Obrazy na stronie
PDF

MAxiMiANtrs, episcopus Pudentianus. Donatistam epiaoopum pretio corruptus ordinat, Mom 554, 555. MAxiMiNUs. Donatista licet conversus quia ex laico reprehensibiliter ordiuatus a Leone jubetur dignitate pelli, Mom. 353,. MAxiMisus, Sinitensis episcopus Donalis!a. Ab Augustino refutatus, Hist. 18. Petit collationem, ibid. 20. Amplexus est spoute catholicam Ecclesiam, ibid. 18. MAxiMUs, episcopus 0stiensis. Sedet in concilio Romano sub Milliade. 25. MeMoniae Sanctorum. Quid, 55, et ibid. mot. 51. Memoriæ Apostolorum lìomæ, ibid. De communioue cum ineiuoriis Apostolorum, anunot. 47, etc., p. 55; mot. 28, p. 40; mot. 93, p. 65. Locus Pauli de Memoriis Sanctoruin iiìtellectus, ibid. 130. MEN Alics. Turbas excitat in Africa, Hist. 9. Thnrificator $y}} dolorem fingit me accusetur, 14. De eo, annot. δ£, p. 1 MexsuRius, Carthaginensis antistes. Tempus quo Carthaginensem sedem obtinuit, Geogr. 50. Ejus sententia de codicibus non tradeudis et de iis qui se ultro offerrent ad marlyrium, Hist. 1 et 2. Libros sacros non tradidit, sed prudentia sua servavit, ibid. 2. Hujus circa visitandos in carcere confessores cautio, ibid. 2. Citatus ad palatium, 17. Res Ecclesiæ commendat semioribus, 18. Jussis reverti moritur in itinere, 17. Eadem, Hist. 5. Hujus innoceulia probatur a Catholicis, Mon. 519, 520. Menocles, Mediolanensis episcopus. Sedet in concilio Romano sul) Miltiade, 25. Adest couc. Arelat. 1, Hist. 7. De eo Baliluimus, annol. 128. M eratones. Qui, 61, ibid. not. 87; annot. p. 152 et p. 61, mot. 86. MEthopolEs ecclesiasticæ. Urbibus metropolibus in Africa allixæ non erant, Geogr. 25. Excipe Carthaginem, ibid. 25. MiggIN, Elephantariensis. Adest concilio Cabarsussitaiio, Mon. 205, 206. I)ainnatur in Bagaitano, ibid. 207 Milevis, olim Mileum, urbs Numidiæ, 1, not. 1. A Melita distinguenda, annot. 125. De episcopis Milevitanis, ibid. MiltiADEs, episcopus Romauus. Sedet judex in causa Cæciliani, 25; Hist. 5. An datus a Constantino judex, ammot. 157. Hujus sententia in gratiam Cæciliani qua judicium Romanum clausum est, 24. Invitatus ad synodiim Arelatensem venire non potuit, Hist. 7. Misit legalos, ibid. Al ëùí ïíôïúe$iöiii. Epistolam syiiodiea:n illi scripsit conciliiium, ibid. 8. De Miltiade Balduinus, ammot. 127. MiNisthi Ecclesi;e. Malus minister valide baptizat, 58. Ministri inferiores, 15, 1 4. MitellA seu Mitra. Quid, 45; annot. 55, 56, p. 45. Mitellae Virginum professarum et matronarum, 45, 94; ibid. mot. 54. Ad signum sunt non remedium castitatis, 94, 95. Non est præcepta, 93, 96. De Mitellis Balduinus, annot. p. 155 et p. 94, mot. 55. MrtRA. V. Mitella. MoNTENses seu Campit;e. Ita dicti Donatistæ Romæ, et cur, 34 et ibid. not. 77; Hist. 12; unmol. 150. MoNUMENTA. De monumentis veteribus ad Donatistarum historiam pertinentibus ad finem librorum Optati adjectis judicium, Praefat. 5, 6. MUND1Timis.' Illum putabant antiqui venturum simul cum fine imperii Romani, annot. 151.

IN

NAAMAN. Naaman Syri lepra peccati figura, 88. Ejus lotio et muudatio baptismi pariter figura, ibid. NAbor a Ceniuriouis episcopus. Adest concilio Cirtensi, NAstrius, episcopus Donatista. Accusator Caeciliani, 22; Hist. 9. Natalis, presbyter ecclesiæ Urgelitanæ. Adest concilio Arelatensi i, Hist. 7. NoMEN l)ei. Invocatio nominis Dei sanctificat et emundat, 95. Tractatus ecclesiastici ab eo incipiunt et per id finiunt, 103, 106. Notarius. Quæ diguitas, Hist. Coll. 549. Notonia seü nota ia. Quid sit, Hist. Coll. 559, 560. _. NovATiANi. Iu quo conveuirent cum Donatistis, Hist. Coll. 545. De Novatianis, ibid. 544, 557. De iis Albaspinæus, annot. 156. Nuvidia, Africæ provincia. Geogr. 25. Numidiæ duæ quæ unam tantum proviuciam constiuuebant, ibid. 25, 24. Hujus descriptio et limites, ibid, 26. NuNdis AR Us, Diaconus. A Silvano Cirtensi episcopo suo dissentit, Hist. 5. Silvanum coram Zenopliilo TraditQrem probat, Hist. 10. Hujus scripta de concilio Cirtensi, 14. Nupti*. Nuptiarum ritus, annot not. 62, 65, p. 94; not. 64, 65 et 70, p. 9:;.

[ocr errors]

0blA- i^Nes panis in altari, unmot. 2, p. 90, el mol. 10, 11, H6, p. 90. 01)latio offertur Deo pro una Ecclesia toto orbo diffusa, 59. 0])lationes pro eulogiis, not. 49, 50, p. 57. 0ctAvuM, oppidum in Numidia, 60, ibid. nol. 76. Officia, pro 0fficialibus, animol. 71. 0lEUM. De Oleo sancto, annot, 65, p. 7. D: oleo peccatotum fugiendo, ibid. not. 68. Quo seusu accipiendum illud : 0leum peccalo is non unget caput tuum, annot. 152. Olei utilitates, annol. 92, p. 62. Olympius, episcopus missus cum Eunomio in Africam, ut pronuntiaret ubi essel Catliolica, 2ö. Confirmat synodi Il0manae iudicium, 25; Hist. 6. Optátus GilJonianus. Hujus mores et facta, Hist. 16, 17. De eo Balduimus, annot. 124; Hist. Coll. 546. 0PtATUs Milevitamus. Plures hujus noininis in Africa, annot. 1 12. Ab iis diversus 0ptatus Milevitamus, ibid. et 125. Milevitamus in Africa non Melitensis episcopus, 1 12 et t25. Afer, 1 ; Præf. 1. Quo tempore vixerit et scripserit, ibid. et p. 2; annot. 125, 124, 125, 126 et 150. Cur i'armeniaai librum refellendum susceperit, 5. Ejus clogia, Præf. 1 et 2, annot. ! 12. An Sanctis adscriptus in Martyrol. et qüo fato, ibid. 2. 0ccasio op- tis ejus, ibid. et aiìnot. 124. Hujus divisio et singulorum argutiieuta librorum, 7; Præf. 2. De septimo ejus libro, Iuuin sub litutius sit, ibid. 3 et 5. Anuot. 125, 124. Utilitas lil)roruin 0, tali, Praef.2; annot. 1 15. Hujus doctrina, Præf. 5. Stylus, ibid. 4. Sciip: turae explicandæ methodus, ibid. 4; annot. 120. 121. Ejus senlentia de baptisimo hæreticorum, annot. 128. Errat circa appeilationem Donat istarum. 23, not. 28. De ejus opere judicium, annot. 112. De eo Balduinus, Hist. Coll. 546. "In *jus opere lacuna, guuot. 128. De variis ejus editionibus et de hac postrema, ibid. fuse sub proprio titulo. Manuscripli coli is librorum 0ptati, Præf. 4, 5. Mouumenta hujus lil)ri olim el uunc auljecta, ibid. 5 el 6. De ()ptalo V eierum testirnonia, post Præfationem. Scripta numdiuarii ad finem lil)rorum 0ptati descripta, 14, 15. 0RAtio Domiuica. Recitabatur ad altare, 44. 01ud1NAT10. 0rdinatio episco] alis manus impositione perfi:itur ex Optato, Præf. 4. Diaconus in episêopum orJinatus, ibid. Ordinatio a líaditoribus facta ratà esse declaratur a synodo Arelatensi, Hist. 8. Au l)aptizati in schismate vel hæresi ad ordines promoveri possini, et ea de re conciliorum Africae, Hist. 17; Mon. 208, 210, 211. An Donatistæ ad Ecclesiam redeuntes cum Ordinibtis suis suscipieudi, et qui l ea de re statutum, Mon. 204. Ibi vide motam. Schisnalici quando cum honoribus suscepti, ibid.; Hist. 17. Ordinalio episcopi Carthaginen is a solis vicinis episcopis ;;$• Nuiuidis, 17. An Donatistæ reordinarint, amiot. 0aesius Massiliensis. Adest conc. Arelat. i, Hist. 7. OniENs. Ad Orientem conversio baplizandorum post exorcismum, Annot. 53, p. 86. 0ruENTAlis episcopus Burdegalensis. Adest conc. Arelat. 1, Vist. 7. QRNAMENTA Ecclesiae. Ex auro et argento, 17, 18. JscUlA. Commuuionis signa, 74.

[ocr errors]

Pallae. Quid Weteribus, 96 et ibid. not. 87. PandUs Arpitanus. Adest conc. Arelat. 1, Hist. 7. PARMENiANUs Carthaginensis episc. Doiiatisla. Quis, et uæ scripserit, Annol. 112. Donato succedit in séde Carthaginensi circa annum 226. Præf. 2. Peregrinus a Donatislis Afris in eorum sectam inductus et ordinatus episcopus Carthaginis, 56et57, ibid. not. 99 et 1, p. 55: Præf. 2; Annot. 49, p. 6. Qui ejus ordinatores et quáles, 5S. MoriTur circa annum 590, Geogr. 51. De eo, Annot. 99, p. 57; Hist. Coll. 546. Scripsit in Catholicos, 5. Cwjus géiieris sint ea quæ in libro Parmeniani, ibid. Mulua dixit pro Catholicis, 5, 6. Alia quæ ad Catholicos non peruiiienl, 6. Quaedam pro Catholicis et Donatistis, ibid. Argumeuta librQtum Parineniani, 7. De ejus operibus. Praef. 2. „Parisses episcopus calholicus, dejectus a Donauislis

[blocks in formation]

PeccatoR. Peccatores in Ecclesia tolerari debent, 101, 102. Peccator cujus oleum timendum el sacrificium repudiandum, 72, 73. Peccatum.'Nullus sine peccato misi solus Deus, 44, 76, 100. Bono uniualis sepeliénda peccata, 101. PelAgiUs. Quo tempore hærésim promulgarit, Hist. col. 566 et 567. Cóncilia iâ eum habita, ibid. 567, 568. PersecUtio. Descriptio persecutionis Ethnicorum in Christianos, 64, 65. Ad quæ in persecutione compulsi fuerint fideles a gentilibus, 51. Nülla persecutio a.gatholicis in Doualistas éxcitata, ibid. Non sunt vexati Donatistæ nisi ob furorem Circümcellionum, 59, 60 et 61. Priores injuriis suis milites provocarunt, 62. Quod a, c0mitibus operariis factum Ecclesiæ imputari non debet, ibid. Excusântur exemplo Mosis, Phinees, Eliæ, qui vi unitatem rocurarunt, 62, 63, 64. Alia tamen sunt tempora ante vangelium, alia post, 64. PeäsecUtio Diócletiani. Ejus descriptio , annot. 125. Quando coepta, 13; ibid. not. 56; præf. 1. Quid in ea contigerit, 12, 15, 14. De hujus edicto in Christianos, pr®f. 5. Quaìm sæva in Christiaiios persecutio Diocletiani, Hist. M. Præsertim in Africa , ibid. 1. Hujus proprium imalum quod codices sacros et iustrumenta sacra Christiani tradere cogerentur ut igni comburerentur , ibid. Quando hæc persécutio deferbùerit, 14 et ibid. not. 58. Quando sedata et finita, 17, ibid. not. 97. PetiliANUs Constantiniensis episcopus ex parte Donati. e ejus epistoiis quas refellit Augustinus, Hist. 19. Ejus liber de uinico baptismo, ibid. 19. PETRUs. Caput àpostolorum, 51 ; praef. 5; annot 22, p. 51. Unde Cephas áppellatus, 51; ibid. not. 25; annot. 121 et 150. Huju§ cathedra, 5t ; annot. 29, p. 12 et not. 20, p. 51. Et successores, 51, 52. An claves solus acceperit, annot. 88, p. 9. Præferri Apostolis meruit et clayes regni cœlorumi communicandas caeleris solus accepit, 101, 102. Peccatum Petri docet pro bouo unitalis tolerandos malos, 102. Quam grande pecçatum Petri, ibid. An Romam iverit, annot. 120, 121. `Petri et Pauli memoriæ Romæ, 55; ibid., not. 51, 52; annot. 51, p. 55. Phòtinus hæreticus temporis Optati. Filium Dei tantummodo hominem dixit non Deum, 75. Quando mortuus, praef. 1. Ęs. !n poenitentia imponitur. manus et poenitenlilius genua figère imperatur, 48. Non debet impQui pœnitentibus pro äequalibus criminibus æquale pœnitenti;e iempus impohendum , 49. Non debet imponi $ el clericis,'}5. Hoc facere est homicidii genus, ibid. Tempore persécutionis episcopis lapsis non est imposita pœiiiientiâ, 48. Episcopös ei clericos non sine injuria _ad pœniténtiam adigi ölim potuisse, Præf. 4; annot. p. 137 et ££; not. 21, p. 18. De pœuitentia qüid senserit Optatus, ræf. 4. PóllUrus. Quo sensu intelligendum quæ tetigerit pol}}}} polluta $unt, 92, 93. Quomodo polluantur homines, ibid. „ossacvw colloquium. De eo Balduinus, Hist. Collat. 0

PRaetextArus Assuritanus. Ordinator Maxiiuiani, Hist. 16. Damnatus a Primianistis et a proconsul£, ibid. Ecclesiam relinuit, il)id. Receptus a Priinianistis, ibid. 17. Adest concilio Cal)afsussitano, iMon. 205, 206. Dainilatus in_ concilio bagaiiano, Mon. 207. Libellus in eum, ibid. 207. Praxías. Haéreticus, 8. Argumeutabatur Patrem passum, 74, 80 et 81. Hujùs baptisma vanum , 81. De eo observatio Balduini, annot. 152, 155. - Praesbyteni. In secundo sacerdotio constituti, Præf. 5. Primares. Primates in Africa iidem qui metropolitani, Geogr. 25. Senior cujusque proyinciæ episcopus hujus priiiias erat, ibid. 23. Utrùm melius antiquitati quam sedi primatus annexus, ibid. 26. PaiMArus. Donatistis ad Ecclesiam redeuntibus denegatus, Hist. 22. PniMiANus Carthaginensis. Antistes ex parte Donati , Hist. 15. Succedit f*armeniano , Geogr. 51. Damnatus a concilio Carthaginensi, Hist. 15. Deinde in Cabarsussitaiio, ibid. et Mom. 205 et 206. Absolutus in Bagaiuano , Hist. 206, 207. In eo defecit series Carthagineysium præsulum ex parte Donati, $; 31. De eo, Hist. Goll. 359. . . Pammanistae. Âcta Primianislarum in Donalistas iuquirunlur a Calholicis, Hist. 15, 17 ; Mom. 213. Pruymosus Carthaginensis ejiscopus Catholicus. Reparati successor, Geogr. 31. Questus de óccisis Catholicis, 41; Primus Filiu$ Januafii. Diaconus occisus a Donatistis in Castello Lemellensi, 41. - Paincipes. An principes ad judicandas causas ecclesiasticas jus habeant, annot. 115, 114, 415. Priorus (Philippus). De éjus editione Qperum Qptati, Præf. 4. Hujus nótæ in Optatum cujus pretii, ibid.4. PäoculeiA$us episcopusDonatistaHipponensis, Ejuscum

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

{EPARATUS Carthaginensis. Tempus ordinalionis ejiis , Geogr. 51. Concilium ab eo, hal)itum, ibid. Depositus ob defensionem capitulorum, ibid. In exsilium missus ibi moritur, ibid. Respublica. Respublica est in Ecclesia, 56, ibid. nol. 40. RestitUTUs Carthaginensis. Grato succedit iii sede Carthagineusi, Hist. 14. Adest concilio Ariminensi, anni 559, Geogr. 51. RESTiTUTUS episcopus. Ordinatus a Priiimianistis adversus Salvum Meimbresitanum, Hisl. 16. RESTITUTUs Londimensis. Adest Conc. Arelat. i, Hist. 7. Reticius Augustodinensis episcopus. Sedet judex Roniæ in causa Cæciliani, 25; Hist. 5. Adest conc. Arelatensi 1, Hist. 7. De eo Balduinus, annot. 127, 128. * RigAltiUs. Hujus laus et de edendo Optato consilium, Præf. 4. ROGATisTae. Donatis1arum secta a Rogato Mauro, Hist. 15. Eorum dogmata, ibid. RoMAN A Ec( lesia. Cæterarum mater, Praef. 5. Multas habuit basilicas primis temporibus, ibid. 4. RoMANUs pontifex, Hujusprærogativæ, annot. 115, 114, 127. Romanorum ponlificum successio a Petro ad Siricum, 51, 52. Hornm successio argumentum veræ Ecclesiae, annot. 118, 119 et p. 51 , not. 24, 25: Hist. Col. 557 , 558, 539. Errores Calvini circa hoc caput, ibid. 119, 127 , 150. H. Ę episcopi. Pseudo-episcopi Donatistarum Romæ, ist. 12. RoMANUM imperium. Ecclesia est in imperio Romano, 56. In imperio Romano sacerdotia sancta eí pudicitia et virginitas quæ in barbaris non sunt, 56, ibid. not. 45. RUINAfiT (Theodericus). Hujus nolæ in Nolitiam ecclesiasticam Africæ quanti faciendæ, Præf. 6. RUssiccAde. Urbs ubi sita, not. 49, p. 14.

SAbelliUs. Hæreticus, 8. Vult Filium in persona Patris cognosci, 11. De eo, Hist. Coll. 215. SABiNUs eiiscopus Terracimae. Sedel in concilio Romano sub Miltiade, 25. SAcerdotiUM. Triplex sacerdolii gradus exponitur, annot. 42, 45, p. 15, 14. Diaconi_ in tértio, presúyteri iii secuudo $acerdotio constituti, 15, 14. Episcopi apicem sacerdotii teneiiles, 14. In Ecclesia cathólica ést, 58. SAcRAMENTA Ecclesiæ. Cum hæreticis minime communia, 8, 9. Ab hæreticis administrari non possunt, 11, 12. A Catliolicis administrata irrita esse censebaut Donatistæ, Hist. 11. An sint apud hæreticos, annot. 80, p. 8. SAcRAMENtorUM minister. Operarius est non Dominus, non per eum, sed per se sacramenta sancta sunt, 85, 84. Non ipsi sed Triuiùti et fidei assignandus effectus baptismi, 80. Quicumque fuerit minister, ratum est baptisma, 82, 85. Licet pollutus, et peccator nqn polluit, 92. Deus est qui baptizât, 85. Non iuinister, ibid. et seqq.

[ocr errors][merged small]

SAcrificium. Celebratio sacrificiiMissæ ex Optato, Præf 5. Deo sacrificium ex vino offertur, 62. Sacrificium unitatis purum et sanctum , 69. De sacrificio, annot. 63, p. 7, Sacrificia regui Judæ legalia, non item regni Israel et Samariæ, Hist. Coll. 560. SaecUlUm. Pro mundo, annot. 4, p. 2. SAlviUs Ausaphensis. Adest concilio Cabarsussitano , Mon. 205 et 206. Damnatur in Bagaitano, ibid. 207. SAlvius Membresitamus. Ordinator Maximiani, Hist. 15. Accusatus pluries coram proconsule a Primianistis, ibid. et 16. Damnatus in concilio Bagaitano, Mom. 207. Ab Ecclesia expulsus et ludibrio habitus, ibid. Hist. 16. SAMARiTANi. Horum lis de religione et templo cum Judæis, Hist. Coll. 560 et 561. Causa cadunt judice Ptolemæo, ibid. 561. SANCTiTAs. Nulla est in hominibus perfecta sanctitas,

[blocks in formation]

SchisMAtlci. Schismatici qui, 10, 11. Recedentes ab episcopo et novam gonstituentes cathedram schismatici sünt, ibid. In quo differunt ab hæreticis, 11, 12, 81; amnot. 31 et seq., p. 6. Inconsolabiles Deo lacrymas faciunt, 2. Falsi vates fuinosum exstruentes parietem , ibid. 66, 67. Auetores Schismatis qui , 2 , ibid. not. 9, 10, 11, 12. Mala a schismaticis invecta, 5, 4. Fratres dici possunt etsi molint, 4. Comparantur ramis et palmitibus abscissis, 57. Comparantur rämis ab arbore divisis et panno discisso, 65 et 66. Eadem habent sacramenta, eamdem tidem, eamdem orationem Dominicam cum Catholicis, 12 et 66. Pacem annuntiant et non est pax, 66. Cur ad unitatem quærantur a Catholicis, 99, 101. De recipienlis schismaticis in honoribus suis, Hist. Coll. 552.

ScoRPiANUs liæreticus, 74, 73. Quid per hunc intelligat 0ptatus, 74, ibid. not. 59.

ScoRPiANi. De iis quid , ignoratio Balduini , annot. 152,

Scriptores Africani. Quam laudati , annot. 111 et 112. ScRiPTURA. Hujus auctoritas in definiendis controversiis, annot. 135. SecUndUs episcopus Prænestinus. Sedet in concilio Romano sub Miltiade, 25. SecUNdUs Tigisitanus Numidiæ primas. Quam vanus, Hist. 2. Ejus epistola ad Mensurium , ibid. Quomodo jactantiam, éjus fetuderit Purpurius Limatensis, IIist. 2. Quomodo sibi timens collegas suos traditionis reos ab omni pœna immunes esse passus sit, ibid. Præest concilio Ciftensi, 15; Hist. 5. Interrogat collegas, ibid. Accusatur tradiiionis a Purpurio, ibid. Causam traditorum Deo dimitlit, ibid. Visitatores mittit Carlhaginem, Hist. 4. Carthaginem cum Numidis venit ad ordinatiónem e|)iscopi, #; 4. Damnat Cæcilianum , ibid. Ordinat Majorinum, abtdi. Sedere. Quinam sedendi habeant in Ecclesia potestatem, 16, ibid. not. 75. Judices episcopisedent in conciliis: accusati'slant erecti, 16. Vide ibid. not. 7ö. Absolutionis indicium, annot. 64, 65, p. 15. SENioRes. Quibus comimendata fuerant Ecclesiæ ornamenta, 18; annot. 95, p. 17. Srptiminius proconsul Africae. Ejus decretum adversus Donatistas, Mön. 214. Alterum hujus decretum de actis conficiendis. Mon. 307. SepULTURA. ln domo Dei sepultura passim concedi non $t, 61. Sepultura in Ecclesia negâta , annot. 80, 81,

p. 01. SilvANUs Cirtensis. Lucernam et capitulatam argenteam etiamnum diaconus ultro tradit, Hist. 2. Quomodo ordinatus episcopus reclamante clero et populo Cirtensi, 5 et 10. Pecuniam ad ordinandum presbyterum recipit , Hist. 5 , 10. Ejus cum Nundinario diaconio rixæ, Hist. 5, 10. Gesta quibus eum traditQrem fuisse constat, ibid. Cupas aufert e templo Serapis, ibid. In exsilium pellitur, ibid. ,siverra comes. Rogatus ut vim a Donato prohiberet,

SimpliciAxUs Mediolanensis. Consulitur ab Africanis, Mon. 208.

Sion. Sion Ecclesia, 34.

SiniciUs summus pontifex. Quando ad sedem Romanam evectus, Præf. 1. Consulitur ab Africanis, Mon. 208.

Solon 0fficialis. Testis in causa Felicis Aptungitani , 26 ; ibid. not. 32; Hist. 6.

SpirurUs. Dos una Ecclesiæ, 56; ibid. not. 96.

PATaoL. XI.

SPinitus immundus. Omnis qui nascitur, quamvis de parentibus Christianis nascatur, sine spiritu immundo esse non potest, 75. Per exorcismum fugatur, ibid. StENNiUS episcopus ab Arimino. Sedet in concilio Romamo sub Miltiade, 25. Successio episcoporum. Qui successione ista carent sunt schismatiëi, £0, 11. Sugcessio, episgoporum, argümentum veritatis Ecclesiæ, Hist. coll. 557, 558. SUperabiA. Superbia est se sanctum existimare, 44. SUPgruUs Stationarius. Testis in causa Felicis, 26; ibid. muol. 47; Hist. §. SURGENTiUs, episcopus Procofellensis, forte Vici Biltensis. Adest concilio Arelatensi, 1, Hist. 7. SYMBQLUM. Christianorum , omnium idem symbolum Præf. 5. Calholicum hæretici non habent, 37. p. Symbolum Trinitatis. Quid, annot. 113, 114.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic][graphic]

UnsaciUs comes. Sub Constantino in Africa Donatistas repressit, 67; Hist. 10, 11, 12, 15.

V

VAleNtiNiANUs Senior imperator. Quando eleetus, Præf. 1. Quando et ubi mortuus, Præf. 1. Hujus lex in Donatistas, Hist. 15; Mom. 202. ValeNTiNUs, hæreticus, 8. Carnem subducens Filio Uei, 11, 74 et 77. De eo observatio Balduini, annot. 155. VALERIUs Melzitanus. Damnatus in concilio Bagaitano, Mon. 207. VAsA sacra, annot. 94, 95, p. 17. VelAMEN. Quid secuudum 0ptatum, 5, 4. Eversionis velamen apud Ezechielem, ibid. Velamina altarium, 96. VeneriUs Mediolaneiisis. Consulitur ab Atricanis episc0pis, Mon. 210. Victon Carthaginensis antistes. Geogr. 51. VicTom Garbensis episcopus. Adest concilio Carthaginensi, 15. Romam missus interventor ex parte Donati, 55, 54; Hist. 12. Primus illuc missus a Donatistis, 54. Victora Legensis. Adest concilio Arelatensi 1, Hist. 7. Victora Russicadeusis eßypus, 14. Tradidisse se confitetur, 15; Hist. 5; Mon. 175. Victor Uticensis. Adest concilio Arelatensi 1, Hist. 7; Mom. 185. VictoriNUs Carcabianensis. Adest concilio Cabarsussitano, Mon. 205 et 206. Damnatur in Bagailauo, Mon. 207.

Tempore Martini,

VicToRiNUs Petabionensis episcopus, 8. Vide ibid. rariantes lectiones, t. Contra hæreticos scripsit, 8. De eo, ammot. 75, p. 8. Vixcextius RogAtistx, episcopus Cartemnensis. Rogati successor in sede et schismate, Hist. 15. WingiNiTAs. Quid de virginitate senserit 0ptatus, Praef. 4. Professio virginitatis spiritale nubendi génus est, 94, 95. Virginitas voluntatis res est, non necessitatis, 94 et 95. Virginitatem professæ, mot. 54, p. 94; amnot. 55, 54, p. 45, et mol. 50, 52, p. 95, 94. Mitellas gestant, ibid. Quae semel virginitatem professæ sunt, mon debent iterum cogi ut eam profiteantur de nov9, 95, 94, 95. Nec virgines ad pœniteniiam detrudi, ibid. De virginibus sanctimonialibus, Balduimus, ammot. p. 155. VitAlis Verensis. Adest concilio Arelatensi 1, Hist. 7. Vitellius Afer Donatista. De ejus libro, Hist. 14. WitULAMiNA, Quid, ammot. 60, 61, p. 77. Unde ista vox, Sap. iv, vers 3, 77, not. 60, 61.

[ocr errors][merged small]

INDEX RERUMI

QUAE IN HOC TOMO CON T I N E N TU R.

OPERA S. ZENONIS.

PROLEGOMENA. • 9-235 Epistola dedicatoria. 9 Balleriniorum præfatio. 11

DisseatAtio dé genuiuis Zemouis tractatibus et de ejusdem ætate. - 25 Prooemium. — Variis Criticorum censuris ac diflìcultatibus recensitis, ac separatis subinde certo codicum indicio supposititiis tractatibus, qui potiorum diflicultatum 9rigo fuéfunt, quicquid de cæteris genuinis hac in dissertati9ne statuendum est, proponitur. Ibid. Caput primum. — Unum esse auctorem tractatuum xgit; quos ab undecim addititiis separavimus, statuitur, 55 § I.— Proponuntur argumeiita ex codieibus petita. Ibid. II. — Argumentum ex stylo. Proferuntur exempla ex jis præsertim tractalibus quos Coustantius adjudicat Hilario, Huììc Auctor alicubi imitatus osleuditur. 54 § III. — Aliæ objectiones explosae. 58 $t II. — Deinonstratur Auctorem scripsisse quarto sæculo, eidemque omnia congruere quæ in omnibus tractatibus continentur. 40 § I. — Expenditur insignis,locus ubi quadringenti ferme aniii ab Auciore recensemtuf. Arbitraria editorum Verouensium emendatio nolalur. Cardiualis Baronii objectio aliis exemplis diluilur; ac S. l'hilastrii testimonium arbitrarie item emendatum in editione Fabricii, ex fide c01licum restituendum ostenditur. Alia quædam ejusdem lQgi verba considerantur. Ibid. § II. — Auctor contra Arianos disserens, sæculoque quarto proinde adjudicandus, pluribus testimoniis convincitur. Ediuorum Veronensium responsio conlrita. 44 § III. — Aliæ quarti sæculi hæreses ab Auctore impugnatæ ætatem ejus confirmant. * < IV. — Novüm argumentum ex publica urbana Ecclesiâ petitum. Editorum Veronensium àc Baronii objectiones diluitæ. Alia conjiciuntur ex publicis Episcopi concionibus, quibus Gentes quoque aderaiit, et ex magna catechumenorum frequentia qui quotannis baptizabantur in paschate. öl § V. — Interdicta Gentibus templorum ædificatio, et publicus nihilominus idololatriæ cultus, de quibus Auctor memini!, ætatem ejus post medium quartum sæculum certioribus limitibus definiunt. Baronii objectio explosa. Quid circa eulynicum cullum a Juliani obitu decrelum ad annum usque 591. 54 § VI. — Auctor non tam Lactantium, sed et llilarium

Stratur. § VII. — Insignis Auctoris locus de captivorum redemptione cum aliis duobus S. Ambrosii mirifice congruens, spectare ostenditur captos a barbaris post Hadrianopolitanam pugnam an. 378. Auctoris ætatem prorogari non posse ultra quartum sæculum statuitur. 59 § VIII. — Objectio de persecutionibus et martyribus disjicitur. Brevis historia pei'secutionum quarti sæculi. 62 Caput III. — Probatur auctorem Tractatuum ( sse Zenonem, episcopum Weronensem. 6ö § i.-\iêîìórátós íáêüüi$iuic Zenoni semper attributos, et codicibus et antiquis testibus et Weronensis Ecclesiæ traditione ostenditur. Ibid. § II. — Vulgare præjudicium de S. Zenonis ævo sub Gallieno, quod unuiim hactenus coustitutis opponitur, ad examen revocatur; Baronii Ughellique sententia de'duplici Zenone, quorum alter sub Gallieno floruerit, alter yuarto s£culo tractatuum, auctor sit, omnino nova. Unus tantum Zeno episcopus Veronensi Ecclesiæ ex omnibus documentis agnitus, unde Baronius sententiam retractavit. Praejudicii memorati origo et fundamentuin. §. III. — Zenouem vixisse quarto sæculo convincitur ex S. Ambrqsii epistola ad Syagrium. Id ipsum statuit antiquus Ordo episcoporum Veronensium quem ex diptychis manasse palam est. 70 § IV. — Coronati Notarii narratio qua Galliemi imperatoris ætas Zenoni attribuitur, expensa, fabulis scatere ostenditur. 7 § V. — S. Zenonis ætas certis finibus clausa, quacum

imitatus, post medium quartum sæculum vixisse demon- 58

Omnia convenire monslrantur. 77 DissERtAtio AlTERA, Zenonianæ doctrinæ vindicias complectens. 81

Proœmium. — De Zenonianorum tractatuum præstantia pauca quædam præmonentur. Ibid. Capui primum. — Quaedam de æterna Verbi Dei generatione S. Zenonis formulae a Petavii censura vindicäntur,

earumdemque sententia exponitur. 8 § I. — Proponitur Petavii censura. - Ibid. II. — S. Zenonis testimonia quibus Nicænum dogma adversus Arianam hæresim diserte asseritur, indicantuf. 86 III. — Objecti a Petavio textus expenduntur. Interpretatio Bulli proposita et expensa. 88 § IV. — Vera Zenouianæ locutionis interpretatio exponi95

ut. § V. — Eadem Zenoiiianæ locutionis interpretatio alia

[graphic][graphic]
[blocks in formation]

tum propagatus sit. 176 MóNUMENTA DE S. ZENONE. 189 Admonilio. Ibid. Sermo Coronati Notarii de Wita S. Zenonis. 109 Rhythmus de S. Zenone, 204 Historia translationis S. Zenonis. 207 Missæ S. Zenonis. 215 Selecta ex Officio S. Zenonis loca. 218 Testimonia selecta de S. Zenone. 225 INdices operibus S. Zenonis facem præferentes. 251

Index primus,Tractatuum S. Zenonis secundum ordinem praesentis editionis. Ibid. Index II, exhibens ordinem Tractatuum antea vulgatum collatum cum novo. 233 Index III, Tractatuum S. Zenonis secundum mss. omnium ordinem. 255 Index IV, Codicum et editionum quibuscum tractatus S. Zenoiiis collati sunt. 238 EpistoLA NUNcUpAtoriA Augustini Walerii cardinalis ad Sixtum W, pontificem maximum, præmissa editioni Veronensi anni 1586. Ibid. PRAEFATio Bagatæ et Baptistæ Peretti in eamdem editiomom Veronensem anni 1586. 259 Notitia litteRARiA in Zenonem, auctore Schoenemanno.

Tract. IX. — De avaritia I. 528 'Tract. X. — De avaritia II. 352 Tract. XI. — De avaritia III. 537 Tract. XII. — De spiritu et corpore. 558 Tract. XIII. — De Circumcisione. 548 Tract. XIV. — De spirituali ædificatione domus Dei. 534 Tract. XV. — Do triplici genere sacrificiorum. 362 'Tract. XVI. — De r( surrectione. 369 I.ib. II. Tractatus primus. — De Genesi. 385 Tract. II. — De Genesi. 589

Tract. III.—De Genesi seu de æterna Filii Dei generatione. 592 Tract. IV. — De Genesi seu de æterna Filii l)ei geneItalione. 596 Tract. V. — De fide seu de æterna Filii Dei generatione. 398 Tract. VI. — De eo quod scriptum est : Cum tradiderit regnum Deo et Patri. 402

Tract. VII. — De nativitato Domini I. 407 Tract. VIII. — De nativitato Domini II. 412 Tract. IX. — De irativitate Domini et majestate. 415 Tract. X. — De Abraham I. 418 Tract. XI. — De Alvraliam II. 420 Tract. XII. — De Abraham III. 425 Tract. XIII. — De somnio Jacob. 428 Tract. XIV. De Juda. 434 Tract. XV. — De Job. 459 Tract. XVI. — De Suzarina. 443 Tract. XVII. — De Jona propheta. 444 Tract. XVIII. — De natali S. Arc dii. 450 Tract. XIX. — In illud Geneseos : Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. 456 Tract. XX. — In eumdem locum Geneseos. 57 Tract. XXI. — De psalmo centesimo. 458 Tract. XXII. — In Isaiam I. 462 Tract. XXIII. — In Isaiam II. 464 Tract. XXIV. — In Isaiam III. 465 Tract. XXV. — In Isaiam IV. Tract. XXVI. — In Isaiam V. Ibid. , Tract. XXVII. — In Isaiam VI. 467 Tract. XXVIII. — In Isaiam VII. 471

Tract. XXIX. — In Isaiam VIII, seu de adventu Christi in mundum. 472

Admonitio in Tractatus sequentes. 475 Tractatus XXX. — Invitatio ad Fontem I. 476 Tract. XXXI. — Invitatio ad Fontem II. Ibid. Tract. XXXII. — Invitatio ad Fontem III. 477 Tract. XXXIII. — Invitatio ad Fontem IV. 479 Tract. XXXIV. — Invitatio ad Fontem V. 480 Tract. XXXV. — Invitatio ad Fontem VI. Ibid. Tract. XXXVI. — Invitatio ad Fontem VII. 481 Tract. XXXVII. — Invitatio ad Fontem VllI. 482 Tract. XXXVIII. — Ad neophytos post baptisma I. 483 Tract. XXXIX. — Ad neophytos pòst baptisma II. 486 Tract. XL. — Ad neophytos post baptisma III. 487 Tract. XLI. — Ad I.eophytos post baptisma IV. 489 Tract. XLII. — Ad neophytos post bàptisma V. 491

[ocr errors]

243
TRACTATUS S. ZEN0NIS.

Liber pRiMUs. Tractatus primus. — De fide. 255
Tract. II. — De spe, fidè et charitate. 269
Tract. III. — De Justitia. 28()
Tract. IV. — De pudicitia. 288
Tract. V. — De cóntinemtia.' 301
Tract. VI. — De patientia. 311
Tract. VII. — De humilitate. 518
'Tract. VIII. — I)e timore, 522

decim signis. 492
Tract. XLIV. — Ad neophytos post baptisma VII. 496
Tract. XLV. — De die Dóminico Paschatis I. 800
Tract. XLVI. — De Pascha II, 802
Tract. XLVII.— De Pascha III. 803
Tract. XLVIII. — De Pascba IV. 504
Tract. XLIX. — De Pascha V. Ibid.
Tract. L. — De Pascha VI. 806
Tract. LI. — De Pascha VII. 507
Tract. LII. — De Pascha VIII. 508
Tract. LIII. — De Pascha IX. Ibid.
Tract. LIV. — De Exodo I. 509
Tract. LV. — De Exodo II. 510
Tract. LVI. — De Exodo III. 511
Tract. LVII. — De Exodo IV. 812
Tract. LVIII. — Do Exodo V. 813
Tract. LIX. — De Exodo VI. 514
Tract. LX. De Exodo VII. 818
Tract. LXI. — De Exodo VIII. 516
Tract. LXII. — De Exodo IX. 817
Tract. LXIII. — De Exodo X. 818
Tract. LXIV. — De Exodo XI. 519
Tract. LXV. — De Exodo XII. 820
Tract. LXVI. — De Exodo XIII, Ibid.
Tract. LXVII. — De Exodo XIV. 521
Tract. LXVIII. — De Exodo XV. Ibid.
'Tract. LXIX. — De Daniele in Pascha I. 522
Tract. LXX. — De Daniele II. 525
'Tract. LXXI. — De Daniele III. 524.
Tract. LXXII. — De Daniele IV. Ibid.

'Tract. LXXIII. — De Daniele V. »*3

« PoprzedniaDalej »