Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

LECTIO 1.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rum,

IN PRIMO NOCTURNO.

sacrificïi vespertini. Et doezit

S. Michaelis Archangeli , tibi, quia vir desideriorum

es : tu ergo animadverte Cumque Gábriel loqueré- preces suas in conspecta De Psalmus Dómine, quis / SEPTUAGINTA hebdomades

qui festum ejus celebramus ¥. Stetit Angelus junts
in terris, ipsius patronícium aram templi.
sentiámus in cælis. Qui vivis

R. Habens thuríbulum
et regnas.

reum in manu sua.
Et fit commemoratio Ex Daniéle Prophéts.
S. Patritü : postea Feriæ ,
si celebretur in Quadrage- Eco Dániel, cum adie

[Cap. 11.)
sima.
AD MATUTINUM.

lóquerer, et orárem, et con

fitérer peccáta mea et per
Invitatorium.

Regem cáta pópuli mei Israel, et
Archangelorum Dóminum, prostérneren proces measur
* Venite, adorémus.
Psalmus Veníte,

exulte-
conspectu Dei mei

, pro mon

te sancto Dei mei: adhuc me mus, 2.

loquénte in oratióne , ecce ? et torsiune Hymnus Christe, sanctó

vir Gabriel, quem videram ut supra, cclxix.

in visiónc a principio, cito

volans, tétigit me in tempore Antiphona. Dixit Angelus Gábriel ad me, et locutus est mili, disit Daniélem : Intellige, fili hó- que: Dániel, nunc egressas minis, quoniam in tempore finis implebitur vísio.

Psalmus Dómine, Dómi- tuárum egressus est sermo nus noster, ut in Apparitione ego autem veni, ut indicárez Antiphona.

sermónem, et intéllige risió ere autor Ecce vir Gábriel , quem nem. videram in visióne, cito volans tétigit me in témpore confiteretur peccáta sua; sacrificii vespertini, et dócuit peccáta pópuli sui, : Free

Psalmus In Dómnino con- lans tétigit fido , 620.

sacrificii

vespertini. Antiphona. tur ad me, collápsus sum pronus in terram, et tétigit me, et státuit me in gradu meo. habitábit, 620.

sum ut docérem te, et intell-
geres. Ab exordio pricum

nonum 1. Tua

[ocr errors]

619.

[ocr errors]

R. Cum oráret Daniel

, et

[ocr errors]

me.

Archángelus Gábriel cito re

eum in tempore

are

Ý Cumque prosternere

[merged small][ocr errors][merged small]

1

et

[ocr errors]

Jum tuum, et

super

urbem | abominatio desolationis; et sanctam tuam, ut consum usque ad consuminatiónem et métur prævaricátio, et finem finem perseverábit desolatio. accipiat peccatum, et delea

R, Ecce vir Gábriel, quem tur iniquitas, et adducátur videram, cito volans tétigit justítia sempiterna , et im- me in témpore sacrificii vespleátur visio, et prophetia, 1 pertini, et docuit me, et

ungátur Sanctus Sanctó- dixit : * Dániel, nunc egrés rum. Scito ergo et animad- sus sum ut docérem te, et vérte, ab éxitu sermónis, ut intelligeres. iterum ædificétur Jerusalem, . Gábriel, fac me intelliusque ad Christum ducem gere istam visiónem : et vehebdomades septem, et heb- nit, et stetit juxta ubi ego dómadessexaginta duæ erunt: stabam , et ait ad me. et rursum ædificábitur plá Dániel. tca, et muri in angústia tém Glória Patri. porum.

Dániel. n. Locutus est Gábriel IN SECUNDO NOCTURNO. Daniéli, et dixit: Ab exordio

Antiphona. precum tuárum egressus est

Gábriel Angelus apparuit sermo : * Ego autem veni ut Zachariæ, dicens : Uxor tua indicárem tibi , quia vir de- Elisabeth páriet tibi filium, sideriórum es.

et vocábis nomen ejus Joán*. Tu autem animadverte sermónem, et intéllige vi

Psalmus Cæli enarrant, siónem.

622.

Antiphona.
Ego autem veni.

Et dixit Zacharias ad An

gelum : Unde hoc sciam ? Et post hebdomades sexa ego enim sum senex, et uxor ginta duas occidétur Chris mca procéssit in diébus suis. tus : et non erit ejus pópulus,

Psalmus Dómini est terra, qui eum negatúrus est. Et ? 622. civitátem , et sanctuarium Antiphona. dissipábit pópulus cum duce Respóndens autem Angevenliíro: et finis ejus vastitas, lus, dixit ei : Ego sum Gáet post finem belli statuta briel, qui adsto ante Deum: lesolatio. Confirmábitautem et missus sum loqui ad te,

factum multis hebdomada et hæc tibi evangelizare. ina : et in dimidio hebdó Psalmus Benedicam Dó

nadis deficiet hostia, et sa-minum, 623. trificium :' et erit in templo Ý. Ascendit fumus aróma

nem.

7

LECTIO 111.

qui forti pelenus

templum Dómini incensum chio debellávit : Pece F

dem nur

[ocr errors]

LECTIO IV.

fare det , ne

[ocr errors]

ចន ti...

[ocr errors]

a loqu

R. Descendit Gábriel

regeliza

was, no in die 1. Pro

Estiver

cclxxij

FESTA MARTII.
tum in conspectu Dómini. í núntio : Dei quippe virti-
R. De manu Angeli.

tem Christum, quem métis
Sermo sancti Bernárdi Ab- nuntiáre decebat, quu
bátis.

hunc, quem simile nome

honórat? Numquid est and
[Es Hom. de Laud. Virg-)
Missus

fortitudo, quam virtus? No
issus est Angelus Gábriel | autem dédecens, aut incer
a Deo. Non árbitror hunc gruum videátur, Dómizwa
Angelum de minoribus esse, et núntium coinmúni cense
qui quálibet er causa crebra ri vocábulo , cum simb i
sóleant ad terras fungi legá- utroque appellationis, as
tióne. Quod ex ejus nómine sit tamen utriusque
palam intelligi datur, quod causa. Aliter quippe Close
interpretátum, Fortitúdo Dei fortitudo, vel virtas Desi
dicitur: et quia non ab áli- citur, áliter Angelus. Apple
quo alio forte excellentiore enim tantum nuncupa
se ( ut assolet) spiritu, sed Christus autem étiam suas
ab ipso Deo mitti perhibétur. tantive.
Propter hoc ergo pósitum
est, a Deo, vel ideo dictum gelus ad Zachariam , die
est, a Deo, ne cui, vel bea- Ne timeas, quóniam
tórum spirituum, suum Deus dita est deprecátio ta,
antequam Virgini revelásse uxor tua Elisabeth pários
putétur consilium, excepto / bi filium, et vocábis a
duntaxat Archángelo Gabrie- ejus Joánnem.
le. Qui utique tantæ inter
suos invenire potuerit ex-
celléntiæ , ut tali et nómine super eum : ait autos
dignus haberetur, et núntio. illum Angelus.
R. Factum est, cum sacer-

Ne timeas.
dótio fungerétur Zacharias
in ordine vicis suæ ante Christus Dei virtas
Deum, * Appáruit ei Ange- citur, et est :
lus Gábriel, stans a dextristo, qui suum átrium
altáris incensi.

custodire solebat,
Ý. Cumque ingressus in superveniens, ipsum su
póneret secundum consue-

vasa captivitátis poter
túdinem sacerdótii sui

puit. Angelus vero Ford
Apparuit.

Dei appellátus est, ne
LECTIO V.
Nec discórdat " nomen a lrogativam officii , quum

hujuscemodi meruer

[ocr errors]

er

Ý. Et Zacharias turba est videns, et timor i

[ocr errors]

An

[ocr errors]

LECTIO VI.

[ocr errors]

1. IN TERTIO NOCTURNO.

[ocr errors]

ur.

LECTIO VII.

40 un loqui ad te, et hæc

le in diem quo hæc fiant. Cos de Glória Patri.

1. All Lcce eris. w debelo. Ecce Elisabeth cognáta cénti Christum ex se i appellae salmus Dóminus regná- lum dicta et compléta vide

dem nuntiáret adventum vir

Antiphona. tútis : vel quia Virginem, Suscipe verbum , virgo

natúra pávidam, simplicem, Maria, quod tibi a Dómino verecundam, ne miraculi no

per Angelum Gabrielem tvitáte expavésceret, confor

transmissum est. gtáre debéret : quod et fe Psalmus Bénedic, ánima cit, ne limeas, inquiens, | mea, Dómino , 627. Maria : invenisti enim grá

$. In conspectu Angeloiam apud Deum. Conveniener itaque Gábriel ad hoc rum psallam tibi, Deus meus.

R. Adorábo ad templum opus eligitur : imo quia tule negotium injungi tur nómini tuo.

sanctum tuum, et confitebor ecte tali nomine de signa

Léctio sancti Evangélii se

cúndum Lucam.
R. Ego sum Gábriel, qui
sto ante Deum : et missus

(Cap. 1.)
rangelizáre : * Ecce eris ta-

In illo témpore, Missus est Teans, et non póteris loqui us- Angelus Gábriel a Deo in

civitátem Galilææ, cui nomen 7. Pro eo quod non cre- Nazareth, ad Virginem desdisti verbis meis, quæ

im- ponsátam viro cui nomen ebúntur tempore suo.

erat Joseph, de domo DaEcce eris.

vid, et nomen Virginis María. Et réliqua.

Homilia sancti Juliáni Archiepiscopi Toletani.

[Lib. 1, contra Jud.) Antiphona. SACRAMENTUM illud septuaMissus est Gábriel Ange

de

ginta hebdomadárum ve kiss ad Mariam virginem des

Christi nativitáte Dániel per asátam Joseph.

Angelum didicit : similiter Psalmus Cantáte Dómino, et Zacharias, apparénte sibi

Angelo , Joánnem filium de Antiphona. se generandum audivit : et Sábriel Angelus Mariæ Maria , Angelo sibi prædiipsa concépit filium céndum , et crédidit, et as

sensit. Hæc per

[ocr errors]
[ocr errors]

nas

praise

[ocr errors]

in renectute sua.

exultet ,

mus. Jam ergo sollicite in

[ocr errors]

Te I

ET

Ingres

Gabriel this altári

Pacimo

[ocr errors]

19

Ait aut smes, I

Quæ Gabrielis
Nona Lectio de Feria

nisi trinsferater

saudita

tunc dicitur

[merged small][merged small][ocr errors]

quando illa sacraménta heb- est, inquit, Angelus Gabriel
tivitate per Angelum futura cui nomen Nazareth,
briel, quem videram in prin- ginis Maria. Jam ergo mati
cípio, cito volans tétigit me, festum est, quod unus ideas
et dixit: Dániel, animadverte que Angelus Gábriel füerit,
sermónem, et réliqua , quæ qui et præfixa illa tempora
ibi commemorantur. Item Daniéli de Christi nativitate
his temporibus secundum aperuit, et partum Virgizis
Evangélium, Angeli ipsius / præsentem esse monstrivit
nomen mirificun sic inveni- Ad tempus itaque prædin
tur expressum. Dixit enim tum occurrit, et olim a
idem Angelus Zachariæ: Ego dicta, operis eflicientia con-
Deum, et missus sum lo- fidélis in prophetia hebdo-
qui ad te, et hæc tibi Evan- madárum, et hic fidelis par

tuéndum est utrum Ange- | R. Gaude, María virgo.
lus iste qui Zachariæ et cunctas hæreses sola inte-
Mariæ apparuit, ipsi quoque remisti : ' Quæ Gabrie-
Daniéli illa prædixerit

.

Archángeli dictis credidisti,
n. Missus est Gábriel An- dum Virgo Deum et hear
gelus ad Mariam virginem nem genuisti , et post par !
desponsátam Joseph , nún- tum Virgo invioláta permar-
tians ei Verbum : et expa-

sisti.
véscit Virgo de lumine.

7. Benedicta ta in mulit-
Ne timeas, María : invenisti ribus, et benedictus fructus
enim grátiam apud Dómi- ventris tui.
num: ecce concipies, et pá-! Quæ Gabriélis.
ries, et vocábitur Altissimi

Glória Patri.
Filius.

*. Quæ cum audisset, tur-
báta est in sermónc ejus, et occurrente ,
cogitábat qualis esset ista sa- | post Octavam Pascha, quis
lutátio : et ait Angelus ei..

sequens.
Ne timeas.

LECTIO IX.
LECTIO VIII.

Quod etiam de beáta Mariz
Equidem ipse Dániel in virginis partu sic in eadem
prophetiæ suæ volúmine, Evangélio legitur, Missus
domadárum de Christina- a Deo in civitátem Galilæa,
cognóvit , sic ipsius Angeli virginem desponsátam line
nomen evidenter

Dicit enim : Ecce vir Gá- domo David, ct nomen vi sum Gábriel, qui adsto ante pléta esse convincit : et il gelizare.

Gabriel

Waria, dic

[ocr errors]

expressit. cui nomen erat Joseph, de

[ocr errors]

Diut aut idem : Que

[ocr errors]

kezelus,

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »