Obrazy na stronie
PDF
ePub

lerent,

rent, ab eadem dulcissime nénte, novénteque infanti-gante

bituque meton ut com CEST

1.NL 12 anda parac

1 han

[ocr errors]

LECTIO V.

emer

[ocr errors]

cclx
lius Monáldius, Bonajúncta / Dóminus, et custodivit ea
Manetti, Manéttus Antellén- ab inimicis, et a seductórikes
sis, Amidéus de Amidéis, tutávit illum: ' Et dedit a
Uguccio Ugucciónius, Sos- 1 claritatem ætérnam.
téneus de Sosténeis, demum

5. Justum dedúxit Dóa.
Aléxius de Falconeriis. Cuin nus per vias rectas, et oster-
hi trigésimo tertio supra mil- dit illi regnum

Dei

. lésimum ac bis centésimum

Et dedit. annum, auspicatissimo Assumptæ Virginis festo, in Sic septem beáti viri chan: sodalitio quodam, cui titu- tátis fædere devineti, eádza nam fit lus Laudénsium erat, augus- in domo semet unierant : tissimæ Dei Genitricis, prout cum ecce per urbe pisa,

par erat, laudes exsolve-statim ( Dómino sic dispo-
iis apparente, inopine mo- les voces Deipara essas mus

néri se sentiunt ad sublimió fántium ore ac lactentiam,
ris vitæ

genus , posthábito inter quos tum puer
mundo amplectendum: ab- sanctus Philippus Bendras
solutisque idcirco , quibus vix quintum mensen in

Servos insperáto est and collatisque mútuo consiliis, tum. Quanta tunc et esinde recimoni paræ oráculis parére mox de suam, cujus, ignáris ips. crevérunt. Quod et sédulo declaráti Servi erant, et

[ocr errors]

dabant óperam laudibus, gressus, se Mariæ clamár supérni Dei vocantísque Dei amoris flamma in Dominus factum est ab iisdem : nam, tatis studiis exarserint, 20 dicátis bonis erogatísque am- didérunt, ut veluti Natres Episcopo, post fortunæ ab- lum scitur, quod sic eise de ple in egénos, cilíciis carni suam venerati, marinogue que vestibus cinérei coloris gérere in omnibus, et ad a liga indúti, in rurálem parvam temperáre propter eam cox dediculam secesserunt natali- tis summopere studerint tio die amantissimæ ipsorum Hinc etiam adeo jucundi Flegoment Paréntis, ut vitæ sanctioristique ei fuére, ut, cum primórdia óptime inirent , / turi pópuli plausum in Sea qua die mortalibus orta si rium Montem ab ips cratissimam vitam ipsa in- præostensum habitatun

tenderint, ibique Cructuras est post ec B. Honestum fecit illum Jesum mæstissimamque la

FESTA FEBRUARII. conféstiin pérciti in unum,

consulto statim mature urbis fácile est choáverat.

[ocr errors]
[ocr errors]

Berat alteri

pore sper:

explicátu. Ilod sa

[ocr errors]

obstrictis, vilioribus detritis- honóre habére, moren

mpens

[ocr errors]
[ocr errors]

cons

Et ad portas.

LECTIO VI.

trem doléntes assídue recó- hoinines omnes ad singuláre

lerent, appáruit illa eis, ha- servitium suum selegisse, et obitúque lúgubri assignato in commiserándis pænis jam lasom memóriam Dolorum suorum, tis suis amarissimis ut compateréntur istis, eos truéndum Ordinem esse,

ad en consecravit.

sui honórem et glóriam. Hoc R. Amávit eum Dóminus, prodigioso Virgineo decreto et ornávit eum, stolam gló- animáti lumillimi Patres, non riæ induit eum : * Et ad por- quia suæ mentis fuisset suctas paradísi coronávit eum. cessóres pósteros gignere,

#. Induit eum Dóminus lo- sed ut jussa reserata fácerent ricam fidei, et ornavit eum. suprémæ eorum Reginæ, quæ

nómine suo duratúram sibi

famíliam fundári voluerat , Ira cinericiis vestibus , in- institúere deinceps sacrum Ludulgente etiam Epíscopo, in Servórum Ordinem decreenigras mutátis, post nonnul- vérunt, non tam ut primi

los annos fortunátis quidem ejus Fundatores, quam ut auspiciis claríssimum illud coeléstis suæ Fundatrícis miPrædicalórum Ordinis decus nístri ohsequéntes. Quos sanctus Petrus martyr Flo- proinde Dóminus, ut Servos réntiam accéssit , et audita bonos et fidéles suos ac Mainspectáque simul non fucáta tris, in vita multis virtutibus,

sanctimonia ipsorum, ita Dei in morte multis prodigiis is amíci se cæpérunt mútuo di- | post tránsitum multis mira

ligere, ut familiarissime ver- culis adornávit. Novíssime saréntur invicem secum, se vero Benedictus Decimustérséquc altérne fovérent. Inter tius ejus institúti professor, cétera

porro illud accidit , cujus sanctus Petrus erat, quod (speránte inclyto Már- ejus quoque in eos hæres tyre, lionórem Deo non mó- amóris, Póntifex renuntiádicum, magnum terris cóm tus, córum miram institutiómodum proditum iri, si pro- nem, ut inclarésceret Orpitia Virgine longe latéque bi, lectionibus his propagarentur: et una cum séri peramánter consuluit ac ipsis impense eam exoránte, mandavit. ut argumento áliquo volun R. Iste homo perfécit ómtátem suam patefáceret ) in- nia quæ locutus est ei Deus, vocáta Virgo amans in vi- et dixit ad eum : Ingrédere sióne ei revelávit, se Viros in réquiem meam, * Quia te illos septem et qui ventúri vidi justum coram me ex óm. erant post eos, inter mundi | nibus géntibus.

recen

Tersion

Tanto

coeléstia regna.

bissimos

25 ton

[ocr errors]

religiósum institutun

R. Propter veritátem, &

[ocr errors]

Et dedúcet le mirabiliter

tes, ejus fructum percipere riis occupationibuset médica

Lectiones primi Nocturni vitutem redigeret, ferre a CATHARINA nóbili familia de nibus abstinuit, legunt Ricciis Floréntiæ nata, vel ab bus plerumque Serbi ineúnte ætate piam indolem vescens, interdum vero se præmature ostendit. In sub-pane et aqua contenta. Proti

monastério sancti mórum ætérnam sluca Petri de Monticellis, ubi mo- exoptans, ardentissimas rum disciplina imbuerétur, | Deum pro peccatorum out

*. Iste est qui contémpsit collocáta, quotidie ad Chris. vitam mundi, et pervenit ad Crucifixi imaginem ora,

"non sine lacrymis, hun Quia te vidi.

étiam animi relaxation et Glória Patri.

dictis, ejus Passionem

ditabátur. Ad monaster: Quia te vidi.

póstea sancti Vincentät In tertio Nocturno Homi- 'dinis sancti Dominici in C1 lia in Evangelium Nólite ti- tate Prati transláta, paternin dantia et mére, de Communi Confes- lares ad tempus repetere se bazelo soris non Pontificis, secundo certa spe reditus hábita conloco, XC.

stánter recusávit. Tanden แหหหหหหหหหหหหหหหหหห

anno decimotértio, seci DIE XII FEBRUARII. | delíciis contémptis , ibides S. CATHARINE DE RICCIIS,

féssa est.
virginis.

(prples.)
Omnia de Communi Vir-

mansuetúdinem, et justitian
ginum præter sequentia.

dextera tua.
ORATIO.
Domine Jesu Christe, quitudine tua intende, próisere
beátam Catharinam Virgi-

procéde, et regna.
nem tui amóre succénsam
Passiónis contemplatióne cla-
réscere voluisti, ejus inter- CHARITATE in Deum ferves
cessione concéde ut, Passió- oratióni fere assidue vacatur
niis inystéria devote recolén-
de Scriptura occurrente.
IN SECUNDO NOCTURNO.

LECTIO IV. urbano

*. Spécie tua et pulchri

:

[ocr errors]

Et dedúcet.

LECTIO T.

Preptere

LEC

quidquid temporis necessita

[ocr errors]

nas.

mens; utque corpus is set

[ocr errors]

téna ct flagellis illud macerá bat. Cibi parcissinua, che supra quadraginta annos

a spatio

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

to Tanto étiam commiseratiónis frui. Extasum, ráptuum, cæ

versióne preces fundebat. promeruit, ejusque colloquio

nem

[merged small][ocr errors]

sensu erga purgántem ani- léstium visiónum, ac promam commóta est, ut acer- phétici lúminis dono illustris, bissimos dolores sibi divini- futúra prædixit, ac simul octus inflictos in pænarum illi culta revelávit. Grávibus dédebitárum expiatiónem per- nique morbis decumbens, tulisse visa sit. Exímia pru- Ecclésiæ Sacramentis munita, déntia et reguláris observán anno a Christo nato millétiæ zelo moniáles diu rexit, simo quingentésimo nonaeas non minus exémplo, gésimo, ætatis sexagésimo quamadhortatiónibus ad om- nono, quarto nonas februárii

sanctimóniam infór- in cælum migrávit. Eam submans; quo in officio humili- { inde Clemens Duodécimus tátem adeo coluit , ut abjec- beatárum Virginum numéro, tissima quæque ópera sponte Benedictus véro Decimusobiret, ac infirmis præcipua quártus, Póntifex Máximus, charitáte et summo studio solemni ritu sanctarum Vírinservíret.

ginum fastis adscripsit, anno R!. Dilexísti justítiam , et salutis millésimo septingenodisti iniquitátem:* Proptér- tésimo quadragésimo sexto. ea unxit te Deus, Deus tuus, R!. Afferéntur Regi virgióleo lætitiæ.

nes post eam , próximæ ejus X. Propter veritátem, et

* Afferéntur tibi in lætitia et mansuetúdinem, et justitiam.

exultatióne. Proptérea.

*. Spécie tua et pulchriSUPERNORUM charismat in

túdine tua inténde, próspere
cópia singuláris in ea enituit, procéde, et regna.
ánnulo desponsatiónis, sa-

Afferéntur.
crisque stigmátibus, quæ non Glória Patri.
semel spectánda se exhibué Afferéntur.
runt , accéptis. Plurium an-
nórum spátio, quinta et sexta
féria in altissimam contem-
platiónem rapta, singulos Re-
demptoris cruciatus in Pas-

MARGARITA DE CORTONA. sióne tolerátos ex ordine in

(DUPLEX)
córpore mirabiliter sentire
consuévit. Prati degens, sanc-

Omnia de Communi non tum Philippum Nérium Ro- Virginum , præter ca quæ mæ commorantem vidére hic assignantur.

[ocr errors]
[ocr errors]

LECTIO VI.

DIE XXIII FEBRUARII.

IX YESTO

S.

[ocr errors]

ædibus Deo sacris, fune addum vanæ glóriæ lenocían

ORATIO.

[ocr errors]

TECOS

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tióne ducta, ut diu elinga Be OL buit. Primis adolescentiæ suæ bonus spiritus promptior it annis, mundi voluptatibus firmam carnem ad subeundos tum fortuito reperisset, il-dine tua intende, prospere Itaque Lavianum reversa, A dæmone insidiis funestir crine detónso, neglécto ca- que conatibus lacessita, aut pite, pulláquc vesté contécta, lier fortis hostem en vertus erroribus suis, mundique il-detéctum semel atque iteru lécebris nuntium misit, inque invicta répulit. Ad cluder

collum alligáto, humi pro Deus, qui fámulam tuam cumbens, ab oinnibus

, quos Margaritam de perditiónis | ántea móribus suis palam of via ad salutis trámitem mise- fénderat, véniam exorávit ricorditer deduxisti, eadem Mox Cortónam profécta, is nobis miseratióne concéde, cinere ac cilício ab se lasan ut quam prius errántem sec- Dei majestátein placáre ste'tári non erubúimus, mox duit: donec post triennale pænitentem impigre sequi virtútum experiméntum

, gloriémur. Per Dóminum. Frátribus Minoribus spiri

Ante Quadragesimam in tuális vitæ dúcibus Terti
primo Nocturno Lectiones Ordinis hábitum impetrátit
dicuntur de Scriptura occur-, Uberes exinde lácrying e
rente.

familiáres fuerunt, atque ima
In Quadragesima de Com- suspiria tanta ánimi conti
muni non Virginum Mulie-
rem fortem, cxxxj.

consisteret. Léctulus minda
humus, cervical lapais ant

lignum porrexit; atque MARGARITA, a loco dormi- meditatióne tráhere constré tiónis Cortonénsis appelláta, vit; nullum amplius prarum Laviáni in Thyscia ortum liá- desiderium perpéssa, dum capta, in Montis Politiáni labóres erigebat. Civitáte yanam et lubricam vitam duxit : sed cum amá- mensuetúdinem, et justium sium ab hostibus fæde transfóssum indicio canis in fóvea dextera tua. sub strue lignórum tumulá. lico facta est manus Dómini procede, et regna. super eam; quæ magno

culpárum suárum mæróre tacta, éxiit foras, et flevit amáre.

IN SECUNDO NOCTURNO.

[ocr errors]

LECTIO IV.

noctes insómnes in cælestium

[ocr errors]
[ocr errors]

* faeta

[ocr errors]

R. Propter veritátem, s

[ocr errors]

* Et deducet te mirabiliter

[ocr errors]

¥. Spécie tua et

e pulchritó

timo

licet

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »