Obrazy na stronie
PDF

Justa crudi funeris solvere, 200 et adn. 6.

Justitia fons materque virtútum, 55. Laudatur, ibid. Ju-
stitiae est inmortalitas :merces, 94. Hane justitiaii, Cliristus
docuit, 55. Justitia compreheudi non potest sine magiste-
rio divinæ sa| ientiæ, } Vera justitia ab Ethnicis stultitia
appellata, 56. De justitia pliilosòphi nihil certi prodidere,
50 et adn. 2. Philosophi et so, hisiae justitiam in eloquentiæ
viribus manere existinal)ant, 51 el adn. 5. Perstriuguntur,
53 et adn. 10. Ab eis duæ assertae fucrunt juslitiæ, una ci-
vilis, altera naturalis, 51. Qui has prodiderit, ibid., adm. 5.
Justitia naturalis apud i| sos quæ, 52 et adn. 7 et 8, 51 et
adn. 5. Stultitia dicta, ibid. Juslitia civilis quæ, ibid. Sa-
pientia dicta, sed injusta, ibid. Rem non valuere Ethmici
tr;insferre, sed nomina, 35 et adn. 9. Injustitiae niagis stul-
titia, justitiæ sapientia convenit, 55. Juslitiam qui sequi-
tur, necesse est ut probetur, 107. Justitiæ perfectio quæ
falso putetur, et quæ sit. 36. -

Justus quis sit, 54. Qui non est justus, nec sapiens est,
54. Cum vivit in hoc mundo, semper in tribulatióne, sem-
per in pœna est. 140.

[ocr errors]

Lectio nona in Cursu nocturno quæ olim erat, 99, adn.
1. Dicebatur aliquando al» episcopó. Ibidem.
Leges legibus impugnare per cloqueiiuam injusti;iæ fa-
ventem, 54. Legum circumscriptionibus agere contra jus-
titiam, est omni violeulia deterius, quia illud quod vi eri-
pitur, non numquam repeti potest, quod legum circum-
scriptionibus, nou potest, 57. Legum humanarum iniqua im-
punitate decepti, justitiam veram uon noscuut. 48 et i9,
adn. 54.
Lex Julia de Adulteriis, concubinas ac meretrices per-
mittens periniqua. 47, adn. 55.
I.ex index vóluntatis Dei est, 7. Non spernenda, sed ve-
neranda, 24. Legis sacrae nomei non tam Moysis Peutateu-
cho, quam cælefis libris Weleris Testamenti et Novi etiam
tributum. 91, adn. 1; 141 ct adn. 5; 282 et adn. 5. Apud
Judæos Vetus Testanientum. 164 et adn. 6.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Nativitas apud ethnicos per duo lecim signa Zodiaci per-
agi solita, 262. Auctor eam a profana observatione in sa-
cram traducit. 265 et seqq.
Natura pro rebus creätis, 165. Er natura est tempus,
ibid. Naturae thesaurus qui, 151 et adn. 29. Naturæ secre-
tum, 155 et adn. 59. Naturam creare extra maturum, 154
et adn. 42. Natura ex nihilo facta. 165.
Naturas cœli. 203 et adm. 4.
Nemo dat quod non habet. 8.
Ninive Ecclesiæ imagin- m præfert. 209.
Neophyti flores dicti, 124 et adn. 26. Ecclesiæ flores cla-
rissimii, 270. Wiles novellæ, 256 el adn. 4. Iiifautes cur nun-
cupati, 230 adm. 5.
Neoplivtis in 0ccidente lac dabatur, 244, adn. 7; 239,
adn. 5. Hinc dicti lactentes, 244. Alb s vestes iuduebant,
242, adn. 5. Post haptisma Eucharistiam statim sumebant.
241, adm. 4; 244, adn. 7.
Noe patientia. 67.
Nomen mutare rebus intactis, vitiaque virtutum nomine
infamare. 53.
Nox clarissima in pervigilio paschalis. 280, adn. 5.
Numerositas. 216.
Nummi si erogentur, pecunia sunt, si serventur, simu-
lacra, 86 Cur, ibid., adn. 11.
Nunc fueramt. 21 et adn. 17, 86 et adn. 14.
Nundinari pro diffamari. 228 et adn. 14.
Nuptiæ secúndæ et plures dissuadentur. 155.
Nuptiæ secundæ cuit dicrae res prope sanae. §7. adn.
19. Apud antiquos Patres secundæ et plures nuptiae rale
audierunt, cix. Eas tamen per se malas et illicitas non ha-
bnerunt, cxi. Cur eas redárguerint, cxii. Fthnicis quoque

[ocr errors][merged small]

Observatio voluntatis Dei est fideliter viventibus neces-
saria, 108. Observatio dierum reprehensa 121.
Obsoletatus sordibus. 201 et adn. 11.
Obstetrix. De obstetrice, quæ virginem invenit Mariam,
fabula, 171, adn. 17. Unde originem habuerit, et qui eam
tralidérit, quique eam uti apocrypham exploserint, ibid.
Obumbrat terrore 73
Oceanus impermeabilis. 206, adn. 6.
Oculi vineæ. 255 et adn. 11.
Oculorum lenocinio mundus infelix est, 75. 0culi pulchri-
tudinis procuratores et gubernatores. 97.
Omnifariæ. 41.
Onan. ex lxx Aunam dictus 192, adn. 2. Figura populi
Hebraiei. 194.
Opificium Domini pro creatione mundi. 207.
Orbis pro imperio Romano. 55 et adn. 1t.
Ordinábiliter. 265.
0rdinationes sacræ in privilegio paschatis habitæ S.
nouis quoque ætate. 276, adn. 4. -
Origiiale peccatum , 63, 95, 105 et adn. 22. Ejus effec-
tus. 94. Vid. Peccatum orig.
Ottius Jo. Henricus notatür. 124, adn. 25; 195, adn. 52.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Palpantibus verbis. 53. -
Paradisus pro Ecciesia. 292, cur, ibid., adn. 5.
Parentalia, V. Prandia. -
Parricida pro fratris interfectore. 66 et adn. 17. Pro in-
terfectore filii. 67. Parricidium eodem sensu, ibid. Pur-
ricidales filii, qui se occidunt. 75. Parricidali gladio ju-
gulare, de intentata occisione Susannæ. 27.
Partibus pro per partes, 7.
Pascha afini Ecclesiastici initium. 269, adn. 2. Anni pa-,
rens animique progenies. 272, 375, 275. Paschali tempore
seu in paschatis pervigilio sacrorum iministrorum ordina-
tiones Zenonis quoque tempore liabitæ. 276, adn. 4; ritus
quidam præcinuus Veronensis Ecclesiæ die Paschalis.
269, adn. 1. Pascha legitimum Judæi celel)rare non pos-
sunt sublato teiuplo. 288 et adn. 2; 289, 290, 291, 294,
295.
Passibilitate. 75.
Pater manente suo integro statu totum se reciprocavit
in Filium. 146 et adn. 9, alium se genuit ex se, ex innas-
cibili scilicet sua substantia. 150. Filium ante omnia s;e-
cula in profundo suæ sacræ mentis, arcano insuspicabili,
amplexiis est. 1 i8. In filio exsultat cum Spiritus sancti
plenitudine, una originali coæternitate retinens. 146 et
adn. 10, quodcumque dictum est a Patre, et dici potest,
quia Verbum Filius est, sine Filio non est. 143.
Patientiæ laudes et effectus. 63 et seqq. 66 et seq.
Pausa. Sine Pausa. 79.
Peccatuum originale. 65, 95, 105, 107, adn. 38. Ejus
effectus. 94. Per baptismum diluilur. 107 et adn. 58.
Pecuina caro. 137, adn. 58.
Pecus pro fetu, 79. Pecus pecoris quatenus distinctum a
pecus pecudis. 294, adn. 4.
Pedalura. 116 et adn. 25.
Peraequatio. 69.
Peregrina luxuria. 47. V. Profana.
Perfidia pro hæretica fidei formula. 114, adn. 43.
Peritius agere. 55.
Persccutiones quæ a Zenone indicentur. 234, adn. 20.
Earum quæ iv sæculo evenere descriptio, lx. -
„£;iia. Eae persona hominis, quem assumpserat. 140 et
adn. 71.

Petavii censura in S. Zenonis aliquot formulas de
æterna Filii Dei generatione, lxxvii, refellitur, lxxx et
seqq.
Petri nomen Christus imposuit Simoni, super quem
aedificavit Ecclesiam. 105. Inde felix. 188.
Ph. pro P. 509, 516, adn. 30. '
Pharao typus diaboli. 281.
Philastrii Sancti locus restituitur atque illustratur, xliv
et xlw.
Philosophi cor suum, ultra quam licitum est, argumen-
tis insoleiìtibus extulerunt. 70, apud SS. Paurés cür male
audiere, ibid., adn. 2; 205, adn. 2. de anima varia sense-

runt, 127 et adn. 11. Animæ immortalitatem loruere,
ibid.
Philosophia abiitehantur Ariani. 70, adn. 2 et 3; 141,
adn. 1; 504. Philosophicam ratiocinationem in rebus fidei
cur S. Zeuo repudiarit, c.
Phœnix resiirrectionis symbolum. 133. De ea plura vide
ibid., udn. 49.
Photiniani, qui asserebant Christum ab utero Virginis
Άse principium, impugnanlur, l. 158, adn. 5; 165,
adm. 5.
Pietatis semina eleemosynæ. 35, adn. 18, pia semina. 88.
Pisana Ecclesia S. Zen6nem colit, cxlvi.
Pistoriensis Ecclesia S. Zenonem Patronum habet, ejus-
que nomine calhedralis Deo dicata, cxlv.
Plato sapientissimus. 126 et adn. Ejus sententia de ani-
mae immortalitate laudata, ibid.
Plenitudo mundi. 173.
Plenus. Ad Plemim nullam partem tenentes. 222.
Plumbatarum. 245.
Pœnitentia ante baptisma imposita, 254, adn. 5.
Poenitentes quo die reconciliabanlur. 277, adn. 5.
Populoso fructu. 136. Populosis ulceribus. 190 et adn. 18
Postfuturi pro posteris, 286, adn. 4.
Potamius épiséopus catholicus duorum sermonum auc-
tor. 510.
Potentia Dei quæ sit et quanta. 154 et seqq. et adn. 41.
Praecomat. 100, adn. 8.
Prædestinatæ Virginis. 169.
Prædita pro praelata. 22 et adn. 18.
Prærogata. 254, adn. 19.
Praeporto. 67.
Præsentaria mors. 284.
Praestutor. 255.
„£gs;iteras mater, pro, meliori in statu eras.
adn. 6.
Praesumo pro anticipate sumo. 10, adn. 54. Pro certo
scio. 20, adn. 7.
Præsumpta fides. 14. Præsumptor. 67 et adn. 25.
Prandia `mortuorum cadaveribus sacrificata. 46, 121,
adn. 17.
Preces surdis alleqare. 118.
Principaliter. 175, 249, 265.
Principium rerum omnium est solus Deus, 145.
Processiones. 500, udn. 1.
Proculus Sanctus , iv. Episcopus veronensis sub Maxi-
miano floruit , lxvi. Ejus solemnitas cur Venetiis et im
multis Calendariis ac Martyrologiis alio die ab einortuali
peragatur, cxxx. - -
Prodigiosus concubitus. 44. Qui sit, ibid., adn. 20.
Prodiqiosa libido. 66.
Proditria;. 62.
Prodromus. 167 et adn. 29.
Profuna libido pro peregrina, seu extra legitimum to-
rum quæsita. 48. adn. 34.
Prófami pro Ethnici. 14, 62.
Profectus potius quam mortuus. 151, adn. 27.
Prolitare. 213, adn. 12
Promeruit Deum. 11.
Promonere aliquid pro opponere, 37.
Propositum prò voto virginitatis. 51, adn. 82.
Protoplastus. 158 et adn. 62.
Proscriptio industria ab avaris vocata, 57.
Prorectus temporis. 260.
Providentia Dêi in incarnatione. 92, 94.
Provisio pia dicta Verbi incarnatio. 159, adn. 12.
Psalmi non tantum canebantur, sed etiam aliqnando l^-
gebantur. 117, adn. 3; 231 et adn. 5.
Publicana fides. 14. Publicanæ mulieres. 125 et adn. 22.
Dudicitia honorabilis etiam hostibus, id est Genuihtis.
39 et adn 5. Pudicitiæ laudes et effectus. 59, 30 et seqq.,
49, 50. Pudicitia apud Gentes nec fructuosa, nec vera, 40.
Cur., ibid. adn. 7. -
Purgationes mulierum parientium sunt tarditate pericu-

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

184 et

Reddere pro dare. 23, adn. 23.

Redintegro. 28,

Reflabilis tori. 93, adn. 24.

Regum nomen pro imperatoribus. 12, adn. 38, 26.
Regum imaginis violator capitales pœnas luebat. 35Têt
adm. 40.

Regnorum libri pro libris Regum. 58, adn. 28.

Religiositas. 212.

Remiissa peccatorum, 157, adn. 57; 277, adn. 7.

Remumero active. 97. Remumeror passive. 5ö.

Repigrare cursus. 135 et adn. 44.

Replicare libros lectitando. 91.

Repudiatio. 208.

Restitit illis nihil pro reliquum fuit. 296.

Resurrectionis dogaia cur tam crebro a Patribus incul-
catum. 125, adn. 1; hæretici qui eam negaverunt, ibid.
Gentibus ea iinprobal)ilis videbatur, ibid. Resurrectio car-
mis uemonstratur alque suadetur. 155 et seqq. Resurrec-
tioneui negans, vitatim suam condemnat. 125. In resurrec-
tione quæ discretio futura ut justorum; e injustorum. 137.

Retinaculum, 69.

Rhythmus antiquus de S. Zenone, clxix et Coronato
Auctor exc rpsit, clvi. -

Rhythmus de lâudibus Veronæ , V. Anonymus Pipinia-
mus.

Ridiculosa, 14.

Rigor cultus, 87, quid, ibid., adn. 14.

Rorulentus, 500.

Rudis feta, 170 et adn. 12; rudis terra, 66; rudis tunica
114 et adn. 20.

Rufinus interpres novem saltem S. Basilii sermonum,
508, quatuor ex his Zenoni perperam adscripti, proprio
auctori et interpreti restituti, 552 et seqq.

[ocr errors]

Sabellii error impugnatur, 165 et adn. 15.
Sacramenta majórem gratiam conferunt dignioribus,
3; e, adn. 5, hinc diversâ charismata baptizatorum , 270,
tu(lhl. ;).
Sacramenta comtaminare, 125 et adn. 24.
9 $gumentum pro Incarnatione, 28 et adn. 54, 92, adn.
» • • • .
Sacrumentum pro mvsterio seu figura mystica, 94, 176,
£; 12; 188, adn. 12; 189, 297, 299, adn. 5 ; 501,
Sacrificium pro Eucharistia, 60 et adn.28 et adn.20; 124 et
adn. 25; cur dictum secretum , lii , sacrificium Christiani
populi mundum, 118. Quale sit, 119. Sacrificium indigne
offerre sacrilegum est, 124. Sacrificium pro defunctorum
animabus oblatum, 153 et adn. 25.
Sacrilicium Gentium detestal)ile, 118. Cur dictum publi-
Cum, liit.
Sacrificium Judæorum improbatum, 118. ln solo Hiero-
Solymitano templo fieri poteral, 288, adm. 2.
Samuel sacerdos dictus. 150 el adn. 23. Utrum ipsius
anima Saüli apparuerit, 150 et adn. 26. Liber primus ver-
borum Sumuel pro primo Regum, ibid.
Samucluo pia in Ecclesiasticarum clavium usu, 255, adn.
Sanctorum solemnitates in quadragesima minime pera-
gebantur , cxxx. Cur non die emortuali, sed alio cele-
bratæ, ibid.
Sanguinea teneritudo quæ, 155 et adn. 47.
Sapieus est qui est justus, 34.
Sapientia justitiæ conveiiit, 53. Sapienlia quæ habita a
Gentil)us, 52, adn. 5; 51, udn. 7 et 8. In eloquentiæ vi-
ribus constituta. 31. Ejus effectus , 55. Injusta, 52. Stuiti-
tia potius, 55. Nec vera sapientia, 54. '
Saræ status, cum concepit Isaac, 179, 184.
Seala Jacob quid siguificet, 186. Qui angeli ascenden-
tes et descendentes, 190. Scalæ gradus quid demonstrent,
191. Figura crucis dominicæ, ibid.
Scapi scalarum, 191 et adn. 27.
Scholares calumniæ, 70.
Scius, 155.
Scribeudi inslrumentum antiquum calamus et canna ,
187, 191.
Scriptura ab Ethnicis ob abjeetum et impolitum sermo-
nem despiciebatur, 56 et adn. 19. A quibusdam Ethnicis
impugnata, 01, adn. 1; -
Secretarium quid, 112, adn. 16.

Secretum pro æterna Filii Dei generatione, 151, adn. 5;

157 et adn. 17; 164 et adn. 11. Secretum maturæ, 155 et
adn. 59.
Secta Dei neglecta, !25 et adn. 25.
Selon tertius Julæ filius figura populi christiani , 193.
Semgusti fides, 11.
Sensibile Dei simulacrum hono, 95 et adn. 12,

Sepulcra a Gentibus in templa conyer et adn.
„S°P empla conyersa, 40 et

Per sepulcra discurrebant, prandia mortuis sacrifica-
bant, 121 et adn. 16, 17 et 18. Sépulcra defodiebantur ava-
ritiae causa, 80 et adn. 11.
Sequela, 251 et adn. 18.
Sequens est, 25 et adn. 37.
Sequestraverat, 214.
Series ei iscoporum ex antiquis monumentis profecta
maximi facienda, Lxvi. -
Sermo, ex Sermonibus antiquorum PP. plura ipsorum
operum compacta, lxxv. -
Serpens dictus, quod sensim serpat, 95.
Sielus. v. Stater. Septuaginta interpretes didrachmuum
pro sielo reddiderunt, 187, adn. 10.
Sicunde, 253.
Silicæ quid sint, 114, adn. 21. Neophytis una cum albis
olim datæ, ibid.
Similantibus, i, 5 et adn. 10.
Simplices meliores nimis astulis, 6.
Soporatus, 107. -
Specialiter, 69 et adn. 39.
Spectaculorum loca infamia, 195. V. Comœdiæ.
Spei latis, 19. Ita videtur esse connexa fidei et charitati
ut sint aliis aliae necessariæ, ibid.
Spiritaliter, 281, 282.
Spiritus adversus carnis delicias pugna, 97.
Spiritus sancti processio , -146, adn. 10. Habens unam
substantiam, virtutem, deitátem, majestatem, voluntatem-
que Patris et Filii, 186. Spiritus sancti divinitatem impu-
gnantes refelluntur, 17, adn. 52, L. Qui fuerint hi hære-
lici, li. - * ; - .
Sputamentis pinguibus, 97 et adn. 52.
Slater sive siclus quatuor denariis constabat, 187 , adn.
10. Cur dictus duo deiarii a S. Zenone, didrachma aureum
a Sedullio, ibid. +
Statio quid, 275, adn. 1. In quibus Veronensibus eccle-
siis stationes paschali tempore habebantur, ibid. '
S. Stephani ecclesia V • ronensis, 261, adn. 1. Ad mar-
tyres nuncupata, quod, ibid., xl. Martyrum exuviæ requies-
cant; et de his testimionia, ibid. -
Stephanus presbyter et cantor ecclesiæ Veronensis, ane-
tor Carpsi, quò sæculo vixerit, cxxxii. V. Carpsi. '
Stibium. In suibio fletus includere, 56 et adn. 15.
Stola immortalilalis, 140. ' -
Subdititiæ personæ, 125 et adn. 21.
Subire juq6, 69 et adn. 54.
Sublimitas, 75. Sublimo, 182.
Succidaneum piguus, 174 et adn. 5.
Succincta spes futurorum, 152.
Suggestus pro narratione, 49, adn. 40.
Superbia philoso, horum reprehenditur, 70, 71.
Surculus vineæ, 252, adn. 5. -
„jusme laudes, 80, 203. Ejus historia describitur, 203,
Suspicio pro opinione et scientia tenui, 128 et adn. 15;
M 18, adv. 4. V. Insuspicabilis.
Symbolum. In symbolis pro figurate, 104 et adn. 24.
Symbolum tradebauur cate éliumenis ante baptismum,
quo tempore et quoties, 240, adn. 1.

T
Tabet, 27.
Tabulatis pura materia infertur, 232et adn. 9. ,
Tabulæ testamentorum ligneæ, 189, adn. 14.
Tarvisinæ Ecclesiæ cultus erga S. Zenonem, cl.
Tatiami tes:imonium de æterna Filii Dei generatione
vindicatum, xciii.
Temperamento conseribunt, 187.
Tempus quod volvitur semper, in momento quid afferat,
dnbium est, 80. • , - - -
Tenacitas, 37. Tenaciter, 96.
Teneritudo, 287.
Tentatioiiibus christianus perducitur ad coronam, 234.
Testamenta veteris et novæ legis siguificata per scalam
Jacob, 186. Per gladium ex utraque parte acútum, ibid.
Per forcipem Isaiæ, ibid. Comparantur cum calamo scribæ,
187. Explieantur per duos denarios in ore piscis a Petró
capti, 187. Per David dictum : Virga tua et baculus tuus,
etc., et per Evangelieum dictum : Omnis scriba, etc., 189.
Comprobantur ex duobus denari s stabulario datis a Sama-
ritatio, ibid I)esignantur ex Moyse et Aaron, 281. Unum
siue altero utile esse non potest, quia veteri sicut novum
præstal fidem, ita novum perhibet testimonium, 187.
Testamenta quomodo inserioebantur, 189, adn. 14.
Tenupii nomine non appellabantur ecclesiae Christiano-
rum, sed idolorum æd, s et illud Salomonis, 89, adn. 26.
S, Aubrosius primus templi nomine donavit ecclesias, non
lIilarius, 39, adn. 26. Christianorum ecclesiæ dictæ arces
09. Loca orätionis, ibid. et adn. 5. Conventicula seu sacræ,
conciliabula, 110, adn. 6. Ideo antiqui PP. cum negabant
Christianis ésse templa, non negabant esse certa orationis
loca, 110, adn. 6. W. Ecclesiæ.
Tem, lum Dei est populus fidelis, ui et adn. 7. Hoc tem-
plum describitur, iii et seqq.
Templa sive fáma Gentiles adibant S. Zenonis tempore,
1u1, 58, 59, 120. V. Fama. Templorum jura, id est reditus,
sublata per imperatores christianos, 120 , adn. 15. Tem-
la quædam iu præliis constituta, erant in jure privatorum,
ibid. Id juris ne quis sibi eriperet, quotidie litigabant, 121.
In templa Gentilës sepulcra converierunt, 46 et adn. 51.
Terra num aqua portetur, an a |ua terrae gremio conti-
neatur, magna érat quæstio, 206, adn. 6.
Tertulliani loca de generatione æterna Verbi explicata,
xciv.
Tessera regalis primæ tubæ, 137 et adn. 54.
Thamaris historia, 195. Fuit figura Ecclesiæ, 195. Acce-
pit monile, annulum, virgam a Juda, 195. Quid illa tria de-
signent, 197. -
Thecla Sancta. Mira ex antiquis ejusdem actis descri-
buntur, 76 et 77. I)e iisdem aclis judicium. 76, adn. 15.
Theophili Antiocheni locus de generatione Verbi expli-
CaluS. XCIV.
Thesaurus naturæ quid. 151 et adn. 29.
Timiditas. 68.
'Tiiuores duo, Dei alter, naturæ alter, 74. Timor Dei
discitur et docetur, ibid. In Dei amore consistit, Tö. Ejus
effectus, ibid. Timoris Dei exempla, 76 et 77. Beatos efli-
cit, 78. Cujus proprietatis sit, ibid. Ubi non devotionis, sed
mecessitatis est, quod timetur, nullus heic beatitudinis lo-
cus est. 75.
Torcular antiquorum quid erat. 255, adn. 12 et 15.
Tota pro omnia, 151 et adn. 30; totis armis. 199.
Totum pro omnia, 29, 45 et adn. 25, 66, 69, 75, 78, 94,
175 et adn. 10.
Tractabilis. 97.
Tractatus dicti episcoporum sermones. 5.
Tractatus fidei apud áuctorem qui, 8, adn. 26. Formulæ
fidei dictæ tractatus, 8. Tractatus fidem, quam adstruit,
destruit, ibid. Aliud est fides, aliud est tractatus, 15.
Tractatus multi Arianorum notati. xcviii, 8.
Transducitur fides pro recipitur, 14.
Transversum. Ex Transverso. 189.
Tridentinæ diœcesis cultus erga S. Zenonem. cxlix.
q» Trinitatis figura in tribus pueris apud Danielem. 297,
9

Trinus. 146.
Tripondes. 268, adn. 10.
Tristitudo. 217, 255, 269.
Triviali stipi subjecti. 80 et adn. 7.
Triumphali sernione. 109.
Turbulentare. 65.

Unigeniti pro una geniti. 250.

Usualis ler. 215.

Usura. V. Femus.

Utilitate pro usu vel vóluptate. 45, udn. 24; 125,
adm. 21.

Uxorum plurium ductor Romanis legibus notabatur
infamia ac puniebatur, 47, adn. 55. Uxoribus quod
non Jicet, non licet nec maritis in rebus voluptuosis.

48, §
Vacuasti. 28.
Vanitas feminarum descripta. 44, 45, 86, 86, 87.
, Vel pro et, 69 et adn. 55.
Ventorum figuræ. 206.
Verbum Divinum ex ore Patris prodivit; et e corde
ejusdem eructatuum cur dicium sit, Lxxxiv. Non est ver-
bum prolatitium, sed substantivum , ibid. Unum est
Verbum quo et divinæ res et creatae dictæ fuerunt.
lxx v vii.
Verecunda nativitas pro veneranda. 181 et adn. 17.
Veritas pura, non sermo fucatus quæritur in Ecclesia
Dei, 31.
Veritate pro re ipsa. 42 et adn. 15, 91, 99, 136.
Verisimile non potest tantam vim habere, quam veritas,
159. Pro exemplo a siimili. Ibid.
Verona per S. Zenonem erroribus purgata ac ad veram
religionem perducta, cxxv. In ea erani tum virgines, quæ
in domibus pudice versabantur, tum virgines, quæ in mo-
nasterio degebant. cxxvii.
Veronensium liberalitas in captivorum redemptione exi-
miis laudibus effertur, 88, 80.

Veronensium priorum antistitum antiqua series expo-
nitur atque defenditur. lxvi.
Veroniensi in Ecclesia olim publice legebantur S. Zeno-
nis sermones, vii, xiii. 99, adn. 1. 147, adn. 1. 192, adm.
1. 199, adn. 1. 240, adn. 1. 246, adn. 1. 248, adn. 1. 250,
adn. 1. 257, adn. 1. 261, adn. 1. 269, adn. 1. 275, adn. 1.
275, adn. 1. 278, adn. 1. 282. adn. 1. 298, adn. 1. 500 adn.
1. Apud Veronensem Ecclesiam quo cultu habitus sil S. Ze-
m0. cxliV.
Veronenses ecclesiæ, in quibus slationes paschali heb-
domada habebantur. 275, adn. 1.
Vestales quanto in honore fuerint apud Gentes, 59, adm.
5. Ad virginitatis professionem vi adigebantur, 40, adn. 7.
Quando desierint. lviii.
Vians tis. 75 et adn. 6. 85.
Vicarii filii, qui in mortuorum locum suscipiuntur, 207
et adn. 12. Vicaria laudis mercede remunerari. 35.
Victimæ sertis ornatæ trahebantur apud Gentes. 212.'
Vicentinæ diœcesis ecclesiæ S. Zenonis nomini dica-
tæ, cl.
Victorini Marii vindiciæ a censura Petavii, ejusque sen-
tentia de divini Verbi generatione. xcvi.
Viduatur. 216.
Viduitas persuadetur. 54 et seqq.
Vineæ cultura accurate descripta, 521 et seqq. Ejus si-
gnificatio. 251, 253, et seqq. 255.
Wini conficiendi apnd véteres ratio, 252. Melius vetera-
scendo redditur. 255. -
Virgilius poeta sapientissimus, 158. Ejusdem versus re :
citanlur. 128, 158.
Virgines christianae Gentibus summæ admirationi fuere,
59 et adn. 5. Virgines suas, etsi non felices, habebant
Gentes, 37 et adn. 25. Virginitas vera et fructuosa dun-
taxat apud Christianos. 40 et adn. 77.
Virginitas persuadetur atque commendatur, 52 et seqq.
0bloquebantur nonnulli adversus eos, qui eam persuadé-
rent. 55 et adm. 2. -
„guitas perpetua B. Mariæ prædicatur. 54, et 169,
m. 5.

[merged small][ocr errors]

S. Zeno unde ortum habuisse videatur, cxxii. E Syria
venit in Italiam, ibid. Quo anno ac die ordinatus fuerit
episcopus Veronensis, lxxii, cxxiii. Sæculo iv floruisse
demonstratur, xliv et seqq., lxv et seqq. Arianis se oppo-
suit, xlvi. Paganis se ol)jêêit, cxxv. Geiites eum conciouan-
tem audiebant, ibid., 30 et adn. 1. Quamplures simul in
paschate baptizabat, cxxv. Veronam ab erroribus purga-
vit, ac ad veram religionem perduxit, cxiii. In dedicatione
novi templi sermonem habuii, 109, adn. 1. Agapes in libi-
dinem et el)rietatem, conversas reprehendit, atque elimi-
navit. 121, adn. 18. Ejus judicio probata, et sanctificata be-
medietione virgo Iudicia, lxvi, cxxvii. Pauper erat, 277,
cxxvii.AuditQres, in quibus files ac pietas manebat, com-
mendat, 84. Veronensium liberalitatem in captivorum re-
demptione praestitam eximiis laudibus effert, 88. Miraculis
celeber, cxxviii. Quo anno circiter ac die obierit, cxxux.
Cur alio die ab emortuali variis in locis ejus natalis cele-
bretur, cxxix. Ejus ætas certis finil)us statuitur, lxxi. S.
Zenonem floruisse Gallieno imperanle fabulam esse de-
monstratur , lxx. W. Coronatus. Martyrne obierit, cxxxi.
An Confessor tantum , cxxxiv. Ecclesia antiqua, ubi pri-
mum ejus corpus quiescebat, quæ fuerit, cxi, cxli. Mira-
raculum Athesis ail ejus ecclesiam a S. Gregorio descrip-
tum, cxl, cxcvii. Quo anno contigerit, cxl. Qúo die, cxxix.
Translatio S Zenonis quando peracta, cxl. Ejus transla-
tionis historia , ibid., et clxxii et seqq. Ejus corpus per
aliquod tempus irruplionis Hungarorüim causa in Cathe-
drali depositum fuit, cxlii. Qno anno, ibid. In suam eccle-
siam restituitur, et adhuc religiose servatur, ibid. Reliquiæ
S. Zenonis variis in locis custoditæ, ibid. Cultus S. Zéno-
Jis guam antiquius ac late pervagatus sit, cxlum et seqq.
Nullum aliumi Zenonem episcopnm præter sanctúrn
magnum Patronum agnovit umquam Veronensis Ecclesia.
lxiv.

S. Zenonis sermones antiquis codicibns, multisque testi-
bus, et Veronensis Ecclesiæ antiqua traditione vindican-
tur, Lxi et seqq. Ejusdem tractatus quidam olim in Ecclesia
Veronensi I ulilicis in officiis legebantur, vii. V. Vero-
mensi in Ecclesia. Tractatuum ejus collectio inter omnes
latinorum PP. antiquissima, Lxxv. Quantum utilis antiqnae
disciplinæ cognoscendæ, praecipuisque dogmatibus statuen-
Jis, ibidem.Tractatus cur breves paschali tempore S. Zeno
habuerit, xliii, 258. Non nulli sunt præfationes potius
quam tractatus, ibid. Cur aliqui similes sententias haíeant,
xl, 258, 259. Non fuerunt ab Auctore editi, sed ab aliquo
antiquo am;inuensi, non multum post mortem ejus 'ex
schgdis collecti, xyi, 259. Hi sermones sæculo iv 'scripti
probautur, xliv. Paschalem canonem ab eo editum quiJám
£T produnt, cxxvii. Num scripserit epistola, 5. adn.

. Ejusdem tractatus de fide Geriuauice redditus,' ibidein.
Quidam sermones a Barthio illustrali. V. Barthius. Serl

mones xi. Olim S. Zenoni perperam tributi, suis aucto-
ril)ns restituuntur, 307, xxxvii.

S. Zeno Nicænum dogma adversus Arianam hæresim
quam diserte asseruerit, xlvi et lxxix. Difficilia aliquot
ejusdem teslimonia vindicantur, atque explicantur, lxxx
et se(|q.

g! eno in Virgilii lectione exercitatus, 128, 158. Lac
tanlium imitatus est, xl, lvi. V. Lactantium. Et S. Hila-
rium, xxxix, l.vi. V. S. Hilarium. S. Zenonem auctor incer-
tus imitatus, non nulla ex eodem exscripsit. 205, adn. 1 el 4.

INI)EX ANALYTI(IS

O P E R UM SANCTI OPT ATI.

Omisimus hoc in indice nomina episcoporum et !ocorum de quil)us in Collatione Carthaginensi, quia suos habent pecu.
liares indices. Cætera accurate collegitnus. Hoe signum Praef. Præfationem totius operis indicat. Hist., Historiami Do-
natistarum a nobis adornatam. Geogr., Geographiam nostram. Annot., variorum annotationes, observationes, et notas ad
finem Optati. Hist. Coll., Historiam Collationis Carthaginensis, auctore Balduino. Ubi vero nulla nota præfigitur, seJ
tantum pagina indigatur, ipsum 0ptati textum laudari scias.!(Ad numeros, crassioribus characleribus' in hac iiostra

editione expressos lector revocatur )

AbitiNENsrs MARtynes, Post gloriosam confessionem in
carcerem conjecti, Hist. pag. 2.
II Aygulus de coloNiA LóNDiNENsiUM. Adest cone. Arelat. I,
ist. 7.
AEliANUs proconsul Africæ. Cognoscit de causa Felicis
Aptungitani , 23, etc., ibid. not. 42. Idem est ad quem
scribil Constantinus de evectione episcoporum ad couci-
lium Arelatense, Hist. 7; ubi vide notam 16, p. 5...
AfricA. Africae descriptio, Geogr. 25; Divisio, ibid. 25,
24; Annot. 122, 125. Africæ ubertas, Geogr. 25 et 24. Mul-
titudo incolarum, locorum et episcopatuum, 24, 23. Quando
et a quibus lumen religionis Christianæ acceperit, Hist. 1.
yite ibid. not. 1 et 2. Quam brevi creverit, ibid. et
p. 1 , 2.
Agruppinus Carthaginensis episcopus. Quo tempore flo-
ruerit, Geogr. 50.
AgRoetius Trevirensis. Concil. Arelat. adfuit, Hist. 7.
AlbaspiN.ecs Aurelianensis episcopus. De editione ope-
rum Optati quæ nomen ejus præfert, Præf. 9.
Alfius C£ciliANUs. V. C EgiliANUs.
AltAre. Quid hoc nomine significetur , Annot. p. 121.
Signum veræ Ecclesiae, not. 51, p. 19. fnTìíîïibii§ Üíá
populi et membra Christi portata sunt, 90. Postulatus ibi
gescendit Spiritus sanctus, ibid. Unde a multis pignus sa-
lutis æternè, tutela fidei'et spes resurrectionis accepta,
ibid. Altare sedes Corporis et Sanguinis Christi, ibid. Ibi
Corpus et Sanguis Christi per certa momenta habitat, 91.
Altaria sacrificii incruenti. Annot. 7, 8, p. 90. Eorum in-
signia nomina, Amnot. ibid. Altaria ligneâ , 9l et 92. Alta-
ria lintcaimiuibus in perageudis inysteriis cooperiuntur, 92.
Veneratio altaribus debita, Annot. p. 155. Sacrilegium est
altaria frangere aut removere, 45 et 90. Quantum pericu-
luiu altare contra altare erigere, ibid. 121, 122, 126.
AMbit Ausus Remensi, adest coiic. Arelat. 1, IIist. 7.
AN AstAsius Beneventinus, adest concilio Arelat. 1, ibid.
ANgelUs. Dos Ecclesiæ, 56. Quid, ibid. not. 84; Annot.
84. p. 56. Augeli septem Ecclesiarum ad quos scribit
Joamiies, 56. Aiigelus?quis lustralibus adest,'et apud ip-
sum fit professio fidei, 58, ibid. not. 17.
ANiMae , Sanguine Christi redemptæ vendi non pos-
sunt, 68.
ANNULUs. Annulus quo signatus est Ecclesiæ fons, 9 et
10. Quid sit, Vide í' not. 91 ; Anmot. 90, p. 9.
ANvliNi:s, in Christianos sævit in provincii proconsulari
tempore Diocleliani, Hist. 1.
Appellationes in causis Ecclesiasticis. Vide quid de iis
sentiat Balduinus, p. 114. - - -
Argou, divisas non habent à Petro cathedras, 51, ibid.
m0l. 28.
AQUA, rerum omnium principium, Annot. 24, p. 52. Qno
sensu non facla, ibid.Aqüam non legimus factam, 529, ibid.
not. 21. Plura de Aqua baptismi, 51, 52; Annot. 21, p. 81.
An r, Aræ exstruëtæ super tumulos martyrum, 60, ibid.
mot. 77. Arae martyrum dealbatæ, amnot. 77, 78, p. 60.
Anius, docebatTilium ex nullis substantiis facium esse,
75. Hujiis docurina in concilio Nicæno a 518 episcopis
damnata, ibid. . ,* -
Aswopaeis, Dæmon â Sara puella fugatus a Tobia, ôå,

[merged small][ocr errors][merged small]

l3ALDUiNus (Franciscus) aceusatur à Beza, Hist. Coll.
341. Ejus paupertas, ibid. Ejus studia et professio, ibid.
542. Ejus de edendo Oplato concilium, aiunol. p. 111 et
124. £{uon* .operum Optati ab eo publici juris factæ,
Præf. 4.
BÄllis seu Wallis, oppidum in Numidia, 55, ibid.,
mot. 55.
BALUzius. Acta martyrum et Collatio Carthaginensis ab
ee edita, Præf. 9; Hujus eruditio, ibid.
l3AptisMA. Quando iustitutum a Christo, 85. Aqua Bap-
tisini res Dei est, non Deus,78.Unum l)aptisma est, 79et 80.
Laudes Baptisimi, 80 et 81. lIujus effectus, ibid. et umnot..
8, 9, et p. 80. iioS úú operarius, sed credentis fides et
Trinitas præstat, 81. Baptismi vis sita in nominibus Trini-
tatis, 58. Cui concurrit fides credentium, ibid. Vim suam
non habet a ministro, sed a Deo, ibid. Ubi Triuilas cum fide
concordat, qui natus fuerat sæculo re irascitur spiritualiter
Deo, ibid. Ejus necessitas, Prarf. 5. Per Baptisinum homi-
nibus muri facti sunt ad tutelam, 52. Baptismi cæremoniæ
jam tum tempQre Oplati, annot. p. 121. Exorcismus Baplis-
nio prævius, 6. Unctio quæ fit iii baptismate, ibid. Iii Bap-
tisfiate tria, Trinitas, Credeus et 0perans, 85. Diluviuim
Baptismi figura, 6, 80, et Circumcisio, 6. Baptismatis unio
in Trinitaie, ibid. In Trinitate collatus, ämnot. 50, 51,
. 6. Cliristus piscis est qui iu Baptismate fomlalibus undis
inseritur, 52. Singularis Baptismus, ibid. An fidem susci-
pientis requirat, ut ratus sit secundum Optatum, 6. Vali-
dus eliamsi a malis et ab hæreticis collatus, ibid. Ammot.,
p. 150, 131 et p. 7, mol. 50 et seqq. De Baptismo hæretico-
rum, annot.118,123. Hæreticoruiii Baptismata vaua et falsa,
12, 80, 81, 82, '85. De Baptisino læteticorum W! statu-
tum a syiiodo Arelatensi, Hist. 8. Rebaptizati a Donalistis
resurgeiut sine tunica Tgi;!, 89. De reiteratioue Bap-
tismi, annot. 80 etc., p. 8. In nomine Trinitatis „collatiis
iterari non debet, 6 et 80. Iteratio Baptismi vetita, 58, 51,
52. Iteratio Baplismi ex sacris litteris illicita prol)atur, 51,
52, 81, 82, annot. 155. Iteratio Baptisui contra leges, 6,
T, not. 12, p. 30 et 51, not. 15. Ileratio Baptislui rejicitur
Cánone Cartli., 515. . . .
Baptisms Joáunis, diversum a Baptisino Christi, 84 et 85.
Baptisma Joannis non erat plerum, 85. Qui baplizati fue-
ruììt a Joanne ante instituluiu Baptismi Clirisli, salvi facti

« PoprzedniaDalej »