Obrazy na stronie
PDF

R$ mater Ageruchiæ, I, 900. Annos viduitatis im-
plevit, ibid.
„ uiginalis definitio, et a bonitate ejus differentia, VII,

Benith construxerunt Samaritani, qui de Babylonis re-
gione transierant, III, 179.
Benoni, interpretatur filius doloris mei, I, 608.
Berilli Dialogus, II, S09.
Beris mons in Äfìéìá, in quo erant vestigia quædam
arcae Noe, III, 126.
„;*sabee civitas jnrainenti, nomen sumit a foitibus, I,

Berosus scripsit historiam Chaldæorum, W, 651.
Berytus, colonia Romaua, I, 695.
Bessorum feritas, I, 554. Bessorum cachinnus, IV, 332.
Jesurum diversarum quidam assumunt imagines, W,

Ad Bestias pugnasse Romæ Ignatium, VII, 262.
Bestiae pro feris gentibus accipiuntur, IV, 1050. Bestiæ
pessimæ terris vastatis inducuntur, V, 55. Bestiarum om-
nia genera gentilium stulta adorabat religio, 86. Bestiarum
gyum simulacra divino cultui in Ægypto coiiseerata,
a u.
Beta, genus oleris vilissimi, IV, $98. Ægrotantium cibus
est, ibid. Varii status fidelium per eam designantur, ibid.
Bethacharma vicus prope Jerusalem, IV, 881.
Bethania, domus obedientiæ, VII, 164, 211.
Bethavem, domus iniquitatis, et inutilitatis, VI, 43. Non-
nulli volueruut eam dominum solis, id est Ecclesiam Chrisli,
44. Cur Septuaginta verterint, domum ow, ibid.
Betharam a Syriis Bethramtha, ab Herode in honorem
Augusti, Libias vocata, III, 172, 174.
Bethesellæ lacus vis et virtus, II, 117.
Bethel, hoc est, domus Dei, I, 798. Bethel, quæ prius
vocabatur domus i)ei, stea Betbawen dicitur, id est, d0-
mus inutilis et idoli, VI, 43.
Bethfogor, mons Moabitarum, III, 214.
Belhleem, interpretatur domus panis, I, 698. Augustis-
simus locus orbis, 521. Bethleem aügustior Roma, ibid. Pia
exercitia in Bethleem, 208. Bethleëm in tribu Zabulom, et
Bethleem in tribu Juda, III, 177. Civitas augustior Roma,
581. Bethleem paupercula gloriam sanctitatis possidet,
qua Jerusalem excidit, IV, 676. Bethleem et Ephrata duo
ejusdem loci nomina, 1064. Bethleem duplex, VII, 14.
J}ethoron inferior et superior urbes a Salomone eon-
ditae, I, 696. Varia belloruiì tempestate deletæ sunt, ibid.
Bethphage domus nuarillarum, in monte Oliveti, I, 701.
Quid significet, VII, 159. Ejus situs, ibid.
Bethsabee quo sensn sanctificata scribitur, I, 555.
Bethsaida, quid significet? V, 559. Bethsaida, urbs Ga-
lileæ, VII, 72.
Bethsur vicus in tribu Juda, I, 700.
Betulia, II, 50.
Biarchus quiuam? II, 423.
Biblia Hebraica a LXX Interpretibus corrupte versa, II,
929. Ab Aquila, Symmacho, Theodotione, quomodo trans-
lata , 528. Biblia Græca ab Origene quonìodo revisa, I,
642. Vid. Scriptura.
Biblinæ Epistolæ quid ? I, 242. Volitant trans flumina
Æthiopiæ, II, 741.
Bibliothecæ Ecclesiarum, I, 255. Omnes Ecclesiarum
Bibliothecas quis damnare cogitur ? 752. Cæsariensis bi-
bliotheca, 545, 774. In illa quid esset, 825. Eadem biblio-
theca laudatur, VII, 734.
Bibliotheca Divina, quae? II, 915.
Bibliothecarum histoiias Polybius et Diodorus scribunt,
V. 718.
'bigâinus primus quis? I, 807. ride Digamia, Digamus.
Bilia exeumplum pudicitiæ, III, 312. In quo insuper lau-
datur, ibid. -
Biiumen ex monumentis arcæ Noe avellebant, et eo
utebantur qui se expiabant, III, 126.
Blasphemia patet prima Éóííe, I, 1040. Simultas redin-
tegrari potest, blasphemia veniam non meretur, 555. Non
necesse habent convinci, quod sua professione blasphemum
est, 1040. Blasphemia veniam non meretur, II, 467. Aperta
indignationem flagitat, 402. Blasphemiæ auditu vestimenta
scindi solita, IV, 459. Blasphémiæ natura et ortus, VII,
657. Ab omnibus vitanda est, 750. Blasphemare discipulos
Christi non oportet, ibid. Blasphemia nullo tempore remit-
tenda, 81.
Blastus, II, 875.
Blesilla Eustochii soror viduata est septimo mense, I,
98. Inter fidei incipieiatis ardorem, consummati operis per-
cepit corouam, 180. Per triginta dies jugiter æstuat febri-
bus, 174. Inde ejus conversio, ibid. et seqq. Ejus exercitia
et vestimenta, ibid. In morte Blesillæ omnes virtutes de-
fecerunt, 176. Vidua viginti annorum, adolescentula voca-

tur, il)id. Naturæ dotes, quæ? ibid. Perfecte eminebat in
usu linguarum, ibid. Ejus humilitas, caeteraeque virtutes,
ibid. Brevi moritura sese commendat orationibus assisteu-
tium , ibid. Nobiles in exsequiis praeeunt, et velamen au-
reum feretro obtenditur, ibid. Quid tunc clamasse de
cœlo videtur, ibid. Blesilla in brevi vitae spatio multa vir-
tutum tempora eomplevit, 282. Lacrymas Paulae matris
su;e objurgare dicitur, 182. Hieronyinus Blesill;e pater
spiritu, et nutriuius charitate, 177. Studium Hieronymi in
illam, 184. Quo tu migre scripsit Hieronymus super dormi-
tione Blesillæ, 457. Mussitatio populi iii ejus niorte, 184.
]3lestlla mater 1'aulæ,. 691. Scipionum üracchorumque
progenies est, ibid. l8lesilla quid efflagitavit alys Hiefo-
£go, II, 655. Blesilla quid item ab eo flagitaverit, W II,
*).

Boerea, II, 43. Urbs est Syriæ, 855.
Boia vulgo dicebantur torques damnatorum, III, 45.
Bonum omne quod habemns, gustns est Domini, I, 1054.
Scire bonum, iudicii est; facere, laboris, 106. Illud com-
mune est cum pluribus, hoc cnim paucis, ibid. Bona apud
aliquos iu propatulo sunt, in aliis longo usu discimus, 387.
Faciendum est bonum, ut declinenius â malo, 941. Noti suf-
figit scire, quod bouum est, nisi custodiatur attentius quod
electum est, 106. Vix laboranles et sudantes mala bonis
possumus iniuutare, 615. Nisi oderimus malum, honum
amare non possunius, 941. Providendum l)oua etiam coram
hominil)us, 912. In possibile est, ut præsentibus quis et
fuluris fruatur l)0nis, 798. Bonuiii |)ro malo jubemur red-
dere, ö22. Bona indifferentia, 795. In eorum amissione et
contemptu, non est virtus perfecta, ibid. Non ita debemus
hona alterius recipere, ut mala quoque suscipere cogamur,
547. Bonum Dei est omne bonúm quod gerimus, II, 777.
Unusquisque secundum vires suas quaatum potuerit, ex-
tendatur ad bonum, 715. Nihil bonô contrarium, est, nisi
malum, 2i6. Homa et mala suo imputantur auctori, 855. De
bonis ad meliora mutatio, dexteræ et potentiæ Dei est,
765. Non est injustus Dominus, ut tantum peccata con-
demnet, et bonorum operum non meminerit, ibid. Bona
indifferentia, 517. Bonum omne et veritas certo fine con-
gluditur, malitia vero atque tnendacium sine fine sunt, III,
466. Juxta disp0sitionem Dei bonum est unumquodque,
cum opus est, 412. 0mnia qnæ in hoc mundo suint. Ijonâ
quidem per se dicere possumus; sed ad Deum comparata,
ro nihilo reputantur , 586. Quae bona homini lederit
eus i11 hae vita, 449. Bonum nihil nisi virtus, et nihil ma-
lum nisi vitium, IV, 159. Bona a philosophis appellantiir
indifferentia , 607, 645. Bona indiffereritia, jii;e? 159.
Quidquid boni est , sine Deo dari non potest, §45. Bona,
mala, et visitatio Domiui quid? 1000. Bona vera non mas1
euntur in maledicta terra, sed in eoelo, V, 889. Non statim
sequitur, ut quod bonum non est, malum sit, 251. Boni in-
gigent assiduo prægeptore, 54. Unionis bonum, 960. Bona
falsa, quæ ? VI, 514. Benedictio Dei est quandó aufert ea,
ibid. Bona noii amare, peccati est, quanti sceleris odisse,
465. Quid est bonum quærere, et mialum repellere, 295.
Non suflicit bonum quærere, et malum repellere, 27$. Di-
fectio boni, et odium uali in quo reponuntur, ibid. Merces
diligentis bonum, ibid. Poenarum finis, bonorum exordium
est, 525. Bonum quis operatur? VII, 651. Nullum sine vir-
tuitibus, öö2. Nihil bonum dici potest, nisi sit voluntarium,
Töl. J)e fonte Christo omne bónum sit, 754. Similem Deó
esse absolute bonum est, 757. Non tam initia in bonis Iau-
danda, quam finis, 461. Bona et mala in quil)us posita, 524.
Bonum propter quid faciemdum, 255.
Boni et mali videntur sibi invicem insanire, I, 196. Lau-
dantur boni, mali condemnantur, quare? 126. iii oiïii gradu
et sexu boni et mali reperiuntiir, 266. In optimis prædi-
candis, bonorum studia ad virtutem concitantur, 128.
Bonitas in qua re suspecta habetur, II, 2:51. Bonitas no-
stra ex Deo, peccáta ex nobis, V, §§.Tbóíiiúíís definitio,
et in quo differt a benignitate, VII, 512.
Boriosi laudes, I, 18. Ejus solitudo, 11. Cur piscis filius
vocatus? ibid. Siinul cum Hieronym6 fuit nutritus, 12.
Hieronymus semper fuit prolixus in Bonosi laudibus, ibid.
Bootes sidus, IV, 210.
Borboritae, VII, 329.
Borith, herba fullonum, quæ juxta ritum Palæstinæ in
virentibus et humectis nascitur locis, IV, 830. Eadem, et
quid notat, VI, 972.
Bos et Asinus ubi pariter leguntnr in Scripturis, IV, 12.
Bos et Asinus, quid significent, 452.
Bosor, quid significat? II, 442.
Bosra, interpretatur caro, II, 774.
Bosra in terra Moab, IV íi3, Bosra, Idumæam ἀρα-
μι», et munitam significat, VI, 255.
Bovis Aegy|)tii caput desideravit populus Israel, IV, 536.
Brachia Îjçi, quæ sint, IV, 587.
Brachium pro opere ponitur, I, 555.

Brachium et pectus de victimis sacerdoti dari solitum ,
quid significent, I, 554.
Brachmanæ qui, I, 271. Quid observant in cibis, 683.
Brennus tantum quod invenerat, tulit, I, 985. Fuso apud
Alliam exercitu, Romam intravit, 914. -
Brevis, id est, Catalogus, I, 15.
Britannia, fertilis próvinciâ tyrannorum, l, 1058. Discit
Xenodochium esse in portu Romano, 466. Britannia et
Mauritania tempore 0rigenis Christianæ, V, 917.
[it Brutorum virius in quo laudatur? I, 554.
Brutus, II, 471. Bruius Portiam duxit, 512. Quæ dogmata
discuntur in Bruto, 565.
Bubali indomiti, VI, 519.
Bubastus Ægypti civitas, V, 598.
Buccinæ et Tübæ differentia, VI, 53. Buccinarum et tu-
barum usus, quando iugulo Dei coeperit, IV, 190.
p Bucolia Ægypti, II, 58.
Budda Gymiiosophistarum princeps e latere virginis ge-
meratus est, II, 309.
Burgundiones, I, 914.
Burici manni, I, 599.
Buxus lignum ést imputribile, IV, 406. In Buxo erudie-
bant manum parvuli, VI, 610.
Byssus pro terra, f, 568. Byssus nascitur in Ægypto, V,
306. De bysso tenuissima in veste ponlificis fila texuntur,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Cæsarius frater Gregorii Nazianzeni, II, 945.
Cæsaries candida, longitudinem ætatis mQslrat, IV, 358.
Cæsaries et barba virilitatis indicium est, V, 49.
Caina hæresis, quasi vipera contritum caput, leyat, I,
411. Totum Chrisli' subruii sacramentum, ibid. Asserit
quædam esse peccata, quæ Christus non potest purgare
sanguine suo, ibid. Nihil aliud agit, nisi ut Christus.fru-
strâ mortuus sit, 412. Caina hæresis instaurata, II, 596.
, Cainæi, II, 197. - - -
Cain qüoniodo intelligitur ad septem generationes vindi-
catus, I, 161 et seq. Cain quo signo cognoverit munera
Abel placuisse Deo,' III, 310. Wagiis et profugus oberrayit
in terra, 312. Cain primum exstruxit civitatem, VI, 229.
424. Caius Caligula, II, 847. - - -
' Calamus in ímembrána, charta, vel alia materia ad scri-
bendum apta scribit, I, 576. .
Calamus confractuis inystice quid sit, I, 886.
Calamitas. Qui injuste a potentioribus opprimuntur, con-
solatQrem nequeuni reperire, III, 41 - _ _ -
Še terrena, sapientiæ, scientiæ, atque virtutis est,
υ•
êáúmenta lugentes solebant abjicere, V, 282.
Calceati pedes Christianorum, IV, 501.
CalceoluS slridens, I, 286.
'. Calceos Christus non habuit, I, 105. Mystice qui ! sigui-
ticet calceus, ibid. Apostolis prohibitos calce6s, 346.

alculus lapidis genus, I, 61. Significat verbum Dei,
ibid.
Calix ;..4*o , Dominici furoris indicium, IV, 1017.
Calix mortificationem carnis ostendit, et semper animum
ad martyrium præparatum, I, 194.
Calicês et sancta velamina qua veneratione tractanda,
759.
Calix supplicii, et calix benedictiqnis, V, 822, 823. Ca-
lix in Scripturis, quid? VII, 155. Vide Afflictio, Augustiæ.
Callides, II, 566.
Callimachus versus Heroici hemistichium usurpat, I,
426. Callimachus Cyrenensis poeta. VII, 707. Quid ei tri-
buitur ? ibid. Scripsit de laudibus Jovis, ibid.
Callirhoe, urbs e qua aquæ calidæ prorumpentes in tuare
Rubrum defluunt, III, 321.
Calor subitus longum vincit teporem, I, 17.
Calpe, mons, VII, 427.
Calvaria, unde sic appellatur, I, 201. Calvariæ locus,
VII, 232. Quidam suspicatur Adam in eo sepultum fuisse,

adl.
Calvitium luctus signum, IV, 952, et V, 75, 522, et VI, 540.
Calumniæ novum genus, II, δδ4. De Calumnia omnis ini-
quitas nascitur, IV, 640. Calumniæ vitium describitur, VI,
801. Studium et mendacia Calumniatorum, 551.
Cambyses Cyri filius /Egyplum vastavit usque ad Æthio-
piam, V, 552. Idem captâ Ægypto deorum simulacra in
Persàs portavit, 710. In amentiam versus, casu equi, et
proprio pugione confossus, 532.
Camelli TMadiam et Epha, in typo bonorum divitum, I,
500. Cameli dromedarii tuminantes, II, 48.
Camellus vox ambigui significatus, VII, 150. Camelligib-
bus sunt peccata, I, 821.
Camilli, I, 525.
Camilla regina Volscorum ob insignem castitatem virgo
nominatur, II, 506. Turno auxilium praebuit, ibid.
Camisiæ militum, I, 561. Vestimeiili mililaris, ibid.
Campenses hæretici, I, 59, 41.
Cana et Capharnauni signorum Christi familiares, I, 705.
Canna Latinuim, de Hebræa lingua sumptum est, iîî, 39.
Cancer morbus, V, 927.
Candidatus Constantii imperatoris a dæmonis possessione
liberatus, II, 24. Simplicitas ejus rustica, ibid.
Candidus sectator Walentiniani, II, 509. Dialogus Candidi
et Origenis, 511. Christum asserit prolalum a Palre, et
dæmonium pessimæ naturæ, ibid.
Canes latrant pro dominis suis, II, 569. Cades, sagacis-
simum animantium genus, IV, 12. Canes quomodo feruntur
in rabiem, VII, 116.
Caunensis pugna, I. :8.
Cantantium laudes Domini dignitas et perfectio, V, 490.
Cantharus in quo hæreticorum figura, VI, 619.
Cantheriis Gallicis nonnulli dimittuntur gaudere, I, 155.
Cantherius accusat sacrilegii S HierQnymum, VI, 425.
Innocentiam suam probat S. Doctor, ibid.
Canlica mundi ignoranda, I, 681. Cantica servientiuiu
idolis ululatus appellantur, VI, 80.
Cum Cantico ófare an decens sit, VI, 655.
Canticum Canticorum quando legendum, I, 688. Caven-
dum ne sub verbis carnalibus, spiritualia nòm iutelligeu-
tes, vulneremur, ibid. Canticum Canticorum virginitatis
continet sacramenta, II, 283. Non signilicat amorem car-
nis. 286. Ab 0rigenè explicatum, 500. Est quatuor vocum,
502. Caulicum Canticorum ad eos proprie facit mentionem,
qui tantuum superna desiderant, III, 58i. Canuicum Canti-
corum quanto brevius est', tanto diflicilius, VI, 364. Canti-
cum spirituale quis canit? VII, 651.
i, Cantorum vitium, I, 17.
Cantus Ecclesiastici quinam ? VII, 652. Quid vitandum in
cantu, et optandum, ibid.
Caphar-Barucha, interpretatur Villa benedictionis, I,
Capharnaus ager, I, 490. Capharnaum quid siguificet,
» -**•
Capillorum ambitio feminis diademate stringitur, W, 156.
$%; tondere lugenlium apud Veteres consuetudo,

Capitium summi pontificis in vet. Testam., I, 566.
Capitis calvitium, luctus est signum, V, 75.
Capitolium auratum squalet, I, 678.
Cappadoces habitaverünt in Gaza, pristinis cultoribus
interféctis, III, 218.
Capreæ vulneratæ appetunt dictamnum, III, 444. Caprea
quid notet, ibid. Accuratissime videt, ibid.
Capri Commentarii, II, 897.
Capsaces quid? I, 292.
Captivitatis inter hostium manus, et duram necessitatetu
nihil crudelius est, quam parentes a liberis separari, I, 69$.
Captiyitas extrema Vudorem et imbecillitateim nescit, IV,
186. Captivitas Israelis cur in Hosæ regis tempora potissi-

mum inciderit, VI, 106 et seq.*
Captivorum vincula videaiìtur nos astringere, I, 579.
Tracti greges captivorum, 545.
Caput obtinet priucipalem locum inter omnia membra et
sensus, IV, 15. Cum dolet, debilia. ibid.
Capite sano omnes sensus vigént, I, 326. Quidquid in
membris laudis est, omne refertur ad caput, 201. €apitis
motus irascentis et invidia æstuantis signüm, IV, 160. Ca-
pitis ornatus totius corporis dignitas est, V, 156. -
Caracalla vestis genus, I, 361.
Uarbo desolatorius, I, 61.
Carbones congregare super caput inimici, quid? I, 821
et seq.
Carbunculus ubi nascatur et smaragdus, I, 954. Carbun-
culus lapis, quid? IV, 94.
Carcere clausos humanitas diurna sustentet, I, 580.
Cardamo et sale Persæ in pulmento usi, V, 697.
Carduenorum mons in Armenia, III, 126.
Cariath-Sepher, interpretatur viculus litterarum, I, 700.
Caricus, II, 881. .
Carmelus mons in Galilæa nemoribus cousitus, IV, 147,
191. Carmelus duplex, 597. Carmeli duo. VI, 225.
Carmen pertinet ad justos, I, 1087.
Carnales quando dicimur, vel spirituales, VII, 801, 804.
Carneadis libellus, I, 354. Carneades quid agebat ? 257.
Carneades Philonis discipulus, II , 509. Veritatem e vita
auferebat, 498.
Caruium esus usque ad diluvium ignotus, II, 267. A mul-
tis rejicitur, 545 et seq. Putridæ carnes ferro curantur et
cauterio, 777. Commendant carnes, qui carni serviunt, I,
504. Esus illarum quibusdam permittifur, et aliis prohibe-
tur, ibid. Interdictus est in jejuniis, 617.
aro quibusdam illecebris ad mortiferas animam volupta-
tes trahit, I, 506. Grandis virtulis est, in Carne carnaliter
non vivere, 287. Fragilis, et cinis futura pugnat sola cum
Ę 89. Carnis amor, spiritus amore superatur, 100.
nimæ vigor fit fortior infirmitate carnis, 288. Inter opera
illius et Spiritus media anima fluctuat , 506. Quæ caro
amanda, 551. Alia carnis fragilitas, alia spiritus fortitudo,
1057. Fragilitas ejus ducit ad mortem, 1058. In symboló
resurrectio carnis creditur, 527. Quod sustinere nön po-
Jest carnis fragilitas, vincit animus fide colloquens Deo,
620. Prudentia carnis inimica Deo est , et mors, 888. Non
potest £|££; anima, ibid. Carnis opèra damnantur, non
natura, II, 456. Qui in carne sunt, Deo placere non pos-
sunt, 275. Alia carnis, alia corporis definitio, 455. Caro et
spiritus sibi adversantur, IV, 348. Natura cärmis non dam-
nabilis, 603. Plurimi in ea regnant cum Christo, ibid.Caro
aspernatur famem, id est aversatur, VII, 302. Difficilis est
in carne victoria, 519. Fructus carnis et spiritus, 510.
Quanlum de ardore mentis confidimus, tanlum de carnis
fragilitate timeamus, 220. Quis non cohfidit in carne, 479.
Catnis et spiritus desideria, 501, 502. Aliud est in carne
esse, et in carne vivere, 415. Quanti parati exsilia, mar-
tyria et inopiam sustinere , et nihilominus carnis passione
superantur, 684. Caro infirma quo auxilio confirmahda,277.
Carpeuta feriata, quibus in Palæstina tritura perficitur,
IV. 542 et 385.
êåííûéré et detrahere vel imperiti possunt, VI, 429.
Carpocrates, II, 197.
Carierii laus, I, 425. De Carterio Hispaniæ episcopo
referuntur íóìuifa, 412.
Carthago condita fuit a Didone , II, 310. In castitatis
laude ædificata, et finita est, ibid. Incenditur, ibid.Regina
Carthaginis magis ardere voluit, quam Iarbæ regi nubêre,
900. Carthago putatur esse Tharsis, III, 286.T Carthago
3}}}} colonia est, IV, 227. Carthagiuis conditores, qui?
VII, 427.

Carus imperator, II, 913.
£asia quid? I, 384.
Casiani Valentiniani opusculum, II, 879.
Casium AEgypli civitas, IV, 207.
Caspii, senes mortuos projiciunt bestiis, II, 555.
Cassandra vates Apollinis et Junonis virgo, II, 507.
Caslitas truncat libidinem, et femina vinèiu'virös, 1, 205.
Jejuniis ac continentiis redimitur, 616. Firmissimæ pos-
sessiones castitatis et sanctimonias, 628. Amator castitatis,
præconium Iudiciliæ intenta aure captat, 250. Salva lege
nuptiarum Evangelica castitate sucéiditur, 909. Tuendæ
castitatis comites, 619. Falso lingua persónat castitatem,
cum tQtutm corpus præfert impudicitiam, 286. Ejus £;ieyá;
786. Diabolus castitatem reperit perditriceiii, %05. Qui
virgines uon permanserunt, ad comparationem purissimæ
castitatis polluti dicuntur, 226. Adolescentulâ fervente
cibis corpore, non est de castitate secura, 287. Falsa ca-
stitas, ibid. In pristina non confidendum, [239. Multarum
gastitatem lucruum suum facere, 992. Castitas semper præ-
lata nuptiis, II, 256. Ejus privilegium, II, 48$. Ca$tilas

PAtRol. XXX.

diaboli, V, 947. Castitas et incorruptio, VII, 720. Castitas
perfecta, quæ, 716. Per se blanda est, 147. Contra casti-
iatein magis in ætate florenti pugnat inimicus, 719. Vide
Pudicitia et Continentia.
Castorina Hieronymi matertera, I, 27.
Castra vallo ac fossa muniri solita, I, 29.
II £;;ui bona voluntasin Hieronymum in quoagnoscitur,
I. 406.
W £gygarum hæresis exordium, II, 881. Cataphrygæ,
II, 429.
Cataractæ quid? VI, 143.
Catechistæ qui dicti apud Christianos, I, 257.
Catechumeni, fidei sunt candidati, I, 415.
Cathartica polio, IV, 1017 et seq. Cathartica dantur, ut
noxius humor e corporibus egeratur, V, 269.
Cathedra pro doctrina sumitur, VII, 182.
Catholicorum prima victoria detegere secreta hæretico-
rum, VI, 370.
Catilinæ sententia, II, 540.
Calina auctor, et ejus sententia, V, 12.
Cato Censorius Græcas litteras jam senex didicit, I, 2:;2.
De eodem nonnulla dicuntur, 989. Catonum virtus in iuctu,
555. Nomina vana Catonum, 524. Cato martyr stultæ philo-
sophiæ, 180. Scitum Catonis, 400.
Catonis Censorii uxor, II, 516. Catoniana severitas, 460.
Superbia, 726. Catonis exemplum , 355. Cato vir Marciæ,
512. Catonis gloriae nec profuit Cicero :audando, nec
obfuit Cæsar vituperando, VI, 53.
Catullus, I, 279.
Caucasi rupes,I,464. Eædem rupes, II, 300.
Caupones quomodo Doctores siut, IV, 23.
Causæ centumvirales, I, 237.
Cauterium quid? I, 262.
Cautio iniqua et falsa, IV, 690.
Cedar, quid siguificet, I, 690. Cedar et Nabajoth, quid?
IV, 722. Cedar regio est Ismaelitarum, quos nunc vöcant
Sarracenos, 846. Habitatores Cedar maxime pollent arte
pugnandi, 218.
Cedrus et Cyparissus odoris optimi, IV, 502. Lignum
cedri imputribile,' ibid.
Celeriùus pater Ageruchiæ, II, 894. Soror cjusdem per
annos viginti vidua permaiusit, ibid. Ageruchiám mutrivit
infantem, et in suo natam suscepit greiuio, ibid.
Celeuma vox nautarum se invicem adhortantium. I, 56.
Cellulam habeto pro paradiso, I, 956. -
Celsi impietas, I, 515. Scripsit contra Christianos cui
respondit Origenes, 427. Celsus et Porphyrius a quibus
impugnati, 225. Celsus inimicus Christi, II, 825. Adversus
Celsum et 1'orphyrium multi scripsere, 569.
Censor iniquus, quis? II, 502.
Centauroruiim fabula, VII, 651.
Centeiiarii uumeri laudes, IV, 790.
Centones quid sint, I, 275.
Centumvirales causæ, I, 257.
Centuriones, tribuni, quinquagenarii et decani unde sic
dicti, IV, 48.
Centurionis fides, humiiitas, et prudentia, VII, 44.
Cepe et crepitus ventris pars rcligionis Pelusiacæ, IV,
544

Cephas interpretatur Petrus, I, 890. Cephas et Petrus
idem'sonant, VII, 409. Quidam admittunt duplicem Cephan,
408. Alium tameni non novit Hieronymus,nisi Petrum, ibid.
Cera mellis hospitium est, et contemnebatur in sacrifi-
ciis, I, 961. . .
Cerása, unde sic dicta, I, 151. Lucullus de Cerasunto
primus Romam hunc fructum dicitur auulisse, ibid.
Cerberus, lI, 587.
Cereales, II, 536. - - -
Cerealis consul Marcellam requirit in matrimonium, I,
931. Ei recusanti nonnulla dicit, 952.
Cerebrum, nisi sanum fuerit, omnia membra in vitio
erunt, I, 422. In nonnullis per nimiam abstinentiam, cere-
bri sahitas vexata est, 994.
Cerei accensi ferebantur in funere defunctorum, I, 722.
Ad quid possunt aggendi? 194. Cerei in templis quare
accensi?' II, 594. Ad Evangelii lectionem accenduntur,
quare? ibid. - - - _ _ _ * - -
Ceromoniæ Judæorum Christianis pernigiosæ , I, 745.
Ceremonias Legis cur Judæi acceperin!, V. 228.
ôérinthi hærésis, 1, 746. Cerinthus, II, 845.200. Ebio-
nem habuit successorem, 197. Evangelia laniavit, ibid.
Cerinthi dogma, V II, 5.
Ceroma, quid? I, 257. -
Certa nön'sunt dimittenda, ut incerta sectemur, II, 400.
Certamen non putemus esse perpetuum, ut idcirgo lasse-
mur, I, 616. Finis hujus, corona est justitiæ, ibid. Nostrum
est éligere, si voluerimus in agone atque certamine g9-
rouarij 996. Certamen qui aufert, aufert coronam, II,

[ocr errors]

784. Quamdiu vivimus, in certamine sumus, lI, 747. Vide
Pugna.
'*'*, extrahunt serpentes de cavernis, IV, 958. Cerv0-
rum cibus sunt colubri, I, 979.
Cervicis induratio, IV, 250. Cervicis erectio, VI, 658.
Per Insulas Cethiim, vel Iualia , vel | artes occidentales
inlelliguntur, IV, 846. Diversæ opiniones.dc Cethim,
227. -
Cetura Hebræis pulatur mutato iiomune eadem esse
atque Agar, III, 545.
halannæ, sive Babyloniæ turris, II, 88.
Chalceuterus apud Græcos scriptor copiosissimus, I, 155.
Librorum ejusdem multitudo, 257.
Chalcioecus virgo, II, 506.
Chaldæa, terra Chanaam, V, 170.
Chaldæi, interpretantur dæmonia, I, 88.0haldæi dæmo-
nes sonant, IV, ö29. Chaldæi qui? V, 890.
Chanaan num possit terra promissa dici,I, 966. Chanaan
decem tribus audiunt, VI, 157. Chanaan interpretari potest
quasi moventes, 158.
Chananitis lingua eadem ac Syra, IV, 207. Loqui lingua
Chananitide, quid? 296.
Charitas mäter est omnium virtutum,I, 521. Prærogativa,
547. Mensuram non habet, 199,200. Omiiia potest, 5. Cha-
ritas non potest comparari, nec prelium habet, 15. Nulla
necessitas major est charitate, 18. Charitati Dei et proximi
in mundo nihil aliud præferamus, 626. Prona sit ad miseri-
cordiam, non insultans peccantibus, 5S0. Quos charitas
jungit, terrarum longitudo non separet, 45j. Absentes
facit præsentes, 547. Claritatis dignitas, II, 491. Servetur
a noljis patienter et leniter charitas animi, viuculum fidei,
concordia sacerdotii, 199. Plurimorum inordiuala est cha-

ritas, quod in primo loco debent diligere, diligunt in se-
cundo, III, 524. Si filius malus est, et domesticus bonus,

domesticus in charitate filii collocetur: et ita fiet, ut san-
ctorum ordinata sit claritas, ö2ö. Vera charitas el a nullo
livore violata, quanto augetur numero, tanto crescit et
robore, 422. Cùíåô principatum tenet inter virtutes, VII
510. Ejus officia, 607. Bonum charitatis, 497, 810. Charita§
Angelis convenit, 407. §9la sine labore est, 498. Impugna-
tur in nobis a diabolo, ibid. Ejus possessio rara, ibid. Siue
charitate publicum esset latrocinium inter homines, §0I.
Non eadem est in proximum et in uxorem charitas, 651.
Sanitas charitatis, 715. Fervens, et gelida, ibid. Vide
Amor et Dilectio.
Chartæ éxiguitas in solitudine, I, 25. Commercium char-
tarum in Ægypto, 18. Charta de junco fiebat, IV, 191.
Fasciculi Chartarum, in quibus continentur caluinuiæ fene-
ratorum, seditionis causa maxima, 689.
(:hartarium Romanæ Ecclesiæ, II, ö39.
Charybdis, I, 69:i, 953. Carybdis, II, 565. Insatiabilis
vorago, 551.
Chavonæ, sive placentæ aut crustulæ, quas militiæ cœli
idololatræ præparabant, IV, 671.
Chebron civitas, III, 561.
Cherubim, interpretatur scientiæ multitudo, I, 280.
Chæremon multa uarrat de sacerdotibus Ægypti, II,542,

[ocr errors]

Hieronymus quid del)eat velle, qui servus futurus esl Chr -
sui, 798. Servus Christi non diviliis tumet, nec coutraluiuur
paupertate, 27. Læta contemnit et tristia, ibid. N utent
uæ dicuntur Cliristiani vecordes, 255. Non quæruntur in
illis initia, sed finis, 285. Volunt omnes esse sine peccato,
1056. Quomolo graditur, 267. Dogma Christiauorum, humi-
litatis tenere vexillum, 210. Hujus virtutis contentio iuter
primos Chrislianos, 207. Ignoscere, Christiani est, 1091.
Fugienda illis Judaica. 263. Judæorum luctus, Clirisliano-
rum gaudium est, 555. Victus et vestitus, divitiæ Christia-
norum, 281. Ornatus quales quærit Dominus in illis, 267.
Nec affectatæ sordes, nec exquisitæ munditiae convéniunt
eis, 115. Christianorum domos debemus amare, quasi pro-
rias, 262. Consolatores nos noveriut in mœroribus suis,
iíïéíüìï Christianorum, 546. Quid dicere debeut iu
amissione suorum, 796. Non multum distat in vitio, vel de-
cipere posse, vel decipi Christianum, 524. Quomodo hoiior
nóminis Christiani fraudem magis facit quam patitui , 9i4.
Non est ejus culpa, si simulator religionis iu vitio sil, 955.
Christianæ gloriae triumphus ubi audi:us est? 980. Chri-
stiani uomine, qui? 191. Remediuij pgenæ suæ arbitrantur,
si turba sit pereuntium, si, etc., ibid. ('hristianorum erai
mos, cœlestia contemplari, et semper orare Deum, IJ, 8i9.
Quid procul debet esse a moribus illorum, 360. Nulla a
#\"; approbat accusationem Christiani in Christia-
num, 71!. Quid Iloma non potuit Christianis exprobrare,
509. Apud Christianos vilium est inagnum, turpe quid mar-
rare, vel facere, 224. Non ad osteulationem, sed ád ædifi-
cationein eis loquendum est, 55ö. Gladio percuti , vutuin
Chrisliauorum, 5. Fortitudo non convenit Chrisliano, 531.
Sanitas al)sque viribus mimiis necessaria est ei, ibid.Poenae
Christianorúm, qui salvantur, 712. Omne quod non licet
Christiano, coiimmune est tam episcopo, quaii laico, 17 i.
Quem H;erelicium (lixeris, Christianum negasti, ibid. Chri-
stianorum plurimi vitali gurgite baplizabantur in Betha-
hara, III, 182. (.lirislianus populus Dei vocalur, IV, 779.
Christianorum concordia ei unitas, 160. 011inii quæ Judæi
faciunt carnaliter, a Chrislianis implentur spirituáliter, 2i.
In comparatione Christianorum etlinici quasi mulieres, 206.
Quid clarnant magistri Ecclesiarum Christianis, §82. Chri-
stiaui uon voluiiiate, sed necessitate, 727. Christiaui soli
polluunt nomen Domini, V, 525. Christiani, cur in Scri-
turis Judæi dicuntur, 871. Christi imitat9res petræ suai,
58. Chrisliani o'ficium in quo positum, VI. 458. Nonneri
Christianorum tormenta non superabunl, 478. Christiauus
debet esse temperatus prudentia et simplicitate, 76. Per-
secutiones in Christianos, et pax Ecclesiæ, 8il. Christiani
ugnant contra Ecclesiam tempore persecutionis, 897.
ôïí, humerus septem millium ad Christianorum uouuea
peruinet, 855. Quid Christianum decet, VII, 641. Christia-
inorum multitudo et paucitas Judæorum, 474. Christianorum
propria virtus, in adversis gratias referre Deo, 655. Latraut
contra Christianos gentiliuiu caues, 166. Judæorum perse-
culio in Christianos, £76.
Christus exemplar perfectæ hnmilitatis, I, 557. Ejus
aniima cunctis virtutibuis pollet, ö89. Latet clausus ia Jit-
tera, 274. Prædesuinalus est, et præliguratus in I.ege et in
prophetis, ibid. Christus thesaürus in agro Scripturarum
nascitur, 599. Idem gemma j$ multis emitur margariuis,
ibid. Sanctificalio est, ibid. IJem redemptio, Redémptor
et pretium, 400. Omnia in uobis est, ibid. Loco non te'ne-
tur inclusus, 520. Humilitas Christi, 26. 01) dientia, 785.
Venerabantur Matrem , cujus erat ipse pater, ibid. Cole-
hat nutrilium, quem nutriverat, ibid. Christum secreta
non fallunt, 286. Christus, si aliquos vivificare non potest,
frustra morluus est, 412. Totius mundi una vox , Cbrislos
est, 554. Christus propter salutem nostram, carnem hu-
manæ fragilitatis ássumpsit, 886. Cum cœpit esse quod
sumus, non dcsivit esse, quod fuerat, ibid. Licet homo
fuerit, tamen non est versus in carnem, qui Deus esse non
gessavit, ibid. Totum hominem assumpsit absque peccato,
ibid. Per quæ Christus ostendit se esse latoreiw legum, et
Deum verum, 565. Ejus divinitas nullis locorum' s| aliis
circunseribitur, ibid. Å. humani corporis iueffabilem
majeslalis ejus virtutem non lerminavit, ibid. Hunc ope-
rum magnitulo Filium Dei comprobat, ibid. Perfectus Dèus
propria voluntate , quidquid humanæ conditionis est, et
naturæ assumpsit, ibid. In duos Salvatores non est sejua-
clus juxla errorem quorumdaim , 564. Quidquid semel
assumpsit, numquam dimisit, ibid. Vere fuit Deus et homo,
ibid. Christus hoc tantum stultis mentibus credebatur,
quod oculi demonstrabant, 622. Ex operibus Deus invisi-
bilis a prude.itibus cernebatur, ibid. Quem facies hominena
demonstrabat, hunc virtutes' significabant Deum, ibid.
Intrepidus morti 9cgurrit, exemplum daturus fortitudinis
et constantiæ, ibid. Dominus gloriæ in ipsa passione mom-
stratus est, ibid. Impassibilis divinitate permansit, carne
jä§ibilis,ibid §i timuissetcrucem, quis libeus pro religione
pugnasset ? ibid. Jrridetur ab incredulis, qui orbem terra-
rum suæ subjecit fidei, ibid. Nominis Christiani dignitatem
Sanctis largitus est, ibid. Nihil nostræ conditionis e cœlo
veniens secum deportavit, 591. Christus fuit in mtero beatæ
Mariæ decem mersibus, 123. Fastidia quæ sustinuit et
probra, quanta, ibid. Genus mortalium iion fulminans et
{Qnans, scd in præsepi vagiens, tt taecns salvavit in cruce,
512. Magorum præstigias suo delevit adventu , 576. Est iri
£ginam peccatorum, et in resurrectiouem pœniteutium,
897. Quidquid humanæ naturæ competit perfectioni, id á
Christo assumptum est, 591. Proptér nos homo faetus est,
non propter bruta, 588. Non habuit corpus aereum et spi-
rituale, 718. Nihil ab illo imperfectum , susceptum est,
591. Filius Dei et anima ejus diversæ sunt naturæ, 899.
Hanc absque mente et sensu fuisse , impium est dicere p.
587. Non ea, quam assumpsit anima exinanivit se , 255.
Prædicatur virgó, et ejus mater, 597. Virtutum nobis reli-
quit exempla, 986. Incarne Y;?; in spiritu monogamus,
908. Ætas iriginta annorum in Christo perfecta, 518. Dia-
!)olus per cibüm molitur ei insidias,986. Cur tentatus fuit?
ibid. Lavacro suo mundavil aquas, 702. Post baptisma, et
sanctificatas Jordanis aquas, regium cœlorum prædicat,
419. Primum signum ex aquis facit, ibid. De quæstionibus
Legis Senes inierrogans, docet, 275. Flevit vi amoris et
charitatis, 201. Quare ploravit Lazarum? 555. Sanctæ fe-
minæ ministrabant illi de sua snbstantia , 954. In spinea
corona mundi delicta portavit, 291. In carne patiens forti-
tudinem proprie inajestatis ostendit, 564. Chfisti humilitas
et passio`omnem viftutem superat, 981. Ex latere Christi,
baptismi atque martyrii sacramenta funduntur, {21. Sepul-
crum ejus venerabilius est Sanctis sanctorum, 202. Chri-
stus animam suam in resurrectione suscepit, 590. Hæc.
sepult9 corpore, descendit ad inferos, ibid. Nec carnem
geduxit e cœlo, nec anima ante carnem ejus condita fuit,
591. Post resurrectionem omnia membra sua habebat, 718.
Quid fecit, ne vcritas corporis, phantasma putaretur, 253.
Pignus salutis nostris corporibus in resurréctione sui tri-
buit, 875. Mortem jugulavit, 552. Cliristi sanguine portæ
paradisi apertæ sunt, 355. Passionem et resurrecti9nem
ejus gentiüm voces et litteræ sonant, 554. Novam sibi fa-
milian instituit in terra, 104. Æternam nobis vi£toriæ suæ
£!edit lætitiam, 569. Janua paradisi noudum a Christ9 ef-
fracta, 181. Omnia nostra cùm Christo mortua, 421. Wivit
qui credit in eum, 285. Ante Christum Abraham apud infe-
ros, post Christum latro in paradiso, 555. Futuruis est ju-
dex, 1088. Totum homincii salvavit, 594. Reddit in præ-
senti, quod pollicitus est servis suis, 692. Id probatur ex-
emplo, ibid. Pauper dedicavit paupertatem dymus suæ,
265. 0mnes athletas suos desidérat coronari, 452. Qui in
Cbrisfum credit, credat et ejus sermonibus, 33). Quæ tegte
intelliguntur in Christo, 275. Nihil medium amat, 151. Si-
militudo nostra in Christo non gst mutata in naturam giyi-
nitatis, nec divinitas, etc., 565. In patibulo victor existit,
ibid. Nonnulli existimant Christum in alium £9imtuutatum,
ibid. Reguo illius finem imponit 0rigenes, ibid. Si finien-
gum est, consequens, ut Christus Deus esse desistat, 867.
Quod Abraham alienis, hoc discipulis et servis exhibuit,
401. Arte non illuditur, 446. Honoratur in seryis suis, 455.
Qui ejus non est, Antichristi est, 59. Sine Christo vanum
omne quod vivimüs, 540. Quid est, Christi hostes, facere,
et enuirire adversarios ejus, 1042. Oculis desiderantes
Christum, nihil aliud digiiantur respicgre, 956. Perfectus
servus Christi, nihil præter Christum habet.55. Quæ vi-
dentur dura, Christum non amantibus? 125. Hunc sequi-
1ur, qui péccata dimittit, et virtutum comes est, 599.
Quisquiis Christi est, plus noster est, 782. Quibus nihil pr0-
derat, 351. Qui in sáeculo primus est, in Christi familia
primus sit, 795. Nudum Clirislum, nudus sequere, 948.
Adversarius ejus est cui displicent ejus præcepta, 175.
Ejusdem impietatis est, Filium Dei et ánimam ejus unum
gicere, atque Patrem et Filium unum esse negare, 399.
In eumdedì impietas, 395. Christus numquam; fuit sine Spi-
ritu saucto, II, 179. Secundus et cœlestis AJam dicitur,
575. Unus Chrislus et unus Deus omnibus Christianorum
ordinibus, 175. Stultitia illius sapigntiam veterum ggn-
temnit, 425. Solus sine peccato, 521. 9mnia posse, illius
est, et illi servatur, 760. Solus giungs yirtutes hábuit, 719.
Bráchium illius salitem præbuit, 774. Christus fuit in utero
beatæ Mariæ decem meùsibus, 206. solus clausas portas
vulvæ virgiualis aperuit, 745. Natus in cari); Egclesię m
plantavit, 195. A§sumpti hominis veritas in Christo, 758.
Aliquid in carne, et propter carnem non potuisse narratur,
ibid. Quidam Patres miiius caute locuti sunt, $e diyinitate
Christiante læresim Arianam, 509. In quo indicat lioninis
veritatem? 447. Carnem naturæ humanæ et auimam suscé-
pit, £93. Hunc confitentur dæmones, ibid. Fit quæstio de
àuima illius, ibid. Christus virgo de virgine, de incorru|)ta
ncorruptus, 240. Imitemur ejus conversationem, qui non

possumus imitari nativitatem, ibid. Christus candidus in
virginitate, rubicundus in amartyrio, 287. Praeco virginita-
tis, 268. In carne virgo, in spiritu monogamus, 265.TLava-
cro suo mundavit aquas, 179. Omnes, exceptis paucis illum
æstimabant filium Joseph, 209. Caro Christi mensuram fra-
gilitatis suæ excedere non potuit, quare? 758. Carnis de-
triuienta non pertulit, 795. Injuriami ejusdem superavit et
fragilitatem, 786. Dolores sentit, 778. Diem et höram con-
stiiuinationis ultimæ 'ÉÉÉ; 758. Quomodo in monte
transfiguratus, 457. Infidelitatis alienae stupore relinetur,
757. Cur Christus cum cæteris Judaicam éonversalionem;
secutus est? 505. Licet frequens iu Irandiis, nec gul;e
scribitur servisse, nec ventri, 552. Secundum quod filius
est hominis, sententiam temperat. 757. Sub pörsona as.
suii/pti hominis, quid loquitur? 547. Usus est Hébræis Scri-
pturis, 528. Christus expressit mysterium in lypum suæ
passionis, 552. Homo passurus, honinis loquitur verbis,
758. Quomodo oravit in cruce, 799. Hunc crucifixum illu1
serunt Judæi, et honoraverunt gentiles, 195. Redempti
sumus sanguine et passione illius, 255. Christus quidqüid
fecit post resurrectionem suam, vere et in veritate fêcit,
444. Quod ab oculis repentP evanuit, virtus Dei est, noii
umbræ aut phantasmatis, ibid. Post iîaî comedit, ut pro-
baret veritátem corporis sui, 552. Respondetur quæróiuli-
bus, cur C!iristus nón agnoscebatur post resurréctionem
suaim? 445. Cognitus et non cognituis idem semper erat,
ibid. Salvavit omnes, ut omnis múndus subjiciatur I)eo, et
illius clementia conservetur, 774. Subjiciendus est Patri
secundum dispensationem carnis assumptæ, 713. Quomodo
eum ilio unum sumus? 571. Quanto sunt humiliora quae
pro uobis passus est, tanto plus illi debemus, 226. Fratres
Christi eodem modo æstimentur, quo Joseph æstimatus
est pater, 224. 0mnia pavebunt ad adventum illius, 774.
{}loriâ ejusdem, et interitus Satanae, 7. Christus verus Sa-
lomon, quales habet armigeros, 285. Ad quos pergit, ibid.
Sub Cliristo imperatore, qui gloriosior, 293. Extremitatem
(emporum retraxit ad principium, 268. Nihil desiderat de
liis q;iae videntur. 837. Nudüm Christum nudus sequere,
756. Hoc ludus non est, nec jocus, ibid. Hæresis Christum;
ante incarnationem negans, 899. Hæretici erraverunt non
intelligentes mysterium nativitatis Christi, 745. Cur Mar-
cion asserit, nativitatem Christi fuisse in phantasmate ?
444. lIæretici asserentes resurrectionem Christi fuisse in
phantasmate, et nativitatem ejus putativam, 451. Ariano-
rum blasphemiæ in Filium, et in Spiritum sanctum, 181,
184. Christus antequam in corpore cerneretur, jam voca-
tus in Scripturis, et cQgnitus prophetis et sanctis Dei erat,
secundum hominem , in quo minor est Patre, III, 455. Na-
tivitas Christi ab umbra sumit exordium, 825. Córpus ejus
crater magnus, in quo non meraca divinitas, sed humaiii-
tate media temperata est, 401. A Nazareth vocatus Naza-
renus: sed et nos apud Veteres quasi opprobrio Nazaræi
dicebamur, quos nunc Christianos vocaiìt, 255. 'Tam in
fronte Geneseos, quam in principio Joannis Evangelistæ,
cæli et terræ conditor approbatur308. In semine Abrahæ,
id est, in Christo juravit servus Abrahæ,341. In præliand6
fortior quodammodo fit, annitentibus nóbis per liberum
arbitrium, 423. Cujus caput Christus est, oculôs suos sem-
per habebit ad Christum, et os in sublime elevans, num-
$. de inferioribus cogitabit, 405. Nullum bonuui plenum
onec Christus manifestetur, 432. Cum Christus ómnia a
se traxerit, et universqs suis radiis illuminaverit, fiet ro-
stitutio principalis: et Deus erit omnia in omnibus, 589.
Christus non ex profectu, sed natura Deus , IV, 981. Di-
yinitas ejus, 528. In yeueri Testamento omnipotens appel-
Jatur, 18, i4. Splendgr gloriae et forma substantiæ pátris,
648. Omnes virtutes Patris in se continet, 800. Brachium;
Domini, 591. In quo quanta fortitudo, ibid. Fons et priuci-
ium omnium virtutum, 157. Una persona in Christò, 046.
n eo permansit Spiritus sanctus æterna habitatione, 156.
In eo omnis plenitudo divinitatis habitavit corporaliter,
ibid. In eo omnes virtutes, 507. Christus pri£ceps pœni-
tentium, 48, 49. In Christi adventum omnia Prophetarum
vota pendebant, 12. Conceptus Christi ex sola Virgine,
1054. Incarnatio Christi ex Virgine statuitur, reluclaiìtibu§
Judæis, 108,109, 202. Natus in Judæa quadragesimo primo
anno Augusti Cæsaris, ibid. Nativitas éjus, cfeatio nuncu-
pata, 1096. Humanus sermo non potest explicare mysteria
i)ativitatis Christi, 117. 0rto I)omino Salvatore , oumnia
beIIa cessaverunt, 54. Ad ingressnm ejus, idola Ægypu
corruerunt, 202. Infantia humani corporis in eo, divifiæ
non præjudicavit sapientiæ , 11!. Unctio ejus spiritualis
erat,731. Idem unctus a Spiritu Sancfo, 732. Tempus præ-
dicaiionis Christi, annus acceptabilis, ibid. Christüs dócet,
Mosen et prophetas de se prophetasse omnia , 1 18. Cle-
mentia Cliristi, 624. Solus Jesus omnes languores sanat, et
infiruitates, 55. Aspectus Christi inglorius non fœditáte,
sed paupertáte, 612. Nullus homo praeter Christum siné

« PoprzedniaDalej »