Obrazy na stronie
PDF

Veterum editionum.
Epist.
430 -

Inedila. {Inedita. i Iredita. Inedita. Caret numer0. 78

Caret numer0. 31

Carel numero.

Epist.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Ad eamdem de Ephod et Theraphim,
Ad Paulam de Alphabeto,
Ad Eustochium de munusculis,
Ad Marcellam l)revis,
Ad Paulam de 0rigene, Frag.,
Ad Marcellam de psalm. cxxvi,
Damasi ad Hieron. de quinque Quæstionibus,
Ad Damasum de quinque Quæstionibus,
Ad Marcellam de Commentar. Rhelicii,
Ad Marcellam de ægrotat. Blesillæ,
Ad Paulam de obitu Blesillæ,
Ad Marcellam de Onaso,
Ad eamdem contra Montanum,
Ad eamdem contra Novatianos,
Ad eamdem de laudibus ruris, •
Ad eamdem de Munusculis,
Ad Asellam,
Paulæ et Eustochii ad Marcellam,
Ad Desiderium,
Ad Pammach. pro libris contra Jovin.,
Ad eumdem alia,

Ad Domnionem,
Epiphanii ad Joan. Jerosolym.,
Ad Nepotian. de Wit. Clericor.,
Ad Paulinum de studio Scripturarum,
Ad Furiam,

Ad Amandum,
Augustini ad Hieronymum,
Ad Pamimachium de Optimo genere interp.,
Ad Paulinum altera,
Ad Marcellam de quæstion. N. T.,
Ad Heliodorum Epitaphium Nepotiani,
Ad Vigilantium,

Ad Tranquillinum,
Ad Theophilum de Origenis causa,
Ad Fabiolam de veste Sacerdot.,
Ad Principiam in psalm. xliv,
Ad Pammachium de morte Paulinæ,
Augustini ad Hieronymum,
Ad Castruccium,

Ad Oceanum,

Ad Magnum,

Ad Lucinium,

Ad Vitalem,
Ad Evangelium de Melchisedech,
Ad Rufinuin Romanum presbyterum,
Ad Theodoram,

Ad Abigaum,
Ad Qceanum de morte Fabiolæ,
Ad Fabiolam de xlii Mansionibus,
Ad Salviam,
Rufini præfatio in libros rv;\ Magaw,
Ad Rufinum,
Ad Theophilum contra Joan. Jerosol.,
Pammachii et Oceani ad Hieronymum,
Ad Pammachium et 0ceanum,
Ad Paulinum de duabus Quæstiunculis,
Agi Theqphilum,

LXXXVII. Theophili ad Hieronymum,
LXXXVIII.Ad Theophilum,

[ocr errors]

Theophili ad Hieronymum,
Theophili ad Epiphanium,
Ephiphanii ad Hieronymum,
Synodica Theoph. ad episc. Palæst. et Cyp.,
Synodica Jerosolymit. synodi ad superiof.,
Dionysii ad Tbeophilum,
Anaslasii papæ ad Simplicianum,
Theophili Paschalis I,
Ad Pämmachium et Marcellam,
Paschalis II,

Ad Theophilum,

Paschalis III,
Augustini ad Hieronymum,
Ad Augustinum,

Ad eumdem,
Augustini ad Hieronymum,
Ad Augustinum

Ad Sunniam et Fretellam,
Ad Lætam,
Ad Eustochium, Epitaphium Paulæ,
Ad Riparium de Vigilantio,
Augustini ad Hieronymum, ,
Ejiisdem ad Præsidiüm,
Ad Augustinum,

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

() R D 0 0 R D 0
H U J U S E D I T I O N I S. Benedictimæ Editionis
EPIST. Epist.
CXIII. Theophili fragmentum epist. ad Hieron., 951 # 88 .
CXIV. Ad Theophilum, 955 * Super. juncta in unum.
CXV. Ad Augustinum, 958 5
CXVI. $ ad iiieronymum, 956 76
CXVII. Ad Matrem et Filiam, 953, 89
CXVIII. Ad Julianum, 960 92
CXIX. Ad Minervium et Alexandrum, 966 Inter Critic. t. IV, 9.
CXX. Ad Hedibiam de xii Quæstiom. N. T. 980 Inter Critic. t. IV, 7.
CXXI. Ad Algasiam de xi Quæstionibus N. i., 1006 Ibid. 8.
CXXII. Ad Rusticum de pœnitentia, 1058 90
CXXIII. Ad Ageruchiam de Monogamia, 1046 91
CXXIV. Ad Avitum de libris ra ígyw, 1059 94
CXXV. Ad Rusticum monachum, 1072 98
CXXVI. Ad Marcellinum et Anapsychiam, 1085 78
CXXVII. Ad Principiam, Marcellâ: Vid. epitaph., 1087 96
CXXVIII. Ad Gaudentium de Pacatulæ educai., 1095 98
CXXIX. Ad Dardauum de Terra Promissionis, 1009 Inter Critic. t. II, 6.
CXXX. Ad Demetriadem de servanda Virgin., 1107 97
CXXXI. Augustini ad Hieron. de origine animæ, 1121 Vacat.
CXXXII. Ejiisdem ad eumdem de senten. Jac. Ap., 1158 Vacat.
CXXXIII. Ad Ctesiphontem, 1147 45
CXXXIV. Ad Augustinum, 1161 79
CXXXV. Innocentii papae ad Aurelium, 1162
£XXXYI. Ejusdem aù Hieronymum, 1165 Non habenlur.
CXXXVII. Ejusdem ad Joanneiu Jerósolym., Ibid.
CXXXVlII. Ad Riparium, 1164 102
CXXXIX. Ad Aproniumi, 1165 105
CXL. Ad Cyprianum de psal. lxxxix, 4165 Inter Critic. t. II, 13.
CXLI. Ad Augustiuum, 1179 80
CX!.!!. Ad eumdem, 1180 77
QXI, III. Ad Alypium et Augustinum, 1181 81
CXLIV. Auqusiini ad Optalum de Hieronymo, 1182 Desideratur.
CXLV. Ad Exuperantiüm, 1191 99
CXLVI. Ad Evahgelum, 1192 101
CXLVII. Ad Sabinianum, 1195 95
- Falso ascriptae.
CXLVJII. Ad Celantiam, {204 109
CXLIX. De solemnitatibus Paschae, 1220 . Inedita.
CL. Procopii Græce et Latine, 1224 Ultima absque numero.
TOMO SECUNDO.
Vita S. Pauli primi Eremitæ, 17 Tom. IV, post ep. 20,
Vita S. Hilarionis Eremitæ, 29 fi;a'; ep. 20
Vita Malchi monachi captivi, 53 Ibidem.
Regula S. Pacliomii, e úræco Latine reddita, 61 Deest.
Ejusdem, et S. Tlieodorici epistolæ et verba mystica, 87 Desunt.
Liber Didymi de Spiritu S. ex Græc. Lat. conversus, 40! In Appendice tom. I y.
Altercatio Luciferiani et 0rthodoxi, 43 T. IV, post ep. 57.
Liber adversus Helvidium, 183 Ibid. post epist. 59.
Libri duo adversus Jovinianum, 211 Ibidem.
Liber contra Vigilantium, 212 Ib. post ep. 57.
Liber contra Joánnem Jerosolymitanum, 555 Epist. 58.
Apologetici adversus Rufinum libri tres, 597 Post ep. 42.
-* Apologia, quam pro se misit Rufinus ad Anastasium pap., Tom. V.
-: Epistola Anastasii pap. ad Joam. Jerosolym. super nomine Rufini, Ibidem.
Dialogi contra Pelagianos libri tres, 495 Post ep. 45.
Theodori Mopsuesteni fragmenta e lubris contra Hieron., 589 Desiderantur.
Liber de Viris Illustr. addita Græca versione Sophronii, 601 Post ep. 2) siue Grarc.
Appendiae prima de Vitis Apostolorum, - - - 719 Desideralur.
Appendiae altera de duodecim Doctoribus ad Desiderium, 725 Desideratur.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

In Canticum Debborae Commentarius, 1521
Qua stiones Ilebraica, in libros I{egumi, 1529
gustiones Hebraicæ in libros Paralipomenon, 1565
In Job interlinearis E.rpositio Philipji, 1407
Eaecerptu ea: Commenlai'uo ms. in eumdem librum, 1471
TOMO QUARTO.
Commentariorum in Isaiam libri XVIII, 17
Commentariorum in Jeremiam libri VI, 679
APPENH)1X.
Homiliir Novem 0rigenis in Isaiam, quarum Latinu interprelatio
Hieronymo tribuitur, . . - {)0|
Parvula Abbreviatio in Isaiam ex ms. Veronensi, 937
TOMO QUINTO.
Commentariorum in Ezechielem libri XVI, 15
Explanatiouis in I)anieletm liber unicus, 491
Hoiniliarum XXVIII in Jeremiam et Ezechielem, quas de Græco
Origenis S. Hieronymus Latinas fecit liber singularis, qui
nunc primo accedit, 584
TOMO SEXTO.
In Osee Commentariorum libri tres, 809
In Joelem liber unus, 947
In Amos libri tres, 989
In Abdiam liber unus, 1097
In Joannem liber unus, 1 || 17
In Michæam libri duo, 1151
In Naum liber unus, 125!
In Abacuc libri duo, 1275
In Sophoniam liber unus, 1557
In Aggæum liber unus, 1587
In Zachariam libri tres, 1415
In Malachiam liber unus, 1541
TOMO SEPTIMO.
In Matthæum Commentariorum libri quatnor, 15

[ocr errors]

rum Collectioni accedunt, 219
In Epistolam ad Galatas Commentarior. libri tres, 507
In Epistolam ad Ephesios Coinmentarior. libri tres, 459
In Ej)ist. ad Titum Commentarior. liber sitigularis, 555
In Epist. ad i'liilemonem Comumentar. liber unus, 599

IN APPENDICE :

Commentarii in Job, 619
Agimonitioni iuseritur Specimen Commentarii inedili in Psalmos,

Hieronymo ascripti in \lediolanensi Ambrosiano ms., 815
Breviarium in Psalmos S. IIier. ascriptum, falso tamen, 821
~Liber in Læpositione Psalmorum sub ejusdemi Hier. nomine, 1269
Praefatio de Libro Psalmorum, 1299

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Non habenlur,

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

EPIST. I.
II.

Non Hieronymi quidem, sed quæ illi attributa vulgo sunt, neque
alibi locum coinmode habent, Scripta recensentur, indicatis
subinde veris auctoribus. In antiqüis editionibus IV toinum
occupant : in Benedictina in W sive ultimum ablegata omnia
sunt. Quæ asterisco prænotantur partim in illis, partim etiam
in Benedictina editione, desiderabantur.

PARS PRIMA. - EPISTOLAE.

Ad Demetriadem Virginem, 15
Ad Geruntii filias, 45
Ad Marcellam, ut adversa toleret, 50
Ad Virginem in exsilium missam, 55
Ad Amicum aegrotum, 6M
Ad Amicum ægrotum de Viro Perfecto, 75
Ad Amicum de scientia divinæ Legis, 103
De tribus virtutibus Homelia, 116
Ad Paulam et Eustochium de Assumptione B. M. V., 122
De Assumptione B. M. V. Sermo, 145
De hoi;oraiidis Parentil)us, 145
De septem 0rdinibus Ecclesiæ, 148
Virginitatis laus, 163
De his, quæ Deo in Scripturis sanetis allril)uuntur, 176
Damasi Symbolum, ibid.
Symboli Explanatio ad Damasum, ibid.
Explanatio Fidei ad Cyrillum, ibid.
Ad Præsidium de Cereo Paschali, 182
De vera Circumcisione, 188
Ad Susannam lapsam, 210
In Evagrium ol)jurgatio,

Ad Militem sæculi, ut Christo militet,

Explanatio in psalm. xLi, 210
Explanatio in psalm. cxvii, 21 M
Ad Dardanum de diversis generibus musicorum , 215
De Resurrectione Domini, 215
De Nativitate Domini, 220
De Epiphania Domini, 221
De Quadragesima, 225
De esu Agni, 224
De Resurrectione Domini, ibid.
Ad Eustochium de Vinculis B. Petri, 226
De Observatione Vigiliarum, 252
Ad Pammachium et Oceanum exhortatoria, 259
Ad quemdam, qui in sæculo pœnitebat, 232
De diversis gerieribus Leprarum, 245
1)e duobus Filiis, frugi et luxurioso, 248
Valerius Rufino, ne ducat uxorem, 254
Dialogus Hieronymi et Augustini de origine animarum, 261
De Corpore et Sanguine Christi, 27 1
Super Evangelium Matthæi, 276
Ad Tyrasium super morte filiæ, 278
Ad Oceanum de ferendis opprobriis, 282
Ad Oceanum de vita Clericorum. 288
A}$ $; Ę Altaris, 292
* Hieronvmi ad Damasum - -

, í''; iîî; {de gestis Pontificum, 295
Ę {de Psalmorum emendatione, 294
Chromàtii et Heliodori ad Hieronymum

liieronymi ad Chromatium et Ęlim {de Nat. B. M. W., 297
Item Je Nativitate B. M. W., ibid.
Ad Paulam et Eustochium de virtute Psalmorum, 508
Ad Augustinum, alias Aiionyiui, 306
(juigonis ad l'ralres Barbofienses de Scriptis Hieronymi, 507

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

'. Hieronymus de formis Hebraicar. litterar., 307
Catalogus quorumdam Operum Hieronymo áttributor., 309
S. Hieronyini ad Monachos, 311
Ejusdem Regula Monachoriim : tum et Monacharum, 519
{anones Pœnitgtiales secundum Hieronymum, 425
* Martyrologium Hieronymianum , præfixis Epistolis Chromatii
et Heliodori ad HierQiymum, et Hieronymi ad eosdem, 455
Liber Comitis, præfixa Epislola ad Constaiìtium, 488
PARS TERTIA. -- COMMENTARII IN Now UM TESTAMENTUM.
* Expositio Evangeliorum de brevi Proverbio edita, 551
* In Matthæum, 554
* In Marcum, 560
* In Lucam, 567
* In Joannem, 577
Commentarii in Evangelium secundum Marcum, 580
Præfatio Commentarii in Evangelium secunduiii Lucam, 645
Commentarii in Epistolam ad Romanos, 645
£ommentarii in Epistolam primam ad Corinthios, 717
Commentarii in £pistolam Secundam ad Corintlijs, 77 I
Commentarii in Epistolam ad Galatas, 805
Commentarii in Epistolam ad Ephesiùs, 825
Commentarii in JEpistolam ad Philippenses, 841
Commentarii in Epistolam ad Colossenses, 855) Sunt Pelagit.
Commenlarii in primam Epistolam ad Thessalonicenses, 861
Commentarii in secundatu Epistolam ad Thessalonicensés, . 869
Commentarii in primam Epistolam ad Timotheum, 875
Qommentarii in secundam Epistolam ad Timotheum, 887
Commentarii in Epistolam ad Titum, 895
Commentarii in Epistolam ad Philemonem, 899

Cogspectus totius Editionis nostræ in X tomios distributæ, et ad
l3enedictinam et vetustiores Editiones comparatæ.

Index generalis in omnia 0pera S. Hieronymii.

InJex generalis locorum S. Scripturæ, quæ in S. Hieronymi

Operibus explicantur.

INDEX (}ENERALIS
IN OMINIA OPERA S. HIERONYMI

Illis, qui singulis tomis subjuncti sunt,
MULTO LOCUPLETIOR.

Octavus autem tonus hic minime locum habet, cujus peculiaris Indeae juaeta annorum ordinem,
sive numeros Abrahamiticos teaeitur : rt neque subsequentes duo , quibus sacræ Scripturæ
Latina interpretatio continetur. Numeri I{omani indicanl tomum, Arabici vero, qui réspon-

i

dent}characteribus crassioribus teaetui genuino insertis, columnamii designant.

A

A litteram sæpe per He pronuntiant Hebræi, 1II, 551.
Aaron vestes spirant cœlestia sacramenta , I , 276. Sa-
crilegium illius fraternæ correxere preces, 460. Quod
Aaron et filii ejus atque Levitæ fuerunt in templo, hoc
episcopi, presbyteri, et diaconi vindicent in Ecclesia, 1085.
Aaron pontifex obiit in Beroth, III, 171.
Abacuc interpretatur luctator fortis et rigidus, I, 278.
Christum in cruce contemplatur, ibid. História ejusdem ad
Danielem missi prol)atur, 95. Abacuc Canticum quo titulo
inscribitur , II, 758. Locutus audacter ad ])ominium sese
reprehendit, et sgripsit, Canticum pœnitentiæ, 739. Quid
deprecatur, 772. Historia Abacuc missi ad Danielem, non
inveuitur iii Hebræo . 549. Abacuc sepulcrum monstraba-
tur in villa Ceilla, III, 186, 207, et in Gal)atha, 225. Abacuc
ad Danielem missi historia;apud, quosdam incérta.VI, 391.
Abarim mons, I, 494. Abarim mons, in quo mortuus esl
Moses, III, 142. -
Abba , Hebræo et Syro sermone dicitur, VII, 451. Ne-
scit Hieronymus, qua licentia hoc nomen donetur iu mo-
nasleriis, ibid.
Abdias interpretatur servus Dei , I, 278. J)e quibus Ira-
ctat. ibid. Reliquiæ Abdi:e jacent Samariæ, 200. Ibi fuit
conditus, 703. Abdias quis? VI, 562. Judæi putant prophe-
tiam ejus fieri contra Rgmam, 566. Magna pais Abdiæ iri Je-
remia continetur, 565. In Sebaste sepulcruim Aldiæ, Elisaei,
et Joannis Baptistæ, 565. Abdias qüid significet? VII, 688.

-

Abeamus ea: his sedibus, vox angelorum in templo Je-
rosolymitano audita, I, 35, 202, 851, et W,
Abel cur justus dicitur, VII, 190. A Caino in gauJ9
Damasci juxta Hebræorum traditiones interfectus, V, 5l6.
Abel Sithim, I, 497. -
Abela, vini fertulis, IlI, 1Ö8.
Abgarus rex 0sroenæ, VII, 57.
Abimelech regum apud Philistim nomen, V, 541.
Abire a nobis Dei et angelorum auxilium dicitur, qu*
ties humana fragilitas suæ relinquitur iinbecillitati, VI, 806.
Abisag interpretatio, I, 257. Sacramentum Abisag dvr-
mienti cum David exponitur, ibid., 2öö. -
Aljuratio Satanæ cum pompis et nequitiis suis in bapti-
smo, I, 5!.
Ablactationis tempus quinto anno statutum, vel ann0
duodecimo, ex sententia Hebræorum, III, 55$.
Abnegatio sui, quid, VII, 715. -
Abominatio desolationis, i, 859, et VII, 195.
Abortum procurantes, I, 97. Mystice Abortusquidsit, 860.
Abraham tenuatur, et fidelior invenitur. I, 175. In sumi-
mis divitiis, amicus l)ei fuit, 498. Abraham Chaldæam re-
linquendo, quærit quod nescit, ne perdat quem iuvenerat,
452. Non arbitratus est simul se hal)ere posse et patriam
et Dominum, ibid. Dum non est præsenti virtute conlen-
tus, in futurum se extendit, ibid. Mysticum sortitus est
nomen, ibid. Quam viam nobis aperuit? ibid. Abrabam in
quibus dives? 401. Ejus familia quanta? ibid. Post crebra
liospitalitatis oflicia, Deum suscipere meruit, ibid. Non set*

« PoprzedniaDalej »