Obrazy na stronie
PDF

cis signo per os puellæ dæmon clamavit dicens: Tu Zeuo, venisti ad expellendum me, et propter tuam sanclitatem stare non possum. Allel.

Tenens beatus Zeno manum puellæ dicens : In nomiiie Domini mei Jesu Christi, præcipio tibi, exi ab ea, dæmon. Allel.

Christi. namque Saccrdos ab omni dæmoniacæ incursionis ludificatione sanam restituit filiam Regis. Allel.

5. Elegit eum.

In Evangel.

Acceptam beatus Zeno. coronam a rege distribuit pauperibus dicens : Si Dominus operatur excelsa, ipsi perpetuæ laudes referantur et gloria. Allel.

(5) Ant. Sancte confessor Zeno, pastor dominici gregis, te deprecamur intercede pro nobis, ut mereamur teeum esse in cœlis.Allel., allel., allel.

[blocks in formation]

Ingrediente Christi coiifessore palatium, facto cru- A

[blocks in formation]

Effulget orbis speculum
Zeno præsul mirificus,
Cujus fesla solemnia
Anni nobis fert orhita.
Qui Christi fide fervidus
Hoc praesens spernens saeculum,
Flore virtutum præditus
Cœli possedit praemium.
Hic onus carnis bajulans
Plura fecit miracula
Ut floret lux clarissima,
Cæcas fugavit tenebras.
[cxcii] Nempe piscans iii flumiine
Vidit plaustro praecipitern
Cum bobus sutim rusticum
Ad amnis imna mergere.
Quod hostis hoc nequissimus
Patrasset, cerneris vir pius,
Preces fudit ad 1)ominum,
Ejus poscens auxilium.
Subvenit Christi gratia,
Quid se credentes munerat,
Hunc liberavit hominem,
Reddens salutem pristinam.
Deo Patri sit gloria, etc.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Ex eodem Carpso apparet hane antiphonàm in secundis Vesperis recitatam fuisse; in eo enim sic

[? habetur : Ad vesp. a. Sancie Confessor Zeno,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Sancti Zenonis Præsulis
Hymnum Chrislo deferimus,
Qui contempsit sæculum,
Mercavit Christi præmium.
Qui in adolescentia
Dei præcepta tenuit,
Stipem larga jugiter
. Erogavit páuperibus.
Piscandi arte usùs est,
Dogma sequeus orthodoxum,
Mersit maìum in gurgite,
Piscavit Dei grauiâ.
Instar Petri Apostoli
Digna sortitus merita,
Pastorqué Veronensium
Summus Sacerdos ruuilans.
Crebris quoque jejuniis
Carnis repulit vitia,
Sæpe docendo popülum
Destruxit Mundi idola.
Magnus exsistens medicus,
nfirma sanans corpora,
Sæpe liberans aniìias
0bsessas a diabolo.
Tanla repletus gratia
Qbiit in Christi requiem,
Et nobis semper maximâ
0stendit mirábilia.
Rogemus ergo populi
Confessoreui Altissimi,
Ut ipse nobis impetret
Pacem et indulgentiam.

[cxcv] III. — commemoratio s. zeNoNis AD PRECES SEU SUFFRAGIA In veSPeRIS et lAUDIBUS. (Ex ms. Capituli Veronensis sæculi xui.) De Sancto Zenone ad Vesperas Ant.

Ab utero matris fuit sanctificatus beatus Zeno, et a cunabulis beiledictus. §. Amavit eum Dominus.

Ad Malutinum seu ad Matutinas Laudes antiphona.

Acceptam beatus Zeno coronam a Rege pauperibus distribuit dicens: Si Dominus operatur excelsa, ipsi perpetuæ laudes referantur et gloria. j . Tu es Sacerdos.

(1) Antea legebatur veniam poscentes: emendavimus ex ipsis Bagata et Pereulo, qui in libro inscripio: SS. Episcoporum Veronensium antiqua monumenta , pag. 15 , eumdem liymnum ex mss. correclius ediderant. Ms. Zenonianus: veniam deposce.

0ratio.

Deus, qui es tnorum antistitum potentissimus illustrator, concede propitius, ut intercessione beatissimi Sacerdotis et Confessoris tui Zenonis magnificis exemplis informati, saeculi istius caliginem sine periculo transeamus.

IV. — (1) benedictio IN fest0 S. ZEN0N1S episcopi et confessoris. (Ex codice xv saeculi Sodalitii S. Mariæ de Domo inscripto.) Benedicliones Ponlificales.

Omnipotens Deus et Dominus det vobis copiam benedictionis, qui beatum Zeuonem sibi adscivit virlute confessionis. Amen.

Et qui illum fecit coruscare miraculis, vos exornet

B bonorum operum incrementis. Amen.

Quo ejus exemplis eruditi, et intercessione muniti, cujus depositionis diem celebratis, illi possitis in cœlesti regione adjungi. Amen.

Quod ipse præstare dignetur, cujus. Amen.

[cxcvi] W. — coNstitutio theobaldi episcopi veRoNENsis, excehptA e coNstitutioNiBUs Ab eodem editis ANNO 1505, posteA Ab episcopo Petao scALlGera0 Repetitis. (Ex mss. Capituli Veronensis.) Cap. LXI, de Feslivitatibus Sancti Zenonis, Sanctorum Firmi et Rustici celebratione. Cupientes devotione congrua, et debitis honoribus gloriosum Confessorem beatum Zenonem, Patrem et Patronum liujus civitatis et diœcesis Weronensis, et beatos Georgium, Firmum et Rusticum martyres a grege nobis credito venerari, ut eoruni apud Deum meritis adjuvemur , festum ipsorum per civitatem et diœceseum Weronensem a populo eu clero annue præcipimus solemniter celebrari, ac per ecclesias ejus. dem civitatis et dioecesis universas singulis diebus ferialibus in Matutinis et Wesperis eorum commemorationem fieri cum eorum antiphona et collecta legendis in ecclesiis prælibatis. Itaque pro tribus martyribus dicatur una Antiphona eommunis et oratio: Deus qui nos concedis sanctorum tuorum Georgii, Firmi et Rustici martyrum tuorum memoriam agere, etc. Eamdem commemorationem subinde præcepit Joannes Matthæus Gibertus episcopus Weronensis Constitutionum tit. 2, lib. ii, cap. 2 et 5, non tam in Laudibus et Wesperis, sed etiam in Missis in collecta A cunctis: quod vel hodie servatur. (1) Haec eadem benediclioinSacramentario S.Gregorii edito per Meiiardum legitur in Natali unius Confessoris, tom. in Operum ejusdem Sancti, pag. 161,

et post præfationem ante orationem ad conuiuunionem describitur.

TESTIMONIA SELECTA DE SANCTO ZENONE VERONENSI EPISCOPO.

S. Ambrosius epistola I, ad Syagrium episcopum Veronensem, mum. M. Tu autem sine alicujus fratris consilio hoc judi

cium tibi solum vindicandum putaris : in quo tamen ante judicium praejudicium feceris, ut puellam Zeiionis sanctæ memoriæ judicio probatam, ejusque sanecriminationis, sine accusatore, sine professore delauionis in periculum reatus deducendam arbitrarere. quae mirum in modum augere et cumnlare eloquentiæ possunt opes.

uili atam benedictione post tot annos sine auctore A Ralherius episcopus Veronensis de Contemptu canonum

S. Gregorius Magnus lib. iii Dialogorum cap. 19.

Nuper Joannes Tribunus revelatione sua me docuit, quod Pronulphus Comes cum illi adesset, se cum rege Authari eodem tempore in loco eodem, ubi mira res contigit, affuisse, eamque rem cognovisse testatus est. Prædictus enim Tribunus narravit dicens : Quia ante hoc ferme quenquennium $ quando apud hanc Romanam urbem alveum suum Tiberis egressus est, tantum crescens, ut ejus unda super muros urbis influeret, atque inde jam maximas regiones occuparet : apud Weronensem urbem fluvius

Athesis excrescens, ad beati Zenonis martyris atque B

pontificis ecclesiam venit; cujus ecclesiæ dum essent januæ apertæ, aqua in eam minime intravit, quæ paulisper crescens usque ad fenestras ecclesiæ, quæ erant lectis proximæ, pervenit, sicque stans aqua ecclesiæ januam clausit, ac si illud elementum liquidum in soliditatem parietis fuisset mutatum : cumque essent multi inventi interius, sed aquarum multiiudine omni ecclesia circumdata, qua possent egredi, non haberent, ibique se siti, ac fame deficere formidarent, ad ecclesiæ januam veniebant, ab bibendum hauriebant aquam, quæ, ut praedixi, usque ad fenestras excreverat, et tamen intra ecclesiam nullo modo diffluebat. Hauriri itaque, ut aqua poterat, sed diffluere, ut aqua non poterat. Stans autem ante januam ad ostendendum cunctis meritum Martyris, et aqua erat ad adjutorium, et quasi aqua non erat, ad invadendum locum.

[merged small][ocr errors][merged small]

part. 1, pag. 352 tom. 1 Spicilegii Acheriani novissimæ editionis.

Utar ut heic auctoritate Zenonis beati, in sermoiie videlicet, quem de Juda patriarcha et Thamar nuru ipsius more suo luculentissime fecit dicentis : 0mnium corrupte virentium Diabolus pater est.

Idem Ratherius in Synodica ad Presbyteros pag. 377, col. 2. Et cum specialis noster doctor atque provisor, beatus utique Zeno dicat, in serumoue utique, quem de Juda filio Jacob, et Thamar nuru ipsius elegantissime composuit, etc. Joannes Presbyter , mansionarius Ecclesiæ Veronensis, qui an. 1520 scribebat, Historiarum Imperalium lib. i ms. Floruerunt in Ecclesia Dei illustresdoctores, inter quos B. Zeno episcopus Weronensis, doclor egregius, octavus ejusdem civitatisepiscopus.... [cxcix] Scripsit autem hic doctor egregius Zeno de Pudicitia, Patientia, Fide, Spe, et Charitate tractatus tres: de Justitia tractatum unum : de Timore unum : de Spiritu et corpore unum : de eo quod scriptuin est : Cum tradiderit regnum Deo et Patri sermouem unum : de AEdificatione domus Dei a Salomone, expositionem pulcherrima.m : de Continentia tractatum unum : de Baptismo tractatus tres : de Nativitate Domini et majestate unum : super Danielem in Pascha quos : super Psalmos xl, xli, cxxvi, cxxvui, cxxviii, cxxix, cxxx tractatus septem : de Livore et Invidia tractatum unum : de hoc verbo : Attende tibi, ne forte fiat in te sermo absconsus in corde tuo iniquitas, tractatum unum valde prolixum : de Jejupio quatuor temporum, super (2) Psalmo lxxx tractatum unum : de Avaro et divile unum : de Avaritia tres : de Circumcisione unum : super Genesim traclatus (3) novem : super lExodum novem : super Isaiam septem : super Danielem tres : super Job unum : de festo Paschæ octo : de Invitatione ad fontes tractatus quinque : de Somnio Jacob sermonem unum : de xii siguis coeli ad Neophytos tractatum unum : item ad Neophytos duos: de Fide duos: super Jonam unum :

nis tractatus legitur, et in hoc Indice Joannis Weronensis non recenselur.

(3) Pastrengus et Petrus de Natalibus in indice, quëim e Joanne Weroneusi similiter exscripserunt, feferunt super Genesim tract. viii, non vero ix, cum tamen in mss. non nisi sex hoc titulo prænotati inveniantur. Sed non omnino exactum tractatuum indicem ab eodem Joanne ex mss. collectum palam fit ex eo, quod iractatus solum 87 admistis etiam suppositiis, recenseat, cum genuini ipsi plures sint ; àc iuter cæteros omiserit tractatum de Juda, quem Ratherius quater allegavit. At cnm ejusdem tituli tractalus hac illac in mss. dispersos colligere sibi sumpserit, labi in computando facile fuit; 'et hac de causa sicuti quosdam ejusdem iiiscriptionis tractatus v. g. de Exodo,etc., pauciores notavit, quam in mss. suni; ita e contra illós de Genesi plures recensuit, quod forte bis vel ter eumdem tractatum, codicis titulos excurrens, numeravit.

**rp.-r ffistoriam Suzannae tractatum breveum : de die A Michael Fossatus Veronensis in Carmine de Laudiuns elegantissime et venustissime dicta observare licet, A di lui, cioè Giovanni Prete Mansionario della Cliiosa

[blocks in formation]

Claudius Salmasius in Lampridium pag. 193.

Elegans ac pius auctor Zeno Weronensis.

Emmanuel Schelstratius de Disciplina arcani, cap. 4, art. un., § 5.

Auctor antiquissimus ae doctissimus Zeno Weronensis episcopus. Marchio Scipio Maffeius lib. ii de Scriptoribus Vero

mensibus.
Parte ii Veronæ Illustratæ.

SANTO ZENONE.

Cattedrale, il quale attestava (pag. 77) d'arergli l.tti tutti. Coetaneo a questo fu Pier de' Natali, che perlando del nostro Zenone annoverò parimente i Sermoni : ed alquanto anteriore fu Pietro Calo, che raccolse, e compendiò in due gran volumi le vite de' Santi. Dagli scritti di lui trassero i Padri Bollandisli una leggenda della traslazione e miracoli, a piè della quale cosi egli notò (xii Aprilis) : Scripsit autem S. Zeno tractatus ultra octoginta, etc.; e di poi : Quos tractatus et epistolas, ac expositiones pulchro et subtili stylo editas ego vidi in duobus voluminibus apud S. Zenonem de Verona. Non dunque solo fu Guarino, e non primo, e non fu unico il codice trovato poi da lui nella libreria Capitolare, ma aliro ve n'era in

Di questo nostro Wescovo molti Sermoni abbiamo, B quella del Monasterio di S. Zenone. Anche Giacopo

per li quali tra i Santi Padri meritamente tien luogo. Citano , ed approwano questi Sermoni non pochi dotii stranieri; Paolo Wescovo di Fossombrone, Bulengero, Salmasio, Walesio, Buenero, Daumio, Barzio, cui pareva il nostro Autore un Apulejo Cristiano, il gran Casaubono. che lo giudicò tra i Latini elegantissimo sopra tutui, e molt' aftri. Il P. Bollando adduce il suo Sermone sopra Sant' Arcadio , come autentica vita di quel Martire: così fa il P. Ruinari ne gli Atii scelti. Ma come di questo Santo il temo , il grado, le azioni, e fin l' essere va in controversia; così più di tutto ci vanno i Sermoni , che da lunga schiera di valenti Critici son rigettati aspramente. Sisto da Siena fu il primo, siccome quello che fran

caumente scrisse , awer Guarino dati fuori coine de C.

Zenoue Sermoni presi la più parte da varj autori: alcuni esser di Sant' llario , e di S. Basilio, gli altri o sian Sermoni, o frammenti, per la diversità dello stite ben palesarsi d' autori diversi. Tutto questo fu puntualmente irascritto prima da Possevino, Bellarmino, Baronio, Molano , e Mireo; indi da Riveto , Coco, Wossio, Cave, Labbe, Oudino, Placcio, Dupino, che dubita se questo Zenone fosse al mondo mai, e da più aliri; benchè d'ordinario coiiie sentimenti lor proprj , e senza pur nominare Sisto Saiiese. Ricalcasi da gli ultimi singolarmente il punio dell' essere stati messi insième, e finti, e publicati dal nostro Guarino questi Sermoni, eil non esserseme prima avuta mai notizia, o menzione [cémii] alcuna. La qua! cosa

com tutto il consenso di tanti , quanto sia erronica e ID

falsa, con poche parole faremo conoscere. Falso è prima, che dal Guarino venisse l'edizione di questi Sermoni, non dati in luce prima del 1508, che vuol dire intorno a cinquanl'anni dopo la morte di lui. Bensì per publicargli si dieon trascritti da volume antichissimo trovato in Verona dal Guarino nella Bibliotecu del Vescovado (pag. 4). Ma per vedere quanto sia lontano dal vero, cle da niuno si mentowassero i Sermoni di Zenone avanti Guarino, basta legger l'operetua di Guglielmo Pastrengo contemporaneo del Petrarca; pereh'egli non solamente l'annovera tra gli Scrittori, ma recita il catalogo de* suoi Sermoni, e cita di essi testimonio più vecchio

Prete, i versi del quale tratii da un ms. Zenoniano sono stati publicati da' Bollandisti, Iodò in que' lempi il Santo singolarmenle per l'eloquenza. Ora una sua vita abbiam iioi di niiovo data fuori a piè dell' Istoria de' Diplomi, l'autor della quale può congetturarsi vivesse nel secolo del 1100, o in quel lorno. In quesla s'introduce il santo Wescovo parlante al popolo, e gli si fanno dire aleuni pezzi de gli stessi Sermoni suoi. Ma questo non basta. Fiori mel secolo del 900 Italerio Wescovo nostro, e per gli seriui celebre, e per la vita. Questi in tre delle sue opereue cita un passo dal Sermone sopra Giuda Patriarca , e nefr Epistola Siiiodica lo cita con premeuer queste parole : Et cum specialis noster Doctor atque provisor, beatus utique Zeno dicat in Sermone, quem de Juda filio Jacob, et Thamar nuru ipsius eleganlissime composuit, etc. Ci è di meglio ancora. Hincmaro, creato Vescovo di Rems mel 845, fece dono alla lil)reria di S. Remigio d'un codice contenente questi Sermoni «con titolo di Trattati di S. Zenone Vescovo Veronese ; il qual prezioso codice conservarsi ancora oggi giorno, famno fede i doiti Benediuini editori di S. Ilario, e altresì il P. Ruinart. Non solamente aduuque fin mel secolo dell'ottocento i Sermoni di Zenoiu Vcronese anche in lontani paesi eram noti, ma non è «la credere si sopettassero punto apocrifi , quâ e là rapiti, e falsamente denominati, poichè un Prelato 6i tante lettere, qual fu Hincmaro, gli stimò meritevoli d'esser da lui donati a un' insigne Biblioteca. Ecco però quante testimonianze, e quanto anteriori' a Guarino. Nè io dubito punto, ch'altra ancora non ne avessimo più antica , e più manifesta, se il libro trovato da lui nella biblioteca Capitolare non si fosse miseramente smarrito, poichè afferna il P. Castellani, priino editor de' Sermoni, com' era antichissimo; e fu d'una libreria, [cciv] nella quale quasi tutti i codici erant, iii carattere majuscolo, ed anche molti secoli fa riputali antichi. Io credo però giustificata a bastanza I' autenticità in genere de'Sermoni del noslro Wescovo. Chc ira essi ve n'abbia, che suoi non sono, è destimo alle raccolte di Sermoni commune: che alcuni siem pezzi informi, e potè venire dalla confusione, ed arbitrio

« PoprzedniaDalej »