Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][graphic][merged small]

KO LE AU A SIMONE, O LA AMO LE KOLUSE MO SESU.

K. Sesu, e motou atolasio mo fakafetai ki lou Agai.
T. Io, talie na ke fakamauli ai le malama-nei ki lou koluse tapu.

KE TOU OONO kia Sesu, i lana tuku ake lona koluse mamafa, ke lā amo tokalua mo se tagata. Na ina ma amo tokatasi fuai aia; ka ko lona fakailoilo fuai ki le fenua, ke au latou o amo le koluse mo ia i lalo-nei, kae tatae ai mo ia ki le mauli lee gato.

Sesu, ko loku Aliki, e lasi loku agaveli ki lou Agai! E kau oono atufuai e ke uāuă talie ko au, kae kau aganoafuai au, mo fakafulufulumalie fuai; ti ke tuku mai se loto manuia i le aso-nei, ke kau alofa ai i lau amo tokatasi le koluse mamafa, kae tā amo tokalua aia, kae kau tatae ai mo koe ki lou kololia lee gato.

Ko lomatou Tamana e i Selo. Alofa Malia. Kololia.

K. Aliki, alofa mai kia matou.
T. Io, alofa mai kia matou.

K. Ti ke alofa foki ki kaiga e i pulekatolio, ti ke taki ai latou ki le fakafulufulum alie-aga. T. Amene.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][ocr errors][subsumed]

KO LE SOLOSOLO E VELONIKA MATA O SESU. K. Sesu, e motou atolasio mo fakafetai ki lou Agai. T. Io, talie na ke fakamauli ai le malama-nei ki lou koluse tapu.

KE TOU OONO kia Sesu, i lona mata aliki kua puli aia i lé kakava, mo le toto, mo le efu i kele, ti e leaise

[ocr errors]

mailoga; ka ku iloa fuai aia e Velonika, ti oso mai loa aia o tekei le kakai tukipo, kae tatae ai ki lona Aliki, ke ina soloi lona mata tapu, kae tali mamae mo ia.

Sesu, ko loku Fakamauli, ke ke tuku mai se loto makeke, pe Velonika, ti ka fai mai se fakaveliveli ki lou Agai, ti e kau fakaofi atu ai kiate koe, ke tā tali mo koe le agaveli a le malama malaia.

Ko lomatou Tamana e i Selo. Alofa Malia. Kololia.
K. Aliki, alofn mai kia matou.
T. Io, alofa mai kia matou.

K. Ti ke alofa foki ki kaiga e i pulekatolio, ti ke taki ai latou
ki le fakafulufulum alie-aga. T. Amene.
Na au a Velonika Uvoi! le mata tapu ( Malia, kau kole atu
Ti na oso kia Sesu, Oloku Aliki Sesu, Ke ketosi i looku loto
O solosolo le toto Ku maumaui ai, A mamae o lou Alo,
E sali i lona mata. Leaise mailoga! Ke nofo maù mo au.

[merged small][graphic][ocr errors][merged small]

K. Sesu, e motou atolasio mo fak afetai ki lou Agai.
T. Io, talie na ke fakamauli ai le malama-nei ki lou koluse tapu.
KE TOU OONO kia Sesu, kua toe toka aia ki lalo,

ti e naa i le kele lona mata tapu, ti ku atiga gaoi veli ki ai e le kau tukipo o fetafetau, mo ta, mo fetosoi aia, talie ke vave tuu-ake aia kae saele.

Sesu, Aliki makeke, e ke fakagaegae a koe talie fuai ko au, ko aufuai e gaegae maoki, ti e kau siga gaofie; ke ke tio mai kiate au, mo ke tuku mai se loto makeke, ke kau ma taofi ai loku tonu ki lou Agai, kae gato ai laku faa siga i le agasala.

Ko lomatou Tamana e i Selo. Alofa Malia. Kololia.
K. Aliki, alofa mai kia matou.
T. Io, alofa mai kia matou.

K. Ti ke alofa foki ki kaiga e i pulekatolio, ti ke taki ai latou
ki le fakafulufulum alie-aga. T. Amene.
Se nea fakamamae Ke ke tuku mai,Sesu, Malia, kau kole atu
Ku toe toka ki lalo Se loto fakasemala, Ke ketosi i looku loto
Le Alo o le Atua, So ko aku agasala A mamae o lou Alo,
Ko le fakalua ai. E ke tokai a koe. Ke nofo maù mo au.

[merged small][ocr errors][graphic]

KO LE FOLAFOLA A SESU KI NI KAIGA ALOFA NA MULIMULI IATE JA

K. Sesu, e motou atolasio mo fakafetai ki lou Agai.
T: Io, talie na ke fakamauli ai le malama-nei ki lou koluse tapu.

KE TOU OONO kia Sesu, sakinake kua galo iate ia ona mamae, ka ku tokaga fuai a ia ki lę fetagisi a niiki kaiga alofa na mulimuli iate ia, ti tio ake ki ai, mo alofa ai, o pati kia latou: ke aua se lotou fetagisi talie ko ia, kae lotou tagi fuai mo fakasemala i agasala.

Sesu, Aliki alofa, ke ke tuku mai le loto fakasemala ke kau mamae mo vesia ki agasala; se ka o kau alofa maoki ki lou Agai, peka kau vesia maoki ki agasala na ke mate ai.

Ko lomatou Tamana e ë Selo. Alofa Malia. Kololia.
K. Aliki, alofa mai kia matou.
T. Io, alofa mai kia matou.

K. Ti ke alofa foki ki kaiga e i pulekatolio, ti ke taki ai latou
ki le fakafulufulum alie-aga. T. Amene.
Ti pati ai a Sesu Aua se fetagisi Malia, kau kole atu
Ki ni kaiga alofa Ki oku mamae-nei, Keketosi i looku loto
Na tagi saele mai Kae koutou tagi A mamae o lou Alo,
I lona fanoga ake. Talie ko agasala. Ke nofo maù mo au.

[merged small][graphic][merged small]
« PoprzedniaDalej »