Obrazy na stronie
PDF
ePub

amas me

[blocks in formation]

Fol. 86.
Sed quasi gubitis du Quia dixit ei tertio
centis trahentes
retia piscium

Et ait dñe omnia tu
'Ut ergo descenderu“ scis tu nosti quia
in terram uident car amo te dicit ei pasce
bones incensos et pis oues meas
cem et panem super

18 Amen amen dico ti positum

bi cum esses iuue io Dicit eis ihs adferte de nior precingebas piscipus quos nun ce te et ambulabas quo pistis

uolebas cum autei Ascendit simon petrus senueris extendis et traxit retem ad ter manus meas et alius ram plenum piscibus te precingit et ducet magnis centum qui- te quo tu non bis quaginta tribus et cu 19 hoc autem dixit sig tanti essent non est scissum retem

nificas quia morte 12 Dicitei iħs uenite pran clarificaturus es dete

set đm et hoc cum Nemo tamen audebat

dixisset ait illis seque discentium interro gare eum tu quis es

20 Et conuersus petrus scientes quia ipse est uidit illum discipu

[dñs lum quem dilige

n

SEC IOHANNE VIIT! In synagogam ho

minem habentem EXPLK INC; demonium mun

dauit

i EUANGELIUM VIITI Ubi apostolus dicit

iħs uenite faciam SECUNDUM uos piscatores fieri

hominum LUCANUM

x Ubi leprosus roga

uit ihm et munda AMEN

XI Paralyticum cura CAPITULA EUANGELI

re me

uit eum

LUCANI

18 Uenit ergo ihs et ac Bat iħs et qui recubue i Zaccarie sacerdo Uit dñs qui tollens cepit panem et dat

rat in cenam super ti apparuit angelus grabattum suum eis et piscem simili pectus eius et dixe

et adnuntiauit ei fi abiit in domum suam ter 14 hoc iam tertio rat ei · dñe quis est lium iohannem et XII Et secutus est dom manifestatus est ihs qui tradet te 21 hunc idem mariae adnu publicanus nomi discipulis cum re ergo cum uidisset

tiauit angelus filiu ne leuui et dixit surrexisset a mor petrus dicit ad iħm

ihm

iħs nemo mittit ui tuis

dme hic autem quid II Natiuitatem iħu ad num nouum in utres 15 Cum ergo prandidis 22 Dicit ei iħs si sic uolo

nuntiat angelus pas

ueteris set ait iħs simoni petro

[eu toribus

XIII Die sabbati discipu simon iohannis dili manere donec ue III Et adcepit simeon li uellebant pispicas gis me

nio quid ad te tu me puerum ihm et bene et manducabant et Dicit ei etiam dñe tu sequere

dixit đm et de anna in synagoga cura scis quia amo te 23 Exiit ergo hic sermo profetissa

uit hominem dex Dicit illi pasce agnos

aput fratres quia dis IIII. Annorum XII. iħs tra manum aridam meos cipulus ille non mo in templo docebat

habentem 16 Ait illi iterum simon ritur et non dixit illi seniores

XIII Ubi discipulos dís iohannes diligis me iħs quia non morietur V Ubi iohannes bap elegit et nomina eo Dicit ei etiam dme tu sed uolo manere eum tizat populum bap rum designat et do scis quia diligo te

donec uenio quid tismum penitentiae cet beatitudinem Ait illi pasce oues meas ad te

ur Et baptizatus iħs ab xu De festuca et tirabe 17 Dicit ei tertito simon 24 Hic est discipulus qui iohannem fuit fe de oculo eruendo iohannes amas me

testimonium perhi re annorum xxx. et de domo aedifica Contristatus est petrus bet de me de his et qui quod putabatur esset ta super petram et

scripsit haec et scimus

Fol. 88.

Fol. 88 bis. harenam

Rorum
[dis Pietis

[quod Tate annorum xull XUI Ubi centurionis ser xxui Interrogabat iñs. xxxv Et cum diceretur sanauit iħs item de uum curauit iħs cipulos quem eum

in belzebul eicit de grano sinapis et fer XUII Mortuum unicum dicerent et dixit qui monia dixit omnem mento absconso in filium uiduae resus uul tollat crucem

regnum diuisum ad

farinam citauit iħs et matri res suam et sequatur uersum se non stabit xLuFiliregniexpellentur tituit

me in montem lo xxxut Designo ionae pro et erunt nouissimi XVIII. Iohannes de carce quebatur cum moy phetae et lucerna cor primi re ad ihm mittis dicens sen et heliam

poris est oculus tuus XLUI Hierusalem iherusa tu es qui uenturus es XXUII Descendentem xxxur De calice et catino lem que occidis pro et iħs ad turbas de io eodem de montem

mundatis pharisei phetas

Tihs hanne loquitur puerum demoniu

a foris

[dras XLUII Ubi hydropicum XUIIII Recumbens iñs curauit et docebat XXXUIII De primas cate- curauit et diligere in domum pharisei humilitatem sicut

et monumenta pro proximos accubi quedam mulier in pueros fieri de quo

fetarum inproperat

tos et ad cenam no gressa lacrimis lauit dam prohibito qui dñs phariseis

[dñs diuitis sed pauperes pedes eius et capillis non sequebatur iħm XXXUIIII Dicit discipulis inbitandos tergens osculabatur XXVIII Dixerunt iacobus adtendite a fermen XLUIII De eo qui uoluerit et unguebat ungu et iohannes dñe si to phariseorum et turrem aedificare ento

uis petimus ignem qui dixerit in sou sco et bonum est sal xx Proponit dñs parabo ut petit helias de celo non remittetur eis XLIIII De oue que rraue lam seminatis et ad XXUIIII Et aitquidam ad et nolite cogitare quid rat de centum et aperit eam discipulis sequar te et alio di [iħm loquamini

mulier que perde suis et nuntiabantur xit sequere me et XL Hominis diutis ubere derat unam de cem ei mater et frater sine mortuis sepeli Fructus adtulit pos Dragmas eius qui a foris stan ant mortuus suos et setsio nolite sollici i Homo quidam habuit XXI Et dormiente iħu in cetera

[LXXII. ti esse anime quid duos filios et diuisit il nauicula facta est xxx. El designauit ins opus sit et de lilia agrilis substantiam tempestas ualida et mandata eis dedit dicit

LI De uilico iniquitatis et rogatus a discipu inproperat ciuitatibus xli Nolite timere pus

quod prudenter fecit lis conpescuit mare XXXI Et reuersi LXXII: illus grex et de ser LII Nemo potest duobus et siluit

[сит
uo quem constituit

dominis seruire et xxi In regione gerase gaudio et dixit eis iħs dms super

familias qui dimittit uxorem norum demonio gaudete quoniam ut det eis ciuarias et aliam ducit moe rum legio rogat iħm nomina uestra scrip XLII Non ueni pacem mit chatur ut exeuntes de ho ta sunt in celo et con tere sed gladium da LIII De quodam diuite et mine irent in porcus fessio iħu ad patrem opera

liberari ab ad eleazarum et per que XXIII Filiam principisre xxxII Hominis parabola uersario dum es cum uenit scandalum bo suscitat dñs et mu descendentis ab

illo in uiam et uenit num erat illi non nasci lierem a profugio iherusalem in ierico ad arborem ficus pla- LI Si peccauerit frater sanguinis saluabit et incidit latrones [the ta in uineam que non tuus corripe illum XXIII Potestatem dedit XXXIII. Dixit dñs mar- fecerit fructum per

et dixerunt discipu dñs discipulis demo mariam optimam

annos tres

li auge nobis fidem nia expellere et lan partem elegit (docu XLII De sanguine gali et dicit de seruum guores sanare

XXXIIII Et petitus dñs leorum quem mis arantem xxu De quinque panibus it discipulos orare cuit pilatus cum sa

LU Decem uiri leprosi et duobus piscibus et proponit parabo crificiis

mundati sunt ex qui in quinque milia ui la patentis tres panes XLIIII Mulier ab infirmi bus unus gratias egit đo

et dicit petite et adci

Cius ad perfectione
populi item inductio
nem baptismi adque
passionis socius pro
fecto dispositionis
exemplum niemi
nit malachiel pro
phetauimus de duo
decim postmodum
iohannis apostolus
scripsit apocalypsi
in insula patmo de
inde euangelium
in asia
Item lucas scripsit
actus apostolorum

EXPL · AR

GUMEN (TUM

Fol. 89.

Fol. 90. LUI Sic ueniet regnum uestris non preme

Est quidem lucas đi sicut fuit in diebus ditari in illa hora quid anthiocensis syrus noe et ubi fuerit cor loquamini

arte medicus disci pus ueniunt aquile ixx De arborem ficus pulus apostolorum LUII De iudicem iniquita dicite similitudine postea uero paulum tis et cum uenerit fi quia prope est in ianuis

secutus est usq. ad lius hominis putas in LXXI Intrauit satanas in confessionem eius ueniet fidem

[cor seruiens dño sine LUIII Duo homines ascen iudae ut traderet ihm crimine uxorem derunt orare in tem LXXII Et misit dms dis

numquam habuit plo et adcipiendum los et parauerunt [cipu filios numquam pro regnum đi sicut puer phascha dixit sacra creauit LXXIIII. ann. LUIIII Facilius est camel- mentum corporis obiit in boeotia ple per foramen acus [lum et sanguinis sui [esse nus sco spu igitur transire

LXXIII Qui uul in uobis cum iam descripta LX Aduentum passionis maior erit minister essent euangelia dicit et cecum secus LXXIIII Qui habet sacel- per mattheum qui uiam sedentem inlu tollat et peram et [lum dem in iudea per mar minauit

qui non habet uen cum in italia são insti LXI De zacceo publicano dat tunica et emat gatus spo in achaiae statu minimissimo gladium

partibus hoc est descrip LXII Homo diuis abiit Lxxv Et in montem cum sit eum euangelium

[acci solus esset et oras significas per prin pere regnum et de

set dixit discipulis cipium ante suum dit seruis suis x mnas orate ne intretis in LXIII De asinam et temptationem

alia esse descripta [pullu Lxxv Et dixit iħs iudae sed et sibi maxima“ dixit iħs si hii tacue osculum filium ho necessitatem incu rit lapides clamabuo minis tradis [iħm bere grecis fideli et feuit super iheru LXXVII Et dixerunt ad bus cum summam salem et de templo principis sacerdotum diligentiam omne eicit uendentes

si tu es xps dic nobis dispositionem nar LXIII Elinterrogauilits et optulerunt eum

ratione sua expo baptismum iohan pilato et herodi [dixit nis unde erat

LXXVIII Et in passione Propterea ne iudaicis LXU Ubi occiderunt dom iħs pater dimitte illis fabulis desiderio uineae et dat dom quia nesciunt e uni teneretur uineam aliis

de latronibus dicit hereticis fabulis et Lxu Reddite que cesaris hodie mecum eris stultis sollicitatio sunt caesari que

đi in paradiso [tione nibus seducti ex sunt đo

LXXVIII Post resurrec- cederent a uerita LxvII De septem fratres apparuit iħs duobus te itaque per qui unam uxorem eu tibus ad uillam

quam necessaria habuerunt et xps si

statim in principio filius đi fuit interro et postolis benedicens

sumpsit ab iohan eos ascendit in celis gat

nis nauitate que est LXUIII Et respiciens uidit

initium euangeli CAPITULA EUANquae mittebantur

premissus dñi nos

GELI in gaiofilacio

tri iħu xßi et fuit so

INCIPIT

EVANGES
LIVMESEC
LVCANVM

nere

neue

EXPLIIPonite incordibus LUCAN< EPL

INC. EIUSDEM

ARGUMENTUM

Fol. 91. 1? Quoniam quidem Incensi multi conati sunt 11 Apparuit autem illi an ordinare rerum gelus dñi stans a dex narrationem quae

tris altaris incensi in nobis conplete 12 et uidens zacchari sunt ' sicut tradide as turbatus est et ti runt nobis qui ab ini mor cecidit super tio ipsi uiderunt et illum ministri fuerunt 18 Et ait ad illum ange sermonis Suisum est lus dñi dicens ne ti et mihi adsecuto a meas zaccharias principio omnia di

quoniam ecce ob ligenter ex ordine secratio tua audita tibi scribere optime est et uxor tua eli theopile *ut cognos sabeth pariet tibi fi cas eorum uerbo lium et uocabis no rum de quibus eru men eius iohannem ditus est ueritatem 14 et erit gaudium tibi 15 Fuit in diebus hero et exultatio et mul dis regis iudeae sa ti in nauitate eius gau cerdos quidam no debunt 15 erit enim mine zaccharias

magnus coram dño de uice auia et uxor et uinum et sicera illi de filiabus aaron non bibet et sou sco

Fol. 92. Et missus sum loqui Na dñs tecum be ad te et haec tibi eua- nedicta tu inter mu gelizare 20 et ecce eris lieres tacens et non pote 2' Ipsa autem ut uidit ris loqui usque in die eum mota est in quo haec fiat propter

introitu eius et erat hoc non credisti uer cogitans quod sic bis meis que inplebun benedixisset eam tur in tempore suo 30 Et ait ei angelus dñi "Et erat plebs expec- ne timeas maria

(tans inuenisti gratiam zacchariam et mi aput đm 81 et ecce rabantur quod tar concipies in utero daret ipse in templo

et paries filium et 22 Egressus autem ille uocabis nomen eius non poterat loqui ad

iħm s hic erit mag illos et cognouerunt

nus et filius altissi quod uisione uidis mi uocabitur et set in templo et ipse dabit illi dñs ds se erat annues illis et dem dauid patris permansit mutus eius 98 et regnauit in 23 Et factum est ut inple domum iacob in ti sunt dies illi officii eternum et reg abiit in domum sua ni eius non erit fi 24 Poshos autem diesco Cepit elisabeht

Nis uxor eius et occul 84 Dixit autem maria ad tabat se mensibus

angelum quomo quinque dicens 25 quid do fiet istud ego enimihi sic fecit dñs nescio uirum in diebus quibus res

35 Et respondit angelus pexit auferre obpro et dixit ei sps sēs ue brium meum in niet super te et uir ter hominis

tus altissimi obum 6 Eodem autem tem

brabit me ideoque pore missus est an quod nascetur som gelus grabiel a dno uocabitur filius di in ciuitatem galile 36 Et ecce elisabeth cog ae cui nomen naza nata tua et ipsa con ret ?Pad airginem cepit in senectute desponsatam uiro sua filium et hic mecui nomen erat io sis est sestus est illis seph de domo da

que uocabatur ste uid et nomen uir

in ginis maria

relis 37 quia non est pos 28 Et ingressus ad ea

sibile đo omne uer angelus benedixit bum et dixit illi

38 Dixit autem maria ec habe gratiam ple

ce ancilla dñi con
tingat mihi secun

XU

26

Et nomen elisa bet berant autem ambo iusti ante đm incidentes in omnibus manda tis et iustificationi bus dñi sine que rella 'et non erat illis filius eo quod esset elisabeht ste relis et ambo proces sierant in diebus suis Factum est autem cum sacerdotio fugeretur zaccarias in ordine uicis suae ante döm đm secudum consuetudine sacerdoti sorte exiit ut incensum pone ret et ingressus in templum dñi 10om nis multitudo popu li orabat foris ora

Replebitur adhuc ex utero matris suae 16 et multos filiorum istrahel conuertet ad dom đm ipsorum 17 et ipse precedet an te illum in spu et uir tute heliae autem ut conuertat cor da patrum in filios et incredibilis ad pru dentiam iustorum parare dño plebem perfectam is Et dixit zaccharias ad angelum unde hoc sciam ego enim suo senex et uxor mea processit in diebus suis 19 Et respondit angelus et dixit ei ego enim sunt angelus grabi el qui adsto dom

eam

[ocr errors]

Fol. 93. Dum uerbum tuum 61 Fecit potentiam in et discessit ab illa a- bracchio suo dis gelus

parsit superbos me Exurgens autem ma te cordis ipsorum ria in diebus illis abiit 62 deposuit potentes in montana cum fes de sede et exalta tinationem in ciui uit humiles 58 esurie tatem iudaeae 40 et in tes inpleuit bonis et troiuit in domum diuites dimisit inanes zaccariae et saluta ** suscepit istrahel pue bit elisabeth

rum suum memo 41 Et factum est ut audi rari misericordiae uit salutationem ma 55 sicut locutus est ad riae elisabeht **et ex

patres nostros abra clamauit uoce mag

ham et semini eius na dicens benedic in secula ta tu inter mulieres 6 Mansit autem maria et benedictus fruc cum illa mensibus tus uentris tui 48 et un tribus et reuersa est de hoc mihi ut ueni in domum suam at mater dmi đi ad 57 Elisabeth autem in me 44 ecce enim ut pletum est tempus facta est uox saluta pariendi et peperit tionis tuae in auribus filium 68 et audierunt

86

78

per

Fol. 94.
Iohannes est nome*

Patrem nostrum eius et mirati sunt 74 daturum nobis se omnes 64 et continuo nobis ut sine timore resoluta est lingua de manu inimicorueius

nostrorum libera Et apertum est. os · eius ti seruiamus illi 75in et loquebatur bene sanctitate et iustitia dicens đm

coram ipso omnibus 65 Et factus est timor diebus nostris super omnes uici

76 Et tu puer propheta nos eorum et super altissimi uocaueris omnia montana iu preibis enim ante fa daeae diuulgaban cie dmi parare uiam tur uerba haec om eius rad dandam sci nia 6 et posuerunt entiam plebi eius in omnes qui audie

remissione pecca bat omnia uerba haec torum eorum in corde suo dicen uiscera misericor tes quid utique erit diae đi nostri in qui puer iste etenim ma bus uisitauit nos ori nus dñi cum illo

ens ex alto 79 inlumi 67 Et zaccharias pater nare his qui in tene eius repletus est sou bris et qui in umbra sancto et propheta

mortis sedet ad diri Uit dicens 68 bene Gendos pedes nos dictus đs istrahel tros in uiam pacis quia uisitauit et fe

80 Puer autem cresce cit redemptionem bat et confortabatur plebis suae

in spu et erat in deser xit cornum salutis tis usque in diem os nobis in domu tensionis suae ad is dauid pueri sui 70 si

trahel cut locutus est per

II 2' Factum est autem in os sanctorum pro

diebus illis exiit edic phetauerunt qui

tum a caesare augus ab aeuo sunt 71 et libe to ut proficeretur rauit nos ab inimi uniuersus orbis ter cis nostris et de ma rae

'haec profes nu omnium qui sio prima facta est oderunt nos 72 ad fa preside syrio cyrino ciendam miseri

3 et ibant omnes ut pro cordiam suam

ficerentur singuli patribus nostris

in ciuitate suam et rememorari

* Ascendit autem et io testamenti sanc sehp a galilea de ciui ti sui

tate nazareht in iudea 78 Iusiurandi quod iu

in ciuitatem dauid rauit ad abraham que uocatur bethlem

n

69 et ere

meis exultabit in gaudio infans in utero meo 45 et bea ti qui credidisti quo niam perficientur omnia que dicta sunt tibi a dmo 46 Et ait maria magni

t fica anima meam dom 47 et exul tauit sps meus in đo salutari meo 48 quia respexit humi litatem ancille su

ecce enim ex hoc beata me dice omnes generatio nes quia fecit mihi magna qui potens est et sanctum no men eius "et miseri cordiam eius in pro geniem et progeni em timentibus eum

Uicini et cognati eius quia magnifi cauit dñs misericor diam suam cum il la et congratulabutur ei 69 et factum est in die octauo ut ue nirent et circumci deret puerum et uo cauerunt eum in nomine patris eius zacchariam 6° Et respondens ma ter eius dixit non sed uocabitur io hannes 61 Et dixerunt ad illam nemo est qui uoce tur hoc nomine 69 adnuebant autem patri eius quem uel let uocari eum 63 Et adcepit pugilla res et scripsit dicens

ae

« PoprzedniaDalej »