Obrazy na stronie
PDF
ePub

pro

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

R. Oh! quam metuéndus

Terelu

Lectio

. Hæc est domus Dó

[ocr errors]

clúsum prétium tuum. Con- | Dicat, audiánus. Conscidisti scidisti saccum meum. Eva-saccum meum , et accinxist simus ad saccum istum. Con- me lætitia : id est Consci passione conscissus est. Quó-, accinxísti me immortalitáte Conscidisti saccum meum ? tibi gloria mea, et non com Quómodo Patri dicátur vis púngar. Quid est, non coilmeum ? quia próprio Filio ferat lánceam persecutor, ut

Judæos? Ecclésiæ ædificán- non pepercit, sed

nobis
tur, dedicántur, implentur, ómnibus tradidit illum. Fecit
quómodo illi jucundántur ? enim per

Judæos nesciéntes,
Non solum non jucundántur, unde redimerentur sciéntes,
sed etiam confunduntur, et et confunderentur negántes.
implétur vox exultántis : Nesciunt enim quid boni no-
Exaltábo te, Dómine , quó- bis operáti sunt malo suo.
niam suscepisti me : et non Suspensus est saccus, et quasi
jucundásti inimícos meos su- ! lætátus est impius. Conscidit
perme. Nonjucundásti super saccum láncea persecutor, et
me : si mihi credant, jucun- fudit prétium nostrum Re-
dábis in me. Ne multa dicá- demptor.
mus, ad illa

quæ

cantávimus
aliquándo veniámus. Quó- est locus iste, * Vere non est
modo dicit Christus : Con- hic aliud, nisi domus Dei, et
scidisti saccum meum

et porta cæli.
accinxísti me lætitia ? Saccus
ejus erat similitudo carnis mini firmiter ædificáta, bene
peccáti.

fundáta est supra firmam pe
R. Orántibus in loco isto tram.
* Dimítte peccáta pópuli tui,

Vere non est.
Deus, et ostende eis viam bo-
nam, per quam ámbulent, et Canter Christus Redemp-
da glóriam in loco isto.
*. Qui regis Israel, inténde; erubescat Judæus emptor

. qui dedúcis velut ovem Jo- Ecce Judas vendidit

, Judæus seph, qui sedes super Ché-emit, malum negótium er és rubim.

Dimítte peccáta.
Nor tibi vilėscat quod ait, nostrum, dicat pro corpore
Saccum meum : ibi erat in- occiso, pro córpore dedicato
scidisti sacuum

meum. In disti mortalitátem meam, et modo ergo

Deo Patri dicitur: et incorruptióne. Ut cante audire, conscidisti saccum púngar? Jam contra me non

[ocr errors]

LECTIO VI.

tor, gemat Judas venditor,

[merged small][ocr errors][ocr errors]

runt, ambo damnati sunt,
seipsos perdiderunt venditor

emptor. Dicat

LECTIO V.

et

ergo caput

[ocr errors]
[ocr errors]

LECTIO VIII.

LECTIO VII.

EXIDEO non compúngar. Christus | buerat , ascensu supplet ár

enim

surgens a mórtuis jam boris: atque ideojuste, quamnon moritur, et mors illi ul-vis ipse rogare non audeat , tra non dominábitur. benedictiónem Dominicæsus

R. Mane surgens Jacob ceptiónis quam desiderabat erigebat lápidem in titulum, accépit. fundens óleum desuper, vo R. Domus mea domus tum vovit Dómino : * Vere oratiónis vocábitur, dicit Dólocus iste sanctus est, et ego minus; in ca omnis qui penesciebam.

tit accipit, et qui quærit © ¥. Cumque evigilásset Ja- invenit,

et pulsánti apecob de somno, ait.

riétur. Vere locus iste.

. Pétite , et accipiétis; Glória Patri.

quærite, et inveniétis.
Vere locus iste.

Et pulsánti aperiétur.
IN TERTIO NOCTURNO.
Léctio sancti Evangélii se- Mystic

YSTICE autem Zachæus, cúndum Lucam.

qui interpretatur justificátus,

credéntem ex gentibus pó(Cap. 19.)

pulum significat. Qui quanto How Ix illo témpore, Ingréssus curis sæculáribus occupá

Jesus perambulábat Jéricho. tior, tanto flagitiis depriEt ecce vir nómine Zachæus: méntibus erat factus humiet hic princeps erat publica- lior. Sed ablútus est, sed nórum, et ipse dives. Et ré- sanctificátus, sed justificátus liqua.

in nómine Domini nostri Homilia venerabilis Bedæ Jesu Christi, et in spiritu Presbyteri.

Dei nostri. Qui intrantem (Lib. 5, cap. 77, in Luc. 19.) Jéricho Salvatorem videre Qux impossibilia sunt apud

quæréhat, sed

præ

turba hómines possibilia sunt apud non poterat, quia grátiæ fiDeum. Ecce enim camélus dei quam mundo Salvátor depósita gibbi sárcina per áttulit participare cupiebat: foramen acus transit , hoc sed inólita vitiórum consueest dives et publicanus re

tudo ne ad votum pervelicto ónere divitiarum, con

niret obstiterat. témpto censu fraudum, an R. Lápides pretiosi omnes bu gústam portam, arctámque muritui: * Et turres Jerúsa

viam quæ ad vitam ducit, lem gemmis ædificabúntur.

ascendit. Qui mira devotione V. Portæ Jerusalem ex E fidei ad videndum Salvató- sapphiro et smaragdo ædifi

rem, quod natura minus ha- | cabuntur, et ex lápide pre

[ocr errors]
[ocr errors]

LECTIO IX.

[ocr errors]
[ocr errors]

Tepe no

divinæ domus ædificatione i rare pri clxij tióso omnis circúitus muri dedicámus , invenimus a

rellent ejus.

nobis debéri et Deo nostro Et turres Jerúsalem. máximam laudem, et saheGlória Patri.

titáti vestræ congruum de Et turres Jerusalem.

sermónem. Tunc autem seEADEM

namque turba noxiæ mo noster cóngruus eri consuetúdinis, quæ supra si in se áliquid ædifications cæcum clamántem, ne lumen lábcat, quod utilitáti anipéteret, increpábat, étiam márum vestrárum, Deo vob suspicientem publicánum , intérius ædificánte, proficiate ne Jesum videat, tardat. Sed Quod hic factum corporásicut cæcus turbárum voces liter vidémus in parietibus, magis ac magis clamándo spiritáliter fiat in mentibus: devicit, ita pusillus necesse et quod hic perfectum er est turbæ nocéntis obstácu- nimus in lapidibus et lignis, lum altióra petendo trans- | hoc, ædificánte grátia Dei

, cendat, terréna relinquat, perficiátur in corporibus árborem crucis ascendat. vestris. Sycomorus namque quæ est . Orántibus in loco isto Sientu sua arbor fóliis moro similis ,

Dimitte peccáta pópuli tui, sed altitudinepræstans, unde Deus, et ostende eis viam boet a Latinis celsa nuncupá- nam, per quam ámbulent, et tur) ficus fátua dicitur. Et da glóriam in loco isto. éadem Dominica crux, quæ

*.Qui regis Israel

, intende station credentes alit ut ficus, ab in- qui dedúcis velut ovem Jocrédulis irridétur ut fátua. seph, qui sedes Te Deum laudámus, 18.

rubim.

Dimitte peccáta.
SEXTA DIE

PRINCIPALITER ergo grátis Peligiais
Lectiones primi Nocturni agámus Dómino Deo vostra
de Scriptura occurrente.

timum et De Sermóne sancti Augus- perféctum : et ejus bonitatem tíni Episcopi.

LECTIO IV. [Er Serm. 256, de Tempore. ) Ergo, dum novam

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

super

Che

[ocr errors]

LECTIO V.

INFRA OCTAVAM.

a quo est omne datum op toegabit

[ocr errors]

IN SECUNDO NOCTURNO.

omne donum

beus is

[ocr errors]

tota cordis alacritate laudé mus, quoniam ad construen dam istam domum oratiónus

, con- fidélium suórum visitavit structiónem sanctæ hujus ánimum, excitávit afféctum. Ecclésiælibenter attendimus, surrogávit auxilium , inspi quam divino nómini hódie rávit necdum volentibus

cob de Ver Clo Ver

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

et

porta cceli.

DIMINUE

[ocr errors]

pe- ET

[ocr errors]

LECTIO VI.

fundata est

ut vellent, adjuvit bonæ

voluntatis conatus ut face

IN TERTIO NOCTURNO.

Léctio sancti Evangélii
rent ; ac per hoc Deus, qui secúndum Lucam.
operatur in suis et velle et

LECTIO VII.
perficerepro bona voluntáte,

[Cap. 19.)
hæc ómnia ipse cæpit, ipse In illo témpore, Ingressus

Jesus perambulábat Jéricho.
R. Oh! quam metuéndus Et ecce vir nómine Zachæus:
Like our est locus iste,* Vere non est

et hic princeps erat publicahic áliud, nisi domus Dei, nórum, et ipse dives. Et

réliqua. ¥. Hæc est domus Dó

De Homilia venerabilis mini firmiter ædificáta,

bene

Bedæ Presbyteri.

[Lib. 5, cap. 77, in Luc. 19.]
supra
firmam

cum venisset ad locum,
tram.
Vere non est.

suspiciens Jesus vidit illum.
Perámbulans Jéricho Salvá-
tor, venit ad locum ubi

præ-
Er quia opera bona in con- currens Zachæus sycomorum
spéctu suo nunquam esse conscénderat; quia missis
permittit inania , fidélibus mundum sui verbi præ-

per
suis , quibus operántibus cónibus, in quibus ipse ni-
præbuit virtútis suæfavorem, mírum. et loquebátur et
tribuit condignam pro tanta ibat, venit ad populum na-
operatióne mercédem. Ad-tiónum , qui passiónis ejus
huc amplius agéndæ sunt fide jam sublimis existens,
grátiæ Deo nostro. Hanc étiam divinitátis ejus ardebat
enim Ecclésiam, quam fecit ágnita fácie beári. Suspiciens
nómini suo construi, fecit vidit illum ; quia per grátiam
étiam sanctórum Martyrum fidei a terrenis cupiditátibus
reliquiis amplius honorári.

elevátum, turbísque infidé-
B. Mane surgens Jacob libus præeminentem elégit.
erigebat lápidem in títulum, Videre enim Dei, eligere
fundens óleum désuper, vo vel amáre est. Unde est illud:
tum vovit Dómino : Vere óculi Dómini super justos.
locus iste sanctus est, et ego Nam et nos quæ amámus
nesciebam.

vidére; ab his quæ execrá. Cumque evigilasset Ja

intuitum festinámus ait.

avértere.
Vere locus iste.

R. Domus mea domus
Glória Patri.

oratiónis vocabitur, dicit Dó-
Vere locus iste.

! minus; in ea omnis qui pe

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mur

cob de somno,

tur.

[ocr errors]
[ocr errors]

LECTIO VIII.

[ocr errors]

10

lacte opus sit, non sólido déntium natiónum corde Et dixit ad eum : Zachæe, gréssi fuérimus, ut illis datam festinans descende , quia | legem sequámur, pacem oth:

tit accipit, et qui quærit | hodie in domo tua opórtet invenit, * et pulsánti aperié- me manére. Et festinans des tápean

céndit, et excépit illum gau. Pétite, et accipiétis ;

dens. Manébat aliquando quærite, et inveniétis. Dóminus in domo principis

tador Et pulsánti aperiétur.

Pharisæórum, hoc est in

Judæórum synagóga docé-
Vidit ergo Jesus vidéntem bat; sed quia non bapti-
se, quia elégit eligentem se, zátum ante prándium, sáb-
et amávit amántem. Hunc bato curántem, publicanos
sane órdinem proficiéndi, et peccatores recipientem,
hoc est per fidem Dominicæ contra avaritiam dispután:
incarnationis ad cognitionem tem, et cetera digna Deo
divinitátis perveniéndi, quasi gerentem, lingua venenáta
per sycomorum Jesu fáciem carpébant ; pertæsus eorum
speculándi, Doctor egregius facinora, discessit et aufupita
osténdit, cum ait : Non enim dicens : Relinquétur vobis
judicávi scire me aliquid domus vestra desérta. Hole

nisi Christum autem in domo pusilli La-
Jesum , et hunc crucifixum. chæi opórtet illum manere :
Itémque áliis exprobrans: hoc est novæ lucis grátis
Facti estis, inquit, quibus coruscánte, in húmili cres
cibo. Lac infírma tempo- quiescere.
ráriæ dispensatiónis, sólidum

Te Deum laudámus, 18
cibum árdua perpétuæ ma-
jestátis appéllans.

R. Lápides pretiosi omnes
muri tui : * Et turres Jerúsa-

de Scriptura
lem gemmis ædificabuntur.

Sermo
ř. Portæ Jerúsalem ex
sapphíro et smaragdo ædifi-

Chrysostomi.
cabuntur, et ex lápide pre-
tióso omnis circuitus muri Communis ómnium domino
ejus.
Ft turres Jerusalem.

est Ecclésia , in quam, vobis
Glória Patri.
Et turres Jerúsalem.

omnibus statim atque ill

inter vos ,

linki

SEPTIMA DIE
INFRA OCTAVAN.
Lectiones primi Yoclum

occurrente.
IN SECUNDO NOCTUA NO

[ocr errors]

sancti Josons

LECTIO IV.
(Ex Homil. 33, in c., Mab

prius ingressis

, nos intramus discipulorum formam reti néntes: ideóque communiter

LECTIO IX.

« PoprzedniaDalej »