Obrazy na stronie
PDF
[graphic][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][ocr errors][graphic][merged small][merged small][merged small][ocr errors][graphic][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

J. K. ŻUPAŃSKIEGO W POZNANIU

poleca następujące dzieła:

Album Muzeum narodowego w Rapperswyl na stuletnią rocznicę zebrane i wydane staraniem Wl. nr. Plarera. 13 m. 50 fen.

Anglia i Polska. 2 tomy. 15 m.

B a b r i o s a, Ezopowe bajki, przełożył z greckiego Zygmunt Węclewski. (Cena pierwotna 1 m.) 75 feu.

Baliński, Hasło polskie, poemat, 1 m. 50 fen.

— Pisma. 3 m. 50 fen.

Bentkowski Władysław. Sprawa polszczyzny w urzędowych ogłoszeniach W. Księstwa Poznańskiego pod sąd filologów oddana. (Cena pierwotna 2 m.) 1 m. 50 fen.

B e r w i ń s k i Ryszard W. Studya o literaturze ludowej ze stanowiska historycznej i naukowej krytyki. 2 tomy. 9 m.

— Poezye. 2 części. 6 m.

— Powieści Wielkopolskie, tom I. Wrocław. 6 m.

B e r w i ń s k i Teotil, nauczyciel wyższy przy gimnazyum św. Maryi Magdaleny w Poznaniu. Historya powszechna dla młodzieży w krótkości opowiedziana. Dzieło pośmiertne. 1 m. 50 fen.

B o d z a n t o w i c z K. S. Boje polskie i przygody żołnierskie, i m. 50 f.

— Zawsze oni. Obrazki spółczesno 18-go wieku w Polsce od konfederacji barskiej aż do legionów polskich we Włoszech przez Kajetana Suffczyńskiego z illustracyami Kossaka (40 kilka) i epigrafami W. Pola nigdzie niedrukowanemi i portretem na miedzi rytowanym Suffczyńskiego i Pola. 3 tomy in 4to. 90 m.

Brzeski M., nauczyciel przy instytucie głuchoniemych w Poznaniu. Obrazkowy elementarz nauki pisania i czytania, oraz początkowego języka polskiego, obejmujący w dwóch częściach do 500 rycin, podług analogii brzmienia głosów i utworzenia zglosów i wyrazów, dla początkujących dzieci. Część pierwsza 50 fen. Część druga 1 m. Obie części razem 1 m. 20 fen.

— Świat w; obrazkach dla dzieci, czyli poznawanie oraz zastanawianie się nad przedmiotami, jakie się na różnych znajdują miejscach, z nomenklaturą polsko-niemiecko-trancuzką. Obejmujący w 7 tablicach oprócz wskazówek odnośnych jak rzecz z dzieckiem traktowaną być powinna dla słyszacych i głuchoniemych. 2 m.

C h ł a p o w s k i I). 0 rolnictwie. Wydanie 4 z dodaniem listów ze Czkocyi i Anglii pisanych w r. 1815 i i819 o gospodarstwach tamtejszych. 4 m.

Cybulski Wojciech, Dr., profesor uniwersytetu wrocławskiego. Dziady Mickiewicza. Krytyczny rozbiór zasadniczej idei poematu. 2 m.

— Odczyty o poezyi polskiej w pierwszej połowie XIX wieku, przekład z niemieckiego Franciszka Dobrowolskiego, 2 tomy w jednym. 1870. 9 m.

Czapski l1r. M. Historya powszechna konia w trzech tomach, wydanie wytworne. 36 m.

— Atlas składający się z 75 rycin, przedstawiających różne rasy koni i odmiany ich", ozdobiony portretem autora na miedzi rytym przez prof. Jaroczyńskiego. 75 m.

« PoprzedniaDalej »