Obrazy na stronie
PDF
ePub

et aduenit ira tua et tempus iudicandoru[m mortuo
rum et reddendae mercedis seruis tuis et profetis et
sanctis et timentibus nomen tuum et pusillis et mag
nis et conrunpantur illi qui terram conrupe[runt

19 Et apertum est templum đi quod est in caelo et suisa est
10 arca testamenti di in templo eius et facta sunst fulgu

ra et tonitrua et uoces et terremotus et grand(o magna
12 'et signum magnum uisum est in caelo mulier (amicta
sole et luna sub pedibus eius et in capite eius co[rona
stellarum duodecim ? et in utero habebat et clam abat
parturiens et cruciabatur ut pareret 3 et uisum [est ali
ud signum in caelo et ecce draco rufus magn[us habens
capita septem et cornuam decem et super capitsa eius
septem diademata * et cauda eius traebat terti[am par

tem stellarum caeli deicit eam in terram et ipse [draco
20 stetit in conspectu mulieris quae paritura erast ut cum

peperisset natum eius comederet 5 et peperit [filium
masculum qui recturus est omnes gentes in uirgsa fer

rea et captus est filius eius ad đm et ad thronum eius
XI. 16-XII. 5:1. 1. 24 super. 2. hb gratias tibi. 18. hb trahebat. 19. hb eas.

23. hb raptus

[blocks in formation]

10

* Et muli]er fugit in solitudinem ubi habebat locum
praeparlatum a đo ut eam pasceret diebus mille ducē
tis sexdaginta ? et factum est bellum in caelo mica
el et an]geli eius ut pugnarent cum dracone et ille dra
cho pu]gnauit et angeli eius 8 sed non ualuerunt nec
locus eorum inuentus est amplius in caelo 'et missus
est ille) dracho magnus ille serpens anticus qui uoc
atur diJabolus et satanas qui seducet totum orbem ter

rae et pr]aecipitatus est in terram et angeli eius cum eo
10 missi sjunt et audiui uocem magnam in caelo dicentē

nunc facta est salus et uirtus đi nostri et potestas xpi
eius quoniam praecipitatus est accusator fratrum
nostr]orum qui accusat eos in conspectu di nostri di
die est nocte

et ipsi uicerunt eum et propter
sang Juinem agni et propter uerbum testimoni sui nec
amauJerunt animam suam usque ad mortem * propter
hoc exultate caeli et qui inhabitatis in eis uae ter
rae et] mari quoniam discendit diabolus ad uos iram

ingen Jtem habens sciens quia breue tempus habet.
20 13 Et cum] uidisset dracho quod esset deiectus in terrā

perse]cutus est mulierem quae illum masculum peper
era]t 14 et datae sunt mulieri duae alae aquilae magnae
ut uollaret in solitudinem in locum suum ubi alitur per

XII. 6-14.

11

12

17

Folio 130 uerso

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI
Supra nubem mittefalcem tuam et mete q[uoniam
uenit hora metendi quia iam arida est mes sis terrae
16 et misit ille sedens super nubem falcem suíam in terrā
et demessus est terram

et alius angelus e[xiuit de tē
plo quod est in caelo et ipse habens falcem a cutam 18 et
alius angelus exiuit de ara dēi habens potestatem su
per ignem et clamabit uoce magna ad illum qui habe
bat falcem acutam dicens mitte falcem (tuam acu

tam et uindemia uotroos uinearum terrae quoniam
10 adultae factae sunt uua eius. 19 et misit an gelus fal

cem suam in terram et uindemiauit uineam terrae
et misit in torcular irae đi magnum ° et calcia(tum est
in torculari extra ciuitatem et manauit in[de sanguis
utquae ad fenos eorum per istadio.m.d.c. [15 let uidi
alium signum in caelo magnum et mirabil[e septem
angelos stantes habentes plagas septem ills as nouis
simas quoniam in illis consummata est ira d[i
? Et uidi uelut mare uitreum igni permixtum et super

mare stantes uidi eos qui de bestia et imagin[e eius
20 uictoriam ferent habentes chitaras 8 et cantantes

canticum moysi serui đi et canticum agni discentes
magna et mirabilia opera tua dñe đs omnipotens ius
tae et uerae uiae tuae tu es rex omnium gentium [* quis non

20

XIV. 15-XV. 4: 1. 1. ha super.

14. 1* usquae.

ha frenos equorum.

Folio 130

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI

[ocr errors]

Timebit et] dabit gloriam nomini tuo quia solus sis dñe
et pius es e]t omnes generationes uenient et adorabunt
in conspect]u tuo quoniam iusta iudicia manifestata sunt
set post hae]c uidi et ecce apertum est templum taberna
culi mart]yri in caelo ® et ecce exierunt septem geli
habentes] septem plagas de templo induti" linteamina
candida] et cinti circa pectore zonas aureas ?et unus
ex quatuor animalibus dedit septem angelis septem

phialas a Jureas plenas ira di uiuentis in secula seculo
10 rum 8 et rjepletum est templum fumo de claritate dēi

et de uir]tute eius nec quisquam poterat intrare tem
plum do]nec fieretur septae illae plagae septem ange
lorum] 16 let audibi uocem magnam de templo dicē
tem septjem angelis ite et effudite phialas irae dei
*Et abiit pr]imus et effudit phialam suam in terram
Et factum est ulcus saeuum et malum in hominibus inscrip
tionem] bestiae habentibus in simulacrum eius ado
rantib]us

3 et secundus effudit phialam suam in

mare

et fjactum est mare uelut mortuis sanguis et o
20 nes anim]ae quae erant uiuentes mortui sunt in ma

ri "et ter]tius effudit phialam suam in flumina et for
tes aqua]rum et facta sunt sanguis 5 et audibi

gelum aquarum dicentem iustus es qui es et qui eras
XV. 4-XVI. 5: 1. 7. ha uel h* pectora.

12. ha septem.

21. for: hdlor. fon.

an

[blocks in formation]

Qui introibant templumshic contemplatus [culis su
is cum uidisset petrum et iohannem incipientes in
troiret in templum rogabat illos elemosynam [intui
tus autem eum petrus cum ioanne adspic[e dixit
et contemplare me 6 ille autem contemplatus est eum
sperans aliquid accipere ab eo

6 dixit autem petrus
ad eum argentum quidem et aurum non est

mihi quod autem habeo hoc do tibi in nomine iħu xõi na zareni surge et ambula

et adpraehensa manu eius deste
io ra excitauit eum et continuo stetit confirm atique

sunt gressus eius et laccania 8 et ambulabat gľaudens
et exultans

introiuit autem cum eis in tem(plum lau
dans đm 'et uidit eum omnis populus ambulan[tem et
đm laudantem 10 agnoscebant autem eum
ipse fuit qui ad elemosynam sedebat ad horr[eam por
tam templi et inpleti sunt omnes ammiration[e
Et stupebant de eo quod illi accidit sanitas
tibus autem petro et ioanne simul et ipse pro[diebat

tenens eos et concurrit omnis populus ad eos [in porti
20 cu quae uocatur solomonis stupentes cum uideret

autem petrus respondit ad populum et dixit: uiri isra
elitae quid ammiramini super hoc aut nos qusid intu
emini quasi nos nostra uirtute aut potestate [feceri

quoniam

11

exeun

12

[blocks in formation]

14

Mu]s ut amuularet istae 13 đs abraham et isac et ia
cob đs] patrum nostrorum clarificabit filium suum ihm
xöm qu]em uos quidem tradidisti ad iudicium et negastis
ante] faciem pilati illo uolente eum dimittere uos autē
sanct]um et iustum negastis. et uos petestis homicidam
honnisnem uiuere et donari uobis 15 principem autem ui
tae sjuspendentes occidistis quem ds excitauit a mor
tuis cui Jus nos sumus testes 18 et supra fidelitate nominis

eius hJunc quem uidetis et nostis confirmauit nomen
10 eius et] fides dedit ei integritatem istam in cons

18

[ocr errors]

pectu o]mnium uestrum " et nunc uiri fratres scimus quo
iam no]n quidem per scientiam fecistis nequam sicut
et princ]ipes uestri uerum đs quod adnuntiabit ore o
nium profetarum passurum xpm suum et inplebit
19 peniteast itaquae uos et conuertimini ad perdelenda
peccata] uesta 20 ut tempora uobis refrigeris suprauiniāt
a facie dlñi et mittat uobis praeparatum ihm xpm " que
oporte]t caelos recipere usquae ad tempora dispositi

onis om]nium quae locutus est đs ore santorum prof
20 etaru]m suorum 22 moyses quidem dixit ad patres

nostro]s profetam uobis excitauit dñs đs de fratrib.
uestri]s tanquam me eum uos audite per

omnia

quae cumquļe locutus fuerit ad uos omnis autem anima III. 12-23 : 1. 1. hb ambularet.

3. ho tradidistis.

5. ha uel hb petistis. 16. ho uestra et superueniāt. 19. ha sanctorum. 22. ab ipsum audietis.

29

8. ha super.

[blocks in formation]

26

rae

Quecumquae non audierit profetam illum e[xtermi
nauitur de populo 24 et omnes profetae a samuel (et pro
ordinem quodquod locuti sunt adnuntiauer(unt is
tos dies 25 uos estis fili profetorum et testament[i quod
đi disposuit ad patres nostrors dicens ad abraham et
in semine tuo uenedicentur omnes nationes ter

uobis primo ds excitabit filium suum et [misit
uenedicentem uos ad auertendum unumquemque

a nequitis suis 4 ' loquentibus autem illis ad populum
10 uerba ista adstiterunt sacerdotes et praeto[r templi

et sadducei ? dolentes de eo quod docerent populum
et adnuntiarent in iħm resurrectionem mortuorū
3 Et iniectis manibus et tenuerunt eos et tradiderunt
custodie in crastinum fuit autem iam uespersa * mul
ti tamen ex eis qui audierunt crediderunt nu[merus
autem factus ad quinquae milia hominum
"Posttero die collecti sunt magistratus et principes et
seniores et scribe 6 et pontifex annas et caip[has et io

hannes et alexander et quodquod fuer(unt ex ge
20 nere pontificali et cum statuissent [eos in medi

um quaerebant in qua uirtute aut in q[uo nomine
id fecissent

tunc petrus repletus sp[u sło ait ad
eos. principes populi et seniores istrael [° si nos hodie

8

III. 23-IV, 9.

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM

Folio 113 uerso

Interrogamus a uobis super benefacto hominis in
firmiȚs in quo iste salbatus est 10 sit uobis omnibus no
tum e]t omni populo istrael quoniam in nomi dñi ihu

12

angulli

13

cum

xpi ngazareni quem uos crucifixistis. quem đs excita uit a m]ortuis in illo iste in conspectu uestro sanus ad stat i]n alio autem nullo. 11 hic est lapis qui contem tus es]t a uobis quia aedificatis qui factus est in caput

non est enim nomen aliud sub caelo da tum h]ominibus in quo oportet saluari nos

au 10 diren]t autem omnes petri constantiam et ioannis persu Jasi quoniam homines inlitterati sunt

et idio tae am]mirati sunt 14 uidentes autem et illum infirmū cum eils stantem curatum nihil potuerunt facere aut co]ntradicere quidam autem ipsis agnosce bant elis:

quoniam cum iħu conuersabantur 15 tunc conlo]cuti iusserunt foras extra concilium adduci petru]m et iohanem et quaerebant ab inuicem tes qui]d faciemus istis hominib. nam manifestum

signum] factum ab eis omnibus habitantib. hierosoly 20 mis applaret et non possumus negare

17 sed ne plus diuulgentu]r in populum uerba istorum comminaui mur eis ultr]a non loqui in nomine isto ulli hominum

consentien]tib. autem ad sententiam denuntiauerunt

ex

16 dicē

18

[blocks in formation]

cum

26

Uerunt dicentes quoniam pignarium in uenimus
clausum in omni firmitate et custodes stan tes ante
ostia aperuiesmus autem neminem in uenimus
24 Et quomodo audierunt uerba ista magistrat[us templi
et pontifices confundebantur

de ipsis

quidnam illud esset 25 adueniens autem quidam nuntiauit [eis dicens quoniam ecce uiri quos misistis in custodiam in tem plo sunt stantes et docentes populum.

tunc abiit magistratus cum ministris et abduxit eos non

uero 10 per ui mettues ne forte lapiraretur a popullo 27 et quo

modo perduxerunt eos in conspectu concilii incepit
ad eos praetor dicere 28 non praecepto praecepimus
uobis ne umquam in hoc nomine doceretis.
Uos autem ecce implestis hierosolymam doctrina ues
tra et uultis super nos adducere sanguine hĪominis
illius respondens autem petrus dixit ad illum
Cui obaudire oportet đo an hominib. ille aut[em ait đo
et dixit petrus ad eum 30 đs patrum nostroru[m excita
uit iħm

quos uos interemistis suspendentes in ligno
31 hunc principem đs et saluatorem exalt[auit gloria
sua dare penitentiam istrael et remissi[onem peccati
in se

et nos quidem testes sumus omniu[m uerborum istorum et sos sãi quem dedit đs eis quiscumq. credide

29

20

[ocr errors]

V. 23-32,

« PoprzedniaDalej »