Obrazy na stronie
PDF

sint. 88. Qui post institutum Christi baptisma baptizaban-
tur Baptismo Joannis, rebaptizati Baptismo Christi, ibid.
Utrum l)aplizati a Joanne Cliristi Baptisino iterum tincti
fuerint, 7.
Basiicae. In basilicis sepultura mon conceditur passim,
60, 61. Hæreticorum basilicæ non necessariæ, 51. Ibid.
not. 6. A persecutoril)us dicebatur basilicas dirui, 51. Ba-
silicæ catholicorum in Africa a Domatistis occupatæ, 4l.
Nondum restitutæ statim post remissam in Africa persecu-
tionem, 14. Multæ Romiae primis temporibus, praef. 4.
Quadraginta ltomae et amplius basilicæ initio schisiuatis
Donatistarum, 54. Ibid. nöt. 70.
Beza (Theodorus). Hnjus lapsus, Hist. Coll. 559. Compa-
ralur cum Petiliano, 540. Ejus in colloquio Possiaco erro-
res, ibid.
BoNiFAcius Ballitanus, pseudo-episcopus Romæ de parte
};uti, 55. Romam missus interventor a Donatistis, Hist.

I BoNiFActus Carthaginensis. Tempus quo sedit, Geogr.
51

.Tiornrs. Episcopatum Carthaginis ambit, 17. Spe frustra-
tur, ibid. lJem, Hist. 4. De Botro et Celestio Balduinus,
126.
ByzacENA. Provincia Africa, Geogr. 25. Hujus descriptio
et liimiles, ibid. 26.

(`aeciliANUs Archidiaconus Mensurii in Carthaginensi Ec-
clesia, Hist. p. 2. Inconsultam turbam accedentium ad vi-
sitamdos Abilinenses Martyres arcet, Hist. 2. Inde calum-
nia Donatistarum in illum quod eos qui ad alendos Marty-
res veniebant cædi jusserit, ibid. 2. Suffragio populi eligi-
tur episcopus (arthaginensis et ordiuatur, manus impo-
nente Feliée Aptungitano, 17. Eadem, Hist. 5 et 4. Tem-
pus quo sedein Carthaginensis oblinuit, Geogr. 50, 31. Hu-
jus ordinalio vitii accusatur, 18. Secundus Tigisitamus alii-
Ä episcopi traditores conveniunt Carlhagiuem in eum,
ibid. Quo sensu se ordinandum ilerum offert, annot. p. 126,
127, et not. 50, 51, p. 19. A sepluaginta gliscopis Numi-
dis deponitur absens, ibidem, Hist. 4. Majorinus adversus
¢um ab ipsis ordinatur, 18 et 19. Retinet Cæcilianus cathe-
drain suam, ibid. Accusatur criminum per litteras Numi-
darum, 19. Eadem, Hist. 5 et 4. Non exivita Majorino, sed
Majorimus a Cæciliano, annot. !. p. 10. In damnatum a Nu-
millis litteræ missæ, Hist. 4. Permanet in sede, £. A Con-
stantino judìces dati in concilio Romano Cæcilianum absol-
yult, 24; Hist. 5, 6, et unnol. p. 128, 129, 177. Senteutia
Miltiadis in ejus gratiam, 24. ÉÉÉ Brixiæ pro bono
pacis, 25, Carthaginem redit, ibid. Absolvitur iterum in
concilio Ar, latensi, ibid. 156, 137; amnot. p. 128, 129, et
m0!. 13, 14, 15, p. 24. Rursus accusatur apuJ imperatorem
a Donatistis, ibid. 19, 20. Romam advocátus ad`diem non
eoimparet, ipid. 21. Imperator ipsum iunocentem pronun-
tiat, ibid. 21, 22. In eüm rursum libcllum offeruni Dona-
tistæ, tuebuloueum eum appellantes, ibid. 25. Cæciliani mors,
ibid. 29. De hujus história et judiciis in eum vel pro eö
geslis, quae scripsit Balduinus habes, annot. 127 et seq. De
eo Albaspinæus, ammol. 154 et 153.

taeciliANUs decurio Aptungitanæ Coloniæ. Quid egerit
tempore persecutionis ad extorquendos libros ab e| iscopo
£! clericis hujus loci, Hist. 2. Testis iu causa Felicis, 17;
Hist. 6.
„g- Oppidum Numidiæ, de quo vide p. 14, ibid. not.

CAI'ces. Christi sanguinis portatores, 92. Eos vendere
sacrilegium, ibid.
CAlidius GRAtiANUs. Testis in causa Felicis, 26, Hist. 6.
CalviNus. Lucanius dictus a.Balduino, annot. 151. Hujus
****pata nolata a Balduino, ibid. 114, 115, 120. Alii ejus i r.
rores de doctrina, ibid. 115, 116, 118, 119. Circa diseipli-
nam, ibid. 117. Ejus testimonia de Synagoga et Ecclesia,
Hist. Collat. 562, 565.
CalviNistae. Eorum cum Donatistis egregia comparatio,
ammot. 121, 127.
(;Ampitae.Ita dicti Donatistae, Hist. 12.
CANis. Vile animal Hebræis ad sacrificia ineptum, 76,
not. 50.
CApito. Episcopus partis Majorini, 22. Accusator Cæci-
liani, Hist. 9. -
CAPreolUs CAnthAgiNENsis ordinatus circa annum 423;
Gemqr. 51.
Campi. Url)s Africae, 42, ibid. not. 46.
(^Anpophonts. An recensi indus inter episcopos Carthagi-
menses, Geogr. 50.;
CARThAgo urbs. Carthaginis urbis historia et varia fortu-
na, Geogr. 28, 29. Eius situs ex antiquis, ibid. 29, 50.
CAnTiiscisrNsis Episcopus, Totius Africæ primas, Geogr.
26, liujus seuis privilegia, ibid. et p. 36. Series Cartliagi-

[ocr errors][merged small]

seq. Iterum actornm historia a Balluino, a pag. 385 ad fi-
nein. Historia brevis Iiujus Collationis, Hisi. %. 21. 'Alia
Collatio post Carthaginensem, Hist. Coll. 565, 366.
Collatio Carthaginensis cum Arianis. De ea, Hist. Coll.
567, 568.
Colligere. Quidsit colligere plebem, 34, ibid. not. 64, 63.
CoMMUNio, cum toto orbe terrarum, 59; cum Ecclesiis et
memoriis Apostolorum, ibid. 40 et 95. Una tolius Ecclesiæ
communio per Romanum pouiificem, ammot. 36, 57, etc.,
p. 52. Communio omnium episcoporum cum Romano epi-
scopo et per eum secum invicem, 52, ibid. not. 57. Aliud
est communicare ( piscopum cum episcopo et aliud laicum
cum episcopo, 105 et 106. Non potest nisi accusatus et
convictus reiis a Communioiie semoveri, ibid.
Coxcilium Africanum. De primis conciliis apud Africam
celebratis, Hist. Coll. 543.
Conciliuw Arelatense anni 514. Indictum a Constantino,
Hist. 6, 7. Qnot ei affuerint episcopi, Hist. 7. Qui fuerint
illi, ibid. Quis concilii praeses, ibid. 8. Hujus judicium de
causa Cæciliani, ibid. Qnot Canones ab eo comiliti, ibid.
Huius Canones duo explicati, ibid. et 8. Ep. synodiea, ibid.
8 et 9. I)e ea synodo Balduinus, annot. p. 115, 114, 128
et 129; et Albaspiiiaeus, p. 141.
Concilium Bagaitamum Primianistarum in Maximianis-
tas. Quid in eo gestum, Hist. 16. I)e eo Balduinus, Hist.
Coll. 246.
CoNciLiUM Cabarsussitanum Maximianistarum in Prinia-
mistas, Hist. 15.
CoNciLiUM Carthaginense. Ex Numidis, 70. Episcopus ad-
versus Cæciliannm, 18 et 19; Hist. 4; Hist. Coll. 345. A
quibus vocati et suscepti hi episcopi. Hist. 4. Vocatus ab
iis Cæcilianus adesse renuit, ibid. Damnaluv quasi ordina-
tus a traditore, ibid. Majorinum ordinant, 19; Hisf. 4. Ad-
versus Cæcilianum scriljuut, ibid.
CoNciLiUM Carlhaginense, 270. Episcoporum Donatist.,
Hist. ι'oll. 545.
CoNcilicM. Carthaginense anni 249. De unitate procurata
gratias agil Deo, Hist. 14.
* CoNciLiUM Carthaginense Maximianistarum adversus Pri-
miauistas, Hist. 15.
CoNciLiuM £ginense in Pelagianos De eo, Nist.
Coll. Curth. 566, 567.
CoNc lium Carthaginense anni 346, sub Reparato. Ejus
acta, Geogr. 51.
CoNcil \ Carthaginensia. De conciliis Carthaginensibus
errores: nolali, IIist. Coll. 547.
CoNciLiUM Cirteuse. Quando habitum, 14. Vide ibid. not.
59, 62. Ubi, ibid. Ex quibus episcopi compositum, 14 et
15. Vide etiam motam 75, ibid. Hujus acta, {;; et Hist. 5.
De eo, 100; annot. p. 125, mot. 59, 62, p. 14; Hist. Coll.
344, 545.
CoNciLivw Milevitauum adversus Pelagium. De eo, Hist.
Coll. 567, 568.
CoNciLiuM Nicænum episcoporum 318 damnat Arium, 75.
An aliquid statuerit adversus D nalistas, Hist. Coll. 545,
546. De eo plura observata a Balduino coutra, Calvinum,
annot. p. 11}, 115. Hujus symbolum defeiisum, ibid. 115.
CoNciLiUM Romanum in causa Caeculiani. Quanlo liabitum
et ubi, 25; ibid. not. 90 et 91; Hist. Coll. 545. Quot, quinam
ailfuerint episcopi, et eorum moniua, 25. Sententia ii, Do-
matum lata, ibid. Cæcilianus absolutus, 24. De eodem,
íiîî;'éíó; äìïò. p. ii5, 11, 127, 128 TÖi p. 25,Tnói.
4, 7 et p. 24, not. 13, 14, etc. Quid al) eo pronuntiatum de
episcopiis qui Cæcilianum damnaverunt et de Ordinatis a Ma-
jörnno Hist. 6. Epistola hujus concilii ad imperatorem, ibid.
Conciones sacræ. In mo;uine Dei incipiuutur, Ilist. 14. De
iis, annot. 18, 19, p. 73, et p. 74, not. 25. A stantil)us au-
diebantur, ibid. not. 19. Episcoporum est concionari, ibid.
not. 21, p. 102, et not. 50, p. 105. An Diaconis et aliis per-
missæ, ibid.
CoNSTANs imperator. Ejus ad unitatem procurandam la-
bores, Hist. 12; Hist. Coll. 545, 546.
CoNStANtixus Imperator. Felicitas et tranquillitasEcclesiæ
sub ('onstantino iiiiperatore, 40. Cæciliano pecunias distri-
buendas in Africa committit, Hist. 5. Cleris Africanis im-
munitatem concedit, Hist. 5. Quomolo delata ad eum Cae-
ciliani causa, annot. p. 115, 114. Quid eggrit, 155, 154.
Judices a Cónstai.timo petunt Donatistæ, 22. De geuere
justo cujus pater iuter caeteros imperatores persecutionem
non exérciiit, ibid., idem Hist. 5. Quid responderit Dona-
tistis a se judices petentibus, 22, 25. Indicit cQncilium Are-
latense, Hist. 12, 13. Ad eum épistola concilii Arelaten-
sis, Hist. 8. Ejus epistola ad episcopos hujus synodi, #
8. Cæcilianumi vocât, Hist. 8 ei 9. Minatur Donátistas, ibid.
Causam Cæciliani jíiiíi, ibid. 9. Æliano proconsuli man-
dat judicium de càusa F, licis Aptungitani, 25 et 25; Hist.
6. Iegem severissimam f rt in Donatistas, Hist. 10. Eam
revocat, Hist. 10. Comittit Deo judiciuu Donalistarum,

Hist. 10, 11. Basilicam novam Catholicis Constantinionsi-
lyus erigi jubet in locum ejus quam Donatistæ invaserant,
Hist. 11. Eius gesta in negotiö Cæciliani ex Balduino, An-
not. 123, 126, 127, 129, 130.
CoNstANtius episcopus Faventiae. Sedet in concilio l\o-
mano sub Miltiade, 25. - -
Cope, Dathan et AbinoN, Schismaticorum Antesignani,
20. Horum supplicium, 20, 21.
CoRPiANi hæretici. Quid hoc nomine designarit 0ptatus,
mot. 57, p. 74. • - . -
Crescens, forte idem cum Cresto Syracusamo, Adest con-
cilio Arelat I, Hist. 7.
CrescoNius Grammaticus Donatista. Ab Augustino refu-
tatur, Hist. 19. - -
Cnesrus Syracusamus. Vocatus ad synodum Arelatensem
Κ; Constantini, Hist. 6. Forte idem ac Crescens,
10ttt. T. - ...
Chispinus Calamensis Donatista. Ejus acta in eatholicos.
Hist 19. -
Cutzupitae. Ita dicti Donatistæ, 54. not. 77.
CypriaNvs, Episcopus Carthaginensis, 19. Tempus quo
Carthaginenseii, sedem tenuit, Geogr. 30. -
G Cyniacvs Carthaginensis Antistes tempore Gregorii VII,
eogr. 51. -
Cynus, non est recensendus inter episcopos Carthagi-
nenses, Geogr. 50.

l)AphNvs Wasionensis. Adest Conc. Arelal. i, Hist. 7.
DAvid. Non vult in unctum Dei manum millere, 46.
Dei Filius, a Patre distiuclus, 11.
DeognAtAs Carthaginensis episcopus. Ejus ordinatio et
sors, Geogr. 51.
Deo GRÄtias. Usitata pacis formula, 16. Ab episcopis dic-
tum in comilio Cirtensi, Hist. 5.
Deus. Deus unus, 11. Genus Dei est non habere genus,
52. In Deo pyrenuis majestas exundat, 77. Quidquid est
supra homiiies jam quasi Deus est, 57. Juratur per Deum
solum, ibid. De invocatione nominis Dei, 95, 106. Duos
deos in lucentes h;eretici, 11.
I)etiteratus Episcopus Catholicus, dejectus a Donatistis. 48.
DiAcoNi. In tertio sacerdotio constituti, 15, 14; Præf.
5. Miuoribus clericis præerant, annot. 56, p. 19. Diaconus
in presbyterum ordinatus absque manus impositione.
Præf. 4.
DignAtio Quid, 75, not. 21; amot. 20, p. 73.
Dignus. Episcopus partis Majoriui, 22.
Dispungere. Quid sit, unnol. 65, 66, p. 59. -
DoMiNicus Carthag:iieusis antistes, tempore Gregorii
Magni, Geogr. 51.
DonAtiANUs episcopus a Foro Claudii, sedet in concilio
Romauo sul) Miltiade, 25.
DonAtistae. Pars Donali, quid, 57. Primum in Ecclesia
erant ex ea egressi. 105. Schismatis Donatistarum origo et
causæ ex Optato, 17 et 18; Hist. 5. Quo tvmpore schis-
matus hujns initium statuendum, Hist. 4; Amot. 125, Hist.
Coll. 544. Donatistarum auctores fuisse 'Traditionis rvos,
14 et 15. Iidem auctores scliismatis et quomodo, 16 et 17.
Traditionis et schismatis convicti, 27. Reges parvi peudunt,
22. Tamen Constantinum adieruut et ab eo judice pe-
tiere, ibid. Judicia in eos lata, Hist. Coll. 541. Eorum im-
pudentia et protervia, ibid. 542. Appellatio Donatistarum
à synodo Romana,' 24. Increpantur a Conslantino, ibid.
Appellant ad imperatorem a judicio synodi Arelate:)sis,
Hist. 8. Vide ibid. not. 6. Eorum moliíiones in Cæcilia-
num, ibid. 8. E comitatu sese subdueunt, ibid. 9. Turbas
§iüìïíïìÜÄfìèìîãîäsiliëìíîïòóïíåùiiiae iiiv£
dunt, Hist. 10, 11. Lex Constantini adversus l)onatistas,
Hist. 10. Ea ferociores redduntur, ibid. Vexant Catholicos
indulgentia Constantiui abutentes, ibid. 10. Libellum offe-
runt imperatori Constantino, ibid. 10. Donatistarum conci-
lium cohlra iterationem baptismi, ibid. 11, 12. Ab eo ta-
inem dissentiunt Donatistae, ibid. Preces sflerurt Juliaflo
Apostatæ et ab eo libertatem obtinent, ibid. 14, 17, 18,
et mot. 54, 55, p. 40. S;eviunt in Catholicos, 40 et 41. E0-
rum sacrilegia, 42. Episcopos Roiuam mituunt, 32, 55,
Hist. 12 Pauci Romæ Domitislae, ibid. Cath: dram ibi non
hal)ent nec Ecclesiam, 55 et 54. De Iseudo-episco[)orum
Romanorum apud eos successione, annot. 41, p. 51, not.
56, p. 55, not. 64 et seq., p. 54. Toti Afri et per* gini, mot.
75, p. 54. Foras extra eivitatem ex spelunca suos congre-
ganies, ibid. nol. 74. Unde dicti Montenses, 54, ibid. m0t.
77; Hist. 12: amot. 76, 77, p. 54. Campilæ dicti, not. 77,
54. Item Cutzupitæ, ibid. not. 77. Förte Rui tæ, ibid.
Vulla in cos molâ persecutio a Catliolicis , 51. Fugerunt
nuntiata uuitate, ibid. Suis imputare debent quod aspere
in eos faclum, ibid. Novas turbas excitant in Africa, 19§t
annum 408, Hist. 20. Concilium congregaut, ibid. 31, â,

De judiciis in eos latis, Hist. Coll. 348. Leges in eos, ibid.
46, 347, 350. Leges Honorii in Donatistas, Hist. 17, 20,
31. Tlieodosii Junioris, ibid. 22. Eorum status sub Wanda-
lis, ibid. Eorum reliquiæ usque ad Gregorium Magnum,
ibid. Collationem repudiant, Hist. 19. Sæviuut in Catholi-
cos, ibid. Ad unitatem coacti lege Honorii, ibid. 20. A
Marcellino damnati, Hist. Coll. 565. Leges in eos post col-
lalionem, ibid. 565 et 366. Quæ cavillati sint in senten-
tiam. ibid. 366. Eorum pertinacia post collationem, Hist.
21, 22. De eorum schismate, erroribus et criminibus fuse
Albaspinæus. annot. 154 et seq. In quibus convenirent aut
dissentireut a Novatianis, annot. 136; Hist. Coll. 543 et
544. An et quomodo hæretici, annot. p. 120, mot. 68, p. 15.
Quid de Ecclesia sentiant, Mon. 315 et seq. Fatenlur reos
occultos in Ecclesia esse, ibid. An de Trinitate inale seiu-
serint, Hist. 10. Eorum doctrina, ibid. 11. Non rebaptizant
post socios in peccato delectos, annot. p. 151. Eorum dog-
imata et facinora, ibid. et p. 152. An Donatistæ reordina-
rint, annot. p. 140, 141. Male imponunt manus, maledicunt
Deo et rebaptizant, 3 et 7. Repüdiabant fratrum nomen,

4; ibid. not. 28. Consessum et colloquium Catholicorum vi- •

tant, 5; Hist. Coll. 547. Fugiunt pacem, 72. Nomen Dona-
tistarum repudiant, Mom. 296. Eorum furor, 40. Et artes,
annot. 152. Proselytos quærunt in variis regionibus, Hist.
42. At eorum sectâ hæsit in Africa, ibid. Et in paucis Romæ
Montensibus ac in patrimonio Hispanæ mulieris, ibid. Eo-
rum actus, 2 et 5. Altaria Catholicorum radunt, frangunt,
aut removent, 90, 91. Eorum in hac parte sacrilegium,
ibid. Calices item vendunt, 92. Per suosjurant, 45. Radunt
capita sacerdotum in contemptum uuctionis sacerdotalis,
ibid. N illi parcunt, sed omniuin animas evertunt, 46. Exor-
cizaiit fideles, lavant parietes; episcopos, presbyteros et
diaconos honoribus sjoliant, 44, 46 et 47. Impollunt pœ-
nitentiawm innocentibus, 48. Virgines Deo consecratas a
Catholicis, ad pristinum statum remittebant.94, 95. Coactæ
al) iis ut alterám mitellam acciperent, 96. Eripiunt Catho-
licis instrumenta divina, ibid. Iiem velamina, pallas, alia-
que instrumenta doiuinica, ibid. Lavant pallas et parietes
Ecclesiaram salsa aqua, 97. IJonatistarum insipientia et su-
perstitio in lavandis parietibus et palliis Catliolicorum ride-
tur, ibid. Sæviunt in inortuos Catliolicos non permittentes
eorum corpora sepeliri, 97, 98. Comparantur aucupibiis,
98. Superbi se falso sanctos jactitant, 44. Maledicunl Ca-
tholicis in concionibus, 75 et 74. Donatistarum sermo ut
cancer serpit, 75. Fures Christianorum, ibid. Donatistæ
schismatici falsi vates, 2.66. 67. Ædificant ruinosum parie-
tem juxta prophetiam Ezechielis, 67. Qui sint eorum ser-
mones ad neophytos suos, 67, 68, 75. Seductores ostendum-
tur, 67, 68. Peçcatores quorum timendum est oleum et
repu liandum sacrificium, 72. Muscæ morituræ quæ cor-
rumpunt suavitatem unguenti, 105. Eorum pseudo-marty-
res, 61, 63.

DonAtus Catholicus episcopus. Annorum septuaginta de-
Ę et ad poenitentiám detrusus a Felice Idicrensis, 45
et -

DoNAtgs, Filius Nini, Diaconus occisus a Donatistis in
Castello Lemellensi. 41.
DONAtUs Bagaiensis Donatista. Dux et Antesignanus in-
sanae multitudinis, 51. Circumcelliones excitat, 59. Condu-
cit turbam in Macarium, 61.
DoNATus Calainensis. Traditionem confitetur, 14, 15.
DoNATUs Carthaginis, diversus a Casensi, Hist. 9; ibid.
mot. 9; annot. 112. Utrum diversus a Casensi de eo sem-
tenlia Albaspinæi, annot. 156 et seq. Qualis fuerit, Hist. 9
et ibid. not. 9. Circa annum 516 successit Majorino, Geogr.
51. Prædecessor immediatus Parmeniani, ibid. Auctor
schismatis, 25. Ab eo dicti Donatistæ, 58; annot. 156. Hu-
jus sectatóres dicel)antur pars Donati, ibid. Comparatur
principi Tyri, 57. Hujus $uperbia et typhus, 57 et 58. In
sæculo mórtuus Donatus et iiî amore mundanarum littera-
rum, 58, 59. Insurgit adversus potestates, 56. Eleemosy-
nas repudiat, 35 et 59. Causa l)onati judicata in concilio
Romario, 23. Senlentia ibi in eum prolata, 25 et 24; Hist.
5 et 6. Appellat a sententia concilii Romani, 24. Cuius ge-
neris fuerit ista appellatio, ibid. not. 26. Petit ut sibi liceat
reverti in Africami, idque obtinet ea conditione ut Cartha-
giuem non accedat, 25. Carthaginem deinde redit, ibid.
Provocavit ut unitas fieret, 51, 55. Erat adhuc superstes
anno 547 ; Hist. 15. Ad eum scribit pseudo-Sardicensis
;}; ibid. In exsilium relegatur, ibiul. 15. Mors ejus,
ibid. 14. Superest in vivis usque ad annum circiter 335,
Geogr. 51. Hujus convilia in Gregorium, ibid. 12, 15. Hu-
jus scripta, ibid. Errores circa Trinitatem, ibid. 10. Hujus
epistolam refellit S. Auguslinus, ibid. 43. Pseudo-martyr
Ęgustarum, 65, ibid. not. 99. De eo Balduinus, annot.

. DoNATusa Casis-Nigris. Ecclesiam Carthaginensem Caeci-
liano etiamnum diacono turbat, Hist. -4. Cur damnatus in
concilio Romano, annot. 11, etc., p. 128 et p. 25. Petit ut

sibi liceat reverti, ibid. not. 29, 50, p. 24. De eo Baldui-
nus, annot. 109.

DonAtus Masculitanus. Adest Concilio Cirtensi, et vc-
niam criininis traditionis petit, Hist. 5. De eo, 14; timmot.
47, 48, p. 14.

DoNAtus Salaratensis. Adest concilio. Tabarsussitano,
Mon. 203, 206. Damnatur in Bagaitano, ibid. 207.

Dulcitics comes. Executor legum J[ouorii in Donatistas,
Hist. 21 et 22.

E

Eros. De eo observatio Balduini, ammot. 151. *
Ennnics Eboracensis. Adest concilio Arelatensi i,
Hist. 1.
}EcclesiA Catholica. Cur sic dicta, mot. 5, p. 29, not. 12,
p. 50. Quid significet nomen Ecclesi;e Catholicæ, not. p.
'150. Coiistans éx episcopis, presbyteris, diaconis et fide-
lium turba, 59, 46: Præf. 5. Monstratur ex Lege, Pro| he-
tis, Evangeliis et Psalmis, Mom. 255. Præter unam calh0-
licam altera non est, 7, 9, 28. Catholicam facit fides et uni-
tas animorum, 11, not. 16, p. 11. Ecclesia catholica Prior
hæresibus, 104. Esse non potest apud hæreticos et schis-
maticos, 28. Argumenta ad eam prol)andam, Hist. Collat.
555, 536. Eam esse ubique dispérsam, ibid. 537; ex suc-
cessione probari, ibid. 538. An perire possit, ibid. 559. An
duplex Ecclesia, ibid. 539. Ubique diffusa, 28, 29; £f
5;' Mon. 234, 255, 502. Per totum orbem, 29, 50, 59, 54.
Permixtos hal)et i)onos et malos in terra, Mon. 255. 256,
516, 517 ; Hist. Coll. 539, 560, 561. Non perit malorum
communione, Mon. 255, 256. De impçrio Romato per to-
tum orbem capul tulit, annot. 27. p. 54. Est in l\evublica,
non Respublicâ in Ecclesia, 86; ibid. not. 40, 41. Quo seusu
sit in Républica, amnot. p. 131, not. 40, 41, p. 56; Hist.
Coll. 557, 558. Successió episco] orum Ecclesiæ catholicæ
argumentum, annot. p. 118, 119, 120. Ejus dotes, 9, 5t,
ibid. not. 14. Ecclesi:£ dotes ita sibi conuexæ ut separari
non possint, 56. In Ecclesia spiritus, qui ubi vult spirat,
ibid. Communio et unio Ecclésiarum, 95. Pacem retinet et
uuitatem, 55, 56. Cujus sanctitas de Sacrameutis colligi-
tur, 28. Qui sunt de I arte alicujus non possunt esse de
Ecc!esia çatholica, 58. Ecclesiam non esse apud recentio-
res hæreticos, iis,iem argumentis probari ac contra Dona-
tistas, annot. p. 118. Ecclesia aedificium est,£7. Comparata
aedificio, schisima ruinoso parieti, annot. 15, p. 2. Ecclesia
mons Sion, 54. Utrum per mundum intelligatur Ecclesia,
Mon. 236. Ecclesia Paradisus merito dicitur, et quare, 59.
Hortus conclusus, fons signatus, ibid. Sponsa. ibid. Non
solum commemorandae sünt ejus dotes, sed et de sanctis
ejus membris. agendum, quæ sita sunt in sacrameutus et
nominibus Trinitatis, 58; ibid. not. 15; et fides credenjum
ac professio, 58. Quomodo defendi debeat. Hist. Coll. 541.
Donatistæ hanc periisse, et in sua parte tantum remansisse
jactabant, Hist. 1 1. Petilianus Ecclesiam vitiis privatorum
•riisse aflirmat, Mon. 299. Catholica vindicatur a calumnia
Κύ, qiiod crudeliter egisset in Donatistas, 59.
Oblatio pro Ecclesia orbe diffusa, ibid. - - -
Ecclesi r ljaerolicorum. Has ut mon necessarias rejicit
Christus, amot. 86, 87, p. 9. - - -
Ecclesix Templum. Qui sedendi in Ecclesia I otestatem
habeant, 75, ibid. not. 18. - -
EccleSi *: ornamenta et vasa pretiosa. De iis fuse Baldui-
nus, annot. 125, 126. - -
ElAmitae. Dicuntur Chori-Castrorum, 55; ibid. not. 52;
annot. 52, p. 55. - - -
Electió.'Suffragium populi im electione episcopi , 17.
Eleemosyna. Eleemosynæ imperatorum haud repudian-
dæ, 56.
Evenirus episcopus Cæsariensis Donatista, auctor sen-
tentiæ in Maximiaiìum, Hist. 16. Gesta Augustini cum ipso,
Hist. Collat. 366. Post collationem iterum viclus ab Augus-
lino, Hist. 2l. -
Excolpius, pseudo-episcopus Romam missus a Donati-
stis, 52; Hist. 12.
Epictetus Centumcellensis, Adest Concilio Arelatensi 1,
Hist. 7.
Episcopus. Episcopi nomen, honor, officium, ammot. $.
p. 45. Suffragio totiiis populi eligitur, 17. Ordinatnr ab
episcopis vicinis, ibid. An necessario primas a primate,
ibid. not. 1; annot. 7, etc., p. 18. Episcopi in primo sacrr-
dotio constituti, eorumque supra presbyteros vrs;*r*, Prrrf.
3. Episcopalem ordinationem manuum inpositione perfici,
Praef. 4. Episcopi apices et principes omnium, 14. Vide,
not. 46. Episcopi sunt iudices in Ecclesia, f05, 106, amor.
52, p. 106. J)eo debent famulari, 57. Prædicatio verbi Dei,
munus episcoporum proprium, 105, 106; Praef. 4. Eorum
erat tantum concionari, baptizare, etc. Hist. t ■: anna;.
30, p. 108. Actus episcopalis manuuin impositio, 106. Fji-
scopum civem urbis, iiom peregrinum ésse convenit, 5*
Episcopi$lejecti sine causa, 44. Inter pœnitentiæ tormenta
servati, ibid. Pœnitentia ad laicorum conditionem episcopi
rediguntur, annot. 59, p. 45. Alia est episcoporum inter
sese communio, alia laicorum cum episcopo et inter se,
106. Collegium episcopale, quid., annot. 57, p. 5. Colle-
giuum episcopale Calholicis et Schismaticis commune non
est, 5. Episcopi Catholici offerunt Donatistis ut episcopatus
relineamt, etianisi victi fuerint, Hist. Coll. 551. `Supèrbia
episcoporum taxatur, 58. Aulicos episcopos reprehendit
Baliuinus, ammot. p. 126, 127.
EpiscopATUs. Multitudo episcopalium sedium in Africa,
Geogr. 27, 28.
Epistol. e Formatæ. Quid, amnot. 55 et seq., p. 52. Qui-
])us episcopi sibi invicem communicant, 52. De iis quid di-
cat Halduinus, ammot. 155, 154.
EvANDRUs Episcopus Ursini. Sedet in concilio Romano
sub Miltiade, 25.
EvANGELiUM. Testamentum voluntatis divinæ, 81, 82.
Judex controversiarum, 82.
EuchARisTiA. Pignus salutis æternæ, tutela fidei, et spes
resurrectionis, 90. Altare sedes corporis et sanguinis Chri-
sti, ibid. Ibi corpus et sanguis I)omiui per certa momenta
habilat, 91. Calices Christi sanguinis portatores, 92. Hn ce-
lebratione mysteriorum offerri dicitur pro una Ecclesia ubi-
que diffusa, 39. Vinum Deo in sacrificium offertur, 62. Eu-
charistiam projicere quam impium, 35 Quam grave cri-
men eam fündere, 42. Canes quibus projecta dominos reos
dente vindice laniaverunt, ibid. Cor|ioris Christi realem in
Eucharistia præsentiam agnoscit 0ptatus, Præf. 5.
EUGENiUs Cartliaginensis. Eius vita et laus, Geogr. 51.
EuNoviiUs episcopus cum Olympio missus Carthaginem,
ut prouuntiaret ul)i esset Catholica, 25. Confirmal synodi
Itomauae judicium, 24; Hist. 5, 6.
„£omus episcopus. I.egatus ad Imperatorem, Mon.
«).
ExcoMMUNicAtio. Non potest fieri nisi in reum accusatum
et convictum, 106.
ExoRcisMUs. Quid operetur, amot. 45, p. 75. Ante bap-
tismum fugat spiritum immtindum cum quo nascuntur om-
mes, 75. Impietas exorcizandi fideles, 44, 45, 7:5 et 82. Qui
fidelem exorcizat et baplizalum, mal dicére Deo recte di-
'j!}'. annol. 25, p. 5. De Exorcismo Balduinus, annot.
52.

[graphic]
[ocr errors]

FAsia. Dux Circumcellionum, 62.
FastidiosUs Arianus. Ejus contra Donatistas testimonium.
MI om. 553.
FAustA. Domus Faustæ in Laterano, ubi habetur conci-
liu m Romanuum, 25; Hist. 5.
Ęs Tuburbitanus. Adest concilio Arelatensi 1,
IIist. 7.
FeliciANUs Muslitanus. 0rdinator Maximiani, Hist. 16.
Damnatus a proconsule, ibid. Ecclesiam nihilominus, ibid.
Receptus a Primianistis, 17. Adest c9ngilio Cabarsussitauo,
Mom. 203. Dammatur in Bagaitano, ibid. 207. Libellus pe-
regrini in illum, Mom. 207.
$elix diaconus Carthaginensis..0b.famosam adversus
Imperatoreim epistolam reus, 17. Vide ibid. not. 92. Eadem,
Hist. 5. De eo, annot. p. 126, et not. 94, p. 17.
Felix episcopus Apiumgitanus vel Auuimnitanus. 0rdi-
nator Cæciliani, 17. Accusatur traditiouis a Donatistis, 18.
Cognitio causæ ejus coram Æliano proconsule, 25, 26. Tra-
ditionis reus non fuisse probatur, Hist. 2. Sentefilia pro-
consulis in gratiam Felicis, Hist. 6. Judicium ab Æliano
latum in ejus gratiam a Catholicis recitatum, Mon. 524. De
purgationé Félicis coram Æliano, quæ refert Balduinus,
immot. 129, 150. De die et anno quio absolutus est ex Al-
baspinæo, annot. 141. De ejus absolutione, annot. 40, 41,
. 25.
p. Felix Episcopus a Floremtia. Sedet in concilio Romano
sub Miltiade, 25.
Felix Idicrensis Episcopus Donatista. Sævit, in Catholi-
cos, 45. De castimonialibus facit matres, ibid. Incestat

virginem, ibid. I)etrudit Donatum catholicum episcopum

ad fio-niténtiam, ibid. -
Felix a Rotario episcopus. Adest concilio Cirtensi, 15.
Felix a tribus Tabernis. Sedet in concilio Romano sub
Miltiade, 25. -
Felix Zabensis episcopus Donatista. Sævit in Catholi-
cos, 41.
FElix pseudo-episcopus Romæ ex parte Donati. Adest
Collationi Carthaginensi, Hist. 12; Hist. Collat. 549.
FidesTUs episcopus partis Majorini, 22. Accusator Cæci-
liani, Hist. 9.
Fides Deo commendat, 1. Praecipua fidei capita, ibid. et
2. Necessaria in suscipieute ad Baptismuiu, annUl. 40, etc.,
p. 85. Fides suscipientis Baptismum concurrit cum Trini-

tate ad regenerationem, 58. De fidei virtute, 87, 88.
FilUMiNus. Suffrag:itor Donati, 23; Hist. 5.
FIRMUs. Maurus. Mauritaniæ tyrannid;m invadit, Hist.
15. Rogatistas vexat, ibid. Hujus mors, ibid.
FloRiANUs a Sinua seu Cesena. Sedet in concilio Romano
sub Miltiade, 25. De eo Balduinus, annot. p. 127, 128.
FLoRUs. ln Numidia sævit in Chrislianos tempore Dio-
cletiani, Hist. 1. -
£;i;viscessis. De eo episcopatu vide, ammot. 40, 41,
etc., p. 41.
FoNs. Ecclesiæ dos, et quo sensu, 37. Hæretici fon-
g- gn habent, quia non habent symbolum catholicum,
Fontis episcopus e parte Donati. Hujus litteræ ad Silva-
num et Cirtensés in gratiam Nundinarii, Hist. 7.
FoRTUNATUs episcopus Cæsariensis. Adest concilio Are-
latensi 1, Hist. 7. -
FoRTUNiUs Carthaginensis antistes tenpore Theodori
pa] æ, Geogr. 51.
H. Ęs Donatista. Ejus Collatio cum sancto Augustino,
tst. 18.
FoRUM-CLAUDII. Urbs episcopalis, 25, not. 97.
. FRATER. 1) : hoc nomine inter Christianos, annot. 12:;.
Nomeu fratris scbismaticis convenit, et quare, 7i. íratres
Sunt quos iisdem visceribus genuituua mäter Ecclesia, ibid.
Fratres omnes sunt quibus spiritalis una nativitas, etsi Ji-
versi sint actus, 58, 59.
Fu£G£STiUs Ruspensis. Locus Optati a Fulgentio citatus,
amnot. 155.

GAllia. Iiúmunis a persecutione sub Constantio, 22. Ju-
dices de Gallia petiti âb Africanis, ibid.
GAUDENTiUs ejiscopus Pisarum.'Sedet in concilio Roma-
no sub Miltiade. 23.
{GAUDENTivs Thamugadensis Donatista. Hujus furor,
IIist. 22.
GENEtiiliUs Carthaginensis. Restituto succedit, Hist. 14.
Ad aunum usque 590 pervenit, Geogr. 51.
GEccRAPHiA. De nostra Africæ Géographia, Præf. 6.
„£govs, episcopus catholicus dejectüs a Donati-
stus, 48.
Gildo Tyrannus. Tyrannidem occupat in Africa ist.
16, 17. Ê mors, ibid. 17. ] , Hist
GRATiA. Perficere est a Deo, 44. Quid de Gratia sensit
9$; Præf. 5. L
RAtiANUs imperator. Lex ejus in Rebaptizam ist.
15; Mon. 203. p. J I. tes, His!
GRATUS Carth3ginensis. Successor Cæciliani ante annum
547, Hist.,15; Geggr, 31; Gratias agit Deo de unitate pro-
curata in Africa, Hist. 14.
GREGOniUs comes. DQmatistas reprimit, 67; Hist. 13. Do-
nati in eum convitia, Hist. 13.
GREGoRugs incerti loci episcopus. Adest concilio Arela-
te; I , £i; - E de D
REG0RIUS Magnus. Ejus de Donatistis epistol; -
534, 535, 556. s. J pistolæ, Mom
GREG0R1Us Portuensis. Adest concilio Arelatensi, Hist.7.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

IMAG0. De imagine Imperatoris, amnot. 45, 44, p. 69. Imaginem Imperatoris in altari ponere sacrilegum, 69, ibid. not. 45. Ę imagine Iinperatoris, quam calumniabantur Donatislæ pouendam in altari a Macario, anuuot., p. 152, 155.

Imperator. Imperatori quantus honor debitus, 56. Super Imperatorem nullus nisi Deus, ibid.

IwpoSitio manuum. Duplex olim, annot. 128. Episcopalis et in pœuilentiam, 19. Iii Baptismio Christi, quæ, 76, 77. Manus impositio confirmatoria, annot. 56, 76. Manuum impositio in episcopis, clericis imponi non del)et, 25. V. ibid. mot. 10. Qui perperain manus iupouunt, eversionis velamen obtendunt, 5; ibid. nol. 22. Mauus impositio eversionis velaimentum in hæreticis, et quo sensu, annol. 18, p. 5. De qua manus impositioiie intelligendum sit decretuum concilii Romaiii, secundum Balduinum, annot. p. 127, 128. Et secuudum Albaspinæum, ibid. 157, 158, 159.

INgeNTius ScRibA, decurio Ziquensium. Teslis in causa Feli-is Aptungilaui, 26, ibid. noi. 49; Hist. 6. Ejus dolus ut Felicem traditionis crimine infamaret, Hist. 2. Epistolam Cæciliani adulterat, ibid. 2 et 5. Eam adulterasse convincitur et fatetur, ibid. 6. Propterea in carcerem conjectus, Hist. 6. Ad comitatum missus, Hist. 6, 9.

INNocENtiUs, Romanus pontifex. De ejus lilteris ad Africanos, Mon. 219.

INvocAtio Nominis Dei. Sanctificat et emundat, 95. Trac£'* ecclesiastici ab ea incipiunt, et per eam fiuiunt, 105,

06

isiwri. An in regno Israel vera fuerint sacrificia, Hist. Coll. 559, 560, 561, Schismaticos fuisse Israelilas, ibid. 261, 362.

J •;;;nit. Flumen-Piscensis Donatista. Sævit in calholicos, 41. JERosoLYMA. De hujus excidio, ammot. 151. Juda. Sacrificiorum Judæ et Israel ac Samaritanorum diseriinem, Hist. Coll. 360, 561, 562. Judaei. De iis dicitur ab Ezech. : Dereliquerunt fontem taqntae, et foderunt sibi lacus delritos, 77. Quomodo id intelligendum, ibid. Judici A Transmarina. Quod episcopi ad judicia transmarima pergere facile non debeant, Moii. 219. JuliANUs Aposlata, imperator. Apostatam se edictis suis fieri testatus est, 40. Favit Donatistis et idololatris, 40, 41 ; gnmol. p. 151. Donatistis libertatem concedit, Hist. 14. Hujus;;scriptum in gratiam Domalislarum, Mom. 201. Mors ejus, 41. JuRAMENTUM. In nomine solius Dei jurandum. 45.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Libellus supplex a Donatistis oblatus Constantimo, 22; ibid. not. 75 et 79, Hist. 5. Liberius Emeritensis. Adest concilio Arelat. i, Hist. 7. LiberatAs. Hominis est bonum velle, et in eo quod bene voluerit currere. 43, 44. LiMAtENsis civitas. V. not. 55, p. 14. Lotio pedum. Figura Baptismi, 82. LuciANUs, episcopus Carthaginensis, 10. Prædecessor Mensurii. Geogr. 50. LvciANUs, episcopus partis Majorini, 22. Accusator Cæciliani. Hist. 9. LvciANUs, pseudo-episcopus Romanus ex parte Donati, Præf. 1; Hist. 12. Luciferuani. De Luciferianis, Hist. Coll. 355. LucillA. Foemina factiosa, 16. Correpta ab archidiacono Caeciliano quod os martyris nondum vindicati lil)aret ante spiritalem cibum, ibid. A communione se sejungit, 17, 18. Suffragatur ordinationi Majorini qui domesticus ejus fuerat, 19. Eadem, Hist. 5 et 4. De ea Balduinus, annot. 126. Et Albaspinæus, ibid. 154.

. M MAcARius. Missus in Africam ad eleemosynas elargiendas unitatem procurat, 51; ibid. not. 4, 55, 59; Hist. 15. Falso 8£cusatus quod imaginem afferret quam in altari poneret, 09. Imputati ei non άebent quae aspere gesta sunt'pro uni

tate. 42, 80, 51. Windleatur ejus factum multis exemplis a Donatislarum calumuiis, 65 et 64. Persecutio dici non potest id quod fecit, 64. Populum allocutus est et commuuicavit uon ut episcopus, sed ut laicus, 105, Hist. 14. Non debuit a communióne laicorum removeri, quia miuister erat Dei, 106, 107..Etiamsi reus fuisset, accusátore sileute, non potuit excommunicari, ibid. De ejus causa Balduinus, annot. p. 151. De eo et Paulo, ibid. not. 67, p. 7. MAcrobius, Pseudo-episcopus Romanus ex parte Domali ct scriptor, 27; Hist. 12. Quando sederit. Præf. 1. MAjoRiNus, Carthaginensis episcopus partis Donati. 10, 11. Avus Parmeniuni, hoc est, prædecessor Parmeniani intermerlio Domalo, ïò ôïìioì. 99; annot. 98, p. 10. Exiyit a Cæciliano et recessit a catheJra Petri et Cypriani, ibid. el not. §. Schismatis reus, annol. 96, p. 10. Leckor cum Caeciliauus esset diaconus, 19. Domesticus Lucillae, ibid. Adversus Cæcilianum ordinatus a Traditoribus pseudo-episcopus Carthaginensis, 16, 19, Hist. 5, 4; Geogr. 51. l)e te;upore ordinationis hujus, Hist. 4. De liujus ordinaliune All)as, in;t'us. amnot. 154. ¥aledictio. Maledicere Deo quid, 3. „yy^mus, presbyler Domalisla. Accusator Cæciliaui, ist. 9. H ¥ersis, Elosatium episcopus. Adest conc. Arelat. 1, ist. 7. MAncelliNUs comes. Quis et qualis, Hist. Collut. 548, 549. Praeses et judex in Collatione Cartliagimensi, Hist. 20, 21. Ejus sententia, ibid. 21 ; Hist. Collat. 565. In euiu Donaustarum calumniæ, Hist. 21. Mors ejus, ibid. 21. MARcellus Memorialis. Auctor l)reviarii actorum Collationis Cartli., Mom. 250. Ejus Praefatio, ibid. MARciANUs unus ex episcopis qui concilio Carthaginensi contra Cæcilianum interfuerunt. Ejus sententia, Mon. 176. MAncioN, hæreticus. Ex episcopô apostala factus inducebat duos Deos et duos Chrisios, ft et'74, et not. 56. Hujus hæresis et nomen in Africa notâ non eraiit 0ptati tempore, 8. De eo observatio Balduini, annot. 152, 155. . MAncUlUs, Donatista. Pseudomartyr Donatisuarum, 65; ibid. mol. 99. MARiNUs, episcopus aquarum Tibilitanarum, t %. Negat se tradidisse in concilio Cirleusi, Hist. 13. TraJiuonem confitetur , 15. MARiNUs, Arelatensis episcopus. Sedet judex in causa (:eciliani Romæ, 25; Hist. 5. Concilio Arelatensi adfuit, £;; 7. Concilii præses, ibid. 7. De eo Balduinus, amulat. MAntiAlis, Pertusensis. Adest concilio Cabarsussitano, MQn. 206. Damnatus in Bagaitano, ibid. 207. MARTiANUs Sullectinus. Adest cóncilio Cabarsussiuano, Mom. 205, 206. Damnatur in Bagaitano, ibid. 207. MARtyres. Viudicatus martyr quid, annot. 87, 88, p. 17. 0s martyris lil)are, not. $ p. 16. Qui non comprehensi sese offerunt, pro martyribus háberi non debent, Hist. 2. PseuJomartyres qui seipsos occidebant aut præcipitabant, 61. l'seudoiiiartyres qui non sunt in bello occisi, 64. Siue conf ssione uominis Christi, sed in vindictam præceptorum Dei, 65. Qui uon amant pacem, ibid. De p$eu Joumartyribus Donatistarum, Hist. Coll. 565. Canon adversus pseudomartyres. Mom. 202. MAscula, Numidiæ urbs. V. not. 48, p. 14. MAtERNUs Agrippinensis episcopus. Romæ sedet judex in causa Cæciliarii, 25; Hist. g' MAteRNUs, Coloniensis. Adest conc. Arelal. i, Hist. 7. MAURIciUs, imperator. Ejus rescripla contra Douatistas, Hist. 22. MAURiTANI ae Tingitana et Caesariensis, Geogr. 36. Sitifensis quando provinciam peculiarem cóustituit, ibid. 54. Harum descriptio et limites, ibid. 26 et 27. MAURUS, Utigensis. Ob episcopatum emptum excommunicatus, Hist. 2. MAx£NTiUs. Indulgentiam mittit Christianis, 17, ibid. mot. 98. Ab eo libertas Christianis in Africa restituta, et quando, Hist. 4. De eo et ejus indulgentia in Africam missa Balduinus, unnot. 125. Iu eum famosus libellus, 16 et 17. MAxiMiANistae. Maximianistarum origo, Hist. 15. Concilia Carthaginense et Cabarsussitanum iu eoru.u gratiam, ibid. 15 et 16; Mon. 203. Damnati in Bagaitano, ibid. 16. Multi ad Primianistas redeunt, ibid. Acta Primianistarum in Maximianistas inquirunt Catholici, Hist. 15; Mon. 215. Maximianistarum causa in Donalistas allegatâ, Mon. 2t*, 25j. De Maximianistis errorem cujusdam reprehendut Balduinus, amnot. 150, 131. De eis, Hist. Coll. 546. MAxiMiANUs, diaconus excommunicatus a Primiano, Hist. 15; Mon. 205. 0rdinatus post concilium Cabarsussitanum episcopus Carthaginensis, Hist. 16. Damnatus in Bagaitano concilio, ibid.; Mon. 207. Et de sede expulsus, Hist. 16. MAxiMiANUs, Bagaiensis episcopus. Ex Distiatistarum schismate ad Ecclesiam conversus episcopatu cedit. Mot. 212, ubi ride notam.

« PoprzedniaDalej »