Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

LECTIO VI.

bat quo a malo spíritu petebátur, , tre ad vitam reduxit. Immi

prætéritos mores suos per néntes bellórum tumultus asvicos et pláreas alta voce ac- síduis oratiónibus sedávit.

cusáre non destitit, omni | Déniquesummæ pietatis opevi supplicio se ream inclámans: ribus vivos et mórtuos sibi nec nisi a confessário detér-deméruit.

pidor rita in speciósam fáciem olím R. Dilexisti justitiam , et impúri amóris causam sævire odistiiniquitátem : * Proptérabstinuit; ægre ferens suam ea unxit te Deus, Deus tuus, formam longa carnis mace

óleo lætitiæ. ratiónc non aboléri. Quibus *. Propter veritátem, et aliisque magnæ pænitentiæ mansuetúdinem, et justitiam. argumentis suórum crimi

Proptérea unxit. num labe expiáta , atque ita de se triumphátrix, ut sensus Tor sanctis opéribus occuplane omnes a mundi illéce- páta, de rigore, quo assidue bris custodiret , digna facta corpus suum exercebat, nihil est quæ sæpe Dómini con- remisit, neque a stúdio cæléssuetúdine fruerétur. Ejusdem tia meditándi se avélli passa quoque Christi, et Virginis est , in utroque vitæ genere Matris dolorum, quod ipsa plane admiránda, utramque ardénter expetierat, párti- sororem Magdalénam et Marceps facta, cunctis sénsibus tham referens. Tandem pro destituta , et vere mórtua se Dóminum orans, ut ex hac interdum visa est. Ad eam valle lacrymárum sursum in proinde véluti ad perfectionis cæléstem Pátriam evocaremagistram ex dissitis étiam tur, exaudita est orátio ejus, regiónibus plurimi convenie die atque hora dormitiónis ei bant : ipsa vero cælesti quo patefactis. Méritis itaque et erat perfusa lumine,córdium laboribus plena, ac cælestisécréta , conscientias liómi- bus donis cumuláta , cæpit num, imo et peccáta in re- córporis viribus destítui, permótis licet pártibus Deum que dies decem et septem offendéntium cum dolórc et nullo cibo, sed divinis lanlácrymis détegens, summa- tum colloquiis refécta est : que in Deum et próximum tum sanctissimis Ecclésiäe Sa charitáte fervens, ingéntem craméntis rite susceptis, vultu ivinárum fructum operáta hilari, atque óculis in coelum est. Ægris ad sc veniéntibus convérsis, octávo kalendas salutem, obsessis a dæmone mártias, anno ætatis quin-liberationem inpetrávir. Pue. quagesimo, suæ conversiónisrum defunctum lugénte ma- | vigésimo tértio, humanæ vero

m

*

Sup!

illæ

ORATIO.

[ocr errors][ocr errors]

Evangelium Simile est reg- sancti Mathiæ celcbratar nüin ccelóruin thesauro', die 25, ideoque de ejus

Extra Oriadragesimam, ! fit dic 24 nisi predictam sancti Mathiæ, Homilia in ria , et tres Lectiones legal Evangcliuin Hoc est præcép- turde Homilia in Evangelisin

salutis millésimo ducenté- In Laudibus, ad Benedictus,
simo nonagésimo séptimo,

Antiphona.
felix migrávit ad sponsum,

Ut cognóvit, resipuit Se
Corpus in hanc usque diem ráphici Ordinis Magdaléna
végétum, incorruptum, dimissa sunt ei peccáta multa,
sum, et suaviter olens, sum quia dilexit multum.
ma religióne cólitur in ecclé-
sià Fratrum Minorum, quæ ratio Vigilie sancti Mathia,

Si occurrat fieri commemo
jam ab eadem Margarita ap- Antiphona et l'ersiculus de
pellátur. Miráculis continuo Feria occurrente, ut in Psal-
fóruit : quibus permóti ro- terio.
máni pontífices ad augendum
ejus cultum plurima liberá- Da, quæsumus, omnipotens
liter indulsérunt. Benedictus
vero Decimustértius in Festo

Deus, ut beáti Mathiæ Após

toli tui, quam prærenimus,
Pentecostes, die sextadécima

veneranda solemnitas et de
máii anni millésimi septin-yotiónem nobis augeat et sa-
genlésimi vigésimi octávi so- lutem. Per Dóminum nos-
lémnem ejus canonisatiónem
religiosissime celebrávit.

). Fallax grátia, et vana est thia Apostolo , cum corine
pulchritudo : * Múlier timens

moratione præcedentis. Deum ipsa laudábitur.

ř. Date ei de fructu mánuum suárum,

et laudent eam in portis ópera ejus.

Antiphona. Milier timers. Glória Patri. Múlier timens. ? In tertio Nocturno Homitia Sancti Gregorii Papæ in eto, casxiv.it

[ocr errors]

trum.

Vesperæ de sancto M

2 Colet

Si annus fuerit bissextils, in secundis Vesperis sancte Margaritæ, ad Magnificet

[ocr errors][ocr errors]

i quem

ata loc

Ego dilecto meo, et ad met conversio ejus : invéni diligit ánima mea, ténui eut, nec dimittam.

In anno bissertili Festas

[ocr errors]

$

lia (erira Quadragesimom

[ocr errors]

Festuin incidat in Feriam se

anno , tio nona legitur derigilia cundam, Officium fit de fer

[ocr errors]

INCUIE

trim meum , ut in vigilia Hoc est præcéptun Apostolorum,

ut in vigilia Apostokorum, ]

[ocr errors]
[ocr errors]

MAWAWM^wwwwwwwwww

DIE VI MARTIJ.

[ocr errors]

ORATIO.

IN SECUNDO NOCTURNO.

LECTIO V.

Oratio Da, quæsumus, ut forte alicui occasionem præ

:) supra.

béret deliquéndi, in térreum

colórem mutarétur. A dæmóFESTA MARTII. nibus frequenter lacessíta,

diversisque apparitionibus IN FESTO S. COLETÆ,

exagitata, vulneribusque toto virginis.

córpore lacerata, ab oratióne

tamen nunquam recedebat, Domine Jesu Christe , qui in qua sæpe in éxtasim rapla, beátam Colétam , virginem Angelorum visione et collótuam, cælestibus donis cu- quio potiehátur. mulásti, tribue, quæšumus, R. Propter veritátem, et ut ejus virtútes æmulantes in mansuetudinem, et justitiam: terris, ætérnis gaudiis cum

Et dedúcet te mirabiliter ipsa perfruámur in cælis. Qui dextera tua. vivis.

ř. Spécie tua, et pulchritu

dine tua intende . próspere LECTIO IV.

procéde, et regna. PICARDIE

ICARDIÆ civitas Corbéia , Et deducet. Diæcesis Ambianensis, sanctæ Colétæ natálibus ex matre

Facultatibus pauperibus mit stérili et sexigenária, illústris distributis, tértüi Ordinis

effécta est. Hæc ab ineunte sancti Francisci régulam proætáte cæpit ardentius cólere féssa , nosas præcedentibus officia charitatis, ita ut quid austeritátes superáddens, viquid habére poterat, hilári- tam plane cæléstem aggressa ter pauperibus largirétur. { est, nudis semper pédibus, Orationi assidue vacans, so

étiam hiemis témpore incélitária loca quærebat , tene- , dens, et continuis jejuniis rum ibi corpúsculum affli corpus suum pene conficiens. gens jejuniis , carnem spiri- Tum se ad restaurándam Motui subjiciens, caténa férrea, niálium Sanctæ Claræ pluriçilicióque nunquam aut raro bus in locis collápsam discidepósitis, humi cubans, cum plinam a Deo várie admonita cam necessárius somnus oc- deslinári cognóvit; cui humicupábat. Quartumdécimum liter diu relúcians, linguæ, ætatis annum agens, oratió- oculorúmque usu depérdito, nibus impetrávit a Dómino, tandem voluntáti divinæ sesé ut corpus suum, quod exi- subjicere coácia est. Utróque suum remanebat, súbito ad autem sensu mox in integrum justam magnitudinem excré- restituto divino Spiritu afverit, ac vultus venustas, ne fláta , Apostólicæ Sedis adire

Noctu prund

quo

libus,

Psal

Landate

Deus tuus,

[ocr errors]
[ocr errors]

pompa Sanctarum albo re

LECTIO VI.

z témp

structam, præter stramineum Vultum tuum, de Commani risque virtutibus decorata, regnum cælorum, ex Misu Multis tandem et máximis IN FESTO S. GABRIELIS, hortatisque Suroribus ad re- / additur Alleluia, et Pralni

præséntiam decrevit, ut aí gulárem disciplinam, obdor
Summo Pontifice prædictum ¡ mívit in Dómino pridie no-
opus executióni mandándi nas mártii, anno millésimeo
facultátem expósceret. A quo quadragintésimo quadragi
benedictióneaccépta, suscep- simo séptimo, Gandási in
tóque prædictæ reformatio- Flandria

, in Monasterio a se
nis mandato, in patriam ré- ædificato, in sacræ ejus
diens, tantum opus alacriter Reliquiæ assídua fidélium ve
inchoávit.

neratióne colúntur. Eam deR! Dilexisti justítiam, et nique Pius Séptimus Pónler odisti iniquitátem :* Proptér- Máximus, nono kaléndas jáea unxit te Deus,

nü anno octingentesimo seg óleo lætitiæ.

timo supra millésünum, no*. Propter veritátem, et vis ritéque probátis miramansuetúdinem, et justitiam. culis coruscántem , solemni Proptérea unxit.

cénsuit.
Cum autem summo stúdio

B. Afférentur regi virgines
tam antiquis Monasteriis re- post eam: próximæ ejus” Al-
formándis quam novis ex- feréntur tibi in lætitia et esul-
truendis incumberet, in- tatióne.
gruéntes difficultates admi-
rábili constantia superávit. túdine tua intende, próspert
Paupertatis semper studio- procéde, et regna.
sissima fuit, única túnica Afferentur.
eáque districta conténta, an-

Glória Patri.
gustissimam cellam in ángulo

Afferéntur.
habens, nulla supellectili in-
saccum, qui ei pro léctulo Virginis.
erat. Charitáte, patientia, hu Oratio ut supra.
militáte, mansuetudine, cete-
dono étiam prophetiæ illús- Dilexísti

.
tris, abdita fidei mystéria di-
vinitus edócta ita penetrávit,
ut de his altissime disséreret.
patrátis miráculis, morte sua
ante biennium præcógnita ,
omnibus Sacraméntis munita,

[ocr errors]

V. Spécie tua, et pulchn

Lour

[ocr errors]

Missa de Sancta Caleta

Rec

Sca Angelu

Evangelium Símile enit

[ocr errors]

DIE XVIII MANTI.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

omnes

z 'Prupter

[ocr errors]
[ocr errors]

** Antiphona Ingresso Za-Adsit e ccelo Ráphael, ut

E' fonts Gentis humanæ Sator, et 2 The Lolitum nobis tribuas beátas | reum in inanu sua.

cturnorum dicuntur sub Quæ triumphator státuit

per ima Antiphona illius Noc

orbem, mni.

Templa revisat.

Angelus nostræ médicus
AD VESPERAS.

salutis
reduziu aría, cum reliquis de Lau-
'bus, cclxxv.

Sanet ægrotos, dubiósque
i Psalmus Dixit Dóminus, vitæ

um reliquis de Dominica , Dirigat actus.
34, et loco ultimi, psalmus Virgo dux pacis, Geni-
audáte Dóminum, omnes

trixque lucis,
entes, 139.

Et sacer nobis Chorus An

gelorum,
CAPITULUM.

Semper assistat, simul et
: [ Dan. c. 9.)
Ecce vir Gábriel , quem

micántis
ideram in visióne a prin-

Régia cæli.

Præstet hoc nobis Déitas
ipio, cito volans tétigit me beáta
a témpore sacrificii vesper- Patris, ac Nati, paritérque
ini. Et docuit me,

et locú

Sancti
us est mihi , dixitque : Da- Spiritus , cujus résonat per
aiel, nunc egressus sum ut
docérem te, et intelligeres. ; Glória mundum.

Amen.
Christe., sanctórum decus . Stetit Angelus juxta
Angelorum,

aram templi.
Redemptor,

R. Habens thuríbulum áu-
Scandere sedes.

Asl Magnificat, Antiphona.
Angelus pacis Michael in Ingressus Gábriel Angelus
ædes

ad Mariam virginem, dixit :
Cælitus nostras véniat se- | Ave, grátia plena, Dóminus
rénæ

tecum : benedicta tu in mu-
Auctor ut pacis, laerymósa lieribus.
Bella reléget.

Deus, qui inter ceteros
Angelus fortis Gábriel, ut Angelos ad annuntiandum
hostes

Incarnationis tuæ mystérium Pellat antiquos, et amica Gabrielem Archángelum ele'coelo,

gisti , concéde propitius ut,

omnem

[ocr errors]

HYMNUS.

[ocr errors][ocr errors]

10 / Find

[ocr errors]
[ocr errors]

in orcum

ORATIO.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »