Obrazy na stronie
PDF
ePub

ERUSAND,

ROMANUM,

EX DECRETO SS. CONCILII TRIDENTINI

RESTITUTUM,

[blocks in formation]

APUD RUSAND, BIBLIOPOLAM ECCLESIASTICUM,
PARISIIS,

via vulgo dicta du Pot-de-Fer, n. 8;

Lugduni,

APUD EUMDEM, REGIS ET CLERI TYPOGRAPHUM.

1828.

[ocr errors]
[graphic]
[graphic][merged small][subsumed][ocr errors]

SUMMORUM PONTIFICUM

PRO EDITIONE HUJUS BREVIARII.

Pius v, bulla quæ incipit Quod a nobis, data Romæ septimo idus
julii anno 1568, significat causam edendi hujus Breviarii, nempe ad
tollendam orandi varietatem.

Enarrat ea quæ in hac re præstitere Paulus et Pius nomine quarti et quam ipse adhiberi operam curavit, ex decreto concilii tridentini,

Tollit et abolet omnino Breviarium a cardinale S. Crucis compositum, quod erat brevissimum; item alia breviaria romana, et alia quæ ex institutione vel consuetudine legitima non superant ducentos

annos.

Permittit tamen ut antiquiora ducentis annis possint mutari in hoc
Breviarium, iis omissis, si episcopus et universum capitulum con-

sentiant.

Revocat omnes permissiones, consuetudines, staluta,
licentias et indulta precandi psallendi more et ritu prædictorum
privilegia,

Breviariorum suppressorum.

Præcipit observari hoc Breviarium in toto orbe, cum exceptione 200

annorum,

qua supra.

Statuit in eo nihil mutandum, addendum et detrahendum.
Obligat quosque qui tenentur horas canonicas recitare ut hoc
utantur Breviario, alias non satisfaciant muneri suo.

Jubet omnibus prælatis ut hoc introducant tam in choro quam

extra chorum.

[ocr errors]

Tollit peccati obligationem quæ erat recitandi in choro Officium parvum B. Mariæ Virginis et Defunctorum, Psalmos Pœnitentiales et Graduales juxta rubricas Breviarii.

Hortatur ut recitentur eadem, propositis indulgentiis dierum centum recitantibus Officium parvum B. Mariæ Virginis et Defunctorum; quinquaginta recitantibus Psalmos Poenitentiales et Graduales, quando Rubrica ea præscribant.

Non tamen tollit laudabilem consuetudinem ubi est recitandi Officium parvum B. Mariæ Virginis in choro, imo eamdem confirmat, et decernit obligationis ad usum Breviarii post ejusdem

tandem tempus

publicationem.

CLEMENS
X maii anno 1602, declarat se per viros pios et eruditos Breviarium
5 VIII, bulla quæ incipit Cum in Ecclesia, data Romæ die

Vern.

a

[ocr errors]

romanum a Pio V editum, et progressu temporis in multis depravatum, examinasse, et in statum pristinum restituisse, illudque sic restitutum in typographia vaticana imprimi et divulgari jussisse. Prohibet ne alibi imprimatur nisi juxta exemplar Vaticanum, et habita ordinariorum licentia, sub pœna excommunicationis latæ sententiæ. Interdicit usum Breviariorum impressorum absque tali ordinariorum licentia in scriptis, quæ fidem faciat de collatione facta prædictorum Breviariorum cum originali romano cujus etiam licentia copia initio vel in calce cujusque Breviarii semper imprimatur. Prædictis ordinariis prohibet ne aliquid addi, vel detrahi permittant, et hæc sub poena excommunicationis, suspensionis a divinis, ac interdicti ab ingressu ecclesiæ. Verumtamen in gratiam pauperum Breviaria hactenus impressa vendere, apud se retinere, ac illis uti permittit.

URBANUS VIII,
bulla quæ incipit Divinam psalmodiam, data Romæ
die 25 januarii anno 1631, declarat se, piorum doctorumque viro-
rum adhibita cura, Breviarium a Pio V editum, et a Clemente VIII
recognitum, a pluribus mendis expurgasse; hymnos ad metri et la-
tinitatis regulas revocasse; in Psalmis et canticis interpunctionem
editionis vulgatæ restituisse; sermones, homilias, et sanctorum his-
torias, collatis veteribus manuscriptis, recognovisse. Quamobrem jubet
ut juxta hanc correctionem Romæ imprimatur, alibi juxta romanum
exemplar excudatur, servatis conditionibus in suprascripta Clementis
bulla enumeratis, quas fere iisdem verbis repetit, adjungens easdem
conditiones servandas in impressione eorum quæ a Breviario romano
ortum habent, cujusmodi sunt Missalia, Diurnalia, Officia parva
B. Mariæ Virginis, Officia majoris hebdomadæ, et alia id genus.

REGISTRO S. RITUUM

BREVIARIUM ROMANUM ATTINENT.

SACRA rituum congregatio declaravit et decrevit non potuisse post bullam Pii V de Breviario romano, neque posse locorum ordinarios, tam sæculares quam regulares, addere kalendariis etiam propriis sanctorum officia, nisi ea duntaxat quæ Breviarii romani rubricis, vel sacræ rituum congregationis, seu sedis apostolicæ licentia conceduntur: neque propria auctoritate, quovis prætextu, mutare ritum qui habetur in kalendario romano seu rubricis Breviarii in altiorem ritum, neque extendere concessa officia de loco ad locum.

EX DECRETORUM

CONGREGATIONIS

HEC

Item vetuit et prohibuit celebrari per totam civitatem vel diœcesim, etiam de cujuscumque ordinarii auctoritate, festum cum officio, eo quod in loco adsit ecclesia parochialis, vel regularis, vel abbatialis, aut aliqua reliquia; sed tantum in ipsius sancti ecclesia titulari, seu ubi asservatur corpus aut insignis reliquia, et non alibi.

Insignes autem reliquias declaravit esse caput, brachium, crus,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rava

:res

Pro

abita

ntiæ.

rum

rum

inj

; or

sub

in

cte

[ocr errors][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small]

J

[ocr errors]

111

aut illam partem corporis in qua passus est martyr, modo sit integra,
et non parva, et legitime ab ordinariis approbata.

[ocr errors]

episcopis locorum, martyribus, civibus, et aliis festis, de quibus in kalendario romano seu rubricis Breviarii nihil habe

De

sanctis

tur, uti etiam de beatis nondum canonizatis, nihil propria auctoritate
constituatur; sed omnino consulatur sacra rituum congregatio.

Decretum quoque nuper editum super electione sanctorum in patronos, et impressum, omnino servetur.

Et hæc omnia decrevit, statuit, et mandavit, innovando pœnas constitutionis Pii V respective.

nostro

Facta demum relatione horum decretorum sanctissimo domino Urbano, Papa VIII, ea laudavit et approbavit, atque ab omnibus ubique sub prædictis pœnis servari præcepit, nec non in novis Breviariis de mandato Sanctitatis suæ imprimendis apponi jussit.

Loco + sigilli.

T. TEGRIMIUS

Episc. Assisiens. Secret.

EADEM PRO SANCTIS AD LIBITUM.

EADEM sacra rituum congregatio, habita die 2 decembris 1675, sta

rum

tuit, ex mandato Clementis X, festa sanctorum ad libitum in posterum non esse transferenda, si eorum festivitas incidat in diem dominicum vel aliquem diem festorum mobilium; sed tunc illo anno eoofficia esse omittenda. Quod ipsum postea Innocentius, papa XI, congregatione habita 24 januarii 1682, generali decreto confirmarit, et extendit insuper etiam ad octavas et natalitia sanctorum, de pracepto in aliqua religione vel dioecesi, ex indulto apostolico, recitanda. Ita ut ne quidem dictis festis vel octavis festa ad libitum tunc incidentia possint recitari, sed omitti prorsus debeant.

Permisit tamen ut festum translatum, quod alias eo die celebrancum foret, in alium diem non impeditum transferatur, item ut eodem die omitti possit officium semel per hebdomadam aut mensem citandum ex indulto apostolico, ut ita locus sit celebrando officio ad

bitum.

EADEM PRO SANCTIS IN MARTYROLOGIO DESCRIPTIS.

Orricia sanctorum ratione corporis seu insignis reliquiæ recitanda

decreto sacræ rituum congregationis 11 augusti 1691, intelligi debere de sanctis duntaxat in Martyrologio romano descriptis, et dammodo constet de identitate corporis seu reliquiæ insignis illiusDet sancti qui reperitur in Martyrologio romano descriptus: de as a S. Sede non fuerit specialiter concessum, officia recitari et misteris autem Sanctis in prædicto Martyrologio non descriptis, aut quiis celebrari vetuerunt, non obstante quod ipsorum corpora vel insiges reliquiæ in ecclesiis asserventur, quibus tamen ab ordinariis corum approbatis debitam fidelium venerationem (prout hactenus

« PoprzedniaDalej »