Obrazy na stronie
PDF
ePub

LECTIO VI.

rimus. Nemo igitur socórdia | est valde illo præstántior,
tórpeat, nemo sæcularibus divinárum enim Scriptura-
rebus suspensum ánimum rum réquies quovis lecto
bábeat, cum jam ad prædi- suávior est.
cándum sacerdotes intráve-

R. Oh! quam metuendus
rint. Non enim parva huic est locus iste, vere non est
rei imminet pæna. Equidem bic aliud, nisi domus Dei, et
millies pótius malim in do- porta cæli.
mum alicujus vestrum in . Hæc est domus Dómini
gréssus destitui

quam hic firmiter ædificáta, bene funprædicans non audiri. Hoc dáta est suprafirmam petram. mihi moléstius esset quam Vere non est. illud : quandoquidem magis própria hæc est quam

illa.

Et quidem si concórdia
R. Orántibus in loco isto
Dimitte peccáta pópuli tui, nullam áliam domum præter

perfécte servarétur a nobis , Deus, et ostende eis viam bo

hanc haberemus. Hoc autem nam, per quam ámbulent, ét quod dixi, non esse durum , da glóriam in loco isto.

testantur illa tria millia et Ý. Qui regis Israel, intende; quinque millia hóminum , qui dedúcis velut ovem Jo- quibus et domuz una, et seph, qui sedes

super
Ché-

mensa una, et ánima una rubim.

erat. Multitudinis enim creDimitte peccáta.

déntium, inquit, unum erat

cor et anima una. Sed quia .Nam hic magnæ illæ nostræ longe ab illorum virtúte opes pósitæ sunt, hic spes

ábsumus, et per

domos disnostra omnis. Quid enim juncti sumus,

saltem quando hoc loco non magnum est et

huc convenimus, id omni admirándum ? Nam hæc studio faciamus. Nam etsi in mensa longe pretiosior est

áliis rebus páuperes et inoatque jucundior, et lucérna pes sumus, hoc loco saltem hæc quam illa, ut norunt

cum huc ad vos intramus, qui cum fide óleo perúncti, cum charitáte nos suscipite a morte liberati sunt, Arca cumque Pax vobis dico étiam hæc multo mélior et cum spíritu tuo, non voce magisque necessária. Non solum, sed ánimo quoque enim vestes, sed misericór- respondéte. diam inclusam continet ; R. Mane surgens Jacob quamvis pauci sunt, qui eain erigebat lápidem in títulum, possideant. Hic et léctulus fundens óleum desuper, ro

LECTIO V.

[ocr errors]

Reddel

[ocr errors]

autem Zachæus dixit

[ocr errors]

hominem

[ocr errors]

IN

IIDICAT

dicéntes , esse, vade, vende omnis civitas convenit audire ver-muri tui : * Et turres Jeruszelo, et contradicebant iis phíro et smaragdo ædibcaquæ a Paulo dicebántur. Et búntur, et ex lápide pretioso

Ar qui aliqua fraude sus.
clxvj INFRA OCTAVAM DEDICATIONIS ECCLESIE.
tum vovit Dómino :

Vere | tiónis vocábitur, dicit Dómi-
locus iste sanctus est, et ego nus; in ea omnis qui petit
nesciebam.

accipit, et qui quærit invenit,
*. Cumque evigilásset Ja * Et pulsánti aperiétur.
cob de
somno,
ait.

7. Pétite, et accipiétis;
Vere locus iste.

quærite, et inveniétis.
Glória Patri.

Et pulsánti aperiétur.
Vere locus iste.

LECTIO VIII.
IN TERTIO NOCTURNO.

STANS
Léctio

sancti Evangélii ad Dóminum : Ecce dimi-
secúndum Lucam.

dium bonorum meorum, LECTIO VII.

Dómine, do paupéribus : et
[Cap. 19.)

si quid aliquem defraudári,
In illo témpore, Ingressus reddo quádruplum. Alūs
Jesus perambulábat Jéricho. calumniantibus
Et ecce vir nómine Zachæus; peccatorem , ipse Zachæus
et hic princeps erat publica- stans, id est in ea quam ce
nórum , et ipse dives. Et perat fidei veritáte persis-
réliqua.

tens, non solum se ex per-
De Homilia venerabilis catóre conversum, sed etiam
Bedæ Presbyteri.

inter perféctos probat esse [ Paulo post prædicta.]

conversátum. Dicénte enim
Et cum vidérent omnes,

Dómino : Si vis perfectus
murmurábant
quod ad lióminem pecca- ) quæ habes , et da paupe
tórem divertisset. Manifés- ribus : quisquis ante conver-
tum est Judæos

semper

siónem innocenter visit,
gentium odísse salutem. ómnia conversus potest dare
Scriptum est enim : Sequénti paupéribus.
vero sábbato pene universa
bum Dómini. Vidéntes autem lem gemmis ædificabuntur.
turbas Judæi, repléti sunt

. Portæ Jerúsalem er sap-
álibi fidéles étiam fratres ad omnis circúitus muri ejus

. versus Apostolorum principem disceptábant, dicéntes : Quare introísti ad viros præputium habéntes, et man, ducásti cum illis ?

R. Domus mea domus ora- / talit, primo Læc juxta legem

[ocr errors]

omnes

R. Lápides pretiosi

[ocr errors]
[ocr errors]

exple

uit aute

Et turres Jerusalem.
Glória Patri.
Et turres Jerúsalem.

LECTIO IX.

Dimodo

quam sa pere del

[ocr errors]

LECTIO V.

re

réddere, deinde quod sibi nóque cum vestibus sanctis
remánserit, debet dare pau- sacráti, et Levitæ tractabant,
péribus. Ac sic et ipse, quia ferebant, erigebant, et de-
sibi nil rétinet, ómnia sua ponebant; in ipsis institu-
dispergit, dat paupéribus, tiónibus, quæ jubente Dó-
justitia ejus manet in sæcu mino conscriptæ sunt per
lum sæculi. Et hæc est sá- Móysen, in lege Dómini
piens illa stultitia , quam de reperitur,
sycómoro publicánus quasi R. Orántibus in loco isto
fructum vitæ légerat : rapta

* Dimitte peccáta pópuli tui, vidélicet réddere, própria Deus, et ostende eis viam relinquere, visibilia contém- bonam per quam ámbulent, nere, pro invisibílibus étiam et da glóriam in loco isto. mori desiderare , seípsum . Qui regis Israel, inténde; abnegáre, et ejus qui nec- qui dedúcis velut ovem Jodum videátur Dómini ves-seph, qui sedes super Chétigia sequi concupiscere.

rubim.
Te Deum laudamus, 18. Dimitte peccáta.
IN OCTAVA

Qualiter ergo

David
DEDICATIONIS ECCLESIÆ.

gum piissimus amplificáverit (DUPLEX.)

cultum Dei, et templum Omnia ut in die, præter Dómino ædificáre voluerit, Lectiones secundi Nocturni.

sed

propter multum sánguiEx Epístola prima sancti nem quem effuderat prosFelicis Papæ quarti. hibitus est, et ipse collégerat

expensas : Salomon quoque (De Consecrat. dist. 1, cap. 2 ] filius ejus , idipsum quod TABERNACULUM Móysen, ipse fácere optáverat, ju

Dómino præcipiénte, fecisse bénte et auxiliante Deo, perque et sacrásse, cum mensa et perfécit , et templum cum is altári ejus, et ceteris vasis altári, et réliqua ad divinum

et utensilibus ad divinum cultum peragendum consecultum expléndum, légimus: crávit, in libro Regum lé

et non solum divinis pré- | gitur. Fecit ergo Salomon su cibus ea sacrásse, sed etiam in tempore illo festivitátem

sancti ólei unctióne , Dómino célebrem, et omnis Israel jubénte, perlinisse novimus. cum eo,

multitudo

magna Quáliter autem hæc facta sint, ab introitu Emath usque ad et quómodo ipsa sacra non rivum Ægypti, coram Dóálii quam sacerdotes sacra

mino Deo nostro septem unctióne delibúti , Domi- | diébus et septem diebus ,

LECTIO IV.

[ocr errors]
[ocr errors]

B

porta coeli.

dáta est supra

firmam petram.

id est quatuordecim diebus, cum reliquis pópulis eám-1 et in die octáva dimisit dem festivitátem celebratupópulos.

rus venit, sicut scriptum R. Oh! quam metuendus est : Facta sunt encænia in est locus iste, * Vere non est Jerosólymis, et hiems erat, hic aliud, nisi domus Dei, et et ambulábat Jesus in tem

plo in pórticu Salomónis 7. Hæc est domus Dómini Quod autem octo diébus firmiter ædificáta, bene fun- encænia sint celebránda, in

libro Regum peracta dedi Vere non est.

catióne templi reperiétis

.

R. Mane surgens Jacober:
LECTIO VI.

gébat lápidem in titulum,
De Consecrat. dist. 1, cap. 17.] fundens óleum désuper, to-
SOLEMNITATES dedica- tum vovit Dómino :'Vere
tiónum Ecclesiarum et sa-locus iste sanctus est, et ego
cerdótum, per singulos an- nesciebam.
nos solemniter sunt cele-

*. Cumque evigilásset do brándæ, ipso Dómino exém-cob de somno, ait. plum dante, qui ad festum Vere locus iste. dedicatiónis templi

, ómnibus

Glória Patri. id faciéndi dans formam,

Vere locus iste,

[ocr errors]
[ocr errors]

ictum

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Vatans

Solve

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Omnibus Sabbatis a Do Profer lumen cæcis,
minica in Albis, nisi Festum Mala nostra pelle,
novem Lectionum occurrat ,

Bona cuncta posce.
fit Officium de sancta Maria Monstra te esse matrem,
modo infrascripto.

Sumat per te preces,
In Vesperis Feriæ sertæ Qui pro nobis natus
dicuntur Psalmi feriales in Tulit esse tuus.
Psalterio positi, nisi fuerit

Virgo singuláris,
Festum novem Lectionum

Inter omnes mitis,
quia tunc de sancta Maria

Nos culpis solútos
fit tantum Commemoratio in

Mites sac et castos.
dictis Vesperis cum Anti-
phona, Versiculo et Oratione

Vitam præsta puram,
ut infra.

Iter para tutum,

Ut vidéntes Jesum
CAPITULUM.
(Eccli., 24.)

Semper collætemur.
Ab initio, et ante sæcula

Sit laus Deo Patri,
creáta sum, et usque ad fu-

Summo Christo decus, turum sæculum non désinam,

Spirítui Sancto, et in habitatione sancta co-!

Tribus honor unus.
ram ipso ministrávi

Amen.
HYMNUS.

Ý. Diffusa est grátia in lá-
biis tuis.

R. Proptérea benedíxit te
Deus in ætérnum.
Ad Magnificat, Antiphona.

Regina cæli, lætáre. Alle-
lúia. Quia quem meruisti
portáre. Alleluia. Resurrexit,
| sicut dixit. Alleluia. Ora pro
nobis Deum. Alleluia.

h

Ave, maris stella,
Dei mater alma,
Atque semper virgo,
Felix cæli porta.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Hevæ nomen.

Solve vinela reis,
Vern.

« PoprzedniaDalej »