Obrazy na stronie
PDF
[graphic]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

RECUSIO CHRONOLOGICA OMNIUM QUÆ
| EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER DUODECIM
PRIORA ECCLESIÆ SAECULA,

nuxtA editiones AccurAtissimAs, iNteit se cuMQue NoNNUllis codicibus MANuscriptis collatAs, PerQUAM
DiLiGENter, CAStiGAtA;

disseatAtiONiBUS, CoMMeNTARiis lectioNibUSQUE vAniANtibus coNtiNeNtER-illustrAtA ;

omnibus opERibUS POST AMpliSSiMAS EDITIONES QUÆ TRIBUS N0VISSIMIS SÆCUllS debeNtUR AbsolutAs
DETECtIS, AUCTA;

indicibUs PARticularibus ANAlyticis, siNGUlos sive toxios, siwE AUCtORes Alicujus momeNti
subSEQUENtibUS, DONAtA ;

capitulis INtRA ipsUm textuM Rite DisP0sitis, NECNON Et titulis SINGULARUM PAGINARUM MARGINEM suPERI0REM
distiNGuENtibus subuectAMQUe mAteRiAM siGNificANtibus, ApoRNATA ;

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Editio AccuraAtissimA, caeterisque owNibUs fAcile ANtePoNeNdA, si PERPENDANtUR : CiiARACtekum NitiditAs ,
chAmtae QUAlitAs, integrutAs textus, perfectio conaectioNis, opeRUM recusoltUM tuM vAhietAs
tum numerus, fomM A volumnum perQuAM commodA sibique 1N toto oprris decursu coNStANteft
similis, PRetii exiguitAs, PnAESERTIMQUE istA collectio, UNA, methODlCA Et CiiRoN0L0GICA,
sexcENtonum FRAGMENtorum opusculonuMQue hAcTENus hic illic SPAftSotum, PftiMUM
Autem in Nostrua bibliothecA, ex oPERibus Ad ownes aetates, locos, luNGuAs
fomMASQUE PERTINENTIBUS, CoADUNATORUM.

[merged small][ocr errors]

ACCURANTE J.-P. MIGNE, QCuv$uum Completovum IN SINGULOS SCIENTIÆ
ECCLESIASTICAE RAMOS EDITORE.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

HIERONYMI

STRIDONENSIS PRESBYTERI

oPERA oMNiA,

POST monÂchonum ORDINIS S. BENEDICTI E CONGREGATIONE 8. MAURI

SED POTISSIMUM JOANNIS IM IA A ;3' ' IA A NIA EI I hujus ordinis aecensionem,

Denuo AD MAnuscriptos RoMANos, AmbrosiAnos, veraonenses et multos Alios ,
nec non Ad omnes editiones eAllicAs et exteraAs castiGATA,
Pluramis ANTEA OMNINO INEDITIS MONUMeNTis,
AliisQUe s. doctorais LUCUBRATioNiBUs seorsiM TANTUm vUlGATIS AUCTA,
1N numerais notis, obseravationibus, coaraectionibus imllustaarA,

[merged small][ocr errors]

VERONÆ PRESBYTERORUM , OPERAM NAVANTIBUS ALIIS IN EADEM CIVITATE LITTERATIS VIRIS. EDITIO PARISIORUM NOVISSIMA Ex SeCUNDA AB IPSIS VERONENSibUS ediToRibUS CURiS POSTeRiORiBUS ITA REC:^GNiTA,

....... aEcENTius MoETECTIs........

Ut paaesens editio, amplitudine sola, caeteais omissis emendAtionibus,
praecedentes omnes editiones, etiam benedictinas,

tertia parte seu triente materialiter superet,

AccuRANTE ET AD ULTIMUM RECOGNOSCENTE J. P. MIGNE, CURSUUM COMPLET0RUM IN SINGULOS SCIENTIÆ ECCLESIASTICAE RAMOS EDITORE.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Coll. 50 et 53, in titulo Epistolæ III, lege toleret pro tolleret.
Col. 903, ad Epist. XLIV, lege 580 pro &50.
Ibid., lineis ultim. et penultim., lege 915 pro 916 et 916 pro 931.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »