Obrazy na stronie
PDF

iuit ciuit]atem lystrum et altera die exibit cum barna
ban in] derben 21 ec bene nuntiauit eis qui erant in

ciuita]te et docuerunt multos tunc reuersi sunt 20 lystra] et iconium et antiochiam » confortantes ani

as disce]ntium et rogantes eos permanere in fide
dicentes] quia per multas tribulationes oportebit uos
introire] regnum đi 23 et constituerunt eis maiores na

XIV. 15-23 : 1. 3. h* uel ha di]misit. 22. uos: hb nos.

Folio 116 uerso

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM 34 Quidam autem crediderunt in quibus dion[ysius qui dam areopagites et mulier nomine damalis est multi ce teris cum eis 18 et cum recessisset paulus ab athenis uenit corinthum ? et inuenit aquilam natione pconsticum iu daeum qui in recenti uerant ab italia cum [ pris cilla uxore sua et salutauit eos

hii autem propte rea exsierunt ab urbe quod dixisset claudius uti omnes iudaei exirent ab urbe qui uenerant in acha iam

paulus autem agnitus est aquilae [' quoniam so esset eiusdem artis et mansit apud eum

erant eni arteiicio lectari et cum introiret in synal gogam per omnem sabbatum disputabat interponen[s nomen dñi iħu suadebat autem non tantum iudaes is sed et gre cis.

6 tunc superuenerunt a macedonia (silas et timotheus atque iterum cum multis fierset uerbum et scripturae interpraetarentur

contradicebant iudaei quidam et maledicebant tunc exc/ ussit ues tem suam paulus et dixit ad eos sanguis ues ter super

caput uestrum mundus ego nunc uado ad [nationes 20 ab uobis. ? et recessit ab aquila et abiit in domum iusti

metuentis đm erat autem domus eius co[nfinis sy nagogae. sarcihisynagogus autem quidam nomine crispus credidit in dñm cum tota domo sua et [quomodo

XVII. 34-XVIII. 8.

Folio 116

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM

Mult]a plebs corinthiorum audierant uerbum dñi unti sunt credentes đo in nomine ihu · xội. 'tunc dixit dñs ad paulum in uisum ne timeas sed loquaere et ui de ne tac eas 10 quoniam ego sum tecum et nemo cona bitur male facere tibi propterea quod plebs est mihi multa in ista ciuitate 11 et sedit corinthi per annu et sex men]ses docens apud eos uerbum di gallio autē cum esset pro consule achaiae

exurreserunt co sentientjes iubaei et conlocuti secum. de paulo inie

10 cerunt ei] manus et perduxerunt ad proconsulem 13 cla mantes et dicentes. quia aduersus legem suadet homi nibus d]m colere 14 et cum uellet paulus os aperire dixit gallio ald iudeos. si esset aliqua iniquitas in eo uel fac inus neq]uam. o uiri iudei recte uos sustinerem 18 sed si quaestiones aliquae sunt inter uos uel de uerbo uel de nominib. uel de lege uestra ipsi uideritis. iudex horum nolo esse 16 et dimisit eos a tribunali suo 17 et co prehen]derunt graeci sostenen archisynagogū

et ceciderunt ante tribunal et gallio simulabat 20 se non uildere 18 paus autem commoratus illic conplu

ribus diebus ualefecit fratrib. nauigans in syriam et cum elo priscilla et aquila qui uotum cum fecisset cenchris] capud tondit 19 et cum uenisset ephesum in se

XVIII. 8-19.

[blocks in formation]

Confitentur esse resurrectionem et ang[elum et
som et cum clamor ortus esset inter eos diuidebantur
et quidam de scribis et parte phariseorum contradice
bant dicentes quid autem mali in hoc homine (inueni
mus ssipspus locutus est ad eum uel angelus Tio et cū
e s set inter illos magna dissensio timens tribunus
ne carperetur ab eis paulus iussit numerum (militū
uenire et rapere eum de medio ipsorum et adsducere

in castra 11 sequenti autem nocte adstitit ei dñs et ait 10 bono animo esto paule quomodo enim testimonium

perhibebas hierosolymis ita oportet et romsae testi monium dicere 12 et cum dies factus est cong[regaue runt se quidam ex iudeis et deuouerunt se discentes neque edere nequae uiuere donec occidersent paulū 13 erat autem plus xl qui se deuouerant 14 accesserunt itaque ad sacerdotes et maiores natu et dixerunt deuobimus nos ne quid gustemus in totum donec occi damus paulum 15 nunc itaque rogamus uos hosc nobis

praestetis congraegate concilium et petite a [tribuno 20 uti deducant eum ad uos tamquam certius alliquid in

quisituri de eo nos autem parati erimus ad necandum eum licet oporteat ad nos mori 16 sed cum audiuisset iuuenis filius sororis pauli conuentionem eorum ue

XXIII. 8-16.

Folio 124 uerso

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM Nit ad cas]tra et intrauit ad paulum et indicauit ei 17 Et uocaulit paulus unum ex centurionib. et dixit ei iuue nem ist]um duc ad tribunum habet enim quod illi in

dicet 18 quli confestim adduxit iuuenem ad tribunum. habet e]nim quod illi indicet qui confestim adduxit iu uenem] ad tribunum dicens uictus me paulus uocauit ad se rogans uti istum perducerem ad te quia habet quod indicet] tibi 19 adpraehensa autem manu eius tribunus

apud om]nes et secessit cum eo et inquirebat ab eo quid 10 esset q]uod haberet illi dicere 20 qui ait iudaeis conuer

it rogaret. te crastina die ut deducas laulum in conci
lium ta]mquam uolentes certius ab eo aliquid inquire
re 12 ergo tu ne suadaris sunt enim ex eis plus homi
nib. XL] parati qui eum interficiant qui et deuouerunt
se nullJam rem gustaturos quoadusq. hoc agant
Et nunc] parati sunt sperantes pollicitationem tuam 22 et
tribunus quidem iuuenem illum dimisit praecipiens
ne quis] sciret quod sibi nuntiasset 23 et uocauit duos

ex cent]urionibus et dixit praeparate milites qui eant 20 armati] usq. in caesarea equites centum et pedites du

centos e]t ad hora noctis tertiam imperat ut parati essent ad eundum 34 et centurionib. praecepit uti iumenta praepararlent et inponerent paulum et deducerent per noc XXIII. 16-24 : 11. 10, 11. conuer[it roga]ret: hdtor. conuen[it roga]re.

[blocks in formation]

Ciuitatibus praedicabi peniteri et reuerti [ad đm
digna opera penitentiae agentes 21 horum cau(sa me
iudaei cum essem in templo conpraehenderu nt et ne
gare conati sunt ? cum ergo auxilium đi sim co[nfisus
esto indicans maiori ac minori nihil amplius dicens quā
quae profetae dixerunt futura esse scriptum est enim
in moysen 23 si passiuilis xps ex resurrexione mortuorum
lux annuntiabit plebi et gentib. 24 et cum haec lo[quere

tur orauit exclamauit festus et dixit insanissti paule to insanisti multe te littere in insaniam conuerterunt

25 qui respondit ei non insanio optime legate sed magis
ueritatis et sapientiae uerba emitto 26 scit autem omnib.
de istis rex apud quem loquor nihil enim horfum eum
latet 27 credis rex agrippa profetis scio quia credis 28 agri
ppa ad eum ait modico suades mihi paule xpiansum fieri
29 ad quem sic ait orarem đm et in modico et in magno non
solum te sed et istos qui me audiunt omnes fileri tales
qualis ego sum exceptis uinculis istis 30 et cum haec dixis

set exurrexit rex et legatus et omnes assentiebant eis 2031 et secesserunt praefantes inter se de eo dic[entes nihil

mortem dignum uel uinculorum homo iste fecit 82 respon dit autem rex agrippa dimitti poterat homo iste si non appellauit caesarem et ita legatus mitti eum ad [caesarem iudicauit

XXVI. 20-32.

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM

Folio 127 uer so

* Et in] crastinum uocabit centurionem quendā nomi]ne iulium et tradidit ei paulum cum ceteris cus todiis) : cum coepissemus nauigare ascendimus in nauē adru]metinam ascendit autem nouiscum et aristar chus malcedo : uenimus autem sidonae et humanae attrac tans pa]ulum ille centurio permisit amicis qui ueniebant ad eum uti curam eius agerent inde autem nauigantes legimuls cyprum eo quod contrari erant uenti 5 et post

haec na uigantes sinum cilium et pamphilium pelagū 10 diebus] xu: deuenimus myra lyciae et inuenit nauē

alexandrinam centurio ille nauigantem in italia inposulit nos ? et cum tarde nauigaremus per aliquos dies ujenimus gnidum 8 et inde cum tulissemus legē tes cretjen deuenimus in portum bonum ubi anchis ci uitas erat et cum plures dies illic fecissemus et iam es set periculosa nauigatio eo quod et ieiunium trans isset accesit paulus 10 dicens uiri uideo nos cum iniuria multa elt iactura non tantum nauis sed et animarū

nostrar um nauigare incipere " gubernator autem 20 et magis]ter nauis cogitabant nauigare 12 si forte possent

uenire phoenicem in portum qui est cretae consē tiebat illlis magis centurio quam paulis uerbis 18 et dum flat auster tulimus celerius et sublegebamus

XXVII. 1-13.

SCRIBA ET CORRECTORES

f*: ipse scriba. fa: corrector eiusdem saeculi ac ipse scriba ; forsan erat diorthota. Atramento fusco usus est.

ffb: ff& et fb quum atramento tum litterarum uncialium forma parum differunt : saec. quinti, ut uidetur, ambo.

ffc: manus octaui uel noni saeculi ; codicem ad textum Hieronymianum corrigere hic illic conatus est. Atramento fusco, interdum uiolaceo, usus est.

ffd: manus duodecimi saec. Unaquaque fere pagina lectiones Hieronymianas in codicem intulit.

f nou : corrector recens, octaui decimi saec, ut uidetur; correctiones nulli momenti fecit atramento pernigro. Interdum litteras unciales imitari conatus est, interdum orthographiam pessime mutauit.

Verba uel litteras supra lineam scriptas nonnullas in textum sine notula admisimus; hae omnes nostro iudicio ex diorthota (ffa) sunt.

EUANGELIUM SEC MATTEUM.

Fol. 1, 1. 13. manducas: ffa lapsu in manducnas correxit, n supra c posita. 1. 16. ujini : i finalis paene euanuit. 1. 38. in ex margine in textum recepimus. Fol. 1 b, I. 20. uenite: ffc addidit ad me. Fol. 2 b, l. 18. conplacuit: ffd mutauit in complacuit, suprascripta m; sed codice postea mutilato m partim periit. l. 44. uturbe: u pr. perlineata est. Fol. 3 b, 1. 24. locuti : lo perierunt. Fol. 4, 1. 28. mundantā: n sec. improbauit f* uel ffa. Fol. 5, 1. 13. illius: u erasit corrector. Fol. 6, I. 27. colligentes : caudam litterae g redintegrauit ffd. Fol. 6 b, 11. 41-4. Puncta haec nescio an ff a posuerit. Fol. 7, II. 34-6. In marg. scripsit ffc. In lib ii sup apocalyp odberti ubi iezabel meritricē dic ponendā in lectū cū eis qi cū ea fornicantur (cf. Apoc. 2. 22). Odbertus uel Audbertus (uide infra fol. 30) forsan fuit ille Ambrosius Autpertus ordinis S. Benedicti qui floruit circa a.d.750 seqq., et decem libros Commentariorum super Apocalypsin scripsit: Commentarii impressi sunt Coloniae a. d. 1536. Fol. 7 b, II. 9-15. In marg. scripsit ffc In lib secd sup apocalyps odberti ubi ait qi uicerit dabo illi calculū candidum (cf. Apoc. 2. 17). Fol. 8, 1. 8. iodnis : in ioadnis correxit ff*. 1. 43. et superscr. *. Fol. 9 b, l. 28. tangeret : correxit ffd.

Fol. 13, 1. 17. conmunicationem : correxit ffd. Fol. 17, 1. 23. bellum: correxit ffd. Fol. 17 b, 1. 45. illis: erasit s corrector. Fol. 18, 1. 36. generationē: uoluit -ne ffa. Fol. 18 b, l. 46. uenisset : correxit ffd. Fol. 19, 1. 47. dulendum: addidit el ffa. Fol. 20, 1. 36. tacerē: addidit t fa. Fol. 21, 1. 18. mentes : correxit ffd. Fol. 22, l. 40. uita : improbauit t ff* aut ffa. ). 41. credistis : uoluit credidistis fa. Fol. 23, 1. 17. propheta : correxit ff d l. 34. neglexerunt: caudam litterae g redintegrauit ffd. Fol. 24, 1. 41. inter resurrectione : ter erasit corrector. Fol. 25, 1. 48. fratrestis: correxit ff* aut ffa. Fol. 26, II. 39, 40. plenas sunt rapinas: correxit in plena sunt rapina ffd. ll. 41, 42. phariseiae : erasit ia corrector. Fol. 27, 1. 3. ueniet: correxit ffd. 11. 13, 14. pullum suos : correxit ffd. Fol. 27 b, 1. 6. Audientem : correxit fd in audituri enim estis. Fol. 28, 1. 13. pelegrinā: correxit in pregnā ffd. Fol. 28 b, 1. 1. co: lineolam addidit ff* aut ffa. Fol. 29, l. 14. agrū: ff* nilide mutauit agrū in agro. Fol. 29 b, l. 33. facientem: correxit ffa. I. 47. qui : correxit ffd. Fol. 30, Il. 25, 26. In marg. scripsit fc In liħ apoc audberti ubi ait dabo unicuiq; uestrum secđm opera uestra (cf. Apoc. 2. 23). Fol. 31, 1. 14. cum: addidit eo fd. 1. 36. tollegistis : correxit

[merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »