Obrazy na stronie
PDF
ePub

iuit ciuit Jatem lystrum et altera die exibit cum barna
ban in] derben 21 ec bene nuntiauit eis qui erant in

ciuitate et docuerunt multos tunc reuersi sunt
20 lystra] et iconium et antiochiam % confortantes ani
as disce]ntium et rogantes eos

permanere in fide dicentes] quia per multas tribulationes oportebit uos introire] regnum đi 23 et constituerunt eis maiores na

XIV. 15-23 : 1. 3. h* uel ha di]misit. 22. uos: hb nos.

4 et

Folio 116 uerso

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM 34 Quidam autem crediderunt in quibus dion[ysius qui dam areopagites et mulier nomine damalis est multi ce teris cum eis 18 ? et cum recessisset paulus ab at henis uenit corinthum ? et inuenit aquilam natione Pcon ticum iu daeum qui in recenti uerant ab italia cum [ pris cilla uxore sua et salutauit eos

hii autem propte rea exsierunt ab urbe

urbe quod dixisset claudius uti omnes iudaei exirent ab urbe qui uene[rant in acha iam

paulus autem agnitus est aquilae [* quoniam so esset eiusdem artis et mansit apud eum

e rant eni arteiicio lectari

introiret in syna gogam per omnem sabbatum disputabat interponents dñi iħu suadebat autem tantum iudaeis sed et gre cis.

6 tunc superuenerunt a macedonia (silas et timotheus atque iterum

multis fieret uerbum et scripturae interpraetarentur contradicebant iudaei quidam et maledicebant tunc

excl ussit tem suam paulus et dixit ad eos sanguis ues[ter super

caput vestrum mundus ego nuncuado ad nationes 20 ab uobis. ? et recessit ab aquila et abiit in do[mum iusti

metuentis đm erat autem domus eius co[nfinis sy nagogae. 8 arc;hisynagogus autem quida[m nomine crispus credidit in dñm cum tota domo sua et [quomodo

cum

nomen

non

cum

6

ues

[blocks in formation]

Folio 116

10

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM
Mult]a plebs corinthiorum audierant uerbum dni
unti "sun]t credentes đo in nomine iħu • x i. ' tunc dixit
dñs ad pajulum in uisum ne timeas sed loquaere et ui
de ne tac Jeas quoniam ego sum tecum et nemo cona
bitur m]ale facere tibi propterea quod plebs est mihi
multa i]n ista ciuitate et sedit corinthi per annu et
sex men]ses docens apud eos uerbum di 12 gallio aute
cum ess Jet pro consule achaiae

exurreserunt co
sentientjes iubaei et conlocuti secum. de paulo inie

11

13

10 cerunt ei] manus et perduxerunt ad proconsulem cla

mantes] et dicentes. qui& aduersus legem suadet homi nibus d]m colere " et cum uellet paulus os aperire dixit gallio ajd iudeos. si esset aliqua iniquitas in eo uel fac inus neq]uam. o uiri iudei recte uos sustinerem 15 sed si quaes]tiones aliquae sunt inter uos uel de uerbo uel de no]minib. uel de lege uestra ipsi uideritis. iudex horum nJolo esse 16 et dimisit eos a tribunali suo 17 et co prehen]derunt graeci sostenen archisynagogū et cecidJerunt ante tribunal et gallio simulabat

non ui]dere paus autem commoratus illic conplu ribus die]bus ualefecit fratrib: nauigans in syriam et cum ejo priscilla et aquila qui uotum cum fecisset cenchris] capud tondit 19 et cum uenisset ephesum in se

18

20 se

[blocks in formation]

esse

Confitentur

resurrectionem et ang[elum et som et cum clamor ortus esset inter eos diuidebantur et quidam de scribis et parte phariseorum contradice bant dicentes quid autem mali in hoc homine inueni mus ssipsbus locutus est ad eum uel angelus T10 et cū e[s]set inter illos magna dissensio timens tr[ibunus ne carperetur ab eis paulus iussit numerum Tmilitū uenire et rapere eum de medio ipsorum et ad[ducere

in castra 11 sequenti autem nocte adstitit ei dłñs et ait 10 bono animo esto paule quomodo enim testi[monium

perhibebas hierosolymis ita oportet et rom ae testi monium dicere 12 et cum dies factus est cong[regaue runt se quidam ex iudeis et deuouerunt se di centes neque edere nequae uiuere donec occider[ent paulū

erat autem plus xl qui se deuouerant "accesserunt itaque ad sacerdotes et maiores natu et dix[erunt deuobimus nos ne quid gustemus in totum d[onec occi damus paulum 15 nunc itaque rogamus uos hoc nobis

praestetis congraegate concilium et petite a tribuno 20 uti deducant eum ad uos tamquam certius alliquid in

quisituri de eo nos autem parati erimus ad necandum eum licet oporteat ad nos mori 16 sed cum aud[iuisset iuuenis filius sororis pauli conuentionem eo[rum ue

XXIII, 8-16.

13

Folio 124 uerso

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM
Nit ad castra et intrauit ad paulum et indicauit ei

Et uocaujit paulus unum ex centurionib. et dixit ei iuue
nem ist]um duc ad tribunum habet enim quod illi in

17

20

re

21

dicet 18 qu]i confestim adduxit iuuenem ad tribunum. habet e]nim quod illi indicet qui confestim adduxit iu uenem] ad tribunum dicens uictus me paulus uocauit ad se rog]ans uti istum perducerem ad te quia habet quod indicet tibi 19

19 adprạehensa autem manu: eius tribunus apud om]nes et secessit cum eo et inquirebat ab eo quid 10 esset q]uod haberet illi dicere qui ait iudaeis conuer

it roga Jret. te crastina die ut deducas laulum in conci lium tamquam uolentes certius ab eo aliquid inquire

ergo tu ne suadaris sunt enim ex eis plus homi

parati qui eum interficiant qui et deuouerunt se nulljam rem gustaturos quoadusq. hoc agant Et nunc] parati sunt sperantes pollicitationem tuam 22 et tribun]us quidem iuuenem illum

illum dimisit praecipiens ne quis] sciret quod sibi nuntiasset 23

3 et uocauit duos ex cent]urionibus et dixit praeparate milites qui eant 30 armati] usq. in caesarea equites centum et pedites du

centos elt ad hora noctis tertiam imperat ut parati essent ad eundum 34 et centurionib. praecepit uti iumenta praeparar]ent et inponerent paulum et deducerent per noc XXIII. 16-24: 11. 10, 11. conuer[it roga]ret: klor. conuen[it roga]re.

nib. XL

[blocks in formation]

Ciuitatibus praedicabi peniteri et reuerti [ad đm
digna opera penitentiae agentes 21 horum cau sa me
iudaei cum essem in templo conpraehenderu[nt et ne
gare conati sunt cum ergo auxilium đi sim confisus
esto indicans maiori ac minori nihil amplius dicens quā
quae profetae dixerunt futura esse scriptum est enim
in moysen 23 si passiuilis xps ex resurrexione mortuorum
lux annuntiabit plebi et gentib. 24 et cum haec lo[quere

tur orauit exclamauit festus et dixit insanisti paule to insanisti multe te littere in insaniam conuerterunt

25 qui respondit ei non insanio optime legate sed magis
ueritatis et sapientiae uerba emitto 28 scit aute[m omnib.
de istis rex apud quem loquor nihil enim hor(um eum
latet 7 credis rex agrippa profetis scio quia cr[edis 28 agri
ppa ad eum ait modico suades mihi paule xpian[um fieri
29 ad quem sic ait orarem đm et in modico et in magno non
solum te sed et istos qui me audiunt omnes fileri tales
qualis ego sum exceptis uinculis istis 30

et cum haec dixis set exurrexit rex et legatus et

assentiebant eis 2081 et secesserunt praefantes inter se de eo dicentes nihil mortem dignum uel uinculorum homo iste (fecit $2 respon

autem agrippa dimitti poterat hom[o iste si non appellauit caesarem et ita legatus mitti eum ad [caesarem iudicauit

omnes

dit

rex

XXVI, 20-32.

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM

Folio 127 uer so

* Et in]

crastinum uocabit centurionem quendā nomi]ne iulium et tradidit ei paulum cum ceteris cus todiis) 'cum coepissemus nauigare ascendimus in nauē adru]metinam ascendit autem nouiscum et aristar chus malcedo : uenimus autem sidonae et humanae attrac tans pa ]ulum ille centurio permisit amicis qui ueniebant ad eum) uti curam eius agerent “inde autem nauigantes legimu]s cyprum eo quod contrari erant uenti 5 et post

haec naluigantes sinum cilium et pamphilium pelagū 10 diebus] xu: deuenimus myra lyciae et inuenit nauē

alexandrinam centurio ille nauigantem in italia inposu]it nos ? et cum tarde nauigaremus per aliquos dies ujenimus gnidum 8 et inde cum tulissemus legē tes cretjen deuenimus in portum bonum ubi anchis ci uitas er sat et cum plures dies illic fecissemus et iam es set peri]culosa nauigatio eo quod et ieiunium trans isset ] accesit paulus 10 dicens uiri uideo nos cum iniuria multa e]t iactura non tantum nauis sed et animarū

nostrar]um nauigare incipere 11 gubernator autem 20 et magis]ter nauis cogitabant nauigare 12 si forte possent

uenire phoenicem in portum qui est cretae consē tiebat i]llis magis centurio quam paulis uerbis 18 et dum flat] auster tulimus celerius et sublegebamus

[merged small][ocr errors]

SCRIBA ET CORRECTORES

f*: ipse scriba. fa: corrector eiusdem saeculi ac ipse scriba ; forsan erat diorthota. Atramento fusco usus est.

ffb: ffa et ff b quum atramento tum litterarum uncialium forma parum differunt : saec. quinti, ut uidetur, ambo.

ffc: manus octaui uel noni saeculi ; codicem ad textum Hieronymianum corrigere hic illic conatus est. Atramento fusco, interdum uiolaceo, usus est.

ju: manus duodecimi saec. Unaquaque fere pagina lectiones Hieronymianas in codicem intulit.

fnou : corrector recens, octaui decimi saec. ut uidetur; correctiones nulli momenti fecit atramento pernigro, Interdum litteras unciales imitari conatus est, interdum orthographiam pessime mutauit.

Verba uel litteras supra lineam scriplas nonnullas in textum sine notula admisimus; hae omnes nostro iudicio ex diorthota (fa) sunt.

EUANGELIUM SEC MATTEUM.

Fol. 5,

Fol. 1, 1. 13. manducas: ffa lapsu in manducnas correxit, n supra c posita. 1. 16. ujini : i finalis paene euanuit. 1. 38. in ex margine in textum recepimus. Fol. 1 b, l. 20. uenite : fc addidit ad me. Fol. 2 b, 1. 18. co]nplacuit: ffd mutauit in complacuit, suprascripta m; sed codice postea mutilato m partim periit. 1. 44. uturbe : u pr. perlineata est.

Fol. 3 b, 1. 24. locuti : lo perierunt. Fol. 4, 1. 28. mundantā: n sec. improbauit f* uel ffa. 1. 13. illius : : u erasit corrector. Fol. 6, 1. 27. colligentes : caudam litterae g redintegrauit

Fol. 6 b, 11. 41-4. Puncta haec nescio an fa posuerit. Fol. 7, 11. 34-6. In marg. scripsit ff. In lib u sup apocalýp odberti ubi iezabel meritricē dic ponendā in lectū cū eis qi cū ea fornicantur (cf. Apoc. 2. 22). Odbertus uel Audbertus (uide infra fol. 30) forsan fuit ille Ambrosius Autpertus ordinis S. Benedicti qui floruit circa a.d.750 seqq., et decem libros Commentariorum super Apocalypsin scripsit: Commentarii impressi sunt Coloniae a. d. 1536. Fol. 7 b, ll. 9-15. In marg. scripsit ffc In lib secd sup apocalyps odberti ubi ait qi uicerit dabo illi calculū candidum (cf. Apoc. 2. 17). Fol. 8, 1. 8. iodnis: in ioadnis correxit ff*. 1. 43. et superscr. i* Fol. 9b, 1. 28. tangeret : correxit fd,

Fol. 13, I. 17. conmunicationem : correxit fd. Fol. 17, 1. 23. bellum : correxit ffd. Fol. 17 b, l. 45. illis: erasit s corrector.

Fol. 18, 1. 36. generationē: uoluit -ne ffa. Fol. 18 b, l. 46. uenisset : correxit fd.

Fol. 19, 1. 47. dulendum : addidit el ffa. Fol. 20, 1. 36. tacerē: addidit t fa Fol. 21, 1. 18. mentes : correxit fd. Fol. 22, I. 40. uita : improbauit t f * aut fa.

1. 41. credistis: uoluit credidistis fa. Fol. 23, 1. 17. propheta : correxit fd 1. 34. neglexerunt: caudam litterae g redintegrauit fd. Fol. 24, 1. 41. inter resurrectione : ter erasit corrector. Fol. 25, 1. 48. fratrestis: correxit f* aut fa. Fol. 26, 11. 39, 40. plenas sunt rapinas: correxit in plena sunt rapina fd. 11. 41, 42. phariseiae : erasit ia corrector.

1.

3. ueniet: correxit ffd. 11. 13, 14. pullum suos : correxit ff d. Fol. 27 b, 1. 6. Audientem : correxit ffd in audituri enim estis. Fol. 28, l. 13. pelegrinā: correxit in pregnā ffd.

Fol. 28 b, 1. 1. co: lineolam addidit ff* aut ffa. Fol. 29, l. 14. agrū: ff* nitide mutauit agrū in agro. Fol. 29 b, l. 33. facientem: correxit fd. 1. 47. qui: correxit ff.

Fol. 30, 1l. 25, 26. In marg. scripsit fc In lið apoc audberti ubi ait dabo unicuiq; uestrum secốm opera uestra (cf. Apoc. 2. 23). Fol. 31, 1. 14. cum: addidit eo ffd. 1. 36. tollegistis : correxit

Fol. 27,

BUCHANAN

R

« PoprzedniaDalej »