernís, mea sunt: quid possum faceré filiis et oepotibusmeis? Veni ergo, et ineamus foedus, ut sit in testimonium inter me et te. Tulit itaque Jacob lapidera, et erexit ilium in titulum : dixitque fratribus suis: Afferte lapides. Qui congregantes fecerunt tumulum, comederuntque super eum : quem vocavit Laban, Tumulum testis: et Jacob, Acervum testimonii; uterque juxta proprietatem lingua? sua? 3. Dixitque Laban : Tumulus isle testis erit inter me et te hodie, et idcirco appellalum est nomen ejus Galaad, id est, Tumulus testis. Intuea

4 Ubi nund. idola legimus, in Hebraeo D^SirWAeraphim scriptum est, quod Aquila ¡лор^шцата, id est figurata vel imagines interpretatur. Hoc autem ideo monet S. Hieronymus, ut sciamus quid in Judicum libro iheraphim sonet. Mart.

Mons iste per anlicipationcm, ut frequenter docet D Hieronymus, illo bic vocatur nomine, quo postea nuncupandus est. Mart.

• Verba isthaec ab interprete addila sunt, neque in Hebrœorum voluminibus hoc modo posita reperiuntur: sed ibi scriptum est, quod Laban ncerum lapidum vocaverit igar sedutha, Jacob vero Galaad. Unde S. Hieronymus in Qua?st. Hebraicis : Acerata

lingua Ilebrxa (hi) gal dicitur, (vj) aad vero testimonium. Rursum lingua Syra acervus (4Ji) igar appellator, testimonium (мпппда) sedutha. Jacob igimus a nobis, si affiixeris filias meas, et si inlroduxeris uxores alias super eas: nullus sermonis nostri testis est absque Deo, qui praesens respicit. Dixitque rursus ad Jacob : En tumulus hic, et lapis quern erexi inter me et te, testis erit: tumulus, inijuam, iste et lapis sint in testimonium, si aut ego transierio illum pergens ad te, aut tu praeterieris, malum mihi cogitaos. Deus Abraham, et Deus Nahor, judicet inter nos, Deus patrie eorum. Juravitque J;icob per timorem patris sui Isaac, immolatisque victim is in monte,vocavitfratressuos, utederent panem.Qui cum comedissent,manscrunt ibi. Laban vero, de nocte consurgens, osculatus est filios et filias suas, et benedixit ¡llis: reversusque est in locum suum.

tur Dominus et judicet inter nos quando reoesseri- A. asinas viginti, et pullos earum decern. Et misitper

[T. XXVII, G. LV1II, Cap. XXXII.] Jacob quoque abut itinere quo cœperat; fueruntque ci obviam angeli Dei, quos cum vidisset, ait : Castra Dei sunt

manus servorum suorum singulos seorsum grèges: dixitque pueris suis : Anteceditc me, et sit spatium inter gregem et gregem. Et praecepit priori dicens Si obvium habucris Esau fratrem meum, et interrogaverit te, Cujus es? aut,Quo vadis? et [Vulg. aut], Cujus suât isla qum sequeris? Respondebis: Servi lui, Jacob, muñera misit domino meo Esau: ipse quoque post nos venit. Similiter mandata dédit secundo, et tertio, et cunctis qui sequebanlur gregcs, dicens: Iisdem verbis loquimini ad Esau, cum iiiveneritis eum. Et addeliB: Ipse quoque servus tu us Jacob iter nostrum insequitur, dixit enim: Placabo illum muneribus qua; prtecedunt, et postea videbo eum, forsitan propitiabitur mihi. Praecesscrunt itaque muñera ante eum, ipse vero mansit noel« illa in castris. Cumque mature surrcxisset, tulit duas uxores suas, et totidem fámulas, cum undecim filiiset transivit vadum Jebboc.

Ьззс: et appellavit nomen loci illius Mahnaim, id ß Transductitque omnibus quae ad se pertinebant,

est, Castra. Misit autem et nuntios ante se ad Esau fratrem suum in terram [Vulg. in regionem.] Seir, regionis Edon : prœcepitque eis: dicens: Sic loquimini domino meo Esau: Haecdicit Prater tuus Jacob: Apud Laban peregrinatus sum,et fui usque in prœsentem diem. Habeo bùves, et asinos, oves, et servos, atque ancillas: mittoque nunc legationem ad dominum meum, ut inveniam gratiam in conspectu tuo. Reversi sunt nuntii ad Jacob, dicentes: Venimus ad Esau fratrem tuum, et ecce properat in occursum tibi cum quadringentis viris. Timuitque Jacob valde: et perterritus divisit populum qui secum erat, grèges quoque et oves et boves et camelos, in duas turmas, dicens: Si vcnerit Esau ad unam turmam, et perçussent eam, alia turma, qusc reli:|ua est, salvabitur. Dixitque Jacob : Deus patris mei Abraham, et Deus patris mei Isaac: Domine, qui dixisti mihi, Reverteré

reriiansit solus : ecce vir luctabatur cum eo usque mane. Qui cum videret quod eum superare non posset, tetigit nervum femoris ejus,et statim emarcuit. Dixitque ad eum: Dimitte me, jam enim ascendit aurora. Respondit : Non dimittam te, nisi benedixeris mihi. Ait ergo : Quod nomen est tibi,? Respondit: Jacob. At ille, Nequáquam, inquit, Jacob appellabitur nomen tuum, sed Israel: quoniam si contra Deum fortis fuisti, quanto magis contra homines prasvaiebis! Interrogavit eum Jacob : nie mihi, quo appellaris nomine .'Respondit : Cur quoeris nomen meum? Et benedixit ei in eodem loco. Vocavitque Jacob nomen loci illius Plianucl, dicens: Vidi Deum facie ad faciem, et salva facta est anima mea. Ortusque est ei statim sol, postquam trausgressus est Phanuel: ipse vero claudicabat pede. Quam ob causam non comedunt filii Israel nervum, qui emareuit in femore Jacob,

in terram tuam, et in locum nativitalis tuai, (¡ usque in praesentem diem: eo quod tetigerit ner

et benefaciam tibi : minor sum cunctis miscrationibus, et veritate [Vulg. miserationibus et veritate tua], quam explesti servo tuo. In báculo meo transivi Jordanem istum : et nunc cum duabus turrais regredior. Erue me de manu fratris mei, de manu [Vulg. tac. de manu] Esau, quia valde eum timeo: ne forte veniens percutiat malrem cum filiis.Tu locutus es quod bencfaceres mihi, et dilatares semen meum sicut arenam maris, qua? prae multitudine numrrari non potest. Cumque dormisset ibi nocte illa, separavit de his quae habebat, muñera Esau fratri suo, capras ducentas, hircos viginti, oves ducentas, et arietes viginti, camelos fetas cum pullis suis tri

vum femoris ejus, et obstupuerit.

[Cap. XXXIII.] Levans a.:tem Jacob oculos suos, vidit venientem Esau, et cum eo quadringentos vires, divisitque filios Liae et Rachel, ambarumque famularum: et posuit utramque ancillam,et liberos earum, in principio: Liam vero, et filios ejus, in secundo loco: Rachel autem et Joseph, novissimos. Et ipse progrediens adoravil pronusin terram septies, donec appropinquaret frater ejus. Curren* itaque Esau obviam fratri suo, amplexatus est eum: stringensque collum ejus et osculans flevit. Levatisque oculis,vidit mulieres et párvulos earum, et ait: Quid sibi volunt isti / et si ad te pertinent? Respondit : Parvuli sunt, quos donavit mihi Deus servo tuo. Et appropinquantes ancillae et filii liberis [Vulg. puerisjsuis : et cum similiter adorassent, exlremi Joseph et Rachel adoraverunt. Dixitque Esau : Quasnam sunt istae turmaî, quas obviam habui ? Respondit: Ut invenirem gratiam coram domino meo. At ille ait: Habeo plurima, frater mi, sint tua tibi. Dixitque Jacob: Noli ita, obsecro : sed si inveni gratiam in oculis tuis, accipe munusculum de manibus meis: sic enim vidi facirni tuam, quasi viderim vultum Dei : eëto mihi propitius,et8uscipebenedictionem quam attuli tibi, et quam donavit mihi Ocus tribuens omnia. Vix fratre compellente suscipiens, ait: Gradiamur simul, eroque socius itineris tui Dixitque Jacob : Nosti, domine mi, quod párvulos habeam teneros, et oves et boves fêtas, mccum: quas si plus in ambulando fecero laborare, morientur una die cuncti grèges. Praecedat dominus meus ante servum suum, et ego sequar paulatim

ginta, vaccas quadraginta, et lauros decern ',

tur acervum teslimonii, hoc est. Galaad, lingua ap- — Hanc clausulam, uterque juxla proprietalem

pellavit Hebraea: Laban vero idifjsum, id est acer- linguae sux, addit Lalinus mterpres de suo. Vid.

vum teslimonii, igar sedutha, genlis sux sermone n Quasst. Hebraicas.

vocavit; erat enim Syrus, et antiquam linguam pa-" 'Nostri omnes mss. viginti numerant, cum Sy

rentum, provincias in qua kabitabat, sermone com- riaco et Vulgato interprete.

mutaverat. Mart.

earum, incurvati sunt. Accessit quoque Lia cum Д. est itaque Emor ad eos, et dixit: Sichern fllii mei

adhaisit anima (ilia; vestrae: date earn illi uxorem, etjungamusvicissim connubia; filiasvestras tradite nobis, et filias nostras accipite. Et habítate nobiscum: terra in potestate vestra est: exercete, negotiamini, et possidete earn. Sed et Sichern ad patrem et fratres ejus ait: Inveniam gratiam coram vobis, et quaicunque statueritis, dabo : augete dotem, muñera postulate, et libens [Vulg. libentcr] tribuam quod petierilis: tanlum date mihi puellam hanc uxorem. Responderunt filii Jacob Sichern et patri ejus in dolo, sœvientcs ob stuprura sororis: Non possumus faceré quod petitis, nee dare sororem nostram homini incircumciso: quod illicitum et nefarium est apud nos. Sed in hoc valebimus fœderari, si esse volueritis nostri similes, et circumcidatur in vobis omne [Vulg. omnis] masculini sexus: tune dabimus et accipiemus mutuo filias nostras ас vestras, et habitabimus vobiscum, eri

vestigia ejus sicut videro posse párvulos meos, ß musqué unus populus: sin autem ciroumeidi no

donec veniam ad dominum meum in Seir. Respondit Esau : Oro te, ut de populo qui mecum est, saltern socii remaneant vise tuaj. Non est, inquit, necesse : hoc uno tantum indigeo, ut inveniam gratiam in conspectu domini mei '. Reversus est itaque illo die Esau itinere quo venerat in Seir. [С. LIX.] El Jacob venit in Sochoth: ubi œdificata domo et fi xi s tentoriis, appellavit nomen loci illius Sochoth. id est tabernacula. [B. XXXVI.] Transivitque in Salem * urbem Sichimorum, quai est in terra Ghanaan, postquam reversus est de Mesopotamia Syriae, et habitavit juxta oppidum. Emitque partem agri in qua fixerat tabernacula, a filiis Emor patria Sichern, centum agnis. Et erecto ibi »Itari, invocavit super illud fortissimum Dcum Israel.

[T. XXVIII, Cap. XXXIV.] Egressa est autem Dina, filia Lia?, ut videret mulieres regionis

lueritis, tollemus filiara nostram, et recedemus. Placuit oblatio eorum Emor, et Sichern filio ejus: пес distulit adolescensquin statim quod petebatur, expleret: amabat enim puellam valde, et ipse erat inelytus in omni domo patris sui. Ingressique portan) urbis, locuti sunt populo: Viri isti paeifici sunt, et volunt habitare nobiscum : negotienlur in terra, et exerceant earn, quae spatiosa et lata cultoribus indiget: filias eorum accipiemus uxores, et nostras ïllîs dabimus. Unum est, quo differtur tanlumbonura: Si circumeidamus masculosnostros, ritum gentis imitantes. Et substantia eorum, et pécora *, et cuneta qure possident nostra erunt: tantum in hoc acquiescamus, et habitantes simul, unum efficiemus populum. Assensi sunt omnes, circumeisis eunetis maribus. Et ecce die tertio, quando gravissimus vulnerum dolor est, arreptis, duo Jacob filii Simeon et Levi, fratres Dinse, gladiis,

illius. Quam cum vidisset Sichern filius Emor Evœi, С ingressi sunt urbem confidenter: interfectisque

princeps terras illius, adamavit eam, et rapuit, et dormivit cum illa, vi opprimens virginem. Et conglutinata est anima ejus cum ea, tristemque blanditiis delinivit. Et pergnns ad Emor patrem tnum, Accipe mihi, inquit, puellam hanc conjugem. Quod cum audisset Jacob, absenlibus filiis, et in pastu pecorum oecupatis, siluil donec redirent. Egresso autem Emor patre Sichern, ut loqueretur ad Jacob, ecce tilii ejus veniebant de agro, auditoque quod aeeiderat, irati sunt valde, eo quod fosdam rem esset operatus in Israel, et, violata filia Jacob, rem illicitam perpetrasset. Locutus

omnibus masculis, et Emor et Sichern fil i um suum» pariter neeaverunt, tollentes Dinam de domo Sichern sororem suam. Quibus egressis, irruerunt super occisos caeteri filii Jacob [In h. non habet, caeteri filii Jacob, sed filii Jacob venerunt supei occisos], et depopulati sunt urbem in ullionem stupri. Oves eorum, et armenta, et asinos, cunclaque vastantes quœ in domibus et in agris erant; párvulos quoque et uxores eorum duxerunt captivas. Quibus patratis audacter Jacob dixit ad Simeon et Levi : Turbastis me, et o liosum me fecistis Chananaeis et Pheresaeis habitatoribus terrae hujus. Nos lebor ego, et domus mea. Responderunt : Nunquid utscorto abuti debuere aorore nostra?

• Vulg. in conspectu iuo, domine mi, longius ab urbis nomen; Hebraeorum enim magistri de ipso Hebraeo. _ ..... . . Jacob aeeipiunt, quod ch'i} salem,id est, ülxsus, in

* ßrror obontur hie loci, si credatur ista Salem columis, venerit Sichern. Obstare autem Hebrœi esse Jerusalem, quae Salem etiam ante dicta est, textus syntaxis videtur.

in qua regnavit Melchisedech {Gen. xiv, 18) Con- з iatud et „ecora, quod in Hebra?o quoque reso

iule hb. Quxst. Hebraicarum saneti Hieronymi. nat_ Vulgalus interpres nescit.

Mart. „,,,,. . D * Hie quoque /ilium suum, quod in Hebrœo est

— Vocem Salem Urbinas ms. tacet. Fuent ejus ,H ¡n Vulgal. edit, desideratur. descriptor in ea sententiu, non esse illud proprium

pauci sumus ; illi congregati percutient me, et de- A. min. Filii Balœ ancillae Rachelis, Dan et Nephtali.

[G. LX, Cap. XXXV.] Interea locutus est Deus ad Jacob: Surge, et ascende Bethel, [et habita ibi, facque altare Deo qui apparuit tibi quando fugiebas Esau fralrem tuum. Jacob vero, convocata omni domo sua, ait: Abjicite déos alíenos qui in medio vestri sunt, et mundamini, ас mutate vestimenta vestra. Surgite, et ascendamus in Bethel, ot [Vulg. ut| faciamus ibi altare Deo, qui exaudivit me in die tribulationis meae, et socius fuit ilineris mei.Oederunt ergo ei omnes deos alicnos quos habebant, et inaures qua; erant in auribus eorum : at ¡lie infodit eas subler terebinthum,quae est post urbem Sichern. Cumque profecti esscnt, terror Dei invasit omnes per circuitum civitates, et non sunt ausi persequi recedentes. [G. LXI, B. XXXVII.] Venit igitur Jacob Luzam, quaa est in terra Chanaam, cognomen

Filii Zelphae ancillee Li;c,Gacl et Aser; hi filii Jacob, qui nati sunt ei in MesopotamiaSyriœ.Venitetiam ad Isaac patrem suum in Mamre.civitatem Arbee, hoec est Hebron; in qua peregrinatus est Abraham et Isaac. Et completi sunt dies Isaac centum octoginta annorum. Consumptusque аз täte mortuus est: et apposilus est populo suo senes et plenus dierum: et sepelierunt eum Esau et Jacob filii зш.

[T. XXX, G. LXIII, Cap. XXXVI.] Has sunt autem generationes Esau,ipse est Edom.Esau accepit uxores de filiabus Chanaan; Ada filiam Elon Hettha3i,et01ibamafiliamAna,filiamSebeonHevei: Basemath quoque filiam Ismael sororemNabajoth.Peperit autem Ada, Eliphaz : Basameth genuit Rahuei: Oolibama edidit Jesus et Julam [Vulg. genuit Jelom] et Core. Hi lilii Esau qui nati sunt ei in terra Chanaan. Tulit autem Esau uxores suas et filios et filias, et omnem animam domus suae, et substantiam, et

[ocr errors]

vitque ibi altare, et appellavit nomen loci [Vulg. add. illius] Domus Dei : ibi enim apparuit ei Deus cum fugeret fratrem suum [fulg. tac. suum]. Eodem tempore mortua est Debbora nutrix Rebecca:, et sepulta est ad radices Bethel subter quercum: vocatumque est nomen loci [Vulg. add. illius], Quercus fletus. Apparuit autem iteruin Deus Jacob postquam reversus est de Mesopotamia Syriœ, benedixitque ei dicens: Non vocaberis ultra Jacob, sed Israel erit nouien tuum. Et appellavit eum Israel, dixitque ei : Ego Deus omnipotens, cresce el multiplicare: gentes et populi nationuin erunt ex te, reges de lumbis tuis egredientur. Terramque quam dedi Abraham et Isaac, dabo tibi et semini tuo post te. Et recessit ab м>. [С. LXII.] Ule vero erexit titulum lapideum in loco quo loentus fuerat ei Deus: libaos super eum libamina et effundensjoleum : vocansque nomen loci illius, Bethel. [T. XXIX.]

Chanaan : et abut in alteram l regionem, recessitque a fratre suo Jacob. Divites enim erant valde,et simul habitare non poterant: nue sustinebat eos terra peregrinationis eorura prae multitudine gregum. Habitavitque Esau in monte Seir, ipse est Edom. И .те sunt autem generationes Esau patris Edom in monte Seir, et haec nomina filiorum ejus: Eliphaz filius Ada uxoris Esau : Rahuei quoque illius Basemath uxoris ejus.Fueruntque filii Eliphaz: Theman, Omar, Sephu, et Gatham, et Genez. Erat autem Thamna, concubina Eliphaz filii Esau: quae peperit ei Amalech. Hi sunt filii Ada? uxoris Esau. Filii autem Rahuei: Nahat et Zara, Semma et Miza [Vulg. Sarama et Meza]. Hi filii Basemath uxoris Esau, lsti quoque erant filii Oolibama filias Ana, lilis Sebeon, uxoris Esau, quos genuit ei, Jeus et Jalam, et Core. [C. LXIV.] Hi duces filiorum Esau : filii Eliphaz primogeniti Esau : dux Theman,

Egressus autem inde,venit verno tempore ad terrain С dux Omar, dux Sephu, dux Cenez, dux Core, dux

qua; ducit Ephratara: in qua cum parturirct Rachel, ob difficultatcm partus periclitari coepit.Dixitque ei obstetrix : Noli timere,quia et hunc habebis filium. Egrediente autem anima ргш dolore, et imminente jam morte, vocavit nomen filii sui Benoni, id est filius doloris mei : pater vero appellavit eum Benjamin, id est filius dextrae. Mortua est ergo Rachel, et sepulta in via qua? ducit Ephratam, haec est Bethlehem. Erexitque Jacob titulum super sepulcrum ejus. Hie est titulus monumenti Rachel, usque in praesentem diem. Egressus inde, fixit tabernaculum trans turrem gregis.Cumque habitaret in ilia regionc, abut Ruben, et dormivit cum Bala concubina patrie sui, quod ilium minime latuit. Erant autem filii Jacob duodecim. Filii Liae : primogenitus Ruben, et Simeon et Levi, et Judas, et Issachar, et Zabulón. Filii Rachel: Jossph et Benja

Gatham, dux Amaleoh. Hi duces Eliphaz in terra Edom, et hi filii Adae '. Hi quoque filii Rahuei filii Esau, dux Nahath, dux Zata, dux Semma, dux Miza. Hi autem duces Rahuei in terra Edom: isti filii Basemath uxoris Esau. Hi autem filii Oolibama uxorisEsau :duxJeus,dux Jalam,duxCore.Hi duces Oolibama filiae Ana uxoris Esau. Isti filii Esau, et hi duces eorum: ipseestEdom. Isti sunt lilii Seir Horra>i habitatores terrae: Lotan, et Soba!, et Sebeon, et Ana, Dison,et Eser, etDisan. Hi duces Horrhaei, filii Seir, in terra Edom. Facti sunt autem filii Lolhan Hori et Heman ; erat autem soror Lothan, Thamna. Et isli filii Sobal: Alvan et Manabatb et Hebal, et Sepho etOnam. Et hi filii Sebeon: Aja et Ana. Iste est Ana qui invenit aquas calidas [in Hcbr. pinn mulos in solitudine], cum pasceret asinos Sebeon patris sui : habuitque filium Disan, et filiam Ooli

1 Neque Heb. textns, neque Vulgatus interpres j). • Sic et Hebr. habet 4D11M, duces. Vulgata edihabent alteram; sed Targum Chald.,ubi explicatius lio filii prasfert. additur 1-1ГШ.

« PoprzedniaDalej »