Obrazy na stronie
PDF
ePub
[blocks in formation]

h

a

re

Rimus quoniam peccatum ñ habemus ipsos nos eses ducimus
et ueritas in nobis non est. ' si confiteamur peccata nosstra fide
lis et iustus ut remittam nobis peccata et purget no[s ab om
ni iniquitate. 10 quod si dixerimus. quod non peccauimus
mendacem faciemus eum et uerbum eius non est in nobis
ii 1 fili mei haec iscribo uobis ne peccetis et si quis peccauerit
aduocatum abemus aput patrem iħu xöm iustu[m? et ipse
est exoratio pro peccatis nostris non pro nostr[is autem

tantum sed et pro totius saeculi . et in hoc iscimus q[uoniam
10 cognobimus eum si mendata eius serbemus *qui d[icit se sci

re eum et mandata eius non serbat mendas est in [eo ueritas
non est: nam qui custodit ueruum ue in hoc caritsas đi per
fecta est in hoc iscimus quoniam in eo sumus qui discit se in eo
manere debet quemammodum ille amuulabit et [ipse am
bulare carissimi non nobum mandatum scribo (uobis sed
mandątatum uetus quem habuistis ab initio mandatum
uetus est uerbum quod audistis 8 iterum mandatum nouu-
iscribo uobis quod est uese in ipso et in nobis qu[oniam tene

brae iam transeunt. et lumen uerum iam luce[t ' qui dicit se
20 in lumine esse et fratrem suum hodit in tenebris est usq. ad

nam qui diligit fratrem suum in lumine perm[anet et scadalum in eo non est. 11 qui autem hodit fratrem susum in tene

bris est et in tenebris ambulat et non scit ubi east quoniam 1. 1. 17: superscr, on ha. 7. abemus : correxit h*.

10. mendata : correxit h*. correxit ha. 14. quemammodum : correxit ha.

16. mandatatum : correxit ha.

quem : e mutauit in o, et d super m posuit ha. 18. est uere; correxit h* uel ha.

od

erit

rum

huc 10

12. ue :

[blocks in formation]

t

(1 St. John ii. 11-23)
Tene]brae obșcaecauerunt oculos eius 12 iscribo uobis fili
mei qui]a iam remituntur uobis peccata propter nomen eius
13 iscribo uobis patres quoniam cognouistis quod erat ab i
nitio is ]cribo uobis iuuenes quoniam uicistis malignum
iscribo] uobis pueri quoniam cognouistis patrem " quia co
gnouist ]is eum qui est ab initio scribo uobis adulescentes
quoniasm fortes estis et uerbum đi in uobis permanet et
uicistis malignum 15 nolite diligere seculum nec ea quae sunt

1. 1. obcaecauerunt ho.

filiosli ha

2. remittuntur ho uel hb.

19

in saecu]lo si quis diligit saeculum non est caritas patris in eo
10 18 quonia]m omne quod est in seculo concupiscentia carnis

est et co]ncupiscentia oculorum et superbia saeculi quae
non est dle patre sed de seculo est 17 et saeculum transiet et
concupiscentia: qui autem facit uoluntatem đi permaneb
it in aeternum 18 pueri nobissimiş hora est et sicut au
distis quJoniam antexos uenit nunc antexsi multi facti sunt
unde cognoscimus quoniam nobissima hora est

ex nobis
prodiuit] sed non erat ex nobis nam si fuisset ex nobis per
mansiss Jet forsitan nobiscum sed ut praesto fiat quoniam

non sunt] omnes ex nobis 20 et uos unctionem accepistis a sto et
20 nostis omnia. 21 non scripsi uobis quasi ignorantib. ueritatem

sed scien]tibus eam et quoniam omnem mendacium ex ueri
tate non es]t 22 quis est mendas nisi is qui negat quia is est xps

habet hic est ante]xos qui negat patrem et filium 23 omni qui ñ filium 1. 14. nobissimis : correxit h*. 23. omni : superscr. s ha uel hb. filium : addidit habet super lin. ha.

S

[blocks in formation]

24

du

27

aci

(1 St. John ii. 23-iii. 8)
Nec patrem habet qui confitetur filium patrem habet

uos quod audistis ab initio permaneat in uo(bis quod si
in uobis permanserit quod ab initio audistis est uos in filio
et patre permanebitis 25 et haec est promissio Tquam ipse pol
licitus est uobis uitam aeternam 26 haec scrispsi uobis de
eis qui esecunt uos et uos untionem quam [accepistis
ab eo permaneat in uobis et necesse non habetis ut aliquis
doceat uos. sed sicut untio eius docet uos de om[nib. et uerum

est et non est mendum et sicut docuit uos mansete in eo
10 28 Et nunc filii manete in eo ut cum uenerit fiduciam habea
mus et non confundamur ab eo

in praes[entia eius
29 si nostis eum qui fidelis est scitote quoniam om[nis qui facit
ueritatem de eo natus est. iii, 1 ecce qualem caritate[m dedit no
bis pater ut filii dei uocaremur et sumus propterea seculum nos
egnorat. ? carissimi nunc filii đi sumus et nondu[m manifesta
tum est qui futuri sumus scimus quoniam cum (apparuerit
similes erimus ei quoniam uideuimus eum sic(ut est et om
nis qui habet spem hanc in eo castificat se sicut et ille castus

est * omnis qui facit peccatum et iniquitatem fascit et peccatu
20 est iniquitas et scitis quoniam ille apparuit ut peccata tolleret

et peccatum in illo non est ® omnis qui in eo perma net non peccat
omnis qui peccat non vidit eum nec cognobit eum

7 filioli nemo uos seducat. qui facit iustitiam iustus est somnis qui fa 1. 6. esecunt : diorthota superscr. du litt. minutis. 9. mendum : correxit diorthola. improbauit het superscr. iustus. 15. egnorat : correxit ha in ignorat.

12. fidelis:

[blocks in formation]

9

n

13

(1 St. John iii. 8–20)
Cit pec]catum de diabolo est quia ab initio diabolus
peccat in] hoc apparuit filius đi ut soluat opera diaboli
omnis qui n]atus est de đo peccatum non facit quia seme-
eius in eo m]anet et non potest peccare quoniam de đo na
tus est 10in] hoc manifesti sunt filii đi et filii et filii diaboli
omnis qui] non facit iustitiam non est de đo et qui non dili
git fratre]m suum " quoniam hoc est mandatum quod audistis
ab initio ut] diligamus inuicen 12 non sicut cain ex maligno

erat et occi]dit fratrem suum et cuius rei gratia occidit eu
10 quoniam o]pera eius maligna erat fratris autem eius iusta

nolite mir Jari fratres si odit nos hic mundus nos scimus quia
translati s]umus de morte in uitam quia diligimus fratres
qui non dilligit permanet in morte 15 omnis qui odit fratre-
suum homiscida est et scitis quoniam omnis homicida no
habet uita]m aeternam in se manentem. 16 in hoc cognobi
mus carita[tem quia ille pro nobis animam suam posuit et
nos debem]us de fratib. animam ponere 17 qui autem habu
erit substa]ntiam huius mundi et uiderit fratrem cui opus

est et clau]serit uiscera sua ab eo quomodo caritas đi per
20 manet in eJo. 18 filioli non diligamus tantum uerba et lingua

sed opere) et ueritate 1 in hoc cognoscimus quoniam ex ueri
tate sumu]s et coram ipso suadebimus cordi nostro quonia-

si reprehe]ndat nos cor nostrum maior est đs corde nostro et
1. 10. erat : correxit la.
17. fratib. ; r super t posuit ha.

20. uerba : correxit h* uel ha.

r

20

Folio 118 uerso

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI
I'Apocalypsis iħu xpi quam dedit illi as palam [facere ser
uis suis quae oportet fieri in brebi. et significauit ser
banda per angelum sum seruo suo ioannis * q[ui praedi
cauit uerbum đi et testimonium iħu xõi ea q[uae uidit
* Felix qui legit et qui audit uerba prophetiae et qui seruat
ea quae scripta sunt quia tempus iam in proximo est
* Iohanes septem eclesis quae sunt in asia grastia uobis
et pax ab eo qui est et qui fuit et qui uenturus est et a sep

tem spiritibus et quae in conspectu troni eisus sunt
10 et ab iħu xğo qui est testis fidelis primogenistus mortu
et imperator regum terrae

et qui dilexit
nos et soluit nos a peccatis nostris sanguin(e suo et fe
cit regnum nostrum sacerdotes đo et patr(i ipsi cla
ritas et potestas in secula seculorum.

a men
?Ecce uenit cum nubibus et uidebit eum omniss oculus
et qui eum confixerunt et uidebunt eum omn[es tribus

orum

8

terrae talem

ego. d. et. w. dicit dñs đs qu[i est et qui erat et qui uenturus est omnipotens. e[go iohannes frater uester et particeps in tribulatione

est in regno 20 et patientia in xpo iħu fui in insula quae asppellatur

pathmos propter uerbum đi et propter testimonium iħu 10 fui in sou die dominica et audiui post me magnam ut tubam 11 dicentem mihi quod u[ides scribe

I. 1-11.

uocem.

[blocks in formation]

13

aurea

14

15

In libro et] mittem septem ecclesis. ephesum et smyr nam et per]gamum et tyatyram et sardis et filadelfia et laodici]am 12 et conuersus rexspexi ut uiderem uocem quae me]cum loquaebatur et uidi septem candelabra

et i]n medio candelabrorum similem filio homi nis indultum podere et erat praecinctus super mam illas zonjam auream caput autem eius et capilli erāt uelut la]na. aut nix et oculi eius ut flamma ignis et pedes

eius simil]es aurocalco sicut de fornace igneo et uos 10 eius ut so]nus aquarum multarum 16 et habebat in deste

ra sua se]ptem stellas et ex ore eius gladius utrimquae acutus e]xiebat. et facies eius splendebat ut sol in uirtute slua ? et cum uidissem eum caecidit ad pedes eius tamquam mortuus et inposuit super

desteram suam dic]ens. noli timere ego sum primus et nouissimus

et uiuus] qui fui mortuus et ecce suum uiuens in sae cula saec]ulorum

et habeo claues mortis et infe s]cribe ergo quae uidisti et quae sunt et quae fieri post] haec oportet

sacramentum septem stel 20 larum q]uae uidisti in destera mea et septem cande

labram] auream septe stellae angeli sunt septem ecle
siarum sjed et candelabra septem ecclesiae sunt.
2 'Et angelo) eclesiae ephesiorum scribe haec dicit qui te

I. 11-II. 1.

me

18

19

rorum

20

rem

Folio 115 uerso

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI
Tiam partem terrae usserunt et tertiam pa[rtem arbo

cremauerunt et omne faenum uiride |usserunt
8 Et secundus angelus tubae caecinit et ut mo[ns magnus
ignis ardens missus est in mare

et factsa est tertia pars maris sanguis 'et mortua est tertia parss illorum animalium quae erat in mari et tertia pa[rs nauium interiit 10 et tertius angelus tuba caecinit. est cecidit de caelo stella magna ardens ut facula sup[er tertiâ

partem fluminum et super fontes aquaru[m "et nomē 10 stellae dicitur absentium.

et facta e[st tertia

BUCHANAN

P

pars aquarum quasi absentium et multi h[omines
mortui sunt amaritudine aquarum

[12 et quartus
angelus tubae cecinit et percussa est terti(a pars solis
et tertia pars stellarum ita ut tertia pars eorum teneb
raretur et dies eandem partem amitteret et nox si
militer

18 et uidi et audiui unius aquilae (uolantis per medium caelum uoce magna dicens uae uae uae habitantibus super terram ceteris uocib. stubae tri um angelorum qui tuba canituri sunt

T9 et quintus
20 angelus tuba cecinit et uidi stellam de cae lo cecidis

se in terram et data est ei clauis putei abys[si ? et aperu
it puteum abyssi et ascendit fumus de putelo ut fumus
de magno fornace qui solem et aerem te[nebrauit

VIII. 7-IX, 2.

a

[blocks in formation]

3

De fumo p]utei et de fumo exierunt lucustae in terram
et data es]t potestas similis eam quae habent scorpii
terrae *et] mandatum est eis ne laederent faenum ter
rae nequale quidquam uiride nequae ullam arborē
nisi hom]ines qui non habebant signum đi in front
ib. * datum e]st eis ne occiderent eos sed ut cruciarent
ur mensi]bus quinquae et cruciatus illorum sicut
cruciatu]s cum excorpio percutit hominem.

• Et in diebu]s illis quaerent homines mortem et non in
10 uenient il]lam et cupient mori et fugiet mox ab eis ? et si

militudines lucustarum similes erant equis paratis
in pugnam] et in capitibus eorum quasi coronae similes
auro et fa]cies earum ut facies hominum & habentes ca
pillos ut] mulieres et dentes earum ut dentes leonū

et habeba]nt loricas quasi loricas ferreas sonus autē
alarum ejarum erat ut multarum quadrigarum equo
rum in pu]gnam procurrentium. 10 caudae uero sicut
scorpior]um erant et aculei et potestas in caudis earū
ut habere]nt potestatem

nocendi homines mensib.
20 quinquae] 11 et habebant super se angulum abyssi cui

nomen e]rat ebreice ababdon graeca lingua nomē
habens apJollyon et latina lingua nomen

habens ex termina]ns 12 uae unum auiit et ecce secundum uae IX. 2–12: 1. 2. es]t : hb add. ill]is (uel ejis). 3. mandatum : hb praeceptum.

9

23. he abiit.

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI

Folio 121 uerso

Pectu dñi sedent supra sedes suas ceciderunt in [faciem
suam et adorauerunt đm 17 dicentes gratiam agismus dñe
đs omnipotens qui es et qui eras quoniam acce[pisti po
testatem tuam magnam et regnasti 18 et gentes (iratae sunt

« PoprzedniaDalej »