Obrazy na stronie
PDF
[blocks in formation]
[ocr errors]

re

Rimus quoniam peccatum ñ habemus ipsos nos eses ducimus
et ueritas in nobis non est. ' si confiteamur peccata nosstra fide
lis et iustus ut remittam nobis peccata et purget nos ab om
ni iniquitate. 10 quod si dixerimus. quod non peccauimus
mendacem faciemus eum et uerbum eius non est [in nobis
ii 1 fili mei haec iscribo uobis ne peccetis et si quis peccauerit
aduocatum abemus aput patrem iħu xõm iustusm ? et ipse
est exoratio pro peccatis nostris non pro nostrsis autem

tantum sed et pro totius saeculi : et in hoc iscimus q[uoniam
10 cognobimus eum si mendata eius serbemus *qui d[icit se sci

re eum et mandata eius non serbat mendas est in [eo ueritas
non est: nam qui custodit ueruum ue in hoc caritsas đi per
fecta est in hoc iscimus quoniam in eo sumus qui dicit se in eo
manere debet quemammodum ille amuulabit et sipse am
bulare carissimi non nobum mandatum scribo (uobis sed
mandątatum uetus quem habuistis ab initio mandatum
uetus est uerbum quod audistis Siterum mandatum nouu

eritrum
iscribo uobis quod est uere in ipso et in nobis qusoniam tene

brae iam transeunt. et lumen uerum iam lucest ' qui dicit se
20 in lumine esse et fratrem suum hodit in tenebris est usq. ad

huc 10 nam qui diligit fratrem suum in lumine permanet et sca-
dalum in eo non est. 11 qui autem hodit fratrem sulum in tene
bris est et in tenebris ambulat et non scit ubi east quoniam

d

od

1. 1. 11: superscr, on ha. 7. abemus : correxit ha.

10. mendata : correxit h*

12. ue : correxit ha. 14. quemammodum : correxit ha

16. mandatatum : correxit ho. quem : e mutauit in o, et d super m posuit ha. 18. est uere: correxit h* uel ha.

[blocks in formation]

(1 St. John ii. 11-23)
Tene]brae obșcaecauerunt oculos eius 12 iscribo uobis fili
mei quila iam remituntur uobis peccata propter nomen eius
13 iscribo] uobis patres quoniam cognouistis quod erat ab i
nitio is cribo uobis iuuenes quoniam uicistis malignum
iscribo] uobis pueri quoniam cognouistis patrem 14 quia co
gnouist lis eum qui est ab initio scribo uobis adulescentes
quoniasm fortes estis et uerbum đi in uobis permanet et
uicistis malignum 15 nolite diligere seculum nec ea quae sunt
1. 1. obcaecauerunt ha filiosli ka.

2. remittuntur ha uel hb.

in saecullo si quis diligit saeculum non est caritas patris in eo
10 10 quoniam omne quod est in seculo concupiscentia carnis

est et concupiscentia oculorum et superbia saeculi quae
non est de patre sed de seculo est 17 et saeculum transiet et
concupi]scentia: qui autem facit uoluntatem đi permaneb
it in aete]rnum 18 pueri nobissimis hora est et sicut au
distis quJoniam antexps uenit nunc antexpi multi facti sunt
unde cognJoscimus quoniam nobissima hora est 19 ex nobis
prodiuit] sed non erat ex nobis nam si fuisset ex nobis per
mansiss Jet forsitan nobiscum sed ut praesto fiat quoniam

non sunt] omnes ex nobis 20 et uos unctionem accepistis a sto et
20 nostis omnia. 21 non scripsi uobis quasi ignorantib. ueritatem

sed scien]tibus eam et quoniam omnem mendacium ex ueri
tate non es]t 22 quis est mendas nisi is qui negat quia is est xps

hic est ante]xos qui negat patrem et filium 23 omni qui ñ filium 1. 14. nobissimis : correxit h*. 23. omni: superscr. s ha uel hb. filium : addidit habet super lin. ha.

habet

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

(1 St. John ii. 23-iii. 8)
Nec patrem habet qui confitetur filium pastrem habet
24 uos quod audistis ab initio permaneat in uobis quod si
in uobis permanserit quod ab initio audistis est uos in filio
et patre permanebitis 25 et haec est promissio [quam ipse pol
licitus est uobis uitam aeternam 26 haec scrispsi uobis de
eis qui esecunt uos 27 et uos untionem quam [accepistis
ab eo permaneat in uobis et necesse non habe[tis ut aliquis
doceat uos. sed sicut untio eius docet uos de om nib. et uerum

est et non est mendum et sicut docuit uos mansete in eo
10 28 Et nunc filii manete in eo ut cum uenerit fiduciam habea

mus et non confundamur ab eo in praesentia eius
29 si nostis eum qui fidelis est scitote quoniam omnis qui facit
ueritatem de eo natus est. iii, 1 ecce qualem caritatem dedit no
bis pater ut filii dei uocaremur et sumus proptersea seculum nos
egnorat. 2 carissimi nunc filii đi sumus et nondum manifesta
tum est qui futuri sumus scimus quoniam cum apparuerit
similes erimus ei quoniam uideuimus eum sic[ut est 3 et om
nis qui habet spem hanc in eo castificat se sicut et ille castus

est * omnis qui facit peccatum et iniquitatem facit et peccatu
20 est iniquitas 5 et scitis quoniam ille apparuit ut peccata tolleret

et peccatum in illo non est omnis qui in eo permasnet non peccat
omnis qui peccat non vidit eum nec cognobit esum "filioli
nemo uos seducat: qui facit iustitiam iustus est so[mnis qui fa

1. 6. esecunt : diorthota superscr. du litt. minutis. 9. mendum: correxit diorthola. improbauit hb et superscr. iustus. 15. egnorat : correxit ha in ignorat.

12. fidelis:

[blocks in formation]

(1 St. John iïi. 8–20)
Cit peccatum de diabolo est quia ab initio diabolus
peccat in] hoc apparuit filius đi ut soluat opera diaboli

omnis qui natus est de đo peccatum non facit quia seme-
eius in eo mJanet et non potest peccare quoniam de đo na
tus est 10 in hoc manifesti sunt filii đi et filii et filii diaboli
omnis qui] non facit iustitiam non est de đo et qui non dili
git fratre ]m suum " quoniam hoc est mandatum quod audistis
ab initio ut] diligamus inuicem 12 non sicut cain ex maligno

erat et occi]dit fratrem suum et cuius rei gratia occidit eu
10 quoniam o]pera eius maligna erat fratris autem eius iusta

13 nolite mir Jari fratres si odit nos hic mundus 14 nos scimus quia
translati sumus de morte in uitam quia diligimus fratres
qui non dilligit permanet in morte 15 omnis qui odit fratre-
suum homicida est et scitis quoniam omnis homicida no
habet uitam aeternam in se manentem. 16 in hoc cognobi
mus carita(tem quia ille pro nobis animam suam posuit et
nos debem]us de fratib. animam ponere 7 qui autem habu
erit substantiam huius mundi et uiderit fratrem cui opus

est et clau]serit uiscera sua ab eo quomodo caritas đi per
20 manet in eo. 18 filioli non diligamus tantum uerba et lingua

sed opere) et ueritate 19 in hoc cognoscimus quoniam ex ueri
tate sumuls et coram ipso suadebimus cordi nostro 20 quonia-

si reprehe]ndat nos cor nostrum maior est đs corde nostro et 1. 10. erat : correxit la. 17. fratib. : r super t posuit ha. 20. uerba : correxit h* uel h*.

Folio 118 uerso

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI
I 'Apocalypsis iħu xpi quam dedit illi ds palam [facere ser
uis suis quae oportet fieri in brebi. et significauit ser
banda per angelum sum seruo suo ioannis q[ui praedi
cauit uerbum đi et testimonium iħu xßi ea q[uae uidit
* Felix qui legit et qui audit uerba prophetiae et qui seruat
ea quae scripta sunt quia tempus iam in proximo est
* Iohanes septem eclesis quae sunt in asia grastia uobis
et pax ab eo qui est et qui fuit et qui uenturus est et a sep

tem spiritibus et quae in conspectu troni eisus sunt
105 et ab iħu xpo qui est testis fidelis primogenistus mortu

orum et imperator regum terrae et qui dilexit
nos et soluit nos a peccatis nostris sanguin e suo et fe
cit regnum nostrum sacerdotes do et patrsi ipsi cla
ritas et potestas in secula seculorum

asmen
?Ecce uenit cum nubibus et uidebit eum omnits oculus
et qui eum confixerunt et uidebunt eum omn[es tribus

[ocr errors]

Folio 118

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI In libro et] mittem septem ecclesis. ephesum et smyr nam et per]gamum et tyatyram et sardis et filadelfia et laodiciJam 12 et conuersus rexspexi ut uiderem uocem quae me cum loquaebatur et uidi septem candelabra aurea 13 et ijn medio candelabrorum similem filio homi nis indu]tum podere et erat praecinctus super mam illas zonjam auream 14 caput autem eius et capilli erāt uelut la]na. aut nix et oculi eius ut flamma ignis 15 et pedes

eius similles aurocalco sicut de fornace igneo et uos 10 eius ut so]nus aquarum multarum 18 et habebat in deste

ra sua septem stellas et ex ore eius gladius utrimquae acutus exiebat. et facies eius splendebat ut sol in uirtute slua 17 et cum uidissem eum caecidit ad pedes eius tamqua]m mortuus et inposuit super me desteram suam dicens. noli timere ego sum primus et nouissimus 18 et uiuus qui fui mortuus et ecce suum uiuens in sae cula saec]ulorum

et habeo claues mortis et infe rorum 19 s]cribe ergo quae uidisti et quae sunt et quae fieri post] haec oportet

20 sacramentum septem stel 20 larum quae uidisti in destera mea et septem cande

labram] auream septe stellae angeli sunt septem ecle
siarum sjed et candelabra septem ecclesiae sunt.
2 'Et angelo) eclesiae ephesiorum scribe haec dicit qui te

I. 11-II. 1.

Folio 115 uerso

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI Tiam partem terrae usserunt et tertiam pasrtem arbo rem cremauerunt et omne faenum uiride usserunt 8 Et secundus angelus tubae caecinit et ut mons magnus ignis ardens missus est in mare

et facta est tertia pars maris sanguis et mortua est tertia parís illorum animalium quae erat in mari et tertia pars nauium interiit 10 et tertius angelus tuba caecinit est cecidit de caelo stella magna ardens ut facula sup[er tertiā

partem fluminum et super fontes aquarum "et nomē 10 stellae dicitur absentium

et facta est tertia BUCHANAN

dem

[ocr errors]

pars aquarum quasi absentium et multi h[omines
mortui sunt amaritudine aquarum

[12 et quartus
angelus tubae cecinit et percussa est tertia pars solis
et tertia pars stellarum ita ut tertia pars eorum teneb
raretur et dies eandem partem amitteret (et nox si
militer

18 et uidi et audiui unius aquilae suolantis
per medium caelum uoce magna dicens uae suae uae
habitantibus super terram a ceteris uocib. (tubae tri

um angelorum qui tuba canituri sunt
20 angelus tuba cecinit et uidi stellam de caelo cecidis

se in terram et data est ei clauis putei abyssi ” et aperu
it puteum abyssi et ascendit fumus de putes o ut fumus
de magno fornace qui solem et aerem tenebrauit

VIII. 7-IX. 2.

Folio 115

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI
De fumo plutei 3 et de fumo exierunt lucustae in terram
et data est potestas similis eam quae habent scorpii
terrae *et] mandatum est eis ne laederent faenum ter
rae nequale quidquam uiride nequae ullam arborē
nisi homines qui non habebant signum đi in front
ib. 6 datum est eis ne occiderent eos sed ut cruciarent
ur mensibus quinquae et cruciatus illorum sicut
cruciatu]s cum excorpio percutit hominem

* Et in diebu]s illis quaerent homines mortem et non in
ro uenient il]lam et cupient mori et fugiet mox ab eis ? et si

militudines lucustarum similes erant equis paratis
in pugnam et in capitibus eorum quasi coronae similes
auro et facies earum ut facies hominum 8 habentes ca
pillos ut] mulieres et dentes earum ut dentes leonū
Set habeba]nt loricas quasi loricas ferreas sonus autē
alarum earum erat ut multarum quadrigarum equo
rum in pu]gnam procurrentium. 10 caudae uero sicut
scorpior]um erant et aculei et potestas in caudis earū
ut habere]nt potestatem nocendi homines mensib.
20 quinquae] 11 et habebant super se angulum abyssi cui

nomen e]rat ebreice ababdon graeca lingua nomē
habens apollyon et latina lingua nomen habens ex

termina]ns 12 uae unum auiit et ecce secundum uae IX. 2–12: 1. 2. es]t: hb add. ill]is (uel ejis). 3. mandatum : hb praeceptum.

23. ka abiit.

Folio 121 uerso

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI
Pectu dñi sedent supra sedes suas ceciderunt in faciem
suam et adorauerunt đm 17 dicentes gratiam agismus dñe
đs omnipotens qui es et qui eras quoniam accepisti po
testatem tuam magnam et regnasti 18 et gentes [iratae sunt

« PoprzedniaDalej »