Obrazy na stronie
PDF

faciem ejus contra mare orientale.

et extremum ejus contra mare novissimum: Et ascendet fetor ejus,

et ascendet putredo ejus quia (Al. qui) superbe egit. Noli timere, terra,

exsulta, et laetare:

quoniam magnificavit Dominus, ul faceret. Nolite timere, animalia regionis:

quia germinaverunt specioea deserti.

quia lignum attulit fructum euum,

ficus et vinea dederunt virtutem suam. Et, filii Sion, exultate, et laetamini in Domino Deo vestro:

quia dédit vobis doclorem justitiœ,

et descenderéfacietad vos imbremmatutinum et serotinum, sicul (Al. tacet sicut) in principio. Et implebuntur area? frumento.

et redundabunt torcularia vino et oleo. Et reddam vobis annos,

quos comedit locusta, bruchus, et rubigo, et eruca:

forlitudo mea magna, quam misi in vos. Et comedetis vescentes et saturabimini:

et laurlabitis nomen Domini (Al. tacet Domini) Dei

vestri, qui fecit vobiscum (Al. nobiscum) mirabilia:

et non confundetur populus meus in sempiterriinn. Et scietis quia in medio Israel ego sum:

et ego Dominus Deus vester, et non est amplius:

et non confundetur populus meus in œternum. Et erit post base:

effundam spiritum meum superomnem carnem. Et prophetabunt fllii vestri, et filias vestrae:

senes vestri somniasomniabunt,

et juvenes vestri visiones videbunt. Sed et super servos meos et super ancillas •

in diebus illis effundam spiritum meum. Et dabo prodigia in cœlo,

et in terra, sangninem, et ignem, et vaporem fumi. Sol vertetur in tenebras,

et luna in sanguinem:

anteojuam veniat dies Domini magnus, et borribihs. Et erit:

omnis qui invocaverit comen Domini, salvus erit, Quia in monte Sion, et in Jerusalem erit salvatio,

sicut dixit Dominus, (Cap. III.) Quia ecce in diebus illis, et in tempore

cum convertero captivitatem Juda et Jerusalem: Congregabo omnes gentes,

et deducam eas in vallem Josaphat: Et disceptabo cum eis ibi super populo meo, et haereditate mea, Israel,

quos disperseruntinnationibus, etterram meam diviserunt. Et super populum meum miserunt sortem:

et posuerunt puerum in prostíbulo,

et puellam vendiderunt pro vino, ut biberent. Verum quid vobis et mihi, Tyrus et Sidon,

et omnis terminus Palrestinorum?

A nunquid ultionem vos reddetis mihi Et si ulciscimini vos contra me. cito velociter reddam vieifsitudinem vobis super caput vestrum. Argentum enim meum et aurum (AI. add. meum] tulistis: et deeiderabilia mea et pulcberrima intulistis ir. delubra vestra. Et filios Juda et filios Jerusalem vendidistis filiis Graecorum: ut longe faceretis eos de finibus suis. Ecce ego suscilabo eos de loco, in quo vendidistis eos: et convertam retribulionem vestram in capot vestrum. Et vendam filios vestros, et filias vestras in manibus filiorum Juda, et venundabunt eos Sabaeis, genti longinqns, quia Dominus locutus est, ß Clámate hoc in gentibue, sanetificate bellum, suscítate robustos; Accédant, ascendant omnes viri bellatores. Concidite aratra vestra in gladios,

et ligones vestros in lanceas. Infirmus dicat: Quia fortie ego sum,

Erumpite, et venite omnes gentes de cirenitu, et congregamini: ibi occumbere faciet Dominus robustos tuos. Gonsurgant,etascendantgentesin vallem Josapbat: quia ibi sedebo ut judicem omnes gentes in circuí tu . Mittite falces, quoniam matu ravit messis: venite, et descendite, quia plenum est torcular,

exuberant torcularia: quia multiplicata est malitia eorum. Populi popuh in valle concisionis.: r quia juxta est dies Domini in valle concisionis. Sol et luna obtenebrati sunt, et Stellas retraxerunt splendorem suum. Et Dominus de Sion rugiet,

et de Jerusalem dabit vocem suam: Et movebuntur coeli, et terra: et Dominus spes populi sui, et fortitudo filiorum Israel. Et scietis quia ego Dominus Deus vester. babitans in Sion in monte saneto meo: Et erit Jerusalem saneta,

et alieni non transibunt per earn amplius: Et erit in die illa: stillabunt montes dulcedinem: et colles fluent lacto: et per omnes rivos Juda ibunt aqua?: Et fonsde domo Domini egredietur,

et irrigabit lorentem spinarum. /Egyptus in desola'.ionem erit, г. Et idumasa in desertum perditionis: "Pro eo quod inique egerint in filios Juda,

et effuderunt sa.iguinem innocentem in terra sua Et Judœa in aeternum habitabitur,

et Jerusalem in generationem et generationem. Et mundabo sanguinem eorum, quem [AI. quo5' non mundaveram: et Dominus commorabitur in Sion.

Explicit liber Joel prophetx.

1 Quidam mss., quos inter et Palatina, addunt, meat, quod pronomen Hebrœus nedura hic, sedad vocem quoque servos tacet.

1NCIPIT

LIBER AMOS PROPHETE

(Cap. I. Verba Amos qui fuit in pastoribus' de
Tbecue:
quae vidit super Israel in diebus Oziœ regis Juila,
et in diebus Jeroboam lilii Joas regis Israel,
ante duos annos terrae motus. »

Et dixit:
Dominus de Sion rugiet,
et de Jerusalem dabit vocem suam:
Et luxeruntspeciosa pastoium,

et exsicatus est vertex Carmeli. Haec dicit Dominus:

Saper tribus sceleribus Damasci, et super quatuor non convertam eum: eo quod trituraverint in plaustris ferrcisGalaad. Et mittam ignem in domum Azael:

Et devorabit domos Benadad. Et conteram vectem Damasci:

et disperdam habitatorem de campo idoli. ef tenentem sceptrum de domo vofuptatis: et transferetur populus Syriae Cyrenen, dicit Dominus. Низе dicit Dominus:

Super tribus sceleribus Gazce, et super quatuor non convertam eum: eo quod transtulerint captivatem perfectam, ut concluderent earn in Idumœa. Et mittam ignem in murum Gazce,

et devorabit cedes ejus. Et disperdam habitatorem de Azoto,

et tenentem sceplrum deAscalone: Et convertam manum meam super Accaron, et peribunt reliqui Philisthinorum,dicit Dominus Deus (Al. lacet. Deus). Ile: dicit Dominus:

Super tribus sceleribus Tyri, et super quatuor non convertam eum: eo quoi concluserint captivitatem perfectam in

Idumœa, et non sint recordati foederis fratrum: Et mittam ignem in murum Tyri,

et devorabit sedes ejus. Haec dicit Dominus:

Super tribus sceleribus Edom, et super quatuor non convertam eum: eo quod persecutus sit in gladio fralrem suum, et violaveritmisericordiam ejus, et tenuerit ultra

furorem suum, et indignationem suam servaverit usque in finem. Mittam ignem in Theman: et devorabit cedes Bosrao, Haec dicit Dominus:

Super tribus sceleribus filiorum Ammon, et super quatuor non convertam eum: eo quod dissecuerit prœgnantes Galaad ad dilatanduin terminum suum.

Â. Et succendam ignem ¡n muro Rabba:

et devorabit aides ejus in ululatu in die belli
et in turbine in diecoramotionis. *

Et ibit Melehom in captivitatem,

ipse et principes ejus simul, dicit Dominus. (Cap. H.) Hœc dicit Dominus: Super tribus sceleribus Moab : et super qnatuor non convertam eum: eo quod incenderit ossa regis Idumœœ usque ad cinerem. Et mitUm ignem in Moab, et devorabit œdes Carioth: et morietur in sonitu Moab, et in clangore tubas: Et disperdam judicem de medio ejus, omnes principes ejus interficiam cum eo, dicit Dominus: Hœc (licit Diiminus:

Super tribus sceleribus Julia, et super quatuor non convertam eum: g eo quod abjeeerit legem Domini, et mandata ejus non custodierit: Deceperunt enim cos idola sua,

post quœ abierant patres eorum. Et mittam ignem in Judam,

et devorabit œdes Jerusalem. Нам: dicit Dominus: Super tribus sceleribus Israel, etsuperquatuornon

convertam eum: Pro eo quod vendiderit pro (Al. lacet pro) arcento justum, °

et pauperera pro calceamentis. Qui conterunt super pulverem terres capita pauoerum, г г г

et viam bumilium déclinât; Et Alius ас paler ejus abierunt (Al. introierunt) ad puellam,

ut violarent (Al. polluèrent) nomen sanctum meum. r Et super vestimentis pignoratis accubuerunt juxta omne altare,

et vinum damnatorem bibebant in domo Dei sui. Ego autem exterminavi Amorrhœum a facieeorum:

cujus altitude, cedrorum altitudo ejus

et fortis ipse quasi quercus: Et contrivi s fructum ejus desuper,

et radioes ejus subter. Ego sum, qui ascenderé vos feci de terra ¿Egypti

et duxi vos in deserto quadraginta annis,'

ut possideretie terram Amorrhaei. Et suscitavi de flliis vestris in propbetas

et de juvenibus vestris Nazarœos: Nunquid non ita est, filii Israel, dicit Dominus Et propinabatis Nazareéis vinum:

et prophétie mandabatis, dicentes

Ne prophetfitis.

■ ExHebraeoita se vertisse asserit nieronymus lib. i Commentariorum in Amos, eoque modo scriptum reperimus in omnibus exemplaribus rnss. Canonis, et sacrorum Bibliorum. Editi legunt, in pastoribus. At de his, audiendusHieronymus: «In eo autem loco, inquit, ubi LXX transtulerunt, in aecarim, Theodotio ipsum verbum Hebraicum posuit NOCEDIM, quod Aquila vertit iv iro!|xavoTpi<poi<;, id est, in pastoralihus. Symmachus et quinta edi

тч tío Toiç npot^íaiv, id est, in pastoribus. Et puto propter OALETH et Res litterarum similitudinem hio quoque deceptos : quanquamin principio nominis жим littera nullam excusationem rclinquat erroris. Aecarim autem usque in prœsontiarum Hebrœum esse non legi; Mart.

• Falso legerat Martianœus, continui: contra librorum omnium fidem, ct sacri contextúe seriem. Ecce ego stridebo subter vos,

sicut stridet plaustrum omnustum leño. El peribit fuga a veloce, et fortis non obtinebit virtutem suam, et robustos non salvabit animant suam: Et tenens arcuin non stabit, et velos pedibus suis non salvabitar: et ascensor equi non salvabit animara suam: Et robustus corde inter fortes.

nudus figiet in die illa, dicit Dominus. (Cap. III.) Audite verbum, quod locutus est Dominus super vos, filii Israel: super omni cognatioue, quam eduxi de terra JEgypti, dicene: Tantummodo vos cognovi ex omnibus cognationibus terra: idcirco visitabo super vos omnos iniquitates vetras. Nunquid ambulabunt duo pariter,

nisi convenerit eis? Numquid rugiet leo in saltu,

nist habuerit praedam? Nunquid dabit catulus leonis vocem de cubili suo,

nisi aliquid appréhendent? Nunquid cadet avis in taqueum terra: absque au

cupe? Numquid auferetur laqueus in terra antequam quid

ceperit? Si clanget tuba in civitate,

et populus non expavescet? Si erit malum in civitate,

quod Dominus non fecerit (Al. fecit)? Quia non facit (Al. faciet) Dominus Deus verbura, nisi revelaverit secretum suum ad servos suos prophètes. Leo rugiet, quis non timebit? Dominus Deus locutus est, quis non prophetabit? Auditurn facite in œdibus Azoti,

et in aadibus terrae /Egypti : et dicite: Congregamini super montes Samariœ, et videte insanias multas in medio ejus, et calumniam patientes in penetralibus ejus. Et nescierunt faceré rectum, dicit Dominus: tbesaurizantes iniquitatem et rapiñas in sadibus suis. Propterea haec dicit Dominus Deus: Tribulabitur, et circumietur terra: et detrahetur ex te fortitudo tua, et diripientur aedes tuse. Haeo dicit Dominus: Quomodo si eruat pastor de ore leonis duo crura,

aut extremum auriculae: Sic eruentur filii Israel, qui habitant in Samaria in plaga lectuli, et in Damasci grabato. Audite, et contestamini in domo Jacob,

dicit Dominus Deus exercituum: Quia in die cum visitare coepero praevartcationes Israel,

super cum visitabo, et super altaría Beth-El: fit amputabuntur cornua altaris,

et cadent in terram. Et percutiam domum hiemalem cum domo sstiva: et peribunt domus eburneœ, et dissipabuntur aedes multas, dicit Dominus. (Cap. IV,) Audite verbum hoc vaccœ pingues, quai estis in monte Samariœ: quaa calumniam faoitis egeuis, et confringitis

pauperes: quœ dicitis dominis vestris : Afferte, et bibemus. Juravit Dominus Deus in sancto suo: quia ecce dies venient super vos, et levabunt vos in contis, et reliquias vestras in ollis ferventibus. Et per aperturas exibitis altera contra alteram,

et projiciemini in Armon, dicit Dominus. Venite ad Beth-El, et impie agite:

В

ad Galgalam. et multiplícate pravaricationem. Et afferte mane victimas vestras, tribus diebus decimas vestras. Et sacrifícate de ferméntate (Al. fermento)lud», et vocale voluntarias oblationes,et annuntiateisic Unim voluiitis, filii Israel, rticit Dominus Deus* Uiide et ego aedi vobis stuporeij dentium in cundís urbibus vestris, et indigentiam panum in omnibus locis vestris: et non eetie reversi ad me, dicit Dominus. Ego quoque prohibui a vobis imbrem, cura adhuc tres menses superessent usque ad inessem. El plui super civitatem unam;

et super civitatem alteram non plui: Pars una compluta est, et pars (AI. add. una), super quam non plui, aruit. Etveneruntduèet très civitates ad civitatem unam, ut biberent aquara, et non sunt sattatae: et non redistis ad me, dicit Dominus. Percussi vos in vento urente, et in aurugine multitudinem horlorum veetrorum et vinearum vestrarum: Oliveta vestra, et ficeta vestra comedit eruca;

et non redistis ad, me dicit Dominus. Misi in vos mortem in via .Egypti, percussi in gladio juvenes vestros, usque ad captivitatem equorum vestrorum: Et ascenderé feci putredinem castrorum vestrorum in nares vestras: et non redisti ad me, dicit Dominus. Subvertí vos, sicut subvertit Deus Sodomam et Gomorrham, et facti estis quasi torris raptus de incendio: et non redistis ad me, dicit Dominus: Quapropter hœc faciam tibi, Israel: p postquam autem hoc fecero tibi, "praeparare in occursum Dei tui, Israel. Quia ecce formans montes, et creans ventum, et annuntians homini eioquium suum, faciens matutitam nebulam, et gradiens super excelsa terra: Dominus Deus exercituum nomen ejus. (Cap. V.) Audite verbum istud, quod ego levo super vos planctum, domus Israel. Cecidit, non adjiciet, ut resurgat virgo Israel: Projecta est in terram suam,

non est qui suscitet eam. Quia hœo dicit Dominus Deus: Ürbs de qua egrediebantur mille, relinquentor in ea centum: et de qua egrediebantur centum, relinquentur in ea decern in domo Israel: Quia haec dicit Dominus domui Israel: Quœrite me, et vivetis.

Et nplite quœrere Beth-El, et in Galgalam noliU intrare, et in Ber-Sabee non transibitis (Al. ne transie

ritis): quia Galgala captiva duoetur, et Beth-El eritioutilis. Quœrite Dominum, et vivite: ne forte comburatur ut ignis domus Joseph, et devorabit, et non erit (AI. sit) qui exstinguat Beth-El: Qui converties in absinthium judicium

et justitiam in terra rclinquttis. Facientem Arcturum et Orionem, el convertentem in mane lenebras, et diem in no

ctem mutantem: Qui vocat aquas maris, et effundit eas super faciem terrea: Dominus nomen ejus. Qui subridet vastitatem super robustum, et depopulationem super potentem affert.

[graphic]
[graphic]

D

Odio babuerunl in porta corripientem:
et loquentem perfecto abominati aunt.
Idcirco, pro eo quod diripiebatis pauperem;

et praedam electam tullebatis ab eo: Domos quadro lapide sedificabitis, et non babita

bitis in eia: Vineas amanlissimas planlabitis,

et non bibetia vinum carura. Quia cognovi multa scelera vestra, et fortia peccata vestra: hoetee justi aocipientes raunus, et pauperes in porta deprimentes: Ideo prudena in tempore illo tacebit, quia terapua

malum est. Quœrite bonum, et non malum, ut vivatie:

et erit Dominus Deus exercituum vobiaciim, eicut dixistis: Odite malum, et diligite bonum, et conetituite in porta judicium

A

et lascivitis in stratis vestris: Qui comeditie agnum de grege,

et viluloa de medio armenti. Qui canitie ad vocem psalterii:

sicut David putaverunt so habere vasa cantici. Bibentes in phialis vinum,

et óptimo ungüento delibati:

et nihil patiebantur super contritione Joaeph. Quapropter nunc migrabunt in capite transmigrantium:

et auferetur factio lascivientium. Juravit Dominus Deus in anima sua, dicit Dominua

Deus exercituum: Detestor ego superbiam Jacob, et domos ejus odi,

et tradam civitatem cum habitatoribus suis. Quod si reliqui fuerint decern viri in domo una,

et ipsi morientur. Et tollet eum propinquus suus,

et comburet eum, ut efferat ossa de domo:

si forte miaereatur Dominus Deus exercituum ß Et dicet ei, qui in penetralibus domue est

reliquiis Joseph Propterea haec dicit Dominua Deus exercituum do

rainatoT: In omnibus pialéis planctus:

et in ounctis, que foris sunt, dicitur va*, va: et vocabunt agricolam ad luctum, et ad planctum eos qui sciunt plangere. Et in omnibus vineis erit planctus:

quia pertransibo in medio tui, dicit Dominus. Vs desiderantibus diem Domini: ad quid earn vobis? dies Domini ista, tenebrœ, et non lux. Quomodo ai fugiat vir a facie leonis,

et occurrat ei ursua: Et ingrediatur domum:

et innitatur manu aua super parietem, et mordeat eum coluber. Numquid non tenebrœ diea Domini, et non lux:

et caligo, et non aplendor in ea? Odi, et projeci festivitatea veatras:

et non capiam odorem ccetuum vestrorum. Quod ai obtuleritis (Al. attuleritis) mibi holocautotnata, et muñera vestra, non suacipiam: et vota piDguium vestrorum non respiciam. Aufer a me tumultum carminum tuorum:

et cántica lyrs tu* non audiam. Et revelabitur quasi aqua judicium,

et justitia quasi torrena fortis. Numquid hostias et sacrificium obtulistis mihi in

deserto quadraginta annis, domus Israel? Et portatis tabernaculum Moloch vestro,

et imaginem idolorum vestrorum, sidus Dei vestri, quae fecistis vobis, Et migrare vos faciam trans Damaseum, dicit Dominus, Dens exercituum nomen ejus. (Gap. VI.) Va qui opulenti estis in Sion, et confiditis in montem Samariae: optimates capita populorum. ingredientes pompatice domum Israel. Transite in Chalanne, et videte, et ite inde in Bmath magnam: et descendite in Geth Palœstinorum: et ad optima qusque régna horum; ei latior terminus eorum termino vestro esL Qui separati estis in diem malum:

et appropinquatis solio iniquitatis. Qui dormitis in leclis eburneis,

1 Non tonsionem regù, sed tonsorem gregis legunt omnes codices mss. In Hebraeo hodierno scriptum est "роп-ТЛ gime hammelech; quod Hieronymus legebat in singulari, go%i ammelech. Vid. lib. ni Gommentariorum in mss. libris, quia in multis discrepant ab editorum depravatione, et a punctis vocalibus Massoretharum. Mart.

D

Numquid adhuc est apud te?
Et respondebit:

Finis est,
Et dicet ei:

Tace, et non recorderis nominis Domini. Quia ecce Dominus mandabit,

et percutiet domum majorem ruinis,

et domum minorem scissionibus. Numquid currere oueuni in pétris equi,

aut arari potest in bubalia,
quoniam convertistis in amaritudinem judi-
cium,

et fructum justitia) in absinthium? Qui lstamini in nihilo:

qui dicitis: Nunquid non in forlitudinc nostra assumpsimus

nobis cornua? Ecce enim suscitabo super vos, domus Israel, dicit Dominus Deus exercituum, gentem:

et contèrent vos ab introitu Emat usque ad torrentem deserti. (Cap. VII.) Haec ostendit mihi Dominus Deus:

et ecce fictor locusta» in principio germinantium serotini imbris,

et ecce serotinus' post tonsionem regis. Et factum est:

cum consummasset comedere herbam terne,

et dixi:

Domine Deus, propitius esto, obsecro: quis suscitabit Jacob, quia párvulos est? Misertus est Dominus super hoc:

non erit, dixit Dominus. Haec ostendit mihi Dominus Deus:

et ecce vocabat judicium ad ignem Dominus Deus:

et devoravit (Ai. devorabitj abyssum multam,

et comedit (AI. comedet) simul partem. Et dixi:

Domine Deus, quiesee, obsecro:

quis suscitabit Jacob, quia parvulus est? Misertus est Dominus super hoc:

Sed et istud non erit, dixit Dominus Deus. Haec ostendit mihi:

et ecce Dominus stans super murum litum,

et in manu ejus trulla cementarii.
Et dixit Dominus ad me:
Quid tu vides, Amos?
Et dixi : Trullam ceementarii.

— Maluisse videtur Hieronymus in Comment. post terolinum toiisot, sive tonsura regis. In Cisterciensi me.nosintenimue,ieroítn«ípoííto«íorí»n, eive tonsuram regis. Ad quod in anis omnibua reperit Martianseus, gregis, pro regis, manifestum est librariorum aut paulo audacioris critici mendum.

Rt dixit Dominus:

Ecce ego ponam trullam in medio populi mei Israel:

non adjiciam ultra superinducere eum. Et demolientur excelsa idoli, et sanclilicationes Israel desolabuntur: et consurgam super domura Jeroboam in gladio. Et misit Amasias sacerdos Betb-El ad Jeroboam regem Israel, dicens: Rebellavit contra te Amos in medio domus Israel: non poterit terra sustinere universos sermones ejus. Usee enim dicit Amos: In gladio morietur Jeroboam, et Israel captivus migrabit de terra sua: Et dixit Amasias ad Amos: Qui vides, gradere, fuge in terrain Juda: et comede ibi panem, et ibi propbelabis. Et in Beth-El non adjicies ultra ut prophètes: qui sanctiflcatio regis est, ct domus regni est. El respondit Amos, et dixit ad Amasiam: Non sum propbeta, et non sum Qlius prophetae, sed armentarius (Al. opilio) ego sum veilicans sycomoros. Et tulit me Dominus cum sequerer gregem: et dixit ad me Dominus (Al. tacel Dominus) Vade, propheta ad populum meum Israel. Et nunc audi verbum Domini: Tu dicis : Non prophetabis super Israel,

et non stillabis super domum idoli. Propter hoc haec dicit Dominus: Uxor tua in civitate fornicabitur: et lilii tui et fili.-n tuae in gladio cadent, et humus tua funículo metietur: Et tu in terra polluta morieris,

et Israel captivus mifjrabit de terra sua. (Cap. VIII.) Usee ostendit mihi Dominus Deus: et ecce uncinus pomorum. Et dixit : Quid tu vides, Amos? Et dixi : Uncinum pomorum. El dixit Dominus ad me: Venit finis super populum meum Israel: non adjiciam ultra, ut pertranseam eum. Et stridebunt cardines Templi in die illa, dicit Dominus Deus: multi morientur: in omni loco projicietur silentium. Audite hoc qui conteritis pauperem,

et deficere facitis egenos terrae, dicentes: Quando transibit mensis.et venundabimus merces, et sabbatum, et aperiemus frumentum ut imrainuamus mensuram, ct augeamus siclum, et supponamus stateras dolosas, ut possideamus in argento egenos et pauperes pro calceamentis, et quisquilias frumenti vendamus?

A. Ecce dies veniunt, dicit Dominus: et iiiittam famein in terram: non fapicm pañis, neque sitim aquae, sed audiendi verbum Domini. Et commovebunlur a mari usque ad orientem: et ab aquilone usque ad orientera: circuibunt quaerentes verbum Domini, et non invenient. In die ilia deficient virgines pulchrae,

et adolescentes in siti. Qui jurant in delicto Samaria?, et dicunt: Vivit Deus tuus, Dan, et vivit via Ber-Sabe:

et cadent, et non resurgent ultra. (Cad. IX.) Vidi Dominum stantem super altare, et

dixit: Percute card ¡nem.etcommoveantursuperliminaria: Avaritia enim in capite omnium.

et novissimum eorum in gladio interficiam: Non erit fuga eis, qui fugieni, j> et non salvabitur ex eis qui fugerit. Si descenderint usque ad infernum, inde manus mea educet eos: et si ascenderint usque ad cœlum, inde detraham eos. Et si absconditi fuerint in vertica Carmeli, inde scrutans auferam eos: et si celaverint se ab oculis meis in fundo maris, ibi mandabo serpenii, et mordebit eos. Et si abierint in captivitatem coram inimicis suis, ibi mandabo gladio, et occidet eos: et ponam oculos incos super eos in malum, et non in bonum. Et Dominus Deus exercituum, qui tangit terram, et tabescet: et lugebunt omnes habitantes in ea: Et ascendet sicut rivus omnis,

et defluet sicut fluvius .Egypti. Qui œdificat in cœlo ascensionem suam, p et fasciculum suum super terram fundavit: "Qui vocat aquas maris,

et effundit eas super faciem terra-, Dominus nomen ejus, Nunquid non ut lilii .Elhiopum vos estis mibi,filii

Israel i ait Dominus. Nunquid non Israel ascenderé feci de terra ifigypu': et Palestinos de Cappadocia, et Syros de Cyrene? Ecce oculi Domini Dei super regnum peeexns,

et conteram illud a facie terras. Verumtamen conterens non conteram domum Jacob, dicit Dominus. Ecce enim ego mandabo, et coneutiam in omnibus gentibus domum Israel,

sicut coneutitur triticum ' in cribro: et non cadet lapillus super terram. In gladio morientur omnes peccatores populi mei: qui dicunt : Non appropinquabit, et non veniet

Juravit Dominus in superbiam M/.superbia) Jacob: n * super nos malum.
Si oblitus fuero usaue ad finem omnia onera ^ In die illo euscitabo tabernaculum David, quod

oblitus fuero usque ad finem omnia opera eorum. Numquid super isto non commovebitur terra

et lugebit omnis babitator ejus:

et ascendet quasi fluvius universus,

et ejicietur, et defluet quasi rivus /Egypti? Et erit in die ¡IIa, dicit Dominus Deus' (Al. lacet Deus):

occidet sol in meridie,

et tenebrescere faciam terram in die luminis: Et convertam festivitates vestras in luctum,

et omnia cántica vestra in planctum: Et inducam super omne dorsum vestrum slccum.

et super omne caput calviiinm: Et ponam eam quasi luctum unigeniti,

et novissima ejus quasi diem amarum

* Vox triticum neque ab llieronymo in Commentario legitur, neque in Hebra-o revera est textu,

cecidit:

et reaidificabo aperturas murorum ejus,

et ea qua? corruerant, instaurabo:

et reasdilicabo illud sicut in diebus antiquis. Ut possideant reliquias Idumaea?, et omnes nationes,

eo quod invocatum sit nomen meum, super eos:

dicit Dominus faciens haec. Ecce dies veniunt, dicit Dominus,

et comprehendet arator messorem,

et calcator uvae mittentem semen: Et stillabunt montes dulcedinem,

et omnes colles eulti erunt. Convertam captivitatem populi mei Israel:

et aedificabunt civitates desertas, et habitabunt: Et plantabunt vineas, et bibent vinum earum:

sed tantum тдэл Уи\ concutüur in cribro, nee plus ipsi habent LXX.

« PoprzedniaDalej »