Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

ob manéntem super eum. To domus autem Dei nos ipsi. / Jens ergo Dóminus Christus

forte malitia pusillus; aut| mántur, tanquam inter maadhuc pusillus fide. Nondum nus fabrórum et opificum enim réddere promiserat ; dolántur, collineántur, com

nondum viderat Christum ; planántur. Verumtamen dofull 232 mérito adhuc pusillus. Joán- mum Dómini non fáciunt, nes autem magnus, quia eti nisi quando charitáte

compa-
Christum vidit, et Spiritum ginántur.
sicut colúmbam

super
Chris-

R. Orántibus in loco isto tum manentem, sicut ipse * Dimítte peccáta pópuli tui, ait : Vidi Spíritum descen- Deus, et ostende eis viam bodéntem sicut colúmbam, et nam, per quam ámbulent, et

da glóriam in loco isto. Te Deum laudámus, 18. *. Qui regis Israel, inténde;

qui dedúcis velut ovem JoTERTIA DIE.

seph, qui sedes super Ché

rubim. Lectiones primi Nocturni

Dimitte peccáta. a do corte de Scriptura occurrente.

Ligna ista , et lápides si non De Sermóne sancti Augus- sibi certo ordine cohærérent,

si non se invicem, cohæréndo

sibi, quodámmodo amárent, { Serm. 256, de Tempore.] nemo huc intráret. Denique CELEBRITAS hujus congre- quando vides in aliqua fágatiónis dedicátio est do-brica lápides et ligna bene mus oratiónis. Domus ergo sibi cohærére, securus innostrárum oratiónum ista, tras, ruinam non times. Vo

INFRA OCTAVAM.

LECTIO V.

IN SECUNDO NOCTURNO.

tini Episcopi.

LECTIO JY.

nt

Si domus Dei nos ipsi, nos intráre, et in nobis habitáre, in hoc sæculo ædificámur, ut tanquam ædificándo dicebat: in fine sæculi dedicémur. Mandátum novum do vobis, Edificium imo ædificátio ha vos invicem diligatis. bet labórem, dedicátio exul- Mandátum, inquit, novum fatiónem. Quod hic fiebat, do vobis. Véteres enim eratis, quando ista surgebant, hoc domum mihi nondum facie fit modo, cum congregántur bátis, in vestra ruina jacebácredentes in Christum. Cre- tis. Ergo ut eruamini a vestrae déndo enim, quasi de silvis ruinæ vetustate, vos invicem et montibus ligna et lápides amáte. præciduntur: cum vero ca- ! R. Oh! quam metuendus techizántur, baptizántur, for- est locus iste, * Vere non est

[ocr errors]

porta coeli.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

(Ex lib. 5 in Lucam.)

[ocr errors]

nihil mélius invenimus : ip- crediturus : ut et mystérium sum amémus propter ipsum, serváret, et grátiam semina erigebat lápidem in títulum, oratiónis vocábitur, dicit fundens óleum desuper, vo- minus; in ea omnis qui pe tum vovit Dómino : * Vere tit accipit, et qui quæri!

hic aliud, nisi domus Dei, et IN TERTIO NOCTURNO.

Léctio sancti Evangélii se
7. Hæc est domus Dó- cúndum Lucam.
mini firmiter ædificáta, bene

LECTIO VII.
fundata est supra
firmam pe-

(Cap. 30.]
tram.

In illo témpore, Ingressus
Vere non est.

Jesus perambulábat Jéricho.
LECTIO VI.

Et ecce vir nómine Zachæus:
Consideret ergo cháritas et hic princeps erat publica-
vestra ædificári adhuc istam nórum, et ipse dives. Et ré-
domum toto, sicut prædic-liqua.
tum est et promissum, orbe

De Homilia sancti Ambróterrárum. Cum enim ædifi-sii Episcopi. cátur domus post captivitá

sicut habet álius Psal- Que autem turba, nisi immus, dicitur: Cantáte Dómi- peritæ confusio multitudinis no cánticum novum; cantáte quæ vérticem nequit videre Dómino, omnis terra. Quod sapiéntiæ ? Ergo Zachwa ibi dixit, Cánticum novum : quandiu in turba est non hoc Dóminus dixit, Mandá- videt Christum : supra tultum novum. Quid enim habet bam ascendit, et vidit : hoc cánticum

novum,

nisi amó- est, plebis jam transgressus rem novum ? Cantáre amán- | inscitiam, méruit tis est. Vox hujus cantóris, siderábat aspicere. Pulchre fervor

est sancti amoris. J autem additur, Quia illa parte
Amémus, gratis amémus :
Dóminum enim amámus, quo
et nos in ipso, tamen propter ret. Sic enim venerat, ut per
ipsum.

Judæos transiret ad gentes
R. Mane surgens Jacob

tem,

quem

de

[merged small][ocr errors]

erat transiturus Dóminus
vel ubi sycomorus, vel ubi

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

R. Domus mea domas

locus iste sanctus est, et ego invenit, nesciebam.

riétur. *. Cumque evigilasset Jacob de somno,

ait. Vere locus iste. Glória Patri. Vere locus iste.

et pulsánti apt
. Petite, et accipiétis
quærite, et inveniétis

.
Et pulsánti aperiétar.
Vipir itaque Zachæum sur

[ocr errors]

LECTIO VIIT.

INFRA

[ocr errors]
[ocr errors]

IN SECUNDO NOCTURNO.

LECTIO IV.

[ocr errors]

sum. Jam enim sublimitate | linquébat sua et Dóminum
fidei inter fructus novórum sequebátur.
óperum, velut foecundæ al-

Te Deum laudamus, 18. titudine árboris eminébat. Et QUARTA DIE quóniam de typo ad morá

OCTAVAM м. lia defléximus, inter tot cre Lectiones primi Nocturni déntium voluptates Domi- de Scriptura occurrente. nica die relaxare ánimum , festivitatem admiscére deléc De Sermóne sancti Augustat. Zachæus in sycómoro, tini Episcopi. novum vidélicet novi témporis

[Ex. Serm. 256, de Tempore.] pomum , ut in hoc

quoque complerétur illud: Arbor Attendite in Psalmo defici prodúxit grossos suos.

dicatiónis, quem modo canR. Lápides pretiosi omnes

távimus ex ruína ædificiorum, muri tui : * Et turres Jerusa-Conscidisti saccum meum : lem gemmis ædificabúntur. hoc pertinet ad ruinam. Quid W Portæ Jerusalem ex

ergo ad ædificium ? Et acsapphiro et smarágdo ædifi- cinxisti me lætitia. Vox dedicabúntur, ct ex lápide pre

catiónis, Ut cantet tibi glória tióso omnis circuitus muri mea, et non compúngar. Quis ejus.

est qui loquitur? In verbis Et turres Jerusalem.

ejus agnoscite. Si expóno,

obscurum est. Ergo verba Glória Patri.

ejus dicam, continuo agnosEt turres Jerúsalem.

cétis loquentem, ut amétis

alloquentem. Quis est qui Ao hoc enim Christus advé- dicere pótuit : Eruisti, Dónit, ut ex lignis non poma, mine , ab inferis ánimam sed hómines nascerentur. meam? Légimus álibi:Cum esses sub R. Orántibus in loco isto árbore fici, vidi te. Ergo Na * Dimitte peccáta pópuli tui, thánacl sub árbore , hoc est Deus, et ostende eis viam bosupra radicem, quia justus ; nam, per quam ámbulent, et radix enim sancta. Sub arbóre da glóriam in loco isto. tamen Nathanael, quia sub Ý. Qui regis Israel, intende; lege : Zachæus supra árbo- qui deducis velut ovem Joquia supra legem. Ille seph, qui sedes

super ChéDómini occultus defénsor, hic rubim. publicus prædicátor. Ille ad

Dimitte peccáta. huc Christum ex lege quærébat: iste jam supra legem re- Cusus ánima jam ab inferis

[ocr errors]

LECTIO IX.

rem ,

[ocr errors]

LECTIO V.

obdurabántur, et confunde- Hinc Evangélicæ histórix

[merged small][ocr errors]

I moru

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

IN TERTIO NOCTURNO.

pozrite Ep

me. Attendite Apóstolum di- Si veraciter sapiéntes esse exaltávit. Et non jucundásti templári appétimus, stultos cundabántur , sed in ejus , tiam, discámus laudábilem resurrectióne, ascensióne , 1 fatuitátem. Hinc quippe scrip pungebantur. In ejus ergo git Deus, ut confundat saprædicatióne, et per Aposto- piéntes. Hinc rursum dicitur: tiónem áliqui compungebán- piens esse in hoc sæculo, lorum constantiæ diffama- Si quis vidétur inter vos tur, et convertebántur:aliqui stultus fiat, ut sit sapiens.

éruta est, nisi de qua dictum bántur, nulli tamen jucunda-
est álio loco : Non derelin- bántur.
ques ánimam meam in in R. Mane surgens Jacob
férno? Proponitur dedicátio, erigebat lápidem in titulum,
et cantátur liberátio, cánti- fundens óleum désuper, vo-
cum dedicationis domus , et tum vovit Dómino : * Vere
dicitur: Exaltábo te, Dómine, locus iste sanctus est, et ego
quóniam suscepisti me, et nesciebam.
nonjucundásti inimícos meos

*. Cumque evigilásset Ja
super me. Attendite Judæos cob de somno, ait.
inimícos, qui se putabant oc-

Vere locus iste.
cidisse Christum vicisse

Glória Patri.
tanquam inimicum, perdi Vere locus iste.
disse quasi hóminem céteris
similem atque mortálem.

Léctio sancti Evangela
Ř. Oh! quam

metuéndus

secúndum Lucam.
est locus iste, * Vere non est
hic áliud, nisi domus Dei, et
porta cæli.

In illo témpore , Ingressos
. Hæc est domus Dó-
mini firmiter ædificáta, bene

Jesus perambulábat Jéricho.
fundata est supra firmam pe- et hic princeps
tram.
Vere non est.

canórum,

réliqua. RESURREXIT tértia die, et

Homilia sancti Gregórii ejus vox est : Exaltábo te,

Papæ. Dómine, quóniam suscepisti centem : Propter quod eum atque ipsam sapiéntiam coninimicos meos super me. Ipsi nos humiliter cognoscamus. quidem in Christi morte ju- Relinquámus noxiam sapicnprædicatióne, aliqui com

LECTIO VII.

[Cap. 19.)

Et ecce vir nómine Zachæas:

erat publi

et ipse dives. Et

LECTIO VI.

(Lib. 27 Moralium , cap. 27.]

Sed

tum est : Stulta mundi ele

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

tips

LECTIO VIII.

Anda casa tem Dóminum cérneret. Sya ejus.
ET LE cómorus quippe ficus fatua

bestras verba testántur : quia Za 7. Portæ Jerúsalem ex

chæus, cum vidére præ turb- sapphiro et smarágdo ædifinihil

posset, sycomori árbo- cabuntur, et ex lápide premain rem ascendit, ut transeún- tioso omnis circúitus muri

Et turres Jerusalem.
dicitur.

Glória Patri.
R. Domus mea domus Et turres Jerusalem.
orationis vocábitur, dicit Dó-

LECTIO IX. video minus; in ea omnis qui petit Quasi enim sycomorum nos Tap berse áccipit

, et qui quærit invenit, ascendere Dóminus præciet pulsanti aperiétur. pit cum dicit : Qui aufert

*. Pétite, et accipiétis ; quæ tua sunt ne répetas. quærite, et inveniétis. Et rursum : Si quis te perEt pulsanti aperiétur.

cússerit in dexteram maxil

lam , præbe illi et alteram. Pusillusitaque Zachæus sy- Per sycómorum Dóminus cómorum súbiit, et Dómi- tránsiens cérnitur : quia per num vidit : quia qui mundi hanc sapientem stultitiam, stultitiam humiliter éligunt etsi necdum ut est sólide, ipsi Dei sapientiam subtiliter jam tamen per contemplácontemplántur. Pusillitátem tiónis lumen Dei sapientia namque nostram ad viden- quasi in tránsitu vidétur, dum Dóminum turba præ- quam vidére néqueunt qui pedit : quia infirmitatem sibi sapiéntes esse videntur : humanæ mentis, ne lucem quia ad conspiciéndum Dóm veritatis intendat, curárum minum, in eláta cogitatiósæculárium tumultus premit. num suárum turba depreSed prudenter sycomorum hénsi, adhuc sycomori árboascendimus, si próvide eam rem non invenérunt. quæ divinitus

præcipitur Te Deum laudámus, 18. stultitiam mente tenémus.

QUINTA DIE
Quid enim in hoc mundo
stultius

quam amissa non
quærere, posséssa rapiénti-

Lectiones primi Nocturni bus relaxáre , nullam pro

de Scriptura occurrente. accéptis injúriis injúriam réd

De Sermónesancti Augusdere, imo adjúnctis aliis tini Episcopi. patiéntiam præbére? Ř. Lápides pretiosi omnes

[Ex Serinone 256, de Tempore. ) muri tui : * Et turres Jerúsa- Mopo, quando implentur lem gemmis ædificabúntur. Ecclésiæ, putamus jucundári

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

INFRA

OCTAVAM.

LECTIO IV.

« PoprzedniaDalej »