Obrazy na stronie
PDF

dixit. Ergo subscribentium nomina per ordinem re- A Januarius episcopus partis Donati dixit. Dioecesis mea

cilentur. 112. Honoratus exceptor recitavit. Numidius episcopus Ecclesiæ catholicæ Maxulitanæ. Idem dixit. Praesto sum. Feliæ episcopus (loci suprascripti) dixit. Agnosco illum. Marcellinus V. C. tribunus et notarius dixit. Constat utrumque esse præsentem. 115. Alypius episcopus Ecclesiæ catholicæ dirit. IIlorum etiam duorum qui jam exierunt compares prodeant. Ipsi hoc exegerunt. Wideantur ergo qui præsentes sunt, et qui absentes. Hoc volumus constet. Et alia manu. Recognovi. Et accedente episcopo. 114. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Cujus civitatis est vir venerabilis episcopiis? Adeodatus episcopus dixit. Felix episcopus Zummensis (15), nostræ communionis, qui contra Silvanum agit, male habet. 115. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Probabilis excusatio est. Et adjecit. Alius recitetur. Et recitavit. Marinus episcopus Ecclesiæ Taborensis. Idem dixit. Præsto sum. Victor episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. 116. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Utrorumque præsentiam gesta retinebunt. Item recitavit. Aurelius episcopus Ecclesiæ catholicæ civitalis Magomaziensis (16). Idem diacit. Præsto sum. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius diacit. Alius ejusdem civitatis episcopus veniat a parte diversa. 261 Salustius episcopus partis Donati civitatis suprascriptæ diait. Agnosco illum. Marcellinus vir cla

est. Victor episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. Cum neminem illic habeat, neque ecclesiam, neque aliquem communicantem, frustra mentitur quod sit ejus dioecesis. Januarius episcopus dixit. Communicarunt tibi (f mihi) ante vim tuam? 117. Petilianus episcopus dixit. ln una plebe Januarii collegæ nostri præsentis, in una diœcesi quatuor sunt constituti contra ipsum ; ut numerus scilicet augeretur. M 18.} Alypius episcopus Ecclesiæ catholicæ dirit. Qu:eratur quot annorum episcopus sit.' 119. Petilianus episcopus dixit. Quatuor estis conIra unum. 120. Marcellinus vir clarissimus tribunus et nota

B rius dixit. Hæc ad præsentem omnino non pertinent

actionem. Quæ cœpta sunt perlegantur. Item recitavit. Optatus episcopus plebis Wesceritanæ (18). 1dem dixit. Præsto sum. Fortunatus episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Januarius episcopus plebis Tunusudensis (19). ldem dixit. Præsto sum. Victorianus episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Evangelus (20) episcopus Ecclesiæ Assuritanæ (21). Idem dixit. Præsto sum. Pelilianus episcopus dixit. Noster ibi defunctus est (22) ipse dicat. Item recitavit. Latonius episcopus Ecclesiæ plebis Tenitanæ (25). Idem dixit. Præsto sum. Securus episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Aptus episcopus plebis Tigiensis (24). Idem diacit. Præsto sum. Nec

rissimus tribunus et notarius dixit. Etiam hos constat C habui nec habemus episcopum Donatistam. Primianus sis (26). Idem dixit. Præsto sum, sed adversarium A tatis suprascriptæ 262 dixit.Agnosco illum.Item reci(46) Perdicensis. Antoninns in Itinerario Perdicem memorat inter Zarat et Silifim xxv milliaribus passuum ab ista dissitam. In concilio Carthaginensi anni 405, adest Sylvanus Legatus provinciæ Mauritaniæ Sitifensis, qui non videtur ab isto diversus. (47) Dydritanus. Legendum recte conjicit Baluzius Thusdritanus ; nam nullibi Dydritanæ civitatis in Africa fit mentio, et postea cap. 206. Honoratus episcopus, qui hic dicitur adversarius Navigii episcopi Dgdritani , vocatur Thusdritanus. Oppidi Thusdritani meminit Ptolemaeus, et in Itinerario Antonini inter oppida provinciæ Byzacen:e collocatur. (48) Lepliminensis. 0ppidi provinciæ Byzacenæ, quod ita quoque nominatur in notitia. Ptolemæo et Antonino Leptisminor. Anonymo Ravennensi post Tabulas Peutingerianas Lepte minus. In concilio Carthaginensi sub Cypriano sententiam tuJit Denelrius a Leptiminus. Duplicem quoque Leptim in Africa memorant veteres, minorem et magnam. Ilæc Leptimagnensis dicitur in notitia, estque provinciæ Tripolitanæ. (49) Drusilianensis. Drusiliana nominatur post Ta.tiam provinciæ proconsularis urbem in tabulis Peutingerianis et in anonymo Ravennate. (50) Tisilitanus. Hic diversus a Tibilitano. Nam Domaius hujus episcopus hic ait se non habere adversarium. Et tamen cap. 197, nominatur Simpliplicius Tibilitanus episcòpus Donatista. In concilio' Carthaginensi sub Bonifacio ann. 525, adfuisse legitur Florentius episcopus Tisiliensis. Hunc episcocopatum ad provinciam proconsularem pertinere crediderim. (51) Ticensis, Tices in Getulia memorat anonymus I{avennas. Ticenam urbem appellat Ptolemæus. In notitia Africæ Bizacenæ mentio fit, urbis Ticibus. In synodica Patrum Byzacenorum in concilio Lateranensi sub Martino act. 2, subscriptiones leguntur. Romuli

esse præsentes. Ilem recitavit. Wictor episcopus Ecclesiæ catholicæ I,ibertinensis ( 17). Idem: dixit. Praesto sum. Januarius episcopus loci suprascripti dixit. Agnosco illum. Diœcesis mea est. Victor episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. Neminem illic liabet.

(13) Zummensis. In Numidia. Hujus episcopus Silvaiius primas fuit Numidiæ.

(16) Magomaziensis seu Macomadiensis episcopus Numidiæ, ut patet ex cap. 182, ubi Aurelius ait se preslyterum hahere in urbe Idassensi, quæ oppidum osl Numidi;o. ldem constat ex Antonino et molitia episcoporum Africæ, ubi Macomadiae oppidum reperiuur iii Numidia diversum ab urbe ejusdem nominis in Byzacena. -

(17) Libertinensis. In provincia proconsulari. Januárius episcopus Libertinensis subscribit epistolæ episcoporuim illius provinciæ ad Paulum patriarcham Constántinopolitanum, quæ refertur in concilio Lateraneiisi sub Martino.

(18) Vesceritanæ. Videtur istud oppidum esse Numiliæ quod in notitia episcoporum Africæ dicitur Berceritanus. Conjicit Baluzius hunc 0ptatum eum esse ad quem scripta'est Augustini epistola 190.

(19) Tunusudensis, in veteri codice legitur Tunudensis, at in cap. 201, Victorianus hujus urbis episcopus ex parte Donatislarum, nominatur episëopus Tunusudensis. Apud Plinium lib. v, cap. 4, intér Africana Romanorum oppida recensetur Thunudisense, Ptolemæo Thunusda. Apud Victorem Witensem lib. i , muim. 15, mentio fit Tinusadæ, seu ut in quibusdam codicibus habetur Tunusudæ. Est etiam in tabulis Peutingerianis urbs Thunu. Quidam eam a Timidensi provinciæ proconsularis oppido non distinguunt, sed perperam.

episcopus Carthaginensis dixit. Non illic habemus. 1tem recitavit. Assellicus episcopus Ecclesiæ Tusuritanæ (25). Idem divit. Praesto suin. Aptus episcopus civitalis suprascriptæ diait. Agnosco illum. Item recitavit. Innocentius episcopus Ecclesiæ Germanien

(20) Evangelus. Interfuit conciliis habitis apud Carthaginem ann. 597 et 401. ln codice canonium Ecclesiæ Africanæ can. 23 et 77.

(21) Ecclesiæ Assuritanæ. In'provincia proconsulari. In concilio Carlhaginensi sub Cypriano adfuit Victor ab Assuris. Exstat etiam epistola ejusdem Cypriani Epicteto fratri et plebi apud Assuras consistenti.

(22) Noster ibi defunctus est. PrælexIatus qui subscripsit concilio Cabarsussitano ann. 595, et in Bagaiensi anno sequenti a sede sua dejectus est. Hunc mortuum esse paulo ante quam Augustinus scriberet libros suos contra Epistolam Parmeniani, patet ex libro III extremo. Successorem habuit Rogatum cujus meminit Augustinus lib 111 contra Cresconium, cap. 56, cui postea ad unitatem catholicam converso Circumcelliones manus et linguam præciderunt, ut idem narrat in libro de gestis cum Emerito num. 9.

(23) Tenitanæ. In provincia Byzacena, ut docet notitia episcoporum Africæ. In concilio Carthaginensi sub Cypriano interalios subscripsit Euchratius a Thenis. Thenas seu Thaenas vocant Plinius, Antoninus et Anonymus Ravennas, Ptolemæus Theænas.

(24) Tigiensis vel Tisiensis in Byzacena, ut docet notitia episcoporum Africæ.

(25) Tusuritanæ._ Ex Arzugitana, provincia, ut colligitur ex capite 208, quæ Tripolitanæ provinciæ pars erat, aut saltem ipsi contermina, ut patet ex cap. 49 Codicis canonuim Ecclesiæ Africanæ.

non habeo. Item recitavit. Honoratus episcopus Matharensis (27) Ecclesiæ. Idem dixit. Præsto sum, sed non contra me habeo episcopum. Item recitavit. IIilarusepiscopus Ecclesiæ Bofetanæ (28). Idem dixit. Præsto sum, sed non habeo mecum episcopum. 121. Petilianus episcopus dixit. Noster fuit. Alypius episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. Et nos hoc cupimus ut illum imitemini. Item recitavit. Secundus episcopus Ecclesiæ Ruspitensis (20). Idem dixit. Præsto sum, sed non habeo contra me episcopum. Item recitavit. Donatus episcopus Ecclesiæ Amburensis (50). Idem dixit. Præsto sum. Servatus episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit.Cresconius episcopus Ecclesiæ Tubiniensis (51). Idem dixit. Præsto sum. Protasius episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agiiosco illum. ltem recitavit. Restitutus episcopus plebis Novasinensis (52). Idem dixit. Præsto sum. Felix episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Cresconius episcopus Ecclesiæ Cuiculitanæ (55). Idem dixit. Praesto sum. Habui contra me episcopum : exivit de corpore, Item recitavit. Lucianus episcopns Ecclesiæ Guirensis (54). Idem dixit. Præsto sum , sed alium contra me non habeo. Item recitavit. Tutus episcopus plebis Melzitanæ (55). Idem divit. Præsto sum. Sed alium contra me non habeo. Item recitavit. Donatianus episcopus Ecclesiæ Teleptensis (56) 1dem dixit. Praesto sum. Bellicius episcopus civi

[ocr errors]

(26) Germaniensis. In Numidia , ut docet notitia C

Africæ, diversa a Germanitiana quæ in Byzacena. (27) Matharensis. In Numidia, ut scriptum est in eadem notitia. (28) Bofetanæ. Melius Bosetanæ, in Numidia , cujus mentio fit in actis sancti , Mamimarii et sociorum inter urbes Numidiæ prope Tigisim. (29) I{uspitensis Est episcopus Rusfensis seu I{uspensis in notitia Byzacenæ ; sed Ruspinam a Ruspe distinguit Ptolemæus, et utramque habent tabulæ Peutingerianæ atque anonymus Ravennas : ulraque in Byzacena, (50) Amburensis. In notitia Numidiæ , Amporensis, et sic legendum , nam infra Servatus qui hic ejusdem sedis episcopus dicitur, vocatur Amphorensis, in veteri exempiari. (51) Tubiniensis seu Tubuniensis in Numidia , ut docet notitia , diversus a Tubiensi in Mauritania. Inter episcopos concilii Carthaginensis sub Cypriano est Nemesianus a Tubunis. Apud Tubunus colloquium habuerat Augustinus cum Bonifacio comite, qui tunc cupiebat dimissis rebus omnibus vitam momasticam amplecli. De quo Augustinus epist. 229. (32) Novasisnensis sem Nobasinensis in Numidia , ut docet notitia. (55) Cuiculitanæ. Ibid ex eadem notitia. In concilio Carthaginensi sub Cypriano, adest Pudentianus a Cuiculi. (54) Guirensis. Guira urbs Africæ in tabulis Peutingerianis. Forte legendum Girensis , cujus episcopus Martialis legitur in notitia Numidiæ. (55) Melzitamæ. Melditæ oppidi in Africa meminere Plinius et Ptolomeus : et locatur inter civitates Mediterraneas provinciae proconsularis. (36) Teleptensis. Telepte notissima civitas in Byzacena ; nec ignobilis Donatianus hujus episcopus , qui primas fuit provinciæ, pluribusque conciliis Africanis interfuit. (57) Bladiensis. Baluzius legendum esse censet

[ocr errors]

tavit. Potentius episcopus plebis Bladiensis (57). Idem dixit. Præsto sum. Adeodatus episcopus dixit. Quem ibi nos habemus, oculos dolet, venire non potest. Alupius episcopus Ecclesiæ catholicæ dirit. Utrum hic sit Carthagini ? Item recitavit. Maximianus episcopus plebis Turensis (58). ldem dixit. Præsto sum, sed non contra me habeo episcopum. Adeodatus episcopus diacit. Noster fuit. Item recitavit. Datianus episcopus plebis Legensis (59). Idem dixit. Præsto sum, sed alium conura me non babeo. ltem recitavit. Urbicus episcopus plebis Tebestinæ (40). Idem dixit. Praesto sum. Perseveranlius episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agiiosco illum. Jtem recitavit. Aspidius episcopus plebis Tacaratensis (41). Idem dixit. Præsto sum. Verissimus episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Quatuor sunt in plebe mea , Datianus, Aspidius , Fortunatus et Octavianus. Item recitavit. Terentius episcopus Seleucianensis (42). Idem dixit. Praesto sum. Mescianus episcopus (civitatis suprascriptar) dirit. Agnosco illum. ltem recitavit. Servus Dei episcopus plebis Tubursicuburensis (43). Idem dixit. Praesto sum. Donatus episcopus civitatis suprascriptae dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Dialogus episcopus Zamensis (44). Idem dixit. Præsto sum. Montanus episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. 1 tem recitavit. Urbicosus episcopus plebis Eguilguilitanæ (45). Idem diacit. Præsto sum, sed Calholica est omnis ex vetustate. Item recitavit. Silvanus epi

Badiensis, et adversarium illius Potentii fuisse Pancratium Badiensem , qui nominatur infra cap. 180. Dativus a Badis interfuit concilio Carthaginensi sub Cypriano. Badam in Mauritania Gaditana locat anonymus Ravennas ; quapropter Badiensis sedes potest esse diversa a Vadensi Numidiæ, cujus mentio fit in notitia. (58) Turensis seu Turrensis in Byzacena, ut videre est in nolitia Africæ. (59) Legensis. 1)uplex est in notitia Numidiæ urbs hujus nominis, scilicet n. 78. Legiensis, et 85, Legensis. Pariter hic duo episcopi harum urbium, hoc scilicet in capite Dacianus episcopus Legensis, qui nullum habet adversarium; et cap. 187, Cresconius episcopus Legensis Donatista. (40) Tebestinae. Tebeste nota urbs in Numidia , de qua vide quæ diximus in not, 44, ad iii 0pt. p. j :. (41) Tacaratensis. In Numidia, ut docet notitia, E quatuor episcopis quos Werissiiuus in hac diœcesi constitutos a Catholicis fuisse conqneritur. 0etavianus postea dicitur Ressianensis et Fortunatus Casensis. (32) Seleucianensis. Item in Nnmidia. Ibid. (45) Tubursicuburensis. Aug. I. iii contr. Cresc. episcopus catholicus a Tubursicubure Servtts nomine. Ilanc vero Ecclesiam proconsularis provinciae fuisse probatur ex concilio Carthagiuensi sub Bonifacio, cui inter cæteros hujus provinciæ episcopos adfuit I{eparatus episcopus Tubursicuburensis. (44) Zamensis. Zama urbs regia in Numidia, ut ex Ptolemaeo et tabulis Peutingerianis constat. (45) Eguilguilitanae. Legeiidum Igilgitanae : nam Igilgilis oppidi in Mauritania Sitifensi mentio fit apud Ptolemæum, in Antonini Itinerario, in tabulis Peutingerianis, necnon apud anonymum Ravennatem. Ammianus Marcellinus lib. xx, cap. 5, meminit littoris Mauritaniæ Sitifeiisis, quod appellant incolae Igilgitanum. Est et Igilgitanuis episcopus in notitia Mauritaniæ Silifensis.

scopus plebis Perdicensis (46). Idem dixit. Præsto sum. Rogalus episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Navigius episcopus Dydritanus (47). Idem dixit. Præsto sum. Honoratus episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. 1tem recitavit. Romanus episcopus plebis Leptimimensis (48). Idem dixit. Præsto sum. Victorinus episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit, Rufinus episcopus plebis Drusilianensis (49). Idem dixit. Præsto sum. Restitutus episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Donatus episcopus Tisilitanus (50). Idem dixit. Praesto sum , sed non habeo contra me alium episcopum. Petilianus episcopus Donatista dirit. Exivit de corpore. Item recitavit. Gallus episcopus Ticensis (51), Idem dixit. Præsto sum. Petilianus episcopus dixit. Non venit, litteras misit. Item recitavit. Donatianus episcopus Montenus (52). Idem dixit. Præsto sum. Petiliunus episcopus dixit. Ægrotat. Item recitavit. Wictorianus episcopus plebis Mustitanæ (ö5). 1dem dixit. Præsto sum. Habeo Felicianum Muslitanum et Donatum Turensem (54) contra me. 122. Alypius episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. De nomine Feliciani, utrum in communione sit Primiani. Et alia manu. Recognovi. 125, Petilianus episcopus dixit. Quis tibi hoc mandavit, aut ex cujus persona hoc exigis ? an vis tibi imponere personam eorum qui foris sunt ? Et alia manu. Petilianus episcopus recognovi. 124. Alypius episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. Di

[ocr errors]

A ctum sit ad postulata respondeat. Et alia manu. I;ecognovi.

125. Petilianus episcopus dixit. IIoc jam interna actionis est. Et alia manu. Ut supra. 126. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarim,

dixit. Nunc coeptus ordo teneatur. De his, si visum fuerit rationabile, postea requiretur. Item recitavit. Victorianus episcopus plebis (Mustitanæ) pro 263 Pascasio episcopo plebis Anguiensium. (55) Idem Pascasius dixit. Præsto sum, unitatem habeo. Item, recitavit. Ferox episcopus plebis Macrianensis Majoris (56). Idem dixit. Præsto sum, unilalem habeo. Pomponius (57) episcopus loci suprascripti dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Asmunius episcopus Tigualensis (58). Idem dixit. Præsto sum. In diœcese

B mea duo sunt, Gaianus et Privatus. Gaianus episcopus loci suprascripti divit. Agnosco illum. Alypius episcopus Ecclesiæ catholicæ dixit. Animadverliu nobilitas tua etiam in nostrorum diœcesi eos ordinasse episcopos. Et alia manu. Recognovi. Marcellinus vir clarissimus tribunus et notarius dixit. Talia ab utrisque partibus constat objecta, [ut] si hæc vultis diligenter inquiri, ad hanc causam superfluo venisse noscemur. Item recitavit. Felix episcopus plebis Segermitensis (59). Idem divit. Praesto sum. Restitutus episcopus loci suprascripti dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Secundus episcopus plebis Magarmelitanæ (60). Idem dixit. Praesto sum. Felix episcopus loci suprascripti divit. Agnosco illum. Item recitavit. Viucentianus episcopus plebis Feraditanæ Majo

episcopi civitatis Ticibus et Candidi patriæ Dicensis episcopus. Si pro Dicensis legendum sit Ticensis, ut conjicit Baluzius , Tice erit diversa a Ticibus : quod tamen mihi non fit verisimile. (52) Montenus , sem Montensis in Numidia episcopus ut docet notitia. (53) Mustitante. Mustitanus episcopus legitur in notitia Numidiæ, sed erat alia Mustis, siua in provincia proconsulari , ut ex Antonini Itinenario colligere est. IIujus est episcopus hic Januarius, qui duos adversarios Donatistas habebat Felicianüm Mustitamum et Donatum Turensem. Alterius vero in Numidia Donatianus episcopus erat, non Felicianus, sed Cresconius, ut legitur cap. 206. Mustitanorum simul et Assuritanorum mentio frequenter occurrit apud Augustinum in libris contra Donatistas. Assu;;; autem ad provinciam proconsularem pertineant. (54) Turensem. Videtur is locus diversus a Turensi civitate Byzacenæ provinciæ. Nam vicinus erat Mustitanæ civitati , quæ erat provinciæ proconsularis.. Hujus sedis episcopus videtur esse Samfucius, de quo Augustinus agit epist. 34 et 83. 55) Anguiensium. Cujus provinciæ sit, incertum. £} Macrianensis majoris. In Byzacena, ut constal ex notitia, (57) Pomponius Macrianensis, qui concilio Cabar. sussitano interfuit. (58) Tigualensis, seu Ticualtensis. In provincia Byzacena ut docet notitia, n. 95. (59) Segermitensis, seu Segermitanus in provincia Byzacena ex notitia. In concilio Carthaginiensi sub Cypriano sententiam dixit Nicomedes a Segermis. (60) Magarmelitanæ. In notitia Numidiã vocatur Vagarmelitanus, Secundus forte est qui Leporii libello subscripsit his verbis : Secundus episcopus Ecclesiæ Aquensis sive Megarmitanæ.

D

ris (61). Idem dixit. Praesto sum, unitatem habeo. A episcopum contra me non habeo. Victor episcopus

Item recitavit. Placentinus episcopus plebis Madaurensis (62). Idem dixit. Præsto sum. Donatus episcopus loci suprascripti dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Rusticianus episcopus plebis Tabracensis (65). Idem dixit. Præsto sum. Clarentius episcopus loci suprascripti dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Octavianus episcopus plebis Ressianensis (64). Idem diacit. Præsto sum, unitatem habeo. Item recitavit. Benenatus episcopus plebis Simmittensis (65). ldem diacit. Præsto sum, nec habeo alium, nec hæreticos. Petilianus episcopus dixit. Exivit de corpore. Item recitavit. Timianus episcopus plebis Ulmensis (66). Idem diarit. Præsto sum. Petilianus episcopus dixit. Habet Felicem, sed absens est. Item recitavit. Filolocius episcopus plebis Adrumetinæ (67). Idem dixit. Præsto sum. Victorinus episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Adeodatus episcopus plebis Belalitensis (68). Idem dixit. Præsto sum, non habeo nec episcopum, nec hæreticos; unitatem habeo. Item recitavit. Felix episcopus plebis Wisicensis (69). Idem dixit, Præsto sum,

(61) Feraditanæ majoris. Feradimaiensis vocatur in noiitiâ episcoporum provinciæ Byzacenæ. (62) Madaiirensis. Madaura urbs, Numidiæ. natali Apulei et studiis Augustini illustris. Martyres Madantrenses vindicat sanctus Augustinus epist. 17. Antigonus episcopus Madaurensis adfuit concilio Carthaginensi sub Grato, et inter episcopos exules proVinci;e Numidiæ Pudentii Madaurensis nomen exstat in nolitia. (63) Tabracensis. Tabraca urbs nQta apud antiquos auëtores inter proconsularem et Numidiam, cujus episcopus Victóricus a Tabraca sententiam dixit in còncilio Carthaginensi sub Cypriano. Ad provinciam proconsularem pertinebat. .. - (64) Ressianensis. In Numidia. Octavianus is unus est e quatuor episcopis , quos antea conquestus est Verissimus Tacâratensis in sua diœcesi a Catholicis constitutos. (65)Simmittensis. In provincia proconsulari,ut patet ex Plolemæo et ltinerarioAntonini. In notitia provinciæ proconsularis duæ sunt sedes , quarum nomina huic vicina sunt, scilicet, num. 37, Simminensis, et num. 42, Seminensis. Benenatus episcopus, de quo hic fit mentio, unus videtur fuisse e quatuor, qui in concilio Carthaginensi ann. 410, legationem susceperunt. - - - - - (66) Utmensis. Utimmirensis oppidi in provincia pròconsulari nomen exstat in notitia; quod forte diversum non est ab Ulmensi. (67) Filolocius episc. plebis Adrumetinæ. In concilio Carthaginensi ann. 405, dicitur Filologius unus ex episcopis provingiæ Byzacenæ. - - (68) Bélaliiensis. In notitia episcoporum Numidiæ est sedes Belesasensis, qnam eamdem esse cum ista suspicatur Baluzius. - - (69) Visicensis. In epistola episcoporum prQvingiæ próconsularis ad Paulum patriarcliam subscribit Valentinianus episcopus Ecclesiæ Visicensis. 70) Victór episc. civitatis Taborensis.Vicinæ civitatis épiscopus Donatista cum statim dicat se post discessum episcopi Wisitensis, se hujus plebis curam gerere. Hoë enim significant sequentia : Proxime fecessit, id est, obiit.TEgo ibi intervenio, id est , plebem curo, ut infra cap. 476. Presbyterum habemus qui intervenit. Cum ergo Visitense oppidum sit pr0vinciæ proconsularis, ejusdem debet esse sedes Taborensis ac proinde a Taborentensi quæ in notitia

civitatis Taborensis (70) dixit. Proxime recessit; ego ibi intervenio. Item recitavit. Victor episcopus plebis Jufitensis (71). Idem dixit. Praesto sum, unitatem habemus. Item recitavit. Fuscinullus episcopus plebis Eliensis (72). Idem dirit. Præsto sum, non contra me habeo episcopum, Item recitavit. Honorius episcopus plebis Cellensis (73). Idem dixit. Præsto sum. Castus episcopus dixit. Agnosco illum. Item recitarit. Maximianus episcopus Aquensium Regiorum (74). Idem diacit. Præsto sum, in patria mea non habeo alium episcopum. Item recitavit. Antonius episcopus plebis Carpitanæ (75). Idem dixit. Præsto sum. Veratiamus episcopus dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Fortunatianus episcopus plebis Neapolitanæ {76). Idem dixit. Praesto sum. Ampelius episcopus civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Pannonius episcopus plebis Puppitanæ (77). Idem dixit. Præsto sum. Victorianus episcopus ciritatis supradictæ 264 dixit. Agnosco illum. Item recitatit. Januarianus episcopus plebis Tubulbacensis (78). Idem dixit. Præsto sum, unitas est Calholica, non

Mauritaniæ Cæsareensis reperitur diversa. (71) Jufitensis. Est in notitia Mauritaniæ Sitifensis Victor Jerafitanus, forte hic legendum Jerafitensis. (72) Eliensis. In Byzacena, ut docet notitia. In Itinerario Antonini et apud anonymum Ravennatem est civitas Elie. Synodicæ episcoporum Byzacenorum ad Constantinum in concilio Lateranensi sub Martino subscribit Constantinus episcopus sanctæ Ecclesiæ Heliensis, (73) Cellensis. Duæ fuere hujus nominis Ecclesiæ in Africa , una in provincia proconsulari ; altera in Sitifensi. De utra intelligi debeat hic locus incertum. (74) Aquensium Regiorum. Aquæ Regiæ oppidum provinciæ Byzacenæ ex tabulis Peutingerianis, Antonino et notitia. Maximianus is legatus provinciæ Byzacenæ nomine interfuit concilio Carthaginensi vii, ann. 419, sub Aurelio, ut videre est in codice canonum Eccles. Afric. can. 127, ubi dicitur Aquensis episcopus, et in quibusdam codicibus Aquæ regiensis, aut Aquensis-regiorum. (75) Carpitanæ. Sedis in provincia proconsulari, de qnâ vide quæ diximus ad Iibrum ii Optati p. 42, not. 46. (76) Neapolitunæ. Item in provincia proconsulari, ut docet notitia. In concilio Carthaginensi sub Cypriano adfuit Fortunatiamus Neapolitanus episcopus. Hujus urbis meminere Hircius in libro de Bello Africano, Pomponius Mela, aliique auctores, quam ltinerarium Antonini et Peutingerianæ tabulæ mediain locant inter Putput et Clypeam. Cæterum Puolemæus Neapolim coloniam appellat , liberum oppidum PliImIuS. {} Puppitanæ. Urbs provinciæ proconsularis, quæ Putput in ltinerario Antonini, Pudput in tabulis Peutingerianis, Pulpu in anonymo Ravennate, et Pulpud apud Cyprianum et a Tito Livio appellatur. Hujus Pannonii nomen legere est in epistola concilii Carthaginensis ad Iniiocentium papam, inter epistolas ultimæ editionis 175, ubi ex mss. nomen Pannonii restitutum est, cum antea perperam legeretur Pantonii. In concilio Carthaginensi ann. 525, sub Bonifacio interfuit Fortunatus episcopus plebis Puppitanæ, et primus omnium epistolæ synodicæ episcoporum provinciæ proconsularis in concilio Lateranensi recitatæ subscribit Gulosus episcopus Puppitamus. (78) Tubulbacensis. In Byzacena, ul docet notitia,

contra me habeo episcopum in civitate mea. Item A civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item re

recitavit. Gratianus episcopus plebis Metensis (79). Idem diacit. Præsto sum. Fortunatianus episcopus partis Donali civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Victor episcopus plebis Bahannensis (80). Idem dixit. Praesto sum, unitatem habeo. Item recitavit. Quodvultdeus episcopus plebis Centuriensis (81). Idem dixit. Præsto sum. Cresconius episcopus partis Donali civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Fortunatus episcopus plebis Capsensis (82). Idem dixit. Praesto sum. Celer episcopus partis Donali civitatis suprascriptæ dixit. Agnosco illum. Item recitavit. Cresconius episcopus plebis Temonianensis (83). Idem dixit. Præsto sum : ibi in eodem loco ubi ago non contra me habeo episcopum [Item recitavit]. Montanus episcopus Ecclesiæ catholicæ Auguritanæ (84). Idem dixit. Praesto sum, unitatem habeo. Item recitavit. J0cundus episcopus plebis Sufetulensis (85). Idem dixit. Præsto sum. Titianus episcopus partis Donati

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

citavit. Victor episcopus plebis Bartanensis (86). Idem dixit. Praesto sum. Honorius episcopus partis Donati civitatis suprascriptæ dixit. In mala quæ fecit mihi modo illum didici. Item recitavit. Victor episcopus Cullitanus (87). Idem dixit. Praesto sum. Fidentius episcopus civitatis suprascriptæ diacit. Agnosco illum. Item recitavit. Palatinus episcopus Bosetensis (88). Idem dixit. Præsto sum. Felix episcopus civitatis suprascriptæ diacit. Agnosco illum. Item recitavit. Quodvultdeus episcopusGirbitanus(89). Idem dixit. Præsto sum. Evasius episcopus civitatis suprascriptæ diacit. Agnosco illum. Item recitavit. Silvamus episcopus Carianensis (90). Idem divit. Præsto sum , unitas est illic. Item recitavit. AEmi

B lianus episcopus Aggeritanus (91). Idem dixit. Praesto

sum. Candorius episcopus civitatis suprascriptæ diacit. Agnosco illum. Item recitavit. Privatus episcopus plebis Usilensis (92). Idem dixit. Praesto sum, non contra me habeo episcopum. l Petilianus episcopus

[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »