Obrazy na stronie
PDF

cnniaquacmandnveratei Dominus. Eratque sexcen- A jumentorum quae erant cum eo in area, adduxit

toruai annorum quandodiluvii aqua? inutnlaverunt super terram. [C. XX.] Et ingressus est Noe et fllii ejus, uxor ejus et uxores iiliorum ejus cum eo, in arcam propter aquas diluvii. De animantibus quoque mundis et immundis, et de volucribus, et ex omni quod movetur super^terram.duo et duo ingressa sunt ad Noe in arcam, masculus et femina, sicut praeceperat Deus Noe. Cumque transissent Septem dies, aquae diluvii inundaverunt super terram. Anno sexcentésimo vita? Noe, menee secundo, séptimo décimo die menais, rupti sunt omnes fontes abyssi magna?, et cataracts cœli aperta? sunt, et facta est pluvia super terram quadraginta diebus et quadraginta noctibus. In articulo diei

spiritum super terram,et iruminutœ sunt aqua?. Et clausi sunt lontes abyssi, et Cataracta? cœli: et prohibit« sunt pluvia? de cœlo. Reversaeque sunt aquae de terra euntes et redeuntes ; et cceperunt minui post centum quinquaginla dies. Requievitque arca mense séptimo, vicésima séptima die * mensis, super montes Armenia?. At vero aquae ibanl etdecrescebant usque ad decimum mensem: décimo enim mense,prima die mensis, apparuerunt cacumina montium. Cumque transissent quadraginta dies, aperiens Nne fenestram area?, quam fecerat, dimisit corvum: qui egrediebatur, et revertebatur3, donee siccarentur aquae super terram. Eraisit quoque columbam post eum, ut videret si

illius ingressus est Noe, et Sem, et Cham, et « jam cessassent aqua? super faoiem terra?. Qnae

Japbetb, ûlii ejus, uxor illius, et tres uxores iiliorum ejus cum eis, in arcam: ipsi et omne animal secundum genus suum,universaque jumenta in genere suo, et omne quod movetur super terram in genere suo, cunctumque volatile secundum genus suura, universas aves, omnesque volucres, ingress» sunt ad Noe in arcam ; bina et bina ex omni carne, in qua erat spirilus vitse. Et qua? ingressa sunt, masculus et femina ex omni carne introierunt, sieul praeceperat ei Deas: et inclusit eum Dominus de foris. Factumque est dilivium quadraginta diebus super terram : et multiplicata? sunt aquae, et elevaverunt arcam in sublime a terra. Vehementer enim inundaverunt, el omnia repleveruntin superficie terrae;

cum non invenisset ubi requiesceret pes ejus, reversa est ad eum in arcam : aqua? enim erant super universam terram: extenditque manum, et apprehensam intulit in arcam. Exspectatis autem ultra septem diebus aliis, rursum dimisit columbam ex area. At illa venit ad eum ad vesperam, portans ramum oliva? virentibus foliis in ore suo. Intellexit ergo Noe quod cessassent aquae super terram. Exspectavitquo nihilominus Septem alios dies : et emisit columbam, qua? non est reversa ultra ad eum. [C. XXII.] Igitur sexcentésimo primo anno, primo mense, prima die mensis, imminuta? sunt aqua? super terram : et aperiens Noe tectum area?, азрехН, viditque quod exsiccata eeset superficies terra?. Mense secundo, séptima et vicésima die

rea ferebatur super aquas. Et aqua? pr;e- С mensis, arefacta est terra. [В. XIII.] Locutus est au

oorro a

valuerunt nimis super terram, operlique sunt omnes montes excelsi sub universo cœlo. Quindecim cubitis altior fuit aqua super montes, quos operuerat. Consumptaque est otnnis caro qua? movebatur super terram, volucrum, animantiura, bestiarum, omniumque reptilium qua? reptant super terram; universi homines, et cuneta, in quibus spiraculum vita? est in terra, mortua sunt. Et delevit omnem substantiam qua? erat super terram, ab homine usque ad pecus, tarn reptile quam volucres cœli, et deleta sunt de terra ; remansit autem solus Noe, et qui cum eo erant in arca. Obtinueruntque aquœ terram centum quinquaginla diebus.

tem Deus ad Noe, dicens: Egrederede arca, lu et uxor tua, filii tui,et uxores iiliorum tuorum tecum; cuneta animantia qua? sunt apud te, ex omni carne, tarn in volatilibus quam in bestüs et universis reptilibus qua? reptant super terram, educ tecum, et ingredimini super terram : crescite et multiplicamini super eam. Egressus est ergo Noe, et filii ejus, uxor illius, et uxores iiliorum ejus, cum eo. Sed et omnia animantia, jumenta, et reptilia qua? reptant super terram, secundum genus suum, de arca egressa sunt. [T. V.] ¿Edificavit autem Noe altare Domino, et tollens de eunetis pecoribus et volucribus mundis, obtulit holocausta super altare. Odoratusque est Dominus odorem suavitatis, et ait ad [T. IV, С XXI, Cap. VIII.] Recordatus autem D eum*: Nequáquam ultra maledicam terra? propter

Deas Noe, eunetorumque animantium, et omnium

* Ita LXX et Hieronymus: in Hebraeo autem, et Samarilano, eunetisque Orientalium versionibus ¡egirnus: Decima séptima die. Quod mendusum esse nullus dubito, et proclivi lapsu librariorum Hebra»orutn mutatum fuisse hie loci D'YOT esrim, CV TSV asar iom. Maut.

— Erroris accusât Martiana?us Hebraeum textum, et Samaritanum, eunetasque Orientalps versiones, quae lapsu, ut ait, librariorum praeferunt, décima se\<ima die, pro vicésima séptima. E,'o, utra lectio verior sit dij'idicare non ausim, et mulim lamen ab Hebraei siare partibus.

1 In uno ms. códice Corbeinsi legitur: Qui egrediebatur et regrediebatur; alii habent, revertebatur.

homines : sensus enim et cogitatiu humum cordis

Diversus est multimedia locus iste apud LXX, nam pro fenestram arese, legunt ostium arese, et de corvo dieunt quoJ egressus non rediil. Папе vero lectionem secutus estetiam ipse Hieronymus in Dialogo a'lversus Lucit'erianos, tibi ait: Emitli'ur ituque de area corvus, et non rediit. At allgeoriis ibi utitur S.Doctor, et tunc temporis volumina Hebraeorum nondum evolverat. Consul« üb. Qusesl. llebraicarum in тез. libris. Mart.

— Nüstri ms?.. Et non revertebatur; H>bra?us tarnen iVtfl et revertebatur, cui concinit Chalda-us, Juseplius. et Syriacus apud Didyn um.

5 Hebraice "us-sn el libbo, quod ambiguum est, in malum prona sunt ab adoleecentia sua; non igi- A. cum vidisset Cham pater Chanaan, verenda sci

tur ultra percutiam omnern animam viventem, sicut feci. Cunctis diebus terrae, sementis et messis, frigus et aestus, aestas et hyems, nox et dies non requiescent.

[С. ХХШ, Cap. IX.] Benedixitque Deus Noe et flliis ejus.Et dixit ad eos: Crescile et multiplicamini,et impiété [Vulg. replete] terram. Et terror vester ac tremor sit super cuneta animalia terrae, et super omnes volucres cœli, cum universis quae moventur in terra [Vulg. super terram], omnes pieces maris manui vestrae traditi sunt. Et omne quod movetur et vivit, erit vobis in eibum, quasi olera virantia tradidi vobis omnia: excepto, quod carnem cum sanguine comedetis. Sanguinem enim

licet patris sui esse nudata, nuntiavit duobus fratribus suis foras. At vero Sem et Japheth pallium imposuerunt humeris suis,et incedentes retrorsum, operuerunt verenda patris sui : faclesque eorum aversae erant, et patris virilia non viderunt. Evigilans autem Noe ex vino, cum didicisset quae feeerat ei lilius suus minor, ait : Maledictus Chanaan, servus servorum erit fratribus suis. Dixitque: Benedictus Dominus Deus Sem, eit Chanaan servus ejus. Oilatet Deus Japheth, et habilet in tabernaculis Sem, sitque Chunaan servus ejus. [C. XXVI.] Vixit autem Noe post dilivium trecentis quinquaginta annis. Et impleti sunt omnes dies ejus nongentorum quinquaginta annorum, et mortuus est.

animarura vestrarum requiramdemanueunetarum g [T. VI, В. XV, Cap. X.] Hae generationes filio

bestiarum, et de manu hominis, de manu viri et fratris ejus.requiram animam hominis. Quicunque elfuderit bumanum sanguinem, fundetur sanguis illius, ad imaginem quippe IJei (actus est homo. Vos autem crescite et multiplicamini, et ingredimini super terram, et impiété earn. [С. XXIV.] Haec quoque dixit Deus ad Noe et ad filios ejus cum eo. Ecce ego statuam pactum meum vobiscum, et cum semine vestro post vos : et ad отпет animam viventem, quae est vobiscum, tarn in volucribus quam in jumentis et peeudibus terree eunclis, quae egressa sunt de arca, et universis bestiis terrae. Statuam pactum meum vobiscum, et nequáquam ultra interfleietur omnis caro ab aquis diluvii, ne que erit deineeps diluvium dissipans terram. Dixit

rum Noe, Sem, Cham et Japheth : natique sunt eis filii post dilivium. Filii Japheth : Gomer, et Magog, et Madai, et Javan et Thubal, et Mosoch.et Thiras. Porro filii Gomer: Asi:enez et IUphath et Thogorma. Filii autem Javan: Elisa et Tharsis, Cetthim et Dodanim. Ab his divisae sunt insula; gentium in regionibus suis: unusquisque secundum linguain euam et familias suas in nationibussuis. Filii autem Cham; Chus et Mearaim, et Phuth, et Chanaan. Filii Chus: Saba, et Evila, et Sabatlia, et Regma, et Sabathaca. Filii Itegma: Saba, etDadan. Porro ChusgenuitNemrod : ipse cœpit esse potens in terra, et erat robustus venator coram Domino. Ob hoc exivit proverbium : Quasi Nemrod robustus venator coram Domino. Fuit autem prineipium

que Deus: Hoc Signum fœderis quod do inter me « regni ejus Babylon, et Arach, el Achad, et Cha

et vos, et ad отпет animam viventem, quae est vobiscum in generationes sempiternas. Arcum meum ponam in nubibus, et erit signum fœderis inter me et inter terram. Cumque obduxnro nubibus cœlum.apparebitarcus meus in nubibus; et recordabor fœderis mei vobiscum,et cum omni anima vívente quae carnem végétât, et non erunt ultra aquae diluvii ad delendam universam carnem. Kritque arcus in nubibus,et videbo illum, et recordabor fœderis sempiterni quod pactum est inter Deum et inter отпет animam viventem univers» earnis quae est super terram. Dixitque Deus ¡Noe: Jioc erit signum fœderis, quod constituí inter me et inter отпет carnem super terram. [В. XIV,

lanne, in terra Sennaar. De terra ilia egressus est Assur, et aedificavit Nineven, et plateas civitatis, et Chale. Resen quoque inter Nineven et Chale: haec est civitas magna. At vero Mesraim genuit Ludim, et Anamim, et Laubim : Nephtuim, et Phetrusim, et Chasluim, de quibus egressi sunt Philisthiini et Chaphturim. Chanaan autem genuit Sidonem primogenitum suum, Kthaeum, et Jebusaeum, et Amorrhaeum, Gergesaeum, Evaeum, et Araceum: Sinapum, et Araduim, Samaraeum, et Amathaeum, et post haec disseminati sunt populi Chananœorum. Factique sunt termini Chanaan venientibus a Sidone Geraram usque Gazam, donec ingrediaris Sodomam et Gomorram, et Adamam,

C. XXV.] Erant igitur filii Noe, qui egressi sunt J) et Seboim, usque Lesa.Hi filii Cham in cognatio

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

est Heber. Natique sunt Hober Pilii duo, nomen uni A vem annis : et genuit Alios et filias. Vixitque Thare

Pbaleg, eo quod in diebus ejus divisa sit terra, et nomen fratría ejus Jectan. Qui Jectan genuit Elmodad, et Saleph, et Asarmoth, Jare, et Aduram, et Uzal, et Decla, et Ebal, et Abimael, Saba, et Ophir, et Evila, et Jobab; omnes ¡sti filii Jectan. Et facta est babitalio eorum de Messa pergentibus asque Sephar montem orientalem. Isti filii Sem, secundum cognationes, et linguas, et regiones, in gentibus suis. Bae familia? Noe juxta populos et nationes suas. Ab bis divisa? sunt gentes in terra post diluvium.

[В. XVI, С. XXVII, Cap. XI.] Erat autem terra labii unius, et sermonum eorumdem. Cumque proficiscerentur de oriente, invenerunt campum in

septuaginta annis, et genuit Abram, et Nahor.et Aran. [С.XXV, 121.] Назс sunt autem generationes Thare: Thare genuit Abram, et Nahor, et Aran. Porro Aran genuit Lot. Mortuusqueest Aran ante Thare patrem suum in terra nativitatis sum in Ur Chaldœorum. Duxerunt autem Abram cl Nahor uxores : nomen uxoris Abram, Sarai, et nomen uxoris Nahor, Melcha, filia Aran, patris Melchefi et patria Ieschae. Erat autem Sarai sterilis, nee habebat liberos. Tulit itaque Thare Abram filium suum, et Lot (ilium Aran, filium filii sui, et Sarai nurum suam, uxorem Abram filii sui, et eduxit eos de Ur Chaldaeorum, ut irent in terram Chanaan : veneruntque usque Harán, et habitaverunt ibi. Et facti sunt dies Thare

terra Sennaar, et habitaverunt in eo. Dixitque alter В ¿ucentorum quinqué annorum, et mortuus est in

liaran.

ad proximum suum : Venite, faciamus lateres, et coquamus eos igni. Habueruntque lateres pro saxis, et bitumen pro caomento ; et dixirunt : Venite, faciamus nobis civilatem et turrim, cujus culmen pertingat ad cœlum ; et celebremus nomen nostrum antequam dividamur in universas terras. Descendit autem Dominus ut videret civitatem et turrim, quam <edificahant filii Adam, et dixit : Ecce onus est populus, et unum labium omnibus ; cœperuntque hoc faceré, пес désistent a cogitationibus suis, doñee eas opere compleant. Venite igitur, descendamus et confundamus ibi linguam eorum, ut non audiat unusquisque vocem proximi aui. Atque ita divieit eos Dominus ex illo loco in uni

[T. VII, B. XVII, G. XXIX, Cap. XII.] Dixit autem Dominus ad Abram : Egredere de terra tua, et de cognatione tua, et de domo patris tui [Vulg. add. et veni] in terram quam monstrabo tibi. Faciamque le in gentem magnam, et benedicam tibi, et magnificabo nomen tuum.erisque benedictus. Benedicam benedicentibus tibi, et maledicam maledicentibua tibi, atque in te benedicentur universa? cognationes terrae. Egressus est itaque Abram sicut prasceperat ei Dominus : et ivit cum eo Lot. Septuaginta quinqué annorum erat Abram cum egrederetur de Haran. Tulitque Sarai uxorem suam, et Lot filium l'ratris sui, universamque substantiam

▼ersas terras, et cessaverunt aedificare civitatem. fj quam possederant, et animas quas fecerantin Ha

Et ideirco vocatum est nomen ejus Babel, quia ibi confusum est labium universas terras: et inde dispereit eos Dominus superfaciemeunctarum regionum. Ha»c generationes Sem : Sem centum erat annorum quaudo genuit Arphaxad,bien nio post diluvium. VixitqueSem postquam genuit Arphaxad,quingentis annis : et genuit Olios et filias. Porro Arphaxad vixit triginta quinqué annis,et genuit Sale. Vixitque Arphaxad postquam genuit Sale.quadringentis tribus annis [Ha cod.mss.S.German.n.3,Heb.Stjr.etArab. At vero Sam. edili Latini et mss. plurimi libri legunt 3CB], et genuit filios et filias. Sale quoque vixit triginta annis, et genuit Heber. Vixitque Sale postquam genuit Heber, quadringintia [Vulg. quadragintajtribusannis, et genuitfilios et filias. Vixitautem Heber triginta quatuor annis, et genuit Phaleg.' Et vixit Heber postquam genuit Phlcg, quadringentis trigintaannis, etgenuit Olios et filias. Vixit quoque Phaleg triginta annis, et genuit Reu. Vixitque Pbaleg postquam genuit Reu, ducentis novem annis: etgenuit filios et filias.Vixit autem Reu trigintaduobns annis, et genuit Sarug. Vixit quoque Reu postquam genuit Sarug.ducentis septem annis,et genuit E fflíos et filias. Vixit vero Sarug triginta annis, etgeI ««it Nahor. Vixitque Sarug postquam genuit Nahor, К accent is annis, et genuit filios et filias. Vixit autem I Hahorviginti novem annis, etgenuitThare. Vixitque ■ Kahor postquam genuit Thare, centum decern et no

ran. [C. XXX.] Et egressi sunt ut irent in terram Chanaan. Cumque venissent in earn, pertransivit Abram terram usque ad locum Sichern, usque ad convallem illustrem : Chanaaeus autem tunc erat in terra. [B. XVIII.] Apparuitque Dominus Abram, et dixit ei : Semini tuo dabo terram hanc.Qui aedificavit ibi altare Domino, qui apparuerat ei. Et inde transgrediens ad montem qui erat contra orientera Bethel, tetendit ibi tabernaculum suum, ab ocoidente habens Bethel, et ab oriente Ai : œdificavit quoque ibi altare l'omino, et invocavit nomen ejua. Perrexitque Abram vadens, et ultra progrediens ad meridiem. Facta est autem fames in terra: descendítque Abram in ¿Egyptum,utperegrinarelur ibi : praevaluerat enim fames in terra. Cumque prope esset ut ingrederetur yEgyptum, dixit Sarai uxori suae : Novi quod pulchra sis mulier: et quod cum viderint te /Egyptii, dicturi sunt : Uxor ipsius est : et interficient me, et te reservabunt. Die ergo, obsecro te quod sóror mea sis : ut bene sit mihi propter te, et vivat anima mea ob gratiam tui. Cum itaque ingressus easet Abram iEgytura, viderunt jEgyptii mulierem quod esset pulchra nimis. Et nuutiaverunt principes Pharaoni, et laudaverunt earn apud illum : et subíala est mulier in domum Pharaonie. Abram vero bene usi sunt propter illam fueruntque ei oves et bovea et asini et servi, et famulœ, asinœ, et cameli. Flagellavit autem Do

minus Pharaonen) plagis maximis, et domum ejus, A verem terras, semen quoquetuum numerare poterit.

propter Sarai uxorem Abram. Vocavitque Pharao Abram, et dixit ei: Quidnam est, quod l'ecisti mihi ? quare non indicasti quod uxor Ina esset ? Quam ob causam, dixisti esse sororem tuam, ut tollerem earn mibi in uxorem ? Nunc igitur ecce conjux tua," accipe eam, et vade. Praacepitque Pharao super Abram viris: et deduxerunt eum, et uxorem illius, et omnia quae habebat.

[В. XIX, Cap. XIII.] Ascendit ergo Abram de ¿Egypto, ipse et uxor ejus et omnia quae habebat, et Lot cum eo, ad australem plagam. Erat autem dives valde ' in possessiooe argenti et auri. B.eversusque est per iter, quo venerat, a meridie in Bethel, usque ad locura ubi prius fixerai tabernaculum inter Bethel et Ai, in loco altaris quod fece- „ rat prius, et invocavit ibi nomen Domini. Sed et Lot qui erat cum Abram, fuerunt grèges ovium, et armenta, et tabernacula. Nee poterat eos capere terra, ut faabitarent simul : erat quippe susbtantia eorum multa, et non quibant habitare communiter. Unde et faota est rixa inter pastores gregum Abram et Lot. Eo autem tempore Chananaeus et Pherenaeus habilabant in terra ilia. Dixit ergo Abram ad Lot. Ne quaeso, sit jurgium inter me et te, et inter pastores meos et patores tuos: fratres enim sumus. Ecce universa terra coram te est : recede a me, obsecro ; si ad einistram ieris, ego dexteram tenebo; si tu dexteram elegeris, ego ad sinistram pergam. Elevalis ilaque Lot oculis, vidit oinnem circa regionem Jordanie, quae universa irrigabatur, antequam subverteret Dominus Sodumara et Go- С morrham, sicut paradisus Domini, ct sicut Mgyptus venienlibus in Segor. Elegitquesilii Lot regionem circa Jordanem, et reeessit ab Oriente, divisique sunt alterutrum a fralre suo. Abram habitavit in terra Ghanaam : Lot vero moratus est in oppidis quae erant circa Jordanem, et habitavit in Sodomie. Homines autem Sodomitas pessimi erant, et peccatores coram Domino1 nimis. [B XX, С XXXI.] Dixitque Dominus ad Abram, postquam divisus est Lot ab eo : Leva oculos luos, et vide a loco in quo nunc es, ad aquilonem et ad meridiem, ad orientem et ad occidentem. Omncm terram, quam conspiscis, tibi dabo et semini tuo usque in sempitemum. Faciamque semen tuum sicut pulve

Surge et perambala terram in longitudinem et in latitudunem suam, quia tibi daturus sum eam. Moveos igilur Abram tabernaculum suum, venit et habitavit juxta convallem Mamre, quae est et in Hebron, »dilicavitque ibi altare Domino.

[T. VIII, G. XXXII, Cap. XIV.] Factum est autem in illo tempore, ut Amraphel, rex bennaar, et Arioch rex Ponti, et Chodorlahomor, rex Elamitarum, et Thadal, rex Gentium, inirent bellum contra Bara, regem Sodomorum, et contra Bersa, regem Gomorrhee, et contra Sennaab, regem Adamae, et contra Semeber, regem Seboim, contraque regem Balae, ipsa est Segor. Omnes hi convenerunt in vallem Silvestram, quas nunc est mare salis. Duodocim enim annis servierant Chodorlahomor, et tertio décimo anno recesserunt ab eo. Igitur anno quartodecimo venit Ghodorlahomor, et reges qui erant cum eo: percusseruntque Raphaim in Aslaroth Carnaim, et Zuzim cum eis 3, et Emim in Save Cariathaim, et Horrhaeos in montibus Seir, usque ad campestria Pharan, quae est in solitudine. Reversique sunt, et venerunt ad fontem Mesphat, ipsa est Cades, et percusserunt omnem regionem Amalecitarum, et Ammorhaeum qui habitabat in Asason Thamar. Et egressi sunt rex Sodomorum et rex Gomorrhae, rexque Adamœ, et rex Seboim, nee non et rex Balas, quae est Segor : et direxerunt aciem contra eos in valle Silvestri, scilicet adversum Chodorlahomor, regem Elamitarum, et Thadal, regem Gentium, et Amraphel, regem Sennaar, et Arioch, regem Ponti : quatuor reges adversus quinqué. Vallis aute.m Silvestris habebat puteos mullos bituminis. ltaque rex Sodomorum et Gomorrhae terga verterunt, cecideruntque ibi, et qui ramanserant, fugerunt ad montem. Tulerunt autem omnem subtantiam Sodomorum et Gomoxrhœ, et universa quae ad cibiim pertinent, et abierunt; neenon et Lot et substantiam ejus, filium fratris Ahram, qui habitabat in Sodomis. Et ecce unus qui evaserat, nuntiavit Abram Hebraeo, qui habitabat in convalle Mamre Amorrhaei, fratris Escol, et fratris Amer; hi enim pepigerant feedus cum Abram. Quod cum audisset Abram, captum videlicet Lot fratrem suum, numeravit expeditos vernáculos suos trecentos decern et octo, et perse

rem terrae ; si quis potest hominum numerare pul. n cuius est * eos usque Dan. Et divisis soeiis, irruit

1 In Bebraica vereritale scribilur: Abram gravis vehementer, hoc est jJapù; oçoop* Mart.

— Vêtus hase lectio est, et Hieronymum movit, quomodo potuerit (Abraham) exiens de JEgyplo fuisse dives valde? Quod solmlur, inquit, illa He

braica veritnte, in qua scribilur Abram gravis vehementer, hoc. est, fJapuí uif¿Spa .

8 In Hebraico tantum est, ¡"Prob Deo. Et ipse etiam Hieron. in Quxstionibus in huno locum, superflue, inquil, hie in Septuaginta Interprétions additum est, in cor.spectu Dei

* Ita post LXX Interpretes , qui legebant ОПЗ baihem, id e't cam eis. In Quxstionibus autem llebricis asserit Hieronymus mediam litteram hujus

[ocr errors]

super eos nocte ; percussitque eos, et persecutus A stantia. Tu autem ibis adpatres tuos in pace, se

est eos usque Hoba, qua? est ad laevam Damasci. Reduxitque omnera substaatiam, et Lot iratrem suum cum substantia illius. mulieres quoque et populuiu. Egressus est autem rex Sodomorum in occursum ejus, postquam reversus est a caede Chodorlabomorel regum qui cum eo erant in vallo Save, quae est valus regis. At vero iy]elchisedec,rex Salem, proferens panem etvinum (erat enim sacerdos Dei altiseimi), benedixit ei, el ait: Benedietus Abram Deo excelso, qui creavit cœlum et terrain, et bencdictus Deus excelsus, quo protegente, hostes in manibus tuis sunt. Et dedit ei decimas ex omnibus.Dixit autem rex Sodomorum ad Abram: Da mihi animas, caetera tolle tibi. Qui responditei:

pultus in senectute bona.Generatione aulem quarta revertentur hue ; needum enim complet« suntiniquitates Amorrhaeorum usque ad praesens tempusCum ergo oeeubuisset sol, facta est caligo tenebrosa, et apperuit clibanus fumans, et lampas i^nis transiens inter divisiones illas. In die illo pepigit Dominus cum Abram f'tedus, dicens: Seniini tuo dabo terramhanc efluvio ¿Egypti usquo ad fluvium magnum Euphratcm, Cinaeos.etCenezaeos et Cedmonaeos.et Etheeos,et Hherezseos,Raphaim quoque, et Amorrhaeos, et Chananaeos, et Gergesaeos, et Jebusaeos.

[T. X, Cap. XVI.] Igitur Sarai, uxor Abram, non genuerat liberos ; sed habens ancillam JEgyptiam

Levo manum meam ad Dominum Deumexcelsum, n nomine Agar, dixit marito suo: Ecce conclusit

possessorem cceli et terrae, quoda filo subtegminis usque ad corrigiam caligae, non aeeipiam ox omnibus quae tua sunt, ne dicas, Ego ditavi Abram, exceptis bis quae comederunt juvenes, et partibus vivorum qui venerunt mecum, Aner, Escol, et M innre ; istt accipient partes suas.

[T. IX, B. XXI, С XXXIII, Cap. XV.] His ita transactis, factus est sermo Domini ad Abram per vieionem, dicens : Noli timere, Abram, ego protector tous sum, et merces tua magna nimis. Dixitque Abram, Domine Deus, quid dabis mihi? ego vadam absque liberie, et iiliusprocuratoris domus meae, iste Damascus Eliezer. Addiditque Abram: Mihi autem non dedisti semen, et ecce vernaculus meus, baeres meus erit. Statimque sermo Domini factus est ad eum, dicens. Non erit hic hares ^ tous, sed qui egredietur de utero tuo, ipsum habebis haeredem. Eduxitque eum foras, était Uli: Suspice cœlum, et numera Stellas, si potes.Et dixit ei. Sic erit semen tuum. Credidil Domino ', et reputatum est illi ad justitiam. Dixilque ad eum: Ego Dominus qui eduxi te de Ur Chaldœorum, ut darem tibi terram istam, et possidereseam. Atille ait: Domine Deus, unde scire possum, quod posseseurue sim earn ? Et respondens Dominus, Sume, inquit, mibi vaccam triennem, et capram trimam, et arietem annorum trium, turturem quoque et соlcmbam. Qui tollens universa haec, divisit ea per medium, et utrasque partes contra se altrinsecus posuit, aves autem non divisit. Descenderunlque

me Dominus, ne parerem ; ingredere ad ancillam meam, si forte saltern ex illa suscipiam filios. Cumque ille acquiesceret deprecanti, tulit Agar ^Egyptiam ancillam suam,post annos decern quam habitare cœperant in terra Chanaan, et dedit eam viro suo uxorem. Qui ingressus est ad earn At illa concepisse se videns, despexit dominam Bu am. Dixitque Sarai ad Abram : Inique agis contra me: egodedi ancillam meam in sinum tuum, quae videns quod conceperit despeclui me habet : judicet Dominus inter me et te. Cui respondens Abram: Ecce, ait, ancilla tua in manu tua est, utere ea ut libet. Affligente igitur earn Sarai, fugam iniit. Cumque invenisset illam angélus Domini juila Iontern aquae in solitudine, qui [Vulg. quae] est in via Sur, dixit ad illam ': Agar anciila Sarai, unde venis? et quo vadis? quae respondit: A facie Sarai dominie meae ego fugio.Dixitqueei ángelus Domini: Reverteré ad dominam tuam. et humiliare sub manu ipsius. Etrursum: Mulliplicans, inquil, multiplicabo semen tuum, et non numerabitur prae multitudine. Ac deinceps : Ecce, ait, concepisti, et paries filium : vocabisque nomen ejus Ismael, eo quod audierit Dominus afflictionem tuam. Hie erit ferus homo, manus ejus contra omnes, et manus omnium contra cum, et e regione universorum fratrum suorum liget tubernacula. Vocavil autem nomen Domini qui loquebatur ad eam : Tu, Deus, qui vidisti me. Dixit enim: Profecto hie vidi posteriora videntis me. Propteraappcllavit puteum il

volucres super cadavera, et abigebat eas Abram: D lum, Puteum viventis et videntis me. Ipse est inter

Cumque sol occumberet, sopor irruit super Abram. et horror magnus et tenebrosus invasit eum. Dictumque est ad eum: Scito praenoscens quod peregnnnm futurum sit semen tuum in terra non sua, et subjicient eos servituti, et affligent quadringentis annis. Verumtamen gentem, cui servituri sunt, ego jodicabo, et posthaec egredientur cum magna sub

SjToa et Arabs in suis exemplaribus Hebraicis videatar Irgisse ОГППМ ЧТ!1! vaiirdoph ahharehem, et pereecutus est post eos usque Dan. Aul DEtTl tetiráephem, ut in sequenli versículo. Mart.

— lia et in Hebiaicis Qusrsí. legit, nee tarnen verbo admonet de Hebraica lectione, quae prono

Cades et Barad. Peperitque Agar Abrœ filium: qui vocavit nomen ejus Ismael. Octogintaet sex annorum erat Abram, quando peperit ei Agar Ismaelem.

[B. XXII. С XXXIV, Cap. XVII.] Postquam vero nonaginta et novem annorum esse cceperat, apparuit ei Dominus, dixilque ad eum : Ego Deus om

men eos hic loci non agnoscit.

1 Vulg. , credidil Abram Deo Hebraeo dissentiere.

* Addit Vulgalus interpres in deserto.,quae varia lectio videtur, pro in solitudine, ex libri ora in textum intrusa.

« PoprzedniaDalej »