Obrazy na stronie
PDF

PATROLOGIAE

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

RECUSIO CHRONOLOGICA OMNIUM QUÆ
EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER DUODECIM
PRIORA ECCLESIÆ SAECULA,

IuxtA editioNEs AccuRATISSIMAS, iNteit se cUMQUE N0NNUi.lis codicibUs MANUscriptis collAtAs, PeRQUAM
DILIGENTER CASTIGATA ;

DisseatAtiONiBUs, cowmeNtARiis lEctioNibUsQUE wAniANtibus coNtiNeNtER illustrATA ;

omnibus opERIBUS POST AMPLISSIMAS EDITIONES QUÆ TRIBUS N0VISSIMIS SÆCULIS DEBENTUR ABSOLUtAs
DETECTIS, AUCTA ;

indicibUs PARticulARlBUS ANALYTicis, siNGUlos sivE ; oxios, sivE AUCTORES ALICUJUS MoMENti
SUBSEQUENTIBUS, DONATA ;

CAPItUlis INTRA IpSUm textUM RITE D1SP0SITIS, NECNON ET T1TULIS SINGULARUM PAGINARUM MARGINEM sUPERI0REM
DISTINGUENtibus subJECTAMQUE MATERIAM siGN1FICANtibus, ADORNATA ; -

[ocr errors][ocr errors]

Editio AccuRATissimA, caeterisQue owNibUs fAcile ANTEPONENDA, SI PERPENDANTUR : CiiARACtEkUM NitiditAS ,
chAntae QUAlItAs, iNtEGRiTAs textus, perfectio correctioNis, oPERUM RECUsoitUM tuM VARiETAs
tUM NUMERUs, fomM A voi.UMiNuM PERQUAM cowModA sibiQUE IN toto OPRRIS DECURSU C0NSTANTER
similis, PRetii ExiGUITAS, PRAESERTIMQUE isTA collECTiO, UNA, METHODICA ET CiiR0N0L0GICA,
sexcENtoRUM FRAGMENTORUM opUsculonuMQUE hAcTENUS hic llllC SPARS0RUM, PRiMUM
Autem in Nostrua bibliothecA, ex oPERibus AD owNEs aetAtEs, Locos, LiNGUAS
fof, MASQUE PERTINENTIBUS, COADUNATOltUM.

[merged small][ocr errors]

ACCURANTE J.-P. MIGNE, Q uv$uum Completovum IN SINGULOS SCIENTIÆ
ECCLESIASTICÆ RAMOS EDITORE.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

HIERONYMI

STRIDONENSIS PRESBYTERI

OPERA OMNIA,

POST MONACHORUM ORDINIS S. BENEDICTI E CONGREGATI0NE 8. MAURI

SED POTISSIMUM JOANNIS IM IA A ;3' T IA ANIA EI I HUJUS ordinis aecensionem,

denuo AD MANuscaiptos RoMANos, AMBRosiANos, veraonenses et multos Alios ,
nec non Ad omnes editiones gAllicAs et exterAs casttgATA,
PLURIMIS ANTEA OMNINO INEDITIS MONUMENTIS,
AliisQUE s. DocToRis LUCUBRATIoNiBUs seorsiM TANTUM VULGATIS AUCTA,
innumerais notis, obseravAtionibus, coRRectionibus illustaAtA,

[merged small][ocr errors]

VERONÆ PRESBYTERORUM , OPERAM NAVANTIBUS ALIIS IN EADEM CIVITATE LITTERATIS VIRIS. EDITIO PARISIORUM NOVISSIMA ex SeCUNDA AB IPSIS VERONENSibUS EDITORIBUS CURIS POSTERIORlBUS ITA REC:^GNITA,

....... aECENTIus MoeTECTIs.......

Ut paaesens editio, amplitudine solA, caeteais omissis emendAtionibus,
praecedeNtEs omnes editiones, etiam benedictinas ,

tertia parte seu triente materialiter superet,

ACCURANTE ET AD ULTIMUM RECOGNOSCENTE J. P. MIGNE, CURSUUM C0MPLET0RUM IN SINGULOS SCIENTIÆ ECCLESIASTICÆ RAMOS EDITORE.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »